Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Albanske-Makedonske Krig i emningen.

NYTT TEMA
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
03.05.01 22:14
Den 29.april 2001 kjører en sikkerhetskonvoi med fire pansrede kjøretøyer og 16 mann, hvorav 10 fra politiets sikkerhetsenheten "Ulven" ned i en ravine for å sjekkert og eventuelt fjerne plantet miner langs eller på landsveien fra landsbyen Vejce i Tetovo-regionen. Men akkurat da sikkerhetsenheten begynner å undersøker, ble de angripet av bombekaster og et rasende ild fra skogholtene omkringt ravinen og det var lite rom for makedonerne å beveger seg i under ild fra minst 20-25 albanske geriljakrigerne som med en granat ødelagt det ene kjøretøyet og skjøt vilt fram til 8 var drept og 6 skadet.
Hektiske ild av pansrede kjøretøyer klarer å avviste total utslettning, men da hadde få albanerne nådde fram til noen av de døde på utkantene av skogholtene og knivstukket dem. 4 døde og 6 sårede av enheten "Ulven" og 4 regulære soldater i det ødelagte kjøretøyet var drept momentalt.

Overfallet var kommet akkurat da samtalene mellom makedonerne og albanerne i Skopje var begynte å glir, ingen tvil om at de albanske NLA-geriljasoldatene har forvandlet strategien til fordel for å polarisere forholdet mellom albanerne og makedonerne med planlagte og grunstige aksjoner for å slår sprekk mellom de to folkene. Overfallet viste dessuten at KFORs bevoktenhet av grensen mot Tetovo er utilstrekkelige, for geriljaenheten var mulig kommet fra Kosovo.

Det kom til opptøyer som reaksjon av raseri og sørg over fire av de døde som kom fra byen Bitola 170 km sørvest for Skopje 1.mai, dagen etterpå ble det satt portforbud om kveld etter 10 butikker var blitt ødelagt og en makedoner skadet.
Opptøyene i Bitola bare forverret forholdene og makedonerne går tilbake i samtalene som ble avbrutt.

Men om morgen den 3.mai 2001 ble to makedonske soldater drept og ett tredje tatt til fange da en natt-grensepatrulje ble knust like ved landsbyen Vakcince av albanske geriljasoldatene som erklærte nabolandsbyen Slupance "befritt" like ved byen Kumanovo nordøst for Skopje. Det har fulgt til at myndighetene beorderte landsbyen forlatt inni kl. 13, men like før kom det til kamp da albanske geriljasoldater i et skogholt på utkanten av landsbyen ble oppdaget av sikkerhetsstyrker og kalt inn en Mi-24 som bombardert skogholtet med raketter mens soldatene gikk langs flankene av skogene. Fra Kumanovo dro hundrer av soldater på flere pansrede kjøretøyer mot de to landsbyer i en offensiv mot mulig bedre trente gerilja som kom kanskje fra Sør-Serbia som hjelper NLA.

NLAs tredje og minst viktige frontavsnitt, mot Kumanovo eksplodert nå plutselige og kan skyldes forsterkninger fra Sør-Serbia til støtte av NLA som foreløpige holder ut i lommer i Grna Gora-fjellene og skjuler seg langs grensen mot Tetovo.
Det er nå økende fare for krig fordi opprørerne hadde nok innsett de trengte sentralt ledelse og planlegging etter de fatale nederlagene, så det er mulig at den gamle NLA er blitt erstattet av en ny, bedre organisert NLA med sentral ledelse.
arben
arbenInnlegg: 188
03.05.01 23:36
Du git en god beskrivelse av de siste hendelsene i Makedonia, men dette er ikke riktig:

"men da hadde få albanerne nådde fram til noen av de døde på utkantene av skogholtene og knivstukket dem"

Jeg er enig at NLA er bedre organisert nå enn tidligere men er ikke enig at de led " fatale nederlag" etter den forrige makedosnke offensiven. Jeg sa til deg også da at geriljaen har frivillig trukket seg tilbake og at dette var deres politiske strategi.. NLA sier at de kan mobilisere en styrke på 18 000 men (3 brigader) i løpet av 24 timmer.

NLA ville gi tid til politikere for å finne en forhandlingsløsning. Men den fatale feilen var at makedonske politikere og media fremstillte offensiven som en "stor suksess" og sa stolt at "geriljaen er knust" og på en måte "det er ikke noe vits med forhanlinger nå".

Myndighetene har ikke tatt situasjonen alvorlig men istedet har mishanlet og trakkasert sivile albanere i landsbyer rundt Tetovo og Kumaonovo. Dette har ført til at geriljaen har fått nye rekrutter og større sympati fra sivil-befolkningen. De siste kan ikke identifisere seg med en etnisk ren makedonsk politi som mishandler dem, men de kan identifisere med NLA soldater som kjemper for deres rettigheter og liksom beskytter dem mot disse truende makedonske spesial-styrker.

NLAs angrep mot sikkerhetsstyrker og makedonske elite soldater i Vejce var ment for å vise muskler. For å vise makedonere at de er ikke slått ned og at situasjonen må tas alvorlig. de har kanskje ment at dette kan presse makedonere til å gi etter albanske krav om grunnlovsendringer. Men desverre ser det ut at de har vurdert feil. Nå har vi en voldspiral som kan ende i enda en humanitær katastrofe på Balkan.

Det internasjonale samfunn må engasjere seg sterkere. Noen må forhandle med geriljaen og en politisk avtale må finne sted fort - før voldspiralen har nådd en punkt der det blir vanskelig å kontrollere situasjonen. f.eks: det er stor fare for angrep (massakrer) fra makedosnke paramilitære styker mot sivile albanere.

Albanere har en tradisjon for "feir fight". Albanske styrker har tradisjonelt kjempet bare mot uniformerte menn (I kosovo, Presevo dalen og Makedonia) mens slaverne har en tradisjon for å massakrere sivilbefolkning når de taper på den militære banen. Det er en katastrofal feil at vesten sender våpen til Makedonia. Disse våpnene er under kontroll av en etnisk gruppe og kan brukes for å masakrere den andre etniske gruppen, nemlig albanere.

Albanere i Makedonia har kjempet 10 år politiske for sine rettigheter uten at det har hjulpet noe særlig. Kilden til denne konflikten er undertrykkelse og diskriminaring av albanere. Kilden til konfliten må løses for å få til fred.

Jeg tror at det var riktig at NLA startet "hele greia" for å sette albanernes problemer på dagsorden ( Kalasjnikov er en effektiv politisk virkemiddel på Balkan) men jeg tror at det var feil strategi å drepe de 8 makedosnke soldatene. Nå har makedonere startet trakkaseringen av sivile albanere og voldspiralen kan føre til et nytt katastrofe.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
04.05.01 03:32
Det som hendte i 29.april var presis hvordan et oppstand skulle skjer- angrepet mot Tetovo var en fiasko fordi de var for dårlig forberedet til å kunne utgjør en seriøs trussel og sammenbruddet hadde viste at geriljaen hadde planer til å trakk seg, men under retretten mister de kontroll og våpenlagre og menn ble tatt, dessuten arrestert KFOR opptil hundre menn. Det som var meste alvorlige var at grensen som var var enkelt å kom gjennom med ett var blitt vanskelige, muligsgjør bare mindre våpen/forsyningstransport over lengre perioder. Det er grunn til å antok geriljaen- jeg vil kaller den Tetovo-bataljonen siden det er tre fronter i Makedonia- ikke talt mer enn hundre trente og erfarne med to til tre hundre som kunne mobilisert, men med mangel på trening og som skjult seg i sivile klær.

Etter "Slaget om Tetovo" har omlagt ett hundre blitt arrestert og satt under mistenkelse, skjulte våpenlagre ble funnet- en av grunnene til overfallet var mulig å hale ut tiden for å skjuler sine lagre de nå trengte mer enn før bedre- Vejce var en av geriljaens viktige steder. Trakassering og enkelte tilfeller av mishandling var dessverre en negativ bieffekt av den nødvendige "cover-up" eller utrenskingen av NLA-elementer som krevde disiplin og overvåkning av egne enheter som måtte passer på å ikke går over grensen. Under Kosovo-krigen så man et nærmere rasistiske atferd av makedonske politisoldater og rasisme og xenofobi er en eksplosiv blanding, at personlige overgrep vil skjer dersom man ikke kontrollere sine menn. I krig er det et ordtak: "Dårlige venn av deg kan gir deg mange fiender."

Antall rekrutter er utvilsomt øket, men siden NLA nå er vekk fra de større folksentre vil tilgang på rekrutter være begrenset fordi man måtte finne NLA-sympatiører og kunne utsatt seg for politiets mistenkelse. Så eneste mulighet er å bygger "celler" med opptil ti personer som holder kontakt med hverandre og dermed arbeider i det skjult for å oppnår og opprettholdt kontakt med NLA- dette er vanlige praksis i frigjøringskrig uten gerilja i sikte. NLA har dermed ikke mulighet til å øker sitt styrke i Tetovo-bataljonen i nær fremtid, men celle-virksomhet kan undergraver regjeringens kontroll og ble en viktig ressurs i kritiske tider med eventuelt sabotasje, spionasje, kommunikasjon og å kunne ha et stort mengde rekrutter klar når tiden er inn. Men Tetovo-bataljonen har en fatal svakhet: Mangel av treningsleir og instruktører som kunne unnvære fra frontene vil ført til at bataljonens kvalitet vil være dårligere enn selv de regulære makedonske soldatene.

Det internasjonale samfunnet må engasjere seg riktigsnok, beste løsning er å settet inn KFOR-styrker til å "bevokter" de paramilitære politistyrkene som har mange ganger vist mangel på disiplin og selvbeherskhet. I Grna Gora-fjellene hadde makedonerne brent ned flere landsbyer og situasjonen der med NLA trengt opp i lommer langs grensen er foreløpige ukjent. Dessuten er det slaviskættede folk som kunne i frustasjon og oversinne begikk overgrep, det du sa om slavernes "uvane" med å massakrere sivilbefolkning i tapende stunder er korrekt.

Nå er krigen i ferd med å begynner og måtte snarest stoppes inni en uke eller omkring, men i sensommeren kan NLA mulig ha slagkraft til å representere en direkte trussel mot makedonernes hær. Oppstanden i vinter/vår var feil fordi man slår til for tidlig før man var sterkt nok. Men løsningen må søkes politisk.
Og der må makedoner gir for å få av albaner.
arben
arbenInnlegg: 188
04.05.01 11:51
"Oppstanden i vinter/vår var feil fordi man slår til for tidlig før man var sterkt nok."

Helt riktig! Jeg var i Makedonia sist uke og snakket med folk. I følge noen kilder ville ikke UCK starte krigen i Tanusevci men de ble tilfellig møt med makedosnke soldater og da startet hele greia.

Den makedonske hær er lite trent, har dårligere moral og dårlig ledelse. Midt under kampene skjedde det en politisk skandale. Forsvarsministeren hadde stjålet millioner av dollar fra forsvarsbudsjettet.

Makedonere og albanere har aldri i historien kriget mot hverandre. Albanere har en lang tradisjon for geriljakrig men makedonere har historisk vært de mest kjente på Balkan for terror-aksjoner. F. eks. VMRO har vært en brutal terrorist organisasjon tilbake i historien. Regjeringspartiet i dag har samme navn: VMRO-DPMNE. Det finnes også en ekstremist organisasjon som heter VMRO-VMRO. De har nylig kommet med en uttalelse på makedonsk TV at for én makedonsk soldat som blir drept skal de drepe 100 albanere.

Vesten kritiserer bare den ene part og på den måten legitimerer de makedonske ekstremistiske handlinger. Det er farlig!

NLA sa at de vill ha en våpenhvile med ikke ensidig som sist. De sier at NLAs ensidige våpenhvile ble misbrukt av den makedosnke hæren. De ber makedonere om å slutte på offensiven og starte dialogen. Men makedonske politikere har et press fra sin befolkning å svare på NLAs nåle-stikk angrep. Og da har du voldspiralen som ikke tar slutt!
volim
volimInnlegg: 3869
04.05.01 13:33
Til Arben

Hvem er det nå som har begynt å krige?Er det makedonerne kanskje? Skal dere albanerne igjen fremstilles som ofre. Nå er det vel de "grusomme og fæle" makedonerne som verdenssamfunnet skal krige mot sammen med UCK-geriljaen slik at dere albanere kan få oppfylt drømmen om Stor-Albania.
Med ditt siste innlegg så har du faktisk røpet deg noe skikkelig. Du sier at makedonerne er dårlige krigere mens dere albanere har lang tradisjon for gerilja-krig. Ja så sannelig har dere det. Vi så jo det fra Kosovo. Men Arben denne gangen går ikke det såkalte verdenssamfunnet i fella. De fordømmer dere denne gangen. Folk som har reist nedover til Kosovo som KFOR-soldater og har holdt med dere Kosovoalbanere har kommet hjem og skiftet syn. Det er sannheten. De ser nå med egne øyne at det som dere har sagt ikke stemmer med virkeligheten.
Jeg sier igjen nå viser albanerne sitt rette jeg.
arben
arbenInnlegg: 188
04.05.01 16:31
Volim,

Albanernes krav på Balkan er legitime.

I Kosovo krever de uavhegighet. Noe som er veldig naturlig. Det er dumt å presse Kosovo og Montenegro å være med i føderasjon med Serbia som ikke fungerer. Løsrivelsesprossesen i Jugoslavia må avsluttes. Etter uavhegigheten kan Serbia, kosovo og Montenegro samabeide bedre med hverandre.

I Makedonia krever albanere å bli behandlet som likeverdige borgere av Makedonia. Etniske makedonere (som utgjør ca. halvparten av befolkingen) tror at de eier landet og at de må bestemme selv hvor mye rettigheter de må "gi" til albanerne. Så sier folk som deg i vesten: albanere krever mye. de har det ikke så verst i makedonia som de hadde i Kosovo. det er ikke spørsmål om å "gi" eller "ta", men om å respektere rettighetene og implementere dem.

I Presevo-dalen har albanere vært undertykt av serbisk politi under Milosevic. De har organisert oppstand og er nå i forhandlinger med serbiske myndigheter. Største problemmet er mistro. Hæren som har omringet dem (og som får lov å ta igjen kontroll over deler av områder) er ledet av en krigsforbrytertiltalt fra tribunalet i haag. Det er all grunn å være skeptisk til denne hæren og til serbiske politi-styrker i Presevo-dalen.

Albanere ønsker ikke stor-Albania. Dette er noe serbere (nå også makedonere) bruker mot dem i forsøke på å demonisere albanernes legitime krav.

Albanere ønsker i utgangspunktet ikke krig. Hvis du ser tilbake på historien finner du ut at albanere har aldri drevet noe okkupajonskrig og de har aldri undertrykt noen. Alle deres kriger var frgigjøringkriger.

Mens andre folkeslag slaktet hverandre i andre deler av Jugo, førte albanerne i Kosovo en fredelig mpotstand mot Milosevic i over 8 år.

De samme også i Makedonia. Tross diskriminerringen og undertrykkelsen har albanere valgt dialog og politiske midler.

Men det er en liten gruppe mennesker som ikke er så tolmodige og som organiserer motstand. Disse mennesker kommer ofte fra eksil-miljøet.

Men de har ikke støtte fra flertallet av albanere. UCK hadde ikke støtte fra flertallet i Kosovo verken under krigen og etter. I lokalvalgene i fjor vant moderate krefter rundt Rugova.

I Makedonia er også moderate albanere i posisjon. DPA, partiet som er i koalisjon med en nasjonalistisk makedonsk parti har hele tiden valgt dialogslinje.

Problemet er at moderate albanske ledere lover at de skal orden ting politisk. Og de klarer ikke å gjøre det. Da kommer militante krefter på banen som tror at eneste språket slaverne på Balkan forstår er vold!

Prinsipielt tar jeg avstand fra voldsbruk. Men noen ganger er dette den eneste måten en undertrykt gruppe kan bli hørt og tatt alvorlig.
volim
volimInnlegg: 3869
04.05.01 17:43
Det skal bli ganske interessant å se utviklingen både i Makedonia og i Kosovo. Det må jo være ganske grusomt for dere albanere og ikke kunne skylde på de "fæle serberne". Du skriver at dere førte en frigjøringskamp, men hvorfor skjønner dere ikke at dere får hverken deler av Makedonia, Kosovo eller deler av Sør-Serbia. Dere har et eget land, nemlig Albania. Dere kan da vel for fanken ikke mene at dere bare kan ta andres land.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
04.05.01 17:54
Offensiven ved Kumaovo er i ferd å bli et alvorlige slag- som fryktet viste det seg å være NLA-geriljaenheter med elementer av amerikanskopplærte sør-serbiske albanske "rådgivere/instruktører" som er mye bedre erfarne, trent og opplært i geriljakrigføring med moderne våpen. NLA-enhetene har forskanset seg i tre landsbyer som nå er under atilleribeskytning, Vakcince, Slupcane og Lipkovo med snikskytterne og kommandposter, men jeg tror ikke et øyeblikk på makedonernes erklærning om albanske sivile blir brukt som menneskelige skjold, selv om over 2000 er blitt fanget av kampene i de tre landsbyer og 3 var blitt drept.

Mesteparten av kampene finner sted mellom høydene med skogholter, raviner, vanskelige terreng og på utkantene av landsbyene fordi NLA vil gjør innefallsveier inn i de tre landsbyer til feller for likende Vejce-overfaller og har til nå drepte 9 regulære og 1 politisoldater, ødelagte flere kjøretøyer og klarte å bundet opp over 200 til 300 eller mer i vanskelige terreng.
NLAs taktikk kan være å legger opp overfalltaktikk med bombekaster på veiene for å presset pansrede kjøretøyer ut rett inn i plantet minefelter, maskingevær mot åpne felter på flankene av skogholtene og å kunne utflanket de mindre, men dårlige opplærte og lite erfarne regulære styrkene som entret skogene der albanerne kunne behersket situasjonen. Antall sårede er ikke kjent, men mulig på titall og over 200 politisoldater ble i all hast sendt mot Kumanovo og andre hundrer er nok på vei alt nå mot slagmarken- "Kumanovo-offensiven".

Men NLA lider tap og innrømte 12 døde og flere titalls sårede overfor de drepende rakettangreper av de 2 Mi-24 og hektiske ild av regulære pansrede kjøretøyer som etter alt å dømme er hovedmålet for NLA fordi det som ble ødelagt ved Vejce var en stormpanservogn og disse er det få av i Makedonia- mulig var det i hensikt å ødelegger makedonernes slagkraft bit for bit. Omlagt 100-150 geriljasoldater fra NLA og sørserbiske albanske geriljaen er i kamp med hundrer i reserve på begge sider av grensen mellom Makedonia og Serbia, det er nemlig strategiske våpenlagre i de tre albanske kommuner i Sør-Serbia i motsetning til NLAs mange, men mindre og taktiske våpenlagre så NLA kunne dermed går til total offensiv med arsenal av våpen og ammunisjon.

I Skopje hadde tre maskerte menn skuddet ned og drepte en albaner, hvilken tyder på at en makedonske ekstremistorganisasjon nå har begynte å går til aksjon og Arben mente sikkert VMRO-VMRO som i ettertiden kunne blir en farlig versjon av serbernes velkjente "tsjetnikerne"- de fleste drap og attentater i ettertiden vil være rettet mot albanske forretningsdrivende og politikerne. Det første for å rammet albanernes sårbare økonomiske bærekraft, det siste for å lammet politiske virksomhet og overgrep mot sivile vil være som ledd av en strategi for etnisk rensing og "avskrekking", ikke som folkmord eller systematiske utryddelse- og de første militsgrupper under VMRO-VMROs eller andres banner kan allerede nå være født. Krigen er ved å bli uunngåelige idet begge folkenes militsorganisasjoner begynner å rustet opp.

"Kumanovo-offensiven" vil da være startpunktet på en krig og der kommer de regulære styrkene til å beviste om de har kapasitet mot en geriljahær med amerikanskopplærte "rådgiverne" og geriljataktikk utviklet i de siste årene.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
04.05.01 18:34
Begriper du ingenting, volim 133-137?

Albanerne har egnet land, men det er bred enighet og mange bevis på at Albania er et ufullstendig land- bare to tredjedeler eller mindre av alle albanskebefolkte områder var samlet et Albania- Kosovo, de tre kommuner av Sør-Serbia og nordvestlige Makedonia står utenfor med over to-tre millioner albanerne som har vært der i over tusen år- Kosovo og Makedonia var nemlig før 1690-katastrofen multietnisk hvor serbere, bulgarer, makedonerne, vlaher og albanerne levde side om side og de eneste plagene kom fra de nordalbanske fjellene.
Albanerne har i mindre omfatning kjøpt opp jordeiendommer i hele 20.århundret og serberne dro nordover etter bedre økonomiske fordeler og miljø med moderne innlegg, albanerne levde tettere enn serberne fordi de levde på trangere kår enn serberne. I 1945 vender få av titusenvis som var drevet vekk, hjem fordi de hadde overtatt eiendom etter drepte og fordrevet ungarere og kunne levde med mye større økonomiske gevinst enn hva de ville ha fått sørover.

Økonomi, ikke etniske spenning og fordrevelse før 1999 hadde fulgt til et synkende serbisk mindretall som står på stabile nivå uten videre vekst.
Makedonia er relativt helt nytt, makedonerne er et ungt folk som nektet et eldre mindretall rettigheter og selvsagte fordeler etter egne kultur som er helt forskjellige fra makedonernes som er bulgarsk på en vis. Er det ikke litt rart at to folk som nå begynner å slåss mot hverandre, har hvert sin "kjerneland"?
De makedonske albanerne med sitt Albania, de makedonske "vestbulgarerne" med sitt Bulgaria ( slaverne i Makedonia talte "sopski"-dialektet av vestbulgarsk språk og har i tusen år vært nærmere det tyrkiske-slaviske folket kulturelt sett ) men det forklart litt om makedonernes intense arbeid for å ha så sterk identitet som mulig fordi forbindelsen med Bulgaria er sterk selv i dag.

Makedonia var fram til etter 2. verdenkrigen bare begrep over det multietniske geografiske området og alle uansett nasjonalitet var kalt makedoner da. Nå som de slaviske makedonerne ønsker å nasjonaliserte landet uten å ville ta vare på landets multietniske arv eller anser minoriteter som likestilles egne folk, er Makedonia snart et tomt skall som kan kollapset og i verste tilfelle kan landet ble delt i to mellom Albania og Bulgaria før utfallet av det nye århundret.
Ingen land i Europa, selv Norge har noensinne nektet å tar land som landets folk mente tilhørte dem kulturelle eller etniske sett- og Albania var ufullstendig.
Et er sikkert: Drømmen om Stor-Albania eller samling av alle albanske lander er nå mulig å realisere i løpet av tiår. Og: makedonerne er "innevandrere", ikke albanerne som har eldre røtter dypt i Balkan.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
04.05.01 19:11
Siste nytt:

Etter de siste kampene i ettermiddag skal de makedonske styrkene ha innrømte tap av 9 regulære og 3 politisoldater siden morgen den 2. mai 2001 og titalls, kanskje tretti på det meste eller flere var blitt såret- alle forsøkene på å inntar de tre forskanset landsbyer hvor ubekreftede meldninger hevdet geriljaen skal ha hindret sivilbefolkningen som fikk siste frist fram til kl. 16.15 har mislykket.
2 av de tre døde sivile var drept under artilleribeskytning av makedonske styrkene som nå måtte tyder til tung artilleri og helikoptrebårne bomber ( Mi-24 kan droppet 250 eller 500 kg bomber og naplamtanker ) mot et ås like bak Vakcince man hevdet kan være det sentralt kommandposts oppholdelsested for bataljonen jeg vil tiltalt som "Kumanovo-bataljonen" som talt 150 til 200 mann spredt ut i høydene rundt de tre landsbyene.

Dessuten har en ekstremistgruppe erklært å ha stått bak attentatet mot den albanske forretningsmannen i Skopje uten at navnet var oppgitt, men var mulig som en dekkingskampanje for de skyldige og å oppildnet det allerede opphetet situasjonen blandt makedonerne at mulighet for opptøyer og overgrep mot albanerne nå er fullstendig til sted.

Bombardementet av Vakcince-området startet kl. 16.45 og kommer til å varer fram til mørkefallet og om morgen kan omlagt tusen regulære soldater og politisoldater går til angrep med alle helikoptre og få stridsvogner- mot omlagt 200 godt opplærte geriljasoldater med panservernvåpen, bombekaster og maskingevær samt lokal kjennskap. For å forstyrrer og eventuelt stanset det ventet angrepet kunne det skjer at NLA gikk til infiltrasjonsangrep og forårsaket store tap om natten med RPG-våpen og overfall. Slaget er ikke lenge en vanlig trefning, det kan være NLAs viktigste og avgjørende "eksamen" i geriljakrigføring. Lykkes de, da er NLA i offensiv rolle de neste uker i Kumanovo-frontavsnittet.
volim
volimInnlegg: 3869
04.05.01 19:30
Til varulv 2468

Det virker som om du nyter at det er ufred der nede. Unner du virkelig ikke dine medmennesker fred.
Jeg forstår veldig mye jeg, og jeg skjønner ihvertfall en ting at dere får ikke med dere verdenssamfunnet igjen på løgnen deres.
Nå leser jeg på de siste nyhetene at det er meget stor fare for borgerkrig også i Makedonia. Da er dere vel fornøyd da vel, at enda flere folk blir rammet av krig.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
04.05.01 20:14
Til volim: Hold munn. jeg lyver ikke og likt ikke krig, men forteller om hvordan det foregikk og om det kunne være unngått. Makedonia slår sprekker da de slaviske makedonerne neglisjere sitt multietniske historie og det albanske mindretallet, nå er krigen i ferd med å ble en brutal virkelighet. Men det er da noe: dette gang gikk opprørerne mot de militære og paramilitære isteden sivile som sett i Kroatia og Bosnia Herecegovina.

Jeg har noe om de sørserbiske albanske geriljastyrkene fra Peresvo- UCPMB talte 800 mann og har tusener i reserve eller som rekrutter, har dessuten en erfarne og dyktig kommander som mulig er med å ledet Kumanovo-bataljonen i kampene ved Kumanovo: Shefget Mysliu som i 22.november 2000 hadde erobret landsbyen Lucani gjennom en vel godt utført infiltrasjonsoffensiv hvor de fordrevet MUP-styrkene vekk, 4 MUP var drept og 57 fra PJP-enheten desertert. Serberne lider tap gjennom godt utførte minefeller og plutselige hit-and-run overfall og nå har langt flere falne enn UCPMB som mulig er eks-UCKs beste kjerne, nå har de serbiske regulære soldater veldige stor respekt.

Med titall amerikanskopplærte "rådgiverne" og andre "frivillige" fra UCPMB og Shefget Myslius samarbeid har de makedonske styrkene nå en formidable og farlig motstander, dessuten kan UCPMB ha formål ved å støttet NLA, fordi amerikanerne bevoktet grensen mot Kosovo så peresvo-albanerne vil ha et "korridor" over makedonske territorium mot Kosovo. Fra Kosovo kan UCPMB får viktige forsyninger og kontakt med nettverket i Kosovo på nytt via Makedonia mot et mindre bevoktet grenseområde.

Samarbeid mellom NLA og UCPMB er en farefull utvikling og kan til slutt undergraver KFOR/FNs fredsarbeidet som nå måtte settet på høyeste gir fordi det begynner å haste med å bygger ferdig administrasjonen for de moderate før de militante eks-UCK grenene kunne forente seg. Brast Makedonia, kan Kosovo ble åsted for en katastrofe for kosovoalbanerne som kunne med overreaksjon og hatske handlinger fremmedgjører KFOR som da vil trakk seg ut og overlatt albanerne til en langsvarig, blodige krig mot Serbia.
En slik utvikling vil endte med et såkalte "Stor-Kosovo" om år når serberne ikke lenge kunne slåss med stigende tap mot et nå bevæpnet og motivert folk, men ikke før titusener var drept og mye ødeleggelse forårsaket. En deling av Kosovo vil skjer, og kanskje vil et samlet og forente "Stor-Kosovo" ble ledende i gjenopplivelsen av det kollapset Albania de neste tiårer etter krigenes slutt- det kunne skjer at albanerne i Kosovo vil være Europas svar på de srilankesiske "tigrene" som er verdens beste geriljahær noensinne.

Dermed er utfallet av kampene i Kumanovo-offensiven uhyre viktig for utviklingen av situasjonen i Balkan- hvis albanerne vant og klarte å drever makedonerne på retrett, vil da det jeg har beskrevnet skjer- hvis makedonerne vant, vil luften ble tømte ut av NLA og UCPMBs kampsviljen og krigen kan ble kort. ( Håpet jeg. )
volim
volimInnlegg: 3869
05.05.01 16:24
Til varulv 2468

Ikke be meg om å holde munn. Jeg bor i et demokratisk land jeg der absolutt alle har lov til å si hva man vil. Så lenge ikke HELE SANNHETEN OM KOSVOKRIGEN KOMMER FRAM, kommer jeg til å skrive og snakke om dette. Og så lenge vi ikke er villige til å høre på hva Kosovoserberne har å si så vil jeg snakke om dette.
På nyhetene i stad så meldte de at amerikanske og russiske KFOR - soldater ble skutt på og de skjøt tilbake. Dette skjedde i sikkerhetssonen i Kosovo. Hvem skal vi holde med nå da varulv? KFOR-soldatene eller UCK-geriljaen. Det blir veldig vanskelig å forklare for befolkningene i Europa hvis vi nå plutselig skal begynne å krige mot dem vi skulle hjelpe. Dette som nå skjer beviser enda en gang at når det gjaldt Kosovokrigen så har vi ensidig fått et bilde av saken som ikke medfører riktighet. Mange i Norge ser jo nå og hører at det vi ble fortalt av våre politikere og ledere ikke er sant.
Jeg synes det er ganske utrolig at enda et land nå kanskje blir kastet ut i borgerkrig. Det er rart at de albanske lederne ikke tenker på sine landsmenn.
Det er nå på tide med en debatt om hele Balkan der alle folkegrupper er representert. Dette som nå skjer styrker bare min tro på at det ikke bare har vært en folkegruppe som har vært fæle.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
05.05.01 19:00
Sammenstøtet i grenselandsbyen Gornje Karacevo hendte over et omstridt sted mellom Presevo og Kosovo da ame/russiske soldater skulle markere hvor grensen går og kan dermed ha utløst et sammenstøt med de lokale militsmedlemmer av UCPMB som erklærte å ha blitt skuddet på og med to sårede fra kamp i befolkede strøk har UCPMB en viss legitim "rett". Det er mulig at russiske soldater skjøt først på bevæpnede de antok var inntrengere. Det har hendte før at man skjøt først.

Jeg ble mer lei av å hører deg, volim hevdet stadige om "sannhet" og "forklaringsvanskeligheter" fordi som jeg har beskrevet i et innlegg før, kunne du ikke ser fra alle sider, bare fra en side som er ganske farget av serbiske mening og folketro. Du hevdet at serberne var offer for et opprør og for indiskriminende overgrep, men bildet er mye mer nyansert enn du kunne forstår. Opprøret var provosert fram, deportasjonene og overgrepene i 1999 var organisert og villige støttet av sivile serberne i Kosovo og de fleste hevn-overgrep etterpå var vanlig å ser i enhver befriende nasjon i alle tider, men ekstremistene står for de meste grove overgrep. Denne situasjonen i Balkan som nå åpenbart seg skyldes at de vestlige politikerne var altfor tafatt og evneveike til å forstår nødvendigheten av å setter grenser og å klargjort Kosovos status så raskt som mulig.

Nå er situasjonen akutt enn før, med UCPMBs støtte er NLA i en posisjon til å kunne forvandler enhver kamp til en utmattelseskamp hvor de regulære makedonske styrkene kunne brøt sammen pga. svekket moral og dårlig trening.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
05.05.01 19:47
Kumanovo-offensiven er snart inn i en kritisk tidspunkt- over tusen makedonske regulære og politisoldater startet sitt angrep om ettermiddag like etter kl. 13, hvilken tyder på at de hadde vanskeligheter med å samler styrkene inni korte perioder. Men så langt ser det ut at makedonerne satset på å innetar angrepsposisjoner med pansrede enheter mens deres artilleri bombarderte geriljaens stillinger og kommandpostene man hevdet er i landsbyene som Vakcince som er i ferd med å ble ødelagt av uerfarne artillerister. I Lipovo skal 7 sivile være drept og flere såret under artilleriangrep.

Omlagt 3500 sivile er blitt fanget under kampene og meldninger hevdet at geriljaen skal ha drevet med utpressing og ha stoppet enhver forsøk på å forlater området, at bare 150 så langt har dratt fra Slupcane og Orizari.

Makedonerne ønsker å gjenopptar "suksessen" fra Slaget om Tetovo og det kunne være en stor feilsatsing fordi de står overfor en bedre organisert og trent geriljahær hvis målet er å ødelegger så mange pansrede kjøretøyer som mulig.
20 stridsvogner og pansrede kjøretøyer skal ha inntatt angrepsposisjoner overfor landsbyen Lipkovo mens ca. 10 stridsvogner og pansrede kjøretøyer har inntatt landsbyen Lepati like ved landsbyen Slupcane, hvilken tyder på separate angrepsplan mot de to første landsbyer før hovedangrepet mot selve Vakcince.
En slik panserstorm vil være katastrofal dersom UCPMBs "eksperter" plantet minefeller, skjulte skytesteder for bombekasterer og forbedret flankeangrep med RPG-7 panservernvåpen mot stridsvogner som må ha infanteristøtte på nært hold.
Tilsammen skal mulig førti stridsvogner og pansrede kjøretøyer være på slagmarken nå med enda flere på vei og på bildene så man de to Mi-24 på rakettangrep og bombeangrep brukte opp lokkemidler mot IR-styrte bærebare SAM, mulig fordi UCPMB har noen SAM. ( Opplysninger fra USA )

Dette lovet ikke godt- albanerne har nok gravet seg ned og forberedet et fleksibel forsvar for å fanget inn pansrede enheter som utvilsomt kan ble gjenstand for intense motangreper, det vanskelige terrenget vil unektelige være til fordel for geriljasoldatene som har sterke støtte i ryggen- hele UCPMB.
I krig: Aldri gjentar samme plan igjen dersom det var en suksess, for fienden da vet hvordan planen kunne ødelegges. Makedonerne ser ut til å ville gjentar sin plan.
Artilleristene hamret flatt på de sivile bebyggningene uten å kunne være forsiktige, hvilken tyder på elendige opplærning og lite gode ildledelsessystemer som enkelt kunne være bare kart, avstandsberegning og "hjelp" av helikoptre.

"Aldri gir en gerilja rom til å beveger seg i", sies det- og ved Kumanovo har geriljahæren rom så det holder til å kunne slåss effektivt. Kampene begynner å ble mer dramatisk enn før. Ingen meldninger om drepte eller sårede, så det tyder på at begge forbereder seg på de avgjørende kampene og begge parter kunne ha bestemt seg å hemmeligholdte sine tap foreløpige. Over 35, så mange som 40- var drept i bare en uke siden Vejce.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
05.05.01 21:38
Siste nytt:

Geriljaen meddelte de har tatt to makedonske soldater til fange, nå holder tre soldater i fangenskap.

Tre makedonske regulære ble såret da deres pansrede kjøretøy ble totalødelagt av en mine "et sted ved grensen mot Kosovo", antakelig da makedonerne tok opp angrepsposisjoner i forventning av det store stormangrepet.

Fremdeles intet nytt å får fra området hvor 11 landsbyer er, blandt dem de tre forskanset landsbyer der geriljaen har kontroll. Meldningen fra Lipkovo var det siste, Røde Kors bekreftet bare to sivile døde i fredag, men kunne ikke kom inn i området mer nå.

Alt er "rolige" idag mellom de to hærer bortsett fra beskytning av landsbyene.
arben
arbenInnlegg: 188
06.05.01 09:32
Veldig interessant å lese dine militære analyser varulv2468.

Tror du virkelig at UCPMB klarer å hjelpe NLA? Serbiske styrker har kontroll over den lille trekanten - grensen mellom Serbia-Kosovo-Makedonia.

NLA har foreløpig ikke beveget seg en meter, selv om makedonske styrker bomber massivt mot deres stillinger.

Den makedonske regjering ønsker å erklære krigstilstand. Hvorfor vil de gjøre det? For å få mindre ansvar når det gjelder menneskerettigheter eller for å mobilisere sitt folk i krig mot geriljaen?

I Kosovo hadde UCK under krigen muligheten til å være langt mer effektiv enn det den var. Men pga systematiske hevnaksjoner (i form av massakrr mot sivile) avsto de i stor grad fra angrep under krigen. Her i Makedonia står NLA litt friere til å kjempe mot makedonske styrker men jeg frykter at makedonere kommer til å bruke serbernes taktikk for å knuse geriljaen og den albanske befolkningen. Derfor ønsker de kanskje å erklære krigstilstand i landet.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
06.05.01 11:11
Til arben.

UCPMB har noen som NLA ikke har- erfarne, opplærte folk som var blitt lært opp i det siste nytt om geriljakrigføring og infiltrasjonskrigføring og hvordan å brukte våpen med minimal innsats til største effekt. En som kunne dirigerte og styrer en gruppe til å kunne slåss mer effektiv er verdt sin vekt i gull, så det er grunn til å antok titall bare så langt innblandet og dessuten har UCPMB mer enn nok våpen til å kunne støtter NLA i en periode.

Serbiske styrkene kontrollerte selvsagt "trekanten", men aldri 100% fordi gjennom historien har slike trekanter vært en kilde til svekkende og manglende grensekontroll- de makedonske grensestyrkene patruljer ikke ofte langs grensen og de serbiske styrkene kunne ikke beveger seg mer enn en-to km inn i Sikkerhetssonen som er litt over fem km bredt, patruljer der er mer sjelden når de har å holder øyne med befolkningsentre.

NLA beveger ikke seg, og jeg har også tenkt litt på det- er det kun for de har nådde sine måler og nå vil gjør kampene til en utmattelseskamp med sikte i å ødelegger de regulæres tyngre våpen eller som avledning? Kartet vist klart at Kumanovo-frontavsnittet er nesten som et trekant med ene side mot byen Kumanovo, det annet mot Kosovo-grensen og Grna Gora-fronten og selve spissen rettet mot Skopje. Med andre ord kunne NLA gjennomført flankeangrep eller separate angrep vestover mens mesteparten av de makedonske styrkene er bundet fast i en utmattelseskamp. Men da måtte de ha flere enn de ca. 200 som er satset inn. Og jeg tror ikke de kunne ha flere bortsett fra UCPMB som nok bare utgjør reserve for frontsstyrkene.

Den makedonske regjering ønsker å erklære krigstilstand i forsøk på å dempet ned de kommende reaksjoner av de albanske partiene og å kunne gjennomført nødvendige tiltak som ikke er etter loven, for ro og orden. Sivile vil dør under angrepene hvor over 3500 er fanget, og NLAs plutselige styrkedemonstrasjon var en kilde til uro, nå har regjeringen nok innsett at de trenger tiltak som bare kunne gjør i krigstilstand.

Men etter Makedonias grunnlov må minst to tredjedeler av nasjonalforsamlingen, 81 av 120 stemt for å godkjenner erklærningen av krigstilstand i tirsdag eller onsdag- og 26 av de 81 er albansk, hvilken kan førte til brudd mellom makedonerne og albanerne på det politiske scenen og forverrer forholdet enda verre politisk og folkemessige sett om albanerne hindret redegjørelsen av krigstilstand. Så uansett utløpet- ble det bare vanskeligere. Mobilisasjon er en vits, fordi de har ikke nok uniformer, utstyr og treningsapparat til å kunne mobiliserte tusener ekstra på kort tid så den nye "hæren" vil være mer lokalmilits enn regulære. Og en slik bevegelse vil sprekker opp statsbudsjettet totalt...

NLA er så langt i bare to "bataljoner" med 300 menn under våpen og kanskje 600 ekstra, men med støtte av UCPMB og eks-UCK grener kan NLA ruster opp til å kunne måler seg med makedonernes hær. UCKs militære meritter før mai 1999 er veldige lite fint å skryter av. Men det er riktig at NLA har fordeler isteden UCK og jeg tror en tredje "bataljon" kan dukket opp senere- etter alt, NLA hevdet å kunne ha tre "brigader"? Muligheten er der.

Ett er sikkert: Hvis NLA fikk makedonerne til å måtte betalte dyrt, da kan ALT skjer. Kumanovo står og faller med Makedonias skjebne.
arben
arbenInnlegg: 188
06.05.01 12:11
Over 40% av soldatene i den makedonske hæren er etniske albanere. Jeg ble fortalt av noen kilder at hæren har fratatt dem våpnene og holder dem under ”kontroll” (les: som gisler). Dette er fare at de kan utnyttes til forskjellige ting hvis kampene raser for fullt i Makedonia.

Politistyrkene er neste rent makedonske, men jeg leste i sta at noen albanske politimenn har -med noen våpen og annet utstyr- sluttet seg til geriljaen.

NLA i Kumanovo sier at de har styrtet to makedonske helikoptre og to panserkjøretøy men hæren avviser dette. Makedonia kan ikke holde hele den vestlige delen av landet under militær kontroll. Hvis de fortsetter offensiven vil NLA mobilisere, som de sier, kunne mobilisere en styrke på 18000 mann. Og det betyr en langvarig og blodig krig.

Jeg tror ikke det finnes militære løsninger i Makedonia og lurer på hva er NLAs politiske mål nå?

I et brev til NATO o.a. har NLA gitt garantier at de støtter Makedonias territoriale integritet. Men kanskje går de inn for en føderasjon – ala Bosnia?

Ved en slik løsning (territorial føderasjon) kommer albanere til å være de største tapere. Albanere mister helt sikkert Kumanovo og Skopje, samt andre multietniske byer. En slik løsning ville passe best for de makedonske nasjonalistene. De ville bli kvitt ”det albanske problemet” og måttet ikke lenger ta hensyn til de nasjonalistiske velgere når det gjelder de problematiske interetniske forhold.

Bak denne tenkningen står også noen albanske foretningsmenn som ser fordeler av å desentralisere Makedonia på den måten. I en evt. føderasjon vil man ikke lenger betale skatter til Skopje og økonomien vil bli mer integrert med Kosovo. Det siste er en mye bedre marked for albanske foretningsmenn en den fattige østlige Makedonia.

Men hva skal man gjøre med over 100 000 albanere som bor i byen Skopje og over 100 000 albanske bønder rundt hovedstaten som forsyner Skopje med mat? Uansett evt. avtaler om føderasjon, jeg tror at albanere kommer til å tape mest. Folk kommer automatisk til å flytte fra de stedene de er minoritet i. Derfor er de albanske partiene motstandere av en føderasjonsløsning.

Det som må gjøres nå er ikke å erklære krigstilstand men en politisk avtale mellom albanske og makedonske politiske partier der grunnloven endres og regjeringen forplikter seg til å imøtekomme albanernes legitime krav om utdanning på albansk, integrering og likestilling i samfunnet.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
06.05.01 18:48
NLAs hensikter og strategi med politiske mål er ikke presise kjent og kommer nok ikke til å bli kjent med det første. Men NLAs strategi nå vil nok være å rettet et knusende slag mot de regulære styrkene og har nå utvidet sitt territorium med syv nå forskansede landsbyer og byen Kumanovo står nok for fall, til slutt vil da området være "befritt". MEN: etter erobringen, kan jeg vanskelige ser noe videre innsats fordi de trenger flere menn og mer våpen og der kommer NLA til korte, så militært sett kunne NLA bare går inn i en langvarige opprustning med Kumanovo-området som "springbrett" mot nordvestlige Makedonia og Skopje-regionen og selv da er det begrensninger med våpen og utstyr.
Nå ser det ut at NLA kan ha nådde sitt høyeste ytelse, for idag er det ikke mer registert motild mot makedonerne som har rykket mot de tre landsbyer og et fjerde, Lojane er under artilleriild. 2 helikoptre hører lite sannsynlige ut, men 2 panserkjøretøyer, ja.

NLA ønsker territorial føderasjon av andre grunn enn rent fred- de kunne med de over en halv million albanerne mobiliserte styrker i brigadestørrelse og ha mye lettere tilgang på våpen gjennom Albania til å bekjemper en konvensjonell kamp med makedonerne. Skopje er selve stridets eple fordi byen var og er en av Balkans meste kosmopolitiske byer, begge folker kunne gjør krav på byen og Kumanovo-området med rett!
Men en slik deling selv med tvangsflytting av over 200.000 albanerne kunne være økonomiske grunstige og kan utarmet det fattigere Østlige Makedonia enda mer, så begge folkene vil garantert tapt mye. Og: Skopje, Kumanovo og de nordøstlige deler kan være med albansk majoritet.

Arben, det er så enkelte å ser hvor løsningen er, men er makedonerne villige til å hører på fornuftens stemme? De slaviske menneskene er som regel normale, men har en stor feil- de forstår seg ikke på vestlige tenking og evne til å handler fornuftige, kalte det ortodokse tenking. De ofte tolket slike handlinger som å gi etter som svakhet og ettergivenhet.

Krig er ved å bli uungåelige, og ingen vil vinne på en krig hvor Makedonia sprakk og hele balansen i Balkan ble kraftige forstyrret bare fordi ekstremistene fra Kosovo fikk for stor makt og ressurser til å kunne støtter sine brødre i Presevo og Makedonia, der måtte KFOR og de vestlige politikerne tar ansvaret for at dette kunne skjer! Albanerne er blitt en kraft i dynamiske utvikling for første gang på lenge i Balkan og bør ikke undervurderes. Tragiske nok har delingen av de albanskbefolkede landene i 1913 fulgt til at vi nå opplevde denne situasjonen.
volim
volimInnlegg: 3869
06.05.01 20:16
Til Arben og Varulv 2468

Jg håper at både makedonske og serbiske styrker går sammen og gjør rent bord. Noe annet skjønner ikke UCK- geriljaen. De kommer aldri til å gi seg, og man kommer til å ha bråk der nede i overskuelig fremtid. Det er på tide at verdenssamfunnet nå sier fra med krystallklar stemme at nok er nok. Det må jo være direkte pinlig for dem at geriljaen nå operer på denne måten. Den eneste som faktisk tjener på dette er en mann som sitter fengslet i Beograd.
De jeg synes synd på er faktisk de menneskene som blir flyktninger som følge av dette. Hvorfor unner de ikke sine egne landsmenn å ha fred. Skjønner man ikke at verdenssamfunnet ikke godtar det som de er ute etter og som de har vært ute etter hele tiden nemlig STOR-ALBANIA.
arben
arbenInnlegg: 188
06.05.01 20:35
Problemet må løses politisk - den kan ikke løses militært. Albanere har kjmpet i 10 år politisk for sine rettigheter, men uten å oppnå noe konkrete resultater. NLA har organisert oppstanden for å presse Makedonia til å innrøme at albanere også er likeverdig borgere av Makedonia. Foreløpig stiller NLA de samme krav som de etablerte albanske partier i Makedonia, bl.a. DPA som er i regjeringskoalisjon med VMRO-DPMNE.

Hvis Makedonia endrer grunnloven, og gir albanerer konstitisjonelle rettigheter (krav som støttes av vesten), blir borgerkrigen avverget. Hvis makedonia gir etter disse krav (staten taper ingenting med å annerkjene albanske krav. Tvert i mot vinner de mye). Hvis geriljaen fortsetter etter at reformene er gjort, da kan du si at de kjemper for Stor-Albania! Men en gerilja som kjemper for Stor-albania kan aldri få støtte fra albanere. Så virkelighetsfjern er ikke albanere! Noen har kanskje nostalgiske tanker om Stor-Ablania (akkurat som noen makedonere har om stor-makedonia, serbere om stor-serbia, osv) men det finnes ingen prosjekt eller utviklet ide om Stor-Albania, hverken i Kosovo, Albania eller Makedonia.

Hvorfor er albanere i Montenegro (10%) lojale mot staten? Jo, fordi regjeringen behandler dem som likeverdige borgere. Der kan ingen gerilja gjøre noe..men det kan i Makedonia for folk er veldig frustrerte. Det er ikke i Makedonias interesse å håndtere krisen på Milosevics måte.

Desverre har de politikere i regjeringen og parlamentet som ikke er noe annet er kjeltringer og kriminelle. Forsvarsministeren ble nylig tatt med buksa nede. Midt i krisen har han stjålet millioner av dollar. Krig passer bra for slike politikere..

Makedonske rassister trakkaserer og terroriserer uskyldige albanske sivile i makedonske byer. Selv om albanere kan gjøre det samme, i hvert fall i byene hvor etniske makedonere er i mindretall, gjør de ikke det. Albanere kjemper ikke mot makedonere eller noen andre. De kjemper bare for sine rettigheter.

Man kan diskutere om albanere i Makedonia måttet vente en del år til, eller om det var på tide å starte geriljakrig for å presse regjeringen om reformer. Befolkningen var innstilt til å vente. De er nesten vant å bli behandlet som annengrads borgere, men "gutta på skauen" sa: nok er nok!
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
06.05.01 23:48
Siste nytt:

Tetovo-bataljonen har begynner å beveger seg i aksjon, for artillerieksplosjoner er blitt registert fra de avstengte områdene mot Kosovo-grensen som reporterne ikke fikk lov til å kommer videre innover. Vet ikke hva som nå foregår der, men kan være et overraskelsesangrep av NLA mot makedonske sikkerhetsstyrker som har kalte inn artilleristøtte. Kan det betyr at Tetovo-bataljonen har startet oppholdelseskamper i Tetovo-frontavsnittet for å lokket til seg makedonske styrker som akkurat nå er intenst opptatt av å forbereder offensivens sluttangrepet ved Kumanovo?

Vakcince og Slupcane har i en periode i søndag ettermiddag blitt utsatt for det hardeste artilleriangrep hittil i krigen/oppstanden med en granat pr. minutt av makedonske artilleristyrker som har 122mm og 152mm eldre skyts.
122mm skyts er i to typer: gammeldaglige M-30 med 11 km rekkevidde og trelegget (med hjul over bakken ) D-30 med 15 km rekkevidde.
152mm skyts er lite kjent, men er mulig den usedvanlige pålitelige og gamle D-1 fra 2. verdenkrig med 12 km rekkevidde med 40kg granater, en klassisk haubits med stor ødeleggelseskraft. Makedonerne har store lagre av granater for disse isteden de mer pålitelige, men vanskelige håndterlige 105mm M102 haubitser som var brukt ved Tetovo og i Grna Gora.

NLAs våpenstyrken er foreløpige ukjent, men mye tyder på at de gjennom UCPMB kan ha fått tak i bærebare SAM som sovjetiske Strela ( tror ikke det er noen Stinger fra USA for tamilerne skal ha "rensket" markedet etter disse SAM ) og panservernvåpen som de så lettbrukte RPG-rakettvåpener og mulig også allsides rakettvåpen som M72 LAW. De har bombekaster, men ikke 120mm fordi disse er for tung og stor så 50 til 81mm kan være meste vanlige- en 50mm granat kunne ved fulltreff ødelegger en stridsvogn. Men antipersonnelsvåpen som Claymore splinterminer har mulig ikke NLA likesom UCK før.

Militært sett har NLA ingen mulighet til å oppnår en kortvarige krig med seier i sikte overfor det mye sterkere regulære hæren og politistyrkene, så eneste mulighet er å gjør enhver kamp dyrkjøpt og forårsaket uro og destabilisasjon der de kunne når fram mens de langsomme ruster opp i løpet av måneder fram til sensommeren, men krevde våpenforsyninger og et militærapparat under vekst med gode organisasjon. Så eneste mulighet for makedonerne militært sett fra min mening er å kutter av retretten mot grensene og omringer området for så å sultet ut geriljaen mens man sender inn utvalgte styrker til å kutter ned geriljaen bit for bit. Men dette kapasitet har ikke makedonerne.
Med andre ord- "stalemate" eller dødspunkt. Makedonerne kan bare drevet vekk geriljaen uten å kunne utsletter den, albanerne i NLA kan ikke håpet å oppnår resultater militært sett og fremdeles består intakt.
Da er det bare politikk igjen. Og der må en løsning kommer snart!
volim
volimInnlegg: 3869
07.05.01 08:34
Til Arben

UCK-geriljaen som du refererer til er ikke Gutta på skauen altså. De er terrorister som hele tiden har skapt og skaper ufred på sin framferd. De tar ikke fem øre for å skyte sine egne for å fremme drømmen som er : STOR-ALBANIA.
Nå bør verdenssamfunnet snarest stoppe dem, og det skulle de vært for lenge siden. Verdenssamfunnet tør vel nesten ikke si dem imot for da røper de kanskje både det ene og det andre som skjedde under Kosovo-krigen. Hvor mange som ble drept av Nato, hvem som egentlig stod bak RADCAK-MASSAKREN, "Operasjon Hestesko" osv. osv.
Hvis dette får fortsette kan det sette også andre steder på Balkan i brann. Jeg tenker på først og fremst i Bosnia der kroaterne truer med å forlate koalisasjonen med muslimene.
Igen skal vi få høre at dere er ofre, og at det er derfor dere kanskje starter en ny borgerkrig, men du vet Arben denne gangen går det ikke. Verdenssamfunnet ser nå hvem det er som er de aggresive.
Du sier at man gjør slik for å komme i dialog med makedonske myndigheter. Man kommer ikke i dialog med folk som man skyter. Det skaper jo bare hat at man dreper hverandre. Jeg hadde aldri satt meg ned med folk som dreper mine landsmenn.
Se også godt på disse geriljagruppene. Hvem minner de oss om. Har vi ikke sett nogenlunde samme type krigere før. Jo, det har vi i Afganistan, Tsjetsjenia og i andre muslimske land der det er borgerkriger. Ikke minst Osama Bin Laden.
De må stoppes, og det bør ikke bevilges fem øre til hverken oppbygging eller noe annet før UCK_ geriljaen er avvæpnet slik de skulle gjøre etter krigen i Kosovo.
For at våpenene kommer inn fra Kosvo til geriljaen i både Makedonia og i Sør-Serbia er det ingen som helst tvil om. Dette er jo også brudd på det som er underskrevet med serbiske myndigheter når krigen i Kosovo ble slutt. Geriljaen er ikke avvæpnet slik den skulle ha vært.
Dette er jo nå en oppgave for Skiaker, og han bør nå ordne opp snarest.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
07.05.01 10:18
De siste opplysninger har klart viste at de albanske opprørerne i NLA kan ha som målsetning å påførte sivile lidning og tap for å polariserte forholdet mellom albanerne og makedonerne enda mer, å kunne splittet det anspente situasjonen enda mer. De siste granatangrepene hadde nesten drevet geriljaen ut av Vakcince og Slupcane hvor ICRC-representanter kunne kontaktet sivile som forklarte et helt annerledes bilde.

Geriljaen har brukt terrorisme som del av sin strategi for å provoserte fram splittelse og akutt krigsfare hvor de kunne opparbeider seg makt og posisjoner til å kunne styrer og benytter den eventuelte krigen som vil kom.
Over 3000 sivile har blitt truet av geriljasoldatene til å bli, holdt tilbake mot sin vilje som regjeringen i Skopje har bekreftet og det var groteske kyniske handling som å tvunget utvalgte til å kjører kjøretøyer fram og tilbake for å hindret de åpenbart mer belastende beskytninger av området. Nå er det klart at offensiven ved Kumanovo ikke er basert på militær utnyttelse som mål, men å spredt terror og oppnår større kløfter mellom albanerne og makedonerne. Antok jeg.

Nyhetene betyder at geriljaen kan ikke mer anses som vanlige gerilja, men som terrorister i uniformer og da er viktigheten i å utrensket og eliminerte NLA militært og politiske sett blitt veldige stor. KFOR har å gripet inn umiddelbart og stoppet disse uromakerne før for mye skade er skjedde. Terrorisme i system har aldri bringet godt med seg, for de som praktisk terror som en del av strategi har bare bidratt til å lager anarki og blodbad, ser på Sierra Leone, Angola, Kambodsja etc.
Det er åpenbart at NLA ikke har demokratisk eller profesjonelle elementer i seg og dermed måtte albanerne som helhet vender seg vekk fra ekstremistene, bandittene, drømmerne og kosovo-albanerne som har formet NLA.

NLA kan med dette oppførsel og ICRCs avsløringer ha gravet sin grav for seg selv- selve UCK hadde bedre vett enn så! Innledningen av islamiske innflytelse og kriminelle virksomhet har utvilsomt bidratt til at NLA kunne tar til terror som del av strategi. Det er litt trist å visste at NLA ikke kan gjør krav på å være representert av det albanske folket likevel, men likevel gode nyheter for enhver som håpet på fred. Når begynner albanerne å mister sin selvrespekt?

Å vel.

Tetovo-bataljonen har gått til angrep på sjekkposter og andre holdeplasser i landsbyene Vejce, Vesala, Brodec, Sipkovice og Selce nord for Tetovo og foreløpige er det ukjent om resultatene av disse kjedeangrepene.
Nå som man får innblikk i Kumanovo-bataljonens strategi er det innlysende at de vil trakk seg ut når stormangrepet hendte, men ikke før de hadde plantet minefeller og forbereder et par overfaller. Det betyr at makedonerne måtte forandrer taktikk og ber om hjelp til å sikret grensene og deretter omringer bataljonen straks for å utrydder den. I alle krig ble gerilja identisert som terrorister ( Kanskje er det journalistsensasjon, for ICRC hevdet senere at sivile "føler at de ikke kunne forlater sine familier" ) som oftest IKKE TATT TIL FANGE.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
07.05.01 20:30
NATOs generalsekretær George Robertson: "NLA-geriljaen er en gjeng med drapsmenn og kjeltringer hvis mål er å ødelegge et demokratisk Makedonia og som bruker sivile som levende skjold i et kynisk forsøk på å provosere frem et nytt balkansk blodbad"

Sveriges utenriksminister Anna Lindh: "Vi fordømmer sterkt terrorhandlinger fra de albanske ekstremistene. Vi ber også innstendig den makedonske regjeringen om ikke å gå i fellen med å provosere, noe de gjør."

Etter ICRCs avsløringer er NLAs anseelsen nå synkende fra å være en broket gerilja som kunne med tvil aksepteres som en eventuell forhandlingspart- til å ble en terroristgerilja med kriminelle virksomhet i tillegg til systematiske bruk av levende skjold som vitnet om en menneskeforakt. Levende skjold var forsøkt før i tallrike kriger, men det er ganske sjelden å bruket sitt egnet folk som skjold med hensikt å få disse drept for politiske målsetting- dette er ikke krig eller terrorisme, men groveste forræderi mot sitt folk og derfor er reaksjonene veldige sterkt.
Nå som OSSE også har bekreftet ICRCs avsløringer med enda flere detaljer er det lenge ingen tvil, og dette gang er bildet av konflikten blitt annerledes.

Robertson og EUs koordinator for utenriksspørsmål, Javier Solana har lykket å overtaler de makedonske ministre og statsminister til å foreløpige droppet krigserklæringen som ville ha vært vanskelig, om ikke umulig å får gjennom i morgen. Saken er at flere av slaviske representanter i nasjonalforsamlingen som nå har avblåste hastemøtet var direkte motvillige til en slik radikal utvikling som kunne sprenger koalisjonsregjeringen dersom albanerne trakk seg ut i protest.
Men de tiltak som en krigserklæring ville ha tillatt er nå mer nødvendige enn før med tanke på geriljaens karakter i Kumanovo-frontavsnittet og dermed er Robertsons ord om "aggressiv grensekontroll" langs grensen mot Kosovo viktigere enn før. En slik skjerping kan førte til at KFOR-soldatene nå får løsere engasjementsregler og kunne direkte grepet inn uten sivilmyndighetens tilstedelse i undersøkning, razzia og arrestasjon for varetekt under militær tilsyn.

Kl. 07.45 angrepet flere Mi-8 "Hip" helikoptre et fjellområde ved Vakcince hvor man hadde lokaliserte geriljaenheter og beskjøt området med raketter fra minst fire sylinder pr. Mi-8, men Mi-24 som var aktiv i torsdag og fredag er ikke å ser, mulig nå i overhaling etter flere dager med operasjoner i strekk. Men uansett har disse Mi-8 mer ildkraft ( de er sløvere og ikke akkurat presise ) og kunne drept alt liv i et "boks" på 20 m bredde og 40 m lengde. Deretter sveiper de inn over målområdet og vurdere effekten av angrepene eller meiet ned overlevende med sidemonterte maskingevær.
I ettermiddag/kveld hevdet makedonerne at 20 geriljasoldater skal ha blitt drept under helikopernes angrep om morgen. Og det er grunn til å tro dem.

Bortsett fra beskytningene av de syv forskansede landsbyer med Vakcince og Slupcane som "yndlingsmåler" er det "rolige" langs Kumanovo-frontavsnittet.
Men nå er makedonerne klar til angrepet som vil skjer i morgen tirsdag eller onsdag, siden nasjonalforsamlingen skulle ha vært samlet da.

NLA er dagens store taper. Det er ingen svik om mer.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
07.05.01 20:35
Unnskyld- skrivefeil:

"Det er ingen svik om mer" er ment å være "Det er ingen mer tvil".

"Helikoptrenes angrep".

Ble litt disket under forsøk på å kikket på TV. Sorry!
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
07.05.01 22:17
Siste nytt- akkurat kommet i Makedonias offisiell link for nyheter:

Den makedonske regulære hæren har hevdet å ha ødelagte 14 geriljaposisjoner, 8 bombekaster-skytesteder, 7 snikskytterreder, 6 sjekkposter og 3 våpenlagre siden 3. mai 2001 på Kumanovo-frontavsnittet, men foreløpige må man tar disse opplysninger med en klype salt fordi militære har en tendens til å overskryter sitt innsats som kunne ikke stemte med virkeligheten. Men selv om bare en liten del kunne bekreftes, er det gode resultater mot en gerilja med dårlig innsatskvalitet.

Ca. 60 albanske opprørerne har nå forskanset seg i og rundt landsbyen Lojane rett ved grensen til Serbia og sikkerhetsstyrker måtte retrettet etter kamper.
Det er grunn til antok disse var kommet fra Presevo i Sør-Serbia.

3 NLA-medlemmer, mulig lokalmilits som var tatt inn i opprørsstyrken i Tetovo-området for en måned siden skal ha desertert til sikkerhetsstyrker veldige skuffet over denne NLA de hevdet favoritterte islamiske leiesoldater og frivillige med høyere lønn. Foreløpige er det vanskelige å bekreftet opplysninger.
De har kommet med opplysninger:

President av organisasjon av NLA het Fazli Veliu.
NLAs politiske representant het Ali Ahmeti.
President av NLAs økonomisk avdeling het Musa Xhaferi.

Kanskje er det propaganda, kanskje er det korrekte opplysninger fra tre vaskeekte deserterne som nå kan være et kupp for de makedonske myndigheter som nå hevdet at folk i ledelsen av NLA kom fra byen Kicevo i sentralvestlige Makedonia, men er hovedsaks støttet av elementer i eks-UCK grener som KPC korpset.

De to Mi-24 helikopre har vært i overhaling og har angrepet mål inni landsbyen Slupcane med styrte AT-missiler i ettermiddag. Rykter om deres nedskytning er nå erklært død. NLA kommer nok til å ble mer avslørte etterhvert tiden fortsetter.

Vi kan ihvertfalt priset oss lykkelige at NLA ikke har synket ned til samme klasse med Angolas UNITA som idag har gjennomført et raid som det er blitt sjelden av i året hittil i byen Caxito hvor 100 ble drept og 100 forsvunnet- over 69 lik funnet, de fleste var drept på grufulle måter. UNITA hadde i 1999 forsøket seg på konvensjonell krig, og nå er UNITA bare få tusener som drever terror og banditteri overalt de kunne skjulte seg i, foraktet selv av sitt tidlige lojale folk i østlige Angola.
Er UNITAs skjebne det som venter NLA? Det får tiden viste.
varulv2468
varulv2468Innlegg: 7611
08.05.01 13:00
Regjeringen i Skopje skal etter forhandlinger og NATO/EUs inngrep være reorganisert om til en samlingsregjering for å kunne taklet de ventet vanskeligheter som garantert vil dukket opp- regjeringen var borgerlig-nasjonalistiske, nå skal de største sosialiserte partier være inledet i den nye regjeringen. Det er mulig at regjeringsskiftet er å utrensket elementer som står for sterkere nasjonalisme og kontrollerte disse som har tilgang til offentlige midler.
Rykter vil at innenriksministeren for en måned siden skal ha kontaktet storforbryterne i tanke på å dannet halvmilitær militsgrupper til planlagte overgrep mot albanerne. NATOs etterretning kan ha avdekket denne og disharmonerte innenriksministeren under forhandlingene, dessuten kan ha vært en av grunnene til NATO/EUs inngrep.

Man skal hører mye rart... fra Serbia av alle steder oppmuntret man de makdonske myndigheter og slaviske makedonerne til å akseptere albanerne som likeverdige borgerne med alle rettigheter og fordeler likesom de slaviske makedonerne!
Kanskje Kostunica og statsministeren hadde Kosovo i tanke da de henviste seg til makedonerne, hvilken tyder på en moderasjon overfor albanerne i Kosovo.

Over 20.000 innebyggerne var i det berørte området mellom Kumanovos sørside og grensene, mye tyder på at geriljaen har mistet kontroll og blitt upopulært samtidlige som offensiven ble mer og mer nervepirrende. Nå er 6600 flyktninger, hvorav 3000 alene i mandag og i flyktningsmasser skal geriljaenheter ha smuglet seg inn i Kosovo. Flyktningene kunne ikke drar sørover hvor veiene er blokkert og måtte inn i sørlige Kosovo hvor de kunne risikert å ble underlagt styrelse av geriljaen og eks-UCK grener.

Mandag den 7.mai 2001 har blitt suksessfullt sett med militære øyne, opptil 30 var hevdet drept under boks-rakettangrepene om morgen, de vellykkede artilleriangreper og de uventet Mi-24-angrep inni befolkede strøk med styrte missiler og Lojane var mulig besettet for å eventuelt sikret retrett inn i Presevo i Sør-Serbia. Titalls geriljasoldater skal ha trakk seg ut av frontavsnittet.
Idag er det så langt sporadiske ild.

Makedonerne måtte ha fått hjelp av NATOs overvåkning/feltsetterretningstjeneste til å kunne lokaliserte inn geriljaenheter og kommandposter som med enkel avlyttingsteknologi kunne peiler inn og kontinuerlige følger kommunikasjonsforbindelser som geriljaen brukt ( de trenger det for operasjoner over større områder ) og kanskje med spionfly som kunne tar bilder med høy oppløsningsevne ( bilder idag virket dårligere i presisjon enn de for tretti år siden ) og dermed kunne peilet inn de største grupper som er å finne.
Det kunne forklarer de uvanlige granatangreper og helikoptre-angreper i søndag og mandag som har hatt sterk virkning på geriljaen.

NLA har fått dårligere aksept i det siste etter ICRC-avsløringer. Slutten på NLA er kanskje startet. Men nå som ilden er tente på, måtte man hindre at ilden får god næring å vokser på. Og der må- MÅ- NATO viste vilje til å stanset ilden.
volim
volimInnlegg: 3869
09.05.01 10:46
Både Røde Kors og Norsk Folkehjelp som er til stede i Makedonia hevder at den albanske geriljaen holder sivilbefolkningen tilbake som levende skjold. Når albanere som kommer over grensen til Kosovo og blir intervjuet så skylder de på makedonske myndigheter. Har vi ikke hørt en slik sivilbefolkning før? Jo, dette er kjente toner fra Kosovo.
I samme reportasjen på NRK 1 så var det en fra geriljaen som uttalte seg og sa at de kunne stille så mange som 40 000 mann, og de kom ikke til å gi seg.
Hvem er det nå som hisser til borgerkrig? Det skulle ikke forundre meg det minste om ikke det er makedonske myndigheter som får skylden for dette. De skal jo ikke ta igjen må vite. De kan jo bare bli skutt og drept. Om makedonere blir drept så gjør det visst ingen ting.
Geriljatalsmannen sa at selv om moderate albanske partier gikk inn i regjeringen så ville de ikke bry seg om dette.
Hvis man ikke nå ser hva albanerne har vært ute etter hele tiden så er det på tide at det går opp et lys for noen og enhver regjering i Europa.
De kaller jo nå geriljaen her for terrorister. Disse terroristene er lært opp av CIA fordi de skulle slåss mot serberne hvis Milosevic satt ved makten. Altså USA har en finger med i spillet også her. Det er klart geriljaen må føle seg sveket når det er Vesten som har lært dem opp og nærmest bedt dem om å krige.
Vesten er da så frekke at de går til makedonske myndigheter å ber dem om å vise tilbakehold. SNAKK OM DOBBELTMORAL.
Vi har holdt med feil side, og nå viser de sitt rette jeg.
Tenker også på at disse terroristene i Kosovo nå har blitt gjort om til politi. Jeg synes oppriktig synd på de folkegruppene som er prisgitt et slikt politi. Agim Cecu i spissen for denne polititroppen. Ja, verden vil bedras
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg