Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

NRK med ny serie på gyngende grunn?

NYTT TEMA
Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 17:21

Langveg: Vi nordmenn vil ikke kunne diskutere 2 verdenskrig som vi skal være upartisk, så lenge vi var en part som ble angrepet.

Den Norske regjering og kongen hadde jo ikke abdisert eller gått av. Mener du den norske regjeringen og kongen ikke var de rettmessige styresmaktene for alle som ikke ville ha tysk styre? 

I forhold til tidsperspektivet, så er 76 år ingenting, sett i sammenheng med hva tyskernes nazi Tyskland faktisk gjorde.

Min morfar var med i kampene i områdene mellom Narvik, Fossbakken og inntil svenskegrensen. 

Min far på 90 var ungdom under krigen og ble arrestert seint i 1944 for og nekte og arbeide for Tyskerne. 

Min mors onkel ble henrettet under krigen. 

Jeg er ikke spesielt gammel. Et sted i midten av 40 årene. 

Dette viser hvor kort tidslinjen er i forhold til handlingene. 

 

 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 17:22)

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
08.04.21 18:14
Farmer: Skal vi være upartisk med dette bakteppe mener du?

Ein bør i alle fall ha orden  i omgrepa. Her er det  wikipedia seier  om kapitulasjon: 

Kapitulasjon (fra latin «avtaleinngåelse»)er en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke, en by, deler av et land eller et helt land til fienden. Kapitulasjon er en ikke uvanlig hendelse i krig. Vanlige vilkår fra den som kapitulerer er ofte sikkerhet for felles eiendom og garanti for religionsfrihet, mens den som kapitulerer vanligvis blir avkrevet et løfte om å ikke benytte våpen etter kapitulasjon. Artikkel 35 i Haag-konvensjonen av 1899 om lov og skikker knyttet til krig bestemmer at en kapitulasjon avtalt mellom to parter må skje i henhold til reglene om militær ære. Når avtalen er undertegnet må den respekteres av begge parter

Og blant dei to døme  finn ein dette. 

Kapitulasjonsavtalen 1940 mellom de tyske og norske overkommandoene under andre verdenskrig ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim.

Og gløym ikkje at  Ruge hadde fått fullmakt frå regjeringa  til å kapitulera. I ettertid kan  ein lura  på kvifor  regjeringa  gav  han instruks om det når kapitulasjonsavtalen fekk så lite  å seia i praksis og vart ignorert av Londonregjeringa. . 

Når det gjeld  det som vert diskutert her, meiner eg  at det var  eit faktum at Noreg  kapitulerte den 10. juni 1940 slik at  vi ikkje lenger var i krig med Tyskland. Konsekvensen av  det var at frontkjemperane ikkje burde ha  vorti dømde som landsvilkarar. Elles var det  nok sikkert mykje ein kunne  ha dømt dei for.  

 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 18:16)

bobjim37

Innlegg: 3728
bobjim37
08.04.21 18:28
Langveg: ngen tar inn over seg essensen. Det er skilnad  på kaipitulasjon og fredsavtale  (som kjem etterpå om han i det heile  kjem). Og eg tek opp att spørsmålet; Var Tyskland i krig  med Frankrike og  Storbritannia  etter  kapitulasjonen  11. november  1918? Fredsavtale kom jo lenge etter.

Ja det var de.  

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 18:37

Langveg: Mann må jo se dette i den helhetlige konteksten.

Når det gjelder det juridiske, så har lovgivende makt, som er Stortinget, sin fulle rett til og lage lover som beskytter Norge sine interesser. 

Når høyesterett i neste innstans bekrefter et lovvedtak juridisk, så er dette det nermeste vi kommer et lovlig vedtak i Norge. 

Du kan ikke benekte dette. Du må gjerne være uenig. Men det er uansett høyesterett sin vurdering som gjelder.

Derfor er det udiskutabelt om det var juridisk rett og dømme fronkjemperne.

Da koker dette ned til hvor vi står ideologisk. 

Problemet med mange av fronkjemperne er jo at dem var nazister, og var aldri villig til og gå inn i detaljene i den ideologien dem støttet. 

Du virker heller ikke villig til og diskutere Tyskerne sin ideologi, handlinger og fiendebilde opp mot hvilken side fronkjemperne valgte.

Mener du at de allierte sine handlinger, som vi var en del av, og Tyskerne sine handlinger må likestilles?

Er en motstandsmann som vervet seg og kjempet for Norge sin frihet fra tyskerne samme sak som en frontkjemper som vervet seg for tyskerne? 

sisyf0s

Innlegg: 10754
sisyf0s
08.04.21 18:39
Langveg: Når det gjeld det som vert diskutert her, meiner eg at det var eit faktum at Noreg kapitulerte den 10. juni 1940 slik at vi ikkje lenger var i krig med Tyskland.

Siden nesten alle NS-folkene er døde i dag så er det uhyre få som vil være enige med deg i dette, i alle fall av dem som har satt seg inn i saken, og bortsett kanskje fra en håndfull etterkommere av landssviksdømte NS-folk.

Fernandovonarb

Innlegg: 6614
Fernandovonarb
08.04.21 18:43
Langveg: Konsekvensen av  det var at frontkjemperane ikkje burde ha  vorti dømde som landsvilkarar. Elles var det  nok sikkert mykje ein kunne  ha dømt dei for.

Jo det din definisjon av landssvikere der også. Østring deserterte i kampen mot tyskerne, for deretter å gi Quisling detaljert informasjon om hvor de norske styrkene befant seg. Er ikke det landssvik så vet ikke jeg.

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
08.04.21 18:54
Fernandovonarb: Jo det din definisjon av landssvikere der også. Østring deserterte i kampen mot tyskerne, for deretter å gi Quisling detaljert informasjon om hvor de norske styrkene befant seg. Er ikke det landssvik så vet ikke jeg.

Om dettte hende før 10.6. 1940, er det  jo opplagt landssvik.   

Homo_Erectus

Innlegg: 26752
Homo_Erectus
08.04.21 18:59
Langveg: Om dettte hende før 10.6. 1940, er det  jo opplagt landssvik.

Hva mener du om de balterne og vest-ukrainerne som gikk i tysk tjeneste?

Var de landsforrædere?

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
08.04.21 19:01
Farmer: Når det gjelder det juridiske, så har lovgivende makt, som er Stortinget, sin fulle rett til og lage lover som beskytter Norge sine interesser.

Igjen, faktum er at  den norske regjeringa i Tromsø før ho forlet landet  i engelsk varetkt  instruerte  øvstkommanderande  for alle  dei  norske styrkane  å kapitulera overfor  tyskarane. Det kunne ikkje  Londonregjeringa  løpa frå etter 1945 jamvel om ho freista så godt ho kunne  med  hjelp frå Høgsterett etc. 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 19:03)

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 19:07

Langveg: Dem erklærte samtidig og fortsette kampen i fra England.

Hvorfor er det viktig og legimitere valget til dem som valgte fienden sin side, om man da ikke er uenig om fiendebilde? 

sisyf0s

Innlegg: 10754
sisyf0s
08.04.21 19:14
Langveg: Igjen, faktum er at den norske regjeringa i Tromsø før ho forlet landet i engelsk varetkt instruerte øvstkommanderande for alle dei norske styrkane å kapitulera overfor tyskarane. Det kunne ikkje Londonregjeringa løpa frå etter 1945 jamvel om ho freista så godt ho kunne med hjelp frå Høgsterett etc.

Kjære vene, sier jeg bare! Men det understreker bare det jeg ofte har sagt at det finnes ikke så tullete meninger at ingen har dem, og ikke er i stand til å se hvor tøvete det de hevder er.

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
08.04.21 19:35
Farmer: Langveg: Dem erklærte samtidig og fortsette kampen i fra England.

Om ein held seg  til militære termar er  jo dette reint  nonsens. Ein kapitulerer ikkje  for  å halda  fram militær kamp utan militære styrkar. Om regjeringa  meinte ideologisk og moralsk motstand  og samarbeid med Storbritannia, er det ei heilt anna sak.  Og samarbeidet var på Englands premissar, jfr den polske eksilregjeringa  som engelskmennene til slutt gav  på båten.  

Det var England, Sovjetunionen og USA som vann krigen - vår  lagnad  låg  i deira hender. Krigen i Noreg var  berre ein oppblåsen parentes frå 9.4 til 10.6 1940. . 

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 20:10

Langveg: Du har helt rett i at de allierte hadde ikke vunnet krigen uten stormaktene.

Samtidig med argumentet om Norges sin motstandsevne isolert sett, så bekrefter du jo hovedgrunnen til at Norge tok det valget om og fortsette kampene i lag med de allierte. 

Men den Norske innsatsen har vært utrolig viktig på mange måter, sett i et historisk perspektiv. 

Etter Tyskerne angrep oss og vi var tvunget til og kapitulerte og legge ned våpnene midlertidig i Norge, så hadde den Norske lovlige regjering med Kongen i spissen to valg.

Det ene var og overgi seg til tyskerne, og danne et en selvstendig stat under Tyskland, slik Quisling ville.

Utenriksminister Koht var vel også delvis inne på denne tankegangen. Altså fullstendig kapitulasjon.Dette ville jo også kunne innebære at vi mer eller mindre fortsatte videre på Tyskland sin side. 

Det andre alternativet, som også ble resultatet, var og legge ned våpnene i Norge, sørge for og få innstilt krigshandlingene på Norsk jord, men samtidig planlegge en fremtidig offensiv i lag med de allierte, og da kjempe mot tyskerne på de allierte sin side. 

Nygarsvold regjeringen var fortsatt den eneste lovlig valgte Norske regjering for Norge. 

Den siste løsningen var også en løsning som ga en viss trygghet for den Norske befolkningen, samtidig som vi fortsatt var en part som deltok i krigen. 

 

KimAllergodt

Innlegg: 67
KimAllergodt
08.04.21 20:16

Kan anbefale en tidligere brennpunkt dokumentar som viser Wolfgang Windingstad sin retur til slagmarkene i Russland. Litt mer kritisk narrativ fra Nrk. "De kjempet for Hitler" som det sies. 

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2009/OAUA11000309

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 20:19

Langveg: Ser du ikke konsekvensene av at vi hadde valgt annerledes? 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 20:20)

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
08.04.21 21:45
Farmer: Langveg: Ser du ikke konsekvensene av at vi hadde valgt annerledes?

Dette er berre iet tankeeksperiment, ikkje uttrykk for ei meining. Kva om regjeringa i Tromsø ikkje hadde gjevi  Ruge instruks  om å kapitulera, berre  reist til England og sagt at  kampen held fram utanfor landet?  Kva  kosekvensar hadde det  fått  for  dei norske styrkane  her til lands? Dei kunne vel ha ha  overgjevi seg  likevel utan  instruks frå regjeringa? Då hadde spelet vori reinslegare enn med ein kapitulasjon som ikkje skulle oppfattast  som ein kapitulasjon. 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 21:48)

perchri

Innlegg: 11794
perchri
08.04.21 22:17
Farmer: Mener du at de allierte sine handlinger, som vi var en del av, og Tyskerne sine handlinger må likestilles?

Bortsett fra holocoust affæren til tyskerene, var det rent militørt, krigsmessig ganske likt...begge var noen djevler når situasjonen bød seg.

En gang til....det er seierherren som skriver historien.

Tiklogmed etter freden 1945 oppførte norske politisoldater og motstandsbevegelsen adskillige grusomme hevnaksjoner....som ingen enda har skrevet om......det blir for flaut.

Vi er ikke så "fine og redelrlige" som vi vil ha det til skjønner dere.

promille_krapylet

Innlegg: 27634
promille_krapylet
08.04.21 23:32
vif_support: Nesten alle debatter om frontkjempere og frontsøstere kommer ned til om man visste om konsentrasjonsleirene eller ikke,

Hvorfor er dette viktig? Og i såfall, hva konkret skulle dem visst?

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 23:33

Langveg: Det er et legitimt tankeeksperiment som også både forsvarsdepartementet og General Ruge vurderte. 

Argumentet fra forsvarsdepartementet var og spare spesielt Troms og Finnmark for ødeleggelser. 

Dette må vel også sees i sammenheng med det var forsøkt forhandlinger om en delelinje mellom nord og sør, samt at Ruge prøvde og holde Finnmark utenfor okkupasjon i forhandlingene. 

Det er jo også en kjent sak at militære i Nord Norge var lite villige til og legge ned våpnene. 

General Carl Fleischer, øverstkommanderende for Nord Norge og kampene i og rundt Narvik var veldig imot kapitulering. 

Så det var vel en frykt for at kampene ville fortsette, og dette kun hadde destruktive momenter som resultat. 

Jeg følger deg ikke på at kapituleringsavtalen var brukt uredelig i ettertid. 

Vi var i krig. Vår uredelighet var pianøtt er sammenlignet med den angripende part. 

 

 

 

(Innlegget ble redigert 08.04.21 23:34)

promille_krapylet

Innlegg: 27634
promille_krapylet
08.04.21 23:36
Farmer: Den siste løsningen var også en løsning som ga en viss trygghet for den Norske befolkningen, samtidig som vi fortsatt var en part som deltok i krigen.

Idiotisk analyse.

NSB og statens vegvesen bygget og tilrettela for arbeidsleirene i Norge, samtidig som NSB sendte begjæringer om arbeidskraft til tyskerne.

Norske myndigheter samarbeidet veldig godt med tyskerne under krigen de..

Så har vi Værnesutbyggingen. Embetsmennenes som skrev under på tvangsarbeidsordren ble ikke dømt for landssvik.

Sånn kan vi fortsette. I det uendelige, hvor vi ser tydelige eksempler på samarbeid med fienden.
Eller den som ble omtalt som fiende.
Som måtte "bekjempes".

Så jeg tror du skal ta den analysen din engang til. Og få den riktig neste gang. Krigspropaganda er vi nemlig møkklei.

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 23:38

Perchir: De allierte sin fremferd vsr nok ikke perfekt. Heller ikke oppgjøret etter krigen.

Men og påstå at de allierte, med unntak av Sovjetunionen var likt nazi Tysklands sin ideologi og menneskerett brudd er tøv og historieløst.

Norge ble okkupert, vi var i krig mot Tyskland, og dem var vår fiende frem til krigens slutt. 

Skulle du ønske et annet utfall? 

promille_krapylet

Innlegg: 27634
promille_krapylet
08.04.21 23:39
Farmer: Min mors onkel ble henrettet under krigen. Jeg er ikke spesielt gammel. Et sted i midten av 40 årene. Dette viser hvor kort tidslinjen er i forhold til handlingene.

Det betyr ikke at vi skal være nødt til å opprettholde løgner, krigspropaganda og myter.

Sannheten er kun krenkende, i samfunn hvor følelser er fakta, og fakta er konspirasjonsteorier.

promille_krapylet

Innlegg: 27634
promille_krapylet
08.04.21 23:47
Farmer: Men og påstå at de allierte, med unntak av Sovjetunionen var likt nazi Tysklands sin ideologi og menneskerett brudd er tøv og historieløst.

Skal vi begynne?

Etter 12 september 1942 forteller propagandaapparatet oss at tyskerne gikk til "betingelsesløs ubåtkrig".

Anledningen? Tyskerne ba om hjelp for å redde overlevende, og laget seg røde kors flagg.
De allierte svarte med å skyte mot de overlevende og tyskerne.

1945:
Disarmed enemyforces.
Eller DEF. For å kringgå genevekonvensjonen om krigsfanger.
Media kunne fortelle at 920000 tyskere var død i defleirene.

Norge brukte tyskere til å rydde miner.

Røde armeen voldtok alt av kvinner og barn i Tyskland i 1945.

Brannbombingen av Tyskland.
Der drar Churchill avgårde til Dresden og brannbomber byen enda engang, når redningsarbeidet har begynt.

Churchill bombet franske flåten

Abba Kovner, fikk opprettet en millitsgruppe av Churchill etter press fra Weizman.
Skulle ta hevn og drepe "6 millioner tyskere". Lyktes med å forgifte brød i ett bakeri.
Planla og forgifte drikkevannsforsyningen.
Endte opp på engelsk krigsskip og sendt til Israel

Britisk minelegging av Norsk farvann

Vi kan igjen fortsette i det uendelige. Hvorfor klarer ikke folk og være mer objektive?

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 23:51

Promille_krapylet: Så du mener at de forskjellige Norske etater sitt samarbeid med Tyskerne var godkjent av den lovlige Norske regjeringen?

Det var jo også det Norske politi som depoterte jødene. Var dette også godkjent av den Norske regjeringen?

Det var jo kun London regjeringen som var den lovlige Norske valgte regjering. 

Dessuten var innlegget mitt liten grad analyse fra min side. 

Det var mest hentet fra historiebøker om krigen. Blant annet Kampen om Narvik av Asbjørn Jaklin. 

Farmer

Innlegg: 2721
Farmer
08.04.21 23:56

Promille_krakylet: Tyskland angrep jo oss. Du finner ikke noe sidestykke på de allierte din side, med unntak av Sovjetunionen.

Dem var vår fiende, og ideologien deres førte til at dem prøvde utrydde hele folkeslag.

Dem styrte også Norge med knallharde metoder, tortur og dødsstraff. 

Hvorfor skulle ikke de allierte gjøre det som måtte til for og stoppe dette? 

GiPazzini_85

Innlegg: 89737
GiPazzini_85
09.04.21 09:22

Etter å ha sett serien nå så forstår jeg meg ikke helt på Emberlands kritikk. Han beholder jo sin egen faglige integritet og problematiserer godt rundt disse soldatene og får da også formidlet dette i serien. Det samme gjelder de øvrige historikerne som NRK har interjvuet. Synes de har funnet seg et godt utvalg der. 

Og er det nå egentlig et naivt syn som formidles? Først og fremst er det personlige historier og dramatiseringer av disse ved fronten. Jeg kunne godt klart meg uten disse dramatiserte scenene, men synes ikke disse scenene nødvendigvis renvasker eller stiller de norske i et ekstra godt lys. Men en del folk har tydeligvis problemer med å få kjennskap til at det i en krig som regel er helt vanlige mennesker på begge sider og dermed begynner å utvikle en slags kvasi-empati som de ikke liker.

Det er veldig beklagelig og bekymringsverdig at alt må tygges for seerne på forhånd slik at "sannheten" kan serveres. Selvsagt var det norske på østfronten som var med på etnisk rensning, men mange var det heller ikke. Akkurat dette trenger en ikke trykke inn med teskje for seerne.

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
09.04.21 10:00
promille_krapylet: Røde armeen voldtok alt av kvinner og barn i Tyskland i 1945.

Ein kan ikkje ta deg på alvor når du skriv  noko slikt. Heller  ikkje dro Churchill til Dresden, men  han godtok nok bombinga  av  byen. 

(Innlegget ble redigert 09.04.21 10:01)

granateple

Innlegg: 3714
granateple
09.04.21 10:14
Langveg: Den såg  vi lite til når det galdt glorifiserande filmar som Kongens nei og om Max Manus.

Nå utga vel ingen av disse seg for å være dokumentarer heller!

Denne serien gjør nettopp det, den påstår å være en dokumentarisk skildring av frontkjempere og hva som drev dem til å verve seg for okkupantene som allerede hadde hærtatt Norge, og fienden var i perioden fram til juli 1941, ikke SSSR, men Storbritannia.

At da flere hundre nordmenn vervet seg til å slåss for Tyskland allerede ett drøyt halvår før Barbarossa viser at disse var villige til å slåss mot hvem som helst av Norges og Tysklands "fiender" inklusiv potensielle norske soldater og styrker under den lovlige norske regjeringen.

Noe mange frontkjempere fortsatte med etter returen fra østfronten, der en stor del av disse deltok i jakten på norske MILORG og Linge styrker helt opp til frigjøringen.

Mange videreførte tjenesten sin for både STAPO, SD og ABWEHR, og deltok i både grov tortur og drap på norske motstandsmenn og kvinner.

Det var både tidligere og fremtidige frontkjempere som deltok i jøde transportene ut av Norge, og de tok i mot eiendommer, verdisaker og leiligheter som ble beslaglagt av både Tyske og norske myndigheter.

Selv om vi ikke har eksakte opplysninger som knytter norske frontkjempere direkte til drap på jøder eller andre sivile, så vet vi at avdelingene deres både oppholdt seg i områder der dette skjedde, og at avdelingene de tilhørte var innblandet.

Særlig vet vi at dette skjedde i Kroatia der nordmenn var tungt involvert i bekjempelsen av partisanene, og der ufattelige overgrep ble utført mot sivilbefolkningen.

Dette er også svært godt dokumentert av frontkjemperne selv i dagbøker og avisartikler utgitt under krigen, og der svært rasistiske og anti semittiske holdninger er gjennomgående.

En av Tuff brødrene har også i tidligere TV intervjuer innrømmet å ha vært vitne til drap på blant annet små barn!

I reglementene i Waffen SS er ideologi og verdensanskuelse svært viktig, og alle avdelinger ble utsatt for en ideologisk utdannelse ved siden av den militære.

Besøk på "idiot anstalter" og både besøk og vakthold i KZ leire var også en del av utdannelsen norske frontkjempere fikk.

Så når flertallet hevder å kun ha vært "ordinære" soldater som ikke så eller visste, så er det simpelthen verken sant eller riktig!

Langveg

Innlegg: 18080
Langveg
09.04.21 10:24
granateple: Denne serien gjør nettopp det, den påstår å være en dokumentarisk skildring av frontkjempere og hva som drev dem til å verve seg for okkupantene som allerede hadde hærtatt Norge, og fienden var i perioden fram til juli 1941, ikke SSSR, men Storbritannia.

Veit  ikkje om du har sett heile serien. På meg  verkar  han balansert, ikkje minst  viser  episode 2 mykje av  det  frontkjemparane kan ha  vori med på av avrettingar  etc. Elles har eg vel skrivi  at  det  er mykje frontkjemparane  kunne dømast  for, men skuldinga om landssvik er heller tvilsam dersom det  dreier  seg  om tida  etter  10. juni 1940. 

(Innlegget ble redigert 09.04.21 10:29)

granateple

Innlegg: 3714
granateple
09.04.21 10:34
Sevens7ar: Det er helt riktig, men det er jo ikke det som er stridens kjerne i dette tilfellet. Emberlands påstand var at folk ble frontkjemperne i all hovedsak fordi de var "overbeviste nazister", men hva innebar egentlig det for en norsk tenåring i 1940, er det jeg lurer på. Åpenbart ikke helt det samme som å være en overbevist nazist i dag som nazistenes ondskap gjennom andre verdenskrig er velkjent. Poenget mitt var at de levde i en helt annen verden med et ganske annet informasjonsgrunnlag enn det som 80 år med historieforskning har gitt oss. Å stå i dag og insistere på merkelappen "overbevist nazist" uten utfyllende kommentarer fra dem det faktisk gjelder gir derfor ikke nødvendigvis den mest riktige historien.

Likevel så klarte det absolutte flertallet nordmenn helt utmerket å gjøre den vurderingen.

Samtidig er det ett klart faktum at de politiske frontene var betydelig steilere da enn nå, og at det fantes mer enn en grunn til å ta tysk side.

Angsten for kommunismen var ikke mye større på høyresiden enn angsten for kapitalismen, og det borgerlige var på venstresiden.

Likevel var det en bemerkelsesverdig  liten andel som meldte seg inn i NS etter 9. april på grunn av ideologiske årsaker, svært mange meldte seg inn på grunn av opportunisme, karriere eller på grunn av tvang.

Ting virker å være annerledes for frontkjemperne, det er delvis en myte at alle disse var bygdegutter fra storgårder.

Flertallet var fra Oslo, og flertallet hadde fullført eller påbegynt videregående skole.

En del var utdannede offiserer, politi eller hadde akademisk utdannelse som jurister, leger eller tannleger, selv presteutdannede vervet seg.

Inntrykket mange har av frontkjempere som "enfoldige" og godtroende "bygdetullinger som ikke visste bedre er simpelthen ikke riktig.

Les gjerne Solkors eller hakekors av Sigurd Sørlie, denne er svært nøye og tar for seg svært mange av spørsmålene om frontkjempernes motiver, holdninger, erfaringer og reaksjoner.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg