Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Gammel Norsk

NYTT TEMA
Didrik150
Didrik150Innlegg: 3078
04.12.12 12:57

Hei alle sammen. Har fått en utrolig vrien skoleoppgave og lurer på om noen har noen gode råd. Oppgaven går ut på og oversette teksten til vanlig bokmål;

SOm jeg ved den Hellig Aands Hielp satte dette mit Sang-

Offer sammen effter ringe Efne, og paa egen Bekaastning loed

trycke i Christiania 1678, ved de ædele Professorers Tilladelse,

saa og u-maged en Lærd Mand, som med flid betiente Trycken,

at ingen grofve Vildelser, ved Tryckerens U-actsomhed skulle

snige sig ind; befindis dog strax effter (uden Tvifl paa samme

Sted jeg først loed legge Bogen op, mig i Udgangen til største

Fortræd) at it glubsk, vanartig, u-forskammed Menniske, der

icke tør være Nafned bekiendt, understoed sig, for slem Vin-

dings skyld, at trycke Bogen effter, paa Fuskerviis. Hvo der

giør ont, skyer Lyset.

Hand icke alleene udelucte Melodierne,
men forsmædelig skamskiendte Sangene, saa halfve Vers er
forvendt, Ordenis Meening forandred og Poësis paa mange
Steder forderffved, GUD til Vanære, de Eenfoldige til For-
vildelse. At icke derfor saadane Kluder-fauter skal tilleggis
mig et simpel Quinde-kiøn, vil jeg haffve den Gud-elskende
Læser henviist til første Edition jeg selff loed trycke hos
Mickel Thommessøn, dog faa Exemplarier som blant Venner
Rig og Fattig, uden Nøtte-søgelse, er uddeelt.
Og paa det ingen her effter aff saadan, eller dislige Ære-
Tiuffve og Landskindere skal blifve belvdragen, kjøbe Skum for
Sølff og Auffner for Korn, tilsteder jeg den Erlig, Achtbar
Mand Christian Geerdtsøn, Boghandler i Kiøbenhafn, samme
Sang-Offer (som nylig med fleere Sange er forøged) paa ny
at oplegge, i Forhaabning hand som en oprictig Christen bær

Omsorg for, at det correct med Noederne maa Tryckis, dem til
Tieniste der forstaar Musicen, og har lyst at lofve GUD med
en siungende Mund, saa denne sidste Tryck icke alleene kand
svare den første, men end oc blifve dis Yndeligere, naar det
fornemmis Bogen er forbedret. Begiærer saa her hos ydmyge-
ligen, at den Dyde-fuld Læser vil holde forberørdte Bøger for
u-æcte Fostre, der icke er kommen ret til Byes. Jeg kiendis
icke ved andre Bøger i dette fald, end de første, og nu disse
Christian Geerdtsøn er betroed. Befaler saa Læseren den
høyeste Gud, hand forfremme sit værdige Nafns Ære og Sinis
Opbyggelse.

Wischy
WischyInnlegg: 42
06.12.12 11:16

Mitt råd? Sett i gang.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg