Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Demokratiet må reformeres.

NYTT TEMA
Atreygutten
AtreyguttenInnlegg: 1003
04.10.15 07:25

Selv om demokratiet kan spores tilbake til de greske bystatene for flere tusen år siden, er demokratiet slik vi kjenner det i dag, en relativt «ung» styreform. Dersom interessen for og aktiviteten rundt det blir redusert, kan det være en stor fare for at demokratiet slik vi kjenner det, forsvinner og blir erstattet av mindre demokratiske styreformer.

Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene. 

Zweifelhaft
ZweifelhaftInnlegg: 370
04.09.16 22:34
Atreygutten: Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene.

Demokrati er uansett flertallets diktatur. Det representative demokrati er avhengig av at velgerne kjenner personene de stemmer på når de leverer stemmeseddelen. Det gjør de sjelden. Derfor blir aldri demokratiet i Norge et reelt demokrati.

Gaudius
GaudiusInnlegg: 133
17.09.16 10:16
Zweifelhaft: Demokrati er uansett flertallets diktatur.

Dersom vi definerer "demokrati" som "flertallsstyre" uten noe mer, er ikke demokrati nødvendigvis noe å skryte av. Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett. Det må i tillegg ligge rettsstatlige og siviliserte filosofiske prinsipper i bunnen, som flertallet må holde seg innenfor. Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

Zweifelhaft
ZweifelhaftInnlegg: 370
19.09.16 22:29
Gaudius: Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett.

Du har rett i at demokrati, i betydningen flertallsstyre,, krever noe mer for å være et godt, sivilisert og humant styresett. Et demokrati må i tillegg være en rettsstat, der denne statens plikter og rettighetene til borgerne ligger nedfelt, som regel i form av en grunnlov, som ikke kan endres sånn uten videre, uten en lang prosess. Historien har vist at demokratier kan være sårbare.

Det er viktig at flertallsstyret er godt beskyttet mot antidemokratiske krefter. Kriser, katastrofer, krigsutbrudd, og uroligheter i befolkningen er eksempler på situasjoner der demokratiet er i fare.  

Mange mener at demokratiet i Norge kunne vært bedre. Det har de sikkert rett i. Men det kunne vært verre også.. 

Topsi
TopsiInnlegg: 2234
02.04.17 16:28
Gaudius: Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

Det er vel noe med at demokrati ikke må forveksles med flertallsdiktatur. Et reelt demokrati ivaretar mindretallets rettigheter

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg