Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvor mye ferie har lærerne egentlig?

NYTT TEMA
Holioli
HolioliInnlegg: 26
28.05.08 17:50
Har prøvd å finne ut av det i diverse forum men kan ikke si jeg har funnet "oppskriften" enda. Men slik jeg forstår det har de 8 uker sommerferie(avspassering), høst-, vinter-, jule-, og påskeferie(også avspassering) pluss 5 uker som de kan ta når de vil.

Og hvordan er det med arbeidstiden? Har de ikke kortere uker enn 37,5 timer?

Er dette korrekt eller er jeg helt på jordet?

Vennligst opplys meg dere som vet. :-)

Min påstand er at dersom lærerne har jobbet inn så fantastisk mye i avspasering ville kravet heller vært å få betalt for "overtidstimene" de nå bruker til avspaseringen.

Ha en fin dag!
Strange_quark
Strange_quarkInnlegg: 2224
28.05.08 18:54
De kan _ikke_ ta ut fem uker som de vil. De følger skoleferiene, stort sett. Det som kommer over normal ferie, blir regnet som avspasering.

Dette vil jeg si er vel fortjent. Har en far som er lærer og en kjæreste som er lærerstudent. Jeg har sett hvor my tid som går til forberedelser hver dag.
Tioman2
Tioman2Innlegg: 6965
28.05.08 20:41
Holioli skrev:
Har prøvd å finne ut av det i diverse forum men kan ikke si jeg har funnet "oppskriften" enda. Men slik jeg forstår det har de 8 uker sommerferie(avspassering), høst-, vinter-, jule-, og påskeferie(også avspassering) pluss 5 uker som de kan ta når de vil.
__________
Kort fortalt:

Lærere har 5 uker ferie i løpet av et år (dvs 4 uker og 1 dag i juli, og 4 dager utenom som skal være når elevene har fri - typisk høst, vinter, jul eller påske)

Men lærere jobber et komprimert arbeidsår - dvs at 1687,5 t fordeles på 195 dager og ikke 225 (som er vanlig). Dvs at i snitt er arbeidsuken på ca 43,4 t (i 38 uker, i den 39 er arbeidstiden 37,5) - de 6 timene med overitd i uken tas ut som avspassering når elevene ikke er på på skolen - og derav den lange sommerferien og de andre friperiodene...
Holioli
HolioliInnlegg: 26
29.05.08 10:14
Tioman2 skrev:

Kort fortalt:

Lærere har 5 uker ferie i løpet av et år (dvs 4 uker og 1 dag i juli, og 4 dager utenom som skal være når elevene har fri - typisk høst, vinter, jul eller påske)

Men lærere jobber et komprimert arbeidsår - dvs at 1687,5 t fordeles på 195 dager og ikke 225 (som er vanlig). Dvs at i snitt er arbeidsuken på ca 43,4 t (i 38 uker, i den 39 er arbeidstiden 37,5) - de 6 timene med overitd i uken tas ut som avspassering når elevene ikke er på på skolen - og derav den lange sommerferien og de andre friperiodene...
--------------------

Er det ikke slik at lærerne bare har 36 t i uken hvor de må være på skolen? Og resten av timene er "hjemmearbeid".
Og jeg må jo si at der er ganske fantastisk at samtlige lærere jobber inn akkurat nok avspassering slik at de kan ta seg fri når det er skolefri. Fører alle timelister eller går man bare ut fra at alle jobber nøyaktig like mye?

Har tre barn i skole selv, og samtlige klasseforstandere har i løpet av året vært borte pga ferie i hvertfall i 2 uker. Dette må jo komme på toppen av avspassering som tas når elevene ikke er på skolen?

Min oppfatning er at lærererne har det ganske bra og god lønn i forhold til hvor mye de er pålagt å jobbe.
Hvis man regner om forholdet mellom lønn og dagene de er på jobb(195 dager) i forhold til en vanlig jobb(225 dager) vil begynnerlønnen til en lærer tilsvare ca 358 000,- (1590,- kr pr arbeidsdag og ca 221,- kr timen ved 36t uke). Skjønner ikke at det kan være dårlig begynnerlønn

Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
avvir
avvirInnlegg: 3
29.05.08 14:47
Det er ganske fantastisk at i år 2008 så har man fortsatt den holdningen til lærere, som Holioli her ytrer.

Hva mener du med "hjemmearbeid"? Hver lærer har ca 1,5 timer utenom tiden vi er på skolen, til bl.a. planelegging og etterarbeid. Vi bestemmer selv om vi vil jobbe hver dag, annenhver dag eller i helgene, og vi bestemmer selv om vi vil jobbe hjemme eller på skolen. Og arbeid er det mer enn nok av.

Det må være en grunn til at alle andre kommuneansatte har stemplingsur og ikke lærere. Og grunnen er, skal jeg fortelle deg, at kommunene ikke tør å la lærere stemple pga. all overtiden. Og da snakker jeg om overtid utover de 43 arbeidstimene vi allerede jobber.

Jeg er en av de som ønsker arbeidstid som andre kommuneansatte, dvs. 37,5 t pr uke og vanlig ferie, uten avspasering. Og når jeg er ferdig på jobb halv fire, så skal all tid gå til familie og ikke foreldrekontakt, retting av bøker, kopiering av arb.opp, planlegging av timer, samarbeid med andre lærere osv. Men det er en drøm for meg. Slik blir det ikke med det første.

Så inntil det skjer forandringer med arbeidstiden til lærere så bør uvitende folk som deg være litt forsiktig med hva du påstår om yrkesgrupper.

Og ja, vi har ganske god lønn. Men poenget er at lønnsveksten til lærere og førskolelærere har stagnert siden KS tok over. Dessuten jobber vi like mange timer på 195 dg som alle andre arbeidstakere jobber på 225 dg.
Lykke til med å forbedre din viten om læreres arbeidsmengde!

Til alle lærere vil jeg bare si: Stå på!
Holioli
HolioliInnlegg: 26
29.05.08 15:33
avvir skrev:
Det er ganske fantastisk at i år 2008 så har man fortsatt den holdningen til lærere, som Holioli her ytrer.

Det må være en grunn til at alle andre kommuneansatte har stemplingsur og ikke lærere. Og grunnen er, skal jeg fortelle deg, at kommunene ikke tør å la lærere stemple pga. all overtiden. Og da snakker jeg om overtid utover de 43 arbeidstimene vi allerede jobber.

--------------------------

Hvilke holdninger er det jeg har som ikke passer i 2008? Er det at jeg synes det er pussig at en så stor gruppe mennesker jobber inn nøyaktig like mange timer uten noen form for kontroll?

Og poenget mitt er jo faktisk at dersom det var slik at lærerne ønsket betalt for timene de jobbet og kommunene ikke lar dere føre timer pga av at dere jobber for mye. Ville det jo vært naturlig at kravet var å få føre timer og få betalt for timene som ble gjort.

Jeg er fortsatt av den oppfatningen av at lærerne har en meget gunstig ordning og støtter ikke streiken.
Holioli
HolioliInnlegg: 26
29.05.08 15:40
avvir skrev:

Dessuten jobber vi like mange timer på 195 dg som alle andre arbeidstakere jobber på 225 dg.
Lykke til med å forbedre din viten om læreres arbeidsmengde!

------------------------

Ganske arrogant å påstå at lærerne er den eneste arbeidsgruppen som jobber mer enn 37,5 timer i uka i hektiske perioder...spesielt når dere, som du påstår, er de eneste i kommunesektoren som ikke kan dokumentere arbeidstiden med stemplingsur.

Tror kanskje din viten om andre yrkesgruppes arbeidsmengde med fordel kunne forbedres ørlitte grann. :-)
solitude
solitudeInnlegg: 4621
29.05.08 16:28
Helt enig med Holioli. Dessuten vet alle som har prøvd det at der ikke blir gjort like mye på en hjemmearbeidstime som der blir gjort på en time hvor man befinner seg på jobben. I hjemmet er der konstante forstyrrelser og fristelser som gjør at jobben tar lengere tid hjemme sammenlignet med på jobben. Det er også et faktum at lærene genbruker alt eller mesteparten av forberedelserne fra de forrige år, så det er kun de første par år de reelt kan komme til å jobbe opp mot forventet timeantall.

Broren min er mattelærer på 3. år på VGS og det er der jeg har det fra.
TøttTøtt
TøttTøttInnlegg: 21107
29.05.08 19:37
Begge foreldrene mine er laerere, broren min med.

Tro meg, de jobber raeva av seg. Rettebunkene kan vaere paa opptil meteren til tider, i tillegg til at preover skal forberedes (noen ganger maa proevene og fasiten lages fra bunnen av). I tillegg kan heller ikke laereren moete uforberedt til timene; stoffet maa gjennomgaaes og tilpasses klassen og den enkelte elev. Ting maa kanskje handles inn.

I tillegg er det moetetid, inspeksjoner, foreldremoeter, arbeid i forbindelse med eksamner, konferansetimer, kanskje leirskole en gang i aaret og andre arrangementer.

Det er ikke uvanlig aa sitte fra etter middagen (femtida) til naermere midnatt med rettebunkene i opptil en uke etter en stoerre proeve.

Jeg har jobba 75 prosent som ufaglaert vikar i 4 mnd ved en barneskole. Hadde aldri trodd at det var saa krevende, selv om jeg har sett det paa naert hold hele livet.

Tro meg; mine foreldre, min bror og alle andre laerere fortjener baade ferie og avspasering. De jobber minst like mye som folk i andre jobber, og har dessuten ansvaret for det mest verdifulle vi har; barna.


*Gnafs gnafs*
kansas00
kansas00Innlegg: 19758
29.05.08 20:53
Lærere og avspasering er en gedigen myte.. Man kan ikke kjære alle lærere over en kam og si at de lange feriene er avspassering for dem alle sammen.. F.eks lærere på videregående skole er gjerne faglærere som underviser 10-20 timer i uka.. Den resterende tiden da har de til forberedelser og sånt til neste time/dag. Og hvis det er noen som i det hele tatt har gått forbi en skole kl 16.. så er det ikke så forferdelig mange biler som står igjen på parkeringsplassen der... ei heller kl 15... Lærerne har mye ferie.. men å kalle alt dette avspasering blir aldri helt riktig.. Egentlig burde skolelærerne hatt stemplingsur.. så kunne man få sett hvor lenge de egentlig var på jobb i løpet av ei uke.
sonderveg
sondervegInnlegg: 113
30.05.08 10:49


Det er trist å lese at myten om læreryrkets korte arbeidstid fortsatt lever, jeg tipper 45-50 timers uke er et minimum for å ha rimelig kvalitet på undervisningen i en 100% stilling på videregående skole. Skulle lønnen derfor vært regnet ut slik det er vanlig i andre yrker ville den vært betydelig høgere fordi så stor del av arbeidet må gjøres i helger og i til andre ubekvemme tider. F.eks. hvor mye tror dere lærerene kunne ha tatt betalt for hver «konsultasjons-samtale» med foreldre/elever utenom arbeidstid og hva med foreldremøter på kvelden og ekskursjoner i helgene? Skulle hele arbeidstiden vært regnet om i «kontortid» ville en enten vært nødt til å ansette 25% fler eller vært nødt til å øke lønnen med tilsvarende. Samtidig måtte skolene bygges fullstendig om, arbeidsrommene på skolene er ikke tilpasset at alle skal sitte der samtidig å arbeide, det er for mange i forhold til arealet og det er for dårlig plass til at mange kan jobbe med PC , bøker, rette prøver etc. samtidig. Ombyggingen ville kostet stat og kommune kanskje flere 100 milliarder; men hvis dette ble gjort: 25% lønnsøkning og full gode kontorplasser tror jeg en fint kunne ha innført stemplingsur på skolene, fram til da tror jeg at vi bare skal takke lærerne for det de gir til samfunnet: gratis overtid og gratis hjemmekontor.

falkneborg
falkneborgInnlegg: 3817
30.05.08 11:04
Strange_quark skrev:

Dette vil jeg si er vel fortjent. Har en far som er lærer og en kjæreste som er lærerstudent. Jeg har sett hvor my tid som går til forberedelser hver dag.

-----------


helt enig. Kjæresten min er lærerstudent, hun fikk toppkarakterer på vgs, og står på som bare pokker. Det jeg gjør på sivilingeniørlinja og det hun gjorde på journalistikk i fjor kan ikke sammenlignes med alt stresset hun er utsatt for nå. Som 1. års lærerstudent.
Holioli
HolioliInnlegg: 26
30.05.08 12:17
sonderveg skrev:


Det er trist å lese at myten om læreryrkets korte arbeidstid fortsatt lever, jeg tipper 45-50 timers uke er et minimum for å ha rimelig kvalitet på undervisningen i en 100% stilling på videregående skole. Skulle lønnen derfor vært regnet ut slik det er vanlig i andre yrker ville den vært betydelig høgere fordi så stor del av arbeidet må gjøres i helger og i til andre ubekvemme tider. F.eks. hvor mye tror dere lærerene kunne ha tatt betalt for hver «konsultasjons-samtale» med foreldre/elever utenom arbeidstid og hva med foreldremøter på kvelden og ekskursjoner i helgene? Skulle hele arbeidstiden vært regnet om i «kontortid» ville en enten vært nødt til å ansette 25% fler eller vært nødt til å øke lønnen med tilsvarende. Samtidig måtte skolene bygges fullstendig om, arbeidsrommene på skolene er ikke tilpasset at alle skal sitte der samtidig å arbeide, det er for mange i forhold til arealet og det er for dårlig plass til at mange kan jobbe med PC , bøker, rette prøver etc. samtidig. Ombyggingen ville kostet stat og kommune kanskje flere 100 milliarder; men hvis dette ble gjort: 25% lønnsøkning og full gode kontorplasser tror jeg en fint kunne ha innført stemplingsur på skolene, fram til da tror jeg at vi bare skal takke lærerne for det de gir til samfunnet: gratis overtid og gratis hjemmekontor.

---------------------------------------------------------

Når det gjelder arbeidstiden så blir det alt for lett å bare kalle det en myte når ingen kan dokumentere hvor mye hver enkelt jobber.
Du selv gir jo et ca anslag på hvor mye en lærer jobber, ca 45-50 timer. Det blir faktisk en betydelig forskjell i opptjent avspassering om man jobber 45 eller 50 timer. På 38 uker vil det bli 5 uker mer avspassering for en som jobber 50 timer i snitt i forhold til 45.

Derfor er jeg knallsikker på at kravet til lærerne hadde vært å få betalt for faktisk arbeidstid dersom påstandene om så uholdbare lange dager hadde stemt.

Når det gjelder plassen på skolen stiller jeg meg helt uforstående til at et skolebygg som har plass til at flere hundre elever kan sitte å jobbe ikke klarer å huse lærerstaben. Så noen ombygging er vel ikke nødvendig for å få lærerne til å dokumentere arbeidstiden sin?

Når det gjelder foreldresamtaler og planlegging, så er det vel ikke foreldresamtaler ukentlig, er det ikke 1-2 ganger i året? Og skolen er stengt flere ganger i løpet av et år pga planleggingsdager. Hva brukes disse til?
Undrende_7
Undrende_7Innlegg: 2
30.05.08 13:07
Kjenner en del lærere og noen få jobber vel de timene de skal. Men tror jo heller ikke hvis at de hadde jobbet mere enn de skulle med dagens ordning, at ikke det hadde vært en fanesak for dem å fått ned arbeidstiden istedenfor høyere lønn. Har stilt meg undrendre over det med prøveretting, en faglært lærer som har laget prøven burde vel kunne rettet den rimelig fort (forutsatt at læreren kan stoffet, men det går jeg ut ifra pga all timene de angivelig bruker til forberedelser) Vil vel anta at de fleste lærerne gjenbruker stoffet fra år til år (selvfølgelig litt oppdateing), alfabet og regnemetoder blir vel ikke laget/oppfunnet på nytt hvert år. Det med helgearbeid synes jeg også er litt overdrevet, hvis hver lærer hadde jobbet ut arbeidstiden på skolen tror jeg det hadde vært mere effektivt, og hvis man hadde arbeidet på fredager etter undervisningstid (de fleste elever slutter jo tidligere på fredager) med retting, forberedelser etc hadde man jo sluppet å bruke søndager. Så min konklusjon er at lærerne har det bra, lang ferie på sommer, langferie i påsken, høstferie, vinterferie, lang juleferie og god lønn etter antall arbeidende timer. Et alternativ kunne jo vært å forlenge skoleåret arbeid 0830-1600 eller 0800-1530 hver dag dvs kun 5 uker ferie på sommer og helligdager ellers jobb 37,5 timer i uka, de store prøvene er jo til jul påske etc så retting kan jo bli utført i romjula (da kunne elevene hatt fri), til påske kunne jo elevene tatt fri i den stille uke og vips 3 dager til prøveretting. Alternativt pga lengre skoleår kunne jo elevene ha hatt fri 1 dag i uka/ eller noen kortere dager så hadde de hatt tid til planlegging og forberedelse, men alt skulle skjedd på skolen.
argus_3
argus_3Innlegg: 216
30.05.08 14:35
falkneborg skrev:
helt enig. Kjæresten min er lærerstudent, hun fikk toppkarakterer på vgs, og står på som bare pokker. Det jeg gjør på sivilingeniørlinja og det hun gjorde på journalistikk i fjor kan ikke sammenlignes med alt stresset hun er utsatt for nå. Som 1. års lærerstudent.
-----
Pussig greie det der. 8-10 timer på skolen i uken. Virker som et hardkjør det ja! Skole skal jo forberede til arbeidsliv, så timeantallet er jo forståelig.
Kilde: http://hit.hist.no/arkiv_folder/nr5_10.april%202008/hintcampus.html
Tioman2
Tioman2Innlegg: 6965
30.05.08 14:39
Holioli skrev:

Er det ikke slik at lærerne bare har 36 t i uken hvor de må være på skolen? Og resten av timene er "hjemmearbeid".
________-
Barneskolen har 35 t skolefellestid og uskolen 33 t, resten kan man velge hvor man vil jobbe. Men i praksis for de fleste på min skole blir nok på rundt 36... (men det offisielle tallet er 33

Holioli skrev:

Og jeg må jo si at der er ganske fantastisk at samtlige lærere jobber inn akkurat nok avspassering slik at de kan ta seg fri når det er skolefri. Fører alle timelister eller går man bare ut fra at alle jobber nøyaktig like mye?
______________
For å gjøre systemet mer oversiktlig så har hvert fag sin lesebrøk, dvs forventet arbeidsbyrde. (slik som f.eks et årsverk i jordbruket) Det betyr selvsagt at noen lærere kan bruke kortere tid, mens andre bruker lengre.. Ut i fra mine erfaringer bruker nok de fleste lengre tid ...

Holioli skrev:
Har tre barn i skole selv, og samtlige klasseforstandere har i løpet av året vært borte pga ferie i hvertfall i 2 uker. Dette må jo komme på toppen av avspassering som tas når elevene ikke er på skolen?
_________-
Kan være tilfeldig. Men samtidig så er det selvsagt muligheter for lærere å søke permisjon uten lønn - og det er det selvsagt noen som gjør (av egen erfaring som regel kvinner med en ektefelle som tjener bra :)

Holioli skrev:
Min oppfatning er at lærererne har det ganske bra og god lønn i forhold til hvor mye de er pålagt å jobbe.
Hvis man regner om forholdet mellom lønn og dagene de er på jobb(195 dager) i forhold til en vanlig jobb(225 dager) vil begynnerlønnen til en lærer tilsvare ca 358 000,- (1590,- kr pr arbeidsdag og ca 221,- kr timen ved 36t uke). Skjønner ikke at det kan være dårlig begynnerlønn
______________
Hvis du tar utgangspunkt i at en arbeidsdager 7,5 t så tar du ikke feil, men dessverere ser du bort i fra at de aller fleste lærere (jeg vil nærmest påstå alle) har en snittuke på lengre enn 37,5 t

Veldig mange lærere bruker helger, kvelder og ikke minst vinter,høst og påskeferie til retting og forberedelse av undervisning...
argus_3
argus_3Innlegg: 216
30.05.08 14:45
En ting jeg stiller meg undrende til når jeg leser hvor mye lærerne jobber. Hva med høgskole/universitets lærerne? De har oftest lengre utdanning og tjener vel litt bedre eller det samme som en lektor?? Det er ikke lønn som er viktig her, men arbeidstid.

Hvordan klarer de å ha et sosialt liv? Sammen med undervisning driver disse med forskning i tillegg? Samtidig skal de forberede seg, rette labinnleveringer, rette øvingsoppgaver og planlegging av neste dag.
Tioman2
Tioman2Innlegg: 6965
30.05.08 15:57
argus_3 skrev:
En ting jeg stiller meg undrende til når jeg leser hvor mye lærerne jobber. Hva med høgskole/universitets lærerne? De har oftest lengre utdanning og tjener vel litt bedre eller det samme som en lektor?? Det er ikke lønn som er viktig her, men arbeidstid.

Hvordan klarer de å ha et sosialt liv? Sammen med undervisning driver disse med forskning i tillegg? Samtidig skal de forberede seg, rette labinnleveringer, rette øvingsoppgaver og planlegging av neste dag.
_____________
Uten å kjenne alt i detalj, så har høyskolelærerene mye mindre undervinisng, slik at de også skal rekke å ha (litt) forskning på siden av.
villalobos
villalobosInnlegg: 1444
30.05.08 17:25
argus_3 skrev:
En ting jeg stiller meg undrende til når jeg leser hvor mye lærerne jobber. Hva med høgskole/universitets lærerne? De har oftest lengre utdanning og tjener vel litt bedre eller det samme som en lektor?? Det er ikke lønn som er viktig her, men arbeidstid.

Hvordan klarer de å ha et sosialt liv? Sammen med undervisning driver disse med forskning i tillegg? Samtidig skal de forberede seg, rette labinnleveringer, rette øvingsoppgaver og planlegging av neste dag.


>>

jeg mener den ene foreleseren min på ntnu sa at alle forelesere kan maks undervise i to fag per semester. som regel er det i snitt fire timer i uken med forelesning per fag, så hvis jeg husker rett, så skal de maks ha åtte timer med forelesning i uken (dette varierer selvsagt fra fag til fag, men i snitt vil jeg tro det er ca fire timer per fag).

det vil si at det er ca 30 timer igjen som de kan bruke på forberedelse, forskning osv.
husk at forelesere/faglærere/sensorer (iaf på ntnu) kun retter eksamen og del-eksamen (hvis det er det i faget). alt av øvinger, lab-innleveringer osv tar som regel stipendiater og "student assistenter" (studenter på andre årskurs som veileder i fag de tidligere har hatt) seg av.

falkneborg
falkneborgInnlegg: 3817
30.05.08 21:01
argus_3 skrev:

Pussig greie det der. 8-10 timer på skolen i uken.

-------

Hahahahhaaaa. Dummeste jeg har hørt
falkneborg
falkneborgInnlegg: 3817
30.05.08 23:14
Det der stemmer virkelig ikke med den realiteten jeg kjenner. Men så kjenner jeg bare en person da. En som virkelig står på. Hun jobber forøvirg 90% av tiden hun studerer hjemme.
argus_3
argus_3Innlegg: 216
31.05.08 11:39
Så du link? Hvis du har en som sier at lærerstudenter jobber 40 timer per uke med skole, så kom med den da!
falkneborg
falkneborgInnlegg: 3817
31.05.08 13:23
Er du blind? Jeg sier at kjæresten min gjør det, tror du jeg har link til det?
VivaLV
VivaLVInnlegg: 30876
31.05.08 15:34
Holioli skrev:

Orket ikke lese hele tråden.
Mitt hovedpoeng er att lærerne ikke har spesielt god lønn, men de har heller ikke spesielt dårlig lønn. Det trur jeg flere og flere forstår og også er en grunn til misnøyen mot evigvarende syting.

Det å sammenligne seg med privat sektor og si at de tjener 100.000 mere der gjelder jo de fleste/alle offentlige stillinger så det er vel en lite relevant sammenligning.

Jeg jobber selv i staten som siviløkonom og har etter 10 år lønnstrinn 42 (320500) noe som de fleste andre siviløkonomer i privat sektor ville ledd av.

Betviler ikke at lærerne jobber utover 37,5 timer i snitt i uken. Her er det nok uansett store variasjoner. Sånn sett har jeg ikke noe imot at de får avspasering. Men trur veldig, veldig mange ville vært villig til å jobbe 5 timer ekstra i uken mot å få 2 måneder sammenhengende ferie og andre ferier. Mener at dette da altså er ett slags gode i seg selv og på en måte må taes med i betraktningen om man har dårlig eller god lønn.

Men var ikke lærerne imot ordningen med mer ordinær arbeidstid som ble innført for noen år siden.....
Uten at jeg har noen konkrete holdepuntker trur jeg det hadde blitt ganske stort ramaskrik hvis man hadde foreslått ordinær arbeidstid (230 arbeidsdager) og så evnt. betaling for overtid.

Ellers så trur jeg man er dømt til å tape diskusjoner rundt hvem som fortjener lønn. Dvs. jeg er helt enig at man skal ha gode lærere og også at de muligens burde tjent mere, men sammenligning med andre yrkesgrupper vil ALLTID i stor grad være umulig å skjelden føre noe steds hen.

argus_3
argus_3Innlegg: 216
31.05.08 16:15
falkneborg skrev:
Er du blind? Jeg sier at kjæresten min gjør det, tror du jeg har link til det?
---
Ja jøss, for det er representativt.
macklett
macklettInnlegg: 6565
31.05.08 16:26
En av mine kompiser er en videregående lærer som selv sier han har masse ferie, og benytter langt færre timer i uken enn de fleste arbeidstakere. De fleste lærere har det IKKE sånt, men lærere innen markedsføring, organisasjon, livssyn o.l har fag det skjer få endringer innen- og pensum består ofte av pjatt som enhver oppagående person kan lære seg når en allerede har vært gjennom dette ett par ganger. Selvsagt skifter pensum en del, men de fleste grunnpunktene vil være felles.

Dette er bare en motpost til alle de som skriver om 45-50 timers arbeidsdag. Dette KAN være tilfelle, spesielt de første årene i en arbeidskarriære, men for å være ærlig tror jeg dette ikke er tilfelle for mange lærere.

falkneborg
falkneborgInnlegg: 3817
01.06.08 10:12
argus_3 skrev:
falkneborg skrev:
Er du blind? Jeg sier at kjæresten min gjør det, tror du jeg har link til det?
---
Ja jøss, for det er representativt.


---------

Dust! Har jeg sagt det er representativt?
MegMix
MegMixInnlegg: 703
01.06.08 13:44
Litt på siden muligens, men hva med en lærer som begynner midt i skoleåret. Får de også avspassere i skoleferien (mener da slutten av juni og halve august - for juli er vel tvungen ferie)?
Tioman2
Tioman2Innlegg: 6965
01.06.08 15:21
MegMix skrev:
Litt på siden muligens, men hva med en lærer som begynner midt i skoleåret. Får de også avspassere i skoleferien (mener da slutten av juni og halve august - for juli er vel tvungen ferie)?
________
En som begynner midt i skoleåret får selvsagt avspassering i juni...


Avspasseringen i august er egentlig avspassering for framtidig overtid...

Spørsmålet er vel hva med dem som blir ansatt i siste liten f.eks 17.august?

HennaMahogany
HennaMahoganyInnlegg: 1089
01.06.08 19:05
Lærerstudenter som vil bestå jobber som bare faen, kan jeg fortelle deg. Studenter som ikke står på, faller av. Overlappende fagoppgaver, logger, praksisrapporter, FoU-rapporter. Samt alt arbeid som kommer i en praksisperiode, der undervisningsskjemaer skal fylles i, forberedes, utføres og loggføres.
I tillegg kommer eksamener og forberedelser som hører med.

På toppen av dette så stormer det rundt denne utdanninga så det ljomer. Undres om studentene gleder seg til å komme ut i en jobb der man blir kjefta huden full, erklært ubrukelig, grisk og lat. Muligens ikke.
Da er det kanskje ikke så rart at antall søkende til utdanningen har sunket i stil med norske elevers prestasjoner...

Det er en hard jobb, og noen MÅ gjøre den. Rett og slett.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg