Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Godta aldri et forenklet forelegg på stedet

Med utgangspunkt i fartsoverskridelser og forutsetningen om målt hastighet under grensen for inndragelse av førerkort, samt at politiets målinger er reelle, så godta aldri noensinne et forenklet forelegg på stedet - med mindre du er en æreløs og selverkjent autoritetsforpliktet idiot med en moralsk indreerkjennelse om rettmessighet over Statens krav på pengene dine, uten at hverken skade er forvoldt eller objektivt vært i ferd med å forvolde som følge av reelt brudd på fartsgrensen.

Ditt første møte med politiet i veiskulderen er ordensavdelingens tjenestemenn - kammersets laveste rang. Uten at dette har saksmessig direkte relevans, kan ditt første møte med disse overivrige syltapper oppleves ublidt og ukomfortabelt - med mindre du sporenstreks gjør knefall for kravet, og at denne selvpåtatte overlegenhet, underforstått truende opptreden, er en underbevisst bidragsyter til nettopp et slikt knefall. Med truende menes i denne forstand ordensavdelingens tjenestemann og hans pågående og overbevisende fremtreden om hvor lurt det vil være for deg å godta forelegget på stedet, slik at du slipper å bli anmeldt og trukket for retten.

Denne slags skremselspropagandisk psykopatrør skal du glatt ignorere - hvilket jeg av egen erfaring og god kjennskap til prosedyrene, vet. Hva derimot et meget antall individer ikke har fra noen som helst til særlig forstand på, er forholdet mellom plikter og rettigheter, og at et forenklet forelegg for slike overtredelser er intet men et rent tilbud man ikke har noen som helst forpliktelse til å forholde seg til på stedet, hvilket også innebærer retten til å avstå fra enhver forklaring og begrunnelse om hvorfor et slikt tilbud hverken godtas muntlig eller skriftlig. Den eneste plikt man pr. justis behøver å forholde seg til, er den om fremvisning av dokumentasjon på gyldig førerkort, under den selvfølgelige forutsetning om at kjøretøyet er manøvrert i edru og nøktern tilstand.

Som nevnt vil tjenestemannen ved avvisning om tilbudet og nekt om forklaring og begrunnelse for dette, etter beste evne forsøke å propagandere sin overbevisning om hvor lurt det er av deg at du godtar dette på stedet, slik at du slipper å anmeldes av politiet. Hvis du er umåtelig tolerant så gidder du høre på ham, hvis ikke så er det bare å be om hans tjenestenummer for deretter true med anmeldelse på grunnlag av trakassering og misleding, med mindre han tar oppfordringen din om å gi fred og istedet konsentrere seg om å gjøre seg ferdig med de nødvendige notater før han slipper deg videre. Et ubegrunnet "nei" er akkurat tilstrekkelig, og alt av informasjon tjenestemannen har krav på. "Det er ikke bra å ha en anmeldelse hengende over seg", har jeg selv blitt fortalt av to ulike tjenestemenn fra denne avdeling, i to ulike tilfeller. "Nei", har jeg da svart. "Det er omtrent like skummelt som å ha en anmeldelse hengende over meg fra naboen, fordi han ikke liker støyen fra gressklipperen min og faktisk anmelder meg for bruk av denne på tilbørlige tidspunkter. Jeg sover svært godt om natten, være seg det er min nabo eller politiet som anmelder meg for bagatellmessige tullballting". En respons av denne karakter er ikke over streken. Prøv den gjerne ut.

Det går noen dager etter at tilbudet er avvist, og du får et skriftlig formular i posten hvor du på ny bes ta skriftlig stilling til situasjonen - eventuelt begrunne ditt "nei", om en oppfordring til å returnere dette til politihuset innen fem dager. Altså, enda mer junkmail du ikke har noen som helst juridisk plikt til å forholde deg til. Trener det ut så lenge som mulig, du vil muligens få flere purringer som følge av manglende skriftlig respons, men det kan ta måneder. Dette kan være et godt tegn, om at du får purringer. Det betyr nettopp det, at den politijurist tjenestemannen har overlevert saken til, ikke anser det som viktig og fornuftig ressursbruk, å trekke saken inn for retten. Politiet er overbelastet med saker, og anser derfor din som uprioritert, tatt alvorsgraden i betraktning. Disse gjentagende oppfordringer i brevs form kan du med selvfølgelig rett kaste i bosset. Du har kun èn eneste ting du er forpliktet av, hvilket er en eventuelt skriftlig rettslig innkalling. Det vil forbause meg om politijuristen beslutter å sette av tid og ressurser til dette, mot rettsinstansens oppfordring. Skulle du eventuelt motta en rettsinnkalling, så taper du med stor sannsynlighet. Hvilket utgiftsmessig vil si den opprinnelige og uforanderlige bøtesats pluss saksomkostninger på rundt 1500 - 2000 kroner (noe varierende).

Hvordan unngå dette, hvis rettsinnkalling først er varslet? Jo, ta en telefon til politiet og be om en giro på den opprinnelige bøtesats for det eksakte forhold. Og vips, så er saken ute av verden. Det letter politets videre arbeid og det frigjør rettslige ressurser.

Hva har du så oppnådd med dette? Jo, å trenere saken i kanskje ett til to år, samt å skape mest mulig papirmessig bryderi for politiet. Samt å gjøre den opprinnelige bøtesatsen marginalt billigere med hensyn til årlige indeksreguleringer. Men i beste fall oppnår du henleggelse av prioriteringshensyn, og ikke grunnet "dårlig sak". Politiet har nemlig en god sak på deg under gitte forutsetninger om riktige, reelle målinger. Men dette er av uvesentlig betydning. Jo flere som retter seg etter disse anbefalinger i møte med politiets ordensavdeling, dess flere henleggelser skjer som følge av kapasitet- og ressursmangler.

7
127 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

bluesman

Tull... hvorfor ønsker du å skape mest mulig bryderi for et allerede overbelastet politi? Kjører du i 90 km/t i 80-sona så må du ha i bakhodet at du bryter loven og hvis du blir tatt for det får det økonomiske konsekvenser. Noe som selvfølgelig bare skulle mangle.

Jeg betaler mine forelegg med glede, for hvis jeg legger sammen alle kilometerene jeg har kjørt for fort og deler på antall kroner jeg har betalt i bøter så skal du se det er uhyre billig å kjøre for fort.

3

Nofrep

Det interessante er ikke om du bryter loven men om du er enig i loven. Personlig syns jeg det en ok praksis og ville dermed betalt.

1

Philosopher

>Bluesmann skriver: >Tull... hvorfor ønsker du å skape mest mulig bryderi for et allerede overbelastet politi?

Fordi jeg ikke har noe til overs for politiet og deres prioriteringsorden.

>Kjører du i 90 km/t i 80-sona så må du ha i bakhodet at du bryter loven og hvis du blir tatt for det får det >økonomiske konsekvenser. Noe som selvfølgelig bare skulle mangle.

Helt riktig. Ikke derved sagt at politiet har noen moralsk rett til å gjøre krav på deler av min eiendom, all den tid skade objektivt ikke er forvoldt. Du later til å ha store problemer med å forholde deg til abstraksjonsnivået problemstillingen ligger på.

>Jeg betaler mine forelegg med glede,...

Autoritetstro, ære-, tanke- og perspektivløst rør med enorm grad av blindt underkastende religiøsitet i sine undertoner. Det etter en presepsjon om at loven står over moral, og at loven således ikke trenger begrunnes moralsk. Disse robotiske skrullebukker vil aldri noensinne stille et kritisk spørsmål til sine programmerere, men adlyde programmets kommandoer ubetinget. Som i at hvis snubling på fortau ved lov ble forbudt, og at bøtesatsen for snubling ble satt til 15 000 kroner, ville disse autoritetstro skrullebukker ikke bare vedtatt et slikt forelegg på stedet - men attpåtil gjort og betalt det med glede.

>...for hvis jeg legger sammen alle kilometerene jeg har kjørt for fort og deler på antall kroner jeg har betalt i bøter >så skal du se det er uhyre billig å kjøre for fort.

Usubstansielt fyllerør.

1

bluesman

Så det er æresløst å forholde seg til virkeligheten nå? For at et samfunn skal fungere så er man nødt til å ha lover. Jeg for min del er glad for at det er straffbart å bryte disse. Hvis du ønsker deg et lovløst samfunn hvor politiet ikke bryr seg kan du jo prøve Sør-Afrika et år, å se om du syns det er like spennende etterpå.

Du sier jo selv i åpningsinnlegget ditt at du betaler boten etter en stund, men bare ønsker å gi politiet mest mulig dritt, til tross for at det ikke er disse som lager loven engang.

1

Philosopher

>Bluesmann skriver: >Jeg betaler mine forelegg med glede, for hvis jeg legger sammen alle kilometerene jeg har kjørt for fort og deler på >antall kroner jeg har betalt i bøter så skal du se det er uhyre billig å kjøre for fort.

På den annen side, la meg illustrerer din substansløse moral i ditt avsnitt ved å spørre deg om hvorfor du bryter fartsgrenser, samtidig som du mener det ligger en ubegrunnet rettmessighet for Staten å straffe deg for dette?

En slik adferd er enten i stor grad hyklerisk, eller i noen grad mentalt tilbakestående.

1

Kjetil_e

[Slettet]

1

bluesman

Ubegrunnet rettmessighet? Det er da ikke ubegrunnet, loven står svart på hvitt og der har du begrunnelsen. Kanskje er jeg uenig i loven, men det betyr da ikke at jeg ikke står til rette for hva jeg har gjort.

Nok en gang, hvis du ønsker deg et lovløst samfunn så er nok ikke den siviliserte delen av verden en plass for deg. Kan jeg samtidig spørre deg, gjelder denne allergien for lover og regler kun i forbindelse med fartsovertredelser, eller syns du i det store og hele det er kjipt at det foreligger føringer på hva som er rett og hva som er galt?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...