Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Valium og alkohol

NYTT TEMA
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 12:22

Hvordan går det å mikse valium og alkohol? Er det farlig å ta en valium etter man har drukket noen pils, eller å ta noen pils etter man har tatt en slik, evt at man tar noen glass både før og etter når man ikke er "vant" til å ta valium?

Hvor lenger virker en valium?

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
moico
moicoInnlegg: 97
12.07.04 12:27
Prøv å kjenn hvordan det virker og gi en tilbakemelding.
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 12:28

Jeg vil vite det nå!

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
Sjefshypp
SjefshyppInnlegg: 5552
12.07.04 12:32
Nei det er ikke farlig. Den virker sånn ca. en 3-4 timer.
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 12:39
har stor erfaring på området, og jeg vil bare si først at jeg fraråder dette, og anbefaler det ikke (det kommer til å høre litt dobbelmoralskt ut dette)


Valium og ett tre, fire øl gir deg den ultimate avslapningsfølelsen, dessuten
blir det superbehagelig å føre en samtale, hva som kan anbefales er en kopp kaffe eller to, og selvfølgelig mye vann!

Det er helt sikkert skadelig, men jeg vet ikke på hvilken måte!

Halveringstiden på en valium er 24timer, så du er fremdeles "nerverberolighet" dagen etterpå når du våkner, det er vel det beste med valiumen spør du meg, total avslappet dagen derpå...


men som sagt
dont use drugs!!!!


only users loose drugs.....


Sjefshypp
SjefshyppInnlegg: 5552
12.07.04 12:41
Jeg ville heller spart den til dagen derpå.
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 12:46

gangstarr, jeg bruker ikke dop. Jeg må bare bruke valium en gang eller tre i medisinsk øyemed kan en si, men samtidig i situasjoner der det konsumeres alkohol. Jeg spør fordi jeg aldri har brukt valium, og ikke vet hvor sterk virkningen er. Men digg hvis det ikke er noe problem å drikke øl samtidig, jeg vil ikke falle helt ut liksom.

Jeg er forøvrig vant til å drikke ofte og mye, kan jeg bare supe så mye øl jeg vil i kombinasjon med valium, eller bør jeg ta det rolig?

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 12:55
jeg har egentlig ikke lyst å legge så mye ut her på vgd!

Men jeg har lest endel om akkurat dette siden jeg har prøvd det noen ganger,
jeg har kunnet drukket normalt (mye;), valium er jo ett nerveberoligende middel og effekten kan være at du snakker litt sløvere, men du er "up to speed" sånn ellers...
Du bør heller ikke spise så mye valium på kort tid i og med de VIRKELIG er lette
å bli avhengige på.

Grunnen til at jeg har brukt det er at du får rett og slett roen på damene!
Du blir så mentalt avslappet, du tenker ikke bare på "sex" og dette ser damene, og det pleier å funke ganske så greit!

Såklart vil jeg ikke anbefale dette, i og med jeg ikke prøver å rekruttere noen, men heller det motsatte når det kommer til dop.

Jeg tar da selvfølgelig ikke på meg noe ansvar for dine handlinger, men gir deg råd på spørsmålet ditt:)

It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them!
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 13:00

Vel, så lenge man ikke blir avhengig av 3-4 valium på en uke eller to så er det ikke noen fare. Da går jeg for at jeg kan drikke som jeg pleier selv med en pille innabords.

Takk for veiledningen ; )

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
caktus
caktusInnlegg: 12817
12.07.04 13:06
Valium Roche


Anxiolytikum. Antiepileptikum.


ATC-nr.: N05B A01
TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Diazepam 5 mg, laktose 100 mg. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Med delestrek.


Indikasjoner: Neuroser og psykosomatiske tilstander preget av angst, fobier, uro, spenning, aggresjon. Søvnvansker. I kombinasjon med trisykliske antidepressiva de første 2-3 uker ved depresjoner med angst og agitasjon. Forsøksvis ved cerebralt og perifert betingede muskelspasmer.


Dosering: Individuell. Voksne krever relativt lavere dosering enn barn. Eldre og pasienter med nedsatt allmenntilstand krever lavere dosering. Kortest mulig behandlingstid. Pasienten bør vurderes regelmessig for å bestemme nødvendigheten av videre behandling. Nervøse tilstander og muskelspasmer: Voksne: Initialt små doser, f.eks. 2,5 mg 1-3 ganger daglig. Ved behov økende til 5 mg 1-3 ganger daglig. Ved stor angst og uro, ev. alvorlige spastiske tilstander 30-60 mg daglig ved behandling i sykehus. Mindre doser til eldre og svakelige, en bør sjelden overskride 2,5 mg 2 ganger daglig. Ammende ikke over 10 mg daglig. Barn: 0,1-0,8 mg/kg fordelt på 1-3 doser. Ved nervøse tilstander initialt små doser, økes gradvis etter behov. Hvis ikke bedring inntreffer i løpet av en uke, overveies annen terapi. Seponering bør skje gradvis over 2-3 uker. Søvnløshet: 5-10 mg like før sengetid. Mindre doser til eldre og svakelige, vanligvis 2,5 mg.


Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt respirasjonsfunksjon, alvorlig leversvikt, søvnapné, myasthenia gravis.


Forsiktighetsregler: Fare for tilvenning og avhengighet. Bør derfor brukes i et begrenset tidsrom og fortrinnsvis i lave doser. Forskrives med stor forsiktighet til alkohol- og medikamentmisbrukere, ved kroniske eller langvarige neurotiske forstyrrelser og ved mistanke om psykose. Forsiktig dosering til eldre og svakelige, pasienter med kronisk nyre- og/eller leversykdom, kardiorespiratorisk svikt og hjerneskade. Gir nedsatt toleranse overfor alkohol. Kan innvirke på reaksjonsevnen; forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner inntil reaksjonen på preparatet er kjent. Ved brå seponering etter lengre tids bruk av doser over 15-30 mg daglig kan abstinenssymptomer oppstå etter 2-5 dager, av og til mer, ev. med kramper. Anterograd amnesi kan oppstå ved normal dosering, og risikoen er økende ved høyere dosering.


Interaksjoner: Potenserte effekter kan forekomme dersom diazepam gis samtidig med alkohol eller andre medikamenter med CNS-depressive egenskaper (f.eks. antipsykotika, anxiolytika, bedøvende midler, analgetika, antidepressiva, hypnotika, antiepileptika). Samtidig bruk av substanser som hemmer (f.eks. disulfiram, ciprofloksacin, fluvoksamin) eller øker (f.eks. rifampicin, teofyllin) metabolismen av diazepam i lever vil kunne kreve dosejustering. Ved samtidig inntak av curarelignende muskelrelaksantia kan en økt og forlenget muskelrelakserende effekt sees. (I: N05B A01 diazepam)
Bivirkninger: Bivirkningene er doseavhengige, og eldre pasienter er mest følsomme. Vanligste bivirkning er døsighet som rapporteres i en frekvens på 4-11%. Døsigheten avtar vanligvis ved fortsatt bruk eller ved dosereduksjon. Hyppige (>1/100): Sentralnervesystemet: Døsighet, tretthet. Mindre hyppige: Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, ataksi. Sentralnervesystemet: Konsentrasjonsvansker. Øvrige: Hodepine, svimmelhet. Sjeldne (
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 13:10
slike tekster er alltid overdrevne, og viser "worst case scenario" siden...
jeg synes de burde hatt en mer "ekte" beskrivelse av produktet..
Thalion
ThalionInnlegg: 913
12.07.04 13:11
Det beste er å ta noen pils eller drammer etter valiumen, synes jeg.


Metal in the Face of the Feeble God!
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 13:15

Hva er egentlig halveringstid? Siden du nevnte at man fortsatt er døsig dagen etterpå i samme setning som du nevnte halveringstid, er det hvor lenge valiumen virker eller er i kroppen?

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
caktus
caktusInnlegg: 12817
12.07.04 13:17
Hva tenker du på; den viser jo den faktiske biologiske virkningen, eller mener du det mangler noe med henspeiling til det mentale aspektet - hva gjør valium med psyken din?
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 13:39
jeg har tygget endel av disse og har aldri, ALDRI opplevd å få noen bivirkninger, hvis du ser bortsett fra avhengighetskonseptet ;)
Sjefshypp
SjefshyppInnlegg: 5552
12.07.04 13:41
gangstarrr skrev:
jeg har tygget endel av disse og har aldri, ALDRI opplevd å få noen bivirkninger, hvis du ser bortsett fra avhengighetskonseptet ;)Samme her. Bare at jeg får Sobril av legen da.
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 13:48

Fortell meg hva halveringstid er! Er det dette at den fortsatt "virker" dagen etterpå?

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
caktus
caktusInnlegg: 12817
12.07.04 13:54
"Fortell meg hva halveringstid er! Er det dette at den fortsatt "virker" dagen etterpå?"

Kort fortalt: Det tar 30-60 minutt før virkning av medikamentet slår inn. 4-6 uker før effekten av medikamentene virker maks.

Det tar tilsvarende 4-6 uker før virkningen av medikamentene er helt ute av kroppen om du har benyttet det lenge.

1 tablett, har en halveringstid på 25-40 timer, og da kan du bare begynne å regne på hvor lenge virkningen sitter i..
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 13:56
caktus skrev:
1 tablett, har en halveringstid på 25-40 timer, og da kan du bare begynne å regne på hvor lenge virkningen sitter i..


>>> Greit, jeg skjønner. Så hvis jeg tar valium en ettermiddag, så får jeg altså neste dag på kjøpet.

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
caktus
caktusInnlegg: 12817
12.07.04 13:57
"jeg har tygget endel av disse og har aldri, ALDRI opplevd å få noen bivirkninger, hvis du ser bortsett fra avhengighetskonseptet ;)"

Altså, medikamentet har flere positive egenskaper; når disse slår inn, vil man jo ikke kalle det bivirkninger..

Bivirkninger er negative egenskaper; og konseptet (som du kaller det) med avhengighet slår inn i det du ikke lenger har behov for medikamentet, men ikke greier å slutte med det.

Når det gjelder alkohol; nytelse av alkohol reduserer virkningen av valium, men du vil samtidig få en dobbelvirkning - denne virkningen arter seg forskjellig fra person til person.
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 13:59
caktus skrev:
Når det gjelder alkohol; nytelse av alkohol reduserer virkningen av valium, men du vil samtidig få en dobbelvirkning - denne virkningen arter seg forskjellig fra person til person.

jeg er helt utrolig enig...
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
12.07.04 13:59
caktus skrev:
Når det gjelder alkohol; nytelse av alkohol reduserer virkningen av valium, men du vil samtidig få en dobbelvirkning - denne virkningen arter seg forskjellig fra person til person.


>>> Det skal bli interessant å se hvordan det arter seg med meg.

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
gangstarrr
gangstarrrInnlegg: 5671
12.07.04 14:06
det blir nok bra greier tror jeg... :)
silvercoke
silvercokeInnlegg: 5479
15.07.04 03:42
Det høres ut som om det er en stund siden du leste farmakodynamikk og -kinetikk, caktus!


Som noen nevnte ramser teksten fra Felleskatalogen opp "worst case scenario", dvs alle mulige bivirkninger som har vært rapportert, dette har med det som på engelsk kalles "transfer of liability", slik at legemiddelindustrien (LMI) har ryggen fri hvis noen mener de opplever bivirkninger. Problemet er at lekfolk (og enkelte helsepersonellgrupper) ikke kan skille mellom virkninger som er en "forlengelse" av et medikaments egentlige virkning (som produserer forutsigbare, men uønskede effekter) og virkninger av medikamentet som er uforutsigbare og uønskede (de "egentlige" bivirkninger). På engelsk er dette (som vanlig) bedre illustrert i ordvalgene "side effects" og "adverse effects".
silvercoke
silvercokeInnlegg: 5479
15.07.04 03:45
Man blir ikke avhengig av benzodiazepiner slik man f.x blir avhengig av opiater!
Fantus
FantusInnlegg: 23
16.07.04 09:58
Ikke avhengig av benzodiazepiner? Men hva i alle kaller du det da når folk som har brukt benzodiazepiner en stund (2-4 uker kan være nok) får abstinenssymptomer (hallusinasjoner etc) ved avslutting av behandling og i tillegg utvikler toleranse ovenfor legemiddlet....? Bare lurer jeg...
ARIMA
ARIMAInnlegg: 2543
16.07.04 10:38
Valium og andre stoffer av samme type er ikke medisiner. De fungerer på samme måte som alkohol. Dersom Valium er medisin er alkohol det og.

Å si at du bruker dem medisinsk er tullete. De fjerner angst og liknende mens de virker, men gjør ingenting på lengre sikt.

Blanding av valiumog alkohol gir en dobbeleffekt. Du bør drikke mindre med valium i blodet enn uten.

ARIMA
ARIMAInnlegg: 2543
16.07.04 10:44
gangstarr:

Har du erfaring med blanding av Xanor (Alprazolam) og alkohol?
Maxi
MaxiInnlegg: 6489
16.07.04 10:52
ARIMA skrev:
Å si at du bruker dem medisinsk er tullete. De fjerner angst og liknende mens de virker, men gjør ingenting på lengre sikt.


>>> Jeg tror du skjønte hva jeg mente.

____________________________________________________________________________________________
Soccer Crew
Fantus
FantusInnlegg: 23
16.07.04 11:49
ARIMA skrev:
gangstarr:

Har du erfaring med blanding av Xanor (Alprazolam) og alkohol?

Vet sp.målet ikke akkurat var til meg men....
Xanor og valium har virkestoff som likner på hverandre, "familien" kalles benzodiazepiner. Disse bindes til samme reseptor i hjernen som alkohol og vikningen av både alkoholen og av pillene vil derfor forsterkes... Man vil bli roligere, sløvere, fullere whatever. Kan ikke akkurat anbefale dette, vil bli vanskelig å vite hvor mye man tåler... Best å holde piller og alkohol hver for seg....
Klikk for å gå tilbake til toppen