Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Timebank - Lovlighet

NYTT TEMA
Solidarity
SolidarityInnlegg: 3086
18.06.18 16:58

Er genuint interessert i å høre synspunktene på denne saken fra personer med kompetanse/erfaring innen lønn, HR, arbeidsrett, rotasjonsarbeid og andre relevante fagfelt. 

Jeg jobber i oljebransjen for et entrepenørfirma innen ISO-fag/vedlikehold/modifikasjon. Firmaet leier også ut personell på operatørnivå til forskjellige kunder/operatørselskap. Firmaet er underlagt verkstedoverenskomsten. 

Man jobber i all hovedsak forskjellige rotasjonsordninger i dette firmaet, hva slags rotasjon avhenger av hvilket prosjekt og hvilken kunde man er leid ut til, men det går i alt fra 13/15 til 14/21 til 2/4 (Offshore)

Arbeidsgiver har pålagt oss et system kalt timebanken. Dette innebærer at alle ordinærtimer som overstiger 147 timer pr. måned settes i timebanken, mens tillegg/overtid osv skal betales fullt ut hver måned. 

Dette for at man skal bruke av timebanken i måneder hvor man ikke har mange timer, eksempelvis om man går 14/21 rotasjon og arbeidstiden forskyves slik at man i enkelte kalendermåneder ikke får særlig mange timer. 

Dette er et system som skaper mer og mer frustrasjon blant ansatte, meg inkludert. Det oppleves hele tiden at firmaet tar av ens timebanktimer og disponerer de for å få div. årsverk til å gå opp, til opparbeiding av avspasering osv. Dette er altså timer man har arbeidet for, jeg hadde 110 timer i timebanken men ifølge firmaet har jeg bare 50, selv om jeg har stålkontroll på hvor mye jeg har jobbet, og kan enkelt dokumentere dette med lønnsslipp/timeliste.

Det verste eksempelet er en ansatt som i en periode han jobbet på et prosjekt har rundt 100 000 kroner han har arbeidet for som er forsvunnet i timebanken som firmaet nekter på at eksisterer. 

Det står ikke i min eller andre sin kontrakt et eneste ord om timebank. 

Det oppleves at dette er et system som ansatte taper på, og som firmaet vinner på. 

Det er vel også slik at man etter norsk lov har rett på renteinntektene av sine egne penger? Det er snakk om et firma med til enhver tid 400-500 ansatte i fullt arbeid pr nå. Hvem får renteinntektene av pengene som til enhver tid står i en timebank? Jeg ser for meg at det totalt sett er ganske betydelige summer, firmaet har hatt denne timebanken i omkring 12 år. 

De opererer også ganske smålig ovenfor ansatte over hele linja, de nekter blant annet ansatte å få refundert reiseregninger dersom disse ikke leveres innen seks uker (Norsk lov sier vel et kalenderår)

Selv ble jeg nektet sykepenger (Lungebetennelse) nylig fordi firmaet påstår at jeg er permittert (Jeg var permittert i seks uker frem til begynnelsen av april og har gått to rotasjoner siden det, men firmaet hevder jeg har vært permittert hele denne perioden jeg har vært i full jobb offshore. 

Hvis man blir permittert og har f.eks 1000 timer i timebanken, har man ikke krav på penger fra NAV da disse timene må brukes av først. Dersom man faktisk fikk utbetalt alt man har jobbet og hadde spart disse 1000 timene på en privat bankkonto, da hadde man hatt krav på dagpenger fra dag 1. 

Jeg personlig kan ikke forstå at dette kan være lovlig med mindre det er frivillig fra den ansattes side (?) Hvis jeg sier til firmaet at jeg vil ha utbetalt de 500 timene (Eksempelvis) de har inne på meg i timebanken, som jeg har jobbet for i fortiden, har de juridisk rett til å si nei? 

Synspunkt settes pris på, og gjerne også hvordan man tar saken videre.

utiskogen
utiskogenInnlegg: 11
19.07.18 20:55

Dette var spesielt. Jeg kan ikke skjønne at man kan pålegges å bygge opp timebank. Jobber selv i en kommune som gjør mye rart og hvor hovedtillitsvalgt driter i hva vi sier. (Inkompetent,  funker greit på stand med sin røde t-skjorte). 

Har du et forbund du kan spørre?

politikk
politikkInnlegg: 28472
19.07.18 21:53

Solidarity : slik du beskriver det er det ett useriøst jallafrima du jobber for.

bytte arbeidsgiver høres ut som beste forslag.

hvis timer på timebank fører til at nav kan nekte dagpenger ved permittering så må dere ikke ha særlig mange.    Dette skal jo være en frivillig ordning der dere kan ta ferie uten at det koster firmaet noe hvis de har folk og erstatte med.   En som får fri må gjerne erstattes med overtidsbetaling og hvis timebank i stedet for overtidsbetaling går frimaets økonomiske regnskap opp i opp.

Timebank er i utgansgspunktet ett gode hvis frimaet tillater det.  Men de fleste arbeidsgivere oppdager nok at de kan spare overtid med og bygge opp timebanker og få tak i nye ansatte / vikarer som likevel ikke får overtidsbetalt.

Solidarity
SolidarityInnlegg: 3086
02.10.18 19:58
utiskogen: Dette var spesielt. Jeg kan ikke skjønne at man kan pålegges å bygge opp timebank. Jobber selv i en kommune som gjør mye rart og hvor hovedtillitsvalgt driter i hva vi sier. (Inkompetent,  funker greit på stand med sin røde t-skjorte).  Har du et forbund du kan spørre?

Klubben i bedriften er tilknyttet fellesforbundet, men det er et velkjent faktum at disse er kjøpt og betalt av ledelsen.

Som nevnt finnes det konkrete eksempler som er ganske ekstreme, blant annet en arbeidstaker som hadde timer for rundt 100 000,- tilgode i timebanken, klubben var lite villige til å ta tak i det, men var veldig på når de ringte og informerte om at saken var foreldet etter tre år. 

Man har forsøkt å kontaktet fellesforbundet individuelt, men her kreves dokumentasjon på veldig mange forhold, og det virker som de fleste i bedriften aksepterer det hele og lar det ture og gå. 

Solidarity
SolidarityInnlegg: 3086
02.10.18 19:59
politikk: Solidarity : slik du beskriver det er det ett useriøst jallafrima du jobber for. bytte arbeidsgiver høres ut som beste forslag. hvis timer på timebank fører til at nav kan nekte dagpenger ved permittering så må dere ikke ha særlig mange.    Dette skal jo være en frivillig ordning der dere kan ta ferie uten at det koster firmaet noe hvis de har folk og erstatte med.   En som får fri må gjerne erstattes med overtidsbetaling og hvis timebank i stedet for overtidsbetaling går frimaets økonomiske regnskap opp i opp. Timebank er i utgansgspunktet ett gode hvis frimaet tillater det.  Men de fleste arbeidsgivere oppdager nok at de kan spare overtid med og bygge opp timebanker og få tak i nye ansatte / vikarer som likevel ikke får overtidsbetalt.

Helt enig i den beskrivelsen. 

Men vet du om noe konkret lovverk som definerer det juridiske rundt dette?

politikk
politikkInnlegg: 28472
03.10.18 02:56

Solidarity : jeg er ikke jurist og kan paragrafene men timebank er innarbeidete timer og arbeidstaker kan nok forlange og få dem ut til vanlig timebetaling og altså på den måten tømme kontoen.  

Da har de ikke noe tilgode fra permitteringstidspunktet og nav må pent betale ut ledighetstrygd.   Men antakeligvis må dette taes ut når permitteringsvarsel kommer og være gjennomført før første permitteringsdato.

det er uansett skammelig praksis av nav fordi dette dreier seg om innarbeidete timer i stedet for overtid.   Da inndrar nav rett og slett arbeidsfortjeneste og det må jo være lovstridig på i forhold til en eller annen bestemmelse.   Antar at nav taper i arbeidsretten så det suser her !

Solidarity
SolidarityInnlegg: 3086
22.10.18 23:07
politikk: Solidarity : jeg er ikke jurist og kan paragrafene men timebank er innarbeidete timer og arbeidstaker kan nok forlange og få dem ut til vanlig timebetaling og altså på den måten tømme kontoen.   Da har de ikke noe tilgode fra permitteringstidspunktet og nav må pent betale ut ledighetstrygd.   Men antakeligvis må dette taes ut når permitteringsvarsel kommer og være gjennomført før første permitteringsdato. det er uansett skammelig praksis av nav fordi dette dreier seg om innarbeidete timer i stedet for overtid.   Da inndrar nav rett og slett arbeidsfortjeneste og det må jo være lovstridig på i forhold til en eller annen bestemmelse.   Antar at nav taper i arbeidsretten så det suser her !

Takke for innspill

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg