Bilde

Gurdox

14 innlegg

629 svar

Medlem siden

Svar skrevet av Gurdox

Skrevet i Trenger innspill forbrukerrett.

Takk for svar her. Det er tydelig at det finnes tolkningsrom her som er til min fordel.

I forbrukerkjøpsloven § 29. Retting og omlevering (avhjelp)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Jeg har anket min sak fra forbruketklageutvalget til "småsumsrettsak" tingretten pga av disputt om retur av vindu. Jeg finner også ut etter forbrukerklage utv. dom at jeg kan eller "skulle" ha krevd erstatning for det nyinnkjøpte vinduet jeg setter inn som erstatning for defekt vare.

Diskusjonene blir vel rundt "vesentlig ulempe" Ett vindu er ikke vakkert og har heller ikke noe salgsverdi. Jeg mener at det er urimelig av selger å forvente at jeg oppbevarer ett vindu i så lang tid.

Kjøper må også koste frakt fra vestland til øst.

Jeg vil kjøre saken på at det er urimelig at jeg skal oppbevare ett gammelt vindu i påvente av en rettsprosess. Jeg varsler også selger om kasting ett halvt år før jeg har en håndverker til å skifte vindu og kaste det gamle.

1

Skrevet i Er kristendommen monoteistisk?

Jenji [Slettet]

Den tidlige kristne tradisjonen har plassert boken i Dominitians tid fra 81 til 86. Andre mener at en tidlig utgave er fra Vespatian og hans sonn Titus, som erobret jerusalem knuste jødedommen i år 68-70.

Dette er det tradisjonelle synes som jeg forstår at majoriteten av moderne forskere støtter.

Jeg har ikke studerte dette noe videre enn det, men synes at det apokalyptiske språket og de historiske hendelsene stemmer godt overens. Dyrene som romerske keisere? Det kommer vel kanskje mest an på om en ser på det med "magiske" øyne eller ikke.

1

Skrevet i Fredens religion

Genco [sitat…] Åpenbart bruker du copy/paste fra en eller annen side som sprer muslimsk hat.Hadde du hatt litt intelektuell kapasitet så ville du sjekke hva som står i Qur'an.Da ville du...

Åpenbart bruker du copy/paste fra en eller annen side som sprer muslimsk hat.Hadde du hatt litt intelektuell kapasitet så ville du sjekke hva som står i Qur'an.Da ville du se at verset du referer fortsetter med "But if they cease,then there is no agression except against oppressors".Her er det helt klart snakk om selvforsvar.

Religion skal bare være for Allah...Men dersom de gir seg så skal de få nåde, tenker du at det er bare snakk om militær motstand?

Dessuten er verset aborgert, andre militære muligheter gav vist Allah helt andre ideer se spesielt sure 9,5.

Mohammed førte krig mot dem som verbalt arbeidet mot islam, beordret snikmord på poeter osv..

Her klipp og lim: Bukhari Volume 1, Book 2, Number 24:

Narrated Ibn 'Umar:

Allah's Apostle said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform a that, then they save their lives an property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah."

Religionsfrihet my ass!

Det å snakke om en ting å gjøre noe annet er hykleri, Mohammed drev de folkene som ikke ville konverter fra sine hjem i Mekka etter at han erobret byen. Knuste deres religiøse symboler gjorde han også. I tillegg til å bestille 6 drap på dem som hadde "hånet" ham tidligere. Dette er oppførselen til en psykopat.

1

Skrevet i Fredens religion

Skrevet i Fredens religion

Kommer til å poste flere tråder når jeg kommer lenger i lesingen :)

Ha tålmodighet, en mer tunglest bok har jeg aldri lest i ...

1

Skrevet i Fredens religion

Genco [sitat…] Helt enig at det er viktig med åpen og saklig diskusjon med man må lese nøye og se helhetlig bilde.Du har hoppet helt over første kapittel fordi det har "bare 7 vers".Det...

Qur'an 2:255-256. Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great. There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing.

I det samme kapittelet så finner vi videre: (256) , "fight with them (non-Muslims) until there is no more persecution and religion is only for Allah. (v. 2:193)"

Ser du helheten i dette da? Folket i Mekka ble senere tvangskonvertert. Alle versene som senere omtaler "hyklere" folk som sier at de er muslim men bare later som forteller også litt om "no compulsion". De har ikke konvertert av egen overbevisning men for å unngå muslimenes vrede.

1

Skrevet i Fredens religion

Genco [sitat…] Helt enig at det er viktig med åpen og saklig diskusjon med man må lese nøye og se helhetlig bilde.Du har hoppet helt over første kapittel fordi det har "bare 7 vers".Det...

Å begynne med hvorvidt anal sex er ok er å gå med rumpa først inn i det :-)

Det at menn har rett til å "pløye jordet slik de finner det underholdene" Sier vel en hel del om hvordan muslimske menn har rett til å benytte guddommelig sanksjonert makt ovenfor kvinner.

Hvorfor universets skaper mener å finne det nødvendig å fortelle oss akkurat dette er et troens mysterium!

Selv så tenker jeg at Mohammed var villig til å si hva som helst for å få folk over til sin side. Egentlig så forteller dette oss en hel del. Kanskje det ikke er så dumt å "tenke med ræven allikevel" ??

1

Skrevet i Er kristendommen monoteistisk?

Skrevet i Mer terror i London

Darragi [sitat…] Jeg svarte deg med at de hedenske araberne som ikke brøt traktaten ikke ble rørt av muslimer. Så på hvilken måte har muslimer blitt oppfordret til å drepe uskyldige? Utfor...

Utfordringen din har blitt tilbakevist. Du er ikke lengre muslim!

Barna som ble halshugget etter at Banu Qurayza overgav seg var de uskyldige eller skyldige?

Narrated Atiyyah al-Qurazi: I was among the captives of Banu Qurayzah. They (the Companions) examined us, and those who had begun to grow hair (pubes) were killed, and those who had not were not killed. I was among those who had not grown hair.

1

Skrevet i Mer terror i London

Jean_Grey Ja, apropos sura 9:5. Sura 9:5 er en av Muhammeds siste suraer som ble åpenbart til ham et par måneder før han døde. Første delen av Sura 9 (v 1-37) som er relevant for oss kalles...

I sura 9:6 holder Muhammed imidlertid en dør åpen for avgudsdyrkerne, en måte de kan redde livet sitt på. Konvertere til islam. Mange valgte å takke nei til tilbudet hans og gikk dermed i døden.

Ja akkurat denne går ikke an å snakke seg fra. Bli muslim og lev eller jøde og dø...

Ellers så skal du ha takk dette var oppklarende. En kan vel også si at de unge guttene, som ble halshugget etter at de overgav seg såvidt hadde grodd kjønnshår, var uskyldige i sine lederes valg. Disse guttene fra 11 års alder ble uskyldig drept.

1

Skrevet i Er kristendommen monoteistisk?

Treenigheten omtales vanligvis som et "mysterium" dvs de vet ikke!

Men ideen er vel et Faderen og sønnen og den hellige ånd alle er ulike aspekter av Gud. I de eldste skriftene genesis tror jeg omtaler "Gud" seg selv som "VI" det er jo litt interessant?

3

Skrevet i Mer terror i London

staaalisen [sitat…] Kom deg over på religionsforumet, konvertitt! Eller aller helst, til nettstedet islam@tull ;-) Når du begynner å sitere fra denne koranen, har du tapt. Dine historier om l...

Jeg synes at Islam er svært så relevant i denne sammenhengen, kan vi si at det en forvrengning av Islam slik som det så ivrig påståes så må vi velge en helt annen strategi mot terror enn hva en må gjøre dersom en kan bevise det motsatte.

Jeg for min del tenker at Islam har skitne hender i denne sammenhengen med alt pratet om hvor lite vært en "vantro" er, særlig med tanke på at Mohammed beviselig brukte militærmakt for å spre Islam.

Det er også interessant å finne ut om de "snille og de moderiske" muslimer har like god dekning for sine synspunkter i sine skriftlige overlevninger.

1

Skrevet i Mer terror i London

Darragi [sitat…] Det er du som trenger å lese mer. Når kritikere - som deg - bringer frem enkelte vers fra Koranen for å demonstrere at Islam er voldelig (at muslimer beordres til å drepe...

Du ba om "ett" vers... Nå har jeg gjort som du sa, du har rett jeg studerte ikke hele kapittelet får jeg postet. Nå har jeg imidlertid gjort dette.

Mohammed maner til krig mot dem som "snakker folk vekk fra Islam" De lovet antagelig å være muslimer under press og så motarbeider de Islam etter dette. Jeg synes dette kommer ganske godt fra fra hele kapittelet.

De (ifølge Mohammed) overholder ikke forsvarspakt, og de snakker Mohammed etter munnen arbeider så imot islam som de antagelig er presset til å godta.

And if they break their oaths after their treaty and defame your religion, then fight the leaders of disbelief, for indeed, there are no oaths [sacred] to them; [fight them that] they might cease.

Muslimer skal kjempe imot dem som diskrediterer islam. Så der har vi det vel ? Vold mot dem som ikke bøyer seg. Islam ble spredt ved sverd.

Det finnes helt klart nåde fom dem som vil infinne seg med Islam, mens dem som tror annerledes ikke har rett på fred.

2

Skrevet i Mer terror i London

Darragi [sitat…] Jeg hadde vært et svakt menneske (og hadde hatt en svak sjel) om jeg skulle forlatt en religion basert på noen skitne hunders handlinger. Handlinger som er på tross av Isl...

Jeg har sagt det flere ganger her inne. Gi meg ett eksempel fra Koranen hvor man kan drepe uskyldige mennesker, og jeg vil forlate religionen. Kun ett.

Quran (9:5) - "So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captive and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them."

Er ikke dette en ordre om å drepe folk fordi de tilber steiner f.eks? Muslimene er opplagt ikke under angrep, da hadde de ikke kunne ventet til de hellige månedene var passert.

Den historiske kontekst er at dette skjer etter at Mekka har falt og Mohammed har overlegen militør makt.

Trenger du mer?

2
ulefos [sitat…] jeg for min del håper og tror at deltagelse i arbeidslivet er mer enn kroner og øre

Amen!

Jo det er klart det, når en har mulighet for å gjøre noe så teller det mer særlig i det lange løp.

Jeg synes nå at systemet er for "grovkornet" i hvordan tabellen er lagt opp steg 1 er fra 0- 60000 ( dette for dem med lav inntekt) og så trinn på 10 000 .. og at det er dumt å bruke samme års inntekt når en skal vurdere slike velferdsordninger.

Det er vel kanskje litt provoserende at jeg trekker lønn og velferd i sammen slik jeg gjorde, men jeg mener at en politikk rundt dette bør være mest mulig rettferdig og motiverende. Slik det er nå så lønner det seg i å spekulere dersom en befinner seg i nærheten av denne inntektsgrensen.

Akkurat det hører jeg ikke noen som er i mot. Det er vel antagelig ikke så mye vits i å diskutere dette her på vgd. Men jeg håper at en eller annen politiker vil se på det. Det finnes tross alt er totalt bilde en bør ivareta.

1

Skrevet i Det lønner seg ikke alltid å jobbe!

Rainmaker [sitat…] Et system som er der for å ettergi lån for folk som ikke har inntekt er ikke ment "å belønne arbeid". Det sier seg selv.

Ja du har jo rett i at systemene ikke sees i sammenheng, jeg skal gi deg den. Synes du at det er godt laget til?

Jeg trodde at det var "meningen" med politikk å skape motivasjon for den enkelte å gjøre den en kan. Her så finnes det en heller tåpelig regel hos Lånekassen.

Jeg mener leste du tabellen hvor en krone "for mye "gir et tap på opp til 60 000 kr. og det der med å bruke inntekt fra DETTE året??

Det er ikke sånn at jeg ikke tåler å betale gjelda mi, men jeg så på dette og så lurer jeg på hvorfor i all verden Norsk politikk kan finne på noe såpass rart som dette her at jeg vil ha en situasjon hvor eb kan spekulere i å redusere lønn, evt unngå å ta mulig ekstra arbeid fordi en kan på det meste tape 59 999kr??

Og bare for å ha sagt det jeg diskuterer ikke moral her men system. System må ta hensyn til at alle ikke har like god "moral"

1

Skrevet i Det lønner seg ikke alltid å jobbe!

Rainmaker Hvorfor skal gjelden ettergis når du har god nok inntekt til å betjene den?

Det er ikke helt det som er poenget. Poenget er at systemet ikke belønner arbeid.

Dersom du leser tabellen i linken min så ser du hvor skjevt den et beregnet. Den graderes først fra 0 til 60 000 så i opp på ca 10 000 alt etter inntekt. Dersom dette hadde vert gjort jevnere så hadde det ikke skapt en slik absurd situasjon som det jeg har funnet at en kan få et reelt tap på opp til 59 999 kr dersom en "bommer" på inntekt. Dette skaper en situasjon hvor det lønner seg å spekulere.

1

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

Nå har Elkjøp gitt seg, jeg får tilbakelevere til slutt. Så da ble det happy ending til slutt!

Synes fortsatt at Elkjøps "collect store" er litt mystisk, bestill på nett og så en eller annen pris når du henter dagen etterpå?

Det samme er ingen retur policyen for utvalgte varer. Gjelder dette varer kjøpt i butikk så er det vel greit å på spesifikk informasjon om dette. I stedet så må kunden tilsynelatende gå på nett for å få denne informasjonen. I butikken så ble ikke jeg fortalt noe om denne spesielle regelen. De store "60 dagers retur" plaketene henger over hele butikkene.

Dermed så mener jeg at Elkjøp blander sammen nett/ og butikk handel på underlig vis. Og dette på en slik måte at kunden ender opp med en mye dårligere service enn normalt. Tvilsom markedsføring etter mitt skjønn. Men men.. nok om dette her fra min side.

Jeg synes at det er rart at forbrukermyndighetene ikke er mer "på dem" på dette her. Jeg tenker at en kontrakt inngått på nett bør ha samme returrett uansett om en henter og betaler i butikken. Det fortelles lite til kunden om hvordan det EGENTLIG fungerer!

Over og ut !

3

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

Nangi 1) Registrer deg på blogg.no. 2) Lag en blogg som heter elkjopstedsnavn.blogg.no 3) Legg ut historien din Deretter send ny klage og gjør dem oppmerksom på bloggen. Kan nesten garan...

1) Registrer deg på blogg.no. 2) Lag en blogg som heter elkjopstedsnavn.blogg.no 3) Legg ut historien din

Det får bli neste grep. Jeg vil forsøke å ringe dem i morgen, men de fortjener godt å litt negativ omtale. Kanskje de lærer å behandle kundene sine skikkelig.

1

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

nocky Det er nesten som å si: "som man reder så ligger man" . Man får faktisk beskjed i kassen hvor mye ting koster. Så er viser du at du har vært totalt bevisstløs i gjerningsøyeblikket...

Så en bør være obs på svindel på Elkjøp, og dersom det skjer så er det min egen feil?

Jeg hadde en fastsatt pris. Jeg har tilogmed kvittering på dette. Når jeg var i kassen så sto ekseditrisen og lo ! Vi hadde de litt morsomt kanskje og så overså jeg prisen som var tross alt en samlepris på flere ting.

Jeg så ikke feilen før jeg kom hjem. Jeg vet ikke horvidt det er jeg som kunde som skal lide eler for den saks skyld være den "ansvarlige part". Jeg tenker at "saksbehandler" på Elkjøp en en fersking uten sans og samling.

Nå kan jeg jo nevne siden Elkjøps vidunderlige servie er oppe:

For en måned siden leverte jeg en laptop til service innen garanti. Tastatur har løse taster og touch sjerm er defekt. De er så frekke å si at tastatur er en slitedel! Der var OK å reparere skjerm men ikke tastaturet! Jeg kaller ut sjefen for reklamasjonsavd og han tilbyr meg å betale halvparten av reperajonen. Dette nekter jeg og ringer til forbrukerrådet, som naturlig vis hever øyenbrynene..Siden ordner det seg etter at jeg brenner av 150 kr på Elkjøps sin "kundeservice" telefon før jeg endelig får dekket reprasjon..

Dyreste support telefon i landet tror jeg..Jeg føler meg ganske fornøyd med de gutta der, bedre å kjøpe på nett.

1

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

KansjeD [sitat…] Og om du klikker på den teksten så får du opp følgende tekst: "Du skal være fornøyd etter et kjøp hos oss. Derfor gir vi deg hele 60 dager* til å prøve produktet. I denne...

Ja men husk nå at Elkjøp påstår at kjøpet er gjort i butikk. Det sto ikke noe der om klausulen, jeg får ingen slik informasjon fra selger.

Og på nettsiden står det ikke noen forebehold ikke på hovedsiden hvor de annonserte salget sitt. De har det under generelle salgsbetingelser. Godt skjult.

Men nå er det vel egentlig prisendringen som er det store. SALG 2 minutter igjen til denne prisen. Tilgjengelig i "collect store". Og så når jeg kjøper og henter til den prisen jeg trodde eksisterte så er den ikke reel.

Elkjøp kunne umulig gjennomført salget de promoterer med "hent etter to timer". Tilbudet gikk ut 24.00 så tilbudet var rett og slett ikke ekte. Ikke når de kan endre prisen klokken 20.01. Dette får jeg IKKE beskjed om. Sleipe åler er de!

1

Skrevet i Blitt lurt av elkjøps Black friday hype!

Skrevet i Kvinners stilling i islam

Siterer bare litt.. Du glemmer at kvinner kan giftes bort som barn. De har ingen beskyttelse mot seksuell utnyttelse av jentebarn.

De har vel vært nevnt mange ganger tidligere at Islams profet fyllbyrdet ekteskapet til Alisha når hun var 9 år. Noe som setter alvorlige spørsmålstegn ved dømmekraften og også moralen til alle de mennesker som identifiserer seg med eller forsvarer islam.

Det finnes mange fatwa som forteller unge jenter å holde kjeft om overgrep. Dette for å " unngå å besudle en manns ære". En gjennomgangsmelodi i slike saker virker det som. Bare han sier at han angrer seg så :)

Jeg hadde en egen tråd om dette med flere linker til slike fatwa tidligere.

1

Skrevet i Kjemper islam hatere en tapt kamp?

Skrevet i Kjemper islam hatere en tapt kamp?

sanila [sitat…] Nei, naturligvis synes jeg ikke det, ej heller de fleste muslimer, nå gidder jeg ikke gå i dypden med det du skriver, og kan du tenke deg hvorfor. Det har med det at gjøre...

Jeg vet ikke helt om vi tenker på det samme her, jeg vet ikke hvorfor du ikke vil svare. Jeg tanker at du nok sikkert er trett av alle usaklige diskusjoner her inne på vgd.

Som sagt tidligere Sponvika ønsket seg dokumentasjon på en henvisning til aksept for sex med ( for menn) dyr i mangel av tilgjengelige kvinner.

Når det så kommer til "islamhat" så handler det vel mest om forskrekkelse og avsky for min egen del. Ikke så mye om kulturen generelt i blant muslimer. -- Men det handler om det faktum at deres hellige skrifter og dermed "gudegitte" inspirasjon tillater ondskap blant annet slik som i dette tilfellet jeg skriver om her :

Slaveri og voldtekt av kvinnelige sexslaver. Hvordan skal en ellers fortolke begrepet "right hand posesses" når vi så snakker om kvinner som blir slaver på grunn av deres menn og fedres politiske ståsted?

Det er vel "halal" er det ikke å ha seksuell kontakt med slaver, jeg går ut ifra at slavene ikke har anledning til å si nei??

Historien om Safihya er en interessant en som forteller svært mye om Mohammed som menneske. Safihya er tydelig en svært intelligent kvinne som snur en håpløs situasjon hvor hun har status som slave/ krigsbytte og kommer til en maktposisjon. Til og med Mohammeds menn er ikke sikker som du kan se på wikipedia.

Men det er ikke til å komme fra: Hennes far og tidligere mann er såvidt døde når hun blir presset inn under de forferdeligste omstendigheter til et ekteskap med den ansvarlige for sin egen fars og manns død, og dette tre dager etterpå.

Historien forteller mye om kvinners posisjon under Mohammeds styre. Hva slags betingelser hadde en nylig "erobret" kvinne, var det hennes feil at mennene i stammen gjorde "feil" valg?

Det var derfor jeg siterte Koranens "en skal ikke bære en annens skyld".

Nå ser vi også i våre tider at ekstreme mennesker slik som vi har i bøtter og spann av i "Is" land benytter seg av mulighetene innstiftet av Mohammed. Til å nettopp ha sexslaver erobret fra mennesker av annen tro, eller bare "feile muslimer". En kan vel lure på om det overhode er mulig å skape et islam som fraviker skriftene.

Det er skriftene og Mohammeds handlinger som mange moderne mennesker føler er "avskyelig" ikke den jevne muslimske kultur. Men ha er Islam om ikke det er ordene og handlingene til Mohammed?

1

Skrevet i Kjemper islam hatere en tapt kamp?

sanila [sitat…] Og igjen, det er ikke bra for kvinnen om mannen har oppfører seg dyr seksuelt, og hun skader seg selv med en slik adferd.

Det var Sponvika som ville ha dokumentasjon, og som du ser går det an å grave opp noen merkelige hadith om dette her. Jeg synes selv at anklagene om at Islam tillater dyresex står noe svakt.

Men en kan samtidig ikke gi et absolutt benektelse.

Nå er vel egentlig ikke dyresex noe spesielt god grunn til å "hate" islam. Det var egentlig ikke noen sak jeg var ute etter å fronte.

Der finnes bedre grunner en dette til å føle avsky, Hva med seksuell utnyttelse og slaveri/ voldtekt av kvinner som nettopp har mistet sine menn i krigshandlinger?

Noen synes det er snilt av mordere å gifte seg med sine ofres koner eller barn ( ref. Safihya) , det synes ikke jeg, gjør du?

Mohammed måte skaffe tillatelse fra Allah for å gifte seg med denne stakkars kvinnen dagen etter hun var tatt til slave.

“And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess…” (Q. 4:24 )

Allah er grei han, skulle nesten vært profet selv, så hadde jeg ikke trengt å ha moral engang..

Vi har som følge av Mohammeds kåtskap etablerte "rettigheter" som omhandler "right hand posesses". Hva med kvinners rettighet?

De ser ikke ut til å være beskyttet av:

"Namely, that no bearer of burdens can bear the burden of another" (Q. 53:38)

Det må vel være ganske tydelig at her er brukt av makt og voldtekt sanksjonert av Allah!

Moralske menn beskytter kvinner, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle en slik mann som verdsetter voldtekt så høyt at han sørger for å legalisere det.

Dyresex vel ... det kommer vel an på om en betrakter kvinner som kveg.. Hva er vel egentlig forskjellen på slaveri og dyrehold?

1

Skrevet i Kjemper islam hatere en tapt kamp?

Sponvika [sitat…] Kanskje du bar sette deg inn hvordan dette verset skal leses. <a id="#11" name="#11"></a>Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur...

Kanskje du bar sette deg inn hvordan dette verset skal leses.

Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [- han- och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.

Kanskje Mohammed burde lære seg å skrive utvetydig?? Jeg siterte Shakir den er en alment akseptert oversettelse.

Jeg Ser jo at det finnes andre som er "snillere", kanskje på tide å brenne Shakir koranene da?

Koranen er ikke så krystall klar som noen liker å tro. En hel del er rett og slett uforståelig.

Uansett..

If a woman inserts (in her vagina) an animal's penis she must wash, and if she inserts a detached penis (thakaran maktu-an, lit. “a severed male member”) there are two opinions; the most correct is that she must wash.

Sahih Muslim - Book of Menstruation - hadith #525 - Commentary.

Det er jo greit å vite hva en skal gjøre dersom en "mister" eller "har et uhell" med en penis som er avskåren eller et dyrs??

Egentlig ganske merkelig at noe slikt kommer på trykk i bokform..

Sahih Muslim, Book of Menstruation, Hadith 525:

"Our companions have said if a penile head has penetrated a woman's anus or penile anus, or an animal's vagina or its anus, then it is necessary to wash…"

"If he had sexual intercourse with an animal, that will not make his hajj void" Abu Bakar al-Kashani (d. 587 H), Badaye al-Sanae, Vol. 2, p. 216 (Sunni lærd).

Sex with animals before the mission (Islam) was wide spread and many narrations are narrated that it is halal but makrooh (disliked). And on the compulsory precaution one should abandon this practice that may cause self harm. And you must admit this to the owner of the sheep and pay the owner.

Sex with animals Fatwa al-Uzma Seyyid Ali al-Sistan. Den lærde elite i islam er ikke helt tydelig her på dette området synes jeg..

1

Skrevet i Kjemper islam hatere en tapt kamp?

Sponvika Hva sier lærde om det?

Sahih International

[He is] Creator of the heavens and the earth. He has made for you from yourselves, mates, and among the cattle, mates; He multiplies you thereby. There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the Seeing.

Fatiru alssamawati waal-ardi jaAAala lakum MIN anfusikum azwajan WAMINa al-anAAami azwajan yathraokum feehi laysa kamithlihi shay-on wahuwa alssameeAAu albaseeru

Legg merke til den arabisk preposisjonen "min" og også wa i setningen. Som et resultat av ordlyden i teksten dette er hvordan det bokstavelig talt står det:

Skaperen av himlene og jorden, har han gjort for dere ektefeller av dere selv og fra storfe ektefeller, der han mangfoldigjør dere ...

Hvorfor har vi fått laget til "kvegkoner" mon tro? Hva har kveg med menneskers seksualmoral å gjøre??

1
Laster...