Bilde

frode57

1,1k innlegg

3,6k svar

Medlem siden

Svar skrevet av frode57

Skrevet i Bør Staten dekke de økte strømutgiftene

Det er litt vanskeligere enn som så. For kraftselskapene kan ha solgt for meget ut. Brrrrr. Kjetil Lund har ikke gjort jobben sin.

1

Skrevet i Gasskraften er ikke til å stole på

Jeg leste boka med forord av Gro i 1988. Det som slo meg dengang da var hvor avhengig vesten er av atomkraft. Og vi har ikke blitt mindre avhengig i og med kullkraften skal avvikles. Vindkraft er lite stabilt. Når det er som kaldest så står høytrykk der og gir vindstille. Vi har gass og bør bruke den selv også.
Nå får Norge kjenne på nyliberalismen herligheter.

1

Skrevet i Blir det krig?

Skrevet i Gasskraften er ikke til å stole på

Siste jeg har lest er hvor ustabil vindkraft er. Selvpining ut i det latterlige vil det bli om ikke AP snur og stopper all eksport og får på plass det mobile gasskraftverket.

1

Skrevet i Drepende dårlig strømpolitikk

Det finnes faktisk mobile nødgasskraftverk om noen ikke vet det fra før!! Og jeg har for lenge sagt ifra om dårlige overføringsnett men monstermaster argumentasjon har ødelagt litt på utbygging. Det er så en får lyst til å trekke ut strømmen til miljøvernere som motsetter hver en utbygging.

1

Skrevet i Stortingspresidenten og ansvar

Det er ingen som hevder at Giske er med på denne intrigen. Det er skamplett på Stortingets administrasjon det hele.
Hele regelverket for stortingsrepresentanter må gjennomgås . Det handler ikke om Ap og regjeringen. Dette er et vedvarende problem.
Dette handler om griske politiker frakoblet hverdagen til hvermansen.
Få ansvarliggjort politikere. Fjern dem fra postene.
Og for all del . Gjør noe med Stortingsadministrasjonen. Nav bør her inn i bildet og se på organiseringen.

1

Skrevet i Nå blir det årsrekord for strømprisen også i nord

Skrevet i Hva med et nytt gasskraftverk?

For å vise galskapen så var prisen ned i 30 øre pr KWh i 1960 og 70 tallet. Nå ser vi resultatet av det frie markedet.
Siv Jensen ville bruke kraftmarkedet som en melkeku i statsbudsjettet. Den kraftkrevende industrien som har vært drivkraften i å holde prisene nede er nesten avviklet. Griskheten hos politikere og kommuner har vært ganske så påfallende.

Og det er naturlig . For hvorfor skal ikke kommuner og stat kunne tjene seg søkkrike når folk flest trenger disse pengene i en stadig mer utbygd såkalt velferdsstat.
Det gikk jo bra helt til strømselskapene begynte å tappe ut vannet av magasinene for tidlig.

Et problem for oss i nord er at tyskerne ikke har funnet sin energikilde men driver og leker kraftleken vil ha og ikke ha. Og da er atomkraft fy , kullkraft er fy. Og vindmøllene er så ustadige. Og gasskraft er fy.
Men vi trenge stabile strømkilder. Og det kan Norge ha.
Norge er en enorm energinasjon. Vi har både olje og gass. Vi har massevis av vindkraftmuligheter. Vi har vannkraftmuligheter i å optimalisere , altså effektivisere allerede utbygde kraftstasjoner. Vi kan bygge ut linjenettet.

Men når profitten er viktigst så vil ikke kraftselskapene gjøre dette om det går utover bunnlinjen. Derfor er kapitalismen så forferdelig. For når selskapene skal optimalisere verdiskapningen , profitten så vil det gå utover folk flest i dyrere strøm

Nå henger dette dog sammen med andre utgifter hos folk . Og folk som både har EL bil , hytte og bolig uten vedfyring , fortjener kanskje høyere strømpriser men det kan fort bli en boomerang tilbake på staten og politikere når inkassoselskapene kommer etter folk flest.
Det kan bli billige boliger av det.

Men det er altså mellomting mellom 30 øre og 3 kr. Se på de to tallene. Dette er forskjellen på kommunale og statlige selskaper og selskaper drevet på private profitt/fortjeneste. Kommuner som Meråker lever godt på kraftpenger som mange andre små kommuner. Oslo har også stor inntekter på strøm.

Men det kan være med å rive ned næringslivet og folks levekår. Noe jeg mistenker NTE i Trøndelag gjør. De sørget for transformator og kabelindustri i sin tid men nå er det nok bare pengene som teller.
Det blir som kloakk og vannavgiftene skulle være med å gi ekstra inntekter til kommunene ved at de fant på å ta mer enn selvkost for utbyggingen og drift av den.

Strøm er på linje med vann og kloakk noe folk må ha.
Det litt dumme var at gassverket i Oslo ble fjernet i sin tid. Og at det på 60 tallet i allefall ble bygd boliger uten pipe og det ble lagt opp til kun EL varme i boliger.
Nå er det om å gjøre å få folk til å bo i boligfelt og at det legges opp til fjernvarme og radiator varme i husene. Så dagens boliger i alle fall blokker får både radiatorvarme og gjenvinning av varme , balansert ventilasjon og fjernvarme. Og boligene er sikret med sprinkel. Alt til en høy kostnad.

Det verste med Norge er den spredte bosetting som er dyr . Og som gjør det kostbart å installere fjernvarme .

Nå er det verdt å minne folk på at de har selv vært med på å velge denne profitt baserte strømprisene. Acer er et farlig system. Også utenlandskablene. For vi plikter å fylle dem med kraft for de er ikke billige. Det går an å la de gå konkurs men det spørs hva utlendingene sier da. Det er annerledes med amerikanske selskaper som går konk som de gjorde ifm infrastrukturbygging fiberutbyggingen i USA.

Men systemet bør være mer nasjonal vegring ,beskyttende for norske forbrukere.
DA MÅ DET ET GASSKRAFTVERKE I BEREDSKAP ELLER THORIUMSKRAFTVERK SOM GÅR INN NÅR STRØMPRISENE OVERSTIGER 50 ØRE KWH.

50 øre kilowatttimen er hva som burde være maksimalprisen i dag for norsk strøm.eksl. avgifter. Minimumsprisen bør være 20 øre. Det er hva som infrastrukturen minst må få for å transportere strømmen.

Nordpoolen bør avvikles i nåværende form.

1

Når hytter og biler I tillegg skal gå på strøm og Herr Lund og idiotene selger ut vannet som vi skal bruke til kraft gjennom en vinter så får vi disse prisene. Og vi får trolig en krise i økonomien. Thorium atomkraft kan bidra. Men vi har gass nok til å komme unna en vanndrivende. Men i dette tilfellet så er det feilregulering av vannmagasinene. Og da må politikerne gå etter årsaken til det. Nordpool må stoppes. Acer sies opp. Skal Norge selge kraft så må det være fra reelle kraftoverskudd.
Vi er et enormt kraftrikt land. Derfor har atomkraft ikke vært aktuelt.
Men husk Norge har hatt 2 atomreaktorer i Halden og Kjeller.
Og de har blitt drevet på kanten til useriøst.
Nå er det vannkraft som skal spekuleres bort. Stakkars forbrukere. Enn å ha slike idioter av politikere og embetsverket. For dette har vi kunnet! Denne krafta bygde landet. Nå blir nordmenn sine egne husmenn latterlig nok.

1

Skrevet i Latterlige strømpriser

Fra ei tid hvor det ikke ble tatt ut overskudd i kommunene fra e- verkene har vi nå fått hyperkapitalisme med fokus på profittpotimalisering. Nedtrapping av magasinene kom ikke før i februar mars, like før våren og snøsmelting.
Det må få følger for noen at vannet er tappet ned.

1

Problemet med idiotene som styrer kraftproduksjonen er at de ikke har holdt tilbake vann i magasinene. Det har svenskene gjort. Lund bør på sparken! Gasskraftverket på Monstad bør gjøres lar til bruk. Mange kan gå personlig konkurs noe som kan føre til krakk i boligprisene. Alt henger sammen. Acer er en tragedie men mest av alt er nordpool en katastrofe når dumskapen er så ekstrem. Det minner oss om han som spekulerte bort sin formue på kraftbørsen. Det viste oss hvor useriøst dette tåpelige markedet er.

1

Vi er selv ansvarlig for dette. Erna og borgerskapets tro på liberal økonomi var og er et problem. Dumskap å ikke verne seg mot de verste tilfellene. Svenskene har nå gjort klart et oljekrsftverk. Vi burde hatt gasskraftverket å lent oss på. Idiotene på tinget har stolt for mye på kraftbørsen spekulantene.

2

Jeg håper at de skjønner alvoret Huseby. For jonb sier at magasinene er tomme og det er farlig! Styggfarlig. Ikke noe å kødde med tomme magasin for da må vi be om kraft fra utlandet. Det spørs om linjene er gode nok for det. Og EU ser på Norge som den svære kvalme pengegrisen som vi ikke tror vi er. Jens Stoltenberg er de facto ansvarlig for dette .

1

Skrevet i Nato har nettopp tapt sin krig , hvor neste?

Vi har styrker i Baltikum som er klar . Og det passer inn i det at vi nettopp av avsluttet leken i Afghanistan.

1

Skrevet i Få kjeltringer ut av Stortinget

Problemet er at politikerne selv lager sine egne lover og regler. De har selvsagt vært korrupte nok å ikke blande Nav inn i dette for da hadde de fått svi.
Norske politikere er dumme og det ser vi av denne skandalen og det dekker hele det politiske spekter.
Det å være så lavpannet og dum skal egentlig ikke gå an å bli når man får så sentrale verv som stortingsrepresentant.
Men her er hele Stortingsadministrasjonen ute på ville veier.
Ropstad var bare symptom på en systemkrise.
Det viktigste var symbolpolitikken. Mens de grafset til seg selv så ble norsk boligpolitikk ofret fullstendig. Idiotene tok ikke boligpolitikken seriøst. De var jo selv med på å fyre opp under de stadig stigende prisene. Som var og er frikoblet den reelle prisstigning.

1

Skrevet i Trønderbane,et sant helvete

Jeg har min erfaring fra Oslo . Jeg kjenner Nord Trøndelag . Men vet fra Oslo at tog er langt bedre enn buss når det gjelder komfort. Men det den enorme forskjellen kommer når det gjelder hvor ofte bussen og toget går. Du føler deg langt nærmere når det er halvtimes avganger.
Nå er Steinkjer i randsonen når det gjelder at folk vil bosette seg og bo i Steinkjer med arbeid i Trondheim. Det blir for slitsomt å pendle. På toget er det bedre arbeidsforhold enn på buss.
Du kan sove til jobb med buss og tog.
Jeg tror Steinkjer må få på plass nye arbeidsplasser i Steinkjer området om de skal klare å vokse som by. Kan vel kanskje bli aktuelt med militærleir igjen.
Men ingenting tilsier at Steinkjer vil overleve som administrasjonsby. Om det ikke går til helvete så blir SI&FK drømmen som forteller om fortidens storhet og gjenoppbyggingen som stoppet opp og Olav Thons dekonstruksjon av Steinkjer.
Landbruk har aldri og vil aldri bli lønnsomt i Norge.
Nord Norge banen må sees i sammenheng med Trønderbanen.
Og det må sees i 100 års perspektiv. Og da må dobbelspor og elektrifisering til av Trønderbanen og videre nordover. Det er mye fisk og muligheter for andre mineraler å komme ut i verden.

1

Skrevet i Nå blir det årsrekord for strømprisen også i nord

NTE var under Prytz meget godt dreven .De hadde et utmerket fordelingsnett. NTE er trolig den dag i dag , godt drevet men kvelende i installasjonssegmentet. Når strømprisen brukes til å subsidiere installasjonssiden.
Men at NTE ikke har holdt tilbake vann til vinteren er skremmende . Det viser at kapitalismen IKKE fungerer. Det må lovverk på plass. Nå kan det gå mot utkobling av soner når det ikke lar seg transportere strøm fort nok til området.
Jeg undres litt på hvor atomkraften fra Sverige har blitt av ?

1

Skrevet i Steng Norge ut av internasjonal idrett for 4 år !!

Jeg synes det blir for mye støy fra folk som ikke kan politikk. Det er farlig. Jeg er ikke lengre gjennomsnitt nordmann. Jeg sitter og ser Danmarks kamper og ser hvordan de går stille i dørene , akkurat som Norge ville gjort om vi hadde kvalifisert oss.
Vi ,Norge ødelegger mye med vår innblanding i konflikter gjennom det å gi fredsprisen hvert år. Noe som gjør oss upopulær i mange land også. For vi , Norge er en vasalstat av USA. Intet annet. Norge er dessverre ekstrem lojal overfor Nato.
Idretten skal være upolitisk. Vinteridretten betyr mest i Norge. Og jeg kan ikke forstå hvordan Norge nå kan forsvare deltagelse i vinter OL.

1

Skrevet i Pendlerboligene: Kan komme krav om tilbakebetaling

Stortingets administrasjon er tatt med buksen nede. De har tatt seg vann over hodet . De burde brukt Nav og skatteetaten til å administrere boligproblematikken , akkurat som med reiseutgifter.
Dette viser hvor svakt politikerkorps vi har.
Men viktigst er å berike de få som har spyttet penger inn i partikassene. Det er så barnslig tilnærming at en må grøsse.

1

Skrevet i Dette er den nye varianten

Selvgjort er velgjort , heter det. Vesten har ikke villet gi Afrika billig nok medisiner .Nå er det panikk. Hvorfor? Angsten for noe verre . Å leve i unntakstilstand har blitt normalen.

1

Skrevet i Venter lave strømpriser i klimanøytralt Norden

For noe løgn av skriverier. De prøver å forsvare seg mot det som faktisk skjer nå. Strømprisene ødelegger norske husholdningers økonomi.
Og bak ligger NATO og Jensemanns aggresjon i øst. Nå står Nato i Øst og stagger mot oljefelt med får det liksom ikke helt til.
Så skal vi drøfte noe helt annet... fylgj med fylgj med ...

1

Skrevet i Disse smittes av corona nå

Kan ikke media holde litt kjeft. De skaper mer angst enn godt er. Vent bare til neste smittebølge kommer og Jensemann setter i gang i øst. Da er vesten skikkelig i dritt.

1

Skrevet i Bare rot med denne nye Regjering . . . . .

Det er utrolig svak regjering som somler og tøver . Skulle ikke være så vanskelig å bli enige med SV.
Og vaksineproblemene og smitten er farlig . Så Støre må våkne opp.

1

Skrevet i Nye nasjonale tiltak

Er dere klare for svartedauden i moderne utgave. 50 % folkereduksjon. Vesten mest sårbar med sine kvervulanter. Se til USA.

1

Skrevet i Hvorfor "Netthat" er TULL

Hva prøver du å si? Svak i norsk er du også!!
Du kommer med mye piss snakk. Jeg skjønner ikke at det går an å komme med så dårlige innlegg når man er her inne over tid.
Skal man snakke historie så bør man følge med i historien som blir fortalt som er akseptert.
Det ble drept 6 millioner jøder i Europa under krigen. Men de var ikke alene. 20millioner russere ble drept. Russerne led mest.
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98stfronten_under_2._verdenskrig

Det skal være stor toleranse for andres meninger.
I dag sliter vi med at vesten har latt Østen få overta for mye av produksjonen . I USA er det mellomamerikanske land som står for dumpingen inn i USA.

Det er forunderlig hvor mye plass jødene får i media. Det fortjener de ikke. Folk flest og vanlig jøder trenger alminnelige gode arbeidsplasser med trygghet for sine liv.
I Norge må folk slappe mer av og nyte livet litt mer heller enn å skal ha mer og mer av all slags status symboler.

Når det gjelder media og eldre mennesker så har de problemer med å ta ny språkbruk innover seg.
Det heter i dag fake (falsk) og det heter å være nazi om det å være for streng ,uten at det er ment som noe har med 2 verdenskrig å gjøre.

Tror de eldre heller skal ta innover seg hva vi har lagt bak oss av storkrig som 1 og 2 verdenskrig var.
Så kutt ut pisspreiket om jøder. De ble tatt som offerlam fordi de rikeste ikke ryddet opp etter 2 verdenskrig og kjørte økonomien i grøfta.
Og de ser ut til å ikke ha lært ... de rike altså ... jødene har intet med dette å gjøre.

1

Skrevet i Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Kast Norge ut av FIFA og UEFA. Trenger ikke slike små mennesker som går å ødelegger for vanlig folk.

1

Skrevet i Hvilken planet lever FIFA på?

Dårlig tapere. Det er Norge. Klarte ikke å kvalifisere seg, så skal de ødelegge for de som lurte det. Ytringsrommet i Norge har blitt innsnevret. Men å hetse andre som bruker penger se det kan Norge.

1

Skrevet i Solbakken om Qatars NRK-arrestasjon: – Det er tragisk

Der har du helt rett, sies. NRK er latterlig når de provoserer slik på årsdagen før VM.

1

Skrevet i Erna fæle økt

Vi er enormt rike! Så ser vi nøden. Erna skal få det. Oligarkiet hadde gode dager.

1
Laster...