Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Økonomi og Adm. - Hvor ?

NYTT TEMA
BIaugrana
BIaugranaInnlegg: 133
11.04.06 13:26
Vurderer å begynne på bachelor økonomi og administrasjon i Bergen. Jeg har da tre alternativer :

BI, NHH eller Høyskolen i Bergen.

Er det hipp som happ ? Eller bør et alternativ prioriteres ?
lambda
lambdaInnlegg: 1137
11.04.06 13:27
NHH er selvsagt best :-)
JiZzA
JiZzAInnlegg: 970
11.04.06 13:39
NHH, BI, HiB.

Hvis du må studere i Bergen.
Pjekkkert
PjekkkertInnlegg: 622
11.04.06 13:44
NHH, by several miles.
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
11.04.06 15:50
Har tatt Bachelor (Øk.adm) ved BI og er ikke fornøyd med skolen selv om jeg har veldig bra karakterer. Ville ikke anbefalt BI til noen. Bekjente som har tatt Siv.øk ved NHH er fornøyd, så jeg antar det er bedre.

Nå gjelds det kun å overbevise en arbeidsgiver om at jeg duger selv om jeg synes at utdannelsen min ikke er fulltreff. Skulle jeg noen gang komme i en situasjon hvor jeg skal vurdere kandidater for ulike stillinger, vil jeg være ekstra skeptisk til BI-kandidater.

På mitt trinn har kun 15 stykk av over 120 kandidater full pott mht studiepoeng. Av disse er det veldig få som har B i snitt, ingen har A. Jeg har B i snitt ved å jobbe jevnt, men har ikke slitt meg ut for å si det slik. Administrasjonen lurer på om de skal gjøre noe med at så mange kandidater har mange hengefag. Etter 2. året, hadde ca 50% av kandidatene oppnådd halvparten eller mindre i studiepoeng av normal progresjon.

Fra tillitsvalgte i klassen, hører jeg mer om når neste sosiale arrangement (les: fest) foregår enn om saker de arbeider med oppover i systemet eller tilbakemeldinger på saker tatt opp av studentene.

BI har fått nytt bygg i Nydalen, det ser veldig bra ut, men det er ikke spesielt tilpasset studenter. Det er få grupperom, stillesoner finnes, men det blir aldri helt ro der da disse sonene er vanlige tråkk for å komme fram og tilbake på bygget. En stillesone er plassert rett over en av de mange cafeene der inne og det er åpent tak. Ved siden av dette, kommer studentene ut hvert 45. minutt, rett i nærheten av mange stillesoner. Jeg har heldigvis muligheter til å studere hjemme.

Huff, det ble dystert dette og det trenger ikke virke like ille på alle, men skal du gå på BI, vær oppmerksom på at dette er i utgangspunktet mer kynisk butikk enn det er utdanning. Jeg har vanskelig få å se hva det er BI tilbyr som ikke en offfentlig utdanning også leverer eller ville kunne klare å levere.
komplett
komplettInnlegg: 2055
12.04.06 22:45
Vil legge til at det er din subjektive vurdering, og det er litt spesielt at du antar at NHH er bedre fordi noen du kjenner liker seg der. (De har da mest sannsynlig aldri prøvd BI heller, mulig de hadde vært mer fornøyd med BI enn NHH hvis de hadde prvød, det vet man aldri.) Ellers vil jeg si det er kjedelig at det er din oppfatning/din opplevelse av BI.
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
13.04.06 13:42
Jeg skriver jo at det kan virke anderledes på andre så det subjektive elementet kommer fram i innlegget mitt. Det skulle dermed være unødvendig for deg å legge til noe som allerede kommer frem i innlegget.

Ellers er det slik at jeg har mange bekjente som har tatt NHH og mange som jeg går sammen med på BI. Gjennomgående for disse er at NHH bekjente virker noe mer fornøyd enn de jeg går sammen med på BI.

Hva som er årsaken til dette, er jeg ikke sikker på, men jeg spekulerer i om det kan ha sammenheng med at man betaler ganske mye for utdanningen sin på BI uten at man klarer helt å se hva det er som BI leverer som man ikke kan få gratis andre steder. På spørsmål om BI svarer til forventningene, vil jeg tro mange svarer negativt. På en offentlig skole, vil man ikke ha like store forventninger til alle forhold ved skolen, da vil man lettere kunne akseptere ulike brister i kvaliteten på skolen. Derfor kan det hende at mange av de forventningene jeg hadde til skolen, var høye nettopp fordi man forventer noe mer når man betaler for utdanningen sin.

Vil legge til at forelesere og professorer i kjernefagene på øk.adm er stort sett glimrende. Mine innvendinger går ikke direkte mot det faglige undervisningsnivået på disse områder. På fag som er mer perifere i fohold til de rene øk.adm fagene, er det ikke spesielt bra derimot.

Foruten utdanningen ved BI, har jeg også gått på universitet. Jeg har da ikke bare grunnlaget fra BI som bakgrunn når jeg uttaler meg her.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
13.04.06 15:41
Du må gjerne komme med litt flere eksempler på hva du er misfornøyd med. Jeg undrer meg hva slags forventninger du har stilt deg. Dersom du er litt mer konkret vil du kunne sammenlikne direkte med f.eks NHH og så får du se om du synes det virker så mye bedre.

Det at mange har hengefag på BI er en ganske naturlig konsekvens av at man har mange emner og mange eksamener. Det viser også at BI ikke nøler med å stryke studentene dersom de ikke holder mål.

Nå kan vi se litt nærmere på BI som utdanningsinstutisjon:

Johnny Olesen er sannsynligvis den ypperste foreleser i Norge i økonomiske fag. Hvis han ville vært profesjonell foredragsholder for næringslivet kunne han lett sopt inn det dobbelte av hva han tjener i dag.

BI har sannsynligvis de mest moderne fasilitetene enten du befinner deg i Nydalen eller i Bergen. Gjennomsnittelig klassestørrelse i 1.klasse er ca 100, for 2 klasse 75 og for 3 klasse 50. Drar du over til "opphøyde" NHH vil du sannsynligvis måtte sitte i Merinobygget med 400 andre studenter og se en tilfeldig forsker skrive med kritt på tavla.

Geir Kaufmann, en av Norges fremste forskere innen arbeidspsykologi (fra NHH) har uttalt at BI ligger en generasjon foran NHH når det gjelder undervisningsmetoder. Det eneste som har skjedd på NHH siden 80 tallet er at man har fått powerpoint.

De årlige case-konkurransene er et utmerket utstillingsvindu for kvaliteten mellom BI og NHH. I år som i fjor, som i forfjor blir NHH ydmyket av BI lagene. Det er ganske utrolig at en skole med så mye "selvtillit" ikke presterer bedre når det kommer til stykke.

NHH studenter jeg kjenner klager ofte på at det er vanskelig å få klar og tydelig informasjon. Dette er ikke tilfelle på BI og heller ikke så rart. At studentene fremstår som "kunder" viser at BI har mye større forpliktelser overfor sine studenter enn NHH har overfor sine studenter.

Alle objektive sammenlikninger viser at BI banker NHH. Det eneste jeg misunnte NHH da jeg selv gikk på BI var studentmiljøet, men seriøst, det er jo ikke derfor man begynner på skolen. Man kan drikke seg dritings uansett hvor man befinner seg!

WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
13.04.06 18:07
Vi kan ta noen eksempler.

En venn av meg skal ta opp igjen en muntlig eksamen. Han fikk beskjed om eksamensdatoen dagen før eksamen skulle avholdes. Etter å ha snakket med eksamenskontoret om denne åpenbare tabben, ville de ikke endre forholdet før det viste seg at mange andre også var berørt. I utgangspunktet er ikke prinsippet anderledes om det er en eller flere som rammes. At det ikke var selvsagt for administrasjonen ved BI at man i dette tilfellet hadde gjort en feil, sier sitt.

En eksamen ble endret både i form og innhold 2.mnd før eksamen skulle avholdes. Dette ble ikke informert om på blackboard eller via noen annen kanal. På fagets hjemmeside, ble denne informasjonen lagt inn som et lite tillegg og ble ikke tillagt det fokus slike endringer fortjener. I studiehåndboka på nett fremgikk heller ingen endringer selv flere måneder etter eksamen i faget var avholdt. På forespursel kom det imidlertid frem at det var endringer. Forelesere og administrasjon var altså klar over endringen uten at noen følte behov for å meddele dette. Verd å merke seg, er at tillitsvalgte i klassen heller ikke var blitt informert om endringene.

Infrastrukturen holder ikke mål. Det er vanlig at man har innkjøringsproblemer når man for første gang tar i bruk et nytt bygg. I høst ble de problemene man hadde i innkjøringsfasen karakterisert av it-kjennere som mer enn det man vanligvis kan regne med. Dette har vært en sak i Inside. En foreleser skrøt av at alt fungerte fra dag 1, dette var på forelesning første uka etter åpningen. Det eneste som ikke var på plass, i følge ham, var en storskjerm som viser forelesningsoversikten med en gang du kommer inn, slik som i en avgangs- og ankomsthall på flyplasser. Samtidig som han sier dette, har ikke det tråløse nettet fungert en hel dag på flere dager, printerne er ute av drift og PC'ene på PC-rom mangler sentrale programmer. Og den skjermen som manglet ved begynnelsen, er ikke på plass den dag i dag. Det står en mindre maskin tilgjengelig, men ikke en slik storskjerm slik som omtalt.

Finner du på å klage på en karakter, må du ikke forvente deg å få en tilstrekkelig karakterbegrunnelse fra sensor som igjen kan gi grunnlag for klagen. I begrunnelsene kommer det ofte intetsigende synsinger uten substans, stikk i strid med studiereglementets § 2-11 hvoretter det skal gis en redegjørelse for de generelle prinsipper ved sensuren og kandidatens prestasjon i forhold til disse pinsippene. Dette er regler man selv har satt og som man da selv ikke følger.

Når det gjelder den store frafallsprosenten, er det et tankekors at man bare vurderer å gjøre noe. Jeg vil hevde at Øk.adm på BI ikke er så krevende at man behøver å ha så mange hengefag allerede etter to år. Ved å jobbe jevnt, skal det ikke være noe problem å klare seg på eksamnene. Jeg kan godta to til tre hengefag etter 2 år, men her snakker vi om store andeler av klassen som mangler vitale deler. Jeg synes det bør være et slags minimum av studiepoeng som bør være oppnådd, før man avanserer til neste år.

Jeg er enig i at BI sitter på noen metoder og en god del autoriteter som er veldig bra. Jeg sier ikke noe på disse autoritetene og de mange andre glimrende faglige ansatte. På noen områder imidlertid, har jeg etterlyst en enhetlig sturktur på undervisningen. I en lang rekke fag lærer vi gode metoder for løsning av ulike problemkompleks. Som oftest er dette i fagene som jeg betegner som kjernefagene på øk.adm slik som bed.øk. analyse, økonomistyring, finans, micro, regnskap, skatt og avgift etc. Her ser man ofte også helheten og sammenhengen med andre fag og dette har vært bra. På fag som er mer perifere, har man anvendt ett sett av stuktur og metodikk i et fag og et annet sett i et annet fag, uten forsøk på å forklare sammenhenger mellom de ulike strukturer og metoder. I mange fag, er det et under dersom foreleser i det hele tatt nevner metode, selv om alle fagene arbeider innenfor visse strukturer og forholdsvis faste metoder. Det mangler altså en viss form for instrumentalitet, verktøy for studentene slik at de kan legge ned fokusert innsats for å "knekke koden" til å prestere innenfor visse fag.

Artig også at du nevner Kaufmann. I en bok hvor han er medforfatter, redegjøres det for Hertzbergs tofaktorteori. Denne teorien baserer seg på den presumpsjonen at jobbtilfredshet fører til jobbproduktivitet. Dvs, nå har man vel funnet signifikans i forskningen på dette området etter snart 40 år med beinhard tro på denne presumpsjonen. Samtidig presterer en forelser i strategi å si at ingen bedrifter/organisasjoner har kommet til suksess ved å være tilfredse på jobben. Da jeg spør om sammenhengen mellom dette utsagnet og Hertzbergs tofaktorteori, kommer en svadaforklaring uten like. Lignende brister i den indre sammenhengen mellom ulike fag finnes i slik grad at man lurer på hva som skjer når disse fagpersonene er på julebord sammen:)
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
13.04.06 19:06
Angående kravet om begrunnede karakterfastsettelser, er dette faktisk et punkt hvor man ved en offentlig skole står sterkere enn ved BI. Det har vært en generell styrking av kravet til begrunnelse i forvaltningen, også når man mottar en karakter. Mange av de begrunnelsene jeg har hørt om og sett på BI, ville ikke stå seg mot kravet som stilles til begrunnelse i det offentlige. Dette er forhold som i gitte situasjonener kan være avgjørende.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
13.04.06 20:32
Jeg stiller meg unisont enig med kritikken av IT systemet i Nydalen. Det er en skandale at så mye ikke fungerer og at de selv i dag ikke har fixa mye av det.

Enkeltepisodene du nevner tror jeg ikke er representativt for BI som en helhet. I min tid var det problemer med en eksamensavvikling før jul. Det endte med at eksamenen ble satt opp på nytt i januar, noe som er en fair ordning.

Selv har jeg aldri klaget på en karakter eller bedt om karakterbegrunnelse (selvom jeg sikkert burde gjort det i enkelte møkkafag), men venner av meg har blitt oppringt av foreleseren. Det synes jeg er en grei måte å gjøre det på selvom dette ikke er vanlig praksis.

Jeg tror ikke frafallsprosenten er noe negativt for skolen som helhet. Det er til sammenlikning en enorm frafallk fra NHH. Derfor overbooker de inntaket hver høst sånn at folk må sitte i trappene i Merinobygget, fordi de 400 setene er blitt opptatt. Det største frafallet er etter 1.klasse der en svær gjeng jenter dropper ut etter å ha strøket i bed.øk og statistikk. Greit nok, hvis ikke de klarer dette har de ingenting å gjøre på BI.

Nå er jo økonomi og markedsføring veldig tverrfaglige fagområder. Fag som markedsføringsledelse, organisasjonsteori og markedsføringskanaler vil være preget av en helt annen logikk enn tradisjonelle økonomifag som mikro og makro. Økonomiske modeller tar jo som forbehold at menneske er et rasjonelt vesen. Til motsetning er hele markedsføringen (og sosiologien) basert på at vi er et irrasjonelt vesen. Dermed inkluderes humanistiske og samfunnsvitenskaplige innfallsvinkler som ikke alltid kan virke så logisk som den matematisk og naturvitenskaplige tilnærmingen i finans, fordi fagene trenger mer modning enn å forklare hvorfor 2 pluss 2 er lik 4.

I fag som ikke har naturvitenskapelig forrankring vil jo alt være relativt, ingenting helt galt eller helt riktig så her kan alt skje.

Forøvrig tror jeg all "kritikken" din er blåbær sammenliknet med en offentlig læreinstutisjon. Man forventer jo som kjent en del av en skole man må betale for, mens studentene ved NHH gir faen siden de får alt gratis uansett...WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
13.04.06 20:47
Heeerodes skrev:

Nå er jo økonomi og markedsføring veldig tverrfaglige fagområder. Fag som markedsføringsledelse, organisasjonsteori og markedsføringskanaler vil være preget av en helt annen logikk enn tradisjonelle økonomifag som mikro og makro. Økonomiske modeller tar jo som forbehold at menneske er et rasjonelt vesen. Til motsetning er hele markedsføringen (og sosiologien) basert på at vi er et irrasjonelt vesen. Dermed inkluderes humanistiske og samfunnsvitenskaplige innfallsvinkler som ikke alltid kan virke så logisk som den matematisk og naturvitenskaplige tilnærmingen i finans, fordi fagene trenger mer modning enn å forklare hvorfor 2 pluss 2 er lik 4.
---------------------------------------

Det er innlysende at fag som org.teori, markedsføringsledelse/kanaler etc baserer seg på en helt annet utgangspunkt enn Statistikk, Finans etc. Det var ikke dette skillet jeg snakket om når jeg sier jeg etterlyser en mer enhetlig struktur på undervisningen. Sammenhengen i og mellom kjernefagene, nevner jeg til og med som en positiv side ved undervisningen.

Det er metodiske variasjoner, og mangel på et bevisst forhold til dette, mellom markedsføringsledelse, internasjonal markedsføring, strategi, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og ledelse etc som er problemet.

Det finnes et metodisk oppsett (struktur og metode) i det ene faget, mens det kan finnes et annet oppsett i andre fag. Likevel blir det svært sjelden lagt vekt på at man faktisk bruker metode. Naturlig nok blir det enda mindre fokus på variasjonene mellom metodene når disse knapt nok nevnes. Når kunnskap består av dekonstruksjon og rekonstruksjon, blir det lite å forholde seg til når fokus på metodene for nettopp rekonstruksjonen er fraværende.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
13.04.06 21:36
Er ikke litt av poenget at man skal lære seg teorien før man pusler med praktisk anvendelse? 3. året er jo veldig orientert mot å anvende 1 og 2 klasse pensum i relevante sammenhenger. Derfor har man de store fagoppgavene som f.eks strategi. På siste semesteret er internasjonal markedsføring et glimrende og relevant fag.

Jeg skal ikke stille meg uenig i at mye kan gjøres annerledes på BI, men tviler sterkt på at dette er så mye bedre på de offentlige høyskolene. Er nok mye møl der.
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
13.04.06 21:52
Heeerodes skrev:
Er ikke litt av poenget at man skal lære seg teorien før man pusler med praktisk anvendelse?
---------------------------------------

Ja, denne første delen om å lære seg teorien handler om å finne komponentene i faget, hvordan de er, virker sammen og påvirker andre mulige forhold. Det er en deskriptiv del, problemene melder seg når man skal anvende et verktøy for problemløsning i nye situasjoner og case.

I enkelte fag har man ikke tatt seg bryet å undervise i denne metodikken. Blant annet den berømmelige "dobbelttrakten" til Framnes for løsning av case i internasjonal markedsføring, er det kun gitt en deskriptiv gjennomgang på på første forelesning. Det er ikke gjennom eksempler vist hvordan man bruker denne metoden eller hva slags ressonering man foretar seg på de enkelte punkt. I tillegg minner metodens kjerne mistenkelig på struktur og oppsett i andre fag, uten at særegenhetene i denne nye modellen er gjennomgått. Selv på spørsmål om man kan redegjøre for metoden ved problemløsning i internasjonal markedsføring, svares det med at på forelesningen skal man redegjøre for hvordan internasjonal markedsføring er. Likevel er det altså et metodisk oppsett man bedømmes ut fra når man leverer sin oppgave og senere skal presentere og diskutere i grupper. Metoden for dette er altså ikke gjennomgått.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
14.04.06 11:39
Nå skal jeg være ærlig å innrømme at jeg aldri har hørt om Framnes' dobbelttrakt. Vi skrev vårt case etter samme mønster som strategioppgaven bare at vi tok utgangspunkt i solbergs 9 vinduer og benyttet de modellene som var nødvendig til dette. Deretter blir det å skrive en helt vanlig markedsplan. Det holdt fint til en A. På casediskusjonen var jeg heldig å komme sammen med en gjeng naut som sa ufattelig mye piss. Det var bare å lene seg tilbake, ta ordet en gang i blandt så sikret man A'en.
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
15.04.06 08:09
Etter min mening illustrerer dette siste innlegget, sammenholdt med det jeg tidligere har anført, poenget mitt.

Her er det en del forklaringer som kan tenkes i forhold til å forklare hvorfor en metode ble brukt når du hadde internasjonal markedsføring og en annen metode for problemløsning på samme området brukes nå. Det vil i alle tilfeller være vanskelig å komme bort fra at man har ulikt sett med struktur og metode, ikke bare mellom fagene, men også innad i et fag fra år til år. Dette er i seg selv ikke noe problem, sålenge det er fokus på metodevariasjoner. Men, det er jo dette som er problemet.

Vi har fått streng instruks om å bruke dobbelttrakten som fremgangmåte i caseløsning av samtlige forelesere i internasjonal markedsføring. Underforstått, vi skal ikke bruke samme fremgangsmåte som i strategifaget. Modellen til Framnes ble heller ikke oppfunnet i går så jeg synes det er merkelig at du ikke har hørt om den. Det har kan hende sammenheng med manglende fokus fra BI sin side på metode? Uansett årsak, jeg trodde denne inkonsekvensen i metode bare gjaldt mellom fagene. Dette siste som har kommet nå, som også viser inkonsekvens innad i et fag, styrker kritikken i mine øyne.

Det faktum at dere brukte strategimønsteret i oppgaven, og at det fungerte bra karaktermessig, gir ikke større grunnlag for å unnlate å fokusere på metodene i disse fagene enten det dreier seg om strategi eller internasjonal markedsføring. Kan du bekrefte om det i det hele tatt var fokus på metodiske variasjoner mellom disse fagene når du gikk på BI?
Pjotrik
PjotrikInnlegg: 1537
15.04.06 11:06
Denne diskusjonen om foreslått modell for løsning av case stiller jeg meg uforstående til, det er uviktig og ganske irrelevant spør du meg.

Noe jeg også har opplevd er at det kan være forskjeller i kvalitet mellom ulike fag. De tradisjonelle fagene innen viktige emner som finans, økonomistyring, samfunnsøkonomi osv. har generelt fantastiske forelesere som er verd hver en krone. I mindre fag kan man av og til oppleve at kvaliteten bare er ordinær, og sågar dårligere enn på offentlige skoler. Det går også på ambisjonsnivået skolen har for de ulike fagene. Et fag kan angripes på forskjellige måter, og jeg føler at BI i de viktige fagene benytter den harde og omstendelige tilnærmingen som tyder på høyt ambisjonsnivå for det faget. I mindre fag kan man av og til få følelsen av at dette bare er noe svada vi må gjennom, pensumet pløyes gjennom og eksamen avholdes. Det er ikke gjort noe stort ut av faget, det er bare tvers igjennom ordinært. Dette gjelder spesielt for "politisk korrekte" fag, fag som det virker som om BI har satt opp for at ikke kritikerne skal kunne kalle oss for kyniske blåruss. Miljøledelse, prosjektledelse osv, bare svada.

Bare en gang har jeg opplevd at et "viktig" fag har blitt arrangert med for dårlig foreleser. Det var da den ordinære foreleseren i org.teori var opptatt med et forskningsprosjekt et semester, og en vikar fra instituttet ble satt inn istedet. Han kunne åpenbart ikke forelese, og vi klagde på ham. Tror ikke han underviste etter det.
WillyVoet
WillyVoetInnlegg: 11467
15.04.06 12:47
Pjotrik skrev:
Denne diskusjonen om foreslått modell for løsning av case stiller jeg meg uforstående til, det er uviktig og ganske irrelevant spør du meg.
-----------------------------------------

Det er så uviktig at Heeerodes og meg kan hende må jobbe sammen i spørsmål om internasjonal markedsføring hvor vi bruker vidt forskjellig utgangspunkt. Interessant at du synes dette ikke er viktig å være oppmerksom på dette.

Videre er det underlig at du synes en gjennomgang av metoden i den foreslåtte modell for løsning av case er uviktig. Hadde man stått fritt til å bruke hvilken som helst metode eller modell, hadde jeg vært enig med deg i dette spørsmålet. Imidlertid, poenget er jo nettopp at man har gjort et nummer av å bruke en spesiell modell UTEN å ha gjennomgått noen praktiske metodiske grep eller resonnement som viser hvordan modellen anvendes. Dette er kritikkverdig.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
16.04.06 12:17
Jeg skjønner heller ikke problematikken rundt metodevalg. Vi lærer tross alt mange modeller og dem vi benytter må vi begrunne hvorfor de er mest egnet til å løse caset. I alle case er det resultatet som teller, ikke nødvendigvis hvordan vi resonnerte oss frem til løsningen.

Jeg tok det faget i Bergen og her var foreleserne veldig keen på Solbergs ni vinduer.

Noe av kritikken din jeg kan stille meg enig i går på at det er rene tilfeldigheter hva sensorene vektlegger i besvarelsene. To tilnærmet like besvarelser ble levert i Oslo og Bergen, men de fikk ulik karakter.
BGO28
BGO28Innlegg: 3968
16.04.06 13:14
Heeerodes skrev:
"""To tilnærmet like besvarelser ble levert i Oslo og Bergen, men de fikk ulik karakter. """

Hmm høres nesten ut som begge besvarelsene burde vært strøket, og kandidatene tatt for fusk...? ;)
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
17.04.06 16:31
Jepp! De burde vært strøket. Og alle karakterene fra semesteret slettet.

Det sier seg dermed selv hvorfor den misfornøyde gruppen ikke kunne ta saken videre. Dersom de hadde bedt om omsensur kunne de risikert at sensoren i Oslo rettet oppgaven. Kjip den, hehe.
endim
endimInnlegg: 343
17.04.06 22:08
Hei

Jeg går 1året øk/adm på bi bergen. Jeg er noe usikker på hva jeg vil gå videre.
I utgangspunktet har jeg lyst inn på sivøk studiet, dette er såvidt jeg forstår ikke mulighet til å søke inn på før masterdelen..( man må da ta noen ekstrafag).

Problemet er at dersom jeg ikke kommer inn på masterdelen av sivøk studiet etter tre år står jeg igjen med en nærmest "ubrukelig" utdanning i økoagadm når det gjelder å få en skikkelig jobb. Har hørt og lest at dette er en alt for bred utdaninng til å få noe skikkelig...

Er det noen erfaringer med å ta masterdelen av øk faget i utlandet? og hva skal til for å få sivøk tittel fra utlandet...?

For å sikre meg lurer jeg derfor på å søke meg inn på finans ved bi nydalen, og visst jeg ikke klarer å komme meg inn på sivøk så har jeg ihvertfall en så spesialisert utdanning der jeg kan få meg en god jobb, evt ta master i finans....

Er det forresten noen som studerer finans i nydalen her?? Hvor mange er dere, er utdanningen hva dere forventet dere, gode jobbmuligheter osv
Pjotrik
PjotrikInnlegg: 1537
17.04.06 23:35
Kommer du ikke inn på sivøkmaster kommer du nesten garantert ikke inn på master i finansiell økonomi. Du er likevel ikke fortapt av den grunn, det finnes mastergrader på andre skoler hvor du nok kommer inn. HHB, HIA, TØH, HIO(?) osv.

endim skrev:
Er det forresten noen som studerer finans i nydalen her?? Hvor mange er dere, er utdanningen hva dere forventet dere, gode jobbmuligheter osv
---------------------------------------------------------------------------
Jeg starter på masterdelen av sivøkstudiet med spesialisering i finans nå til høsten. Finansfagene jeg har hatt til nå har vært veldig gode, og det faglige og de ansatte på instituttet virker veldig bra. Jobbmulighetene er gode.
endim
endimInnlegg: 343
18.04.06 13:38
Pjotrik skrev:
Kommer du ikke inn på sivøkmaster kommer du nesten garantert ikke inn på master i finansiell økonomi. Du er likevel ikke fortapt av den grunn, det finnes mastergrader på andre skoler hvor du nok kommer inn. HHB, HIA, TØH, HIO(?) osv.

Hva er opptakskravet for masteren på HHB da, det er vell eneste muligheten til å få sivøk tittelen bortsett fra bi, nhh... Dersom man istedenfor tar en master i utlandet, vil det i praksis ha noe å si at man ikke har side tittelen sivøk når man søker jobb?

Har egentlig mest lyst å ta en master i utlandet, hvilke krav stilles det generelt for å ta en master innen finans i utlandet, dvs funker det greit dersom en har bachelor i økadm eller finans?

Hvilke andre mastermuligheter finnes det dersom en tar økogadm?

Hvis en forresten tar en bachelor i finans, vil en da kunne få en ok jobb, også heller ta masterdelen senere, eller bør en ta masteren med en gang?
Pjotrik
PjotrikInnlegg: 1537
18.04.06 16:23
endim skrev:
Hva er opptakskravet for masteren på HHB da, det er vell eneste muligheten til å få sivøk tittelen bortsett fra bi, nhh... Dersom man istedenfor tar en master i utlandet, vil det i praksis ha noe å si at man ikke har side tittelen sivøk når man søker jobb?
---------------------------------------------------------------------------------------
Opptakskravet for masterdelen på HHB er antakelig C. De beste derfra søker seg gjerne lengre sørover på masteren, og det er ikke særlig mange som går andre veien. Det er noen plasser å fylle da. En master i utlandet er selvsagt en mulighet, men det bør være fra en skole som er anerkjent i Norge. Det er mulig du kan søke om å få bruke tittelen siviløkonom i Norge, men som sagt: Velg en skole som virkelig er anerkjent i Norge ellers sliter du.

endim skrev:
Har egentlig mest lyst å ta en master i utlandet, hvilke krav stilles det generelt for å ta en master innen finans i utlandet, dvs funker det greit dersom en har bachelor i økadm eller finans?
--------------------------------------------------------------------------------------
Bestått bachelor i økadm eller lignende, noen skoler krever også at du har skrevet bacheloroppgave. Karakterkrav også selvsagt.

endim skrev:
Hvilke andre mastermuligheter finnes det dersom en tar økogadm?
--------------------------------------------------------------------------
BI har ulike mastergrader, opptakskravene er nok strengere på de mest populære. Jeg nevnte noen skoler som tilbyr masterstudier i et tidligere innlegg.

endim skrev:
Hvis en forresten tar en bachelor i finans, vil en da kunne få en ok jobb, også heller ta masterdelen senere, eller bør en ta masteren med en gang?
--------------------------------------------------------------------------
Hva har du lyst til da? Sikkert mulig å få seg en grei jobb, men du stiller veldig mye sterkere med en mastergrad.
Heeerodes
HeeerodesInnlegg: 1294
18.04.06 23:09
Spor opp debattanten Jizza. Han går finans.

Dersom du vil være helt safe kan du vurdere å søke deg inn på 1.året på siv.øk i Nydalen. Da er du garantert plass helt opp til master. Noen av fagene kan godskrives og da kan du bruke tiden til f.eks å konte. (Nesten alle studenter konter minst ett fag i løpet av studiet)
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg