Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Liberalisme & Konservatisme

NYTT TEMA
Hummle91
Hummle91Innlegg: 34
17.03.10 14:15

Var litt usikker på hvor jeg skulle legge det her, men antar at dette er riktig sted siden dette handler om internasjonal politikk.

Jeg har fått en oppgave som er å drøfte disse 2 ideologiene opp mot hverandre: 
Liberalisme & Konservatisme.

Om noen har noen innspill eller noen kilder som kan være nyttig så er det bare å legge igjen dine tanker og linker her !

 

- Hummle

Kartografen
KartografenInnlegg: 4346
17.03.10 15:24

Liberalisme og konservatisme er to ideologier som tilhører høyresiden på den tradisjonelle politiske aksen, men det er en forskjell:

Mens liberalisme er fremtidsrettet og vil, primært gjennom økonomisk frigjøring, skape et stadig bedre/friere samfunn (dette er i hvert fall det ideologiske utgangspunktet, selv om det ikke alltid blir slik i praksis), er konservatisme tilbakeskuende, ønsker å beholde/konservere en opprinnelig, bedre samfunn som våre tradisjoner og institusjoner har gitt oss (kirken, staten, nasjonen).

Ofte finner vi derimot hybrider mellom liberalisme og konservatisme. I Norge finner vi dette i Frp og til en viss grad i Høyre. Hybridene skaper litt problemer med å plassere disse partiene på den tradisjonelle aksen, og vi må derfor se for oss flere akser, minst to: Den første er den økonomiske aksen (fra planøkonomi til markedsøkonomi), og den andre er den moralske aksen (fra liberalisme til konservatisme). Frp kjennetegnes ved å være langt til høyre på den økonomiske aksen (markedsøkonomi) og langt til høyre på den moralske aksen (konservative i moral og verdispørsmål). Krf er sentrumsparti på den økonomiske aksen, og langt til høyre på den moralske aksen. Høyre er relativt langt til høyre på den økonomiske aksen, og i sentrum på den moralske aksen. Venstre er i sentrum-høyre på den økonomiske aksen, og langt til venstre (liberalt verdisyn) på den moralske aksen).

Slik kan man plassere partiene mer nøyaktig i et visuelt politisk landskap, i stedet for kun å forholde seg til én venstre-høyre-akse. Det er også mulig å legeg til en tredje akse, som måler graden av statsautoritet (fra ingen stat [anarkisme] til streng stat [fascisme]).

Hvis du vil lese litt om de forskjellige retningene, så er leksikon alltid greit (Wiki også, men leksikon er bedre om dette er en skoleoppgave, da Wiki ikke alltid kan stoles på):

http://www.snl.no/liberalisme

http://www.snl.no/konservatisme

I den engelske/amerikanske politiske debatten har man også "liberal conservatism" (som vil være omtrent på linje med Frp):

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal-conservative

Hummle91
Hummle91Innlegg: 34
17.03.10 15:34

Tusen takk for stooor hjelp! 

 

- Hummle

africanus
africanusInnlegg: 380
19.03.10 18:24
Kartografen: Liberalisme og konservatisme er to ideologier som tilhører høyresiden på den tradisjonelle politiske aksen, men det er en forskjell

Konservatisme er ingen ideologi.

africanus
africanusInnlegg: 380
19.03.10 18:39
Hummle91: Var litt usikker på hvor jeg skulle legge det her, men antar at dette er riktig sted siden dette handler om internasjonal politikk. Jeg har fått en oppgave som er å drøfte disse 2 ideologiene opp mot hverandre: 
Liberalisme & Konservatisme. Om noen har noen innspill eller noen kilder som kan være nyttig så er det bare å legge igjen dine tanker og linker her !

Som sagt til Kartografen (kunne kanskje holdt med å svare deg, siden det er du som har oppgaven): Konservatisme er ingen ideologi. En konservativ iraner er ikke akkurat det samme som en konservativ nordmann, i og med at en konservativ vil være opptatt av å bevare det eksisterende. En ideologi er derimot universell og man trenger ikke ta utgangspunkt i et gitt samfunn for å ta stilling til den.

Tradisjonelt er konservatisme forbundet med høyresiden, men Arbeiderpartiet er for eksempel veldig konservativt. Her er det ønskelig at samfunnet endrer seg gradvis, da ved hjelp av reformer. Konservatismens motpol er radikalisme, hvor revulosjon er måten å endre på.

Mange liberalister kaller seg også konservative, men ikke de mest ekstreme som Milton Friedman og Ayn Rand siden de ønsker enorme samfunnsomveltninger. En liberalist vil være opptatt av å begrense statens innflytelse på individenes liv, og dette vil gjelde uansett hvor i verden og i hvilket samfunn man befinner seg.

Kartografen
KartografenInnlegg: 4346
19.03.10 19:40

Det spørs helt hvordan vi definerer ideologi.

Det er en forskjell på ideologi og politisk teori (egentlig snakker vi om det siste her), og dette blandes ofte sammen. Ideologi er de rådende tankemønstre i et samfunn eller en folkegruppe, og er ofte også ubevisste. Politisk teori er det teoretiske grunnlaget til disse tankemønstrene, evt. det teoretiske overbygget.

Jeg vil påståt at det er politisk teori som er "universell", som du kaller det, og at det er politisk teori vi kan ta stilling til uavhengig av et gitt samfunn. Ideologiene derimot, vil alltid være direkte knyttet til et samfunns måte å uttrykke seg på, og statens (og andre maktinstitusjoners) måte å styre dette samfunnet på.

Konservatisme er en viktig ideologisk faktor i de fleste samfunn, enten vi snakker om det norske, det amerikanske, eller det iranske. Ofte er konservatisme knyttet direkte til religiøse grupper. I Norge er dette primært kristne grupper, som igjen er knyttet til politiske partier, først og fremst Krf og Frp. De politiske partiene bygger på politisk teori som har en korrelasjon til ideologien; Frp får for eksempel mye støtte ved å spille på ideologiske tankemønstre i den konservative delen i den norske befolkningen, og kan derfor delvis kalles et konservativt parti.

Vi møter også ofte konservativ ideologi i spørsmål om kunnskap, gjennom en motvilje til ny kunnskap. Konservatisme er direkte knyttet til reaktive krefter, men det finnes også moderate former for konservatisme (gjennomsnittet i Norge er nok sekulær, protestantisk verdisyn, hvor man er relativt åpen i verdisynet--Ap er nok det partiet som har flest moderate konservative velgere).

Det er riktig at det er en ideologisk motsigelse mellom konservatisme og liberalisme, men som du er inne på er mange moderate liberalister også konservative (Høyre kaller seg et liberalt-konservativt parti). Konservatisme har også teoretiske utspring, et klassisk eksempel er Edmund Burke på 1700-tallet, som skrev en viktig bok om revolusjonen i Frankrike. Han ses også på som en typisk liberalkonservativ tenker.

Ekstrem konservatisme er ofte forbundet med fundamentalisme, og særlig kristne og muslimske utspring på slutten av 1800-tallet, men dette er ikke politisk teori, men derimot politisk teologi. Denne formen for konservatisme er ofte reaksjoner mot samfunnet forøvrig, i USA dukket den opp som reaksjon på darwinisme og den nye vitenskapen (Lyman Stewart er blant de viktigste her, og var med å skrive The Fundamentals i 1910, en samling essays som forsvarte ortodoks protestantisme imot det meste fra ateisme til katolisisme, sosialisme og moderne filosofi i det hele tatt), i Midtøsten som reaksjon på imperialisme og kolonialisme (ikke under navnet "fundamentalisme", men det oppstod en rekke radikale former for islamsk teologi på slutten av 1700-/1800-tallet, særlig wahhabisme, der Rashid Rida og Sayyid Qutb må nevnes).

blueblues
bluebluesInnlegg: 263
05.07.10 23:10

He is a god damn liberal sa Nixon og co om Kennedy.

En helvetes liberaler på godt norsk.

Liberal og liberalisme er ihvertfal to forskjellige ting.

Det LIBERALE folkepartiet   men den liberale dommeren

Liberalist69
Liberalist69Innlegg: 2
06.07.10 00:47

Libertarian i USA er hva vi i Norge kaller for Liberalist. Liberal derimot, er hva de som støtter demokratene i USA gjerne blir kalt, og blir gjerne sett på som litt venstrevridde.

Når det gjelder Liberalisme, kan du sjekke opp både nyliberliasme og klassik liberalisme for å se noen forskjeller innenfor samma "sjanger" :)

Combat
CombatInnlegg: 6015
29.07.10 22:46
Kartografen: Ofte finner vi derimot hybrider mellom liberalisme og konservatisme. I Norge finner vi dette i Frp og til en viss grad i Høyre. Hybridene skaper litt problemer med å plassere disse partiene på den tradisjonelle aksen, og vi må derfor se for oss flere akser, minst to: Den første er den økonomiske aksen (fra planøkonomi til markedsøkonomi), og den andre er den moralske aksen (fra liberalisme til konservatisme). Frp kjennetegnes ved å være langt til høyre på den økonomiske aksen (markedsøkonomi) og langt til høyre på den moralske aksen (konservative i moral og verdispørsmål). Krf er sentrumsparti på den økonomiske aksen, og langt til høyre på den moralske aksen. Høyre er relativt langt til høyre på den økonomiske aksen, og i sentrum på den moralske aksen. Venstre er i sentrum-høyre på den økonomiske aksen, og langt til venstre (liberalt verdisyn) på den moralske aksen).

Dette fenomenet med å bruke den todimensjonale frihetsaksen er noe jeg har merket meg som et sært nettfenomen de siste årene. Hva skyldes det til at så mange egentlig bruker denne, i mine øyne, ubrukelige aksen? Det grenser nesten til det plagsomme hvordan enhver bedreviter (for øvrig uten direkte adresse til innlegget) på nettet hele tiden prøver å belære hvordan høyre-venstreaksen er utdatert og hvordan den todimensjonale variantet er så mye bedre. Hva er egentlig så flott med denne aksen? Jeg er klar over at dette innlegget kan tolkes som et hatopplegg, men jeg mener denne aksen har fått ufortjent mye skryt når dens bruk vitner om ekstrem saueflokkmentalitet blant de som siterer den. Hvorfor skal i det hele tatt økonomisk og sosial frihet vektlegges som de to prinsipielle skillelinjer innen politikken? Hele fokuset på frihet som sådan vitner jo om at dette er et utpreget amerikansk fenomen, uten at en kan se de samme klare skillelinjene i andre lands politiske systemer som i det amerikanske.

Kartografen
KartografenInnlegg: 4346
30.07.10 11:03

Det ble nok litt mye fokus på disse aksene i det jeg har skrevet her. Egentlig bryr jeg ikke meg mye om dette, og det er jo kun - både den endimensjonale og den todimensjonale aksen - forsøk på å visualisere en posisjon og hvordan den står til andre posisjoner. I seg selv er ikke aksene så veldig interessante, det er hva de forskjellige posisjonene går ut på, som er interessant.

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15030
03.08.10 09:29

Historisk hører jo liberalismen hjemme på venstresiden av en høyre/venstre-akse.

Det er jo ikke helt tilfeldig at vårt hjemlige liberale parti heter Venstre.

Den tradisjonelle aksen er jo ikke økonomisk. Snarere en liberal venstreside som ønsker et relativt egalitært samfunn og en konservativ høyreside som ønsker et mer hierarkisk samfunn.

Combat
CombatInnlegg: 6015
03.08.10 10:20

Liberalismen er da aldeles ikke egalitær annet enn ved de teoretiske rettighetene, og liberal er heller ikke det samme som liberalisme da Venstre er sosialliberalt heller enn liberalistisk.

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15030
03.08.10 16:37
Combat: Liberalismen er da aldeles ikke egalitær annet enn ved de teoretiske rettighetene, og liberal er heller ikke det samme som liberalisme da Venstre er sosialliberalt heller enn liberalistisk.

Les litt historie. F.eks var det liberale Venstre som fikk gjennom almenn stemmerett i Norge, mens det konservative Høyre var motstander av dette. 

Mulig du vil kalle almenn stemmerett for en "teoretisk rettighet" men i mine øyne er det et viktig steg for samfunnet i egalitær retning...

 

Combat
CombatInnlegg: 6015
19.08.10 17:27
franzsigel: Les litt historie. F.eks var det liberale Venstre som fikk gjennom almenn stemmerett i Norge, mens det konservative Høyre var motstander av dette. 

Og hva har det med innlegget mitt å gjøre?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg