Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

VI følger renteutviklingen!

NYTT TEMA
Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
21.06.18 14:38

Norges Bank varsler at renten vil stige fremover.

Hørt det før?

Dette har vært spådommen i ganske mange år allerede. Her kan man finne de pengepolitiske rapportene der "rentebanen" vises. 1 2011 skulle den opp, men det skjedde ikke, i 2014 sa sentralbanksjefen at vi fra 2015 ville få høyere rente fremover. Det skjedde ikke.

Nå er jeg såpass gammel at jeg husker at renten var godt over 10 %, så at vi er på et historisk/unaturlig lavt nivå er det liten tvil om. 

Alle skal tåle en renteøkning på noen få prosentepoeng, men aldri i verden om det er tilfelle. Skal bli spennende å se hva som skjer med norske husholdninger dersom Norges Bank øker renten med bare 1-2 % poeng. 

Får en guffen følelse når jeg ser sånne grafer

Løgner

Innlegg: 799
Løgner
21.06.18 16:23

Noen spørsmål:

1. Det er klart som du sier at mange norske husholdninger ikke klarer små rentehevelser. Dette er Øystein Olsen klar over. Advarer han bevisst mot en høyere rente for å dempe låneiveren? Eller er det reelt?

2. Dersom de bestemmer seg for å øke renta, så vil det, forutsatt at økonomien går omtrent som nå, være 0,25 prosentpoeng den økes med?

3. Når jeg ser på tilbudet om 5 års fastrente fra banken min, så må det 4 rentehevinger til på 0,25 % før det vil lønne seg. Hva er sannsynligheten for at det skjer?

4. At bolig skal være slik et hasardspill vitner om at det er behov for en helt annen type politikk på dette området i fremtiden.

5. Går egentlig økonomien i Norge så fryktelig bra? Veksten er beskjeden, lønningene har stagnert siden 2013, faste heltidsstillinger få, arbeidsledigheten er fortsatt ikke mye å skryte av. Når det gjelder sistnevnte så bør man gå bak tallende fra NAV siden de bare registrerer de som registrerer seg som arbeidssøkende.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
21.06.18 19:01

Og bankene ønsker å pøse ut penger, og gjerne til de som ikke tilfredsstiller et relativt beskjedent krav.

Dersom man skal gi lån til mennesker uten egenkapital går det til helvete om boligprisene faller kraftig, samtidig som arbeidsledigheten stiger. Da hjelper det ikke at de i dag har "gode inntektsutsikter" 

(Innlegget ble redigert 21.06.18 19:01)

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
21.06.18 19:23
Løgner: 1. Det er klart som du sier at mange norske husholdninger ikke klarer små rentehevelser. Dette er Øystein Olsen klar over. Advarer han bevisst mot en høyere rente for å dempe låneiveren? Eller er det reelt? 2. Dersom de bestemmer seg for å øke renta, så vil det, forutsatt at økonomien går omtrent som nå, være 0,25 prosentpoeng den økes med? 3. Når jeg ser på tilbudet om 5 års fastrente fra banken min, så må det 4 rentehevinger til på 0,25 % før det vil lønne seg. Hva er sannsynligheten for at det skjer? 4. At bolig skal være slik et hasardspill vitner om at det er behov for en helt annen type politikk på dette området i fremtiden. 5. Går egentlig økonomien i Norge så fryktelig bra? Veksten er beskjeden, lønningene har stagnert siden 2013, faste heltidsstillinger få, arbeidsledigheten er fortsatt ikke mye å skryte av. Når det gjelder sistnevnte så bør man gå bak tallende fra NAV siden de bare registrerer de som registrerer seg som arbeidssøkende.

1. Han ønsker nok å dempe forventningene til at renten vil være lav i "all" fremtid. Vi har hatt veldig lave renter i lang tid nå, og styringsrenten har ligget fra 2 % og nedover nesten sammenhengende siden finanskrisen

2. Mest sannsynlig, men det er ikke noe i veien for at de endrer renten mer. Under finanskrisen gikk styringsrenta fra 5,25% til 3 % på 2 måneder. Nå er det lite som tyder på at det motsatte vil skje med det første, men for hver renteøkning vil det skje noe med psykologien i markedet.

3. Ifølge Norges Bank så er det veldig sannsynlig. Nå er styringsrenten på 0,5%, og den "forventede" styringsrenten om 3 år vil være på 2 %. Men de siste årene har jo vist at disse rentebanene ikke stemmer når man sammenligner med virkeligheten. Styringsrenta kan selvfølgelig både bli høyere og lavere. Synes du har fått et dårlig tilbud fra banken din om du må binde til 1 %-poeng høyere enn flytende. I Husbanken kan du binde renta i 20 år til kun 1,3 %-poeng høyere enn flytende rente (2,8 %!). Nå er riktignok Husbanken noe spesiell selvfølgelig. Jeg har vurdert lenge å binde renta da oppsiden er relativt liten, men nedsiden kan potensielt blir veldig stor. 

4. Det er ekstremt gunstig å eie bolig i Norge. Med mindre du har betalt ned mye på lånet vil du har 0 i formue da ligningsverdien på boligen ofte er under 1/4 av reell verdi. I tillegg kan du trekke rentene på lånet fra på skatten, noe som utgjør en hel del. Det er ikke lange tida man trenger å bo et sted før det lønner seg å eie fremfor å leie. Og så lenge boligprisene stiger jevnt og trutt, vil denne karusellen fortsette.

5. Oslo Børs setter stadig nye bestenoteringer. Arbeidsledigheten i Norge er lav, og 2017 var et meget godt år generelt. Etter Oljesmellen er ting på vei tilbake. Som regel ønsker sentralbanken å bremse når det går bra (sette opp renten) og stimulere til vekst (sette ned renten) når det går dårlig. Nå er ikke jeg en Trumpist, men USA går så det griner om dagen (på tross av, og ikke på grunn av Trump). Dette er også viktig for Norge.

(Innlegget ble redigert 21.06.18 19:31)

F.R.O.G

Innlegg: 14678
F.R.O.G
21.06.18 23:17
Jompa: Oslo Børs setter stadig nye bestenoteringer. Arbeidsledigheten i Norge er lav, og 2017 var et meget godt år generelt. Etter Oljesmellen er ting på vei tilbake. Som regel ønsker sentralbanken å bremse når det går bra (sette opp renten) og stimulere til vekst (sette ned renten) når det går dårlig.

Arbeidsledigheten er ikke lav, den ligger reelt sett på nesten 10%, at man opererer med "fake" statistikk der veldig mange er utelatt er helt absurd. Mange 10 tusen unge vet man ikke hva de driver med en gang, ikke er de arbeidssøkende og ikke går de på skole, EU advarte mot dette her. Mange som ikke får jobb havner på sosialstønad eller uføretrygd. Tallene lyger så det holder.

Dessuten setter de opp rentene er det rett og slett "inndragelse" av kjøpekraft. Jeg får de pengene mindre å rutte med, altså da må jeg kutte ned på forbruket. Boligen er skjermet fra alt! Sydenferie, ferie generelt sett, nye møbler, alt som kan utsettes vi bli utsatt.

Hva skjer da? Enda flere blir arbeidsledige rimelig raskt, om man skrur opp renten så vil dette bare forverre og forverre seg.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
22.06.18 08:14

Dersom man tar med folk som går på arbeidsavklaringspenger blir tallet rundt 8 %. TV2 hadde en sak på dette for noen år siden. I tillegg er det andre grupper som også burde vært med, så 10 % alt i alt er nok ikke langt fra sannheten. OECD kritiserte måten vi måler arbeidsledigheten på allerede for 10 år siden. I Norge skiller vi på "vanlig" ledighet og ledighet blant de som trenger oppfølging på en eller annen måte . 

Jeg mener allikevel at sentralbanksjefen nå må sette opp renten før toget løper løpsk. Den varslede renteøkningen har stadig blitt utsatt, men jeg registrerer at i den siste pengepolitiske rapporten at renteøkningen kommer fortere enn tidligere spådd. Og bankene klør etter å belåne befolkningen ytterligere. Jeg forstår ikke hvordan de kan mene at det er fornuftig at man skal kunne ta opp lån med lite egenkapital og gjerne mer enn 5x inntekten. Og når ting snur så skal staten redde bankene...

(Innlegget ble redigert 22.06.18 08:15)

Hansaguden

Innlegg: 7138
Hansaguden
22.06.18 08:52

Dersom renteøkningen blir på 1 prosentpoeng eller mer så er det over 400 tusen som får problemer. Se på denne.

Palimpsest

Innlegg: 6717
Palimpsest
22.06.18 10:24

Markedet tror ikke på Norges Bank.

Renteøkningen kommer nok, men man begynner å se "ulv, ulv"-tendenser når den så lenge meldte økningen stadig utsettes.

Løgner

Innlegg: 799
Løgner
25.06.18 09:38

Takk for svar, Jompa. Slik jeg ser det har Øystein Olsen følgende dilemma:

Renta er for lav og bør opp, samtidig har det lave rentenivå bidratt til et voldsomt lånevolum og dermed også økende boligpriser. Dette er en selvforsterkende spiral som har ført til at svært mange husholdninger ikke vil klare beskjedne rentehevinger. Spørsmålet er om Øystein Olsen kan risikere dette?

Du skriver det er attraktivt å være boligeier i Norge. Ja, definitivt! Men det lave renta har jo også ført til at boligpriser er blitt blåst i været og dermed også lånevolumet. For oss som har gått inn i boligmarkedet i den senere tid har vi altså måtte ta opp lån tilsvarende det de før oss har tjent i prisstigning. Dette er altså ikke en reell verdiøkning siden prisdriveren er lavt rentenivå og ikke en tilsvarende økning i bygningsmassens materielle verdi!

Er ikke dette også en fallitt for den monetaristiske økonomiske teorien?

Samtidig vil rentehevinger senke kjøpekraften og bidra negativt til BNPen. Er det dette som blir lagt til grunn for prognosen om fallende BNP i rapportens firgur 1.9?

Jeg mener fortsatt det er blåst ut av proporsjoner hvor god den den norske økonomien er. For det førte gir ikke svingninger på børsen noe troverdig bilde av den underliggende helsa. Før den økonomiske krisa i 2008 hadde børsen slått alle rekorder (med slagordet; this time it`s different). Det som er mer interessant er å se smalet på BNP, sysselsettingstall, investeringer og arbeidsledighet.

Som dere er inne på over, så reflekterer ikke arbeidledighetstallene nødvendigvis den reelle ledigheten og det snakkes om den reelle på rundt 8%. I tillegg sier sysselsettingstallene ingenting om hva slags type jobber som blir skapt. Er det faste stillinger, i produktive sektorer med gode lønninger? Mye tyder på at svaret er nei. Arbeidsgivere kan i større grad tilby midlertidige deltidsstillinger nå enn før, noe de også benytter seg av. Konsekvensen er at det blir mindre konsum og dermed etterspørsel. Likevel vil et 30% vikiariat telle positivt inn i arbeidledighetsstatistikken.

Til tross for at BNP i 2017 var høyere enn i 2015 og 2016 var den fortsatt på et lavt nivå; i underkant av 2%. Reallønnsveksten har vært fallende siden 2012, og til og med negativ de to siste årene..

Min vurdering er altså at "eksperter" overvurderer tilstanden i Norsk økonomi.

Hva det vil bety for renteutsiktene vet jeg ikke, men føler det er 50/50 om renta går opp i september.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
26.06.18 12:58
Løgner: this time it`s different

Man vet ikke at man lever i en boble før den sprekker. 

OECD har også en liten summary av norsk økonomi og utsiktene fremover. De også er enig i Norges Bank sin anbefaling om å sette opp renten til høsten.

InnocentBystander

Innlegg: 10502
InnocentBystander
26.06.18 13:33
Løgner: svært mange husholdninger ikke vil klare beskjedne rentehevinger.

Basert på bankane sine kriterier for å gi lån, så har eg ingen tru på at den påstanden er rett. Eg vil faktisk påstå at svært få vil få problemer med beskjedne rentehevingar. Men det er jo også eit spørsmål om kva ein legg i "beskjedne".

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
26.06.18 13:48

Såvidt jeg forstod på linken så var dette en spørreundersøkelse, så da er det kanskje ikke så rart at mange svarer det de gjør. Det er mange som egentlig har grei råd som allikevel bruker opp lønningene hver måned. Disse tåler nok i utgangspunktet renteøkningen, men vil nok fort svare i en undersøkelse at de ikke gjør det. At de da må kutte ned på øldrikking og neglbehandling får nå så være.

Mikey666

Innlegg: 903
Mikey666
27.06.18 10:55

Jeg skrev om rentenivå i min masteroppgave og komme med et vanlig nivå er usaklig da renten har såpass mange trendbrytninger basert på stor forskjell i økonomisk virkelighet i verden. 

For de som hadde skaffet sitt første huslån i perioden 85-95 er rundt 10-13% normalnivået, for de som hadde skaffet sitt første huslån i perioden 95-05 var 5% normalnivået og for de som skaffet sitt første huslån siden har 2-3% vært normalnivået. Da snakker jeg om huslånsrenter, og ikke sentralbankrenter. De ligger som regel på huslånsrenten minus 2 prosentpoeng. 

Jeg tror selv at sentralbankrenten vil opp et halvt prosentpoeng i løpet av det neste året, men de som frykter at den vil ender opp på 5-7% de neste 2-3 åra er konspirasjonteoretikere i all hovedsak. Det ville ført til økonomisk kollaps med en sånn økning på bare få år. 

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
27.06.18 11:59
Mikey666: Jeg skrev om rentenivå i min masteroppgave og komme med et vanlig nivå er usaklig da renten har såpass mange trendbrytninger basert på stor forskjell i økonomisk virkelighet i verden.  For de som hadde skaffet sitt første huslån i perioden 85-95 er rundt 10-13% normalnivået, for de som hadde skaffet sitt første huslån i perioden 95-05 var 5% normalnivået og for de som skaffet sitt første huslån siden har 2-3% vært normalnivået. Da snakker jeg om huslånsrenter, og ikke sentralbankrenter. De ligger som regel på huslånsrenten minus 2 prosentpoeng.  Jeg tror selv at sentralbankrenten vil opp et halvt prosentpoeng i løpet av det neste året, men de som frykter at den vil ender opp på 5-7% de neste 2-3 åra er konspirasjonteoretikere i all hovedsak. Det ville ført til økonomisk kollaps med en sånn økning på bare få år.

Når man snakker om et vanlig rentenivå, så sammenligner man vel med historien, og da kan man vel enes om at den styringsrenten vi har nå er lav.

Og det er vel ikke mange som frykter en renteoppgang på 5-7 % de neste 2-3 årene? 

Men at den fort kan være 1,5 % høyere er ikke utenkelig, og er også noe Norges Bank legger opp til.

Jeg er mer bekymret for psykologien bak dette når vi først får en justering av styringsrenten. Media kommer til å slå det stort opp ("dette koster renteøkningen deg!", "slik påvirker renteøkningen boligmarkedet" etc...). I hvor stor grad øker usikkerheten i befolkningen? 

Løgner

Innlegg: 799
Løgner
02.07.18 13:03

Nå er jo NBs rentebane på 1,5% heving i 2021. I praksis vil jo dette betyr en 75% økning i renteytgifter som betyr en del tusenlapper for mange husholdninger.

Det kan være vanskelig for mange, men det betyr også en betydelig nedgang i kjøpekraft for mange. Kan den norske økonomien tåle det?

Til slutt: det burde vle nå være klart at den monetaristiske økonomiske ideologien har spilt fallitt. Den har malt seg inn i et hjørne der den verken leverer økonomisk velstand eller løser problemer med lav vekst og økende gjeld.

InnocentBystander

Innlegg: 10502
InnocentBystander
02.07.18 14:46
Løgner: Nå er jo NBs rentebane på 1,5% heving i 2021. I praksis vil jo dette betyr en 75% økning i renteytgifter som betyr en del tusenlapper for mange husholdninger. Det kan være vanskelig for mange, men det betyr også en betydelig nedgang i kjøpekraft for mange. Kan den norske økonomien tåle det?

Ein 75% auke i renteutgifter er ikkje så dramatisk når utgiften i utgangspunktet er lav. For 1 mill, så blir det cirka ein tusenlapp per mnd (11550 per år).

Den norske økonomien har tålt større endringar enn ein halv prosent per år uten å blunka, så når det i dette tilfellet i tillegg er annonsert, så går det nok heilt greit.

InnocentBystander

Innlegg: 10502
InnocentBystander
02.07.18 14:47
Løgner: Til slutt: det burde vle nå være klart at den monetaristiske økonomiske ideologien har spilt fallitt. Den har malt seg inn i et hjørne der den verken leverer økonomisk velstand eller løser problemer med lav vekst og økende gjeld.

Det er alltid lett å påstå at noe ikkje fungerar. Det er adskillig verre å finna noe som fungerar betre.

Har du noen forslag?

Løgner

Innlegg: 799
Løgner
02.07.18 15:22
InnocentBystander: Det er alltid lett å påstå at noe ikkje fungerar. Det er adskillig verre å finna noe som fungerar betre. Har du noen forslag?

Andre forslag var jo diskutert for en tiårs-tid siden. Alternativet til monetarisme ville vært å øke de offentlige budsjette mtp på å gjøre produktive investeringer i realløkonomien. Altså kalt Keynesianisme.

Slik situasjonen ser ut nå er det helt åpenbart at monetarismen har spilt fallitt!

Palimpsest

Innlegg: 6717
Palimpsest
05.09.18 10:09

Nordea har tatt for mye Møllers Tran til frokost, og er nå ute i media og fantabulerer om syv rentehopp de neste to årene, og en boliglånsrente på opp mot 5%

Men dette blir ikke et problem, mener Olsen, snarere burde folk juble fordi renteøkninger betyr at det går bra i norsk økonomi. Videre sier han at folk vil tåle renteøkningene, og få bedre råd fordi lønningene også vi øke.

Jeg skulle likt å se de lønnsøkningene mannen i gata får, om de absorberer en økning i boliglånsrenten på 3% og fremdeles gir penger til overs, men det er mulig Olsen mest tenker på seg og sine når han snakker om lønnsfest.

Uansett; det er ikke rart folk gjør narr av økonomer og bankfolk når de kommer med såpass eksorbitante uttalelser i media.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
05.09.18 10:43
Palimpsest: Jeg skulle likt å se de lønnsøkningene mannen i gata får, om de absorberer en økning i boliglånsrenten på 3% og fremdeles gir penger til overs, men det er mulig Olsen mest tenker på seg og sine når han snakker om lønnsfest.

Mange som har flerfoldige millioner i lån. En familie med 4 millioner i lån (ikke uvanlig), vil med en renteøkning på 3 % (de skisserer en utlånsrente på 5 %, mange har rundt 2 % nå) få 120 000 mer i årlige rentekostnader. Det er 10 000 i måneden. Da er det mange som kommer til å slite noe voldsomt, selv om dette i utgangspunktet er noe man skulle tatt høyde for når man tok opp lånet.

DNBs rentebane fra siste pengepolitisk rapport antyder at vi skal opp mot 2 % i 2022, som nok er et bedre estimat. Det kommer en ny rapport nå i september, så vi får se om de da gjør noen endringer på rentebanen.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
05.09.18 10:48

Nå får man riktignok tilbake 23 % på rentekostnadene, men det er fortsatt nærmere 100 000 økning. 

(Innlegget ble redigert 05.09.18 10:48)

Palimpsest

Innlegg: 6717
Palimpsest
05.09.18 10:55
Jompa: Mange som har flerfoldige millioner i lån. En familie med 4 millioner i lån (ikke uvanlig), vil med en renteøkning på 3 % (de skisserer en utlånsrente på 5 %, mange har rundt 2 % nå) få 120 000 mer i årlige rentekostnader. Det er 10 000 i måneden. Da er det mange som kommer til å slite noe voldsomt, selv om dette i utgangspunktet er noe man skulle tatt høyde for når man tok opp lånet.
DNBs rentebane fra siste pengepolitisk rapport antyder at vi skal opp mot 2 % i 2022, som nok er et bedre estimat. Det kommer en ny rapport nå i september, så vi får se om de da gjør noen endringer på rentebanen.

Nettopp. Og derfor vil vi nok ikke se så ekstreme rentehevinger som det Nordea skisserer.

DnB sin rentebane er nok mer edruelig og et riktigere anslag, ja. Men vi får se etter møtet i september, og rentebanen som kommer da.

Renten skal nok opp fremover, men ikke i den type hopp som det blir fremholdt av Nordea. Jeg syns nesten det er rart om de tror på det selv.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
14.09.18 09:55

Torsdag 20. september får vi rentemøte, samt ny pengepolitisk rapport. Det er nå nesten 3 år siden sist renten ble endret (ned 0,25 %-poeng), men denne gangen tyder det aller meste på at vi får den første renteoppgangen på over 7 år. 

Inflasjonen er riktignok lav, noe som normalt trekker i retning av at renten ikke skal opp, men siden økonomien i Norge går godt, samt at lønningene stiger og ledigheten er lav, gjør det at det nok er på tide med en liten korreksjon. 

Uansett velger den europeiske sentralbanksjefen å holde styringsrenten på null, nettopp begrunnet i at inflasjonen er for høy i forhold til 2 %-målet.

Registrerer at sentralbanken i Tyrkia satt opp renten fra 17,75 % til 24 %. Glad vi ikke snakker slike nummer her i Norge. 

Tioman2

Innlegg: 7065
Tioman2
14.09.18 11:27
Jompa: Mange som har flerfoldige millioner i lån. En familie med 4 millioner i lån (ikke uvanlig), vil med en renteøkning på 3 % (de skisserer en utlånsrente på 5 %, mange har rundt 2 % nå) få 120 000 mer i årlige rentekostnader. Det er 10 000 i måneden. Da er det mange som kommer til å slite noe voldsomt, selv om dette i utgangspunktet er noe man skulle tatt høyde for når man tok opp lånet.

Heldigvis så har vi annuitetslån som "hovedregel" hos låntakere. Det vil si at selv om renten heves med 3 prosentpoeng, så vil ikke den månedlige summen gå opp med 10 000. Annuitetslånet gjør at summen "bare" er litt over 6000. (alt før skatt)

Men jeg tror også at 6000 vil gjøre (litt) vondt for de som har lånt 4 mill

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
14.09.18 13:08
Tioman2: Heldigvis så har vi annuitetslån som "hovedregel" hos låntakere. Det vil si at selv om renten heves med 3 prosentpoeng, så vil ikke den månedlige summen gå opp med 10 000. Annuitetslånet gjør at summen "bare" er litt over 6000. (alt før skatt)

Ja, forsåvidt. I begynnelsen vi rentekostnaden være 10 000 kroner mer, men den vil selvfølgelig droppe etterhvert som lånet reduseres.

Si at du har 4 mill i lån. Rente 2 %. Nedbetaling 20 år. Termingebyr 50.

Dette gir 6 667 i renter på første innbetaling.

Øker renten til 5 % vil rentekostnaden være 16 667 ved første innbetaling (men terminbeløpet vil bare være drøye 6 000 kroner mer).

Det man totalt vil betale i renter triples over hele perioden (ca 2,4 mill i renter vs ca 800 000 ved 2 % rente, som gir drøye 6 000 mer hver måned i snitt som du sier). 

Mao; et lån på 4 mill vil koste 6,4 mill istedet for 4,8 mill.

Men det er (heldigvis) et stykke til vi er helt der.

(Innlegget ble redigert 14.09.18 13:11)

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
17.09.18 09:41

1 av 5 tror ikke det blir renteøkning

Samtidig uttrykker nesten halvparten av spurte nordmenn at de er bekymret dersom Norges Bank rentebane blir reell (+1,5 %-poeng i løpet av de neste årene). Kun 1 av 5 sier de ikke er bekymret. Men frykt ikke; bankene skal ha tatt høyde for at utlånskundene skal tåle en renteøkning på 5 %...

Det blir nok en reality check for mange fremover.

Palimpsest

Innlegg: 6717
Palimpsest
17.09.18 15:28
Tioman2: Heldigvis så har vi annuitetslån som "hovedregel" hos låntakere. Det vil si at selv om renten heves med 3 prosentpoeng, så vil ikke den månedlige summen gå opp med 10 000. Annuitetslånet gjør at summen "bare" er litt over 6000. (alt før skatt)
Men jeg tror også at 6000 vil gjøre (litt) vondt for de som har lånt 4 mill

En del av forbrukerøkonomene som uttaler seg i media kunne godt ha fått oppfrisket denne kunnskapen. Evnt vet de det, men synes ikke det er relevant å informere om.

Nærmest konsekvent opplyses utgiftsøkningen ved et rentehopp som om en familie med lån på 4 millioner skal betale rentekostnaden av 4 millioner hele renteperioden.

Hansaguden

Innlegg: 7138
Hansaguden
20.09.18 09:29

Selv har jeg nedbetalt huslånet for flere år siden, og ønsker en kraftig renteøkning velkommen. Gjerne til 8-10%. Da ville jeg ikke brydd meg med å spekulere i fond/aksjer.

Men det er klart, innskuddsrenter er det tydeligvis ingen som bryr seg om.

Palimpsest

Innlegg: 6717
Palimpsest
20.09.18 11:07

Renten opp og kronen ned. 

Og en litt mer forsiktig rentebane med to hevinger forespeilet neste år.

Jompa

Innlegg: 15934
Jompa
20.09.18 11:27
Palimpsest: Renten opp og kronen ned.  Og en litt mer forsiktig rentebane med to hevinger forespeilet neste år.

Fornuftig og forventet

(Innlegget ble redigert 20.09.18 11:27)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg