Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jeg hater jakt !

NYTT TEMA
sveinemann
sveinemannInnlegg: 1150
02.02.10 00:25

Ja jeg gjør virkelig det. Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør? For deretter å vise frem trofeet. "Se hva jeg klarte. Jeg drepte et dyr". Det er jo sporten og spenningen og lysten til å drepe som styrer etter mitt syn.

Tror ikke mange jegere tenker først og fremst på at dette var godt for bestanden, eller at det vil være bra for øko-systemet osv. Det er lysten til å jakte og drepe som driver dem. Tanken på det stakkars dyret virker ikke til å være særlig fremtredende hos disse trofe-jegerne. Det er først og fremst deres egen jaktlyst som skal tilfredsstilles.

Men helt ekstremist er jeg ikke. Jeg forstår at til tider må diverse dyrebestander reduseres. Eller at et overkjørt rådyr bør avlives. Det hadde jeg nok selv gjort. Eller at Inuittene på Grønland jakter sel for å overleve. Jeg ser den siden av saken og har forståelse for det.

 Mange av oss elsker livet i villmarken og det å være ute og i ett med naturen. Men kan vi ikke være det uten å ta livet av et eller annet dyr? Et eller annet må liksom drepes før naturopplevelsen er helt på topp virker det som. For de fleste jegerne fremhever jo at det er så flotte naturopplevelser og bla-bla. Vel, det kan de altså ha uten rifla på ryggen !

Kan de ikke bare si det som det er at de liker å jakte og drepe dyr. Og at de stort sett gjør dette uten noen form for anger eller omtanke for dyrene. For slik må vel en jeger tenke?

Mange fiskere praktiserer såkalt "catch and release". Kanskje det hadde vært noe for mange av våre jegere? Da får de jaktfølelsen og naturopplevelsen skulle man tro? Men det spørs vel om det er godt nok så lenge ingen dyr må ofre livet?

 

 

(Innlegget ble redigert 02.02.10 20:04)

KenEye
KenEyeInnlegg: 2657
02.02.10 00:39

Noen mennesker ser på seg selv som en del av naturen, andre tror vi er adskilt. Jakt er temmelig naturlig, over jakt er selvfølgelig ikke bra, men forekommer sjeldent i Norge. Jegerne rundt om i landet finansierer alt av viltstell og institusjoner som tar seg av dette. Du snakker som om det som skytes ikke spises, så hva er forskjellen på dette og en ku som lever hele livet sitt i ett fjøs?

Instantcoffee
InstantcoffeeInnlegg: 5470
02.02.10 00:42

Jakt kan vel deles inn i forskjellige kategorier. Det er litt forskjell på småviltjakt og safari i Afrika der man betaler penger for å bli kjørt i posisjon slik at man kan trykke på avtrekkeren.

sveinemann
sveinemannInnlegg: 1150
02.02.10 00:48
KenEye: Du snakker som om det som skytes ikke spises, så hva er forskjellen på dette og en ku som lever hele livet sitt i ett fjøs?

Inuittene feks jakter for å spise og overleve. Trur det er et fåtall av norske jegere i den kategorien. Argumentet om kuer er noe tynt. Vill-kyr er det lite av her til lands! Kuer drepes ikke for spenningens skyld.

KenEye
KenEyeInnlegg: 2657
02.02.10 00:53
sveinemann: Inuittene feks jakter for å spise og overleve. Trur det er et fåtall av norske jegere i den kategorien. Argumentet om kuer er noe tynt. Vill-kyr er det lite av her til lands! Kuer drepes ikke for spenningens skyld.

Det skytes, så spises. Kotelettene dine får en metall bolt skutt inn i hodet, eller om halal, tappet for blod mens det lever, så hva er forskjellen?

 

Sirion
SirionInnlegg: 821
02.02.10 01:12

Far min, som er gardbrukar, seiar at han i si levetid har merka allmuga i løpet av levetida hans har byrja å spytte stadigg syrlegare mot dei som driv med matproduksjon, bonde som jeger. Han meiner grunnen til dette er at stadig fleire i Noreg veks opp utan at ein har noko forhald til kva det vil seie å skaffa seg mat; Folk flest handlar seg kjøt på Rema, og føretrekk å halda seg ignorante om kvar dette kjem frå. Eg meiner han tidvis kan vera noko krass, men i dette høvet trur eg diverre han har rett.

Lat oss sjå dei ubehagelege fakta i andletet: Vi overlev ved mord. Andre må døy for at vi skal leva, og gjennom fortæring av kadaver vert deira styrke vår. Dette er måten naturen fungerar på, og det er ingen veg utanom. Ein kan tykkje så synd ein vil på dyret, men grisen eller kyllingen som ligg i kjøttdisken måtte døy for at du skal overleva. Så enkelt er det, trass i at eg kan forstå at dette er lett å distansere seg frå.

Når det gjeld omtanke må jegeren retta seg etter ein stor mengde reglar. For å vera med på jakt i det heile må ein ha jegerprøva, der ein må visa kjennskap til norsk lovverk (meir om dette sidan), identifisering av artar og kva status desse har, våpenteknikk og ikkje minst human avliving. (Det krevst enno ei prøve om ein vil jakte storvilt)

Det er nemleg ikkje berre å skyta eit dyr. Ein skal treffa det slik at det lid minst mogleg, og skadeskyting kan i verste fall vera straffbart; Det er og straffbart å skyta hodyr med kalv, om ein ikkje og har konsesjon på å skyta kalven. Eg er ikkje jeger sjølv, men etter å ha observert både jakt og gardsdrift trur eg at ein kan konkludera med at vilt som vert skote lid betydeleg mykje mindre enn det meste du vil finna i kjøttdisken (utan at det betyr at det er noko gale med gardbrukaren sine metodar, men det er ein annan debatt). Vidare er det ikkje fritt fram for å skyta kva ein vil: Det ligg eit strengt regelverk på plass for kor mange dyr ein kan skyta i eit område, og desse blir fordelt utover slik at jegarar på førehand veit kor mange, og kva for dyr (art, kjønn og alder) dei har lov å jakta på. Dette er underlagt direktoratet for naturforvaltning, og er difor ikkje noko ein har autonomi over på regionalt nivå. Dei to siste avsnitta meiner eg viser at ein jeger "uten noen form for anger eller omtanke" neppe ville klart å kome seg gjennom jegerprøva; skulle han klara det, vil han/ho verte stilt til ansvar for eigne handlingar. Eg er ikkje kjend for å vera krass, men eg vil strekkja meg so langt som å seia at påstanden eg siterar til over baserer seg på ignorans.

Kvifor du meiner dette skulle vera annleis enn for inuittane klarer eg kanskje å forklara, men eg kan ikkje heilt forstå og absolutt ikkje forsvara det. Eg vil tru det baserar seg på ei forestilling om at inuittane lev "det glade villmannsliv", og at dei fylgjer tradisjonane dei alltid har gjort. Røynda er at dei har eigne parlament både på Grønland og i Canada, og at har tilpassa seg moderne sivilisasjon på same måte som samane. Forøvrig er selfangst ein relativt liten del av dei grønnlandske innuittane si næringsverksemd; Fiske og rekefiske er mykje større næringar. CIA World Factbook seier Grønnland sine største matvarer er:

forage crops, garden and greenhouse vegetables; sheep, reindeer; fish

Og dei viktigaste eksportprodukta er:

fish processing (mainly shrimp and Greenland halibut); gold, niobium, tantalite, uranium, iron and diamond mining; handicrafts, hides and skins, small shipyards

Selfangsta er ikkje nemnd nokon stad. Det er nemnd at seljakt er eit kontroversielt tema, men då er det nemnd som ein del av innuittane sin tradisjon, ikkje naudsynt matproduksjon. No skal eg fritt fram innrømma at eg sjølv ikkje har fyrstehandskunnskap om Grønland, men etter alt eg kan sjå verkar det som at den tradisjonelle jakta har røter mest i... ja, tradisjon, og ikkje er essensielt for sivilisasjonen si overleving; MAO ikkje so langt frå høva i Noreg? (Det kan for øvrig og nemnast at reinsjakta på Grønnland er rekna for slik ein essensiell del av landet si kulturhistorie at ho er med i UNESCO si verdsarvsliste.)

Dette blei ein liten digresjon, men i mine auge ein naudsynt ein. Jegerar i Noreg eg nok ikkje so ulik moderne jegarar flest, skal du sjå. Eg trur ikkje at jegarar har noko problem med å seia at dei er glade i jaktdelen (ingen eg kjenner har det i alle fall), og dette har eg ikkje noko problem med å forstå: Innanfor miljøet fins det eit samhald ein ikkje finn i andre friluftsmiljø, ein får god mosjon, moglegheit til å taka del i ein av dei eldste og mest grunnleggjande menneskelege aktivitetar (men med betydeleg mykje mindre liding og gørr enn det som var mogleg i historisk tid), for ikkje å snakka om å kunne ta med seg kjøt attende til menneska rundt seg. At dette kjøtet har ein særeigen smak, og sannsynlegvis har lidd mykje mindre enn laurdagskyllingane til Prior, er ein ekstra bonus; At ein kanskje skal klare å fella den største bukken i bygda likså.

Til slutt: Eg kjenner mange jegarar. Samtlege av dei er friluftsmenneske og utanom jaktsesongen.  Dette blei mykje, takk for merksemda. :)

(Innlegget ble redigert 02.02.10 01:21)

Sirion
SirionInnlegg: 821
02.02.10 01:15
sveinemann: Inuittene feks jakter for å spise og overleve. Trur det er et fåtall av norske jegere i den kategorien. Argumentet om kuer er noe tynt. Vill-kyr er det lite av her til lands! Kuer drepes ikke for spenningens skyld.

At inuittane jaktar for å overleva er, som eg har nemnd, ei røynd med modifikasjonar. Samtidig er det dei færraste norske jegerar som jaktar utan at det vert laga mat av dyret. Og mat er vel mat? I min førre post skreiv eg ein del om lidingane til vilt vs. oppdretta dyr, og kan difor ikkje forstå at det skulle vera noko moralsk som tilseier at sjølvskote reinskjøt skal vera verre å eta enn indrefilet frå Gilde.

sveinemann
sveinemannInnlegg: 1150
02.02.10 02:19
Sirion: At inuittane jaktar for å overleva er, som eg har nemnd, ei røynd med modifikasjonar. Samtidig er det dei færraste norske jegerar som jaktar utan at det vert laga mat av dyret. Og mat er vel mat? I min førre post skreiv eg ein del om lidingane til vilt vs. oppdretta dyr, og kan difor ikkje forstå at det skulle vera noko moralsk som tilseier at sjølvskote reinskjøt skal vera verre å eta enn indrefilet frå Gilde.

Du har mange gode poeng her og jeg trur det ligger an til debatt her. Og det er bra !

Poenget mitt er at vi er forskjellige og vi kommer fra forskjellige bakgrunner og "vaner". Byfolk er ikke vant til å dra til skogs for å skyte seg middag på samme måte som folk fra landsbygda har vært og er. Det er vel helt naturlig. Vi er oppdratt med forskjellige holdninger til dyr.

 Men det er noe med holdningene til og synet på dyr som ikke stemmer for meg. Helt enig i at mange dyr lider for at vi mennesker skal få mat. Jeg er selv kjøttspiser. Og jeg liker heller ikke hvordan feks Prior behandler dyrene. De driver butikk. Det er deres holdning. Dyr som er avlet opp for menneskeføde.Jegere stort sett driver ikke butikk. De jakter for sin egen forlystelse og tar liv av dyrene i sitt rette element. Mye blir til mat men det er vel ikke det som driver dem? Det er nettopp det at de får ut denne spenningen og trofe-følelsen? Da må det altså skytes et dyr. Svært få sulter uten bruk av våpen vel? Gaupe og Ulv er bare noen arter som  jaktes. Snart er det ikke mange igjen av disse flotte dyrene. Hva er gunnen til det? At en ulv drepte et barn for 150 år siden? At sauebonden har mistet noen lam som taes ut på instinkt av ulven.Det er naturens gang. Lamets skjebne er at det er avlet opp for å bli menneskefor. Det har feks ikke en bever,jerv eller gaupe, m.fl.

(Innlegget ble redigert 02.02.10 02:29)

Sirion
SirionInnlegg: 821
02.02.10 03:40

Det er for det fyrste fint at du går bort frå den noko aggressive tonen i opningsinnlegget ditt: Eg skal forsøkje å gjere det same. :)

Eg tok i min innleiande post ikkje for meg noko om rovdyrjakt. Jakt på rovdyr tilhøyrer i det heile sjeldanheitane: Gaupe, jerv, bjørn og ulv er freda i Noreg, og med unntak av reven (eit dyr det lett kan verte for mange av, og ein difor kan jakte på utanom perioden 15. april-15. juni. Eg trur eigentleg ikkje det trengst seiast, men om nokon skulle vera i tvil: Norsk revejakt har ingen ting til felles med den britiske revejakta, som går langt ut over alle etiske grenser og som og har verte forbode i seinare år) kjem eg ikkje på eit einaste landrovdyr det er lov å skyta. Det kan forekoma jakt på desse under ekstraordinære høve; då har ein anten fått ein spesiell dispensasjon, anten driv ein på sida av lova. Det sistnemnde har nok diverre hendt, men tilhøyrer sjeldanheitene. Debatten om rovdyr vs. jordbruk annerkjenner eg som eit problem der båe sidane har gode argument, men kontroversiell jakt på rovdyr utgjer ein so marginal del av jakta i Noreg at det er uheldig å diskutera det saman med "konvensjonell" jakt, og med trådstartar sin tillating vil eg gjerne at debatten held seg innanfor dei artar som naturforvaltningsdirektoratet gjev tillating til å skyta. Krypskytting tek eg sjølvsagt avstand frå, og det er viktig å presisera at all jakt i utgangspunktet er ulovleg, så sant ein ikkje har tillatelse eller kan gjeva ein god grunn (trafikkskade ol).

Elles trur eg, som eg kanskje noko sleivete byrja min fyrste post i tråden med, at du er inne på kjernepunktet i verdikonflikta i den fyrste paragrafen din: Menneske som har heile verdigrunnlaget sitt frå ein byoppvekst ser eg for meg forsøkjer leva etter prinsippet at alt liv har verdi, og at ein ikkje lengre kan godta at menneske ser på seg sjølv som "herskar" over dyra.

Eg konstruerar eit hypotetisk bilete her, ein stråmann om du vil, men eg gjer so i beste hensikt. Eg er nemleg ikkje fundamentalt usamd i noko av det eg oppfattar som eit typisk naturpolitisk verdigrunnlag for menneske med lite direkte erfaring med matproduksjon. Tvert om meiner eg at dette er poeng alle burde støtte opp om, og i sær dei som har kontakt med dyr og matproduksjon. Samtidig meiner eg at det har ein snev av utopi over seg: Ein kunne nok med fordel ete mindre kjøt enn ein gjer i dag, men vi er avhengige av produksjon av kjøt, altså drap av elles uskuldige dyr.

At jegerar nok kan bli drivne av lysta etter ei spanande naturoppleving er det nok neppe tvil om, noko eg i seg sjølv ikkje ser på som noko problematisk. Men det er eitt poeng du gløymer: Viltkjøt har ein heilt anna smak enn kjøt frå tamdyr. Det er nok ingen i Noreg som i dag ville svelta om ein innførte eit totalforbod mot jakt, men det er nok ein del som ville sakna smaken av det. Utvalet i norske butikkar blir klaga på rett som det er på dette forumet, og det ligg i saken sin natur at utvalet er dårlegare på bygda. Jakt er difor ikkje naudsynt, men absolutt gastronomisk berikande. At ein tek eit dyr er sjølvsagt rett, men so lenge dette blir gjort på ein så rettvis måte som mogleg må eg innrømme at eg ikkje heilt ser kvifor det skal fordømmast meir enn ein tur ned på "supern'".

Nei, no er det natt!

(Innlegget ble redigert 02.02.10 03:41)

KHWS
KHWSInnlegg: 16788
02.02.10 07:25
sveinemann: Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør?

Det er ingen som tvinger deg til å jakte så det er bare å holde seg unna så kan andre skaffe deg viltkjøtt om du ikke er vegetarianer da.

Og fremdeles er jakt lovlig i riket.

(Innlegget ble redigert 02.02.10 07:25)

engafever
engafeverInnlegg: 20338
02.02.10 07:32
sveinemann: Kan de ikke bare si det som det er at de liker å jakte og drepe dyr. Og at de stort sett gjør dette uten noen form for anger eller omtanke for dyrene. For slik må vel en jeger tenke? Mange fiskere praktiserer såkalt "catch and release". Kanskje det hadde vært noe for mange av våre jegere? Da får de jaktfølelsen og naturopplevelsen skulle man tro? Men det spørs vel om det er godt nok så lenge ingen dyr må ofre livet?  

Er selv ingen jeger, og har selv problemer med å skulle drepe noe levende. Men jakt er høyst nødvendig for å regulere forskjellige bestander. I Norge har vi for mye elg, men for få rovdyr, som kan holde bestanden nede. Elgen gjør stor skade på skogen og er dessuten en fare for bilister. Så lenge forskjellige bestander ikke regulerer seg selv på naturlig måte, så må mennsker prøve å gjøre det. jakt er faktisk nødvendig. Les denne artikkelen:

http://www.aftenposten.no/dyr/article3032118.ece

(Innlegget ble redigert 02.02.10 07:35)

Antiteist
AntiteistInnlegg: 5821
02.02.10 07:58

Mennesket er kjøttetende pattedyr, jakt er i vår natur. Vår art levde som jeger- og sankere i hundretusenvis av år før jordbruksrevolusjonen begnte i midtøsten og sakte spredte seg videre om lag 10 000 år siden.

KHWS
KHWSInnlegg: 16788
02.02.10 08:40
Antiteist: Mennesket er kjøttetende pattedyr, jakt er i vår natur.

Vi er nok altetende som grisen.

Nabucco
NabuccoInnlegg: 1699
02.02.10 08:46
sveinemann: Ja jeg gjør virkelig det. Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør? For deretter å vise frem trofeet. "Se hva jeg klarte. Jeg drepte et dyr". Det er jo sporten og spenningen og lysten til å drepe som styrer etter mitt syn. Tror ikke mange jegere tenker først og fremst på at dette var godt for bestanden, eller at det vil være bra for øko-systemet osv. Det er lysten til å jakte og drepe som driver dem. Tanken på det stakkars dyret virker ikke til å være særlig fremtredende hos disse trofe-jegerne. Det er først og fremst deres egen jaktlyst som skal tilfredsstilles.

Jeg jakter selv, og det stemmer som du her sier, at det er drevet av lyst og ikke av matauk eller viltforvaltningsformål. Det gjelder alle rypejegere her i landet, da den arten i store deler av landet er utrydningstruet.

Dog har jeg absolutt tanker om dyrets velferd. Jeg får en dårlig følelse om jeg påfører et dyr skader uten å drepe det momentant. Da forsvinner jaktgleden ganske raskt. Jeg føler heller ingen jaktglede ved å drepe jaktvilt som er utrydningstruet.  

Grunnen til at jeg ikke ser noen moralske grunner til ikke å drepe dyr generelt er at jeg har innsett naturens gang. Naturen fungerer slik at dyr drepes, spises og fortæres i en hierarkisk rekkefølge.

 

 

JJularbo
JJularboInnlegg: 6061
02.02.10 09:38

Og noen av oss har vokst opp i sånne kår at man faktisk jaktet,fisket og hadde egen potetåker for å ha mat på bordet..

NiGoZeroIchi
NiGoZeroIchiInnlegg: 14770
02.02.10 09:40

Jeg må si jeg er langt fra enig med trådstarter.

Joda, sporten og spenningen er nok en del av det hele.  Matauken, ønsket om å høste av naturen og ressursene rundt oss er nok kanskje vel så viktig.  Selvfølgelig er naturopplevelsen også en del.

Jeg kan heller ikke se hvorfor "catch and release" skal være så humant.  Å skade et dyr, å ta det til fange, med det av stress og smerte som det medfører for dyret, for så å slippe det ut igjen, uten at det tjener noen større hensikt (som matauk eller en hensiktsmessig merking), er det liksom så mye bedre?

Jeg driver ikke med jakt selv (og fisker bare av og til), men jeg hører til de av oss som dekker opp proteinbehovet ved å spise andre arter, vel vitende om at dyr må bøte med livet for min matlyst.  Jeg føler ingen skam over det, og jeg har et fordøyelsessystem som gjør at jeg fint klarer å utnytte mye av det kjøttet jeg stapper i kjeften, så jeg føler heller ikke at mine matvaner er unaturlige.

JanBrøler
JanBrølerInnlegg: 1025
02.02.10 09:59
KenEye: Noen mennesker ser på seg selv som en del av naturen, andre tror vi er adskilt. Jakt er temmelig naturlig, over jakt er selvfølgelig ikke bra, men forekommer sjeldent i Norge. Jegerne rundt om i landet finansierer alt av viltstell og institusjoner som tar seg av dette. Du snakker som om det som skytes ikke spises, så hva er forskjellen på dette og en ku som lever hele livet sitt i ett fjøs?

Poenget er ikke dyrets eventuelle lidelse. De fleste er vel enige om at landbrukets dyr lider mye mer enn jaktdyrene. Nå snakker man om at enkelte ikke skjønner hva som er så kult med å drepe bare for å drepe. De fleste er nok og enige om at mennesket må styre bestandene, men det er ikke derfor, som poengtert, de fleste jeger jakter. Det er spenningen med å drepe. Og særlig når det ikke innebærer at jaktofrene kan forsvare seg. Hadde man putta jegerne i 2. stortropp under D-dagen, hadde nok brorparten bæsja i trusa før landgang. Noe helt annet er å være en del av naturen som du sier. Å drepe for mat. Men det er ikke å vanligi naturen å kaste bort energi på dreping når man strengt tatt ikke trenger det.

flaskefjes
flaskefjesInnlegg: 58
02.02.10 10:52

Jeg jakter hjort, og det er ikke for å drepe.

men fordi hjorte kjøtt er noe av det beste og dyreste som finnes, mitt jaktlag selger halvparten og spiser resten selv!

i fjord skjøt vi hele kvoten (5 dyr i bergen) første jaktdag før lunch!!!

Det var helt konge

KenEye
KenEyeInnlegg: 2657
02.02.10 11:52
JanBrøler: Poenget er ikke dyrets eventuelle lidelse. De fleste er vel enige om at landbrukets dyr lider mye mer enn jaktdyrene. Nå snakker man om at enkelte ikke skjønner hva som er så kult med å drepe bare for å drepe. De fleste er nok og enige om at mennesket må styre bestandene, men det er ikke derfor, som poengtert, de fleste jeger jakter. Det er spenningen med å drepe. Og særlig når det ikke innebærer at jaktofrene kan forsvare seg. Hadde man putta jegerne i 2. stortropp under D-dagen, hadde nok brorparten bæsja i trusa før landgang. Noe helt annet er å være en del av naturen som du sier. Å drepe for mat. Men det er ikke å vanligi naturen å kaste bort energi på dreping når man strengt tatt ikke trenger det.

Sammenligner du krig med jakt? seriøst?

Jegerne her til lands er vel de som bryr seg mest om å bevare naturen og viltet, drepe for å drepe, høres ut som noen som ikke har vært på jakt før, dreper for å spise sykt godt kjøtt. At folk personlig ikke skjønner, blir fornærmet, jobber for å få slutt på det, gjør det fra en slags politisk overbevisning, disse kan ikke rikkes på meningene sine, nyttige idioter kalles de vel?

KenEye
KenEyeInnlegg: 2657
02.02.10 11:55
sveinemann: Men helt ekstremist er jeg ikke. Jeg forstår at til tider må diverse dyrebestander reduseres. Eller at et overkjørt rådyr bør avlives. Det hadde jeg nok selv gjort. Eller at Inuittene på Grønland jakter sel for å overleve. Jeg ser den siden av saken og har forståelse for det.

-hva synes du om å holde ned den stadig voksende sel bestanden, som trekker inn mot kysten pga fiskeopprett, og er per definisjon skadedyr og sykdomsspredere inn mot kysten? Eller er det bare inuittene som har lov, kan vi ikke importere billig kjøtt og mais fra USA til de også??

Yihaaa
YihaaaInnlegg: 5380
02.02.10 12:29
sveinemann: Ja jeg gjør virkelig det. Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør? For deretter å vise frem trofeet. "Se hva jeg klarte. Jeg drepte et dyr". Det er jo sporten og spenningen og lysten til å drepe som styrer etter mitt syn.

Ingen som tvinger deg til å jakte da! Og har du noen gang tenkt på hva som ville skje med stammen av elg, hjort, rådyr m.fl. her i landet hvis vi sluttet å jakte?

Nei , hold deg på Grønland med caffelatten din du fløtepusen.

Og jeg jakter ikke, bare fisker.

Jalla2
Jalla2Innlegg: 9040
02.02.10 12:33
NiGoZeroIchi: Jeg kan heller ikke se hvorfor "catch and release" skal være så humant.  Å skade et dyr, å ta det til fange, med det av stress og smerte som det medfører for dyret, for så å slippe det ut igjen, uten at det tjener noen større hensikt (som matauk eller en hensiktsmessig merking), er det liksom så mye bedre?

Godt sagt (tommel gitt)! "Catch and Release" er noe dritt spør du meg. En god jeger (og fisker) ønsker å avlive så raskt som mulig - og ikke leke med andre skapninger. Ønsker man ikke å ta livet av fisken - så ikke fisk! Det neste påfunnet blir vel å skyte på viltet med paintball eller "Simunition" - "Splat and Release?

Jeg fisker en god del selv, men er ikke jeger (har ikke noe imot det - men det har ikke vært en del av min oppvekst, så jeg har ikke fått det inn fra "barnsben" av og har heller ikke kommet i gang som voksen....)

(Innlegget ble redigert 02.02.10 12:35)

Finckenhagen
FinckenhagenInnlegg: 4564
02.02.10 13:09
Tecnox: Jakt har ingenting annet for seg her i Norge, annet enn å tilfredstille syke mennesker, som ikke har noe medfølelse for noe annet individ i det hele tatt (Ved individ i denne settingen er det alt annet enn mennesket). Flame on!

Grove påstander du kommer med... du erklærer altså alle jegere og fiskere for syke i hodet, har du noe belegg for påstandene dine? Annet enn at du er en verdiløs, emo-fjortiss som ikke vet betydningen av de store ordene du lar ramle ut av kjeften din selvfølgelig?

Tecnox
TecnoxInnlegg: 263
02.02.10 13:45
Finckenhagen: Grove påstander du kommer med... du erklærer altså alle jegere og fiskere for syke i hodet, har du noe belegg for påstandene dine? Annet enn at du er en verdiløs, emo-fjortiss som ikke vet betydningen av de store ordene du lar ramle ut av kjeften din selvfølgelig?

Det er nå mine meninger ;)
Om jeg synes de er syke, så burde ikke det være noe farlig for deg?
Og ikke tru at jeg ikke kjenner noen som jakter... Tanta mi gjør det, og jeg er ikke spesielt glad i henne... Hater henne for å si det sånn, og prøver å unngå og komme i noe særlig kontakt med henne.. Ekstremt? kanskje... I don't care..

og som om jeg bryr meg om du skjeller meg ut..
Om det såra deg så mye at jeg sier slikt, så kan du umulig tåle å lese, høre og se mye her i verden..

Uansett, når en jeger går ut å skyter et dyr for morroskyld eller for tilfredsstillen sin skyld, viser ikke det at han/hun driter fult i andre individer?
Hvor kult og greit hadde det vært hvis noen kom plutselig inni huset ditt, og begynner å drepe alt og alle som er der inne, uten at du får gjort noe som helst?

Det er helt meningsløst...

(Innlegget ble redigert 02.02.10 13:49)

EL-FERNANDO
EL-FERNANDOInnlegg: 60266
02.02.10 13:46

Da i grunnen staten betaler det meste på og i gårder bør utmarkene stilles til disposisjon for alle personer i Norge med rett kompetangse til å bedrive jakt , er greit dette nå med SENTERPARTIET og SOSIALISTISKVENSTREPARTI sitt "  herlige "  samarbeide , eller hva tror dere ?

"NOEN HAR FUNNET HVÆRANDRE "  LOL

Finckenhagen
FinckenhagenInnlegg: 4564
02.02.10 13:57
Tecnox: Det er nå mine meninger ;)
Om jeg synes de er syke, så burde ikke det være noe farlig for deg?
Og ikke tru at jeg ikke kjenner noen som jakter... Tanta mi gjør det, og jeg er ikke spesielt glad i henne... Hater henne for å si det sånn, og prøver å unngå og komme i noe særlig kontakt med henne.. Ekstremt? kanskje... I don't care.. og som om jeg bryr meg om du skjeller meg ut..
Om det såra deg så mye at jeg sier slikt, så kan du umulig tåle å lese, høre og se mye her i verden.. Uansett, når en jeger går ut å skyter et dyr for morroskyld eller for tilfredsstillen sin skyld, viser ikke det at han/hun driter fult i andre individer?
Hvor kult og greit hadde det vært hvis noen kom plutselig inni huset ditt, og begynner å drepe alt og alle som er der inne, uten at du får gjort noe som helst? Det er helt meningsløst...

Hvis en elg som løper rundt i skogen er viktigere for deg enn din egen familie, ja så burde kanskje varsellampene begynne å blinke for deg?

Hvis du er prinsippfast og står for det du sier, så regner jeg med at du er 100% veganer? Det vil si at du holder deg unna alt av sminke, såpe, shampo, selvfølgelig alt kjøtt, egg, fisk, osv også?

Er det meningsløst å jakte sier du? Hvor i alle dager tror du maten kommer fra? Mener du det er bedre at dyrene skal stå på bås hele livet? Og tror du de dør av alderdom på eldresenteret for kyr og griser?

Men du er 100% veganer altså?

sabre2
sabre2Innlegg: 12799
02.02.10 14:05
sveinemann: Kan de ikke bare si det som det er at de liker å jakte og drepe dyr. Og at de stort sett gjør dette uten noen form for anger eller omtanke for dyrene. For slik må vel en jeger tenke? Mange fiskere praktiserer såkalt "catch and release". Kanskje det hadde vært noe for mange av våre jegere? Da får de jaktfølelsen og naturopplevelsen skulle man tro? Men det spørs vel om det er godt nok så lenge ingen dyr må ofre livet?    

Jammen heldig at det er slaktere som dreper kjøttet for deg da!

Jeg går ikke på jakt, men det er mange ting jeg ikke har interesse av, men kan da alokevel forstå at andre kan ha glede av det.

Devil_Woman
Devil_WomanInnlegg: 973
02.02.10 14:48
sveinemann: Ja jeg gjør virkelig det. Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør? For deretter å vise frem trofeet. "Se hva jeg klarte. Jeg drepte et dyr". Det er jo sporten og spenningen og lysten til å drepe som styrer etter mitt syn.

Selvfølgelig er det en lyst til å jakte, det er jo en hobby som ikke alle har. Jeg brukte å være med min far på jakt, det var utrolig koselig. Om rypa ble skadeskutt, så vridde man om nakken for å då den til å dø fort, så den ikke skulle lide. Min far brukte å gi bort ryper til familie og venner, og noen beholdt han selv. Da ble det stellt i stand en god rypemiddag med viltsaus, namnam! Så alltid fram til denne delikatessen som ikke var så ofte på bordet. Det var jo ikke alltid han fikk skutt noen ryper heller, men turen var ikke ødelagt av den grunn.

Ellers så må jeg også påstå at de fleste jegere liker å gå i naturen utenom jaktsesongen også. De MÅ ikke drepe noe for å være på fjellet. Det er mitt inntrykk av min fars jaktkammerater, min far selv og kompiser jeg har i dag som driver jakt.

Diktor
DiktorInnlegg: 11461
02.02.10 15:16
sveinemann: Ja jeg gjør virkelig det. Jeg kunne aldri drept et dyr bare for å tilfredstille min egen jaktlyst. For det er vel det mange gjør? For deretter å vise frem trofeet. "Se hva jeg klarte. Jeg drepte et dyr". Det er jo sporten og spenningen og lysten til å drepe som styrer etter mitt syn. Tror ikke mange jegere tenker først og fremst på at dette var godt for bestanden, eller at det vil være bra for øko-systemet osv. Det er lysten til å jakte og drepe som driver dem. Tanken på det stakkars dyret virker ikke til å være særlig fremtredende hos disse trofe-jegerne. Det er først og fremst deres egen jaktlyst som skal tilfredsstilles.

Jeg ser ikke de helt store problemene med jakt. Dette ligger i urinstinktet til mennesket.

Det jeg ser etisk store problemer med, er at du går i en steril butikk og kjøper en grillet kylling som ligger i plast og isopor i frysedisken. Dyr har blitt et produkt på linje med bildekk og kjøttproduksjonen foregår i noe som ligner mer på en fabrikk enn noe annet. Frittgående høns går rundt i enorme haller hvor kriteriet for at de skal være frittgående er at det ikke skal være mer enn x antall pr. kvadratmeter. Det er slik at jeg er på grensen til å bli vegetarianer.

Problemet er vestkantfruer som syter over jakt og ulv og det som er, mens de stikker ned i butikken for å plukke opp en biff. Som om det var kulepenner de kjøpte.

En elg som blir skutt i skauen har hatt et bedre liv og avgått med døden på en mer naturlig måte, enn det vi ser i den industrielle matvareproduksjonen. At enkelte jegere er ufyslige folk som drikker og ruller rullings, gjør ikke noe fra eller til.

Hvis du er opptatta av dyras vel og ve, så er det et problem når bestandene blir for store. Det er hauger med dyr som dør av sult, brekker et bein e.l. i løpet av en tøff vinterseseong. Spesiellt når bestandene er store.

Iverst
IverstInnlegg: 1
02.02.10 15:40

Benevner du alle med et annet syn på ting med "syk i hodet" er det synd for deg.Da

Jeg er jeger og jeg trives i naturen hele året. Det kameratskapet som oppleves rundt bålet eller rundt peisen om kvelden ville jeg ikke vært uten. Synd for de som ikke opplever det.

Naturoplevelsen er stor uansett om jeg skyter en elg eller ligger på post og lar den gå videre fordi jeg er usikker på om det er ku eller kvige eller fordi je ser at det er feil dyr.

Klikk for å gå tilbake til toppen