Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Devaluere den Norske krona eller sett ned renta

NYTT TEMA
bjooves

Innlegg: 1123
bjooves
11.02.03 18:09
Industriarbeisplassene forsvinner pga. høyrekreftenes(eutilhengernes) manglende vilje til å sette ned renten, eller manglende vilje til å devaluere krona. Begge disse alternativene kan snu dagens situasjon mht. industriarbeisplasser.

Det synes derimot som om høyrekreftene vil at det Norske folk skal synes de har et bedre alternativ ved å gå inn i eu. Det kommer nok snart et argument derfra som sier at hvis vi sier ja til eu så får vi lavere rente. Derfor synes det som om høyrekreftene/eutilhengerne ikke skyr noe middel for å snu stemningen i folket.

Sett ned renta nå eller devaluer krona samt gjeninnfør mottoet "arbeid til alle", så er vi allerede inn i en positiv retning igjen, og dette kan Norge selv bestemme så lenge vi ikke er underlagt unonsåket.
october

Innlegg: 41438
october
11.02.03 18:11
Ikke så greit å devaluere kronen når man har et flytende kurs system...

Med vennlig hilsen
October
bjooves

Innlegg: 1123
bjooves
12.02.03 02:39
Ser october har denne påstanden. Kan october redegjøre konkret hva påstanden bunner i?

Å devaluere krona eller det å sette ned renta mener jeg ville fått oss ut av bakevja.
Ante

Innlegg: 4536
Ante
12.02.03 02:45
Høyrekreftene? Så AP er høyrekrefter nå? Selv SV vil ikke ta standpunkt i EU-spørsmålet siden de ikke vil skremme bort velgere. Det har Christin selv sagt på TV :)
bikerjens

Innlegg: 5752
bikerjens
12.02.03 08:11
Arbeidsplasser har forsvunnet ved effektivisering av produksjon helt siden steinalderen (jegere ble byttet ut med (færre) bønder, kjærringa foran plogen ble byttet ut med hest), likevel sitter vi igjen med omtrent null arbeidsløshet.

Når skal dere lære?
kvaps

Innlegg: 1976
kvaps
12.02.03 08:20
bjooves skrev:
Ser october har denne påstanden.....

Så du mener at kronekursen ikke "flyter"?

Hvordan foregår fastsettelsen av kronekursen i dag?.
Blurb

Innlegg: 12212
Blurb
12.02.03 09:48
bjooves skrev:
Industriarbeisplassene forsvinner pga. høyrekreftenes(eutilhengernes) manglende vilje til å sette ned renten, eller manglende vilje til å devaluere krona. Begge disse alternativene kan snu dagens situasjon mht. industriarbeisplasser.

---------------------
Det er mange årsaker til at industriarbeidsplasser forsvinner. Kraftige lønnstillegg siden 1998 som forårsaker dårligere konkurranseevne (ikke unikt for Norge) og verdenskonjunkturene er kanskje vel så viktige som høy valutakurs. Når det gjelder forslaget om å devaluere, så er det riktig som October sier, at dette ikke gjøres i et system der krona flyter. Vi vil imidlertid få samme effekt med en kraftig nedsetting av rentenivået. Det har har imidlertid også flere uheldige implikasjoner, med sterk prisstigning som viktigste. Da vil ikke industrien slite med høy valutakurs, men med sterk økning i kostnadene (sterkere enn nå).

Sitat:
Det synes derimot som om høyrekreftene vil at det Norske folk skal synes de har et bedre alternativ ved å gå inn i eu. Det kommer nok snart et argument derfra som sier at hvis vi sier ja til eu så får vi lavere rente. Derfor synes det som om høyrekreftene/eutilhengerne ikke skyr noe middel for å snu stemningen i folket.
--------------
Jeg synes det er merkelig at du setter merkelappen "høyrekreftene" på ditt argument om "den skjulte agenda"....Arbeiderpartiet er splittet i synet på EU, det samme er SV (er ikke lederen i Ja til EU fra SV?). Dessuten begynner FrP å framstå som et Nei parti, men det er kanskje ikke godt å si hvilket standpunkt de vil ta....vi får vente på Hagens mening.


Sitat:
Sett ned renta nå eller devaluer krona samt gjeninnfør mottoet "arbeid til alle", så er vi allerede inn i en positiv retning igjen, og dette kan Norge selv bestemme så lenge vi ikke er underlagt unonsåket.

-------------
Å sette ned renta i en situasjon der det er press på priser, er ikke god medisin.


Blurb
october

Innlegg: 41438
october
12.02.03 09:58
Ser at Blurb har regegjort for påstanden, og jeg er enig i det han skriver.Med vennlig hilsen
October
glæfsvik

Innlegg: 1469
glæfsvik
12.02.03 10:06
Jeg er enig med deg i dette.
Renten burde vært politisk styrt fra det offentlige.
En devaluering av den norske kronen med 30-40% ville bedre den norske økonomien både på kort og lang sikt.
sjeikbenreddik

Innlegg: 1716
sjeikbenreddik
12.02.03 10:10
Ta deg et grunnkurs i sosialøkonomi før du kommer med "løsninger" og påstander om at det er store stygge høyrekrefter som er skyld i at industriarbeidplasser forsvinner. Noen hint:
1 Industriarbeidplasser forsvinner pga høye lønnskostnader i tillegg til høy rente og høy kronekurs.

2. Den høye renten har vi for å hindre høyere inflasjon som gjøre oss enda mindre konkurransedyktige, og da på lengre sikt også

3. Full sysselsetting er et billig slagord, men en sosialøkonomisk umulighet. Man ville klart det på kort sikt, men det ville gitt skyhøy inflasjon og mye høyere arbeidsledighet på sikt.

4. Devaluering er kun mulig i et fastkurssystem (noe vi IKKE har uansett). Det gir i likehet med full sysselsetting svært uheldige konsekvenser på sikt, og svekker troen på den norske kronen i lang tid. Blant sosialøkonomer omtales devaluering som å pisse i buksa for å holde varmen

onyx

Innlegg: 14788
onyx
12.02.03 11:23
sjeikbenreddik skrev:
Ta deg et grunnkurs i sosialøkonomi før du kommer med "løsninger" og påstander om at det er store stygge høyrekrefter som er skyld i at industriarbeidplasser forsvinner. ......"


*Vi ville gå glipp av mange friske utspill
dersom bjooves fulgte ditt råd!
Blurb

Innlegg: 12212
Blurb
12.02.03 12:29
onyx skrev:
*Vi ville gå glipp av mange friske utspill
dersom bjooves fulgte ditt råd!
---------
Det er nok av utspillspropeller her,
selv uten bjooves.

Blurb
Fluesoppen

Innlegg: 1480
Fluesoppen
12.02.03 12:31
Å skylde på "høyrekreftene" er totalt bomskudd i denne sammenhengen!

Hvem er det som kjører knallhardt på med å "stå på krava" og er mer interessert i tariffer, LO, klubben og kravmentalitet - om ikke venstresidens folk ?
Nei, her bommet du noe aldeles fryktelig min gode mann.

Gjedrem har ganske riktig en del av ansvaret for industridøden og arbeidsplassene, men størsate delen av ansvaret hviler på den enkelte arbeidstagers sanseløse grådighet. Og LO og klubbledere fyrer opp under disse ukloke lønnskravene.

Norske arbeidere er dyrest i verden:

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=4032482

Her er hovedårsaken til industridøden og utflaggingen, for i Norge skal man kunne ta to årig utdannelse på yrkesskolen og tjene like godt som bl.annet ingeniører med 4 årig høyere utdanning.
Dvs en industriarbeider eller håndverker i Norge tjener atskillig bedre enn en nyutdannet akademiker med kanskje 300.000 i studielån, og bedre enn en kommunalt ansatt ingeniør med lang fartstid.
Slik er det INGEN andre steder i verden!

Vi har priset oss ut av verdens markedet, det er hovedårsaken - og i tillegg sliter vi med en egenrådig og veldig teoretisk/udynamisk sentralbanksjef.


fluesoppen
onyx

Innlegg: 14788
onyx
12.02.03 12:41
Blurb skrev:
onyx skrev:
*Vi ville gå glipp av mange friske utspill
dersom bjooves fulgte ditt råd!
---------
Det er nok av utspillspropeller her,
selv uten bjooves.*Et spesielt forhold til økonomi
synes å være en fellesnevner! ;-)
Blurb

Innlegg: 12212
Blurb
12.02.03 12:51
onyx skrev:
*Et spesielt forhold til økonomi
synes å være en fellesnevner! ;-)

------------
Hehe, jepp.
bjoones og fluesoppen deler synet
på hvordan norsk økonomi fungerer.
Eneste forskjellen er politisk ståsted.

Blurb
Kristo

Innlegg: 808
Kristo
12.02.03 13:07
glæfsvik:

Hva tror du andre industriland med dobbelt og tredobbelt så høy arbeidsløshet som Norge -- et land som dessuten har et overskudd i utenrikshandelen på 160-170 milliarder kroner i året -- ville si hvis vi devaluerte valutaen med 30-40%? Jeg tror jeg vet: FORBANNA, STINKRIKE EGOISTER.

Nei, dette er et problem vi må løse ved å satse på stadig mer spesialisert, kunnskaps- og kapitalintensiv produksjon. Det er industriarbeiderne som relativt sett er dyre i Norge, ikke akademikere og annen høyt utdannet arbeidskraft. Kapital har vi mer av enn de fleste; når det gjelder kunnskap har vi også et bra utgangspunkt, men kan klart bli enda bedre. Norge må glemme arbeidskraftintensiv industriproduksjon og satse offensivt på KK! (Kunnskap & kapital).
bjooves

Innlegg: 1123
bjooves
12.02.03 19:18
Krist skrev bl.a.:Jeg tror jeg vet: FORBANNA, STINKRIKE EGOISTER.

Ja, - hvis det er det som skal til for at Norske arbeidstakere skal ha et lønnet arbeide å gå til, - så la oss for all del være som du sier forbanna stinkrike egoister.
bjooves

Innlegg: 1123
bjooves
12.02.03 22:29
Det kan synes som om markedsliberalisme i fullskala gir uheldige konsekvenser for et land som Norge med bare 4 millioner innbyggere.

At det kan fungere med land som har 40-100 millioner innbyggere samt naboland med tilsvarende innbyggertall kan godt hende.

Samfunnsmekanismer fungerer nødvendigvis ikke på samme måte i alle land.
october

Innlegg: 41438
october
12.02.03 22:35
Nå har vi ikke et fullskale markedsliberalise i Norge. Vi har en stor offentlig sektor, og har vært styrt stort sett av sosialdemokrater.


Med vennlig hilsen
October
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
12.02.03 23:04
Devaluering har jo sine avgjort negative sider også. bl.a. vil alle importpriser
gå opp, og behov for nye og større lønnsøkninger igjen, så nye renteøkninger.
Når man tenker på hva vi forbruker av importerte varer, så tror jeg man skal være glad for kurspolitikken vi fører.

Vi har aldri hatt full markedsliberalisering i Norge, og selv om jeg er liberaler så
godtar jeg at noen sektorer ikke fungerer.

Rentepolitikken derimot, er jeg ikke så sikker om jeg støtter. Ser man litt på den Europeisek måten ( den norske skal egentlig følge internasjonal standard ) kontra den norske så er jeg ikke så sikker på at vi har et påstått press av den karakter
som legges til grunn, i så fall ville mange land ha det samme presset i økonomien.
Så er styringsregelen ovenfor Norges Bank slik at man skal prøve å forutse inflasjonsnivået om 2 år, noe den selvfølgerlig ikke klarer.
Jeg mener godt renten i Norge kan være 4,5 - 5% allerede idag.
Hvis det offentlige samtidig innførte ansettelsestopp i offentlig sektor, og kom med
ønsker eller visjoner om at offentlig sektor skal effektiveres, og da reel ikke ved å flytte på folk, så kunne den vært lavere faktisk.

Man skal ikke bruke oljefondet, det er jeg enig i, man burde faktisk heller ikke brukt avkastningen. Oljefondet skal heller ikke brukes som i dag, men mye mer intelligent for jobbskaping.

Privatisere driften i det offentlige er også sløsing, eller uten kunnskaper eller konsekvensforståelse. Besparelse på 2,5 milliarder er peanutts, i forhold til andre
mer sammfunnstjenlige privatiseringer av misligholdt eller død offentlig kapital.

Det finnes en annen måte å styre sammfunnsøkonomien på også, ved å innformere om fremtidens visjoner og mål for eksempel over en 4 års perioden,
og så ikke kjøre med stram økonomi, men en politikk som har et bedre samspill mellom offentlig økonomi og privat økonomi.

Meningen og det samfunnstjenlige må være at offentlig sektor skal redusere sitt forbruk ned til under 45, helst ned til 40% av innenlands BNP innen samme periode.

Og denne politikken blir derav omvendt av dagens, kjempeekspensiv uten olje
inntekter med målet om å øke BNP kraftig, kanskje så mye som 10 % hvert år.october

Innlegg: 41438
october
12.02.03 23:43
Hansken skrev:
Devaluering har jo sine avgjort negative sider også. bl.a. vil alle importpriser
gå opp, og behov for nye og større lønnsøkninger igjen, så nye renteøkninger.
Når man tenker på hva vi forbruker av importerte varer, så tror jeg man skal være glad for kurspolitikken vi fører.

OCTOBER: Ja, mange glemmer den effekten. Skal Norske varer bli billigere så må utenlandske varer bli dyrere. Fastkurspolitikk er dessuten noe som har blitt forsøkt, og som man har godt mye vekk fra.

H: Vi har aldri hatt full markedsliberalisering i Norge, og selv om jeg er liberaler så
godtar jeg at noen sektorer ikke fungerer.

OCTOBER: Enig med deg. Markedssvikt er et problem. Folk bruker argumenter som bunner i markedssvikt til kritikk av markedsøkonomi. Det kan man gjerne gjøre for min del, men det hadde nok vært mer fruktbart å debbatere hvordan man kan løse opp i markedssviktene. Noen områder bør staten ta seg av. Noe fordi det åpenbart bør være offentlige oppgaver, andre fordi det blir mest effektivt. I et land som Norge tillatter geografien ofte ikke at man kan oppnå konkurranse alle steder. Offentlige monopol kan være bedre enn private.

H: Rentepolitikken derimot, er jeg ikke så sikker om jeg støtter. Ser man litt på den Europeisek måten ( den norske skal egentlig følge internasjonal standard ) kontra den norske så er jeg ikke så sikker på at vi har et påstått press av den karakter som legges til grunn, i så fall ville mange land ha det samme presset i økonomien.

OCTOBER: Dette har de fått mye kjeft for også. Man mener gjerne at Norges Bank reagerte for sent på nedgangstegnene. I fjor lå kjerneinflasjonen godt under de 2,5% man har som mål. Man skal likevel tenkte på at pengepolitikkens virkninger er beregnet to år frem i tid. 9/11 kunne man ikke forutse for to år siden. En del andre sentralbanken kan sies å ha reagert kjappere på dette, men man kan også se det på andre måten - andre økonomier har blitt mer berørt enn den Norske.

H: Så er styringsregelen ovenfor Norges Bank slik at man skal prøve å forutse inflasjonsnivået om 2 år, noe den selvfølgerlig ikke klarer.
Jeg mener godt renten i Norge kan være 4,5 - 5% allerede idag.
Hvis det offentlige samtidig innførte ansettelsestopp i offentlig sektor, og kom med
ønsker eller visjoner om at offentlig sektor skal effektiveres, og da reel ikke ved å flytte på folk, så kunne den vært lavere faktisk.

OCTOBER: Rente ute forventes å ligge opp mot 6% på lengre sikt, i følge de tallene Norges Bank går ut i fra. I Norge forventes den ned rundt 1% i løpet av året. Men internasjonal konkunkturer er ikke lette å spå. Hendelser som 9/11 kan snu rundt på mye rart. Men dersom du leser på Norges Banks hjemmeside kan du nok der få mye bedre input i en slik diskusjon enn hva jeg kan lire av meg :-)

H: Man skal ikke bruke oljefondet, det er jeg enig i, man burde faktisk heller ikke brukt avkastningen. Oljefondet skal heller ikke brukes som i dag, men mye mer intelligent for jobbskaping.

OCTOBER: En av de bedre ideene i FrPs alternative budsjettforslag var å avsette en del av oljeformuen til et forskningsfond. Dette er et forslag jeg kan støtte.

H: Det finnes en annen måte å styre sammfunnsøkonomien på også, ved å innformere om fremtidens visjoner og mål for eksempel over en 4 års perioden,
og så ikke kjøre med stram økonomi, men en politikk som har et bedre samspill mellom offentlig økonomi og privat økonomi.

OCTOBER: Her klarte jeg ikke helt å følge med. Det hørtest mest ut som en moderne versjon av "fem års planene" i Sovjet... Hva mener du mer konkret med dette?

H: Meningen og det samfunnstjenlige må være at offentlig sektor skal redusere sitt forbruk ned til under 45, helst ned til 40% av innenlands BNP innen samme periode.

OCTOBER: Offentlig konsum og investerinn var (i 2001 tror jeg) 350 mrd, av et BNP på 1510 mrd. Dette utgjør under en fjerdedel av BNP :-)


Med vennlig hilsen
October
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
13.02.03 00:13
Hei october.

Dette med renten er jeg klar over, og det antydes vel en økning internasjonalt kanskje med en 1.5%.
Derfor burde den nå være 4.5% her. Dette er enkelt fortalt, men jeg kan ikke forstå gjennom noen tall at vi har noe press i økonomien.
I Sverige burde de i så fall ha et ennå større press, riktignok har vel renten steget 0,5% men det er lenge siden den burde vært justert, og siste tilkommer er England. Likeledes begge Bene(lux)land. Italia, Portugal har press.

Forskningsfond er tull etter min mening, forskning er en av hovedfaktorene som må prioriteres, men det kjøres ut over Statsbudsjettet.

Jeg syntes også på grunn av usikkerheten at oljefondet skal brukes til oppkjøp av
utenlandske aksjeselskaper i en slik grad at man oppnår KONTROLL.
Ikke maks 3%, som idag.
Jeg ønsker primært at oljefondet skal brukes som kapitalbase for Norske selskaper for oppkjøp av konkurrenter eller inkorperering av selskaper tilegnet sin forretningsfilosofi.

Fondet skal være rullerende og statens skal ikke som hovedregel ha aksjemajoritet eller sperremuligheter i avstemninger.

Eks. Hydro ønsker å kjøpe opp en stor fabrikk i utlandet, men må låne penger.
Nei, man får Staten til å kjøpe denne bedriften, slår denne og Hydro sammen.
Staten selger seg ut, straks man har beskatning til Norge og hovedkontoret for
den nye sammenslåingen til Norge.
Meningen er at man skal skape skatteinntekter og ny sysselsetningsvekst i
" kontoryrker" bl.a. for å få resysselsatt overskytende offentlige ansatte byråkrater.
Disse kan lett omstilles. men ikke til annet arbeid en kontorrelatert.
Skatteinntekter og lønnsbeskatning blir da fremtidens måte og finansiere statens samlede utgifter, også pensjonsforpliktelser.
Grunnen er mange. Vi har kjøpt det vi trenger og er ikke avhengig av oljefondets fremtidige vekst, den kan lett forbli 0. Oljeprisen vil helt sikkert synke og gass er billigvare, det er effektiv forsyning man kan tjene på.
Vi blir uavhengig av aksjekurser, kronekurs og inflasjon. Pengene er i utlandet
og telles i norske kroner, men er ellers uten interesse.
Man vet heller ingen konsekvenser av hjemføring av disse pengene når behovet melder seg. Det vil ikke være usannsynlig med hjemkalling av 100 milliarder
hvert år fra 2018, da forsvinner pengene fort, man vet heller ingenting om kjøpekraften på 100 milliarder om 16 år.

Resten kommer i nytt innlegg.

Blurb

Innlegg: 12212
Blurb
13.02.03 00:17
Hehe, ja, vi burde kjøpe OPP utenlandske selskaper...;-)

Så burde vi utdanne flere som October osv. på NHH og sende dem ut for å sitte i styrer rundt om i verden.

Har du tenkt gjennom dette skikkelig?

Blurb
october

Innlegg: 41438
october
13.02.03 00:26
Norge har hatt en svært lav arbeidsledighet, og svært høy lønnsvekst. Dette burde da kunne tjene som indikatorer på at det er et visst press i økonomien!

For øvrig vet jeg ikke helt hva jeg skal si om dine andre teorier...


Med vennlig hilsen
October
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
13.02.03 00:34
Til october igjen.

Jeg begynner med det siste først for å få sammenhengen riktig.

Offentlig forbruk er totalt pengeforbruk i forhold til BNP innenlands.
Innenlands er målestokken for Norge, da man ikke kan iberegne utenlandsført kapital.
Det ser du også i Nasjonaløkonomien.
BNP er da ca 1260 milliarder. Statens samlede bruk er 55% av dette eller ca 700
milliarder. ( Egentlig er den 62% fordi Statlige selskaper innen statsforvaltningen, eiendom veiutbygging o.s.v. er bokført under privat forbruk, gjelder også kommune og fylkesforvaltningen )

Dette er den største grunnen til det såkalte presset i den norske økonomien, og grunnen til at man sier at privat sektor øker så mye, på tross av at det avgjort ikke er tilfellet. Hushioldningene i Norge kjøper ikke like mye som privathusholdningene i gjennomsnitts EU bortsett fra boliger, som vi eier i større utstrekning. I andre land er det mer vanlig at selskaper tar seg av dette, men det forvaltes som privatfinansiiert. Hvem som finansierer en bolig er derav uten interesse.

Gjennomsnittet i EU er for offentlig bruk 45% av BNP, i Sverige bare 42%, takket være den store industrien. Derav kan også Sverige investere f.eks. 324 milliarder i veier og Jernbane, mens Norge ikke kan på grunn av presset i offentlig sektor.

Hvis du ser på alle rapporter om norsk økonomi fra OECD, står dette offentlige
%.vise andelen for den klart største hinder for utvidelse av nødvendige investeringer i Norge, og alle er sterkt bekymret for dette.
Den må ned i 40 - 45%, men i kroner kan den jo økes hvis innenlands BNP øker.

Jeg velger å sende ennå et innlegg av flere grunner.
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
13.02.03 00:41
Lønnsveksten er høy, men det er staten som driver denne p-g-a- kostnadsveksten i off. sektor, denne må vi justere ned som en konsekvens av "alternativ nasjonaløkonomi "

Vi har ikke lav arbeidsledighet, men vi oppgir antall sysselsatte, og hadde derav
f.eks. o.5% økning i sysselsetningsveksten første halvår 2002.
Reelt hadde vi en nedgang i sysselsetningen på 6.5% i utførte timeverk.

Vi utfører nå bare 1,8 mill årsverk. Det er 6% lavere enn i 1997.
Antall sysselsatte har i samme periode økt med 75 000.
Vi har forøvrig registrert en normalarbeidsstyrke på 2,7 mill.
som alle kunne vært i jobb.
october

Innlegg: 41438
october
13.02.03 00:49
Det ble litt svevende dette. Denne "alternative nasjonaløkonomien" du skriver om...

Men jeg takker for innspill

Med vennlig hilsen
October
Blurb

Innlegg: 12212
Blurb
13.02.03 01:05
Svevende er mildt sagt.....
Dette minner om innleggene til gamle gode "Kinelogg"

Blurb
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
13.02.03 01:16
October. Hele denne planen er en del av et fullstendig opplegg for annerledes tenkende sosialøkonomer. Den er ellers altomfattende og omhandler alt fra nye
og endrede likhet i arbeidsmarkedet. Utjamning av forskjellsbehandling av off og priv. ansatte, nye pensjonssystemer, enklere og mye bedre enn dagens foreslåtte.

40 milliarder i stort sett avgiftslette, skattejusteringer og fjerning av minstefradrag.
Utgifter til inntekterverv gir ansatte reelle skattereduksjoner ikke på inntekt, men i skatteøre.
Endringer i sykepengeopplegg o.s.v.
Alt for å hindre nødvendige kostnadsøkninger og lønnsvekst, men samtidig oppgradere privatøkonomien for alle - til å leve av - bekymringsløst.
-----------------
Så tilbake til forklaringen om plan.

Meningen er at offentlig sektor skal endres til et totaltforbruk på 40 - 45 % av BNP.
samt fjerne pressmidler som bl.a. opplån av midler i off. sektor, derimot nedbetale den kommunale gjeld i sin helhet innen perioden, samt helst fjerne overføringen fra Stat til kommune/ fylket.

Fast Statsbudsjett 550 milliarder i 4 år.
Fast Kommunebudsjett 280 milliarder i 4 år, samtidig med endringen i samfunnet og behov for arbeidskapasitet i privat sektor hopper 150 000 over fra off til privat, i tillegg skal folk på rett plass og over i omsorg ( YTTERLIGERE 30 000 )

Man lager så et STATLIG INNENLANDSFOND PÅ 500 MILLIARDER.
Dette kaller vi likviditets og investeringsfond.

Dette oppstår ved at Stat kommune og Fylket samler sin eiendomsmasse og selger den på det private markedet, og leier dette tilbake fullt modernisert og fremstående som verdens beste skoler, sykehus, omsorg og spesialboliger.
Omhandler ikke adm. sentra eller regjeringslokaliteter.
Leiekontrakter gir innvestoren eiendomsretten i 30 år, og forrentes av Staten
til avtalt rente.

Grunnen er at Staten trenger disse midlene igjen om 30 år, da salget kan gjenntas
og på ny oppstå som en sikkerhet for forpliktelser.

Hele prosessen gjøres fordi det ikke finnes økonomi til å gjøre dette i offentlig regi, bare skolerenovasjon har et etterskudd på 220 milliarder. Nyinvesteringer i Sykehus og omsorgssektoren trenger 80 mill/ og 40 milliarder.

Det off. pr. idag nettoinvesterer bare for 42 mill. pr. år, som alle lånes i bank.
Det sier litt om farten og hvor umulig det er å få dette til å fungere under dagens
system.

Likviditetsdelen av fondet er til for en rekke ting som jeg ikke kan gå inn på her,
men det gjelder å ha beløpet i dekning.

Investeringsdelen skal brukes til å få ferdig veisystemer og alle andre infrastrukturer
i størrelsesorden 200 milliarder, igangsettes umiddelbart.

Det er denne oppgaven det offentlig alltid har sviktet ikke på, noe driftssiden som noen forsøker å få oss til å tro, det er bare snakk om omprioriteringer innen forvaltningen, og at pengene følger direkte til institusjonsdrift. Vi kan spare de påståtte driftsut. på 2,5 milliarder bare ved å forsndre forvaltningsmåten.

Samlet sett og med hjelp av Stat, likviditet, investering skulle vi da gjennom hele planen ha løst alle samfunnsproblemer ned til minste detalj, men det blir håpløst å skrive ned alt da planen opprinnelig har 563 sider.

Derimot spørsmål tas imot..
Hansken

Innlegg: 1703
Hansken
13.02.03 01:21
Blurb
Denne planen har utviklet seg over 6 år, og det finnes en rekke personer innen forskjellige offentlige og private sektorer som har fått minikopier.

En rekke økonomer. samfunnsøkonomer, statistikkere, som har blitt konfrontert.
Det finnes pr.idag ikke en reell invending, så kanslke den en dag kunne settes ut i livet, for deg, meg og alle oss andre.
den er egentlig usedvanlig "elegant" og avgjort ikke urealistisk.

Du forsto kanskje ikke detaljen med å få større norske selskaper.

Det er det foresten endel folk som har vært inne på i det siste. Bl.a. Ekornes i fabrikk med samme navn.
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg