Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Ateisme & ignoranse

NYTT TEMA
StKristian

Innlegg: 4847
StKristian
29.05.13 20:08

Kierkegaard ville i likhet med Sokrates vise oss at visdommens kjerne ikke ligger i en viten rett og slett, men i en dyp innsikt i vår egen mangel på den. Det sies at matematikken er sannhet, ellers bygger det aller meste blitt tuftet på inntil nå ufullstendig viten. Universet vil bare fortsette å ekspandere, uendelig eller asymptotisk, men hva finnes utenfor utvidelsen ytterste ytterkant? Universet nærmer seg uunngåelig også en sluttilstand med maksimal entropi og ingen videre mulige termodynamiske prosesser. Dette scenariet omtales som varmedøden. Og der stopper det ofte opp i tanken for ateisten (gjelder heldigvis ikke alle). Kierkegaard definerer tro som spenningsforholdet mellom den utilstrekkelige erkjennelse av virkeligheten (den objektive uvisshet) og individets lengsel mot det absolutte (den subjektive tilegnelsesprosess i lidenskapelig inderlighet).

Trang til å redusere alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (å beskrive alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap ) vitner kun om trangsyn. Håpløst (så vi prøver igjen).

Det er videre ikke mulig å forme testbare hypoteser utover det observerbare univers, dets totale "størrelse", alder, eksistensen av parallelle univers (multivers) og lignende ideer. Derfor må dette behandles mer fra et filosofisk og religiøst ståsted enn fra et utelukkende astrofysisk.

I en verden der ikke alt rasjonelt kan forklares, bør man derfor i sin sannhetssøken ta hensyn til det irrasjonelle rundt oss , som f.eks i universet eller "det rommet universet ekspanderer i" den åpenbare uendelighet utenfor utvidelsen ytterste ytterkant.

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

― Albert Einstein.

I kierkegaards fremhevelse av det psykologiske ligger en liten oppfordring mot den tidens filosofiske motstrømning, hegelianismen, i den grad den setter all sin lit til den menneskelige fornuft. Det fantes en annen fornuft, mente kierkegaard, eller rettere sagt en fornuft av en annen orden - en annen karakter, der den angivelige uorden hadde sine egne lover, sin egen logikk, og dette var er annet og dypere område i menneskelivet, i det irrasjonelle - som psykologien hadde i sin oppgave å avdekke. Og mener fornuften må brukes helt til grensen for hvor langt den intellektuelle fornuft kan føre oss, men mener videre den vil svikte oss i sammenheng med en reell sannhetssøken.

Det hevdes dernest at forstanden, evnen til begrepsmessig tenkning, til en viss grad gir et feilaktig bilde av tilværelsen. Den arbeider først og fremst i romlige, statiske begreper. Til forskjell fra forstanden, som forblir utenfor det den erkjenner, trenger intuisjonen inn i det den erkjenner, den er i direkte kontakt med sin gjenstand uten bruk av symboler og gir absolutt viten. Forstanden er likevel et nyttig hjelpemiddel i tilværelsen, nettopp fordi dens domene er det romlige og naturlovenes nødvendigheter. Den er primært et praktisk orienteringsmiddel for handling – ikke for erkjennelse av den egentlige virkelighet.

- Derfor er fornuften, når alt kommer til alt – en avsporing.

Kan man gripe uendeligheten ved bruk av vår intuisjon? Ja, da blir man også prinsipielt en "troende", i erkjennelsen av det uendelige.

- Eller man kan eventuelt fortsette i en komfortabel, ofte søvnig ignoranse.

StKristian

Innlegg: 4847
StKristian
30.05.13 01:00

Dette er jo mer indirekte ment som et "tankeeksperiment" (selve utførelsen og fullendelsen av eksistensialismen). Kan man begripe uendeligheten ved bruk av vår intuisjon? (ta en eksistensiell stilling til den) Som en slags start. Ja, da blir man på sett og vis prinsipielt en "troende", i erkjennelsen av det uendelige. Hvis man utøver ærlighet overfor ens selv.

Selvsagt, ment i videre sammenheng med den kristne tro, og en levendegjørelse av troen (i sammenheng med Kristus). Slik jeg selv engang erfarte det. For Kierkegaard er selve målet å sette mennesket i det rette forholdet til tilværelsen, den store sammenhengen mennesket er satt inn i. Først i resignasjonen (frivillig oppgivelse) vinner mennesket seg selv, det blir seg bevisst om ånd og viser her kjærlighet både ovenfor Gud og mennesket. Og opplever med det før eller siden Kristi ånd på egenhånd (Salme 32,8b, Salme 16,7). Dette er heller ikke noe man maner seg frem til. Noe av det mest vesentlige her er ydmykhet, tålmod, tro, tillit og kjærlighet til Gud – gjennom en subjektiv tilegnelsesprosess i lidenskapelig inderlighet.

Hva skjer videre i et menneske som oppnår troens stadie? Det ser tilværelsen fra et annet perspektiv og forvandles og gjenfødes deretter. Forandringen setter alt i sitt rette forhold i mennesket. Alt er blir født på nytt, renset og helliget ved ånden og kjærligheten.

StKristian

Innlegg: 4847
StKristian
31.05.13 11:30

- Scientists understand only 4% of universe

http://www.youtube.com/watch?v=j5eonFu1Bi4

Aleksey Filippenko (i denne videoen) , is an American astrophysicist and professor of astronomy at the University of California, Berkeley, CA.

He was the member of the team that received 2011 Nobel Prize for discovering the dark energy that is speeding up the expansion of the entire universe.

StKristian

Innlegg: 4847
StKristian
31.05.13 14:05

Den ateisten eller det menneske som ønsker å redusere alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (å beskrive alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap ) fremstår kun som ensidig, ignorant og intolerant. Hvis jeg legger til grunn (slik jeg i sted gjorde) at vitenskapen til nå bare forstår seg på ca. 4% av det (kun det) observerbare univers, ser vi igjen at denne ateisten lever ut et selvbedrag.

Noe av det som skiller de fleste av oss troende fra denne typen ateister er at vi ikke vil la oss begrense av noe som helst, ikke engang vitenskapen.

vadefugl

Innlegg: 41811
vadefugl
02.06.13 15:21

Vel. Er kristen men er ofte blitt positivt overrasket over ateistenes viten om bibelen og det som står skrevet i den. Det er mange ulike kristne samfunn og de fleste har sin egen tolkning av bibelen. Ateistene derimot leser bibelen og kommer med utsagn derfra som enkelte av oss kristne har glemt eller oversett med vilje.

Abelsborg

Innlegg: 19777
Abelsborg
02.06.13 15:24
StKristian: “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”
― Albert Einstein.

du er jaggu meg frekk nok til å sitere en ateist som om dere har sammenfallende syn

StKristian

Innlegg: 4847
StKristian
07.06.13 10:43
Abelsborg: du er jaggu meg frekk nok til å sitere en ateist som om dere har sammenfallende syn

"I'm not an atheist and I don't think I can call myself a pantheist. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangements of the books, but doesn't know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God." Albert Einstein

"In the view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognise, there are yet people who say there is no God. But what makes me really angry is that they quote me for support for such views." Albert Einstein

Kenskog84

Innlegg: 11
Kenskog84
18.06.13 07:06

"It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it." Albert Einstein

 

 

Det er kjent at Einstein vaklet mellom panteisme og deisme, det er også kjent at han var en antiteist. Du skyter deg selv i foten på flere nivåer ved å sitere han. 

 

 

Resten innlegget ditt: ei smørje med youtube, Jesus og all den overkompanserende, usammenhengende desperasjonen vi ser så ofte fra teister som forsøker å restrukturere seg etter moderne kunnskap. 

SonOfAGun

Innlegg: 2584
SonOfAGun
26.07.13 20:22
Kenskog84: Det er kjent at Einstein vaklet mellom panteisme og deisme, det er også kjent at han var en antiteist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_views_of_Albert_Einstein

Einstein trodde altså angivelig ikke på en "personlig gud" som står utenfor universet, men mente at alt som eksisterer er en del av "gud".

Videre karakteriserte han seg selv angivelig som agnostiker og ville ikke assosieres som ateist.

JTHammer

Innlegg: 2399
JTHammer
22.03.14 01:31
SonOfAGun: Videre karakteriserte han seg selv angivelig som agnostiker og ville ikke assosieres som ateist.

Kanskje ikke. Men han var like fullt en ateist. En ateist avviser påstanden om at en eller flere guder eksisterer.

At han ikke fullt kunne påstå at det ikke finnes noe overnaturlig er noe annet, og det er der agnostisme kommer inn i bildet.

Phronesis

Innlegg: 2129
Phronesis
05.09.16 22:06
StKristian: Kierkegaard definerer tro som spenningsforholdet mellom den utilstrekkelige erkjennelse av virkeligheten (den objektive uvisshet) og individets lengsel mot det absolutte (den subjektive tilegnelsesprosess i lidenskapelig inderlighet).

Wow, takk! Jeg er fra før interessert i Kierkegaard, men denne setningen var enestående formulert! StKristian; du vet hva du driver med!

(Innlegget ble redigert 05.09.16 22:14)

Phronesis

Innlegg: 2129
Phronesis
05.09.16 22:16
JTHammer: Kanskje ikke. Men han var like fullt en ateist. En ateist avviser påstanden om at en eller flere guder eksisterer.

Agnostiker kommer fra prefikset A som betyr ikke, og "gnosis" som betyr kunnskap. Å være agnostiker betyr altså å mene at religiøse spørsmål er noe vi ikke kan ha kunnskap om i vår tradisjonelle forståelse av ordet (kunnskap som vitenskap).

politikk

Innlegg: 36265
politikk
07.09.16 01:31

Stkristiand : jeg har mangel på viten og spør om jeg kommer til himmel eller helvete hvis jeg ikke tror på det samme som kristne og muslimer ?

jeg tror : det og drepe gir hverken himmel eller helvete men kansje fortsettelse av himmel eller helvete hvis det er kamp for livsgrunnlag.   Hvor kommer de som må eller velger bort og hva med de som slipper og velge ?

er ateist det samme som selvmordskandidat i det at alt opphører og tidsperspektiv og gjerning / mulighet ikke spiller noen rolle ?

jeg er det første men tror ikke det andre.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg