Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Sexkjøpsloven fremmer INCELs.

NYTT TEMA
Rainmaker

Innlegg: 56577
Rainmaker
28.08.20 15:54
59387: Gidder ikke hoste opp noe, d

Fordi du ikke kan...


Det "systemet" du mener er naturlig, kom først etter vi begynte med jordbruk.

59387

Innlegg: 334
59387
28.08.20 17:08

Rainmaker: Den byttehandelen/kontrakten mellom menn og kvinner har fungert bra for familie og oppbygging av samfunnet, helt til trygd og feminisme kom og ødela forholdet mellom menn og kvinner. Tror nok kvinner trengte litt assistanse før jordbruket og:).

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:09
FjodorDVD: Å argumentere nytter ikke til noe annet enn å bli stemplet prostitusjonstilhenger - av hele balletten gærninger.

Det er riktig, at dèt er en tendens.

Men til det vil jeg gjerne spørre: Hva er egentlig gærnt med å være prostitusjonstilhenger...? Det å være "prostitusjonstilhenger", er å være tilhenger av at det skal kunne forekomme prostitusjon, i samfunnet. Ikke nødvendigvis av interesse for å dyrke egen silk aktivitet, men for eksempel fordi man ønsker et jevnere samfunn, at man ønsker et liberalt samfunn, der både menn og kvinner er frie til å gjøre hva de vil, på privat basis. Eller, fordi man ønsker at kvinner som gjør dette av økonomisk nød, skal slippe den enda større nød.

Det er mange grunner for å være prostitusjonstilhenger. Ikke nødvendigvis fordi man har interesse av framtidig sexkjøp, selv.

Det finnes riktignok de feminister, som bruker følgende retorikk: "Eneste grunn for at du er motstander av sexkjøpsloven, er fordi du er interessert i sexkjøp selv!".

Men i dagens opplyste samfunn vet vi at sexkjøpsloven gjør livet vondt verre for kvinnene dette gjelder, så man kan fint være prostitusjonstilhenger uten dermed sagt å være personlig sexkjøp-interessent.

Og når det er sagt, så er det heller ikke noe galt i å være personlig sexkjøp-interessent, for den saks skyld... At noen er interessert i å kjøpe sex, betyr bare at de er interessert i sex. Og hva er skamfullt med det.

Så om noen stempler deg som prostitusjonstilhenger av å argumentere imot loven, så går det helt enkelt an å svare: "Ja, jeg er prostitusjonstilhenger, det stemmer. OG SÅ ???"...!

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:10
Kistespiker: Den beste måten å bekjempe incels på er å utjevne kjønnsbalansen..  Men hvem vil egentlig ha likhet, når man drar fordel av forskjeller.  Et poeng begge kjønn bør reflektere over.

Ja, det er et veldig godt poeng, herav tendensen til  at det er overvekt av kvinner som er tilhengere av loven, og overvekt av menn som er motstandere av loven.

Kvinner frykter underbevisst en slags "konkurranse-effekt", mens menn frykter underbevisst ett slags "presset samfunn på manns-siden".

Så for å få de mest korrekte svarene, så måtte man nesten spurt begge kjønn, via følgende tankeeksperiment:

"Hvis forskningen var kommet så langt, at vi visste at det var nøyaktig 50% sjanse for å bli reinkarnert som mann, og nøyaktig 50% sjanse for å bli reinkarnert som kvinne, og du var 80 år og grava nær, hva slags lovendring ville du da egentlig gjort på dette felt, for å skape helhetlig bedring i samfunnet, og dermed de beste odds for å reinkarneres i et trivelig og vellykket samfunn, i dine neste liv...?"

Skulle denne reinkarnasjons-hypotesen stemme, så ville jo enhver ekstremfeminist være i faresonen for å rammes av sitt selv-pådrevne karma, via mellomleddet "faren for å bli reinkarnert som mann"...


Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:11
Farmer: jeg klarer ikke se hvordan sexkjøploven fremmer Incels som trådstarter hevder.

Det fremgår vel på sett og vis av førsteinnlegget...

Det er ikke nødvendigvis de direkte effekter som influrerer, det kan være de indirekte effekter.

En ting er at INCEL's kan bli mindre frustrerte og mere husvarme hos det annet kjønn, av friheten til å kjøpe sex.

En annen ting er at fri prostitusjon, jevner ut kjønns-ubalansen: Det blir mindre konkurranse på manns-siden, og kvinnene er innekjent med at de må senke terskelen, og bli mindre kravstore, fordi det eksisterer konkurranse fra kjøpeutgaven: Setter de kravene sine for høyt vil mennene strømme over til kjøpeutgaven.

Så lenge kjønns-ubalansen er stor, så vil tendensen være at "kvinner kan velge og vrake fra øverste hylle, mens menn må ta til takke med det de får".

Allerede hèr er grunnen til å ta og føle på, om hvorfor majoriteten av kvinner er sexkjøpslovtilhengere og majoriteten av menn er sexkjøpslov-motstandere...

Vi kan si, at prostitusjon er en helt naturlig følge, av slilk kjønns-ubalanse. Det går nærmest automatikk, i dette. Omtrent like stor automatikk, som det forekommer i naturens økologiske balanse.

Og det betyr, at hvis tilsvarende automatikk ville forekommet hvis  kjønns-ubalansen var motsatt: Hvis kvinner var "nødne", og menn levde i "full valgfrihet", så ville det helt automatisk poppet opp mannlige prostituerte, såkalte "gigoloer", og jevnet ut denne ubalansen.

Det er automatikk i naturens økologiske balanse, og på samme måte er det automatikk i prostitusjons-forekomsten. En høy forekomst av prostitusjon, betyr bare at det er tilsvarende sterk kjønns-ubalanse, fra før. Er kjønns-ubalansen lav, så vil prostitusjons-forekomsten også automatisk bli lavere. Helautomatisk!

Summa summarum:

Sexkjøpsloven, forsterker den ubalansen, som allerede eksisterer.

Hva slik ubalanse gjør, forutenom å gjøre livet lettere for kvinner og vanskeligere for menn, det er faktisk å skape sterkere basis for voldtektsstatistikken. Kjønns-ubalansen er altså ikke bare kvinne-favoriserende...!


Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:12
Farmer: Men det andre kjønn bærer ikke ansvaret for dette med manglende sex.

Helt riktig, at ingen kvinner skal tvinges til å gi mannen sex, eller pålegges et slikt ansvar.

Men friheten til å ha et slikt yrke, bør være der. Om noen kvinner ønsker å jobbe med noe slikt, som på sett og vis er samfunns-nyttig, så bør de få gjøre det. Helt riktig at sexkjøpsloven ikke forbyr salg, bare kjøp, men det forandrer ikke det faktum at sexkjøpsloven er laget for å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten. Sexkjøpsloven èr konstruert for å skape motstand mot salg, ikke bare mot kjøp. Bare litt mere "diskret" eller "kamuflert"...

Så. Vi bør ikke ha et lovverk som skaper motstand mot denne denne typen beskjeftigelse. Selv om dette er kamuflert som "kun kjøpe-motstand". Enhver med vettet i behold ser at dette rammer selgeren, mer enn noe annet...!

Ergo: Vi bør altså ikke lage motstand, mot denne naturlige utjevnings-automatikken, mot kjønns-ubalansen, som sexmarkedet representerer.

Ingen kan heller tvinges til å bli eks. psykolog, om de ikke vil. Med samme argumentasjon kan vi si at "ingen kan tvinges til å ta ansvaret for andres psykiske problemer!", og i steinalderen fantes det sikkert heller ikke psykologer: All slags yrker, er noe som "automatisk" har vokst fram, som et direkte følge av at det har eksistert behov i samfunnet, for denne typen arbeidere. Ikke bare sex-selgere, men psykologer og alt...

Riktig at ingen skal kunne tvinges til å bli psykolog mot sin vilje, men friheten,, til å velge dette yrket, bør forekomme, uten at samfunn og lovverk velger å stikke kjepper i hjulene for denne virksomheten. Dette kan sies om et hvilket som helst annet yrke også...

En automatikk: Hvis la oss si behovet for psykologer var enormt, så ville det antakelig bli tilsvarende lønnsomt å være psykolog. Dermed ville flere valgt dette yrket. Og på den måten skapes det "automatisk balanse", der det rekrutteres omtrent så mange psykologer, som det det finnes behov for. Og så kommer det et "metningspunkt" der psykolog-yrket ikke lenger er fullt så lønnsomt, fordi så mange har valgt dette yrket. Og på den måten justeres det nedover, automatisk, når rekrutteringen har blitt for stor. Alt dette er helautomatisk!

Men innen prostitusjon skal vi altså "beskytte ubalansen", med en sexkjøpslov, ser det ut som...!

"Psykolog" var bare tilfeldig valgt, for eksempelets skyld. Vi kunne brukt alle mulige andre yrker også, som eksempler...


Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:13

Bør også nevnes: Man utrydder ikke et helt yrke, bare fordi mange av arbeiderne i dette yrket, kan ha det vondt. Man kan da gjøre som i absolutt alle andre yrker: Hjelpe den andelen som har det vondt, med alskens støtte-midler.

Vi har også alskens støtte-ordninger i alle andre yrker. Prostitusjons-arbeiderne, altså sexarbeiderne, er her de eneste som er overlatt fullstendig til seg selv...

Vi har til og med et lovverk (hallik-paragrafen), som forbyr, å fungere som den prostituerte's støtte...! For at de prostituerte skal bli ekstra alene og hjelpeløse, kan det se ut som... Her er grunnen til å ta og føle på, om hvorfor det er tendensvist laaangt flere negative aspekter i sexarbeid, enn til andre typer arbeid. Det er naturlov, at det må bli slik! Meget lettfattelig logikk! Og her er også grunnen for hvorfor Hege Grostad også ville fjerne hallikparagrafen, i tillegg til bare sexkjøpsloven...

Det både sexkjøpsloven og hallik-paragrafen begge gjør, er å gjøre vondt verre, på dette felt.

Det er virkelig noe å tenke på.

Så spørsmål: Hvorfor er prostitusjon et spesielt belastende yrke? Svar: Fordi samfunnet har gjort det til ett spesielt belastende yrke, med sitt sterkt ubalanserte lovverk, som kun favoriserer andre yrker...


Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
12.09.20 10:14

Sexkjøpsloven er altså laget for å stikke kjepper i hjulene for virksomheten "sexsalg", og kron-argumentet, er at motstanden skal ramme bakmennene. Ikke egentlig kvinnene, for de var det meningen å hjelpe.

Sexkjøpsloven er formet for å ramme kjøperen, men enhver med vettet i behold ser at denne rammer selgeren, mer enn noe annet. Det indirekte målet er egentlig å ramme bakmennene.

Men slik er effekten:

Loven rammer den eventuelt eksisterende bakmannen svakt, mens den rammer sikkert eksisterende selgeren kraftig.

Det er ikke engang sikkert at bakmannen er negativ, kansje han/hun bare er en støtteperson. Ja til og med utleiere kan bli dømt for hallikvirksomhet, og det sier litt...

De som i beste fall hjelper de prostituerte, er altså hva sexkjøpsloven har som motiv, å ødelegge for. Men det den gjør, er å ødelegge "svakt eller ubetydelig", for disse, altså ineffektivt, samt helt ubetinget av om vedkommende er godartet eller ondartet. Det den derimot gjør effektivt, er å ødelegge sterkt, for den man liksom hadde som motiv å hjelpe, dvs. selgeren. Dette ved å bruke en uskyldig tredjeperson: kjøperen, som uskyldig gissel til formålet...

Alt som står i ovenstående avsnitt, forteller litt om hvor sinnsyke vurderinger som har skjedd. Og som er årsaken tli at loven er der den er idag... Som paragraf 316 i straffeloven i den store røde boka kalt "Norges Lover"...


59387

Innlegg: 334
59387
14.09.20 18:04

Mons85: Du har helt rett!


Denne feminist-loven er designet for å gi kvinner mer makt over menn, ta fra menn alternativer og erotiske støttehjul. Og straffe menn som velger alternativer isteden for dating sjekking og forhold. Make love not war sier de, men i praksis så skaper de bare mer hat, forskjeller og depresjoner. De samme damene som kjempet for denne loven, syns islam og moskébygging er helt greit. Fremtiden ser ikke akkurat kjærlig ut..

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
14.09.20 20:24
59387: Mons85: Du har helt rett!
Denne feminist-loven er designet for å gi kvinner mer makt over menn, ta fra menn alternativer og erotiske støttehjul. Og straffe menn som velger alternativer isteden for dating sjekking og forhold. Make love not war sier de, men i praksis så skaper de bare mer hat, forskjeller og depresjoner. De samme damene som kjempet for denne loven, syns islam og moskébygging er helt greit. Fremtiden ser ikke akkurat kjærlig ut..

Ja det er ihvertfall feminister i Sverige som var de opprinnelige bakmennene bak loven...

Såklart er det litt påfallende, at det ikke var andre slags grupperinger / typer folk, som tok til ordet for en slik lov, men derimot feministene.

Like påfallende at det var feminister i Norge, som var pådrivere for å kopiere svenskene. Kvinnegruppa Ottar og Kvinnefronten, var blant pådriverne. Også KrF, men der av litt andre årsaker: Der mer pga. "høytsvevende tro", enn pga. feministisk ideologi.

Så ja - det blir nærliggende å koble litt, når man ser at feminister har vært avgjørende drakraft hele veien..

FjodorDVD

Innlegg: 1151
FjodorDVD
17.09.20 15:00
Mons85: Hva er egentlig gærnt med å være prostitusjonstilhenger...?

Det er gærnt å benytte prostitusjonstilhenger som stråmann. Selv nøyer jeg meg med å være motstander av sexkjøpsloven. Det fordi loven strider mot menneskerettighetene, grunnlov og sunn fornuft. Det gjør meg ikke til en prostitusjonstilhenger. 


 


 

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
18.09.20 21:31
FjodorDVD: Det er gærnt å benytte prostitusjonstilhenger som stråmann. Selv nøyer jeg meg med å være motstander av sexkjøpsloven. Det fordi loven strider mot menneskerettighetene, grunnlov og sunn fornuft. Det gjør meg ikke til en prostitusjonstilhenger.

Det kommer an på hvordan "prostitusjonstilhenger", defineres.

For meg er prostitusjonstilhenger:

 - "En som er tilhenger av at prostitusjon skal få lov å forekomme".

Med en slik definisjon er "sexkjøpslovmotstander" og "prostitusjonstilhenger", synonymer.

Men det er mulig det fins andre definisjoner.

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
18.09.20 21:46

Tilbake til tendensen til at "kvinner er for loven, og menn er mot loven":

Det skulle vært artig om dem tok seg tid til å gjøre en spørreundersøkelse, blant folk, for å få avdekket hvor mange menn som er for og imot loven, og hvor mange kvinner  som er for og imot loven, for å sjekke den kjønns-relaterte forskjellen sånn...!

La oss si resultatet endte slik:
- "75% av spurte menn oppgir at de er imot loven, mens bare 25% av dem er for. Samtidig viser det seg at hele 75% av kvinner er tilhengere av loven, og kun 25% av dem er motstandere".

Da hadde vi fått noe å gnage på: Hvorfor denne forskjellen...?? Såklart er det en årsak til en så gedigen forskjell, det nytter det ikke å gjemme bort!

Hadde vi snakket om bittesmå forskjeller som "51% vs 49%",  hadde det vært mulig å skylde på tilfeldighetene. Men hvis resultatet ligger på 75% / 25% (eksempelvis), så snakker vi om en så gedigen forskjell, at det er opp i dagen, at denne forskjellen  komme fra noe, og ha en årsak...!

Så hadde det vært interessant å høre hva analytikerne hadde sagt om dette, når det er gjort klart at denne forskjellen er stor, og det neste naturlige spørsmålet er: "Hvorfor?"!

Nå, snakker vi feminisme eller snakker vi feminisme..? Vær ærlige nå!

Men det virker ikke som om det er så interessant, å gjøre slike undersøkelser. Jeg finner ingen steder på nettet, ved å google, noen undersøkelser som er gjort på akkurat dette. Det er gjort undersøkelser på hva folk tenker om loven, men ingen undersøkelser på hvor mange menn og hvor mange kvinner som er henholdsvis for og imot.

For en slik undersøkelse hadde vel blottlagt den feministiske essensen i loven til de graaader, og det er kansje ikke så populært!

Eller hva?

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
18.09.20 22:06

...Og en liten titt på kjønns-relaterte forskjeller mellom menn og kvinner, når det gjelder synet på sexkjøp og prostitusjon:

Hør på denne låta her: Sinitta med "Toy boy". Det er en eldgammel låt, greit nok, men det er noe med teksten å titte på:

Utdrag av teksten:
"He's my gigolo and my Romeo, and I want everyone to know: He's my toy boy (...)".

Og for de som ikke veit hva "gigolo" er for noe rart, så er det en mannlig prostituert.

Spol fram til tidspunktet 1:33, så finner du dette sitatet.

Fra sin vinkel, så kan det nesten se ut som om artisten romantiserer prostitusjon... Og det er slettes ikke eneste låt som snakker "gigolo" med en positiv undertone, det fins fler av disse. Sikkert tallrike... Men så lenge det "bare" er kvinner, så er det uten betydning.

Så til sammenligning:
Hva hvis en mannlig artist hadde utgytt noe av samme teksten, den andre veien...? Og kansje ennå verre: En norsk mannlig artist...? Det skulle vel blitt oppstyr, vel...!

Jeg synes jeg hører det, la oss bare som eksempel ta De-Lillos, som plutselig kommer ut med en ny låt med følgende tekst:

 - "Hun er min hore, og jeg vil at hele verden skal vite, at hun er mitt leketøy, oh-yeah!".

Det skulle vel blitt rama-lama-ding-dong og jazz bom bø! Og det er vel bare forbokstaven! Det er ikke dèt engang, det er bare "før du trykker på knappen på baksiden av kulepennnen". Og det sier litt om hvor mye jalla-og-helvete som da er i vente...

Skulle Ottar vært dommere i retten da, så skulle vel artisten delt celle med Breivik...

Mons85

Innlegg: 3032
Mons85
22.09.20 07:19

Vi bare nevne et aspekt til.

Hvordan hele livet består av byttehandler. Fra denne vinkel er det ikke så stor forskjell mellom prostituerte og "vanlige" kvinner. Når noen oppnår sex, så er det unntaksløst via en slags "gi-og-ta"-kommunikasjon: Ikke bare enveis.

Det finnes ikke 100% enveiskjørte forhold. Det finnes ikke egentlig heller "ubetinget kjærlighet". En form for betingelse er det alltid snakk om, enten denne betingelsen er stor eller liten. "100% ubetinget kjærlighet", ville vært ensbetydende med en slags martyr-tilstand.

Likeledes: Ingen kvinner ville gitt en tilfeldig person, sex, uten at det skjedde noe som helst i retur. Dette som skjer i retur, kan vi da kalle for "valuta". For de som ikke tar penger for sex, kan det forekomme mange andre former for "valuta" som utgjører "betingelsen". Eksempler:
 - Mannens drag og tiltrekningskraft, kan være en form for valuta. Dette er en valutaform som sikrer kvinnen velbehag, hvis hun har sex med ham
 - Et smil, en flørt, en god måte å behandle henne på, kan være en form for valuta. Noe som får henne til å føle seg vel.
 - Blomster, spandering av middag, spandering av øl.
 - Diverse tjenester, i form av hjelpsomhet, kan være en form for valuta.
 - Det å være behagelig sosialt selskap, kan være en form for valuta.
 - Sosiale verdier.

Når vi bruker ordet "valuta", så snakker vi normalt sett om penger. Men "valuta" betyr egentlig "verdi". Men så finnes det mange "usynlige" former for "verdi", og mange abstrakte former for "verdi".

Og en slik "verdi", hvilken enn, i gjengjeld, er det unntaksløst snakk om, som blir betingelsen for kjærlighet og/eller sex.

Fra denne vinkelen er egentlig alle prostituerte - direkte eller indirekte - kvinner som menn...

Valutaform nummer 1, er draget. Foreligger ikke dette, må man ta av alle mulige andre former for reserve-valuta, for å oppnå en deal. Er draget lavt, må man kansje kompensere med en lett blanding av valutaformer: Være ekstra behagelig selskap, slik at "samlet verdi" skal bli stor nok til å vinne hennes "ja"-beslutning.

Det som skjer ved prostitusjon, er at en alternativ valutaform, forutenom draget, blir tatt ibruk.

Sexkjøpslovens kron-budskap blir som følger:

 - "Har man ikke draget, så skal man ikke ha sex, helt enkelt!"

Ikke det at det var dette som var ment å være budskapet, men det er det det blir.

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 18:52

‘Har man ikke draget, så skal man ikke ha sex’. Jeg er ganske sikker på at mange kvinner nyter tanken på at mange menn ikke får sex, og med sexkjøpsloven så blir det enda vanskligere for denne gruppen menn. 
I dette gynosentriske samfunnet så oppdrar kvinner gutter til å bli myke emosjonelt tilgjengelige menn, som følger loven til punkt og prikke pluss hjelpe kvinner med alt de måtte trenge hjelp til. Slike menn tenner ikke kvinner på i det hele tatt, så de mannfolka blir utnytta isteden. Først så blir menn oppdratt til å bli noe kvinner ikke vil ha, og så kommer den samme feminismen med sexkjøpsloven. Så, de veloppdratte gutta som er oppdratt av mor eller barnehagetanter blir oppdratt til å bli noe kvinner ikke vil ha, og de samme mannfolka får ikke lov å kjøpe sex. En lov skapt av den samme mentaliteten som oppdro dem! Også sitter skrulletantene der og sier at feminisme er bra for menn - helt utrolig:-/.


Hvis jeg kjøper en handjob på strøket f.eks, og blir tatt for det så blir jeg bøtelagt med 25 tusen spenn (hvis jeg tilstår). En kvinne kan gi sex til barnemordere i fengsel i besøkstia, det er tydligvis helt greit. ABB mottar i snitt 200 kjærlighetsbrev i måneden, hvorfor kan ikke noen av disse kvinnene bli bøtelagt? Sende et signal?


Hvis en incel er hypp på et godt regelmessig sexliv med fysisk attraktive kvinner så kan han bare gjøre noe helt forferdelig, skjære strupen av etpar smunger f.eks. Da kommer han til å få regelmessig sex på besøksrommet hver eneste uke! Jo værre forbrytelsen er, jo flere kjærlighetsbrev og erotisk dameoppmerksomhet får han. Det kan dere spørre enhver fengselsbetjent om.


En ting til. Er det noen her som vet om 1 mann som slår og denger damer som IKKE har et solid dametekke?


Alle skal med, make love not war - Blæh


 

joplina

Innlegg: 66085
joplina
22.09.20 18:55
59387: I dette gynosentriske samfunnet så oppdrar kvinner gutter til å bli myke emosjonelt tilgjengelige menn, som følger loven til punkt og prikke pluss hjelpe kvinner med alt de måtte trenge hjelp til. Slike menn tenner ikke kvinner på i det hele tatt, så de mannfolka blir utnytta isteden. Først så blir menn oppdratt til å bli noe kvinner ikke vil ha, og så kommer den samme feminismen med sexkjøpsloven. Så, de veloppdratte gutta som er oppdratt av mor eller barnehagetanter blir oppdratt til å bli noe kvinner ikke vil ha, og de samme mannfolka får ikke lov å kjøpe sex. En lov skapt av den samme mentaliteten som oppdro dem! Også sitter skrulletantene der og sier at feminisme er bra for menn - helt utrolig:-/

- Har du tatt et oppgjør med din mor for alt dette...?

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 18:59

Joplina: Hva er best for et fredelig harmonisk samfunn: moskéer eller Bordeller?

joplina

Innlegg: 66085
joplina
22.09.20 19:07
59387: Joplina: Hva er best for et fredelig harmonisk samfunn: moskéer eller Bordeller?

Jeg spurte det om du hadde tatt et oppgjør med din mor for alt hun har gjort seg skyldig i...?

TordLangseter

Innlegg: 477
TordLangseter
22.09.20 19:15

Det er ganske enkelt, egentlig.

Hvis person A har lyst til å selge sex til person B, bør person A få lov til å gjøre det uten at noen aktører i transaksjonen straffes. Hva folk gjør med sine egne autonome kropper - så lenge det ikke direkte skader noen andre - har ikke vi som samfunn noe med. Dette salget bør riktignok registreres og skattelegges, slik salg av alle andre varer og tjenester gjøres.

Hvis person A derimot blir tvunget til å selge sex, skal selvfølgelig de som tvinger vedkommende bli straffet. Det sier også seg selv.  

(Innlegget ble redigert 22.09.20 19:16)

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 19:21

Joplina: Feminismen støtter islam og bygging av moskéer. Jeg har spurt deg flere ganger: hva er best for et fredelig og harmonisk samfunn, moskéer eller Bordeller? Jeg spurte først og flere ganger. 
Ja, jeg har konfrontert min mor med dette og hun er meget lei seg.

joplina

Innlegg: 66085
joplina
22.09.20 19:33
59387: Joplina: Feminismen støtter islam og bygging av moskéer.

Hva prøver du å fortelle egentlig?


At din mor er en venstreraddis-feminist eller muslim...??

Kongemannen

Innlegg: 17190
Kongemannen
22.09.20 19:36

Moren var nok sikkert en mestermanipulator.

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 19:48

Joplina: Min mor er ikke en muslim:). Nå bare avsporer du. Kan du svare på mitt spørsmål?

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 19:57

Joplina:Ja, jeg har konfrontert min mor med alt våset hun og spesielt venninnene hjernevaska meg til å tro på. Jeg har og fortalt henne om resultatene for min del av alt dette våset, og hun er meget lei seg! 
Forstår du svaret mitt litt bedre nå?

 

Nå kan du svare meg på mitt spørsmål. Feminister støtter islam og bygging av moskéer, hva er best for et harmonisk og fredelig samfunn: Moskéer eller Bordeller?

(Innlegget ble redigert 22.09.20 19:58)

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 20:42

Joplina og de andre feministene syns ikke at fred og harmoni er noe å strekke seg etter! Men det visste vi jo fra før av.

joplina

Innlegg: 66085
joplina
22.09.20 20:55
59387: og hun er meget lei seg!

Det hadde jeg også vært

(Innlegget ble redigert 22.09.20 20:56)

pfrog567

Innlegg: 18699
pfrog567
22.09.20 20:59
59387: Jeg har spurt deg flere ganger: hva er best for et fredelig og harmonisk samfunn, moskéer eller Bordeller?

Mange bordeller fører da nødvendigvis ikke til et fredeligere samfunn. Tenk bare på hvordan det var i Ville Vesten :)

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 21:45

Joplina: Hun er lei seg for smerten og problemene jeg har fått pga dette. Hun fikk ingen svigerdatter eller barnebarn pga dette og. Klart dét er en tragedie for henne, feminismen tok på mange måter fra henne dette.

59387

Innlegg: 334
59387
22.09.20 21:50

Pfrog567: Klart samfunn blir mer fredelige med bordeller! The Wild West var villt og lovløst av helt andre grunner i en helt annen tid. Teit kommentar fra deg:).

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg