Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Baneheia-dømt ikke skyldig likevel?

NYTT TEMA
riber20

Innlegg: 12
riber20
21.10.20 13:43

Godt mulig er dette en tanke naivt: Men altså, jeg forstår ikke helt hvordan GK skal kunne avvise anmodningen fullt og helt akkurat nå, altså like etter at Torp Petersen har levert sin rapport. En tanke: Dersom DRK nå ikke hadde hatt kommentarer til rapporten fra Danmark, men bare sluset den igjennom. Ville GK da våget å ha forkastet søknaden? Jeg kan vanskelig forestille med det, da GK tross alt selv har kastet et (svært tungt) lodd ved å innhente egen vurderinger av DNA-rapportene. Selvsagt kan de avvise på et aldeles slett grunnlag, altså gjøre omtrent slik  de vil. Men tross alt skal en jo forholde seg noenlunde til logikk og konsekvens, til premisser og slutninger, dokumentasjon (som de selv har hentet inn) og handling. Men jeg kan vanskelig se at et flertall i kommisjonen faktisk skulle oppføre seg opplagt illojalt til vanlig og gangbar fornuft. Nå er jo saken at DRK har skutt Torp Petersens rapporten ned. Kan GK virkelig bruke det til et grunnlag for avvsining? Muligens, men jeg greier liksom ikke å se for meg en noenlunde holdbar tankerekke her heller. I det minste burde de da hente inn en ny rapport, med argumentet om at Torp Petersens er for svak. På den måten ville de i alle fall vinne tid - og akkurat det er jo noe de tydeligvis ikke får nok av. Og: Å bestille en ny rapport ville det i det minste vært en logikk i. Men altså, og godt mulig jeg er naiv (ja, jeg vet at kreftene mot åpning er store). Jeg kan bare se et stort logisk uføre for GK om de skulle blankt avviser nå, etter at de har hentet inn Torp Petersen. 

(Innlegget ble redigert 21.10.20 13:50)

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 14:40
kjoekkenmaskin: Jeg registrer at du har liten tro på at saken blir gjenopptatt. Har dere fått noen konkrete signaler om at det går den veien? I så fall, hva tror du er årsaken at de bruker så lang tid denne gangen? Om de ikke ønsker å gjenoppta saken, burde de ikke ha landet på den avgjørelsen allerede i og med at de fleste momentene de skal vurdere har ligget på pulten deres i tre år allerede? Krysser fingrene for at de er sitt ansvar bevisst denne gangen.

Først og fremst en gjennomgående motstand fra kommisjonen mot å følge opp sine plikter overfor Viggo Kristiansen. Når også påtalemyndigheten og DRK motarbeider gjenåpningssaken og begge bryter loven underveis mister jeg troen på systemet som sådan. 

Jeg har skrevet mye om hvordan kommisjonen lar vær å gjøre det de skal tidligere, så jeg går ikke inn i detaljer nå, men jeg opplever det som skremmende og nedslående.

Når det gjelder konkrete signaler har vi ikke fått det, men vi kan utelde av det vi vet at det nødvendigvis må være en uenighet i kommisjonen. Hva uenigheten går ut på er vanskeligere å si, men jeg tipper at man er uenige om man kan avvise uttalelsene om DNA fra Pope/Farmen.

Det ble laget et utkast til avgjørelse i november 2019. Dette forslaget til avgjørelse ble ikke vedtatt i kommisjonsmøtene i november og desember. Det må nødvendigvis bety at ikke alle var enige i utkastet til avgjørelse. Jeg tror (ut fra hvem som har signaturen på utkastet) at det var et avslag. Men uansett hva som ble foreslått, så ble det altså ikke vedtatt og da vet man at noen må ha sagt nei. Og hva var man uenige om? Vel, kommisjonen oppnevnte en ny sakkyndig for DNA. I det første mandatet som kommisjonen lagde var det feil (blant annet en påstand om at det var funnet DNA fra sæd). Vi la frem mandatet for en genetiker som svarte at spørsmålene i mandatet så ut til å bygge opp under rapporten fra Spania. Vi vet også at det ble avholdt møte med den danske sakkyndige hvor kun uttalelsene fra Spania og RMI ble fremlagt. Vi så det derfor som en stor fare at kommisjonen var ute etter en uttalelse som kunne brukes mot Pope/Farmen. Det kan man sikkert ha ulike syn på, men at Pope/Farmens uttalelser har fått kommisjonen til å stoppe opp er uansett helt åpenbart.

Vi fikk deretter lov å sende inn kommentarer til mandatet og vi fikk inn noen viktige endringer. Vi ba samtidig om et møte med kommisjonen for å drøfte våre bekymringer og innvendinger mot prosessen, men kommisjonen ville ikke møte Sjødin (de har aldri snakket med Kristiansen om saken hans). Kommisjonen ville derimot møte journalister og diskutere saken med dem ...

Så fikk man et svar fra dansken som klart støttet Pope\Farmens uttalelser om at DNA-analysene fra Spania ikke holder som bevis. Dette ville DRK ikke godkjenne ... og så har kommisjonen utsatt saken igjen.

DRK har nektet å svare på Sjødins spørsmål og har også kommet med en uriktig påstand om at de aldri har behandlet de spanske rapportene. Sjødin har bedt kommisjonen om å stille spørsmålene hans til DRK siden DRK nekter å svare ham, og kommisjonen har plikt til å opplyse saken. Kommisjonen har ikke svart på dette ... men så er saken utsatt igjen ...

Jeg kan jo ta helt feil, selvsagt, men jeg tenker det er rimelig å mene at det er DNA som er tema for drøftelsene. Siden man verken avslår eller gjenåpner mener jeg det er rimelig å tro at noen i kommisjonen synes det er tipp topp tommel opp å dømme noen på tvilsomme DNA-analyser, mens andre kanskje har noen betenkeligheter ...

Sjødin har spurt kommisjonen om de vil ha enda en sakkyndig. Det svarte ikke kommisjonen på. Hva man ikke vil svare på er jo også et svar, er det noen som sier ... Så man kan jo tenke noe ut fra det, selv om det naturligvis er spekulativt.

(Innlegget ble redigert 21.10.20 14:46)

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 15:14
return_of_drakkar: Men hvor mange har hørt på podcasten?
Er det foretatt noen målinger på det?

Har hørt rykter om en million avspillinger.

GoingKronos

Innlegg: 50829
GoingKronos
21.10.20 15:22
mikkeltronsrud: Det må nødvendigvis bety at ikke alle var enige i utkastet til avgjørelse.

Veldig interessant informasjon, og det er en naturlig slutning at grunnen til at de kommer til enighet er at kommisjonen er splittet. Og i en så betent sak så vil en splittet avgjørelse være håpløs, i hvert fall om det betyr at VK ikke får opp saken sin. 

Jeg håper i det minste at den/de som mener at det er grunnlag for gjenopptakelse ikke bøyer av for et eventuelt press av flertallet og grunngir hvorfor saken bør tas opp.

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 15:25
riber20: Det finnes vel neppe åpning for å prosedere på skyldspørsmålet for VK om saken kommer opp neste år?

Tenker du på i spørsmålet om fornyet forvaring?

Jeg har tenkt tanken ... det vil nok bli avvist, men man kan jo se for seg at man vil presse litt på ... Hvis tema "manglende innrømmelse av skyld" blir hovedtema for å forlenge forvaring ...

En annen mulighet er jo at noen innser faren for å ufrivillig åpne saken og heller vil at han slipper ut.

I mellomtiden gjør jeg mitt beste for å bli saksøkt ... ;-)

(Innlegget ble redigert 21.10.20 15:26)

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 15:37
GoingKronos: Og det er viktig å huske på at dette ikke er en etterkonstruksjon fra VK, for vi har telefonbevis på at VK faktisk prøvde å ringe for å få tak i JHA og at det var faren som tok telefon. Så dette er ikke noe han har funnet på, det vet vi skjedde og vi vet det skjedde fredag ettermiddag. Så dette kan rimeligvis ikke brukes for å slå i stykker VKs troverdighet.

Dette er et viktig poeng. Et annet viktig poeng er at dersom Andersen snakker sant, så har Kristiansens sykkel stått låst ved bommen ved Svarttjønn i to timer mens drapene pågikk.

Hva så? Jo, begge må være klar over det, de må være klar over sykkelens spesielle utseende og at det er veldig høy sannsynlighet for at noen kan ha lagt merke til den ved bommen. Og hva gjør de?

I første avhør beskriver Viggo Kristiansen sykkelen sin til politiet. Han blir spurt om han har førerkort, men svarer at det trenger han ikke for han har sykkel. Så beskriver han sykkelen sin. Han har på det tidspunktet to sykler, men han beskriver den nye sykkelen, den han brukte til Svarttjønn den dagen og som i følge Andersen skal ha stått to timer ved bommen mens Kristiansen angivelig var i Baneheia og begikk drap. DEN sykkelen beskriver han.

Og hva gjør Andersen? Jo, når han skal forklare seg om møtet med Kristiansen ved Svarttjønn så beskriver han sykkelen til Kristiansen. Den sykkelen han senere skal hevde at sto to timer ved bommen mens han og Kristiansen var i Baneheia og begikk drap, DEN sykkelen beskriver han.

- Og så sier begge at Kristiansen syklet hjem og at Andersen ble igjen på lekeplassen.

Gud altså ... politiet tror på Andersens forklaring ... Jeeeeeeez!

Og ikke nok med det, politiet og påtalemyndigheten hevder senere at Kristiansen forsøker å tåkelegge sin bruk av sykkel den kvelden fordi sykkelen kan være et objekt som kan identifisere hans bevegelser i Baneheia ... altså ... Bevar den som blir uskyldig mistenkt for noe i dette landet.

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 15:42
Slikkepott: Rart hun ikke for n'te gang nevnte muligheten for ekstraordinære møter :)

Joda ... det er med i en e-post fra kommisjonen til Sjødin :-)

storpeder

Innlegg: 5651
storpeder
21.10.20 15:47
mikkeltronsrud: Jeg kan jo ta helt feil, selvsagt, men jeg tenker det er rimelig å mene at det er DNA som er tema for drøftelsene. Siden man verken avslår eller gjenåpner mener jeg det er rimelig å tro at noen i kommisjonen synes det er tipp topp tommel opp å dømme noen på tvilsomme DNA-analyser, mens andre kanskje har noen betenkeligheter ...

Dette var en god redegjørelse for hva som meget mulig foregår, takker for det.

At det er uenighet om DNA er selvsagt rimelig å anta, hvilket er positivt. Det vil kanskje ikke være heldig utad om kommisjonen f.eks. skulle avslå 3 mot 2, som jo vil vise tvil, dersom de som ev. skulle være negative til avslag ikke gir seg på det. Og da kommer man i den situasjon at det virker som om det viktig hvilke personer som sitter i beslutningsgruppen, at det kunne vippet andre veien med andre medlemmer, og dermed vil man nærmest invitere til nye begjæringer når leder/medlemmer byttes ut om noen år. Vil ikke akkurat bidra til ro med avslag med splittet avgjørelse, og det ser selvsagt de som ev. skulle ønske avslag, som da sikkert ønsker enstemmig beslutning.

Ellers er det jo nærmest påfallende hvor endret Hallgren er i sine uttalelser nå i høst, i podcasten til VG (var det vel) virket hun å forberede lyttere på at kommisjonen kan komme til å vurdere diverse samt helheten annerledes enn tidligere. Men mulig jeg legger mer i dette enn hva hennes mening var.

(Innlegget ble redigert 21.10.20 15:55)

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
21.10.20 15:53
return_of_drakkar: Da uttaler hun seg feil da?
Eller uklart?

Det er i tilfelle ikke noe nytt. Hallgren og kommisjonen har gitt uriktig informasjon om saksgangen tidligere.

For eksempel den 11. desember 2019. Da sendte de ut pressemelding om at de tok sikte på å drøfte saken i møtet 22.-23. januar 2020. Dette skrev de til tross for at de senere innrømmet at de denne dagen besluttet å oppnevne en sakkyndig for DNA.

I slutten av januar informerte Hallgren om beslutningen (som om det ble tatt i Januar) og sa til NRK at de i førte rekke skulle sende mandatet til partene. Da hun sa dette, hadde de allerede hatt møter med den sakkyndige og forelagt et mandat for ham.

Det er beklageligvis vanskelig å stole på informasjonen vi får. En kan jo lure på hvorfor de velger å gi uriktig informasjon.

https://www.gjenopptakelse.no/pressemeldinger/article/11122019-baneheia-saken

riber20

Innlegg: 12
riber20
21.10.20 16:00
mikkeltronsrud: Tenker du på i spørsmålet om fornyet forvaring?

I praksis er det hva jeg tenkte på. Svaret her kom jo i podcasten. Skjønt, dersom påtalen går for videre forvaring, må vel en kunne prosedere på feil dom? Det er kanskje det påtalen da vil være bekymret for? - For øvrig ser jeg fram til at du blir saksøkt. Du har jo litt å svare for - og ikke minst å svare med. Så stå på!

Solidarity

Innlegg: 3443
Solidarity
21.10.20 18:17
mikkeltronsrud: Når også påtalemyndigheten og DRK motarbeider gjenåpningssaken og begge bryter loven underveis mister jeg troen på systemet som sådan.

Skal ikke GK være en fullstendig uavhengig instans? 
 
Burde ikke all kontakt mellom dem, påtalemyndighet, forsvar, og andre relevante parter være totalforbudt mellom begjæring av gjenopptakelse og behandling? 
 
Er ikke dette å regne som påvirkning i en rettsstat? 

Jallaskar

Innlegg: 9496
Jallaskar
21.10.20 18:26
Solidarity: Skal ikke GK være en fullstendig uavhengig instans?

Det skal de være ja. Men er de det? 

Jallaskar

Innlegg: 9496
Jallaskar
21.10.20 18:31
Solidarity: Burde ikke all kontakt mellom dem, påtalemyndighet, forsvar, og andre relevante parter være totalforbudt mellom begjæring av gjenopptakelse og behandling?

De kan fint være uavhengige og objektive selv om de har kontakt med alle disse aktørene. Som oftest er det vel nødvendig å faktisk ha kontakt med både den straffedømte, forsvarere, påtalemyndigheter og andre parter for å avgjøre en gjenopptakelse.

Solidarity

Innlegg: 3443
Solidarity
21.10.20 18:51
Jallaskar: De kan fint være uavhengige og objektive selv om de har kontakt med alle disse aktørene. Som oftest er det vel nødvendig å faktisk ha kontakt med både den straffedømte, forsvarere, påtalemyndigheter og andre parter for å avgjøre en gjenopptakelse.

Godt mulig, jus er ikke min sterke side, men ved første øyekast høres det ganske usunt ut med en påtalemyndighet som forsøker å påvirke GK. 
 
Og kanskje enda mer usunt at det er alment kjent, og tydeligvis helt akseptert.

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
22.10.20 13:54
Solidarity: Skal ikke GK være en fullstendig uavhengig instans?

Burde ikke all kontakt mellom dem, påtalemyndighet, forsvar, og andre relevante parter være totalforbudt mellom begjæring av gjenopptakelse og behandling?

Er ikke dette å regne som påvirkning i en rettsstat?

Nei, på ingen måte.

Kontradiksjon er en normal metode for å opplyse straffesaker.

Gjenopptakelseskommisjonen er avhengig av å få saken tilstrekkelig opplyst. Påtalemyndigheten har en rolle å spille, fordi påtalemyndigheten kan kaste lys på nye bevis i lys av hva som ble fremlagt for retten (det er hovedargumentet for at påtalemyndigheten ble gitt partsrettigheter).

I tillegg har etterlatte fått lovfestet krav til bistandsadvokat, og etterlatte er også gitt partsrettigheter.

Problemet er at påtalemyndigheten går langt utover intensjonen og motarbeider gjenåpningsbegjæringen. Det er ikke direkte ulovlig, men i strid med intensjonen. Det som derimot er i strid med loven er at påtalemyndigheten bryter plikten til å være objektiv. Det betyr at de skal klarlegge både det som taler mot og det som taler for en tiltalt (domfelt). Dessverre snakker påtalemyndigheten utelukkende om det som de mener taler mot Kristiansen, og de går langt i å tilpasse bevisene. Det er altså i strid med straffeprosessloven.

Kommisjoen bryter også loven i den forstand at de ikke følger opp vesentlige forhold som de blir bedt om å undersøke.

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
22.10.20 13:58
riber20: dersom påtalen går for videre forvaring, må vel en kunne prosedere på feil dom?

Det er i alle fall en åpning. I utgangspunktet ikke tema, fordi dommen er rettskraftig og dermed en offentlig vedtatt sannhet som ikke kan utfordres eller angripse uten gjennom Gjenopptakelseskommisjonen. Derfor kan man avskjære.

Men hvis innrømmelse av skyld er vesentlig, så må man også kunne føre bevis for hvorfor det er rimelig at han ikke innrømmer skyld.

return_of_drakkar

Innlegg: 28162
return_of_drakkar
27.10.20 07:54

Neste drøftelse altså i slutten november.
Man skal aldri si aldri, men da vil det neppe kunngjøres at saken gjenopptas, ut fra tidspunktet.
http://vgd.no/samfunn/aktuelt/tema/1829721/tittel/baneheia-doemt-ikke-skyldig-likevel/innlegg/48942711/#48942711

Jada, jeg vet at det ikke er noe "gyldig" argument, men jeg tror man forstår hva jeg mener...

oddvar_kjempebra

Innlegg: 24337
oddvar_kjempebra
27.10.20 09:41

Tidspunktet for når GK gjør seg opp en mening har selvfølgelig ingenting med hvor mange dager det er til jul.

Men som flere her har vært inne på så er det en del ting som tyder på at at kommisjonen er splittet. Og at det ville vært en stor fordel med en enstemmig avgjørelse tror jeg alle skjønner.

Så her kan vi stå overfor en deadlock som det kan være vanskelig å komme seg ut av.

Rhabagatz

Innlegg: 31942
Rhabagatz
27.10.20 09:45
oddvar_kjempebra: Men som flere her har vært inne på så er det en del ting som tyder på at at kommisjonen er splittet. Og at det ville vært en stor fordel med en enstemmig avgjørelse tror jeg alle skjønner. Så her kan vi stå overfor en deadlock som det kan være vanskelig å komme seg ut av.

Jeg skulle tro at det finnes et flertall og et mindretall. Og man trenger en enstemmig avgjørlse for troverdighetens skyld.

Mindretallet bør bøye av - men om mindretallet er for gjenopptakelse, kan de, av sannvittighetsgrunner, nekte å bøye av. Og flertallet vil trolig nekte å bøye av for mindretallet.

Jeg ser konturene av et drama.

mikkeltronsrud

Innlegg: 141
mikkeltronsrud
27.10.20 11:53
Rhabagatz: Jeg skulle tro at det finnes et flertall og et mindretall. Og man trenger en enstemmig avgjørlse for troverdighetens skyld.

Siv Hallgren gikk langt i å antyde at hun har gjort seg opp en mening, så en kan nok kanskje tenke seg at utsettelsene dreier seg om å få alle med på en enstemmig avgjørelse?

En enstemmig avgjørelse er nok ønsket, men en gjenåpning med dissens kan man nok leve med. Gjenåpning av straffesaker blir alltid kontrollert av rettsvesenet, i den forstand at den domfelte kan dømmes på nytt, hvis de nye bevisene ikke gir en rimelig og fornuftig tvil om skyldspørsmålet.

Derimot vil et avslag med dissens i kommisjonen ikke bidra til å skape den roen rundt saken som mange etterlyser.

I så måte kan man kanskje spekulere i at det er flertall for å avslå, men at det er en eller to som er uenige?

En annen mulighet er at det er noen i kommisjonen som ikke nødvendigvis har tatt dissens, men som har uttrykt at de er ukomfortable med tvilen rundt DNA-analysene. Da er dreier det seg kanskje om å forsøke å feie denne tvilen til side?

Oppnevnelsen av Torp Petersen, med opprinnelige spørsmål i mandatet som bar preg av å bygge opp under de spanske DNA-analysene, taler noe i den retningen. Altså at det var et forsøk på å roe en eller fler skeptikere. I så måte har nok Torp Petersen gjort lite for å berolige ...

At kommisjonen i ettertid "trosset" DRKs uttalelse om at en ikke trengte å høre mer fra Torp Petersen, og at kommisjonen også har stilt spørsmål til DRK om hvorfor de ikke ba om tilleggsrapport, tyder på at det er en eller fler som ikke er betrygget av DRKs behandling av saken.

Så får vi se ... at kommisjonen har et flertall som p.t. blokkerer gjenåpning mener jeg er ganske åpenbart. Det er fremlagt så mange objektive gjenåpningsgrunner at DRKs kritikk av Torp Peterens rapport ikke skulle utgjøre noe hinder.

Slikkepott

Innlegg: 13921
Slikkepott
27.10.20 13:05
mikkeltronsrud: at kommisjonen har et flertall som p.t. blokkerer gjenåpning mener jeg er ganske åpenbart.

Enig.

Jeg har også svært liten tro på at det flertallet kommer til å snu.

 

TURBRA

Innlegg: 41940
TURBRA
27.10.20 17:59

Jeg har også liten tro på at denne saken blir gjenåpnet. Tragisk hvis VK er uskyldig selvsagt.

B.O.B

Innlegg: 7390
B.O.B
27.10.20 19:01
TURBRA: Tragisk hvis VK er uskyldig selvsagt.

Akkurat det trenger du ikke bekymre deg om.

return_of_drakkar

Innlegg: 28162
return_of_drakkar
27.10.20 20:53
oddvar_kjempebra: Tidspunktet for når GK gjør seg opp en mening har selvfølgelig ingenting med hvor mange dager det er til jul.

Se hva jeg skrev.
Så er det da en faktor som du overser i så måte.

oddvar_kjempebra

Innlegg: 24337
oddvar_kjempebra
28.10.20 12:45

Tidspunktet for når GK gjør seg opp en mening har selvfølgelig ingenting med hvor mange dager det er til jul.

return_of_drakkar

Innlegg: 28162
return_of_drakkar
28.10.20 13:08
oddvar_kjempebra: Tidspunktet for når GK gjør seg opp en mening har selvfølgelig ingenting med hvor mange dager det er til jul.

Som jeg sa så ville jeg ikke si det sikkert...selv dersom...

Men du har ikke forstått hva som menes med mitt utsagn.
Verden er ikke bare - teknisk - og slettes ikke her.
Er det så vanskelig å forstå dette?

oddvar_kjempebra

Innlegg: 24337
oddvar_kjempebra
28.10.20 13:10

Tidspunktet for når GK gjør seg opp en mening har selvfølgelig ingenting med hvor mange dager det er til jul. Å påstå noe slikt er merkelig.

kjoekkenmaskin

Innlegg: 49
kjoekkenmaskin
28.10.20 15:01
mikkeltronsrud: Siv Hallgren gikk langt i å antyde at hun har gjort seg opp en mening, så en kan nok kanskje tenke seg at utsettelsene dreier seg om å få alle med på en enstemmig avgjørelse?

Kan det være nærliggende å tro at det er Siv Hallgren som er for gjenåpning? Så vidt jeg har forstått så er mange av de øvrige kommisjonsmedlemmene "gamle travere". 

Det skulle ha vært interessant å vite hva de som stemmer mot gjenåpning mener taler for at dommen er riktig.

storpeder

Innlegg: 5651
storpeder
28.10.20 15:12
kjoekkenmaskin: Det skulle ha vært interessant å vite hva de som stemmer mot gjenåpning mener taler for at dommen er riktig.

Tviler på om det er hva som faktisk er riktig som er avgjørende, for de som ev. skulle stemme mot gjenåpning her. Det er mye press, politikk og lobbyvirksomhet, og mange i dette miljøet kjenner noen, som kjenner noen som har mye å tape på gjenåpning. Dette skal jo ikke ha noe å si, men naivt å tro at det ikke har det, men siden det tyder på at i hvert fall noen er for gjenåpning her, så gjelder det ikke alle.

Dette blir bare spekulasjoner, det hadde selvsagt vært interessant å være vitne til de diskusjonene de har.

(Innlegget ble redigert 28.10.20 15:12)

TURBRA

Innlegg: 41940
TURBRA
28.10.20 18:02

Krimreporter Millii VG sier han ble overbevist om at Viggo Kristiansen er uskyldig etter å ha lest Bjørn Olav Jahrs bok om Baneheia-saken. Han har også hatt flere samtaler med Kristiansen personlig.

Før det hadde han alltid trodd/ment at VK var skyldig, ifølge krim-podden til VG om saken.

Klikk for å gå tilbake til toppen