Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

NRK med ny serie på gyngende grunn?

NYTT TEMA
PulpAlien

Innlegg: 443
PulpAlien
12.04.21 16:28
Langveg: Men svenskane  hadde rapportar   frå ambassaden sin i Berlin som tydde på at Tyskland  ikkje ville invadera  Sverige, berre Danmark og Noreg.

Var Sverige på forhånd kjent med at Tyskland ville invadere Danmark og Norge? Uten å advare noen av dem om dette? 

PulpAlien

Innlegg: 443
PulpAlien
12.04.21 16:36
granateple: egentlig ikke så ulikt hva Paulus gjorde ved Stalingrad, men du mener vel ikke at krigen sluttet vinteren 1943?

Selvsagt.

Etter at Paulus kapitulerte, var all krigføring slutt. Utlendinger måtte deretter forholde seg til sovjetisk sivilrett for hva de måtte ha gjort av drap, tjuveri, og innreise uten gyldig visum.

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
12.04.21 17:20
PulpAlien: Var Sverige på forhånd kjent med at Tyskland ville invadere Danmark og Norge? Uten å advare noen av dem om dette?

Rykta gjekk nok i Berlin frå tidleg  i april 1940. Theo FindahlAftenpostens korrespondent i Berlin fra 1939, skrev i avisen 6. april på bakgrunn av rykter i Berlin at Skandinavia var Hitlers neste mål En ny melding 8. april skrev han «spørsmålet om krigsutbrudd i Norden er nu brennende som aldri før».(Wikipedia) 

Det var vel omtrent  på denne tida den svenske  legasjonen i Berlin kunne rapportera at  planane galdt  Danmark og Noreg, ikkje Sverige. Men først  måtte vel svenskane  få syn for  segn for dei kunne festa full lit  til rapportane, og 8/9.april var hærtaking av Danmark og Noreg eit  faktum.   . 

Farmer

Innlegg: 2974
Farmer
12.04.21 19:07

Langveg: Du mener altså at premisset ikke må være at nazistene angrep oss, og var vår fiende? 

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
12.04.21 19:34
Farmer: Du mener altså at premisset ikke må være at nazistene angrep oss, og var vår fiende?

Premisset er sjølvsagt at  Nazi-Tyskland overfall Noreg og okkuperte det. All teneste for  Tyskland mellom 9.april og  10. juni 1940 var  landssvik. Ein kan skulda dei frontkjemparane  som verva seg  etter  10.6.1940 for mykje, men  ikkje for landssvik (jfr. Haagkonvensjonen). 

Mrsa2

Innlegg: 9668
Mrsa2
12.04.21 19:45
Langveg: Premisset er sjølvsagt at  Nazi-Tyskland overfall Noreg og okkuperte det. All teneste for  Tyskland mellom 9.april og  10. juni 1940 var  landssvik. Ein kan skulda dei frontkjemparane  som verva seg  etter  10.6.1940 for mykje, men  ikkje for landssvik (jfr. Haagkonvensjonen).

Å joda, for staten Norge var fortsatt i krig med Nazi Tyskland. 

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
12.04.21 20:26
Mrsa2: staten Norge

Var staten Noreg ein del personar med offentlege ombod som drog med  engelsk  krigsskipo til London?  Trudde staten Noreg  var eit gabske  stort  område  med  på den tida kan henda tre miklllonar  ibuarar.. Meiner du at den  polske staten også var ein  mindre gjeng politikarar som  drog til London som eksilregjering? Den regjeringa  gav  forresten Storbritannia på båten.  Dersom denne staten din heldt fram med  krigen, kviifor vart så  Noreg  okkupert/overtatt  i nokre  veker av  dei vestallierte etter  den 8..mai 1945? 

(Innlegget ble redigert 12.04.21 20:27)

vif_support

Innlegg: 9650
vif_support
12.04.21 21:23

Sendinga i gang - Del 2

Farmer

Innlegg: 2974
Farmer
12.04.21 22:11

Langveg: De allierte var også oss. Vi var på deres parti, heldigvis. 

Farmer

Innlegg: 2974
Farmer
12.04.21 22:19

Langveg: Det er landsvik og kjempe for den okuperende makt, da vi hele tiden var med i krigen med håp om og befri Norge.

Du mener altså at Norge ikke var i krig i 5 år, dette er altså bare propoganda?

Skal vi underkjenne den norske konge og regjering, og derav anerkjenne både Quisling sitt statskupp, og senere tyskerne sitt okupusjonsapperat som et lovlig innsatt maktapperat?

Da var vi altså tyske alle sammen fra 10 juni 1840?

Huttameg tu, det skal bli meg en historiendring vi kan være lite stolt over! 

Homo_Erectus

Innlegg: 26805
Homo_Erectus
12.04.21 22:23
granateple: Selvfølgelig ville ikke ett æresord ha hatt noen betydning om krigen mot Norge var avsluttet i juni 1940 Likevel ble det avkrevd ett æresord på at man ikke skulle gjøre motstand mot Tyskland og tyske myndigheter, sivile og militære så lenge krigen varte. Det ville heller ikke vært nødvendig å internere disse i tyske krigsfangeleirer og brukt betegnelsen "kriegsgefangen" om disse. Problemet enkelte har ved å innrømme dette er naturligvis at da faller hele legitimiteten til disse frontkjemperne og NS medlemmene bort, og de er da tvunget til å innrømme at det de gjorde var simpelt forræderi. Derfor er denne illusjonen om at det var fred mellom Norge og Tyskland så viktig å opprettholde.

Det er korrekt, det ser man helt klart her:

 Yrkesmilitære har valget mellom å gi sitt æresord og ikke mere å kjempe mot Det tyske Rike eller dets allierte i denne krig, eller ærefullt krigsfangenskap.

Hvordan kunne tyskerne gi norske militære valget mellom et æresord og krigsfangeskap, hvis Norge og Tyskland ikke var i krig?

Uten krig intet krigsfangeskap.

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
12.04.21 23:26
Homo_Erectus: Uten krig intet krigsfangeskap.

 

Dette vert litt langt, men er verdt å sitera:

Major Jürgen Bieler var 1. ordonansoffiser for oberst Buschenhagen og til stades under ale tingingsmøta i Trondheim: . 

”For meg som var til stede under kapitulasjonsforhandlingene på Hotel Britannia i Trondheim 10. juni 1940, er det overhodet ingen tvil. Norge kapitulerte «med samtlige stridskrefter» slik det utvetydig står i kapitulasjonsteksten. Det var aldri snakk om at norske marinefartøyer og et par fly som var dratt over til England, var unntatt fra avtalen. Spørsmålet var ikke engang oppe til drøfting mens forhandlingene pågikk.” 

I ”Festskrift” side 102 skriver  professor Skodvin: 

 ”Dei norske stridskrefter til sjøs og i lufta kom til å halda fram med å bruka sine våpen. Dei var utanfor tysk rekkevidd, og hadde sin handlefridom. Skrøpelege som dei var, representerte dei den krigførande norske stat.” 

Konfrontert med denne påstanden svarte Bieler i intervjuet: ”En slik tolkning har ingenting med virkeligheten å gjøre og må skyldes norske innenrikspolitiske behov etter krigen. For det første hadde ikke Norge noe flyvåpen som egen våpengren i 1940. For det annet står det i kapitulasjonsavtalen at den omfatter alle norske «militære fartøyer og kjøretøyer» slik at marinen er innbefattet i disse formuleringer.” 

 Det er viktig å merke seg at Bieler var klar over at det norske forsvaret i 1940 kun hadde to våpengrener: Hæren og Sjøforsvaret. Bieler tilkjennegir at bortsette fra jurist og historiker Sverre Harmann, har ingen norske journalister eller forskere tatt kontakt med han før dette intervjuet med Aarheim. Fra intervjuet gjengis til sist Bielers følgende uttalelser: 

”Dessuten kunne alle norske yrkesoffiserer fritt få reise hjem etter å ha avlagt æresord på at de ikke ville gripe til våpen mot Det tyske rike så lenge verdenskrigen varte. Det står i kapitulasjonsavtalen og de aller fleste norske offiserer benyttet seg av dette slik at de fritt kunne reise hjem. Med kapitulasjonsavtalen anså vi alle kamphandlinger mellom Norge og Tyskland som avsluttet. Dette ble også understreket fra norsk side under middagen samme aften. Det ble utbragt skåler for de århundregamle forbindelser som hadde hersket mellom våre land og at disse måtte opprettholdes i fremtiden. Det eneste det sto strid om var hvorvidt de norske offiserene skulle avlegge æresord på ikke å gjenoppta kamphandlinger mot Det tyske rike. Vi tyskere mente at dette æresordet burde avgis av samtlige norske offiserer. Til slutt kom vi frem til det kompromiss som står i kapitulasjonsdokumentet at æresordet bare gjaldt for yrkesoffiserene. De vernepliktige slapp å avgi det.

(Innlegget ble redigert 12.04.21 23:33)

Farmer

Innlegg: 2974
Farmer
12.04.21 23:54

Har du hentet dette herfra? 

https://www.landssvik.no/Kapitulasjon16.htmhttps://www.landssvik.no/Kapitulasjon16.htm

Da kommer det også frem at den alminnelige oppfatningen på tysk side hele tiden under okkuposjonstiden var en fullstendig kapitulasjon, altså Norge ikke var i krig.

Du ser også General Von Fankenhorst hevdet den norske kongen ikke hadde rett til og starte krig på nytt igjen.

Dette er da tyskerne, vår fiende på den tiden sitt syn, ikke det norske synet, som vår side faktisk må forholde oss til. 

 

(Innlegget ble redigert 12.04.21 23:55)

sisyf0s

Innlegg: 10811
sisyf0s
12.04.21 23:59
Langveg: Dette vert litt langt, men er verdt å sitera:

Det er klart at Kjetil Tednes er mye mere å stole på enn våre fremste historikere og jurister. Det sier seg selv.

Spitzen

Innlegg: 396
Spitzen
13.04.21 08:24
sisyf0s: At NS-folk har oversett konteksten avtalen ble til i, det var i det hele tatt ikke staten Norges kapitulasjon det ble forhandlet om, og fortsatte å hevde noe annet er ikke annet enn latterlig. Men vil folk idiotforklare seg selv så er det selvfølgelig helt tillatt.

Blir forundret over dette behovet å gi frontkjemperne tvil der det åpenbart er bevist over enhver tvil både illlegitimiteten for valget å verve seg i nazi Tysklands tjeneste og deres motiver. Er det en slags iboende trang til å være kontrær, eller er man sympatisk av andre grunner?

granateple

Innlegg: 3790
granateple
13.04.21 08:26
Langveg: Dette vert litt langt, men er verdt å sitera:

Og likefullt så spurte Buschenhagen ved innledning til forhandlingene at han ville vite hvilken fullmakt de norske forhandlerne hadde, om de ville forhandle om fred eller bare om våpenstillstand!

Tyskerne spurte altså de norske forhandlerne om dette var en kapitulasjon av landet, inklusiv konge og regjering, eller om dette kun var en lokal kapitulasjon, for de lokale stridskreftene!

Svaret var at det kun var en lokal kapitulasjon, og at krigen ville fortsette, dette aksepterte den tyske sjefen, og det var dette de forhandlet om, og det var dette Buschenhagen informerte sine overordnede sjefer om.

Det var altså en bred enighet på begge sider om hva denne kapitulasjonen handlet om, og Tyskland styrte deretter Norge som ett okkupert land i fem år, i stor grad med lover som kun var gjeldende under en krig.

De behandlet alle til fange tatte norske soldater som krigsfanger, og ikke som banditter eller terrorister, noe de strengt tatt kunne gjort om Norge og Tyskland var i fred med hverandre.

Det var aldri noen tvil, verken blant Tyske myndigheter, "NS- myndighetene eller i den Norske regjeringen om at krigen fortsatte etter juni 1940, de eneste som hevder dette var landsforræderne som bruker dette i ettertid for å rettferdiggjøre og unnskylde sitt svik mot landet!

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
13.04.21 10:39
granateple: en lokal kapitulasjon,

I Wikipedia står blanbt  anna dette: 

Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ,ga Forsvarsdepartementet forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge Avtalene innebar blant annet at den tapende part skulle avgi sitt militære utstyr og andre forsyninger, og krigsfanger skulle utleveres. Den tyske siden skulle dernest løslate sine fanger. De norske forhandlerne fikk gjennomslag for at reindriftssamene måtte få krysse grensen med dyrene og at befolkningene i Nord-Norge måtte kunne ferdes uhindret på sjøen. Den tyske overkommandoen garanterte i en egen erklæring som tillegg til avtalen at yrkesoffiserer som ga sitt æresord fortsatt skulle få full lønn.. Terboven var i Kirkenes 16. juni og heiste det tyske flagget. Et kompani SS-menn kom til Sør-Varanger 4. juli for å overta for grensepolitiet. På Vardøhus festning ble det norske flagget firt 20. juli.

Når dt gjeld  kapitulasjonen er  det det dokumentet  som båe partar  skreiv under  på, ein må halda seg  til, ikkje kva den eine  lele r den andre  påstå  han har sagt. Dokumentet i norks omsetjing lser slik ut:

Mellom den tyske overkommando i Norge, representert ved oberst i generalstaben Buschenhagen, og den norske overkommando, representert ved oberstløytnant i generalstaben R. Roscher-Nielsen, er idag sluttet nedenstående avtale:

I betraktning av den norske 6. divisjons tapre holdning innrømmes den for nedleggelsen av våpnene nedenstående ærefulle betingelser:

§1.

Samtlige norske stridskrefter legger ned våpnene og skal ikke gripe til våpen igjen mot det tyske rike eller dets allierte så lenge den pågående krig varer.

§2.

Den norske overkommando utleverer straks de tyske krigsfanger som er i dens varetekt samt en liste over sårede og fanger som måtte være transportert bort. Den tyske overkommando overtar oppsynet over de tyske sårede og sårede fra de allierte tropper. Legebehandlingen overtar vedkommende norske instanser.

§3.

Den norske overkommando sørger for nedleggelse og utlevering av alle forhåndenværende våpen, militære transportmidler til lands og til vanns, forhåndenværende forråd av ammunisjon, materiell, drivstoffer, smøreoljer, bilringer og sprengstoffer i ubeskadiget stand. Med hensyn til foreliggende lagre som ikke kan utleveres, skal det fremlegges en fullstendig fortegnelse, det samme gjelder alle skip over 100 tonn. Den tyske overkommando forplikter seg til å frigi de transportmidler som er nødvendige for å forsyne befolkningen, og over disse skal det settes opp en fullstendig og entydig liste.

§4.

Den tyske overkommando skal etter at utleveringen av tyske krigsfanger samt våpen og utstyr har funnet sted tillate offiserer, underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å avgi æresord om ikke å gripe til våpen igjen i denne krig mot det tyske rike eller dets allierte, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

§5.

Den norske overkommando skal omgående tilstille den tyske overkommando en fullstendig fortegnelse over alle de kamphindre som er laget, f.eks. land- og sjøminer, sperringer, forberedte sprengninger, inklusive slike som er laget av allierte tropper, med skisse over beliggenhet så vel som en skisse over samtlige eksisterende sambandsmidler (ledningsnett, radiotelegrafi o.s.v.). Den norske overkommando skal stille til den tyske overkommandos rådighet innen sitt område alle nødvendige transportmidler og andre midler som trengs for å fjerne de i foregående setning nevnte kamphindre til lands og til vanns.

Den norske overkommando sørger for at flyplassene Bardufoss og Skaanland blir bragt i omgående brukbar stand. Den norske overkommando avholder seg straks fra å benytte de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet og sørger for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio- telefon- og telegramforbindelse med de stater som befinner seg i krig med det tyske rike.

Grensetrafikken med Sverige og Finland opprettholdes i den utstrekning de økonomiske forhold krever det.

§6.

Den norske overkommando stiller mot betaling etter anmodning av den tyske overkommando skipstonnasje under sjøkyndig ledelse til disposisjon i den utstrekning som ttengs for Wehrmacht-transporter.

§7.

Den demobilisering som allerede er innledet av den norske kommando skal også utstrekkes til å omfatte de norske tropper som står i Finnmark. Bestemmelsene om nedleggelse og avlevering av våpen, utstyr m.v. gjelder for dem i samme utstrekning, unntatt er to bataljoner og 1 batteri ved den østfinnmarkske grense. Inntil det er truffet endelig bestemmelse om ordningen av grensevernet sørger disse under befaling av fylkesmannen i Finnmark og under betegnelsen «grensevakt-bataljon» respektive «-batteri» for grensevernet som hittil.

§8.

Den norske overkommando vil gi vedkommende myndigheter anvisning på å imøtekomme den tyske forsvarsmakts krav til beskyttelse av Norge og til sikring av skips- og luftfarten m.h.t. loser, sjømerker, fyrvesen så vel som værvarsling.

§9.

Denne avtale trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Den tyske forsvarsmakts forbindelsesoffiserer ved den norske overkommando har fullmakt til å ordne med detaljer vedrørende gjennomføringen av den. Avtalen er laget i 5 tyske og 5 norske eksemplarer. Den tyske tekst er avgjørende for tolkningen av den.

Trondheim den 10. juni 1940

Om ein meiner det er  noko i denne avtalenb som ikkje tyder  på full kapitulasjon, bør ein epika på teksten ikkej  ppå Skodvin etc. 

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
13.04.21 10:43

I Wikipedia står blant  anna dette: 

Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ,ga Forsvarsdepartementet forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge Avtalene innebar blant annet at den tapende part skulle avgi sitt militære utstyr og andre forsyninger, og krigsfanger skulle utleveres. Den tyske siden skulle dernest løslate sine fanger. De norske forhandlerne fikk gjennomslag for at reindriftssamene måtte få krysse grensen med dyrene og at befolkningene i Nord-Norge måtte kunne ferdes uhindret på sjøen. Den tyske overkommandoen garanterte i en egen erklæring som tillegg til avtalen at yrkesoffiserer som ga sitt æresord, fortsatt skulle få full lønn.. 

Når det gjeld  kapitulasjonen, er  det det dokumentet  som båe partar  skreiv under  på, ein må halda seg  til, ikkje kva den eine  eller den andre  påstå  han har sagt. Dokumentet i norsk omsetjing ser slik ut:

Mellom den tyske overkommando i Norge, representert ved oberst i generalstaben Buschenhagen, og den norske overkommando, representert ved oberstløytnant i generalstaben R. Roscher-Nielsen, er idag sluttet nedenstående avtale:

I betraktning av den norske 6. divisjons tapre holdning innrømmes den for nedleggelsen av våpnene nedenstående ærefulle betingelser:

§1.

Samtlige norske stridskrefter legger ned våpnene og skal ikke gripe til våpen igjen mot det tyske rike eller dets allierte så lenge den pågående krig varer.

§2.

Den norske overkommando utleverer straks de tyske krigsfanger som er i dens varetekt samt en liste over sårede og fanger som måtte være transportert bort. Den tyske overkommando overtar oppsynet over de tyske sårede og sårede fra de allierte tropper. Legebehandlingen overtar vedkommende norske instanser.

§3.

Den norske overkommando sørger for nedleggelse og utlevering av alle forhåndenværende våpen, militære transportmidler til lands og til vanns, forhåndenværende forråd av ammunisjon, materiell, drivstoffer, smøreoljer, bilringer og sprengstoffer i ubeskadiget stand. Med hensyn til foreliggende lagre som ikke kan utleveres, skal det fremlegges en fullstendig fortegnelse, det samme gjelder alle skip over 100 tonn. Den tyske overkommando forplikter seg til å frigi de transportmidler som er nødvendige for å forsyne befolkningen, og over disse skal det settes opp en fullstendig og entydig liste.

§4.

Den tyske overkommando skal etter at utleveringen av tyske krigsfanger samt våpen og utstyr har funnet sted tillate offiserer, underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å avgi æresord om ikke å gripe til våpen igjen i denne krig mot det tyske rike eller dets allierte, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

§5.

Den norske overkommando skal omgående tilstille den tyske overkommando en fullstendig fortegnelse over alle de kamphindre som er laget, f.eks. land- og sjøminer, sperringer, forberedte sprengninger, inklusive slike som er laget av allierte tropper, med skisse over beliggenhet så vel som en skisse over samtlige eksisterende sambandsmidler (ledningsnett, radiotelegrafi o.s.v.). Den norske overkommando skal stille til den tyske overkommandos rådighet innen sitt område alle nødvendige transportmidler og andre midler som trengs for å fjerne de i foregående setning nevnte kamphindre til lands og til vanns.

Den norske overkommando sørger for at flyplassene Bardufoss og Skaanland blir bragt i omgående brukbar stand. Den norske overkommando avholder seg straks fra å benytte de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet og sørger for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio- telefon- og telegramforbindelse med de stater som befinner seg i krig med det tyske rike.

Grensetrafikken med Sverige og Finland opprettholdes i den utstrekning de økonomiske forhold krever det.

§6.

Den norske overkommando stiller mot betaling etter anmodning av den tyske overkommando skipstonnasje under sjøkyndig ledelse til disposisjon i den utstrekning som ttengs for Wehrmacht-transporter.

§7.

Den demobilisering som allerede er innledet av den norske kommando skal også utstrekkes til å omfatte de norske tropper som står i Finnmark. Bestemmelsene om nedleggelse og avlevering av våpen, utstyr m.v. gjelder for dem i samme utstrekning, unntatt er to bataljoner og 1 batteri ved den østfinnmarkske grense. Inntil det er truffet endelig bestemmelse om ordningen av grensevernet sørger disse under befaling av fylkesmannen i Finnmark og under betegnelsen «grensevakt-bataljon» respektive «-batteri» for grensevernet som hittil.

§8.

Den norske overkommando vil gi vedkommende myndigheter anvisning på å imøtekomme den tyske forsvarsmakts krav til beskyttelse av Norge og til sikring av skips- og luftfarten m.h.t. loser, sjømerker, fyrvesen så vel som værvarsling.

§9.

Denne avtale trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Den tyske forsvarsmakts forbindelsesoffiserer ved den norske overkommando har fullmakt til å ordne med detaljer vedrørende gjennomføringen av den. Avtalen er laget i 5 tyske og 5 norske eksemplarer. Den tyske tekst er avgjørende for tolkningen av den.

Trondheim den 10. juni 1940

Om ein meiner det er  noko i denne avtalen som ikkje tyder  på full kapitulasjon, bør ein peika på teksten, ikkje på Skodvin etc. 

(Innlegget ble redigert 13.04.21 10:49)

sisyf0s

Innlegg: 10811
sisyf0s
13.04.21 11:04
Spitzen: Er det en slags iboende trang til å være kontrær

Tror du er inne på noe der.

sisyf0s

Innlegg: 10811
sisyf0s
13.04.21 11:09
Langveg: Om ein meiner det er noko i denne avtalen som ikkje tyder på full kapitulasjon, bør ein peika på teksten, ikkje på Skodvin etc.

Det du og NS-folkene og landssvikerne enten ikke forstår eller velger å overse er konteksten avtalen ble til i.

Du kan ikke bare se på avtaleteksten i denne avtalen, du må se på hva de faktisk ble enige om å forhandle om, og så forhandlet om. De norske forhandlerne hadde ikke fullmakt til å forhandle om staten Norges kapitulasjon, det er godt dokumentert at forhandlerne opplyste forhandlingsmotparten tyskerne om dette, og det aksepterte tyskerne, og det er dokumentert at tyskerne aksepterte dette. Så avtalen innbærer selvfølgelig ikke en avtale om noe annet enn det de forhandlet om, og det var faktisk ikke om kapitulasjon for staten Norge.

(Innlegget ble redigert 13.04.21 11:10)

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
13.04.21 11:21
sisyf0s: å forhandle om staten Norges kapitulasjon,

Ein kapitulasjon derier seg om militære styrkar, ein stat sluttar  ikkje  å eksistera  av  den grunn. Alle norske militære styrkar  hadde  kapitulert, staten Noreg  heldt sjølvsagt fram å eksistera. Det stilte ingen  spørsmål ved. Men at Noreg ikkje høyrde til dei krigføørande,  kom fram då  dei allierte overtok kontrollen etter den  tyske  kapitulasjonen  for Eisenhowers utsending på Lillehammer. Først nokre  veker  etter 8. mai  1945  var  det slutt  på den  allierte  okkupasjonen. 

Meiner du at det som stod  i kapitulasjonsavtalen frå 10.6. 1940, ikkje  er  noko å bry seg om? Les dokumentet og  kommenter  så.  

(Innlegget ble redigert 13.04.21 11:23)

sisyf0s

Innlegg: 10811
sisyf0s
13.04.21 11:29
Langveg: Meiner du at det som stod i kapitulasjonsavtalen frå 10.6. 1940, ikkje er noko å bry seg om?

Selvfølgelig er det noe å bry seg om. Men avtalen innebærer ikke at staten Norge kapitulerte, staten Norge fortsatte krigen organisert fra utlandet. Dette var både nordmenn og tyskere enige om, og tyskerne betraktet gjennom hele krigen aldri Norge som en stat som hadde kapitulert. Dette er slik omtrent alle av våre fremste historikere og jurister som har behandlet spørsmålet har ment.

granateple

Innlegg: 3790
granateple
13.04.21 12:10
Langveg: Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ,ga Forsvarsdepartementet forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge

Og her innrømmer du jo selv det vi har prøvd å fortelle deg!

Kampen om det geografiske Norge, Men Norge er ikke primært bare en steinrøys på ett kart.

Norge er en stat og med ett folkevalgt demokrati, og det la ikke ned våpnene.

Forskjellene ser man umiddelbart om man sammenligner Norges og Danmarks forskjellige reaksjon på de samme kravene!

Så nei Norge kapitulerte ikke 10 juni 1940

Om ein meiner det er  noko i denne avtalen som ikkje tyder  på full kapitulasjon, bør ein peika på teksten, ikkje på Skodvin etc. 

Legg merke til at den ikke omtaler noe utover militært personell og utstyr uten for landets grenser.

Legg merke til at alle avtaler gjøres mot utelukkende militær ledelse

Legg merke til at konge, storting og regjering ikke nevnes med ett ord.

Altså så er det helt tydelig at dette kun er en militær avtale mellom to militære motparter.

Det finnes ingen stat til stat diskusjoner eller pålegg!

granateple

Innlegg: 3790
granateple
13.04.21 12:45
Langveg: Men at Noreg ikkje høyrde til dei krigføørande,  kom fram då  dei allierte overtok kontrollen etter den  tyske  kapitulasjonen  for Eisenhowers utsending på Lillehammer. Først nokre  veker  etter 8. mai  1945  var  det slutt  på den  allierte  okkupasjonen.

Nei det er også feil.

Norge var representert ved forhandlingene på Lillehammer:

Askim forlot senere i 1940 Norge til Storbritannia, for å fortsette krigsinnsatsen der. Han var om bord i DS «Ariadne» som ble senket av tyske fly. I 1940 ble han forfremmet til kommandør. Han var fra 1940 til 1943 marineattaché ved Norges ambassade i USA. I 1943 ble han forflyttet til London, der han ble sjef for planleggingskontoret i Forsvarets Overkommando. Da den tyske overkommandoen i Norge kapitulerte ved midnatt 8. til 9. mai, var Askim eneste norske medlem i militærkommisjonen, som var sendt over fra Skottland for å overlevere de alliertes kapitulasjonsbetingelser og ordrer til den tyske øverstkommanderende general Böhme på Lillehammer.[5]

Langveg

Innlegg: 18150
Langveg
13.04.21 14:35
granateple: Nei det er også feil. Norge var representert ved forhandlingene på Lillehammer:

Uff, han reprsenterte  ikkje Noreg. Den tyske  kapitualsjon var andsynes dei allierte styrkane  med Eisenhower som øvstkommnderande. Noreg var  ikkje ein strdiande  part og såleis  ikkje ei sigermakt  osm kunne ta  imot  nokon kapitulasjon, jfr Belgia, Nederland. 

Nektar du for dette : Etter at de tyske styrkene i Norge kapitulerte 8. mai, ble landet okkupert av allierte (britiske og amerikanske) styrker til 7. juni 1945.  (Wikipedia)

Når det gjeld omgrepet  stat, er det  ei geografisk  eining  der det bur  som regel over  fleire millionar  menneske. Det var  berre  Ludvig den XIV som sa Staten det er  eg. Kong Haakon og  regjeringa  i London var  ikkje  den norske  stat. 

(Innlegget ble redigert 13.04.21 14:44)

Fico

Innlegg: 27585
Fico
13.04.21 14:57
DrSchwei: Ser ut til at NRK nok en gang lager kontroverser med forsøk på historiefortelling

NRK har vel alltid en egen agenda? Ansatte kan fremme eget syn, noe de ikke burde, men som ikke vil kunne  forebygges.

Ansettelsen  av medarbeidere 10-15 år tilbake var kjent som spesiell, det kan virke som om den historien nå gjentar seg.

Serien virker ellers som om den kan være bedre enn virkeligheten, men kan selvsagt være vanskelig å gjengi. Men om så er tilfelle, ligger det nok målbevisste ideer bak,  vil nå jeg tro. 

DrSchwei

Innlegg: 53649
DrSchwei
13.04.21 17:38
DrSchwei: Blir dette ogs tema på Debatten?

Det blir tema for Debaten i kveld.

fruitman

Innlegg: 1975
fruitman
13.04.21 20:05

Bare jeg som synes dette er rart å ha som sak i Debatten? For min del virker det som et forsøk på å lage reklame av blest.

DrSchwei

Innlegg: 53649
DrSchwei
13.04.21 20:58
fruitman: Bare jeg som synes dette er rart å ha som sak i Debatten? For min del virker det som et forsøk på å lage reklame av blest.

Nei, jeg er helt enig i at dette er en veldig rar sak å ha i Debatten. Det er et dokumentarprogram som går langt utpå kvelden. Det er for historisk interesserte og det er et innkjøpt program. Å debattere serien Atlantic Crossing synes jeg var ganske relevant, for det var en langt dyrere serie, den omfattet det norske kongehuset og det var også en serie som skulle selges utenlands.

Dette blir jo noe helt annet. Jeg så første episode. I går var jeg for trøtt til å se, og jeg synes det hele ble ganske masete med all denne dramatiseringen. Rettog slett ikke interssant nok. Men jeg kommer antakelig til å se de tre resterende en eller annen gang senere.

Du er nok veldig nært en sannhet på det du sier. Etter at NRK har slått sammen sine markeds- og informasjonssvadleinger, synes jeg det blir stadig tydeligere at det å skape omtale av egne programmer blir mer og mer viktig for NRK.

Hvordan NRK forer tabolidmedier og nettavisene med f.eks. Exit-stoff, i form av blant annet klipp fra serien, kan man virkelig stille prinipielle spørsmål ved. Skal statskanalen virkelig bruke betydelige ressuser på å markedsføre seg selv, og er det riktig å bruke store debattflater på promotering av egne serier?

vif_support

Innlegg: 9650
vif_support
13.04.21 21:57

He he, nå er det en 'filmskaper' som vil fjerne serien fra NRKs arkiver :)


Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg