Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Sykehusstreiken er over

NYTT TEMA
VG Nett
VG NettInnlegg: 18704
01.06.10 05:13

– Resultatet har ikke en så tydelig likelønnsprofil som Unio kunne ha ønsket, men sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sier forhandlingsleder for Unio i Spekter-området, Lisbeth Normann.

Les mer om saken her


Hva synes du om avtalen?

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
01.06.10 06:14

en av hovedgrunnene til streiken var at spekter ville bake inn stortingets vedtak om likestilling mellom skift og turnusarbeid på bekostning av lønnsøkning. At sykepleierforbundet fikk gjennomslag om å holde dette utenfor forhandlingene skulle bare mangle. Likestilling mellom skift og turnusarbeid var et viktig steg i likestilling mellom verdsetting og annerkjennesle av arbeidskraft uavhengig av kjønnsdominans innenfor sektorene.

At det i det heletatt tok så mange år å sidestille disse to arbeidsformene, som er helt like, men har ulike navn:

Mannsyrker jobber d/a/n og minimum 1/3helg og har 33,? timers uke (skift)

kvinneyrker jobber d/a/n og minimum 1/3helg og har 35.5 timers uke(turnus) 

At man måtte nå 2010 er for meg et under, at spekter prøvde å snyte kvinnene for lønn på bekostning av dette (som ble vedtatt i stortinget januar 2010) er toppen av frekkhet... Kvinnene finner seg i mye tullball, men fikk endelig gjennomslag for sitt krav ved å sette ned foten

Lurer i farta på hvor mange her i vgd visste om denne vesentlig forskjellen i arbeidsstrukturen rundt omkring? Og hvor mange som trodde sykepleierne bare streiket for å få mere penger fordi de vistnok er grådige...

 

(Innlegget ble redigert 01.06.10 06:24)

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
01.06.10 06:26

PS, diskrimineringen gjalt ikke bare offentlig kontra privat sektor, men også innad i staten..politi, som mansdominert yrke jobber skiftarbeid med gjeldende føreinger i arbeidsmiljøloven...

Nok en gang, jaggu på tide med gjennomslaget!

einarvika
einarvikaInnlegg: 1
01.06.10 08:18

Det viktigste med avtalen var å få i land skift turnus, endelig!!!!!!!!!! Ellers er jo pengesiden så som så blir vel ikke akkurat likelønn av dette, men et museskritt på veien kanskje.

Men for de som går i tøffe turnuser kan de jo nå se fram til kortere arbeidsuke fra desember, som sagt så var vel det det aller viktigste med avtalen. Og  det var på høy tid, loven kom jo 010110, så spekter lar sine ansatte vente lovlig lenge, men men kanskje de tenker den som venter på noe godt osvosv..

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
01.06.10 09:45
billy-boy: At man måtte nå 2010 er for meg et under, at spekter prøvde å snyte kvinnene for lønn på bekostning av dette (som ble vedtatt i stortinget januar 2010) er toppen av frekkhet... Kvinnene finner seg i mye tullball, men fikk endelig gjennomslag for sitt krav ved å sette ned foten Lurer i farta på hvor mange her i vgd visste om denne vesentlig forskjellen i arbeidsstrukturen rundt omkring? Og hvor mange som trodde sykepleierne bare streiket for å få mere penger fordi de vistnok er grådige...

TULL!

Du kan ikke sammenligne turnus med helkontinuerlig skiftarbeid.

Skift benyttes i bedrifter og bransjer med jevnt bemanningsbehov på alle skift. Turnus er nødvendig når bemanningsbehovet varierer gjennom døgnet og uken.

Prosessindustrien er eksempel på at det i produksjonen er jevnt bemannings behov til alle døgnets tider. Helse og omsorg benytter turnusarbeid fordi de har større behov for bemanning på dagtid enn på natt og i helger. I tillegg arbeider svært mange innen helse og omsorg deltid. Deltid lar seg lettere tilpasse turnus enn skift.

Forskjellen på skift og turnus er ikke navnene og at den ene gruppen jobber på annen arbeidsplass. Forskjellen er at de i industrien oppfyller kravet om at x antalle timer per å er på natt, noe de som går turnus ikke gjøre. Å gå mye på natt gir større helseplager og er mer belastende.

I tillegg til at turnus har mindre natt og er mindre belastende, så tar også de i det offentlige i større grad i bruk deltid, sånn at en som følger sin turnus ofte går 80 % og gir utvalgte natt og helgevakter til andre. Vi får altså mange tilfeller hvor ansatte i det offentlige som opprinnelig har mindre nattevakter enn hos skiftarbeidere, som får enda mindre ettersom de gir bort sine nattevakter til 20 % stillinger, hvor de får samme kompensasjon som en 100 % skiftarbeider som har flere timer på natt.

Ja, dette er rimelig! Forventningen nå er at skiftarbeiderne nå kommer til å kjempe for enda mindre arbeidstid, ettersom de vil mene at det er urettferdig av skift = turnus. Skift er ikke lik turnus.

En skiftarbeider som ikke oppfyller kravet til antall timer på natt, jobber 35,5 timer per uke, ikke ulikt det som turnus gir, som heller ikke oppfyller kravet.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
01.06.10 10:49
einarvika: Det viktigste med avtalen var å få i land skift turnus, endelig!!!!!!!!!! Ellers er jo pengesiden så som så blir vel ikke akkurat likelønn av dette, men et museskritt på veien kanskje.

Museskritt?

Det har jo blitt 12 dager ekstra "ferie" ved dette. I penger utgjør nok dette i underkant av 30.000,- kr hvert år. For arbeidsgiver betyr dette at de må bemanne med 6 % flere folk.

Neste skritt er at de som virkelig jobber natt og helg kommer til å kreve bedre ordninger, ettersom de mener at deres skiftordning er værre og bør kompenseres bedre.

Hva gjør turnusarbeiderne da?

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
01.06.10 15:11
1984_flosshatt: TULL!

Nå er det du som snakker tull

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
01.06.10 15:44
billy-boy: Nå er det du som snakker tull

Neppe, så lenge du ikke har noen argumenter!

Skift og turnus er ikke det samme. De i industrien som jobber tilsvarende som turnus, får 35,5 timers uke, ikke 33,6 timers uke.

For å få 33,6 timers uke og være en helkontinuerlig skiftarbeider må du ha like mange dagskift, som kveldskift, som nattskift. Ikke som for turnus hvor de har mindre bemanning på natt, som i tur gir mindre timer nattarbeid per år. Det er ikke helgearbeid som er krevende for kroppen, men nattarbeid som er både skadelig og redusere den fysiske / psykiske helsen.

Og når vi først snakker om antall helger jobbet, så har en helkontinuerlig skiftarbeider jobb 3/5 (60 %) helger, i motsetning til turnus som har 1/3 (33 %).

Begynner du å se forskjellen? SKjønner du forskjellen på turnus og skiftarbeidere med 33,6 timer per uke.

Det som kommer til å skje nå er at skiftarbeidere som har 35,5 timers uke og jobber mer likt turnus, kommer til å kreve 33,6 timer per uke. Dette blir selvsagt urettferdig overfor de som fra før av har en tyngre skiftordning, sånn at de vil vel da kreve 30 timer per uke. Hva gjør sykepleierne da? Skal de igjen rope ut sine løgner om at turnus er lik skift?

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
01.06.10 20:02

Grunnen til at det du sier tull er fordi det ikke er du som har definisjonsrett på definisjonen av skift og turnus. Det er det de som vedtar lover og regler som har. Stortinget har vedtatt å likestille skift og turnus, så du kan argumentere så mye du vill.

Det finnes sykepleiere som jobber intill 5 vakter natt pr måned, og resterende på dag og aften, samt tredjehver helg, Disse sidestilles nå med skiftarbeidende. Jobber man som sykepleier kun dag og aften +helg, får man fortsatt 35.5 timers uke.

Du henviser til mennesker med reduserte stillinger...jeg skal skrive under på at disse menneskene jobber en enda mer umenneskelig turnus, siden deres arbeidstid ikke er regulert over en gitt periode grunnet mangel på fullstendig trunus, men masse jobb å få. De jobber godt og vell 100% stilling men opptil hver bidige helg, i tillegg til dag, aften, og Natt om en annen. Hadde arbeidmåneden dems vært regulert i trunus/skfit hadde den aldri i verden blitt godkjent av arbeidstilsynet. glem heller ikke at helsearbeidere har dispans fra hviletidsbestemmelsene mellom hver vakt, slik at man kan rissikere å måtte jobbe N/A/D vakter (hvilke er tøffere enn D/A/N runder). Er bare rett og rimelig at disse får en kompensasjon sammenlignet med de som kun jobber natt, eller kun jobber dag og aften.

Ps nattarbeidende har samme lønnskompensasjon innen helsevesnet som aftenarbeidende (natt/aften tillegget er det samme pr time). til tross for skadevirkningene ved å jobbe kontinuerlig natt, eller natt i skift/turnus runder (hvilke er mer helseskadelig btw). Det er ikke lukrative arbeidsbetingelser, og de ekstra få timene de med rundturnus nå får kontra de med "ikke-rundturnus" synes jeg de fortjener.

Samme argumentasjon som du bruker mot sykeplererne burde da også gjelde for politi (mannsdominert), da bemanning er mindre på natt en på dag. Men politi jobber pr definisjon i skift...og har gjort det i mange mange år...

(Innlegget ble redigert 01.06.10 20:09)

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
01.06.10 20:18

vil påpeke med enlere ord. turnus og skiftarbeid blir nå likestilt hvor turnusene er tilnermet like skiftarbeid, så dette gjelder ikke alle sykepleiere, bare de med en turnus som tidligere var lik skift, men ikke kompensert deretter.

Streiken gjaldt heller ikke om å vedta dette, den handlet om å holde dette utenfor de sentrale forhandlingen.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
01.06.10 22:40

Intill 5 nattevakter per måned? Er du helkontinuerlig skiftarbeider jobber du 6,2 nattevakter per måned. Kravet for å få 33,6 timer per uke er for skiftarbeidere at de har  539 timer natt per år, mens 5 nattevakter per måned gir 480 timer (= 5 * 8 timer * 12 måneder). Altså, intill 5 nattevakter per måned ville ikke for en skiftarbeider gitt 33,6 timer per uke.

Når det gjelder politi vet jeg ikke hvilken skiftordning du snakker om, men det jeg vet om er at mange har vakt hver tredje uke, sånn at må kunne stille på kort tid. Denne vakta varer hos oss fra fredag til fredag, og dette gjør at de ellers jobber fra 08.30 til 15.00 på hverdager. Under denne vakta har de også patruljering om kveld og natt, som de får avspasere. At de ikke får frihet til å gjøre hva de vil fra fredag til fredag hver tredje uke, gjør egentlig andre arbeidstidsbetingelser bare rimelig.

Når det gjelder vikarer er dette en konsekvens av at flere av ansatte (kvinner) i det offentlige shopper turnuser. De vil jobbe 80 %, og velger da bort natt og helg. Da må andre ta disse ved å eie 20 % stillinger (vikarer). Håper virkelig at disse som shopper deler av turnuser, blir straffet med at de ikke får ta del av 33,6 timers arbeidsuke, sånn at de ender opp med 80 % av 33,6 timer, noe som ville vært utrolig stygt med intensjonen bak det at de får mindre uke, altså belastene turnus som skal bedres ved mindre arbeidsuke. Men dette rekner jeg med at ingen bryr seg om.

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
02.06.10 00:09

kunnskapsrik er du, men belære deg må jeg desverre. å gå i 80% stilling betyr ikke at du kan velge bort helg. Hvis så var tilfellet ville helgene aldri gå opp. Kan hende at enkelte arbeidsgivere gir sine ansatte dette tilbudet, men det er ikke norm. Det du da beskriver om å leie inn vikarer for resterende 20% er ulovlig. Den eneste løsningen på dette er en grei arbeidsgiver som gir vedkommende 20% permisjon (eller ved sykemelding). Det å ha vikarer i 20% stilling er ulovlig såfremt det ikke dreier seg om vikariat, siden vacante stillinger skal lyses ut som faststilling. Har en vikar gått i en vakant stilling i over 2 år, har man krav på fast ansettelse.

Å redusere en stilling fra 100% til 80%, slik du beskriver, forekommer svært skjelden og er som regel grunnet helseårsaker (langtidssykmelding) eller permisjoner grunnet viderutdanning/skole. Disse er kortsiktige. Har aldri hørt om noen som har fritak fra helgearbeid, eller shoppet seg fram til dette innen helsevesenet. JEg har jobbet der i 10 år...

Sier man fra seg helg, faller man heller ikke under likestillingen av skift/turnus arbeid. hvilket har minimumskrav på 1/3 helg (arbeidsmiljøloven)

Norm for 80% stilling: 1/3 helg

norm for 50% stilling 1/3 helg

norm for 100% stilling 1/3 helg.

Kravet om flere i helstilling utløser behov for helgaarbeidere, i 14%stillinger, disse jobber kun 1/3 helg og består som oftest av nyutdannede eller ufaglærte (eller studenter).

Skal man få turnusene til å gå opp med å gjøre om to 50% stillinger til 100% må man jobbe 1/2 helg ... (gjelder nødvendigvis ikke avdelinger med lavproduksjon i helg)

Videre. Ditt regnestykke for nattarbeid. jeg skal gi deg det riktige regnestykket, med din formel :  5 * 10 *12 = 600., helsevesenet har dispans fra arbeidsmiljøloven angående arbeidstid og hviletid. Det betyr at nattevaktene ofte er på 10 timer (noen ganger mer, noen ganger mindre avhengig av avdeling) selv med så korte vakter som 9 timer kommer man innom ditt krav med 5 nattevakter i måneden!

 

(Innlegget ble redigert 02.06.10 00:18)

Sigyn
SigynInnlegg: 2085
02.06.10 03:37

Som billy-boy sier så er det bare tull at man får valgt bort helge-og nattevakter dersom man går små stillinger. Uansett hvilken prosentstilling du har i helsevesenet så jobber du hver tredje helg. De minste stillingene er helgejobber. Nettopp ett av poengene med at det er så mange deltidsstillinger i helsevesenet er for at de ikke vil få helgene til å gå opp ellers. Med andre ord, du kan velge å jobbe deltid, men du vil alltid måtte jobbe hver 3. helg hvis du ikke har en lederstilling.

I tillegg stemmer det at våre nattevakter varer lengre enn 8 timer. Personlig jobber jeg 9 timer og 45 minutter hver nattevakt. Jeg går tredelt turnus, og jobber 18 nattevakter på 12 uker. Det er ca. 6 i måneden, faktisk litt i overkant av det. Dette blir da altså 6 i måneden, dvs. 6*9,75=58,5timer pr. mnd. 58,5*12=702t. LANGT over det skiftarbeidere jobber, og nei, jeg jobber ikke i nattestilling. En vanlig uke for meg kan se ut slik: Natt til tirsdag, natt til onsdag, kveldsvakt torsdag, dagvakt fredag. Hvis jeg ikke jobber helgen i tillegg da, da jobber jeg alltid 6-dagers uker. Jeg har 35,5 timer/uke. I motsetning til skiftarbeiderne som jobber 33,6 timer i uken, og som 1984_flosshatt så bra illustrerte, jobber over 200 timer mindre natt i året enn meg.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
02.06.10 09:00
billy-boy: kunnskapsrik er du, men belære deg må jeg desverre.

Synest du antar litt mye! ;)

Ingen kann nok kreve å få velge bort helg, men i vår kommune er dette noe som gjøres av mange. Derfor får vi mange faste (midlertidig kontrakt på ett år av gangen) 10-30 % stillinger med bare vakter på helg. Min venns kone går 50 % fast, bare natt, som en konsekvens av at folk velger bort nattevakter fra turnusen. Mulig noe av dette skyldes at arbeidsgiver og arbeidstaker ser at helsen ikke strekker til, sånn at de legger til rette for mindre stillinger med bare dag og natt for noen, men det bli i såfall noe jeg antar kan være noe av grunnen. Det er jo mye sykdom i dette yrke, så hvorfor ikke?

Alle kan få dispans fra AML. Noen av våre skiftarbeidere har f.eks 12-timersvakter på helg, 07-19 og 19-07. Men dette blir ikke så viktig, for ditt regnestykke med 10 timer natt blir bare merkelig, ettersom definisjonen for natt strekker seg over 8 timer (22-06 eller 23-07). Med din reknemåte jobber også alle skiftarbeidere 6,2*10*12=744 timer natt per år.

Du sier i ditt eksempel 600 timer natt per år. Min erfaring sier at det er mindre bemanning på sykehusene om natta, ettersom folk sover, mens det er større aktivitet og bemanning om dagen. Med ca 600 timer per år så må vel dette gjelde for en arbeidsplass som har like stor aktivitet om natten som om dagen. Hvor er dette?

Ellers er det bra at de som jobber deltid ikke får ta del i redusert arbeidstid pga belastningen.

På TVn i går ble det sagt at dette ikke skulle ramme kommunene økonomisk. Hvordan skal det ikke det? Når arbeidstiden går ned og de skal tjene like mye, så må det jo ansettes flere folk for å dekke hullene, eller...? 5,4 % økt bemanning trengst det for å opprettholde samme kapasiteten.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
02.06.10 09:26
Sigyn: I tillegg stemmer det at våre nattevakter varer lengre enn 8 timer. Personlig jobber jeg 9 timer og 45 minutter hver nattevakt. Jeg går tredelt turnus, og jobber 18 nattevakter på 12 uker. Det er ca. 6 i måneden, faktisk litt i overkant av det. Dette blir da altså 6 i måneden, dvs. 6*9,75=58,5timer pr. mnd. 58,5*12=702t. LANGT over det skiftarbeidere jobber, og nei, jeg jobber ikke i nattestilling. En vanlig uke for meg kan se ut slik: Natt til tirsdag, natt til onsdag, kveldsvakt torsdag, dagvakt fredag. Hvis jeg ikke jobber helgen i tillegg da, da jobber jeg alltid 6-dagers uker. Jeg har 35,5 timer/uke. I motsetning til skiftarbeiderne som jobber 33,6 timer i uken, og som 1984_flosshatt så bra illustrerte, jobber over 200 timer mindre natt i året enn meg.

Som sagt, så er definisjonen for hva som går innenfor natt tidsrommet 22-06 eller 23-07. Du kan bare jobbe 8 timer natt i døgnet, selv om dere kaller en vakt fra 19-07 for nattevakt.

Hadde jeg brukt din defiisjon på natt, så ville industriens 12-timersvakter (uten overtidbet for det over 8 timer) gitt betydelig flere timer nattarbeid for skiftarbeidere.

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
03.06.10 18:10
1984_flosshatt: Ingen kann nok kreve å få velge bort helg, men i vår kommune er dette noe som gjøres av mange. Derfor får vi mange faste (midlertidig kontrakt på ett år av gangen) 10-30 % stillinger med bare vakter på helg. Min venns kone går 50 % fast, bare natt, som en konsekvens av at folk velger bort nattevakter fra turnusen. Mulig noe av dette skyldes at arbeidsgiver og arbeidstaker ser at helsen ikke strekker til, sånn at de legger til rette for mindre stillinger med bare dag og natt for noen, men det bli i såfall noe jeg antar kan være noe av grunnen. Det er jo mye sykdom i dette yrke, så hvorfor ikke?

Da får din kommne stå for den praksisen, men det gør det ikke til norm. Det er dessuten irrelevant i denne diskusjonen. fordi som; sakt, -flere ganger: Man får ikke 33.6 uke hvis man ikke jobber tredelt turnus og helg. Det som er bestemt er at turnusarbeidere som går tilnermet lik skift, også skal få 33.6 uker

Sier du fra deg helg og natt, slik som i din kommune, sier du også fra deg muligheten til 33.6 og kanskje til og med 35.5 å må gå til 37.5 timers uke...

Feilen din er at du tror alle sykepleiere i hele norge går tilnærmet skiftarbeid, det er like sant som at alle industriarbeidende jobber skift, de gjør ikke det. Men de skiftarbeidnde som nå går skift, får dette kompensert med 33.6 uke. På samme måte skulle det magle at sykepleiere (og andre) som jobber i praksis skiftarbeid (men kalles turnus) også skal få denne kompensasjonen.

Finnes mange avdelinger rundt om kring på sykehus med høy bemanning på natt. Skiftene på min avdeling er minimum 5/5/4 (d/a/n).

Kort oppsummert.

Jobber du som sykepleier kun dagtid og ikke helg, har man 37.5 t/uke

Jobber du som sykepleier kun aften og kveld + 1/3 helg har man 35.5 t/uke

Jobber du som sykepleier dag, aften og natt + 1/3 hver helg har man nå endelig 33,6 t/uke.

Synes du fortsatt det er tullete? I så fall synes jeg du burde gå inn i deg selv å spørre deg hvorfor en mann som jobber harde skift bør få mer enen kvinne som jobber harde turnuser (skift)...

å jeg står fortsatt på min uttallelse at jeg finner det undelig at det tok så lang tild å sidestille disse turnuseene med skiftarbeid (januar 2010)

(Innlegget ble redigert 03.06.10 18:14)

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
03.06.10 18:12
1984_flosshatt: Med ca 600 timer per år så må vel dette gjelde for en arbeidsplass som har like stor aktivitet om natten som om dagen. Hvor er dette?

Legevakten, mottakelsen på sykehus, intensivavdelinger på sykehus, enkelte palliative avdelinger, psykaitriske akuttavdelinger m.m.

 

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
03.06.10 18:19
1984_flosshatt: På TVn i går ble det sagt at dette ikke skulle ramme kommunene økonomisk. Hvordan skal det ikke det? Når arbeidstiden går ned og de skal tjene like mye, så må det jo ansettes flere folk for å dekke hullene, eller...? 5,4 % økt bemanning trengst det for å opprettholde samme kapasiteten.

enkelt, De fleste avdelinger har rene nattevaktstillinger, disse kommer ikke under den nye ordningen siden...vell...ingen jobber tredelt turnus...Ergo, ingen økonnomiske ekstrautgifter...den nye arbeidsmiljøloven påvirker dem ikke en eneste krone

Som påpekt tidligere. 33.6 uke gjelder ikke automatisk alle helsearbeidere, i alle turnuser. Det gjelder de som jobber tilnermet lik skift...Synes du det er feil at dette fåtallet ikke skal ha lik rettighet med skiftarbeidende?

 

(Innlegget ble redigert 03.06.10 18:25)

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
03.06.10 19:54
billy-boy: Feilen din er at du tror alle sykepleiere i hele norge går tilnærmet skiftarbeid, det er like sant som at alle industriarbeidende jobber skift, de gjør ikke det. Men de skiftarbeidnde som nå går skift, får dette kompensert med 33.6 uke. På samme måte skulle det magle at sykepleiere (og andre) som jobber i praksis skiftarbeid (men kalles turnus) også skal få denne kompensasjonen.

Men hva er da feilen din? I følge dette sitatet virker det som om du tror at alle skiftarbeidere får 33,6 timer. Det stemmer ikke. Skal de få 33,6 timers arbeidsuke kreves det at de har en skiftplan med 539 timer mellom kl 23.00 - 07.00 per år.

I de eksemplene du har gitt meg, viser du at den nye likestillingen for turnus og skift ikke er en reell likestilling ettersom en sykepleier kan jobbe turnus med 33,6 timer uten å ha 539 timer mellom 23.00 - 07.00.

Hvis en skiftarbeider ikke oppfyller dette kravet, så får han som turnusarbeiderne arbeidsuke på 35,5 timer. Tadaaa... ;)

Da sykepleierne fikk likestilt turnus og skift, fikk de samtidig inn skiftarbeidernes minstekrav om 539 timer natt (23-07)? Venter med spenning på svar!

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
03.06.10 20:04
billy-boy: enkelt,

Enkelt? Hvis enkelte ansatte får redsert sin stilling fra 35,5 timer til 33,6 timer (5,4%), så må det leies inn flere for å kunne ha samme bemanningen. Dette tilsvarer over 2 uker ekstra fri per ansatt, noe som må dekkes ved flere ansatte.

Men, det er helt greit det for min del at de får samme betingelser som skifarbeidere, men da må de også jobbe 539 timer natt (23-07) i løpet av året. Hvis ikke bør de få samme arbeidstid som skiftarbeidere som ikke oppfyller kravet.

Hos oss har vi tre typer skiftordninger som alle har nattevakter, tredelt, firedelt og femdelt. Bare femdelt oppfyller kravet, og de to andre må jobbe 35,5 timer per uke. Når jeg hører på deg virker det som om du er feilopplyst med at alle som går skift får 33,6 timer.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
03.06.10 20:11
billy-boy: Jobber du som sykepleier kun aften og kveld + 1/3 helg har man 35.5 t/uke

...og det at de som ikke engang skal jobbe natt skal få 35,5 overrasker meg stort. Som skiftarbeider ville nok ikke engang dette engang gitt 35,5 timer per uke, men full uke.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
03.06.10 20:42

...og etter å ha lest gjennom heftet fra LO, UNIO, YS og Akademikerne må jeg riste litt på hodet.

En skiftarbeider med 33,6 timer, har 1/3 av sine skift på natt. En tredelt turnusarbeider har 1/3 av sine skift på kveld, natt og søndag. STOR FORSKJELL!

Så kommer de med en lang argumentasjon for at 1/3 av sine skift på kveld, natt og søndag er like belastende som en skiftarbeider med 1/3 av vaktene på natt, 2/5 uker på søndag (eller 3/5 på helg) og 1/3 av vaktene på kveld (totalt 15/21 skift er kveld, natt eller søndag). Altså, de vil likestille turnus med 33% kveld, natt og søndag, men skift som har 72% kveld, natt og søndag.

Utrolig moro! Beste argumentet de har er at de i det kvinnedominerte helseyrekene sliter med dårlig helse og er mye borte fra jobben.

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
04.06.10 02:15
1984_flosshatt: Hos oss har vi tre typer skiftordninger som alle har nattevakter, tredelt, firedelt og femdelt. Bare femdelt oppfyller kravet, og de to andre må jobbe 35,5 timer per uke. Når jeg hører på deg virker det som om du er feilopplyst med at alle som går skift får 33,6 timer.

kanskje på tide å stille krav til arbeidsgiver om å rette seg etter nyvedtatt arbeidsmiljølov på din arbeidsplass å fprlange 33.6 timers uke til alle skiftene på arbeidsplassen da??

Jeg forholder meg til lovgivingen, og ikke til praksis i en norsk bedrift.

(Innlegget ble redigert 04.06.10 02:16)

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
04.06.10 02:23
1984_flosshatt: Enkelt? Hvis enkelte ansatte får redsert sin stilling fra 35,5 timer til 33,6 timer (5,4%), så må det leies inn flere for å kunne ha samme bemanningen. Dette tilsvarer over 2 uker ekstra fri per ansatt, noe som må dekkes ved flere ansatte.

og hvis ingen får redusert sin stilling fra 35.5 timer til 33.6 timer så blir det 0% og økonomien blir den samme.

Er opp til hver enkelt avdeling å bestemme hvorvidt man skal ha tredelt turnus eller ei...

(Innlegget ble redigert 04.06.10 02:26)

billy-boy
billy-boyInnlegg: 1651
04.06.10 02:42

hvorvidt man har de fleste vaktene på dag, aften eller natt er for meg likegyldig, jeg ser på ordningen som en erstatnng for å måtte gjennommgå belastningen med å omstille seg mellom vaktene, da det fucker opp søvnrytme. Erstatning for ubekvem arbeidstid får man gjennom timetillegg, ikke gjennom kortere arbeidsuke.

For meg som ren nattevakt ville det for eksempel være like horribelt å gå en dagvakt, som det er for en dagvakt å gå nattevakt. På lik linje med en dag/aften arbeider som ikke får 36.6 timers uke ved å ikke gå natt, får heller ikke jeg 36.6 timers uke som ren nattevakt.

SAken er at det er vesentlig mer belastende å gå D/A/N kontra å gå D/A eller ren N og man burde skille mellom disse arbeidsformene. Og denne forskjellen veier tyngre en om hvorvidt man har en nattevakt eller to for lite i sin arbeisplan pr mnd til å kvallifisere eller ei, slik du synes. Gled deg heller over den nye arbeidsmiljøloven, for det er en ny arbeidsmiljølov, ikke en ny sykepleierlov. Hvordan man velger å tolke denne loven får bli mellom arbeidstilyn, arbeidsgiver og arbeidstaker. LO velger å tolke den på sin måte, arbeidsgiver velger å tolke den på sin måte. Hvordan du og din arbeidsgiver tolker det er for meg likegyldig og irrelevant i forhold til min arbeidsdag.

 

 

 

(Innlegget ble redigert 04.06.10 02:44)

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
04.06.10 10:41
billy-boy: kanskje på tide å stille krav til arbeidsgiver om å rette seg etter nyvedtatt arbeidsmiljølov på din arbeidsplass å fprlange 33.6 timers uke til alle skiftene på arbeidsplassen da?? Jeg forholder meg til lovgivingen, og ikke til praksis i en norsk bedrift.

Arbeidsmiljøloven sier at en helkontinuerlig skiftarbeider skal ha 36 timer, ikke 33,6 timer. Dette gjelder også for Turnus, 36 timer.

33,6 er etter avtale. Turnusarbeidere har skaffet seg samme avtalen med mindre krav til ubekvem arbeidstid.

Du forholder deg ikke til lovgivningen, i hvertfall ikke AML.

1984_flosshatt
1984_flosshattInnlegg: 1173
04.06.10 10:57
billy-boy: hvorvidt man har de fleste vaktene på dag, aften eller natt er for meg likegyldig, jeg ser på ordningen som en erstatnng for å måtte gjennommgå belastningen med å omstille seg mellom vaktene, da det fucker opp søvnrytme. Erstatning for ubekvem arbeidstid får man gjennom timetillegg, ikke gjennom kortere arbeidsuke. For meg som ren nattevakt ville det for eksempel være like horribelt å gå en dagvakt, som det er for en dagvakt å gå nattevakt. På lik linje med en dag/aften arbeider som ikke får 36.6 timers uke ved å ikke gå natt, får heller ikke jeg 36.6 timers uke som ren nattevakt.

Som sagt, så har skiftarbeidere med dag, natt og kveld også 35,5 timer, men kan få 33,6 timer ved 539 timer definert som natt.

Deres 35,5 timer kompenserer for ubekvem arbeidstid, for alternativet er å være 40 timer på jobben hver uke.

Skal med glede se at dere også får 33,6 timer, men bare hvis det "likestilles" med de skiftarbeidere som får 33,6 timer.

Sånn det ble denne gangen endte det ikke opp med en likestilling, men bedre stilling. Mens en skiftarbeider må gå 1/3 natt, 1/3 dag, 1/3 kveld (inkl søndager) for å få 33,6 timer, kan en på turnus gå 1/3 på natt, kveld og søndag og 2/3 dag.

Sigyn
SigynInnlegg: 2085
12.06.10 00:25
1984_flosshatt: Som sagt, så har skiftarbeidere med dag, natt og kveld også 35,5 timer, men kan få 33,6 timer ved 539 timer definert som natt. Deres 35,5 timer kompenserer for ubekvem arbeidstid, for alternativet er å være 40 timer på jobben hver uke. Skal med glede se at dere også får 33,6 timer, men bare hvis det "likestilles" med de skiftarbeidere som får 33,6 timer. Sånn det ble denne gangen endte det ikke opp med en likestilling, men bedre stilling. Mens en skiftarbeider må gå 1/3 natt, 1/3 dag, 1/3 kveld (inkl søndager) for å få 33,6 timer, kan en på turnus gå 1/3 på natt, kveld og søndag og 2/3 dag.

Du definerer nattarbeid fra 22-06 eller 23-07. Hva med oss som faktisk jobber nattevakt fra 22-07:45? Er ikke vi på nattevakt de ekstra timene? For ikke å nevne mindre hviletid mellom nattevaktene, mindre tid til sosialt liv og mindre tid til søvn? Men nei, klokka er over ett eller annet og da er det ikke nattevakt lengre. Ikke ALT skal være tilpasset industrien, vi jobber nattevakter vi også selv om vi jobber flere timer enn industriarbeiderne gjør.

Og ja, noen av oss jobber langt flere nattevakter enn du tror. Som Billy-boy skriver, det er forskjell på ulike typer avdelinger. Og for de av oss som har nærmere 40% av sine vakter på natt (tredelt turnus) i TILLEGG til hver tredje helg og kveldsvakter, så høres det ut som komplett humbug det du kommer med.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg