Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

QUIZMARATON 2012: Døgn 5 av 10

NYTT TEMA
Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 16:54

Kjære godtfolk! Vel møtt til femte døgn av:

QUIZMARATON 2012

Fra klokka 1800 til og med klokka 1955 i morgen skal jeg stille 288 spørsmål fordelt på 24 emner. Hvert emne har 12 spørsmål spredt over en time. Enkle matematiske prinsipper forteller oss dermed at det skal stilles ett spørsmål hvert 5. minutt - aldri mer, aldri mindre.

Jeg kommer til å bruke denne klokka som referanseklokke. Det kan være lurt å synkronisere klokkene deres med den, eventuelt ha den oppe i et lite vindu.

Her er  terminlista:

10. - 11. september
8. - 9. oktober
12. - 13. november
17. - 18. desember (utsatt én uke ift. opprinnelig plan)
14. - 15. januar
4. - 5. februar
(fremskutt én uke ift. opprinnelig plan)
10. - 11. mars
14. - 15. april
12. - 13. mai
9. - 10. juni


Døgnene går normalt fra kl. 1800 til 1800 (men dette døgnet: til kl. 2000)

Det følger altså fem døgn med quiz etter det døgnet som skal starte om en drøy time. Når disse ti døgnene er avsluttet, vil det sannsynligvis være én deltaker (eller to, som i 2010-utgaven) som har flere poeng enn noen av de andre deltakerne. Denne personen vinner Quizmaraton 2012. Det er ikke noen hokus-pokus med poenggivningen: Etter hvert spørsmål gis det ett poeng til hver deltaker som først poster det korrekte svaret. Ingen bonuspoeng - ingen minuspoeng. Tilsammen skal det stilles 2880 spørsmål og deles ut 2880 poeng.


Slik går en timessyklus (tallene til venstre = minutter over hver time):

00 Første spørsmål i det nye emnet stilles
04 Fasiten presenteres sammen med vinneren av poenget
05 Andre spørsmål stilles
09 Fasit og poengvinner
10 Tredje spørsmål stilles
14 Fasit og poengvinner
15 Fjerde spørsmål stilles
19 Fasit og poengvinner
20 Femte spørsmål stilles
24 Fasit og poengvinner
25 Sjette spørsmål stilles
29 Fasit og poengvinner
30 Syvende spørsmål stilles
34 Fasit og poengvinner
35 Åttende spørsmål stilles
39 Fasit og poengvinner
40 Niende spørsmål stilles
44 Fasit og poengvinner
45 Tiende spørsmål stilles
49 Fasit og poengvinner
50 Ellevte spørsmål stilles
54 Fasit og poengvinner
55 Tolvte spørsmål stilles
57 Fasit og poengvinner
58 Diverse poengoversikter presenteres
59 Neste emne blir kort presentert
00 Første spørsmål i det neste emnet stilles
04 Fasit og poengvinner
osv...

Så her er tempoet lavt: Uansett hvor kjapt ute noen er med riktig svar, vil det gå fire minutter før jeg kommer med fasiten. Unntaket er i forbindelse med det tolvte og siste spørsmålet: Her vil det kun gå to minutter før fasiten kommer. Og igjen: Dette er den offisielle Quizmaraton-klokka. Jeg vil bestrebe meg på å følge den.


DIVERSE REGLER:

Personnavn: Dersom ikke noe annet er presisert, skal man der svaret er et navn på en person - fiktiv eller reell - svare med ett fornavn + ett etternavn for å få svaret godkjent. Dette innbærer bl.a. at dersom fasiten er en person med flere enn to navn, er det tilstrekkelig å komme med ett valgfritt fornavn og ett valgfritt etternavn. Eksempler fra vår nåværende regjering: Liv Signe Navarsete kan besvares som Liv Navarsete eller Signe Navarsete. Ola Borten Moe kan besvares som Ola Borten eller Ola Moe. Men: Pass opp for bindestreken! Enkelte personer har dobbeltnavn med bindestrek. I disse tilfellene skal begge navn med. Eksempel: Lisbeth Berg-Hansen kan ikke besvares med Lisbeth Berg eller Lisbeth Hansen. Her må svaret være Lisbeth Berg-Hansen. For ikke å snakke om Anne-Grete Strøm-Erichsen! Her må alle navnene med for å få det godkjent!

Unntak fra navneregelen: Enkelte personer, spesielt i kunstnerverden og i den brasilianske fotballverden, er atskillig bedre kjent under sitt kallenavn eller kunstnernavn. I slike tilfeller er kallenavnet/kunstnernavnet tilstrekkelig. Eksempel: Artisten Madonna Ciccone er langt bedre kjent kun under navnet Madonna. Dermed er det unødvendig å svare Ciccone her. Lady Gaga heter egentlig noe helt annet som både jeg og de fleste andre har helt glemt (eller aldri visst noe om). Hun er selvsagt best kjent under navnet Lady Gaga. Og likeledes: Er jeg ute etter Pelé, trenger man ikke å svare Edison Arantes do Nascimento. Pelé holder i massevis.

Et annet unntak: Personer fra den fjerne fortid - hvor etternavn ikke var særlig vanlig - kan besvares med kun ett navn. Jeg tenker f.eks. på Sokrates, Platon, Aristoteles og Jesus. Geistlige (dvs. kongelige) navn (både fra fortiden og nåtiden) besvares med kongenavnet og regentnummeret, med mindre han/hun er den første eller eneste i rekken. For eksempel: Johannes Paul 1 kan besvares Johannes Paul. Dersom den geistlige har et offisielt kallenavn (f. eks. den Store, den Gode o.l.), så kan denne erstatte regentnummeret.  Jeg tror jeg har dekket ganske mange eventualiteter nå. I alle andre situasjoner får jeg forsøke å utvise sunn fornuft.

Geografiske navn: Alle geografiske navn skal besvares med det mest brukte navnet. I sjeldne tilfeller er forkortelsen mest brukt, f.eks. USA, DR Kongo (ev. Kongo-Kinshasa), DDR m.fl.; så der kan man selvsagt svare med den forkortede versjonen.

Årstall: Årstall skal besvares med samtlige sifre, med mindre jeg spesisfikt har gitt tillatelse til noe annet. Og er svaret et årstall fra før Kristi tid, skal dette presiseres.

Tegn utover bokstaver og tall: Alt av småtegn som ikke er en del av vår standard bokstav- eller tallrekke, f.eks. `´^~'-,–?!¨kan sløyfes, med mindre jeg har bedt om noe annet.

Det er kun tillatt å besvare med det latinske alfabetet, med mindre jeg spesifiserer noe annet.

Jeg skiller normalt ikke mellom små og store bokstaver. Er svaret Jonas Gahr Støre, vil jeg godkjenne jonas gahr støre – eller jonas støre.

Navn på fotballag o.l. besvares slik det ville tatt seg ut på tippekupongen. F.eks. Manchester United F.C. kan besvares Manchester United, men ikke noe kortere! Rosenborg Ballklubb og Lillestrøm Sportsklubb kan besvares hhv. Rosenborg og Lillestrøm, men ikke RBK eller LSK! Forkortelser som indikerer type idrettslag (FK, FC, AC, AFC, IL, SK, BK, IF osv.) kan sløyfes i svaret. Navn på idrettslag fra USA består gjerne av et geografisk navn etterfulgt av et kallenavn, f.eks. New York Jets, Anaheim Ducks og Chicago Bulls. I disse tilfellene må begge navn være med i besvarelsen!

Tider på sportsløp skal inneholde de nødvendige tegn for å skille minutter fra sekunder og hundredelssekunder osv.

Artikler  som the, van, von, der, das, die osv. Disse kan sløyfes når det gjelder navn på personer. (Eksempel: Vincent Gogh og Ludwig Beethoven godtas). Dersom artikkelen er en del av en tittel på et kunstverk (musikkalbum, komposisjon, film, maleri osv.), skal alle ord tas med!

Snarvei-advarsler: Dersom noen kommer med et svar som er kortere enn det jeg hadde forventet, men som samtidig ikke bryter noen av de ovenstående reglene, kan jeg komme i tvil om jeg skal godkjenne svaret eller ikke. I slike tvilstilfeller gir jeg ut snarvei-advarsler. Dette betyr at vedkommende får poenget, men neste gang han/hun eventuelt kommer med et tilsvarende tvilsomt svar, så vil han/hun få det underkjent. Sånn rent teoretisk: Dersom noen kommer med 10 tvilsomskorte svar, vil kun fem av dem bli godkjent.

Skrivefeil-advarsler: Jeg reagerer ikke på rettskrivingsfeil, så lenge jeg ikke er i tvil om hva deltakeren har besvart. Unntaket er hvis skrivefeilen er tidsbesparende (og i denne sammenhengen kan 0,1 sekund være tidsbesparende nok). I slike tilfeller (f.eks. dersom noen svare Madona i stedet for Madonna), gir jeg ut en skrivefeil-advarsel.

To advarsler (uansett type) = underkjent svar. Etter det underkjente svaret begynner man med 0 advarsler. Står man med en advarsel ved døgnets slutt, tar man den med seg til neste døgn (om én måned).

Regnskapsføring av advarsler: I tidligere quizer opererte jeg med en stjerne (*) bak den brukeren som hadde en advarsel. Dette kommer jeg ikke til å gjøre i Quizmaraton 2012. Jeg kommer til å skrive advarslene ned på min private blokk (hvor det står fem navn nå rett før fjerde døgn starter), slik at jeg har regnskap med dem til enhver tid. Jeg kutter stjernen fordi den kan oppleves som stigmatiserende og belastende for enkelte. Jeg vil ikke at noen skal fremstå som «tvilsomme» quizdeltakere på resultatlistene.

Redigering av innlegg er en risikosport: Man kan da risikere å få svaret sitt ekskludert fra betraktningen. Kun i tilfeller der jeg med selvsyn ser hva som står skrevet før redigeringen finner sted, vil bli godkjent. Jeg gjentar: Med selvsyn! (Jeg kommer ikke til å høre på vitneutsagn.) "Heltedåder", hvor man redigerer med vilje for å gi poenget sitt til nestemann, tolereres ikke.

Den dømmende makt: Det er meg. Selv om jeg i enkelttilfeller kan virke urimelig og urettferdig i min poenggivning, håper jeg at helhetsinntrykket av meg vil være atskillig bedre. Når det gjelder konsekvens/inkonsekvens i dømmingen, så er jeg litt som en fotballdommer som prøver å være konsekvent innenfor én og samme kamp. Jeg bestreber meg på å være rettferdig og konsekvent innenfor et quizmaraton-døgn. Så kan det hende at jeg justerer strengheten eller mildheten noe fra døgn til døgn.

Den demokratiske dråpe: I tilfeller hvor jeg er i meget sterk tvil om et svar kvalifiserer til poeng eller ikke, kan jeg finne på å spørre deltakerne hva de synes. En slags avstemning med andre ord, men resultatet er rådgivende.

Har jeg glemt noe da? Det har jeg helt sikkert! I så fall får jeg bake det inn i åpningsinnlegget ifm. neste døgn av Quizmaraton 2012. Ellers så står det en god del info i den generelle tråden.

Jeg oppfordrer til at deltakerne har en hyggelig tone seg imellom. Mine quizer har alltid vært en arena for gentlemen (og noen ganger ladies) med respekt for hverandre. Brukere som åpenbart saboterer eller spammer vil jeg rapportere til moderator. Slike brukere vil dessuten bli ignorert i besvarelsessammenheng.

Lykke til, godtfolk! Måtte den med flest poeng vinne!

(Om man ikke har vinnerambisjoner, så kan man f.eks. sikte mot en topp 10-plassering i årssammendraget. Disse 10 vil nemlig få spesiell omtale når sesongen skal summeres opp i juni.)

 

Det som står ovenfor er en modifisert og oppdatert versjon av tilsvarende åpningsinnlegg for døgn 3, som igjen er en modifisert og oppdatert versjon av åpningsinnlegget for døgn 2, som igjen er en modifisert og oppdatert versjon av åpningsinnlegget for døgn 1.

 


Dette er programmet for det kommende døgnet:

 

Quizmaraton 2012: Døgn 5 av 10
14. - 15. januar

1800-1855 Nyhetssaker fra siste måned
1900-1955 Miks: Svaret slutter på 9
2000-2055 Reiselivsgeografi: Frankrike
2100-2155 Det 7. århundret
2200-2255 Vahlleys 10 favorittfilmer, #6: Mongoland
2300-2355 Eurovision Song Contest 1980-89
0000-0055 Vahlleys 10 norske musikkfavoritter, #6: Anne Grete Preus
0100-0155 Aston Villa F.C.
0200-0255 Friidrett: Mellomdistanse
0300-0355 Twin Peaks (TV-serien)
0400-0455 Miks: Svaret begynner på C
0500-0555 Regjeringssjefer
0600-0655 Vahlleys 10 utenomnordiske favorittbyer, #6: Lisboa
0700-0755 Bilsport
0800-0855 Det 5. århundret
0900-0955 Fjell
1000-1055 Det 18. århundret
1100-1155 Hunderaser
1200-1255 SK Brann
1300-1355 Miks: Svaret begynner på M
1400-1430 Anagrammer

1430-1630 PAUSE (pga. Newcastle United vs. Queens Park Rangers)

1630-1655 Anagrammer (forts.)
1700-1755 Sør-Trøndelag
1800-1855 Vahlleys 10 internasjonale musikkfavoritter, #6: Kraftwerk
1900-1955 Vest-Agder

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 16:56

SAMMENLAGTLISTE (etter 4 av 10 døgn; 96 av 240 emner)

105 OrigoKing
104 Puttemans
099 X-nes
093 Coach
089 Mashadar2
088 Shunt_136
069 Lucky
046 6347
041 Rocky9
035 Sam_Vimes

033 Acm19
030 CrazyHorse
030 Tullin_Thams
026 Turin_Turambar
017 Biermann
015 Naglehuff
014 Eksberten
013 Niconi
012 Aventador
012 MrAmerica
009 SirOwen
008 Brumlebassenn
008 Mito
007 Kjappfot1917
007 Serie_A
007 Spike11
007 Vraslosken
006 Arshavin_93
006 Myggbalsam
005 Maudes
004 LiverpoolOdd94
003 FishingMoby
003 Happydeathsuite
003 Trminator
003 Ziogan
002 BornOnThe4thOfJuly
002 Hvale90
002 ilModric
002 Professordrøvel
001 Aveirinha
001 Flourhouse
001 Mrbuksa
001 Phigenschow
001 Puma1
001 Rufs
001 Tucan
001 Yabbadoo

-

DØGNVINNERE:

Døgn 01: Sam_Vimes
Døgn 02: OrigoKing
Døgn 03: Puttemans
Døgn 04: OrigoKing
Døgn 05:
Døgn 06:
Døgn 07:
Døgn 08:
Døgn 09:
Døgn 10:

-


EMNEVINNERE
:


OrigoKing

American Beauty
Blade Runner*
Det 6. århundret*
Det 19. århundret
Hedmark*
Innsjøer
Miks: Svaret begynner på P*
Moby*
Molde FK
Møre og Romsdal
Norske veitunneler
Seigmen
Sosiale medier
TV-meteorologer
Vangelis*


Coach

DDR/Berlin
Det 1. århundret
Det 6. århundret*
Det 6. århundret, del 2
Det 12. århundret*
Filosofihistorie
Miks: Svaret begynner på B*
Miks: Svaret begynner på E
Miks: Svaret begynner på P*
Miks: Svaret slutter på 5
Nordland
Reiselivsgeografi: Tyrkia
TV-meteorologer*
Vangelis*


Puttemans

Aust-Agder
Buskerud
Det 10. århundret
Dumdum Boys
Friidrett: Sprint
Miks: Svaret begynner på O
Norsk fauna: Fugler
Religionsgeografi
Rogaland
Treningslære
Troms
Viking F.K.


Lucky

Ansikter fra fotballbanen
Blade Runner*
Kampsport
Ludvig Holberg
Miks: Svaret begynner på A
Nyhetssaker fra siste måned (1)
Nyhetssaker fra siste måned (4)
Rosenborg B.K.
San Francisco
Sideways
Stortinget


X-nes

deLillos
Det 17. århundret
Everton F.C.
Hedmark*
Liverpool F.C.
Lost
Manchester United F.C.
Miks: Svaret begynner på P*
Miks: Svaret slutter på 7
Norske låter på engelsk*
Nyhetssaker fra siste måned (2)


Shunt_136

Chicago - The Movie
Det 12. århundret*
Gnagere
Hedmark*
Medisinsk teknologi
Miks: Svaret begynner på B*
Oseanografi
Skyskrapere
Statsoverhoder


Mashadar2

Ansikter fra skiløypa
Eurovision Song Contest 2000-2011
Kommunevåpen
Los Angeles
Morten Abel
New York City
Norske låter på engelsk*
Skiskyting


Sam_Vimes

Eurovision Song Contest 1970-79
Friidrett: Langdistanse
Gresk filosofi: De tre store
Miks: Svaret begynner på L
Moby*
Reiselivsgeografi: Hellas


Turin_Turambar

Amerikanske lagidretter
Det 11. århundret
House M.D.
Miks: Svaret slutter på 2


Tullin_Thams

Miks: Svaret begynner på F
Miks: Svaret slutter på 0
Reiselivsgeografi: India
Religiøse fest- og høytidsdager*


Rocky9

Kongen av Queens
Madonna
Miks: Svaret begynner på P*
Norske låter på engelsk*


6347

Lillestrøm S.K.
Vangelis*
Østfold


Eksberten

Hardrock
Mike Oldfield


Acm19

Moby*
Nyhetssaker fra siste måned (3)


Biermann

Religiøse fest- og høytidsdager*
Vancouver


Arshavin_93

Arsenal F.C.


Maudes

Norsk fotball, kvinner


Mito

Flagg


MrAmerica

Reiselivsgeografi: England


Myggbalsam

Hvilket språk?


Ziogan

Miks: Svaret begynner på U


Brumlebassenn

Vangelis*


*) Delt seier

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:00

Emne 97 av 240 (Nyhetssaker fra siste måned)
Spørsmål 1 av 12

Beate -->  X --> Dagmar --> Emil

Hva er X?

OrigoKing
OrigoKingInnlegg: 7978
14.01.12 18:00

cato

6347
6347Innlegg: 30211
14.01.12 18:00

berit

CrazyHorse
CrazyHorseInnlegg: 10418
14.01.12 18:00

cato

mashadar2
mashadar2Innlegg: 14796
14.01.12 18:00

Cato

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:04

FASIT:

Cato


Poenget går til: OrigoKing

Neste spørsmål postes kl. 1805 ifølge denne klokken

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:05

Emne 97 av 240 (Nyhetssaker fra siste måned)
Spørsmål 2 av 12

Hva het politimesteren som døde 1. juledag?

X-nes
X-nesInnlegg: 9911
14.01.12 18:05

truls fyhn

OrigoKing
OrigoKingInnlegg: 7978
14.01.12 18:05

truls fyhn

6347
6347Innlegg: 30211
14.01.12 18:05

truls fyhn

CrazyHorse
CrazyHorseInnlegg: 10418
14.01.12 18:05

truls fyhn

mashadar2
mashadar2Innlegg: 14796
14.01.12 18:05

truls fyhn

X-nes
X-nesInnlegg: 9911
14.01.12 18:05

Wohoo, 100 poeng!

Opptur på en ellers nitrist arbeidslørdag.

Coach
CoachInnlegg: 74162
14.01.12 18:06
Vahlley: Beate

Virkelig?

 

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:09

FASIT:

Truls Fyhn


Poenget går til: X-nes

Neste spørsmål postes kl. 1810 ifølge denne klokken

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:10

Emne 97 av 240 (Nyhetssaker fra siste måned)
Spørsmål 3 av 12

Hvem ble nr. 3 sammenlagt i mennenes Tour de Ski?

6347
6347Innlegg: 30211
14.01.12 18:10

petter northug

Tullin_Thams
Tullin_ThamsInnlegg: 9402
14.01.12 18:10

petter northug

Puttemans
PuttemansInnlegg: 12668
14.01.12 18:10

petter northug

X-nes
X-nesInnlegg: 9911
14.01.12 18:10

petter northug

 

CrazyHorse
CrazyHorseInnlegg: 10418
14.01.12 18:10

petter northug

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:11

Søren, ingen svarte Hellner! Dårlig felle.

X-nes
X-nesInnlegg: 9911
14.01.12 18:13
Vahlley: Søren, ingen svarte Hellner! Dårlig felle.

Hvis det er en trøst; jeg skrev Marc før jeg begikk overgrep mot backspace-tasten og rablet ned Northug.

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:14

FASIT:

Petter Northug


Poenget går til: 6347

Neste spørsmål postes kl. 1815 ifølge denne klokken

Vahlley
VahlleyInnlegg: 67421
14.01.12 18:15

Emne 97 av 240 (Nyhetssaker fra siste måned)
Spørsmål 4 av 12

19. desember mottok en norsk barneskole en bombetrussel.

Jeg vil enten ha navnet på barneskolen [-skole kan sløyfes] eller kommunen den ligger i.

X-nes
X-nesInnlegg: 9911
14.01.12 18:15

nærøy

CrazyHorse
CrazyHorseInnlegg: 10418
14.01.12 18:15

drammen

Puttemans
PuttemansInnlegg: 12668
14.01.12 18:15

ringerike

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg