Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Organisasjoner og lønn?

NYTT TEMA
Marchionni
MarchionniInnlegg: 6999
22.06.18 10:36

Stifteren av organsisasjonen skal selv jobbe fulltid med dette og ser nok for seg å ta ut en gjennomsnittlig norsk årslønn (Trolig mindre til å begynne med, og definitivt ikke mer). Organisasjonen skal finansieres ved salg av annonser, men det er åpenbart for alle parter at annonsen ikke har så stor verdi i seg selv og at det derfor er en slags donasjon. Et eventuelt overskudd etter lønn vil bli donert videre til en offentlig kjent ideell organisasjon.

Spørsmålet er dermed, er det noen betenkligheter med å drive på denne måten? Altså å ta ut lønn fra en organisasjon man selv har stiftet og som man selv samler inn penger til? Jeg antar at det må betales arbeidsavgiveravgift når inntektene kommer fra annonsesalg og stifteren er nok også klar over at han må betale vanlig skatt.

Jeg bør nok også nevne at hovedjobben til organisasjonen ikke er å samle inn penger og sende de videre, men at det faktisk gjøres en jobb og lages et produkt som gagner det norske samfunnet. Det har ingenting å gjøre med fattigdom, Afrika, rus eller lignende.

(Innlegget ble redigert 22.06.18 10:36)

Palimpsest
PalimpsestInnlegg: 5232
22.06.18 10:52

Ser det som helt naturlig at man også tar ut lønn dersom man er ansatt på fulltid. Det er vel sånn de aller fleste organisasjoner operer, med noen faste ansatt og noe som driftes ved frivillighet. Administrasjonskostnader kommer man ikke unna, selv om man driver med veldedighet.

Torotto
TorottoInnlegg: 15530
22.06.18 11:45

Det er vel slik mange driver på kanten av loven og skaper seg ett levebrød, ved å utnytte folks empati. 

Tilslutt handler det da om krav til,hva som sendes til formålet vs går til lønn.

Innsamlingsregistert. 

http://www.innsamlingskontrollen.no/nb/innsamlingsregisteret/

 

Marchionni
MarchionniInnlegg: 6999
22.06.18 12:37
Torotto: Tilslutt handler det da om krav til,hva som sendes til formålet vs går til lønn.

I praksis går jo alt til formålet, i og med at personen som mottar lønn også gjør (nesten) all jobben. Dette kunne vært et problem dersom vedkommende tok ut en uanstendig høy lønn, f.eks. over én million, men det bør da være uproblematisk å ta ut en gjennomsnittelig lønn for et arbeid som trolig tilsvarer mer enn hundre prosent. Det drives altså virksomhet utover det å samle inn penger.

Men samtidig er det også en måte å skape seg et levebrød på, som du sier. Det er en "enkel" måte å samle inn penger til å drive med det man vil og samtidig være sin egen sjef, men det er jo også et relativt godt formål som ikke ville vært levedyktig i seg selv. Med "relativt godt" mener jeg at det på ingen måte er et livsnødvendig tiltak, men at det gjør verden til et litt bedre sted.

For øvrig er jeg selv involvert i prosjektet, hvis det skulle være tvil om det.

Marchionni
MarchionniInnlegg: 6999
22.06.18 12:53
Palimpsest: veldedighet

Dette utrykket er egentlig ikke helt passende. Det synes i alle fall ikke jeg, i og med at tiltaket ikke er livsnødvendig eller hjelper folk i vanskelige situasjoner eller lignende. De fleste vil nok se at det  er til fordel for samfunnet, men er av diverse grunner ikke levedyktig i seg selv.

Kanskje det er bedre å organisere det som et vanlig firma (Enk eller AS), hvor vedtektene sier at det er non-profit og at ansatte har lønnstak, for å unngå eventuelle misforståelser hos Innsamlingskontrollen og lignende? Det som er viktig er å kunne pitche det som non-profit.

(Innlegget ble redigert 22.06.18 12:54)

utenforallfarvei
utenforallfarveiInnlegg: 734
23.06.18 07:19

Alle pengeinnsamlere forteller at de de foelger Innsamlings-
kontrollens regler etc. for aa "beskytte seg selv".

Jeg har selv vaert en ganske flittig giver, i forhold til inntekt
har jeg sikkert gitt like mye i % som milliardaerene.

Jeg har reagert paa at ledere for humanitaere organisasjoner
o.l. har loenn paa over en million, noen faktisk flere millioner
pluaa andre goder.  Dette er umoralskt /uetiskt ,spesielt som
flere av disse lederne i tillegg har flere styreverv med altfor
hoeye honorar. 

For noen aar siden kontaktet jeg derfor Innsamlingskontrollens
Advokat.  Det var da en hyggelig kvinne som bekreftet min tvil
vedr. at en viss % av innsamlede midler SKAL/MAA gaa til det
formaalet som oppgis.  Det hadde inns.kont. faktisk ingen kontroll
paa , kun det innsamlede beloep.

Lederloenninger , honorarer etc. var det ogsaa vanskelig aa faa
rede paa,, og de fleste organisasjoner ansetter ledere o.a. paa
bekjentskap, uten aa foelge eget lovverk som sier at alle stillinger
skal utlyses offentlig.
Jeg var selv med i bildet ved lederskifte i en stor org. for ca. 20 aar siden,  og fikk vite hvordan davaerende leder ble ansatt osv.

Det er som med U-hjelpen altfor daarlig kontroll, og jeg har
mistet lysten og gleden ved aa gi til mange organisasjoner, og
velger naa aa gi direkte til trengende via gode venner som
har full kontroll.

Sunn skepsis til de store organisasjonene er noedvendig.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg