Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Forskjellsbehandling av lånekunder - Lovlig (?)

NYTT TEMA
Leonardo76
Leonardo76Innlegg: 5
01.03.12 02:34

Iforbindelse med en diskusjon her om dagen så ønsker jeg å forhøre meg med and VGD brukere om deres mening.

Av personvern hensyn kaller vi personen X.

X har ett boliglån i en av de 5 største bankene i landet. Boliglånet er idag innenfor 60% av boligens verdi.

Etter å ha hatt lånet i cirka 6mnd så ser X at banken har oppjustert renten ved to anledninger.

Første gangen med 0,5% med begrunnelse i markedet. (Dette ble X gjort oppmerksom på i sin meldingsinnboks på nettbanken. Og banken meldte om renteøkningen 6 uker før det trådte ikraft.)

Rente økning nummer to; var på hele 2,15% og det ble aldri gitt noen melding om dette i nevnte meldingsinnboks. Og dette er en renteendring som er av en vesentlig art som påvirker X sin økonomi i stor grad.

X kontakter sin bank for å få en kopi av varselet som banken skal ha sendt 6 uker forut for denne økningen (som også skal inneholde begrunnelsen for rente-økningen).

Banken svarer ikke på henvendelsen til X, og X ser seg derfor nødt til å gå ned i sin bank for å få dette dokumentert. Det X da fikk overlevert var ett brev/varsel som var datert den dagen X henvendte seg til banken, og ikke en kopi av varsel som banken påberoper seg å ha sendt per post (og ikke til nettbank postkassen der hvor alle andre varsler før og etter har blitt sendt).

Banken begrunner denne ekstraordinære renteøkningen, som bare gjelder for X, og ingen andre av bankens kunder, med at X er en krevende kunde og at lånet ved en anledning ikke ble betalt til avtalt tidspunkt(lånet er forøvrig ajour og banken har såklart tatt seg godt betalt igjennom sine "forsinkelsesrenter" etc).

Jeg mener at banken ikke har lov til det de her har gjort, og begrunner det med referanser til nedenforstående utdrag av finansloven;

 

§ 49. Endring av kredittvilkårene

(3) Ved fastsetting av rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader skal det ikke skje urimelig forskjellsbehandling mellom kredittgiverens kunder.

§ 50. Varsel om endring av kredittvilkårene

(1) Kredittgiveren skal gi skriftlig varsel til kredittkunden om ensidig endring av kredittvilkårene før endringen trer i kraft. Varslet skal opplyse om hva endringen går ut på, hva som er begrunnelsen for endringen, kundens rett til førtidig tilbakebetaling og hvilke kostnader som påløper ved dette, jf. § 53.

(3) Når kredittkunden er forbruker, kan endring av vilkårene etter § 49 annet ledd settes i verk tidligst seks uker etter at kredittgiveren har sendt skriftlig varsel til forbrukeren....

 

Det ville vært interessant å høre deres mening/erfaring rundt dette tema, og gjerne med referanse til gjeldende lovverk.

 

RogerMaar
RogerMaarInnlegg: 3431
01.03.12 08:38
Leonardo76: Iforbindelse med en diskusjon her om dagen så ønsker jeg å forhøre meg med and VGD brukere om deres mening. Av personvern hensyn kaller vi personen X. X har ett boliglån i en av de 5 største bankene i landet. Boliglånet er idag innenfor 60% av boligens verdi. Etter å ha hatt lånet i cirka 6mnd så ser X at banken har oppjustert renten ved to anledninger. Første gangen med 0,5% med begrunnelse i markedet. (Dette ble X gjort oppmerksom på i sin meldingsinnboks på nettbanken. Og banken meldte om renteøkningen 6 uker før det trådte ikraft.) Rente økning nummer to; var på hele 2,15% og det ble aldri gitt noen melding om dette i nevnte meldingsinnboks. Og dette er en renteendring som er av en vesentlig art som påvirker X sin økonomi i stor grad.

For det første er det riktig at banken ikke har overholdt fristen for varsling om renteøkning, og dermed har brutt finansloven. Det er selvfølgelig ikke lov å sette opp renta 2,15% på dagen. Og spesielt ikke om det ikke har skjedd en særlig endring i lånevilkårene.

Men for det andre ser det ut til at banken, av en eller annen grunn, ikke ønsker deg som kunde lengre. Slike ting har som regel en grunn, og dreier seg neppe om et avdrag som ikke har overholdt fristen.

Det burde uansett være en formalitet å bytte bank med så god sikkerhet i boligen som du har, så da er det beste å starte den prosessen umiddelbart.

RattusNorvegicus
RattusNorvegicusInnlegg: 12421
01.03.12 09:22
Leonardo76: Banken begrunner denne ekstraordinære renteøkningen, som bare gjelder for X, og ingen andre av bankens kunder, med at X er en krevende kunde og at lånet ved en anledning ikke ble betalt til avtalt tidspunkt(lånet er forøvrig ajour og banken har såklart tatt seg godt betalt igjennom sine "forsinkelsesrenter" etc).

Jeg har blitt anbefalt å starte å jobbe med etterretningsanalyse. Ut i fra dette avsnittet deduserer jeg at du ikke har fortalt oss om 2 eller flere forsinkede innbetalinger. Det forklarer bankens handlinger. Det unnskylder ikke det tråden handler om.

Det du lurer på, men ikke spør om, er hvorvidt din venn kan få noe ut av å saksøke banken for et reelt eller innbilt brudd på Finansloven. Det er jeg ikke kompetent på å uttale meg om, men siden jeg aldri har hørt om noen gladhistorier om dette tipper jeg at din venn har fint lite å hente. Løsningen er refinansiering i en annen bank og melding til Økokrim. De vil bare bry seg om dette og eventuelt trekke din venn inn som vitne hvis dette er noe som går igjen ved denne banken.

Videre, så anser jeg det som mer enn 50% sannsynlig for at din venn er litt rotete og glad i å krangle. Sannsynligvis kan han ikke befinne seg i samme rom som noen i mer enn 30 minutter uten å starte litt drama med noen.

Leonardo76
Leonardo76Innlegg: 5
04.03.12 08:19

Takk for tilbakmelding, og nyttig info. Jeg tror nok du kan ha rett i an banken ikke ønsker han som kunde, og at det er hva som "ligger bak" denne renteøkningen.

Årsaken var visstnok at han har klaget på rådgiveren sin ved en anledning tidligere. Dette på grunn av at rådgiveren uten noen grunn klarte å sperre visa-kortet hans uten å varsle om dette(om det skyldtes en feiltagelse eller hva som er årsaken vet jeg ikke..).

Han var da på vei til sørlandet på ferie og skulle ta ut noe kontanter i en minibank på veien, og minibanken sluker da kortet hans. Dette skjer på en fredag ettermiddag..

Mandag morgen kontakter han banksjefen ved filialen der rådgiveren jobber og orienterer om det inntruffne og at han ønsker en ny rådgiver.

Banksjefen beklager det hele, og jeg antar at rådgiveren fikk en kommentar fra banksjefen om dette i etterkant.

Leonardo76
Leonardo76Innlegg: 5
04.03.12 08:23

Jeg har fortalt de fakta som for meg foreligger. Men la oss tenke oss det scenarioet som du har antyder. At han har betalt forsent ved 3 anledninger.

Jeg kan fremdeles ikke se at banken har mulighet til å gjøre det de i dette tilfelle gjorde. Det er diskriminering av kunden. Og så sant sikkerheten ikke er blitt betraktelig forringet og at avdragene er blitt betalt(dog i etterkant, med renter + gebyrer).

Så mener jeg at banken tross alt har fått godt betalt igjennom purregebyr og omkostninger.

RattusNorvegicus
RattusNorvegicusInnlegg: 12421
04.03.12 16:14

Dette handler nok ikke om hva du mener, snarere hva banken mener.

niconi
niconiInnlegg: 15833
04.03.12 18:24
Leonardo76: Jeg kan fremdeles ikke se at banken har mulighet til å gjøre det de i dette tilfelle gjorde. Det er diskriminering av kunden. Og så sant sikkerheten ikke er blitt betraktelig forringet og at avdragene er blitt betalt(dog i etterkant, med renter + gebyrer).

Banken kan ikke gjøre urimelig forskjellsbehandlig.

Derimot  - hvis banken får ny informasjon, kan de gjøøre en ny vurdering av betingelesene. I historien du forteller, kan jeg se for meg følgende forløp:

Kunden X har misligholdt lånet, en termin er forfalt med mer enn 45 dager, og banken må gjøre en ny vurdering av kundeforholdet - med kredittsjekk, vurdering av betalingsevne og kvaliteten på sikkerheten. Det er to grunner til at banken gjør dette: For det første sier reglene fra Finanstilsynet at banken skal vurdere å skrive ned verdien av lånet ved vesentlig milighold. For det andre vil banken ha denne informasjonen for å se hva som nå er fornuftig å gjøre.

Hvis kunden fremdeles har OK inntekt og alt ser greit ut, kan banken tilby en nedbetalingsordning og en periode med avdragsfrihet for å hjelpe kunden med å komme seg ajour.

I saken med kunde X viste kredittsjekken dermot at kundenssituasjon er vesentlig forverret. Kredittsejekken viste kanskje at inntekten var  vesentlig redusert, at han hadde fått betalingsanmerkninger fra inkassosaker eller at han har tatt opp store forbrukslån som han ikke hadde da han first fikk boliglånet. Banken vil derfor snarest sende lånet til inkasso og tvangsinnfordring.

I siste liten betaler kunden seg ajour, slik at lånet ikke lenger er misligholdt og ikke kan tvangsinndrives. Banken har dermot fått tilgang til ny informasjon som tilsier at lånet er risikoutsatt og at banken bør ha høyere margin. På dette grunnlaget bestemmer banken at renten på lånet skal økes med 2,15%. Dette er ikke urimelig forskjellsbehandling, men forskjellsbehandling basert på saklige vurderinger av endret risiko. Kunden får varsel om at renten økes med virkning fra en dato seks uker fram i tid.

Flere måneder senere hevder kunden at han ikke har fått varsel. Banken tar ikke kopier av alle brev som sendes ut, men har en logg som viser hva som er sendt når. Banken går inn i sin logg, og ser at varsel ble sendt 6 uker før endring. Den lokale filialen foretar en ny utskrift av varselet. Denne nye utskriften blir datert med dagens dato.

Leonardo76
Leonardo76Innlegg: 5
07.03.12 06:09

..og hvilket lovverk som gjelder..

RattusNorvegicus
RattusNorvegicusInnlegg: 12421
07.03.12 13:21
Leonardo76: ..og hvilket lovverk som gjelder..

Uenig. Dine preferanser bør gå foran lovverket. Hvis du lurte så var jeg sarkastisk nå.

kmskrs
kmskrsInnlegg: 7842
09.03.12 19:54
niconi: Den lokale filialen foretar en ny utskrift av varselet. Denne nye utskriften blir datert med dagens dato.

Nå er vel ikke dette lovlig, med mindre banken vil bruke siste dato som endring av renten.

Uansett kredittvurdering, så er en økning 2% i dagens marked, ganske heftig, og jeg vil tvile veldig på at dette er lovlig uten videre.

Jeg hadde nok kontaktet bankklagenemda for å få hjelp.

niconi
niconiInnlegg: 15833
10.03.12 13:56
kmskrs: Nå er vel ikke dette lovlig, med mindre banken vil bruke siste dato som endring av renten. Uansett kredittvurdering, så er en økning 2% i dagens marked, ganske heftig, og jeg vil tvile veldig på at dette er lovlig uten videre. Jeg hadde nok kontaktet bankklagenemda for å få hjelp.

1 - Du mener det er ulovlig for banken å tilby kunden en ny utskrift av varselet for å dokumentere at varsel ble sendt?

2 - Det er ikke lovlig uten videre. Banken må ha saklig grunn. Ny informasjon om kundens finansielle situasjon, betalingsevne eller sikkerhetens verdi er saklig grunn. Hvis det ikke foreligger slik grunn, vil det ovære enkelt for kunden å flytte lånet til en annen bank,

3 - Hvis historien er slik jeg ser for meg, vil ikke Bankklagenemnda være til hjelp.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg