Bilde

InnocentBystander

6 innlegg

10,6k svar

Medlem siden

Svar skrevet av InnocentBystander

Skrevet i Gammelkommunistens klokkertro på markedet

Då ville det vera greit om du listar opp alle varer eller tenester du meiner det burde vera prisregulering på. Helst FØR prisen går opp på grunn av ubalanse i tilbud/etterspørsel, så vi kan unngå mistankar om dobbeltmoral...

1

Litt interessant korleis den ultrakonservative klanen opå VGD plutselig har blitt motstandarar av fri prisdannelse når det er merkbart i lommeboka...

3

Skrevet i Media

Skrevet i GPP tale

Ein såpass konkret og detaljert kritikk vil nok Statsministeren sitt kontor ha stor nytte av under utforming av framtidige talar.

2

Skrevet i Faktisk.no er avslørt som noe vås.

Skrevet i Statsråden forbyr utdeling av bibel i skolen

Dette må jo vera eit heilt marginalt problem for alle involverte. Ingen av mine har noengang fått utdelt bibel på skolen, så eg ville bli forundra om dette er noe som i det heile tatt er vanlig.
Dersom det er snakk om at private organisasjonar ønskar å dela ut biblar i skolen, så er det ikkje ein naturlig del av undervisninga, og har difor ingen plass i skolen.

1

Skrevet i Stoltenberg som Sentralbanksjef

"finansdepartementet lager en stillingsbeskrivelse som passer akkurat denne søkeren." - Er stillingsbeskrivelsen endra i forbindelse med denne ansettelsen?

2

Skrevet i Stortinget bevilger seg "dobbel lønn"

Det er jo egentlig to separate diskusjonar: Lønnsnivå og prinsipp for justering.

Personlig synest eg både lønnsnivå og justering virkar heilt greit. Tatt i betraktning at å vera stortingsrepresentant stort sett betyr å vera på jobb dønet rundt, kombinert med ansvaret, så synest eg ikkje at lønnsnivået er spesielt høgt. Justeringa tilsvarar vel hårfint meire enn prisstigning, så det burde neppe vera grunn til forargelse.

Enkelte har forsøkt å antyda at lønna burde vera relatert til kva personen tente før hen kom på stortinget (som du antydar med din "ung student" kommentar). Eg trur ikkje vi har ein tradisjon her i landet for å lønna folk basert på bakgrunn. Vi lønnar folk for jobben dei utfører. Så den diskusjonen er håplaus på alle måtar.

1

Skrevet i Statkraft spekulerer i andres tap på børsen

"Dette drev han med fra gutterommet". Litt vanskelig å forstå kva du vil fram til med den uttalelsen, for dette var ein høgt kvalifisert spekulant som jobba frå millionvillaen sin i Grimstad.

Neppe noe "gutterom".

1

Skrevet i Nye nasjonale tiltak

Så vidt eg veit har vi ingen direkte flyruter til land i Afrika frå norske flyplassar, så kva ville eit slikt forbud oppnå?

1

Skrevet i Ønsker å studere tannlege

Skrevet i Og bønda fikk 754 millioner . . . .

Om ein tar med kor viktig det er å ha ein god grad av sjølvforsyning med mat, så er jo dette småpengar. Matgrossistane har nettopp varsla store prisauler på enkelte matvarer globalt, så å klaga på noen småpengar i tilskudd til bøndene her til lands virkar bare sneversynt og smålig.

1

Skrevet i Ny klimateori: Havets temperatur varierer

Skrevet i En historie om is og ild

Til tross for at eg er rimelig godt orientert om kva som foregår, har eg ikkje sett at noen vil fjerna all CO2 frå atmosfæren. Kor har TS fått den vrangforestillinga servert?

1

Skrevet i Lundteigen

Skrevet i Ingen reaksjon på Lan’s medvirkning til milliard-sprekken?

Er det Lan sitt ansvar at kostnadana har auka? Oslo må ha vatn. Det er dyrt. Det viser seg å bli veldig mye dyrare enn først budsjettert. Men er det Lan sin feil? Så vidt eg har sett er ho kun kritisert for ikkje å ha informert om det tidlig nok. Ville det ha blitt billigare om bystyret blei informert tidligare?

3

Skrevet i "Vannsprekken" i Oslo blir bare større og større

Forutsett ein kostnad på 30 mrd blir det ca 100 000 per husstand i Oslo. Nedbetalt på 50 år blir det 2000 ekstra per år (pluss renter). Dette er resultatet av mange år med unnlatelsessynder. Siden dette har blitt diskutert og vurdert i femti år, så er det vel lite sannsynlig at det finst rimeligare løysningar som vil løysa problemet på lang sikt.

1

Skrevet i Newton, Joule og Watt.

PUK Jeg hadde ett vist håp om at det var noen her som så galskapen i ditt vitenskapelige svar og muligens kunne nyansere det om ikke mer en noe. Nei vitenskapen er helt på bærtur her o...

Som du beviste i den andre tråden, så forstår du ikkje eingang forkjellen på energi og effekt. Og så forventar du at noen skal ta flåseriet ditt om at "vitenskapen er på bærtur" seriøst?

Om du er virkelig er interessert i noe meire enn å dumma deg ut, så finst det massevis av informasjon ute på nettet som kan gi deg den kunnskapen du så opplagt manglar.

Slik som det framstår no, så er du ein temmelig kunnskapslaus person med ein eller annan fiks ide om at du har forstått meire enn alle andre... utan evne til å forklara noesomhelst av det du har "forstått".

2

Skrevet i Blåse ett hus til himmels.

PUK Du ha hørt at det ikke er farten som er farlig, det er bråstoppen. Jeg filosoferte noe om luft og varme og kom på denne morosaken. Om en monterte en drøss elektriske høyspente lysb...

Jeg filosoferte noe om luft og varme og kom på denne morosaken. Om en monterte en drøss elektriske høyspente lysbuer over alt i huset, noe tilsvarende lysbuen i en blits. Forbrenner enn så denne kWh på 1 sek vil en få en effekt på 3600000 W. Setter en så lysbuene til å forbruke kilowatt timen på 1 førtiendedels sekund som er omtrent den tiden en blits bruker blir spørsmålet hvor varmt og hvor høyt trykk luften inne i huset blir. Jeg har ikke regnet på det men er redd nabolaget og går med i dragsuget

Energimengden i 1 KWh er den same uansett om den blir forbrukt på 1 time eller 1 ms. Det er ikkje effekten som er avgjørande for kor varmt det blir, det er den tilførte energimengden.

Igjen så slit du voldsomt med heilt enkel fysikk.

1

Hvordan kan man blåse ett hus til himmels med forbruk av strøm for 1 Kr. nettleie inkludert? Vi sier 1 kWt.

Den energimengen vil ikkje flytta eit hus ein millimeter.

1

Skrevet i Newton, Joule og Watt.

PUK [sitat…] Ja, jeg ble noe frustrert og skulle ønsket ett mer samlebegrep slik at det ble letter for allmuen å forstå sammenhengen her. Dette fremkom da jeg forsøkte å finne ut om vi...

Dette fremkom da jeg forsøkte å finne ut om vitenskapen hadde forklaring på hvorfor ett legeme 4 dobler stopplengden da farten dobles, uten å finne noe oppegående svar på fenomenet.

Den kinetiske energien til eit objekt aukar med kvadratet av fartsendringa.

1

Skrevet i Vi trenger en ny fagbevegelse

MorganBlueKane Innocent, Medlemmene er vel fornøyde med det eneste valget de har, det er vel det som er den harde realiteten? Synes du det er greitt at en forening som i utgangspunktet burde være...

Det er jo ein kolossal misforståelse at organisasjonen er apolitisk.

Arbeid for arbeidstakarane sine rettar er jo i høgste grad politisk, historisk sett ein av dei viktigaste politiske bevegelsane i det forrige århundret.

Tradisjonelt har arbeiderpartiet sitt program hatt flest felles punkter med LO sitt program, så samarbeid var naturlig.

Dersom LO medlemmene vil ha mindre samarbeid med AP, så står dei jo fritt til å arbeida for dette. Ettersom eg ikkje er medlem av noe LO forbund, så synest eg dette får bli opp til dei som faktisk er medlem.

1

La oss bryte ut av den sosialistiske AP bundne fagbevegelsen, og skape en Fri og Uavhengig Fagbevegelse, tuftet på å ivareta medlemmene sine behov, ikke være en drivkraft på AP sin sosialistiske agenda! #FriUavhengigFagbevegelse!

Du står heilt fritt til å ta initiativet. Men ikkje forvent at "noen andre" skal gjøra jobben fordi du meiner at behovet er der. Og eg trur neppe VGD er eit nyttig forum for å nå potensielle medlemmer.

Når det i så liten grad er alternativer til LO, så er vel det egentlig fordi medlemmene synest at det er greit som det er.

1

Skrevet i Newton, Joule og Watt.

PUK Takk! Jeg forstår nå at det er det samme, sannsynligvis horisontalt og sikker også vertikalt ned i tyngdefeltet, alt ette hvordan en ser på det. Men hvordan vil det gå med akselera...

Til å vera ein som påstår å ha funne effektar som er i strid med anerkjente naturlover, så stiller du altså spørsmål om ting som er heilt grunnleggande for å forstå naturlovene.

Enkelte ville påstå før du kan påstå å ha funne noe som strir mot anerkjente naturlover, så må du i det minste forstå det grunnleggande i naturlovene...?

1

Skrevet i DAB radio - look to Norway.

Torotto [sitat…] Det koker egentlig ned til 2 saker. 1) Hva har andre land, som ikke stenger ned FM båndet ikke skjønt? 2) Utbyggingen av Mobilnettet og 5G, medfører at DAB utgjør et nisje...

Erfaringer viser at eldre strever med bruk av DAB, grunnet små knapper og display.

Teknologi og utforming av apparater er to forskjellige ting.

Når det er sagt, så har ikkje svigerfar/svigermor på 90/88 problemer med å bruka sin DAB radio.

1

Skrevet i Musepekeren fungerer ikke på to skjermer.

Men nå virker musa bare på en skjerm,

Det kan vera noe av det same som eg har sett på min PC.

Når du har to skjermar, så må du passa på at skjermane er plassert likt fysisk som i skjermoppsettet.

På same plassen som du konfigurerar antall skjermar, er det også vist korleis skjermane står i forhold til kvarandre. I mitt tilfelle var skjermane snudd, slik at når eg flytta musepeikaren ut av høgre kant på skjermen til høgre, så kom den inn på venstre sida på skjermen til venstre. Dersom dette er tilfelle, så dra skjermane på rett plass i oppsettet.

På same skjermoppsettet, pass også på at nedre kant står likt på skjermane. Då vil du alltid kunna flytta peikaren mellom skjermane i nedre del sjølv om skjermane har ulik størrelse.

1

Skrevet i Vindturbinenes død og begravelse.

Laster...