Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Problemer med Premiere Pro

NYTT TEMA
ChrisK
ChrisKInnlegg: 3315
26.10.14 13:16

Hei!

Jeg måtte reinstallere Premiere Pro CS6, da det var noe feil med programmet. Lastet det ned fra Adobe sine nettsider. Når jeg trykker på set up virker det som at alt er som normalt. Når det er ferdig å kjøre skjer det ingenting. 

Kan noen hjelpe meg? Er avhengig av å ha Premiere Pro. Tomles.

Her er PDApp.log:

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - Build Version - 6.0.335.0

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - Logging Level verbosity Set  to 4

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - Start Adobe Setup

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - TimeLog: Bootstrapper Start

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - TimeLog: Start initial checks

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - Dictionary Path: C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\resources\Dictionary\nb_NO\stringTable.zdct

10/26/2014 13:11:08 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\resources\setup.xml

10/26/2014 13:11:08 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:08 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:08 [INFO] Setup - Found 6 packages in setup manifest

10/26/2014 13:11:10 [INFO] PIM - Build Version - 6.0.335.0

10/26/2014 13:11:10 [INFO] PIM - Logging Level verbosity Set  to 4

10/26/2014 13:11:10 [WARN] PIM - Detected Old content in USF trying to delete it...

10/26/2014 13:11:16 [WARN] PIM - Successfully deleted old content...

10/26/2014 13:11:16 [INFO] PIM - Build Version - 6.0.335.0

10/26/2014 13:11:16 [INFO] PIM - Logging Level verbosity Set  to 4

10/26/2014 13:11:16 [INFO] PIM - CREATE PIM Instance ...

10/26/2014 13:11:16 [INFO] Utilities - File does not exist

10/26/2014 13:11:16 [INFO] Utilities - File does not exist

10/26/2014 13:11:16 [INFO] PIM - trying to createOrUpdatePIMDbSchema.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - SUCCESS Created Tables.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - PIM Database is Up To Date.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - Updater Inventory location:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\resources\updaterinventory.dll

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - trying to createOrUpdatePIMDbSchema.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - Current db schema version on machine 2.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - Current db schema version to install 1.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - SUCCESS Created Tables.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - PIM Database is Up To Date.

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\core\PDApp.pimx

10/26/2014 13:11:17 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:17 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id DB6A859D-6542-41CB-8C81-548894F5AF7B is a old Package, new is installed on the system. Size required: 25254977

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\D6\D6.pimx

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:18 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id 325EE915-3603-483C-9AB6-27FF2ACD9E15 is a old Package, new is installed on the system. Size required: 4150878

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DECore\DECore.pimx

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:18 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id EFAA097D-45E3-4C97-858D-B788D0286E68 is a old Package, new is installed on the system. Size required: 31025269

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DWA\DWA.pimx

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:18 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id E04AF2FA-0DD0-41FE-A54C-D21B4281F578 is a old Package, new is installed on the system. Size required: 4775340

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\P6\P6.pimx

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:18 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id B6250A29-6F83-4AC1-9FCB-55F5145666EF is a old Package, new is installed on the system. Size required: 14560932

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\LWA\LWA.pimx

10/26/2014 13:11:18 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:18 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id 6723B986-6C15-498E-B5E9-68D769DF1A1C is a old Package, new is installed on the system. Size required: 11021823

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\UWA\UWA.pimx

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:19 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - PackageCheck: Package id C7711F19-8ED8-47E8-B9E0-C4CC5AF99F85 is a old Package, new is installed on the system. Size required: 14178284

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - PackageCheck: Extra Package id 577CD58F-FFC9-48EF-B2B7-D04E8141CC72 found in ACF. Size required: 20481608

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - PackageCheck: Extra Package id BDD435DF-A1F7-4D60-BA9D-4366B5AC5C7A found in ACF. Size required: 914857

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - PackageCheck: Extra Package id DA76EDFB-135A-44D9-9DE0-6D6276AF4350 found in ACF. Size required: 116733

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - pim_haveEnoughDiskSpaceToInstallPackages reqSize ... 139128771

10/26/2014 13:11:19 [INFO] Setup - TimeLog: End initial checks

10/26/2014 13:11:19 [INFO] Setup - TimeLog: Begin Installing

10/26/2014 13:11:19 [INFO] Setup - Start Installing core package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\core\PDApp.pimx

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\core\PDApp.pimx

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\core\PDApp.pimx

10/26/2014 13:11:19 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:19 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:20 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/core/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/core/

 

10/26/2014 13:11:20 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:11:26 [INFO] Setup - Finished Installing core package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\core\PDApp.pimx, Return status: 0

 

10/26/2014 13:11:26 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\D6\D6.pimx

10/26/2014 13:11:26 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\D6\D6.pimx

10/26/2014 13:11:26 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\D6\D6.pimx

10/26/2014 13:11:26 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:26 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:26 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/D6/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/D6/

 

10/26/2014 13:11:26 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:11:29 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\D6\D6.pimx

 

10/26/2014 13:11:29 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DECore\DECore.pimx

10/26/2014 13:11:29 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DECore\DECore.pimx

10/26/2014 13:11:29 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DECore\DECore.pimx

10/26/2014 13:11:29 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:29 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:29 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/DECore/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/DECore/

 

10/26/2014 13:11:29 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:11:33 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DECore\DECore.pimx

 

10/26/2014 13:11:33 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DWA\DWA.pimx

10/26/2014 13:11:33 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DWA\DWA.pimx

10/26/2014 13:11:33 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DWA\DWA.pimx

10/26/2014 13:11:33 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:33 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:33 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/DWA/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/DWA/

 

10/26/2014 13:11:33 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:11:36 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\DWA\DWA.pimx

 

10/26/2014 13:11:36 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\P6\P6.pimx

10/26/2014 13:11:36 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\P6\P6.pimx

10/26/2014 13:11:36 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\P6\P6.pimx

10/26/2014 13:11:36 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:36 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:36 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/P6/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/P6/

 

10/26/2014 13:11:36 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:11:53 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\P6\P6.pimx

 

10/26/2014 13:11:53 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\LWA\LWA.pimx

10/26/2014 13:11:53 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\LWA\LWA.pimx

10/26/2014 13:11:53 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\LWA\LWA.pimx

10/26/2014 13:11:53 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:11:53 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:11:53 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/LWA/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/LWA/

 

10/26/2014 13:11:53 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:12:12 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\LWA\LWA.pimx

 

10/26/2014 13:12:12 [INFO] Setup - Start Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\UWA\UWA.pimx

10/26/2014 13:12:12 [INFO] PIM - START installPackage at file C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\UWA\UWA.pimx

10/26/2014 13:12:12 [INFO] PIM - Trying to access xml at path:C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\UWA\UWA.pimx

10/26/2014 13:12:12 [INFO] PIM - XML is valid

10/26/2014 13:12:12 [WARN] PIM - Failed to find Node

10/26/2014 13:12:12 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/UWA/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/UWA/

 

10/26/2014 13:12:12 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:12:25 [INFO] Setup - Finished Installing package - C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6\packages\UWA\UWA.pimx

 

10/26/2014 13:12:26 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/P7/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/P7/

 

10/26/2014 13:12:26 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:12:51 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/IPC/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/IPC/

 

10/26/2014 13:12:51 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:12:52 [INFO] PIM - srcPath :C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\/CCM/ destPath :C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp/CCM/

 

10/26/2014 13:12:52 [INFO] PIM - Function :copyPrimitive

 

10/26/2014 13:12:52 [INFO] Utilities - File does not exist

10/26/2014 13:12:53 [INFO] Setup - TimeLog: End Installing. Now launching PDApp

10/26/2014 13:12:53 [INFO] Setup - TimeLog: PDApp launched with command "C:\Users\Toralv\AppData\Local\Adobe\OOBE\PDApp\core\PDApp.exe" --media="C:\Users\Toralv\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.922\Adobe CS6" --appletID="DWA_UI" --appletVersion="2.0" --requiredSize=135867. Waiting for PDApp window to come

10/26/2014 13:13:53 [INFO] Setup - TimeLog: Event wait timeout

10/26/2014 13:13:53 [INFO] Setup - Bootstrapping successful. PDApp launched. Quitting Bootstrapper

10/26/2014 13:13:53 [INFO] PIM - PIMSqlite closeDB status 0 

10/26/2014 13:13:53 [INFO] PIM - PIMSqlite closeDB status 0 

10/26/2014 13:13:53 [INFO] PIM - FREE PIM Instance ...

10/26/2014 13:13:53 [INFO] Setup - =================  End Adobe Setup. Exit code: 0  ================= 

 

(Innlegget ble redigert 26.10.14 13:17)

ChrisK
ChrisKInnlegg: 3315
06.11.14 22:26

Noen der ute som kan hjelpe meg?

L.P
L.PInnlegg: 4
25.11.14 13:38

Hei

då alle filer ut fra Rar filen. også høyre klikker du den, også kjør den som administrator

hvis ikke, må du fjerne alle tidligere filer fra ditt pc.. en og en, over alt i systemet.

Klikk for å gå tilbake til toppen