Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Pasienten i sentrum

NYTT TEMA
Script
ScriptInnlegg: 4115
25.05.11 16:55

Nå begynner krefter blant legene å stikke hode frem som heslige paddehatter om pasienten i sentrum, på sykehusene det mest hykleriske ord som er uttalt. Der gjøres det de ikke blir anklaget for, og køene vokser. Når legene skal sette pasienten i sentrum, er det notorisk legen som settes i sentrum. Argumentet er at legene må få mer penger til pasientenes beste, mens det motsatte er tilfelle. Det bør bli færre leger i landet, og de bør få lavere lønn. Det er en økonomisk kamp mellom sykehuslegene og pasientene. Rekkefølgen i pasientkøene ignoreres i mange tilfelle...Og husk følgende slagord, som vil bli bekreftet av utallige saker i årene fremover: Helsetilsynet er en vits, Helsedirektoratet er en dumhet.

Wes24
Wes24Innlegg: 4471
25.05.11 17:43

ok.

Ganklabb
GanklabbInnlegg: 5930
25.05.11 17:46
Script: Nå begynner krefter blant legene å stikke hode frem som heslige paddehatter om pasienten i sentrum, på sykehusene det mest hykleriske ord som er uttalt. Der gjøres det de ikke blir anklaget for, og køene vokser. Når legene skal sette pasienten i sentrum, er det notorisk legen som settes i sentrum. Argumentet er at legene må få mer penger til pasientenes beste, mens det motsatte er tilfelle. Det bør bli færre leger i landet, og de bør få lavere lønn. Det er en økonomisk kamp mellom sykehuslegene og pasientene. Rekkefølgen i pasientkøene ignoreres i mange tilfelle...Og husk følgende slagord, som vil bli bekreftet av utallige saker i årene fremover: Helsetilsynet er en vits, Helsedirektoratet er en dumhet.

Det høres ut som at du vet hva du prater om!

Det er viktig at intelligente og konstruktive innlegg som dette publiseres på VGD slik at de kan komme frem i de riktige kanalene og påvirke beslutningstakerne.

gourmande
gourmandeInnlegg: 12614
25.05.11 18:58

Kanskje litt off topic:

Det ble ifjor gjort en undersøkelse blant europeiske legestudenter, for å teste deres empatiske evner. Denne undersøkelsen viste at de norske studentene hadde svært lav score på empati, dvs de kom lavest ut i Europa.

Man kan spørre seg om legestudiet tiltrekker seg smarte, men kalde hoder og hjerter... og hvorfor nettopp de norske studentene?

PS: Undersøkelsen er ikke offentliggjort.

(Innlegget ble redigert 25.05.11 19:00)

Ganklabb
GanklabbInnlegg: 5930
25.05.11 20:42
gourmande: Kanskje litt off topic:
Det ble ifjor gjort en undersøkelse blant europeiske legestudenter, for å teste deres empatiske evner. Denne undersøkelsen viste at de norske studentene hadde svært lav score på empati, dvs de kom lavest ut i Europa.
Man kan spørre seg om legestudiet tiltrekker seg smarte, men kalde hoder og hjerter... og hvorfor nettopp de norske studentene?
PS: Undersøkelsen er ikke offentliggjort.

Studien er ikke offentliggjort? Har du noen kilder på dette?

Høres merkelig ut, inntrykket mitt er noe helt annet. I mange andre land i Europa har man fremdeles det strenge hierarkiet hvor legen , og da spesielt overlegen, er en autoritet man ikke stiller spørsmålstegn ved.  Dette har endret seg markant i Norge de siste 20 årene.

Jeg lurer også på hvordan man undersøker evnen til empati.

gourmande
gourmandeInnlegg: 12614
25.05.11 21:48
Ganklabb: Studien er ikke offentliggjort?

Såvidt jeg forsto. Men, egentlig ikke smart av meg å referere til noe som ble fortalt i et selskap av de som hadde ansvaret for undersøkelsen, så lenge jeg ikke kan henvise til en kilde. Har imidlertid all grunn til å stole på vedkommende.

NB: Ikke sammenbland autoritetsfrykt for en overordnet med genuin empati for pasienter/medmennesker.

(Innlegget ble redigert 25.05.11 21:56)

Navnebruker
NavnebrukerInnlegg: 11785
26.05.11 08:10
Ganklabb: Det er viktig at intelligente og konstruktive innlegg som dette publiseres på VGD slik at de kan komme frem i de riktige kanalene og påvirke beslutningstakerne.

Du mener at vi blir overvåket av helsedirektoratet og politiske instanser? :)

Ganklabb
GanklabbInnlegg: 5930
26.05.11 12:33
Navnebruker: Du mener at vi blir overvåket av helsedirektoratet og politiske instanser? :)

Ja, naturligvis :) De har en egen time på Stortinget hvor konstruktive innlegg fra VGD tas opp til debatt.

Script
ScriptInnlegg: 4115
30.06.11 09:56

Aarseth, metaforisk sagt gudfaren i den norske mafiaen av sykehusleger, gav kampropet i forrige uke, og nå starter legenes sabotering, det er nesten forbausende at de har ventet så lenge, men kravet om innen 30 dagers behandling fikk begeret til å flyte over. St. Olav er avantgarden i denne obstruktive prosessen, de kan knapt ta imot flere pasienter, sier de Hvorfor behandler de ikke dem de har da? For få leger, ventelig,  det er så mye som to pasienter for hver lege på St Olav, så her er det travelt! Hei, hvor det går unna!

Helseminsterens politiske liv har hittill vært en eneste lang Canossagang, næringslivsledere snakker om at de må ha svære pensjoner fordi jobben er så tøff. Hva skal man da si om helseministeren, som sitter i en grusom skvis mellom befolkningen, sykehuslegene&administrasjonen og budsjettkravene. (Almlid i Midt-Norge ble blodig fornærmet i sin tid, da han ikke ble minister, men hans administrasjon ah Helse-MidtNorge viser hvorfor. Lahnstein, som i et TV-program sammen med Sigbjørn Johnsen demonstrerte skikkelig, uforglemmelig bygdedyrets fattigforakt. (Det er disse folkene Blindheim skal angripe, ikke Hurtigruta.))Det er sørgelig, og vi vet jo hvor Svarte-Per sitter - legene kommer til å obstruere i hele sommer:Enten Regjeringen  ønsker, kan eller vil bevilge mer penger, så SKAL den bevilge mer penger til  og iflg disse folkene som ikke arbeider 30 timer i strekk, men iflg vaktlistene både 30 og 40 timer i døgnet. Det sies så.

(Innlegget ble redigert 30.06.11 10:15)

Script
ScriptInnlegg: 4115
30.06.11 10:33

Det kommer meg i hu hva en politimann sa etter at den første skandalen ble offentliggjort, - legene var mer interessert i hvem som blåste i fløyta enn å gjøre godt igjen det forsømte. Hele saken kokte bort i hodekålen på Politiet, og senere er det avdekket en hærskare med kriminelle forhold. Men påtalemyndigheten og hodekålene har resignert overfor den klassejustis som gjelder  her til lands. Leger bør ikke etterforskes, og visstnok heller ikke NaRKo, såvidt jeg forstår Kalbakken. Kriminalitet, opplyst og erkjent blant de høyere klasser, blir neglisjert av sminkede kålhoder og får velvillige grynt fra høyeste hold: Kan skjønne man ikke kan etterforske en sykehuslege eller en medarbeider i NaRKo! Dette er jo sentrale samfunnsstøtter! Gi meg solen, Ibsen i dette regn av uhederlighet, kameraderi, frimureri og.... - jeg finner ikke ord.

(Innlegget ble redigert 30.06.11 10:48)

Navnebruker
NavnebrukerInnlegg: 11785
30.06.11 11:27

blablablabla....helt uleselig babling. Kanskje du heller skal lage deg en blogg? Dette her er et diskusjonsforum.

Gaddget
GaddgetInnlegg: 742
03.07.11 08:45
gourmande: Kanskje litt off topic: Det ble ifjor gjort en undersøkelse blant europeiske legestudenter, for å teste deres empatiske evner. Denne undersøkelsen viste at de norske studentene hadde svært lav score på empati, dvs de kom lavest ut i Europa. Man kan spørre seg om legestudiet tiltrekker seg smarte, men kalde hoder og hjerter... og hvorfor nettopp de norske studentene? PS: Undersøkelsen er ikke offentliggjort.

Hei gourmande: Som student på bachelornivå vil jeg bare tilføye at alle undersøkelser (herunder publiserte artikler) skal man være kritisk til. Metodebruk, utvalg, inklusjons-/eksklusjonskriterier osv. er punkter som kan være veldig avgjørende for hvilket slutning man får til slutt.

 

skinnet
skinnetInnlegg: 7848
03.07.11 09:15

... og jeg vil tilføye at "empati" er så mangt, og "mangel på empati" blir også av den grunn temmelig meningsløst om man ikke spesifiserer hva som er lagt i uttrykket i en gitt undersøkelse.

Likeens må man reflektere gjennom hva som er en gitt yrkesgruppes oppgaver og funksjon, og kanskje rangere hva som er viktigste kunnskaps- og personlighetstrekk-område.

Selvsagt ønsker vi oss behandlere som er medfølende og også barmhjertige. Og selvsagt finnes det også enkeltindivid innen ulike behandlergrupper som aldri burde vært der, fordi de ikke evner å handle medfølende og med diverse andre tilhørende innslag -

som takt, varsomhet, snillhet og godhet, god evne til riktige grensedragninger, tålmodighet, godt nok håndlag til at man får til å utføre smertefulle inngrep så forsiktig og fort og dyktig at det gjør minimalt vondt kortest tid, evne til å gjennomføre god nok informasjon før inngrep/behandling - stor evne til å formidle ro og optimisme -

Emapti-lista kan forlenges videre. Poenget er at det er svært mye som må vurderes, også i praksis, før man kan definere et "emaptisk" i behandler-øyemed.

Og det er mulig at grundig nok og integrert nok kunnskap og tilhørende diagnostisk ferdighet er pasientbehov nr. uno eller nokså nær, når man snakker leger - og vilje og evne OG tid nok til å holde seg oppdaterte.

Ellers, ad tid til pasienter i norsk helsevesen nå er å påpeke at staten har pålagt sine helsearbeidere så mye dokumentasjonsplikt at systemene nesten kneler bare av den grunn. Vel er dokumentasjon viktig, men det bør snart diskuteres hvor viktig det er ift anvendt tid hos pasientene.

Noe annet er at den rovdrift som i åresvis har vært bedrevet på helsepersonell, det være seg behandlere eller miljøarbeidere, er av en slik art at ingen burde protestere mot at helsepersonell nå sier fra at der trengs langt mer personell.

Om man altså vil ha en så høy standard som vi nå har kunnskap til å gjennomføre.

For øvrig nevner jeg at sist jeg lå på sykehus, ble gulvene ikke vasket ofte nok, så sand og støv lå rundt ... på en kirurgisk post ... og felles toalett ble ikke rengjort om noen svake hadde uhell der, før neste dag ... og pleiepersonellet hadde ikke tid /krefter til å tilby hjelp til personlig hygiene om morgenen annet enn til noen få særlig bortreiste demente ...

men legene var alle strøkent medfølende, oppmuntrende og grundige.

Så - mye å ta tak i, men det bør gjøres saklig OG med begrunnete kravspesifikasjoner. Og det må fortsatt gjøres på systemnivå.

Ellers minner jeg om Bastensen, som fornuftig tørt sa at "Posten skal ikke gå med overskudd, men med post."

Tilsvarende kan sies om helsevesenet.

(Innlegget ble redigert 03.07.11 09:18)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg