Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Nyetablert enkeltmannsforetak - mange spørsmål

NYTT TEMA
Dart-Vidar
Dart-VidarInnlegg: 6
13.02.11 10:39

Jeg startet opp mitt eget enkeltmannsforetak i fjor sommer for å kunne ta på meg småjobber uten å bære risikoen for å bli tatt for svart arbeid.

Jeg kommer neppe til å tjene mer enn NOK 50.000,-(mva-grensen) pr år, og har ingen planer om å skaffe meg egen revisjor.

Så langt har jeg kjøpt inn en del utstyr jeg trenger for å utføre arbeide og kostnadene pr d.d. er på 20.000,- uten MVA. Totalt har jeg tjent 26.000,- brutto. Er det slik at jeg kun skal skatte på de 6000,- som utgjør differansen på inntektene og kostnadene her? Og skal jeg ta utgangspunkt i de 36 % jeg skal skatte på ekstraarbeid, eller er det egen sats som gjelder på enkeltmannsforetak?

Videre lurer jeg på om det er lov å føre internettkostnadene jeg har(maxi-linje fra C.D.) som kostnader, eller blir jeg bare fortalt at jeg kunne ha holdt meg til mini-kapasiteten(noen hundrelapper i differanse)?

Så langt har jeg kun utført jobber(hver måned) for en og samme person, og jeg ble fortalt at jeg må ta på  meg flere ulike oppdrag for at vedkommende ikke skal måtte "ansette" meg - noen som kjenner reglene på dette?

Jeg startet som nevnt opp i fjor sommer, og nå nærmer det seg selvangivelsestid. Hvor og hvordan fører mann opp de inntektene og utgiftene man har hatt, og skal man kun føre frem til årsskifte, eller regnes regnskapsåret mitt frem til sommeren igjen(da jeg startet opp)?

Er det noen som kan bidra med noen hjelpene råd - på forhånd takk :)

 

 

 

_GLUGGEN_
_GLUGGEN_Innlegg: 7075
13.02.11 10:43
Dart-Vidar: Så langt har jeg kun utført jobber(hver måned) for en og samme person, og jeg ble fortalt at jeg må ta på  meg flere ulike oppdrag for at vedkommende ikke skal måtte "ansette" meg - noen som kjenner reglene på dette?

Du må passe på at du står oppført med personellutleige på firma attesten din

Da kan de ikke si noe på dette ( dette fixser du i br registeret )

_GLUGGEN_
_GLUGGEN_Innlegg: 7075
13.02.11 10:45
Dart-Vidar: Jeg startet som nevnt opp i fjor sommer, og nå nærmer det seg selvangivelsestid. Hvor og hvordan fører mann opp de inntektene og utgiftene man har hatt, og skal man kun føre frem til årsskifte, eller regnes regnskapsåret mitt frem til sommeren igjen(da jeg startet opp)?

Alle inntekter i det året du arbeider- 1/1- 31/12

eplemosten
eplemostenInnlegg: 1837
13.02.11 11:15

Husk at MVA-registreringskravet ikke gjelder 50.000 i løpet av ett år. men 50.000 i løpet av en 12 måneders periode. Har du solgt for 25000 i juni-desember og så 30.000 fra januar-mai så er du mva-pliktig.

Smaukjærring
SmaukjærringInnlegg: 15490
13.02.11 12:05
Dart-Vidar: Er det noen som kan bidra med noen hjelpene råd - på forhånd takk :)

Ring skatteetaten og be dem om å lose deg gjennom næringsoppgaven. Det gjorde jeg da jeg startet mitt foretak i 2000, og de var veldig behjelpelig med både råd og tips :-)

 

spredo-the-original
spredo-the-originalInnlegg: 1508
13.02.11 21:48

Dart-Vidar: Jeg startet opp mitt eget enkeltmannsforetak i fjor sommer for å kunne ta på meg småjobber uten å bære risikoen for å bli tatt for svart arbeid.

Spredo: Gratulerer. Og lykke til.

Dart-Vidar: Jeg kommer neppe til å tjene mer enn NOK 50.000,-(mva-grensen) pr år, og har ingen planer om å skaffe meg egen revisjor.

Spredo: Du blander sammen ”revisor” og ”regnskapsfører”. Du vil ALLTID kunne føre dine egne regnskap (eller betale noen LØNN for å gjøre det), men under gitte forutsetninger er du NØDT til å ha revisor (mye er her styrt av hvor stort selskapet er,  noe er styrt av selskapsform). Revisor fører IKKE regnskapene dine, revisor SJEKKER at regnskapene er riktig ført. En ”regnskapsfører” er en person som gjør selve regnskapsføringen. En AUTORISERT regnskapsfører fører regnskapene dine mot et honorar (og er et stykke på vei ansvarlig for at regnskapet blir korrekt ført), eller du kan selv ANSETTE hvem du vil til å føre regnskapene dine. DU er ansvarlig for ALT den ANSATTE regnskapsføreren gjør, mens en AUTORISERT regnskapsfører (dvs. alle regnskapskontorer) er forventet selv å ha en viss kontroll på at det som blir bokført er korrekt.

Dart-Vidar: Så langt har jeg kjøpt inn en del utstyr jeg trenger for å utføre arbeide og kostnadene pr d.d. er på 20.000,- uten MVA. Totalt har jeg tjent 26.000,- brutto. Er det slik at jeg kun skal skatte på de 6000,- som utgjør differansen på inntektene og kostnadene her? Og skal jeg ta utgangspunkt i de 36 % jeg skal skatte på ekstraarbeid, eller er det egen sats som gjelder på enkeltmannsforetak?

Spredo: Du har allerede SAGT at du ikke har passert grensen for mva, så alle kostnadene dine skal føres INKLUSIVE mva. (Dvs at i ditt eksempel her snakker vi om 25.000 og ikke 20.000). Neste spørsmål er: ”Hva har du kjøpt?”. Hvis du har kjøpt VARIGE driftsmidler så skal dette aktiveres og avskrives, forutsatt at de har en levetid på mer enn 3 år og en kjøpesum på over 15.000 (inkl. mva i ditt tilfelle her).

Skattemessig: ALLE inntektene dine legges sammen (både lønnsinntekter og næringsinntekter), skatten beregnes basert på summen. 28% av nettoinntekt (lønnsinntekt + næringsinntekt -standardfradragene i selvangivelsen) + 7,8% av lønnsinntekt + 10,7% av personinntekt (en kalkulert verdi, i små selskaper ofte lik næringsinntekt) + evt toppskatt (av sum lønnsinntekt +næringsinntekt)

Dart-Vidar: Videre lurer jeg på om det er lov å føre internettkostnadene jeg har(maxi-linje fra C.D.) som kostnader, eller blir jeg bare fortalt at jeg kunne ha holdt meg til mini-kapasiteten(noen hundrelapper i differanse)?

Spredo: Du har ”kontoret” hjemme i boligen? Når det gjelder driftskostnader så har du i REGNSKAPET krav på fradrag for ALLE kostnader du mener er nødvendig for driften. (Når det gjelder SKATTEREGNSKAPET så er det enkelte ting du kan mene er nødvendig, som myndighetene har bestemt at du ikke får trekke fra. Dette er da kostnader som vil gi såkalte ”permanente forskjeller” mellom regnskap og skatteregnskap. Du må føre dem i regnskapet, men du må legge dem til igjen før du beregner årets overskudd. Når det gjelder hjemmebasert kontor så har du to muligheter. Den ene er å følge statens reglement for telefon og internett (du kan trekke fra de første 1000 kronene, deretter er de neste 4.000 kostnader du ikke kan trekke fra, og deretter kan du trekke fra ALT over 5.000 kroner (for EN tjeneste, alt over 7.000 om du har både mobiltelefon og internett), eller du kan forsøke å si at du anslår x% av internettkostnaden som en driftskostnad, resten er en privatkostnad. (Har du egen kontoradresse kan du trekke fra alt av internett og fasttelefon på kontoret).

 

Dart-Vidar: Så langt har jeg kun utført jobber(hver måned) for en og samme person, og jeg ble fortalt at jeg må ta på  meg flere ulike oppdrag for at vedkommende ikke skal måtte "ansette" meg - noen som kjenner reglene på dette?

Spredo: Svært mange synes det er fordelaktig å operere med selvstendig næringsdrivende heller enn å ha ansatte.  (Ingen arbeidsgiveravgift, ingen forsikringskostnader, ingen sykepenger osv). Myndighetene har derfor sagt at de ved et bokettersyn vil foreta gjennomskjæring og kreve inn bla. arbeidsgiveravgiften dersom det er snakk om et ”kamuflert ansettelsesforhold” heller enn et reelt forhold mellom næringsdrivende. Det er svært mange som har gjettet på hvilke tall myndighetene bruker, men så vidt meg bekjent er det ingen fasit her (du kan imidlertid regne med at EN oppdragsgiver over flere år er for lite…). Det man ser på er Hvor mange oppdragsgivere har du, hvor selvstendig/ansvarlig er oppdraget (hvem bærer den finansielle risikoen for oppdraget), hvem eier driftsmidlene som brukes til oppdraget. Personlig vil jeg si at du selv veldig fort vet om du er ”næringsdrivende” eller ”kamuflert ansatt”, så…

Dart-Vidar: Jeg startet som nevnt opp i fjor sommer, og nå nærmer det seg selvangivelsestid. Hvor og hvordan fører mann opp de inntektene og utgiftene man har hatt, og skal man kun føre frem til årsskifte, eller regnes regnskapsåret mitt frem til sommeren igjen(da jeg startet opp)?

Spredo: Du er næringsdrivende. Du skal ha et REGNSKAP. Regnskapet skal være BOKFØRT i et REGNSKAPSPROGRAM (eller i regnskapsbøker, ført med PENN). Dette gjelder ALLE næringsdrivende. (At enkelte ikke trenger sende inn et komplett regnskap med noter til Brønnøysundregistrene er en helt annen sak.). Når du sender inn selvangivelsen til myndighetene så skriver du under på at de innsendte papirene er basert på et REGNSKAP.

Sånn som du beskriver det så vil du sannsynligvis kunne levere et forenklet sett med papirer. (Grensen her er 50.000 i omsetning). Holder du deg under 50.000 så holder det å fylle ut et veldig kort skjema som sier noe i retning av ”inntekter”, ”kostnader”, ”resultat”. Resultat blir satt lik næringsinntekt OG personinntekt i selvangivelsen, og du er klar.

(Alternativt så skal du fylle ut Næringsoppgave 1 og Personinntektsskjema, muligens Saldoavskrivningsskjema og Bilskjema (om du har bil i firmaet))

 

Jeg har stilt det samme spørsmålet her inne flere ganger: ER det smart av deg å tro at du kan føre et korrekt regnskap med de spesifikasjoner og avstemminger som skal være, bare for å spare noen kroner?

Det du har fortalt meg i innlegget ditt så langt er at:
1. Du har ikke ført regnskap hittil i år (ikke bra, det skal føres oftere enn en gang i året)
2. Du er ikke sikker på om du er næringsdrivende selv om du er registrert som det
3. Du er ikke sikker på hvor inntektene hører hjemme (standard periodiseringsregler)
4. Du er ikke sikker på hvordan kostnadene skal håndteres (du opererer med kostnader ex mva, selv om du ikke er registrert i mva-registeret)

En vill gjetting her: Din oppdragsgiver har heller ikke fylt ut en Lønns- og Trekkoppgave som viser hva du har mottatt i honorar for 2010. (Noe han er pliktig til om du ikke har en skikkelig kontoradresse. Helt sant).

 

Regnskap er ikke vanskelig. Absolutt ikke. Men det er mange fallgruber og mange valg som kan ha ”uheldige” konsekvenser om du velger feil.

Hvis du tar til deg den delen av svarene her inne som er KORREKTE og bruker tid og krefter på å sette sammen et regnskap er jeg rimelig sikker på at du kan komme nær nok et riktig resultat til at myndighetene ikke slår deg alt for hardt over fingrene ved et bokettersyn. (INGEN slipper unna et bokettersyn uten kommentarer dersom kontrolløren kjenner for det). Spørsmålet er hvor mye tid du må bruke for å få det til, hvor mange fradrag du IKKE får med fordi du ikke vet om dem og om du kunne ha brukt denne tiden til noe bedre enn å knote med tall.

Du vil nok måtte betale noen kroner for profesjonell hjelp, men det er ofte verdt det. OG, du kan trekke det fra i regnskapet for 2011.

Jota-o
Jota-oInnlegg: 28
16.02.11 23:06

Hei! I motsetning til Spredo er jeg overbevist om at du klarer skatterapporteringen helt fint selv! Med ditt lille omfang har du ingenting å tjene på å koste på deg en regnskapsfører.

Spredo er tydeligvis i regnskaps- eller revisjonsbransjen og han vet hva han snakker om. Du kan derfor ta til deg en del råd fra han. Imidlertid er han tydeligvis på ukjent grunn ovenfor så små næringsdrivende som deg. Han treffer ikke helt på en del av det han skriver. Har lyst til å kommentere innlegget hans en gang senere punkt for punkt, men det blir ikke i kveld.

Men én ting må jeg poengtere: du er ikke regnskapspliktig!

Du er bokføringspliktig. Det er noe annet enn regnskapsplikt.

Dette betyr at du bl.a. kan se helt bort fra dette med "permanente forskjeller".

Ajourhold av bokførte opplysninger kan godt gjøres kun én gang i året (dersom inntil 300 bilag)

spredo-the-original
spredo-the-originalInnlegg: 1508
18.02.11 01:04

Jota-o:)

OK, I stand corrected. Bokføringsplikt er noe annet enn regnskapsplikt. Poenget mitt var at svært mange tror at de når de ikke er regnskapspliktige ikke trenger ha et regnskap. Prøv å levere en bunke fakturaer og løse kvitteringer til skattemyndighetene og si at "dette er inntektene mine for ifjor", og du vil ikke akkurat få stjerne i margen.

"Permanente forskjeller" er ikke annet enn forskjellen mellom hva han har av faktiske kostnader (og alle kostnader, inklusive spritflasken han kjøpte som gave til kunden til jul bør bokføres), og hva han får lov til å trekke fra. Mange av de små enkeltpersonforetakene er flinke til å gi julegaver, og dette bør BOKFØRES så de ser hvor mye penger som går med til dette. Men de kan ikke trekke det ifra når de skal beregne skattepliktig overskudd. Noe som gir en permanent forskjell mellom regnskapet og skattepliktig overskudd.

 

Jeg har vel indirekte sagt det, men jeg kan godt presisere: Ja, jeg har forsøkt å skremme Dart-Vidar litt (selv om jeg også sier DIREKTE at jeg tror han kan klare dette selv) når jeg sier regnskap er vanskelig.

Det jeg også kan si er at om han setter bort regnskapet til en DYKTIG regnskapsfører, så vil han SANNSYNLIGVIS få med fradrag hen ikke ville tenkt på engang. Og han vil SIKKERT få en oppstilling av regnskapet som gjør at myndighetene ikke legger ham øverst på listen over dem som skal få besøk av bokettersynsinkvisisjonen.

Men igjen, Jota-o har rett i sin kommentar her. Ingen tvil om det.

 

Og siden jeg nettopp svarte (et helt annet sted) på hvoran man bør organisere en enkeltpersonvirksomhet skal jeg dra igjennom noen av hovedpunktene her også (primært fordi jeg ikke får sove på den første timen uansett, og kjenner for å skrive litt)

1. Bruk en egen bankkonto for enkeltpersonforetaket ditt. ALLE penger du får inn fra kunder skal betales direkte inn på denne kontoen.

2. Bruk også denne bankkontoen til utgifter for firmaet.

3. Driver du smått trenger du IKKE bankkort på denne kontoen. Betal småutgifter fra din private bankkonto, samle sammen, summer månedsvis om det ikke er for mange bilag. Du kan velge om du deretter overfører pengene fra firmakontoen til din private konto eller lar det være.

4. Når du trenger penger til deg PRIVAT overfører du penger fra firmakontoen og til din private bankkonto. Prøv å gjøre dette i "store nok, fornuftige nok," uttak, ikke overfør 10 kroner hver gang det kommer 10 kroner inn på firmakontoen. PRØV å håndtere dette som en vanlig månedslønn (jeg vet det er vanskelig og du skal selvfølgelig ikke slulte ihjel fordi du ikke vil ta mer penger ut av firmakontoen, men...)

5. Når du trenger å betale utgifter for firmaet, men har for lite penger på firmakontoen, så sørger du for å overføre penger fra din PRIVATE bankkonto til firmakontoen. Igjen, store nok beløp, og så sjelden som mulig. Må du låne penger, tenk igjennom om det ikke er mer fornuftig at pengene blir lånt til din PRIVATE konto, og du deretter overfører pengene til firmakontoen for å betale regningene. Ryddigere, siden du ikke trenger å bokføre/avstemme din private bankkonto for regnskapet

6. Sørg for at regningene du får til firmaet er STILET til firmaet. Feil skjer, og du har uansett krav på fradrag, men det ser mye mer ryddig ut at regnskapet består av papirer adressert til N N Firma enn til N N Privat.

7. For å vise hvor fantastisk ryddig du er, legg dine private bankkontoutskrfter sammen med regnskapet. Du trenger ikke bokføre noe fra dem (om du har en egen firmakonto), men ved et bokettersyn vil HELE din økonomi være gjenstand for kontroll, og det kan være greit å ha papirene klare.

8. Hvis noen ved en feiltagelse overfører penger til din private konto istedenfor til din firmakonto, sørg for at DU flytter pengene til rett konto, med en forklarende tekst.

9. Sørg for å ha kontroll på faktureringen. Bruk et fakturaprogram (det finnes gratis sådanne), det å lage en faktura i Excel er ikke godt nok. Sørg for å ta vare på alle fakturaer du skriver ut, både de som er korrekte og de du roter til (og DET kommer du til å gjøre). Sørg for at alle fakturaer ligger i nummerrekkefølge, sørg for at det ikke er hull i nummereringen. (Ingenting får myndighetene til å tenke "svart salg" som en fakturarekkefølge som sier 1,2,3,4,5,8,12,12,12).

10. Bruk EN fakturanummerserie, ikke begynn på 1 igjen hvert år. (Igjen, vanlig måte å forsøke å lure systemet på er å starte på 1 hvert år, og holde de siste 4 fakturaene utenfor regnskapet sånn at man får kjøpt fine julegaver til jul)

11. Sett deg inn i hvilke rapporteringsplikter du har (det med at man SKAL sende ut lønns-og trekkoppgave for utbetalinger til selvstendig næringsdrivende som ikke har kontoradresse er noe svært mange ikke har fått med seg)

12. Fakturer hver måned, om du har gjort en jobb. Da slipper du jobbe 3 måneder for en kunde som plutselig ikke vil betale deg allikevel. Få ut fakturaen (og få inn pengene) mens du fremdeles har jobb igjen å gjøre. Dette reduserer inntektstapet ditt betraktelig.

13. Ta vare på alle papirer som gjelder firmaet fortløpende. Gjør opp private utlegg minst hver måned.

14. Skriv ut fakturaer til eget bruk (regnskap), enten i papirform eller i elektronisk form. (Det går an, men du fremstår som ganske lite proff om du ber kundene sende deg kopier av fakturaer du har sendt dem fordi "systemet ditt krasjet")

15. Sjekk at alle underleverandører er registrert i Brønnøysundregistrene om de sender deg faktura. Hold tilbake merverdiavgift om de ikke er registrert i merverdiavgiftsmantallet. (Spiller ingen rolle om du selv har fradrag for mva eller ikke, IKKE BETAL mva til noen som ikke er mva-registrert. Folk som er registrert i brønnøysundregisteret, men ikke i mva-registeret, og som fakturerer uten mva er som regel ok) (Og siden dokumentasjonen her ofte ligger på deg om noe skulle gå feil, ta en utskrift av siden som viser registreringen og legg den ved regnskapet ditt. Da har du dokumentasjon på at du har handlet i god tro og vel så det, da du betalte ut pengene).

16. Lær deg grunnleggende periodisering: Det spiller ingen rolle om du har fakturert kunden eller ikke. INNTEKTEN skal tas til inntekt det året den oppsto (det året du gjorde jobben). Det samme med fradrag, du får fradrag for alle kostnader som er PÅLØPT innen utgangen av året, uavhengig av når fakturaen kommer)

17. Ta 16. med en liten klype salt når det gjelder kostnader. Ingen kommer til å nekte deg fradrag for telefonutgiftene frem til 31. desember basert på den spesifiserte telefonregningen du mottok 21. januar, men ingen kommer til å være veldig kritiske om du tar hele regningen til fradrag neste år heller.

18. Ta 16 VELDIG alvorlig når det gjelder inntektene dine.

19. Still spørsmål om du er usikker. Gjør så godt du kan, og DOKUMENTER hva du har gjort.

20. Vær forberedt på å betale for hjelp.  

 

Sånn. Sengetid;)

 

egloid
egloidInnlegg: 351
03.10.19 12:52

Jeg har et enk der jeg har 10+ forskjellige kunder jeg gjør oversettelser for. 
Om jeg gjør arbeid for en av dem for under 10 000 kr i året, er jeg ikke skattepliktig for disse, eller er det totale inntekter for enk som gjelder.

spredo-the-original
spredo-the-originalInnlegg: 1508
07.10.19 20:59

Som næringsdrivende i et enkeltpersonforetak er ALLE inntekter I NÆRING skattepliktige.
Så om du driver oversettelse kan du IKKE også drive oversettelse for andre UTENFOR næring. (Akkurat som personlig næringsdrivende frisører ikke har lov til å klippe folk hjemme hos seg (eller dem) på kveldstid mot kontant betaling uten å regne det som en del av frisørvirksomheten. Og ja, en slik frisør som er med i en bytteklubb og klipper hår bryter loven her)

Om DU derimot skulle velge å klippe håret til en av dine kunder kan du muligens klare å komme under grensen for "oppgavepliktig inntekt".
(Beløp har ingen betydning når du jobber med "det du er registrert å drive med i din personlige næringsvirksomhet" - ALT er skattepliktig inntekt.)

egloid
egloidInnlegg: 351
08.10.19 14:30

Ok. Takk for svar.


Jeg får vurdere om jeg går inn i frisør-næringen eller om jeg bare fortsetter å skatte av all inntekten min.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg