Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

NRK med ny serie på gyngende grunn?

NYTT TEMA
granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 10:59
Farmer: Norge var okkupert av nazistene og landet Tyskland. Dem drepte millioner av mennesker og prøvde utrydde jødene.  Den eneste som kanskje er i nærheten med ondskap er Stalin.

I perioden 1933-1941 hadde Nazi Tyskland drept noen ti talls tusen sivile, psykisk syke, politiske fiender og jøder. (Da er ikke tapte liv i krigshandlinger tatt med)

I samme tidsrommet hadde Stalins SSSR drept millioner....

Det var ingen endelig løsning, eller" Einzatsgruppen" verken i 1940 eller før angrepet på SSSR sommeren 1941.

Men det var godt kjent at særlig jøder ble forfulgt og diskriminert, men ingen visste om massedrap på jøder to år før det ble bestemt, selv ikke SS og Heydrich tenkte i de baner da.

Så å gi de norske frivillige som meldte seg i januar 1941 skylden for dette er søkt, og unødvendig da det er mer enn nok annet å "ta" dem på.

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 11:29
Langveg: Noreg var  ikkje i krig med  Tyskland  etter  10. juni 1940. Det står fast.

Dette er bare tull!

Hvorfor prøvde Quisling gjentatte ganger å få på plass en fredsavtale med Hitler, og hvorfor nektet Hitler dette med henvisning til at en fredsavtale mellom Norge og Tyskland kun kunne skrives ETTER at krigen var over?

Om dette var riktig så kunne tyske myndigheter skutt alle norske tilfangetatte  sjøfolk, flyvere og soldater som friskyttere og terrorister.

Det gjorde de selvfølgelig ikke, de satt dem i leire for krigsfanger, nettopp fordi de utmerket visste og aksepterte norske soldater som lovlige soldater under norsk kommando.

Ingen andre enn NS sympatisører og deg mener annerledes!

Spitzen

Innlegg: 397
Spitzen
09.04.21 11:57
GARDSDATTRA: Nei dette blir for lettvinte forklaringer. Når vi snakker om krigen så er første bud at vi vet at det var første verdenskrig som skapte andre verdenskrig. Etter første verdenskrig fikk Tyskland svært stor krigsskadegjeld til motparten. Denne gjelda ble for stor for Tyskland å betjene og det førte til en galopperende inflasjon, og som i sin tur førte til at folk sultet.

Dette er en myte. For det første var det kanskje snakk om ganske store summer Tyskland måtte betale jfr Versaillestraktaten, men erstatningene var mindre enn det Tyskerne påla Frankrike å betale etter deres nederlag mot Tyskland i 1871. Og Franskmennene betalte denne gjelden uten å gå rabiat og bedrive folkemord i øst og vest.

Versailles var også mildere enn oppgjøret mot Russland jfr Brest-Litovsk traktaten i 1917.

For det andre hadde Tyskland fortsatt Europas største økonomi til tross for forpliktelsene det siktes til. Samtidig gjorde de alt for å sno seg unna erstatningen og gjorde enorme krumspring for å ikke betale avdragene. Hyperinflasjonen var en direkte konsekvens av dette.

Tyskland hadde absolutt økonomi til å etterfølge Versailles. Frankrike og Belgia lå i ruiner etter første verdenskrig. En krig som Tyskland hadde hovedansvaret for. Tyskland kom seg ganske intakt gjennom første verdenskrig. Versailles var absolutt ikke urettferdig. Tvert imot. Den var for mild.

Spitzen

Innlegg: 397
Spitzen
09.04.21 12:12
vif_support: Her er et klassisk eksempel. De aller aller fleste deltok ikke i massemord. De var vanlige soldater

Det er altså veldokumentert at ordinære soldater i Wehrmacht bedrev folkemord i stor skala, ved siden av andre grove overgrep som voldtekt av millioner av kvinner der Tyskerne aktivt brukte voldtekt for å terrorisere befolkningen. Og så mener du i fult alvor at midt oppe i dette var SS, av alle "vanlige soldater"? Soldater som frem til 1942 hvor pensumet i rekruttperioden var å pugge Mein Kampf, nazistenes ideologi og raseteori? Hvor har du dette tullet fra?

GiPazzini_85

Innlegg: 90287
GiPazzini_85
09.04.21 12:16

Ser Guri Hjeltnes ved HL-senteret i Aftenposten anklager NRK for å ikke vise de menneskelige lidelsene som frontkjemperne bidro til ifm etnisk rensning og andre brutale overgrep. Det er jo nettopp den meningsløse volden og jøder som, ifølge Tuff, var helt uskyldige som blir nevnt i serien. Det kan faktisk være en fordel å se serien før en uttaler seg.

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 12:22
Langveg: Elles har eg vel skrivi  at  det  er mykje frontkjemparane  kunne dømast  for, men skuldinga om landssvik er heller tvilsam dersom det  dreier  seg  om tida  etter  10. juni 1940.

Den er kun tvilsom om man aksepterer at det ikke lengre var en krigstilstand mellom Norge og Tyskland.

Alle unntatt frontkjemperne og deres allierte er enige om at det i høyeste grad var en krigstilstand i Norge.

Selv tyske myndigheter brukte ordet krigstilstand, og en rekke av særlovene nordmenn ble dømt for å ha brutt var lover som kun var gjeldene under krig.

Det fantes ingen tvil under hele okkupasjonen om at Norge og Tyskland var i formell krig mot hverandre, og derfor ble også norske krigsfanger behandlet som fanger og ikke som terrorister.

Kapitulasjonen handlet utelukkende om stridskrefter på norsk jord, den sa ingenting om forholdet mellom to regjeringer!

 

Farmer

Innlegg: 3034
Farmer
09.04.21 12:22

Granateple: Det kommer frem, senest i dokumentaren som denne tråden handler om, at flere av fronkjemperne ble kjent med dette og var delaktig i grove menneskebrudd under krigen.

Ingen av dem som er intervjuet, verken nå eller tidliger vil beklage dette. Dem var nazister også etter krigen.

Ideologien kommer også frem i Main kampf. 

Dem får heller ikke skylda for dette, alene. Da har du misforstått. 

Landsvikdommene handler mest om landsvik, dem kjempet mot en angripende fiende. 

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 12:57
Farmer: Landsvikdommene handler mest om landsvik, dem kjempet mot en angripende fiende.

Men da bør man også være forsiktig med uttalelser som:

Norge var okkupert av nazistene og landet Tyskland. Dem drepte millioner av mennesker og prøvde utrydde jødene

Hva Tyskland og nazistene endte opp med å gjøre fra slutten av 1942 og ut krigen kan man vanskelig skylde på dem som meldte seg i starten av 1941.

De kunne ikke vite, siden det enda ikke hadde skjedd.

Det betyr likevel ikke at de ikke burde forstått at det å sloss for Tyskland var å regne som landsforræderi! 

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
09.04.21 13:11
granateple: Den er kun tvilsom om man aksepterer at det ikke lengre var en krigstilstand mellom Norge og Tyskland. Alle unntatt frontkjemperne og deres allierte er enige om at det i høyeste grad var en krigstilstand i Norge. Selv tyske myndigheter brukte ordet krigstilstand, og en rekke av særlovene nordmenn ble dømt for å ha brutt var lover som kun var gjeldene under krig. Det fantes ingen tvil under hele okkupasjonen om at Norge og Tyskland var i formell krig mot hverandre, og derfor ble også norske krigsfanger behandlet som fanger og ikke som terrorister. Kapitulasjonen handlet utelukkende om stridskrefter på norsk jord, den sa ingenting om forholdet mellom to regjeringer!

Perioden mellom ein okkupasjonsavtalle og ein eventuell fredsavtale  er  ei særskilt stode, men landa er  ikkje lenger  i kirg - då hadde ein ikkje hatt ein okupasjonsavtale slik vi  hadde. Jfr 1. verdskrig.. Kapitulasjonen kom 11. novwmbwr  1918, men  det gjkk lang tid  før det   vart  ein fredsavtale - freden i Versailles.Tyskland var ikkje i krig med  England/Frankrike og USA etter den 11. november  1918 til Versaillesfrden. Kor mange gonger  skal ein peika  på at Noreg og Tyskland ikkje var i kirg  etter 10. juni 1940. Noreg kapitulerte  då - og  det er  ik.kje til å koma  frå. Noreg fekk ingen fredsavtale  med Tyskland  jamvel om Quisling  stendig masa på det. Berre om du meiner  Tyskland og Vestmaktene var  i krig  etter  11.11. 1918 kan du hevda at  Noreg og Tyskland var  i krig etter  10.6. 1940.  

(Innlegget ble redigert 09.04.21 13:22)

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 13:28
Langveg: Perioden mellom ein okkupasjonsavtalle og ein eventuell fredsavtale  er  ei særskilt stode, men landa er  ikkje lenger  i kirg - då hadde ein ikkje hatt ein okupasjonsavtale slik vi  hadde. Jfr 1. verdskrig.. Kapitulsjonen kom 11. novwmbwr  1918, men  det gjkk lang tid  før det   vart  ein fredsavtale - freden i Versailles. Kor mange gonger  skal ein peika  på at Noreg og Tyskland ikkje var i kirg  etter 10. juni 1940. Noreg kapitulerte  då - og  det er  ik.kje til å koma  frå. Det nyttar ikkje alltid å skriva  om histori

Det finnes ingenting i kapitulasjonen som omhandler forholdet mellom den norske og tyske regjeringen, den omhandler kun stridende avdelinger.

Ragnvald Roscher Nielsen skrev i sin beretning at Buschenhagen ved innledning til forhandlingene ville vite hvilken fullmakt han hadde, om han ville forhandle om fred eller bare om våpenstillstand. Nielsen svarte at forhandlingene kun gjaldt 6. divisjon og svarte benektende på spørsmål fra Buschenhagen om forhandlingene også omfattet marinen og flyvåpenet. Nielsen fortalte i følge beretningen at Buschenhagen fikk beskjed om at marinen og flyvåpenet trolig ville fortsette kampen mot Tyskland utenfor Norges grenser.[22] Nielsens beretning stadfestes av den tyske situasjonsrapporten for 10. juni der det heter at den tyske overkommandoen i Norge ble informert om at krigen fortsatt tross våpenstillstand i Norge og at marine og flyvåpen hadde forlatt Norge sammen med de allierte

https://no.wikipedia.org/wiki/Kapitulasjonsavtalen_1940

Tyskland og tyske militære og sivile myndigheter var aldri i tvil om at Norge og Tyskland var i krig, og innrettet seg deretter.

Kapitulasjonen var geografisk og militært kun en avvikling av fiendtlighetene i de delene av Norge hvor regjeringen fortsatt hadde makten, det var aldri snakk om en slutt på krigen.

En tilstand tyske sivile og militære myndigheter stort sett respekterte, og som er prøvd gjentatte ganger i retten, med samme entydige resultat hver gang!

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 13:38
Langveg: Kapitulasjonen kom 11. novwmbwr  1918, men  det gjkk lang tid  før det   vart  ein fredsavtale - freden i Versailles.Tyskland var ikkje i krig med  England/Frankrike og USA etter den 11. november  1918 til Versaillesfrden

Jo Tyskland var formelt i krig med vestmaktene, det hersket kun en våpenhvile mellom partene fram til den formelle kapitulasjonen ble underskrevet.

En våpenhvile som de allierte truet med å bryte hver gang de tyske forhandlerne ikke godtok de vestlige kravene!

Versaillestraktaten ble inngått 28. juni 1919 som var fem år etter skuddene i Sarajevo og fikk sitt navn etter Versaillespalasset hvor den ble undertegnet. Våpenhvilen mellom partene hadde vært et faktum siden 11. november 1918.

Så også her tar du feil, det hersket en krigstilstand i syv og en halv måned etter våpenhvilen 11 november.

Derfor kaller britene 11. november for armestice day, altså våpenhvile dagen, ikke Victory day.

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
09.04.21 14:17
granateple: Det finnes ingenting i kapitulasjonen som omhandler forholdet mellom den norske og tyske regjeringen, den omhandler kun stridende avdelinger.

 

Sjølvsagt råder det ingen "krrigstilstand" etter  ein kapitulasjon. Kva er så vistsen  med  kappitulasjon? Kva tyder forresten ordet rrmistice?  Undr ein armistice er det  heller  ikkjhe kriging. Ein kapitualsjon er eit  bindande løfte om å leggja  ned  våpna fo  godt i ein tapt  krig.  

Kapitulasjonen oKva tyder forresten armistice? mfatta dei væpna styrkane, alle soldatar  skulle demobiliserast og sleppast heim, norske krigsfangar  som tyskarane hadde, skulle sleppast laus, alle  norske  offiserar  skulle skriva  under  på at  dei ikkje  ville ta  til våpen mot Tyskland eller  gå  i fangenskap. I Sverige oppfatta ein det  som  at krigen var over. Dei norske  soldatane og offiserane  som hadde søkt  tilflukt  i Sverige etter  "kamnpane" i Østfold  vart  demobiliserte  og sende  over grensa til Noreg igjen. Det var slutt på krigen mellom regulær militære  eniningar. Kva private  personar  måtte finna på, kunne sjølvsagt  ikkje  ein slik avtale hindra. At Londonregjeringa  hadde dårleg samvet og freista løyna  heile avtalen etter  kirgen, har ien mange prov  på. Han kom først fram under rettssaka  mot professor Skancke i 1948. Og sidan har  "offiseille" historikarar gjort  sitt beste med fliskespikkeri kring  avtalen. Først freista dei seg med  at det  berre dreidde seg  om kapitulasjon for 6. divisjon. Det er  no historikarar  samde om er  vrøvl.  Dett dreidde seg om kapitulering or alle  norske styrkar i hær  og marine (flyvåpnet var ein del av hæren). 

(Innlegget ble redigert 09.04.21 14:28)

granateple

Innlegg: 3825
granateple
09.04.21 14:44
Langveg: Sjølvsagt råder det ingen "krrigstilstand" etter  ein kapitulasjon. Kva er så vistsen  med  kappitulasjon? Kva tyder forresten ordet rrmistice?  Undr ein armistice er det  heller  ikkjhe kriging. Ein kapitualsjon er eit  bindande løfte om å leggja  ned  våpna fo  godt i ein tapt  krig.   Kapitulasjonen oKva tyder forresten armistice?

Nå er du bare tåpelig.

Du vet forskjellen på en våpenhvile og en overgivelse

 

vif_support

Innlegg: 9774
vif_support
09.04.21 14:56
Spitzen: Det er altså veldokumentert at ordinære soldater i Wehrmacht bedrev folkemord i stor skala, ved siden av andre grove overgrep som voldtekt av millioner av kvinner der Tyskerne aktivt brukte voldtekt for å terrorisere befolkningen. Og så mener du i fult alvor at midt oppe i dette var SS, av alle "vanlige soldater"? Soldater som frem til 1942 hvor pensumet i rekruttperioden var å pugge Mein Kampf, nazistenes ideologi og raseteori? Hvor har du dette tullet fra?

Tull og tøys. Krig er drap. Selvfølgelig skjedde det mye som ikke tåler dagens lys. Problemet er når man blander SS sammen med innsatsgruppene og politibrigadene. Selvfølgelig mulig at de bisto i aksjoner nevnte hadde, men SS var vanlige soldater som Wehrmacht. 

Når man først var inne i det tyske militæret på østfronten tenker jeg det var bortimot umulig å nekte å utføre ordre  


Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
09.04.21 16:54
granateple: Du vet forskjellen på en våpenhvile og en overgivelse

Påstår du at kapitulasjon er våpenkvile?  Frå svensk wikipedia denne gong: 

Kapitulation (historiskt: dagtinga) innebär att en kombattant i väpnad konflikt ger upp, normalt utan särskilda villkor. Att ge upp villkorslöst kallas också att ge sig på diskretion, även om begreppet numera används sällan.  I flera länder och kulturer anses det vanhedrande att ge upp  Ett exempel på kapitulation är när Japan kapitulerade för USA efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. 

Du meiner vel også at  Japan og USA var  i krig etter den japanske kapitulasjonen ... 

(Innlegget ble redigert 09.04.21 17:05)

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
09.04.21 18:16

Her er to synspunkt på kapitulasjonsavtalen: Juristen Sverre Hartmann argumenterte med at kapitulasjonsavtalen var generell og forpliktet Forsvarets overkommando til å ikke drive væpnet motstand mot Tyskland. Ifølge Hartmann ville brudd på avtalen være en krigsforbrytelse. Svein Blindheim mente at Norge statsrettslig kapitulerte 10. juni.

aicat

Innlegg: 24360
aicat
09.04.21 18:22

Jasså - så Carl Bildt mener det hadde blitt kamp om Nazi-Tyskland hadde invadert også Sverige under ww2:
"– Forsvarsstyrkene til Sverige i 1940 var ikke fantastiske, men fortsatt sterkere enn de norske og hvertfall sterkere enn de danske. Hadde Hitler besluttet å invadere Sverige, hadde det blitt kamp, skriver Bildt til sine nesten 700.000 følgere."
Nei, hvorfor skulle Nazi-Tyskland bruke militære ressurser på å tilegne seg jernmalmen fra Kiruna når de kunne få kjøpe den fra svnskene selv? Militære ressurser Hitler nok hadde langt større bruk for mot briter og franskmenn - enn mot svenskene.

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
09.04.21 18:32
aicat: Jasså - så Carl Bildt mener det hadde blitt kamp om Nazi-Tyskland hadde invadert også Sverige under ww2:

Han har rett i at det svenske forsvaret var i langt betre stand  enn det  norske  i 1940. Det har nok telt  med i den tyske vurderinga om ikkje også  å gjera åtak på Sverige, Dessutan kom at Sverige  ikkje var så strategisk viktig som oppmarsjområde mot Sovjetunionen  og for skipsfarten.  

sisyf0s

Innlegg: 10854
sisyf0s
09.04.21 18:47
granateple: Nå er du bare tåpelig. Du vet forskjellen på en våpenhvile og en overgivelse

Enkelte er det bare å kaste bort tiden sin å forsøke å kommunisere med. Jorden er og forblir flat som en pannekake i deres verden, for det har de bestemt seg for at den er, og du får mere vett og fornuft ut av veggen dersom du heller forsøker en samtale med den.

Spitzen

Innlegg: 397
Spitzen
10.04.21 09:44
vif_support: Tull og tøys. Krig er drap. Selvfølgelig skjedde det mye som ikke tåler dagens lys. Problemet er når man blander SS sammen med innsatsgruppene og politibrigadene. Selvfølgelig mulig at de bisto i aksjoner nevnte hadde, men SS var vanlige soldater som Wehrmacht. Når man først var inne i det tyske militæret på østfronten tenker jeg det var bortimot umulig å nekte å utføre ordre

https://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_clean_Wehrmacht

Og du avslører hvor lite du vet om emnet når du kommer med tøys som "det var bortimot umulig å nekte å utføre ordre". Selvfølgelig var det ikke det. Videre fikk det lite til ingen konsekvenser for soldater i Wehrmacht eller SS å nekte å delta i krigsforbrytelser. Det finnes 103 saker som man vet om der soldater fra Wehrmacht nektet å delta i overgrep. Den strengeste straffen av de 103 sakene var en offiser som ble sendt til Buchenwald, hvor han ble behandlet bra. Han mottok til og med fortsatt offiserlønnen sin der under oppholdet. Og han ble ikke arrestert for å nekte å gjennomføre ordre, men for å "oppildne" folk rundt ham.

Tre andre ble sent til frontlinjen (istedenfor å delta i krigsforbrytelser bak frontlinjen).

Fem ble etterforsket, men etterforskningen fikk ingen konsekvenser.

15 fikk en verbal eller skriftlig reprimande.

2 så enhetene deres ble oppløst (siden de to var offiserer som nektet å gjennomføre henrettelser)

14 ble sendt tilbake til Tyskland

7 ble fratatt graden, eller ble sperret fra videre avansement

4 ble satt til sjåførtjeneste, kjøre offiserer til retteplasser der de begikk massemord. Satt til å grave graver og forsegle drapsplassene.

3 fikk fyken

~49 av de andre 103 så ingen konsekvenser overhodet fra å nekte å følge ordre.

Kilde: Kitterman, David H. "Those Who Said "No!": Germans Who Refused to Execute Civilians during World War II."

Så nei. Det var absolutt et alternativ og man kunne nekte å adlyde ordre.

Homo_Erectus

Innlegg: 26842
Homo_Erectus
10.04.21 10:09
Spitzen: Videre fikk det lite til ingen konsekvenser for soldater i Wehrmacht eller SS å nekte å delta i krigsforbrytelser

Det er riktig, ingen tyske soldater ble tvunget til å delta i krigsforbrytelser og drap  på sivile. De kunne når som helst be seg fritatt uten å bli straffet for det. Det som da kunne skje, var at de ble forflyttet til en annen avdeling, dette kunne de også be om selv.

De kunne også bli frosset ut av kameratskapet i avdelingen, de andre soldatene ville ikke ha noe med dem å gjøre.

Himmler var svært opptatt av den psykiske helsen til sine folk i SS og Einsatzkommandos og forsto at massedrap kunne være en stor psykisk påkjenning for hans folk, da ble ingen tvunget.

Gasskamrene kunne drepe flere raskere og de sparte også bødlene for den psykiske påkjenningen ved  selv å skyte forsvarløse kvinner og barn. Drepingen ble ikke så personlig.


vif_support

Innlegg: 9774
vif_support
10.04.21 10:16
Spitzen: Det finnes 103 saker som man vet om der soldater fra Wehrmacht nektet å delta i overgrep

Altså, 3.5 millioner som deltok i angrepet på Sovjet. Jeg tipper at 'graden' for å nekte var tett bunnet opp mot hvem man hadde som sjef. Standrett og straffekompani(som stort sett endte i døden) ble nok hyppig brukt. 

Uansett, tråden handler om frontkjempere. Jeg tror ingen hadde vervet seg i Norge om man visste man skulle skyte sivile på østfronten

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
10.04.21 10:43
Homo_Erectus: Det er riktig, ingen tyske soldater ble tvunget til å delta i krigsforbrytelser og drap  på sivile.

Ein kan vel sjå ein del av dette i samband med standrett. Det var vel  friviljug  i alle land  å vera med  på eksekvering  av  standrettsavgjerder  (som regel  skyting). Også i Noreg har  vi hatt ei standrettrordning, men  takk og  pris,  det  har  aldri  vorti praktisert: Fra standretten ble opprettet i 1901 og til den ble avskaffet, ble den aldri benyttet i 

Spitzen

Innlegg: 397
Spitzen
10.04.21 10:47
vif_support: Altså, 3.5 millioner som deltok i angrepet på Sovjet. Jeg tipper at 'graden' for å nekte var tett bunnet opp mot hvem man hadde som sjef

Graden for å nekte hadde ingenting å gjøre med hva slags sjef du hadde når det ikke var konsekvenser for å nekte å følge ordre som resulterte i krigsforbrytelser. Dette har jeg nå dokumentert.

Og jeg har også nå dokumentert hvor omfattende Wehrmacht var innblandet i Tysklands overgrep og forbrytelser. Du har en utrolig overfladisk forståelse for historien hvis du tror bokstavelig at " ingen hadde vervet seg i Norge om man visste man skulle skyte sivile på østfronten". Har du lest om den utstrakte sadismen blant NS folk som var i Tyskernes tjeneste? Til og med Tyske konsentrasjonsleirvoktere fra SS var sjokkert over Nordmenns brutalitet.

Homo_Erectus

Innlegg: 26842
Homo_Erectus
10.04.21 11:21
Langveg: Ein kan vel sjå ein del av dette i samband med standrett. Det var vel  friviljug  i alle land  å vera med  på eksekvering  av  standrettsavgjerder  (som regel  skyting). Også i Noreg har  vi hatt ei standrettrordning, men  takk og  pris,  det  har  aldri  vorti praktisert: Fra standretten ble opprettet i 1901 og til den ble avskaffet, ble den aldri benyttet i

Dette er de reglene tyske soldater skulle rette seg etter i krigen.

The German Military: The German Soldier’s Ten Commandments

I praksis var de selvfølgelig ikke verd papiret de var skrevet på, men en tysk soldat kunne  med henvisning til disse reglene nekte å delta i krigsforbrytelser uten å bli straffet for det.

Folkflesk

Innlegg: 30758
Folkflesk
10.04.21 11:25
vif_support: Jeg tror ingen hadde vervet seg i Norge om man visste man skulle skyte sivile på østfronten

Du skal ikke se bort ifra at mange fortsatt ville ha vervet seg. De fleste av dem var overbeviste nazister, så hvorfor skulle de ikke dele nazistenes ideer om underlegne raser?

Den eneste grunnen til at de ikke ville ha vervet seg er om de mistenkte at det ville gå til helvete på østfronten.

(Innlegget ble redigert 10.04.21 11:30)

Langveg

Innlegg: 18162
Langveg
10.04.21 11:40
Homo_Erectus: I praksis

Nazidekret  gjekk svært  langt i oppheving  av formalitetar  kring bruk av standrett også andsynes sivile (google-omsett frå tysk wikipedia): 

1. november 1939 ble krigsstraffeprosessloven supplert med en seksjon 13a,  som bruker begrepet "standrettsdomstoler" i overskriften: § 13: "Den nærmeste sjefen for et regiment eller en troppssjef med fullmakt, kan utøve dommerens oppgaver hvis 1. Pådømminga ikke kan utsettes av tvingende militære årsaker, 2. en dommer ikke kan nås på stedet og 3. vitnene eller andre bevis er tilgjengelige umiddelbart. "

vif_support

Innlegg: 9774
vif_support
10.04.21 12:50
Spitzen: Du har en utrolig overfladisk forståelse for historien

Jeg leser litt så jeg føler jeg har god innsikt. Selvfølgelig var en del Nordmenn nazister, uten at man var drapsmann av den grunn. I mellomkrigsårene ble jo Hitler sett på som "et friskt pust" av de borgerlige partiene i Norge.
Jeg vil jo kanskje si en del vervet seg av eventyrlyst. Sjøen var stengt for de som kanskje ville valgt det yrket. 'Send dem på sjøen så blir det folk av dem' som man sa i gamle dager. 

I dag er det folk som går i tjeneste i fremmedlegionen. Man må jo regne med å ta liv når man velger en sånn jobb. 

Derfor er stort sett historien om frontkjemperne ikke sort eller hvitt. Og jeg tørr påstå at det ville være svært vanskelig for en ungdom fra Norge å nekte å utføre ordre
 

(Innlegget ble redigert 10.04.21 12:58)

kval

Innlegg: 17472
kval
10.04.21 13:26
vif_support: Uansett, tråden handler om frontkjempere. Jeg tror ingen hadde vervet seg i Norge om man visste man skulle skyte sivile på østfronten

Du tror ikke det, nei. - De vervet seg til nazistisk krigstjeneste fra 1941. Da var Vinterkrigen over og 2.verdenskrig hadde vart et par år. Tror de var psykisk utviklingshemmet?

vif_support

Innlegg: 9774
vif_support
10.04.21 14:55
kval: Du tror ikke det, nei. - De vervet seg til nazistisk krigstjeneste fra 1941. Da var Vinterkrigen over og 2.verdenskrig hadde vart et par år. Tror de var psykisk utviklingshemmet?

Tja... I 1941 gikk Finland inn på Tysk side

Da man ikke hadde Google viste nok ikke hvermannsen helt hva som skjedde eller hvordan det gikk ;)


Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg