Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Jakt, ikke bra

NYTT TEMA
christerb
christerbInnlegg: 99
05.05.05 12:40
Burde ikke i år 2005, jakt forbys? Det er jo ikke særlig humant og drepe levende vesner. Og hvorfor drepe?
Fingol
FingolInnlegg: 1488
05.05.05 16:46
Burde låse inn kattene så de ikke fikk ta småfuglene også, og torsken burde sperres inn slik at den kun fikk tørrfòr i mærer og lot småfisken i fred.

Ærlig talt:

De fleste dyr som ikke spiser planter, spiser andre dyr.

Det er mat - det er næringskjeder - det er naturlig.

Du må gjerne få spise gress for meg, men da går du sulten halve året er jeg redd, samt at du burde snarest legge deg inn ved Volvat for en drøvtyggermage-transplantasjon.

Fingol

Beretta
BerettaInnlegg: 5268
05.05.05 17:26
christerb

Spiser du selv kjøtt?
Forklar i så fall hva som er verre med jakt enn med oppdrett og slakt!

Hva er verre med å spise et dyr som har levd naturlig og er foret opp naturlig, enn et dyr som er foret opp på kraftfor og som står bundet i en bås halve året?
varjen
varjenInnlegg: 15092
06.05.05 00:46
christerb skrev:
"Det er jo ikke særlig humant og drepe levende vesner. Og hvorfor drepe?"

Vi må drepe for å få mat. Om vi dreper en elg, en ku eller en potet synes jeg egentlig er irrelevant. Alt liv er like mye verdt.
-----------------------------------------------------------------

- Forøvrig er det min mening at Karthago bør ødelegges.

Cato d.e.
christerb
christerbInnlegg: 99
06.05.05 02:57
Spiser ikke kjøtt!

Og liv som kan føle er annerledes enn planter osv.
jenova
jenovaInnlegg: 959
06.05.05 09:42
Som Beretta er inne på her...dyr man feller på jakt er dyr som har levd et lykkelig fritt liv med naturlig føde, og som får en brå og effektiv død.

Hvis du først skal bruke energien din på "dyrevern", hadde det da ikke vært bedre å gå på alle som spiser kjøtt? Vi spiser jo dyr som har oppvokst i et trangt lite rom og som blir stuet sammen i lastebiler og kjørt til et slakteri før de blir til biffer og kjøttdeig.

Dessuten, naturen krever rovdyr for å holde balanse i bestandene. Menneskene har skviset ut rovdyrene fra våre skoger i dag. Hvis ikke det blir felt elg og rådyr vil balansen bli feil. Mattilgangen og leveområdene for dyrene vil bli for snevert. Dyrene vil trekke oftere mot oss mennesker og det vil bli mange flere som omkommer på veiene, både av menneskene og dyrene.

Vet du det at i staten Michigan i USA er det store naturreservater hvor dyrene selvfølgelig er vernet.. Bare i Michigan alene ble det i år 2000 rapportert inn 67,669 påkjørte rådyr!
Det er så mye dyr i reservatene at de ferdes like mye på veiene som i skogen.
Vil vi ha slike tilstander her?
JonIB
JonIBInnlegg: 9203
06.05.05 15:37
christerb skrev:
"Spiser ikke kjøtt!"

Det gjør jeg, og en stor andel av den norske befolkning. Og så lenge et stort flertall gjør det, er det en kjennsgjerning at man på en eller annen måte må skaffe alt dette kjøttet til veie. Enten ved å fø opp dyr i et moderne husdyrhold, eller ved å jakte på viltlevende arter som tåler beskatning.

Så lenge vi kan beskatte viltarter på en skikkelig måte, slik vi gjør i dag, er dette utvilsomt den mest "økologiske" måten en kan skaffe noen matvare på. Husk at jakt skaffer til veie ca 7-8000 tonn kjøtt årlig. Dette erstatter dermed kjøtt som ellers ville måtte produseres innen landbruket, og omregnet i antall individer utgjør det hele 400.000 slaktelam, 100.000 slaktesvin eller 25.000 slakteokser.

For å dra det hele enda lenger - for å produsere et kg svinekjøtt trengs ca 4 kg kraftfôr, dvs vil det kreves 7-8000.000 tonn kraftfôr for å erstatte den mengden kjøtt som vi ellers høster direkte fra naturen. Omregnet til areal, utgjør dette 20.000 daa dyrkamark for å dyrke korn - et areal som vi ikke har. Dermed har vi alternativet å enten importere dette kornet fra utlandet, eller å nydyrke disse arealene, noe som vil føre til langsiktige ødeleggelser av vilthabitat. For all fremtid, faktisk...

Derfor er det ingen tvil om at jakt er et ypperlig verktøy til å høste inn mat til oss mennesker.

Videre finnes det en rekke rapporter som dokumenterer hva som skjer i stammer av bl.a hjortevilt dersom predasjon (i form av ville rovdyr eller jakt) uteblir. Kort sagt er resultatet det tilsvarende som et lemenår - men istedet for lemen, er det hjorteviltet som øker såpass i antall at de beiter ned sine leveområder slik at det ikke lenger finnes mat. Enden på historia er at dyra dør av sult i hopetall. I ett tilfelle er det dokumentert at en bestand av villrein gikk fra 6000 dyr ett år, til 29 dyr året etter. (http://dieoff.org/page80.htm)

"Og liv som kan føle er annerledes enn planter osv."

Fordi... ?

christerb
christerbInnlegg: 99
06.05.05 16:03
Jeg må si jeg respekterer de som fanger maten sin selv mye mere en de som bare kjøper den i butikken, og ikke vet hvordan dyret ser ut.
varjen
varjenInnlegg: 15092
06.05.05 17:47
christerb skrev:
"Og liv som kan føle er annerledes enn planter osv."

For å väre helt ärlig skjönner jeg ikke helt denne logikken. Hvor mye må ett levende liv tenke og föle för man ikke kan spise det lenger? En reke tenker neppe särlig mye mer enn en gulrot.

Planter har jo også sine forsvarmekanismer, og reagerer på hva som skjer rundt omkring dem. En plante som lever i ett dårlig miljö blir syk og dör, ett tre som blir skadet pröver å reparere sine skader. Visse planter kan jo tom. bevege seg.

Mitt syn er at man skal ha respekt for alle levende vesen, både planter og dyr. Naturen er en helhet, og man kan ikke skille den ene delen fra den andre. Men det betyr ikke at man ikke har lov å höste av naturen. Vi kan jo ikke leve på sand og grus.
-----------------------------------------------------------------

- Forøvrig er det min mening at Karthago bør ødelegges.

Cato d.e.
JonIB
JonIBInnlegg: 9203
07.05.05 00:00
varjen skrev:
"Visse planter kan jo tom. bevege seg."

Og det finnes dyr som ikke kan bevege seg. For eksempel sjøanemoner og en rekke andre laverestående sjølevende dyr.

"Mitt syn er at man skal ha respekt for alle levende vesen, både planter og dyr. Naturen er en helhet, og man kan ikke skille den ene delen fra den andre. Men det betyr ikke at man ikke har lov å höste av naturen. Vi kan jo ikke leve på sand og grus."

Tiltredes. Dessuten vil de livene som menneskene tar direkte gjennom den høstningen vi gjør fra naturen, være et minimalt antall sammenlignet med alle de dyrene som aldri får muligheten til å oppleve livet rett og slett fordi menneskelig aktivitet har ødelagt habitatene deres. For eksempel til dyrka mark, bosetting, veier osv.

Miniladden
MiniladdenInnlegg: 779
07.05.05 19:34
"christerb skrev:
Spiser ikke kjøtt!

Og liv som kan føle er annerledes enn planter osv."

Dette er en ekstremt egoistisk tankegang! Fordi DU ikke spiser kjøtt så skal ikke andre få gjøre det heller. Tar utgangspunkt i at du er i mot slakt av tamdyr også når du er i mot jakt.

Axelz
AxelzInnlegg: 57
07.05.05 23:28
Oi, se på meg...jeg spiser ikke kjøtt, og jeg er så flink, for jeg tar standpunkt!!!

(BTW, det var sarkasme...)

Jakt er en fin ting, man holder dyrebestanden nede, skaper balanse i naturen (for lite rovdyr i forhold til planteetere), og man skaffer kjøtt... Ikke vær så jævlig teit nå da!
Lost er bra!
wiking18
wiking18Innlegg: 482
07.06.05 18:05
Jakt er ikke bare en fin ting og naturlig, siden mennesket er et rovdyr, men jakt og det å leve av naturen er vel det mest tradisjonelle Norske som finnes.

Norge er en jeger nasjon, jakt har blitt drevet her siden mennesket først bosatte seg her i det som er i dag norge.

Jakt er regulert i dag, kvoter, krav om teorikunnskaper og skyteferdigheter osv.
Det finnes vel ikke noe mer humant enn den formen for jakt som bedrives i dag.
emilie123
emilie123Innlegg: 3
28.10.19 12:26

jeg beklager at jeg er sent ute men... hvis dyr ikke drepes vil de for det første dø av sult. plantene de spiser vil det bli for få av. de er planteetere de fleste som jaktes på. andre er rovdyr som kan ta husdyrene til mennesker. og hvis vi ikke skyter planteetere vil rovdyrene ta dem. det er jo bra for de, men tenk på all den maten vi kunne ha hatt. og uansett. det vil bli kjempe mange dyr overalt, og det kommer sannsynlig vis til å bli flere påkjørsler som skader både dyr og mennesker. jeg spiser kjøtt og er stolt av det. jeg jobber selv i fjøs og forsikrer at dyrene blir ikke bundet fast og plaget. når det nærmer seg sommeren blir de sluppet løs på beite.

Klikk for å gå tilbake til toppen