Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Baneheia-dømt ikke skyldig likevel?

NYTT TEMA
sisyf0s

Innlegg: 10768
sisyf0s
01.03.21 20:57
Bantor: Grenene er uansett ikke kuttet i ettertid med en blodig kniv.

Nei, det er klart at JHA løy når han forklarte at han kuttet greiner med en kniv som han mottok fra VK, og som han forklarte var blodig, og som han forklarte først skal ha blitt vasket av VK da de var på vei til å gå hjem. Enten var greinene kuttet på forhånd, eller så ble de kuttet med en annen kniv enn drapskniven (eller drapskniven grundig vasket først).

I tillegg til at JHA ble observert i Baneheia dagen før forbrytelsene, så ble han også observert alene få dager tidligere, i militæruniform og med kniv i slira, og hvor han oppførte seg som en galning og slo rundt seg med en kjepp.

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
01.03.21 21:19

En ting vi ikke vet noe om er skjæreteknikken som ble brukt til å kappe greinene. Folk flest bruker lang tid på å skjære over 50 greiner. Og det er snakk om einer osv. Den eller de som gjorde det, kan ikke ha gjort det på kort tid med mindre de kan litt sære skjæreteknikker.

Finner det mest sannsynlig at de ble kappet på forhånd.

TURBRA

Innlegg: 43000
TURBRA
01.03.21 21:31
Bantor: En ting vi ikke vet noe om er skjæreteknikken som ble brukt til å kappe greinene. Folk flest bruker lang tid på å skjære over 50 greiner. Og det er snakk om einer osv. Den eller de som gjorde det, kan ikke ha gjort det på kort tid med mindre de kan litt sære skjæreteknikker. Finner det mest sannsynlig at de ble kappet på forhånd.

Meget mulig at de ble kappet på forhånd ja. 

sisyf0s

Innlegg: 10768
sisyf0s
01.03.21 21:32
Bantor: bruker lang tid på å skjære over 50 greiner

Det var 25 einerkvister og en eikekvist. Men det var mange nok å kutte det. Og fra Jahrs bok (side 50 i epub-utgaven):

Kvistene er kuttet med ett skjæreredskap og på to forskjellige steder i terrenget – ett ligger cirka 13 meter sør for likene, det andre cirka 20 meter nordøst for likene.

torhag

Innlegg: 315
torhag
01.03.21 21:32
rexenes: Torhag, tror du at klubblederen bevisst snakket usant om møtet på parkeringsplassen også?

Hva menes? Du som mente at klubblederen tok feil av dagene? Det gjorde han beviselig ikke.

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
01.03.21 21:38

Da husker jeg feil fra å ha lest kommisjonens rapport.....

CrimsonK

Innlegg: 6391
CrimsonK
01.03.21 21:44
torhag: Hva menes? Du som mente at klubblederen tok feil av dagene? Det gjorde han beviselig ikke.

Mener Mikkel Tronsrud bl.a har skrevet at også klubblederen rotet med dagene.

torhag

Innlegg: 315
torhag
01.03.21 21:45
rexenes: Torhag, tror du at klubblederen bevisst snakket usant om møtet på parkeringsplassen også?

Hvor vil du egentlig? Det er dokumentert at da klubblederen møtte Kristiansen i Kristiansand sentrum sa han at han meldt seg for politiet, og til Kristiansen sa han videre at "vi møttes jo på parkeringen den fredagen og du var der sammen med kameraten din." 

Det er fryktelig naivt å tro på at både Kristiansen og Andersen tok feil av dagene. Dette er åpenbart en alibiavtale som er styrt av Kristiansen. Han vil ikke bli plassert i Baneheia denne kvelden, og derfor må også Andersen unnlate å fortelle om dette møte med Kristiansen og med klubblederen. 

Les hva kommisjonen sier om dette (se mitt innlegg 28.02. kl. 2345).

rexenes

Innlegg: 953
rexenes
01.03.21 21:47

Hvor jeg vil? Jeg lurer på hvordan du kan mene det er mistenkelig at VK tar feil, men ikke at klubblederen gjør det samme. Enkle spørsmål som du besvarer med 100 setninger på siden. 

(Innlegget ble redigert 01.03.21 21:48)

torhag

Innlegg: 315
torhag
01.03.21 21:56

(Innlegget ble redigert 01.03.21 21:58)

torhag

Innlegg: 315
torhag
01.03.21 22:00
rexenes: Hvor jeg vil? Jeg lurer på hvordan du kan mene det er mistenkelig at VK tar feil, men ikke at klubblederen gjør det samme. Enkle spørsmål som du besvarer med 100 setninger på siden.

Når har klubblederen tatt feil? Har bedt deg dokumentere. Har du lest hva kommisjonen sier om å ta feil? 

 

- Dersom hans forklaring om at han opprinnelig trodde møtet med Rødsvik mv. skjedde torsdag - og ikke fredag - ikke er riktig, kan man kan lett tenke seg at både den omstendighet at han hadde låst seg ute av boden og måtte finne Jan Helge Andersen i Baneheia, samt at dette førte til at han traff igjen sin tidligere leder i Onsdagsklubben, var to opplevelser som kunne være enkle referanser når han tre dager senere skal forklare seg under rundspørringen om hva han gjorde fredag ettermiddag/kveld. 

(Innlegget ble redigert 01.03.21 22:01)

rexenes

Innlegg: 953
rexenes
01.03.21 22:16

Han fortalte det ikke i avhør med politiet i starten. 

Fra Tronsrud tidligere i tråden:

Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn (omtalt som "N.N" i artikkelen du viste til) fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket  han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte kke han om dette møtet til politiet?

torhag

Innlegg: 315
torhag
01.03.21 22:42
rexenes: Han fortalte det ikke i avhør med politiet i starten.  Fra Tronsrud tidligere i tråden: Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn (omtalt som "N.N" i artikkelen du viste til) fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket  han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte kke han om dette møtet til politiet?

Hvorfor klubblederen ikke nevnte møte med Andersen og Kristiansen i første kontakt med politiet kan vi ikke vite. Men det handler ikke om å ta feil av dag. At han i det hele tatt er i kontakt med politiet handler nettopp om at han var i Baneheia denne fredagskvelden. 

Så går det den tid før han møter guttene i sentrum, skal ha vært i uke 24 eller uke 26. Da hadde han sagt til Kristiansen "Husker du fredagen vi møttes, det var den fredagen det skjedde". Han skal også ha sagt at "jeg har meldt meg for politiet". Om dette sier kommisjonen at det var god grunn for Kristiansen til å forstå at denne opplysningen kunne tilflyte politiet, og det var følgelig forståelig og fordelaktig at han selv «uoppfordret» fortalte om dette møtet med Rødsvik til politiet i avhør 14. juli 2000. 

Rødsvik ble kalt inn til avhør om kvelden etter at både Kristiansen og Andersen hadde vært i forhør og hvor begge endret forklaring på bakgrunn av møtet med Rødsvik. At han ikke har noen god erindring av møtet finner jeg ikke ut av det kommisjonen skriver om han.

Uansett er det et syltynt håp at ikke bare Kristiansen men også Andersen skal ha tatt feil av dagene. Det sier kommisjonen også. Hvis det blir en ny rettssak vil troverdighet stå sentralt. Kristiansen har syltynn troverdighet når de gjelder disse innledende forklaringene.

(Innlegget ble redigert 01.03.21 22:43)

kjoekkenmaskin

Innlegg: 88
kjoekkenmaskin
01.03.21 23:15
torhag: Uansett er det et syltynt håp at ikke bare Kristiansen men også Andersen skal ha tatt feil av dagene. Det sier kommisjonen også.

Sitat Flertallet:

Flertallet mener at dette er relevante momenter som inngår i en helhetsvurdering, men vil samtidig påpeke flere modererende forhold knyttet til det siste punkt nevnt ovenfor.

Flertallet vil her først påpeke at de to domfelte under rundspørringen som fant sted etter at jentene hadde forsvunnet, forklarte seg ulikt om når de møttes utenfor bua til Viggo Kristiansen. Dette taler isolert sett mot at de hadde samordnet sine forklaringer. Det er også på det rene at de domfelte ved å forklare at de ikke var sammen fra klokken 18 og helt frem til de møttes ved bua til Viggo Kristiansen, ikke har forsøkt å gi hverandre alibi gjennom å forklare at de begge oppholdt seg i bua. Dette selv om det ikke forelå noen opplysninger i saken som tydet på at noen av dem var observert i Baneheia – eller for så vidt utenfor bua – i den kritiske perioden.

Sett hen til de meget alvorlige hendelsene som hadde funnet sted 19. mai 2000 er det etter flertallets syn en svakhet ved Viggo Kristiansens første politiforklaring at han ikke der forklarer at han var innenfor et område som hører under Baneheia over en tidsperiode på 1-2 minutter, at han da møtte Jan Helge Andersen og at de begge snakket med vitnet Rødsvik i området ved bommen ca. kl. 18. Det er imidlertid vanskelig å se klare holdepunkter for at disse opplysningene, som for øvrig ikke relaterer seg til den kritiske tidsperioden, ble holdt bevisst tilbake.

 

Flertallet vil i den forbindelse først påpeke at Viggo Kristiansen uoppfordret korrigerte opplysningen i avhør av 14.07.00. Han forklarer i dette avhøret at korrigeringen har sin bakgrunn i at han hadde møtt vitnet fra Onsdagsklubben i perioden etter første avhør og at han etter hvert forstod at det måtte ha vært på fredag og ikke torsdag at de hadde møtt på dette vitnet.

Flertallet legger videre til grunn at også Jan Helge Andersen, på et tidspunkt hvor han allerede hadde erkjent å ha knivdrept den ene jenta, og nærmere beskrevet hvordan Viggo Kristiansen voldtok jentene og tvang han til å drepe den ene, fastholdt at det var riktig at de hadde glemt møtet med lederen fra Onsdagsklubben.Flertallet viser her til Jan Helge Andersens politiforklaring av 18.09.00, s. 5 fjerde avsnitt: «Siktede ble spurt om det var bevisst at verken han eller Viggo opprinnelig hadde fortalt at de møtte Rødsvik aktuelle dag. Siktede svarte at det ikke var bevisst. Verken Viggo eller siktede hadde husket på at de møtte ham den aktuelle dag. Det var først da Viggo tilfeldig møtte Rødsvik – at Rødsvik fortalte at han hadde møtt siktede og Viggo i Baneheia».

Flertallet vil påpeke at Jan Helge Andersen, da han ga politiforklaringen 18.09.00, ikke hadde noe motiv for å forklare seg usant om dette. Derimot hadde han mye å tjene på å forklare at de i felleskap og bevisst hadde holdt tilbake opplysninger dersom dette var riktig. Situasjonen var tross alt den at Viggo Kristiansen nektet enhver befatning med de straffbare handlingene og at Jan Helge Andersen risikerte å sitte alene igjen med skylda. Dersom han i en slik situasjon var kjent med forhold som kunne svekke Viggo Kristiansens forklaring, er det vanskelig å forstå at dette ikke fortelles. Når Jan Helge Andersens forklaring på dette punkt støtter opp rundt Viggo Kristiansens forklaring, kan ikke flertallet se at det foreligger sterke holdepunkter for at Viggo Kristiansen bevisst har holdt tilbake opplysningene om at han i en tidsperiode før jentene drar inn i Baneheia, er inne i Baneheiaområdet i 1-2 minutt og at han da møter både Jan Helge Andersen og vitnet fra Onsdagsklubben.

(Innlegget ble redigert 01.03.21 23:17)

CrimsonK

Innlegg: 6391
CrimsonK
01.03.21 23:24
torhag: Kristiansen har syltynn troverdighet når de gjelder disse innledende forklaringene.

Er dette å betrakte som en objektiv sannhet?

Trumfer dette mobilbeviset?

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
02.03.21 10:11

Apropos knivdrept. Når det gjelder selve drapshandlingene, mener Kripos at det mest sannsynlig er samme person som har drept begge jentene.

Viggo Kristiansen har fått knivene sine sjekket ut av saken. Mens en av knivene til JHA er borte.

JHA har også tilstått i sin suspekte forklaring, å ha knivdrept.

Jeg mener ikke at Viggo Kristiansen er uskyldig. For jeg mener at han nok uansett er skyldig i medvirkning. Men om han var på åstedet eller ikke er av betydning.

oddvar_kjempebra

Innlegg: 26763
oddvar_kjempebra
02.03.21 10:16
Bantor: Jeg mener ikke at Viggo Kristiansen er uskyldig. For jeg mener at han nok uansett er skyldig i medvirkning. Men om han var på åstedet eller ikke er av betydning.

Dette er et merkelig syn.

Det finnes ingen ting som tyder på at Viggo var pådriver og presset JHA men ikke var med på dette selv.

Selv ikke JHA har antydet noe slikt.

Så ingen tekniske bevis. Ingen vitenforklaringer. Ingen påstand fra JHA støtter et slikt syn.

Så hvorfor i all verden tror du dette er sannsynlig?

 

mikkeltronsrud

Innlegg: 191
mikkeltronsrud
02.03.21 10:38

Har ikke all verdens tid til å lese eller delta i denne tråden nå, men skummet igjennom et par sider og ser at det er en del interessante fenomen her ... for eksempel at opplysninger om fakta utvikler seg til å bli det motsatte ... det kan jo være greit for noen og enhver å ta til seg når man er skråsikre på hva vitner burde og måtte huske fra en gitt dag.

Uansett, Et par viktige opplysninger:

DNA fra sæd
Nei, dette er ikke riktig. Det er ikke funnet DNA fra sæd. Det kan være DNA fra sæd, men det kan også være DNA fra andre hudceller. Det kan også være kontaminert DNA og det kan være artefakter - altså kunstige utslag i analyseprosessen.

Kriminalsjef Arne Pedersen hevdet i sin tid at det var DNA fra sæd fra to menn. Dette sa han blant annet i forhørsretten. Det ser ut til at han har blitt korrigert, for denne uttalelsen forsvant i neste fengslingsmøte. Tragisk nok forsatte Pedersen å hevde dette i sammenheng hvor han ikke kan straffeforfølges for å gi uriktige opplysninger. Som f.eks. i en kronikk på NRK i mars 2020.

Enda mer tragisk er det at også påtalemyndigheten hevdet dette opp mot kommisjonen i 2019 og at også kommisjonen la dette til grunn i sitt første mandat til ny DNA-sakkyndig. At dere her inne fortsatt referer til at det er funnet DNA fra sæd er derfor forståelig, men feil.

Påstanden om DNA fra sæd ble korrigert i kommisjonens andre mandat til den danske sakkyndige. Torp Petersen fikk isteden spørsmål om det, og han avviste at det var mulig å slå fast om DNA kom fra sæd eller ikke.

De faktiske forhold er at RMI i 2000 påviste sædceller i mikroskop. De lagde noe de kalte sædekstrakt som de testet for DNA. De fikk imidlertig ingen utslag for mannlig DNA fra disse ekstraktene. Ekstraktene ble sendt videre til USC i Spania, men heller ikke de fikk ut mannlig DNA fra disse. Derimot fikk de utslag for to X-kromosom, noe som kanskje forteller litt om kvaliteten på sædekstraktene? I 2010 ble ekstraktene fra RMI testet på nytt av SKL i Sverige. Heller ikke de fikk noe resultat.

Utslagene som USC i Spania fikk i 2000 og 2010 var fra ekstrakter som det spanske laboratoriet laget selv, direkte fra vattpinnene som de også fikk tilsendt fra RMI. Men det spanske laboratoriet brukte en annen teknikk enn RMI og skilte ikke ut sæd.

Alt dette er dokumentert i rapportene fra RMI og USC, og Bente Mevåg (RMI) har også bekreftet det i retten. I 2011 var hun helt spesifikk på at det ikke dreide seg om sædekstrakter som ga utslag i Spania. At Arne Pedersen, påtalemyndigheten og en del journalister fortsetter å hevde at det var DNA fra sæd er derfor både uheldig og uansvarlig. Jeg kjøper ikke at de ikke vet. Påtalemyndigheten har argumentert for at RMI sendte sædekstraktene til USC i spania, som jo er riktig, men de lar vær å fortelle at disse ekstraktene testet negativt for mannlig DNA. Som sagt, det følger klart av rapporten fra USC i spania og det burde vært mulig for påtalemyndigheten i Agder å lese seg til det også. Det er vanskelig å se at det spanske laboratoriet kunne vært tydeligere på akkurat det.

Manglende deltakelse i leteaksjon
Her er det mye rart. Og her ser jeg at faktaopplysninger til og med blir snudd til det motsatte ...

De faktiske forhold er at det i all hovedsak var politiet, Røde kors, HV og roverspeidere som sto for leteaksjonen. Noen andre frivillige var også med, men det er en ganske grov overdrivelse at hele Kristiansand var med i letingen, som ble avsluttet etter to dager. De fleste var ikke med.

Når det gjelder Viggo Kristiansen var han ikke medlem av noen av disse organisasjonene. Han sluttet i HVU etter en uoverenstemmelse og han hadde flere ganger vært på kant med politiet. At han var interessert i hva som foregikk var utvilsomt. Han gikk opp til Baneheia på lørdagen for å se på hva som foregikk (som mange andre). Men at han ikke selv deltok har naturlige årsaker. Først og fremst at han ikke var medlem i noen av organisasjonene som sto for letingen.

Jan Helge Andersen var lagfører i HVU. Hans forklaring er at hans gruppe ble bedt om å avvente og være klare hvis det ble nødvendig (ikke helt ordrett). Det ble aldri nødvendig, fordi barna ble funnet etter to dager.

Sjefen for HVU i Kristiansand forklarer i avhør at ingen fra hans gruppe ble kalt inn til leteaksjonen. Han navngir en liten håndfull HVU-medlemmer som han vet at likevel var med. Dette var personer som også var medlem av Røde kors og som deltok i letingen gjennom den organisasjonen.

Slik det ofte fremstilles kan man få inntrykk av at Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen nærmest var de eneste som ikke deltok i letingen. Dette er helt feil. At dette blir et slags bevis for skyld, sier nok mye mer om hvor lite man har.

Kripos sin gjerningsmannsprofileringsgruppe omtaler også leteaksjonen. De kommenterer at ut fra internasjonale erfaringer og litteratur er det ikke uvanlig at gjerningsmannen forsøker å ta en rolle i etterforskning og deltar i leteaksjoner. Nå blir manglende deltakelse i leteaksjonen brukt mot de domfelte, men hadde de deltatt ville også det kunne blitt brukt mot dem - med støtte i internasjonal litteratur.

Det er uansett åpenbart at dersom Jan Helge Andersen hadde deltatt, og han hadde klart å plassere seg selv på åstedet under leteaksjonen, så ville han hatt flere mulige forklaringer på funn av hans DNA der ... Et funn av kjønnshår kunne vært forklart ved å si at han pisset på åstedet, slik han jo prøvde å forklare det med i avhør ...

Champis

Innlegg: 4075
Champis
02.03.21 12:41
Bantor: Jeg mener ikke at Viggo Kristiansen er uskyldig. For jeg mener at han nok uansett er skyldig i medvirkning. Men om han var på åstedet eller ikke er av betydning.

Dette er vel en av de mer usannsynlige teoriene jeg har hørt.

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
02.03.21 12:50

Nei, jeg mener det må reises tiltale mot VK, for medvirkning til drap osv. Men om bevisene holder til det, er det uansett ikke jeg som avgjør.

oddvar_kjempebra

Innlegg: 26763
oddvar_kjempebra
02.03.21 12:52
Bantor: Nei, jeg mener det må reises tiltale mot VK, for medvirkning til drap osv. Men om bevisene holder til det, er det uansett ikke jeg som avgjør.

Men hvorfor mener du det når ingenting tyder på det?

return_of_drakkar

Innlegg: 29550
return_of_drakkar
02.03.21 12:52
mikkeltronsrud: De faktiske forhold er at det i all hovedsak var politiet, Røde kors, HV og roverspeidere som sto for leteaksjonen. Noen andre frivillige var også med, men det er en ganske grov overdrivelse at hele Kristiansand var med i letingen, som ble avsluttet etter to dager. De fleste var ikke med. Når det gjelder Viggo Kristiansen var han ikke medlem av noen av disse organisasjonene. Han sluttet i HVU etter en uoverenstemmelse og han hadde flere ganger vært på kant med politiet. At han var interessert i hva som foregikk var utvilsomt. Han gikk opp til Baneheia på lørdagen for å se på hva som foregikk (som mange andre). Men at han ikke selv deltok har naturlige årsaker. Først og fremst at han ikke var medlem i noen av organisasjonene som sto for letingen. Jan Helge Andersen var lagfører i HVU. Hans forklaring er at hans gruppe ble bedt om å avvente og være klare hvis det ble nødvendig (ikke helt ordrett). Det ble aldri nødvendig, fordi barna ble funnet etter to dager.

Selvsagt deltok ikke alle.
Ting overdrives gjerne i kommentarer.

Men leser man dokumentet til GK og søker på "leteaksjon" så synes jeg det ikke er urimelig om noen stiller seg diverse spørsmål.

Så er det ja heller ikke slik at fordi man ikke deltok så er man skyldig. Akkurat det sier seg selv.

Tolkning av informasjon leder til konklusjon, men en konklusjon som er tatt kan også lede til tolkning av informasjon.

oddvar_kjempebra

Innlegg: 26763
oddvar_kjempebra
02.03.21 12:57
return_of_drakkar: Selvsagt deltok ikke alle.
Ting overdrives gjerne i kommentarer. Men leser man dokumentet til GK og søker på "leteaksjon" så synes jeg det ikke er urimelig om noen stiller seg diverse spørsmål.

Det synes jeg. Det er helt meningsløst å indikere at fordi han ikke var med på letingen så hadde han noe med dette å gjøre.

Når man er nødt til å trekke dette frem så er det et godt bevis på hvor dårlig sak påtalemyndighetene har.

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
02.03.21 14:35
oddvar_kjempebra: Det finnes ingen ting som tyder på at Viggo var pådriver og presset JHA men ikke var med på dette selv.

Jeg vil ikke ta stilling til om VK var på åstedet eller ikke.

Tror det er sannsynlig at han i hvert fall har visst at JHA var gjerningsmann, uten å fortelle dette til politiet.

Om JHA var alene om det, har han nok skrytt av det til VK. Noe annet finner jeg usannsynlig.

Da er VK i alle fall skyldig i en eller annen form for medvirkning. Ergo bør det uansett tas ut tiltale mot VK etter mitt syn.

De hadde på denne tiden begge åpenbart interesse for overgrep mot barn.

 

nemezida

Innlegg: 3959
nemezida
02.03.21 16:11
Bantor: En ting vi ikke vet noe om er skjæreteknikken som ble brukt til å kappe greinene. Folk flest bruker lang tid på å skjære over 50 greiner. Og det er snakk om einer osv. Den eller de som gjorde det, kan ikke ha gjort det på kort tid med mindre de kan litt sære skjæreteknikker.
Finner det mest sannsynlig at de ble kappet på forhånd.

Jeg er beskyldt for å spekulere her inne, men dette blir bare komisk. Tror du at JHA kvelden før eller dagene før planla alt, kuttet ferdig grinene og satt å ventet på at ofrene skulle komme. Fortrinnsvis små jenter uten følge med pårørende, akkurat på dette stedet. I tillegg måtte det være mulig å bortføre eller lure de tilfeldige jentene bort uten vitner foran og bak på denne hovedstien i Baneheia ?

JHA og VK brukte Baneheia ofte og jevnlig. De syklet og trente der, lekte svabergindianere der, trente på å bevege seg usett i terrenget som en annen  FSK Spesialjeger, de teltet der osv.. Det lengste jeg kan strekke meg til er at disse greinene var kappet tidligere for å benyttes til bål, eller kanskje en gapahuk ordning for å overnatte ute uten telt. Ikke vet jeg. Greinene var ikke veldig tykke. Med en skarp kniv ville disse greiene noenlunde enkelt av en kniv- og friluftsinteressert person sikkert kunnet kuttes og samles i løpet av 10-15 minutter. Manglende blodsøl på kuttflatene ? De kunne vel tørket vekk blod fra kniveggen. I tillegg var det vel regn i området fra ugjerningene fant sted og til åstedsgranskerne kom ordentlig i gang.

At JHA hadde planlagt bortføring, mishandling, voldtekt og overlagte drap akkurat på dette stedet er så pass spekulativt at det egentlig ikke er noe poeng å kommentere dette. Han satt altså å ventet på ofrene i dages- eller ukevis ?

Bantor

Innlegg: 1300
Bantor
02.03.21 16:19

Det som taler mot at VK var på åstedet er mangel på kjente tekniske bevis. Det som taler mot at JHA var alene, er det faktum at jentene var kraftig banket opp.

Skulle jeg vedde, ville jeg satt pengene mine på at JHA stakk begge jentene med kniv. 

sisyf0s

Innlegg: 10768
sisyf0s
02.03.21 16:37
nemezida: At JHA hadde planlagt bortføring, mishandling, voldtekt og overlagte drap akkurat på dette stedet er så pass spekulativt at det egentlig ikke er noe poeng å kommentere dette. Han satt altså å ventet på ofrene i dages- eller ukevis ?

(Innlegget ble redigert 02.03.21 16:38)

GoingKronos

Innlegg: 51752
GoingKronos
02.03.21 16:43
nemezida: t JHA hadde planlagt bortføring, mishandling, voldtekt og overlagte drap akkurat på dette stedet er så pass spekulativt at det egentlig ikke er noe poeng å kommentere dette.

Det er jo veldig sannsynlig siden vi vet at JHA vandret rundt i Baneheia alene dagen før og oppførte seg merkelig, at han kan ha vært der også andre dager er sannsynlig og om ikke jentene hadde dukket opp så kan det godt hende at forbrytelsen hadde skjedd mot andre ofre en annen dag. Selv om ofrene var tilfeldig så er det lite som tyder på at forbrytelsen ikke var planlagt fra JHA sin side.

nemezida

Innlegg: 3959
nemezida
02.03.21 18:23
sisyf0s: Ja, de var selvfølgelig idioter disse politietterforskerne som til å begynne med trodde at det hele kunne ha vært planlagt:

Om politiet var idioter er de ikke alene. Om du "klipper inn mer" fra disse innledende avisartiklene om ugjerningen, kan du kanskje føye til at deler av media også mente at gjerningsmannen angivelig returnerte til åstedet flere ganger - dette fordi likene var så godt gjemt og fordi åstedet var så grundig ryddet.

Det at åstedet var så grundig ryddet, spor grundig skjult og likene skjult så godt at det tok 2 døgn før jentene ble funnet tross en storstilt leteaksjon, kan tyde på en ting. At det var to gjerningsmenn. Det er da grenser for hva JHA alene ville klart, når han var hjemme hos VK en gang mellom 2015 og 2030 før han gikk hjem og dusjet. De innledende media teoriene om at dette var nøye planlagt tror jeg ikke noe på, ref. mitt forrige innlegg. At JHA observeres i Baneheia alene 18. mai 2000 er da vel ingen sensasjon. Han og VK hadde Baneheia som nærmeste nabo, og de var i Heia titt og ofte for å leke krig og andre pubertale gjøremål.

kjoekkenmaskin

Innlegg: 88
kjoekkenmaskin
02.03.21 18:27

La oss få høre din rasjonelle teori om hendelsesforløpet da, nemezida. 

(Innlegget ble redigert 02.03.21 18:28)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg