Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

NRK med ny serie på gyngende grunn?

NYTT TEMA
Grad

Innlegg: 1509
Grad
18.04.21 20:57

Kanskje mange nye interessante fakta kunne blitt fortalt av den siste fangen av Spandau. Men på disse dokumentene har stempelet blitt hemmelig vekket i nesten 30 år.

(Innlegget ble redigert 18.04.21 20:58)

vif_support

Innlegg: 10077
vif_support
18.04.21 22:01

All diskusjon om frontkjempere, frontsøstere og tyskertøser. Om Churchill hadde besatt Norge som var et forslagene, hadde vi sett på engelskmennene på samme måte?

(Innlegget ble redigert 18.04.21 22:02)

Farmer

Innlegg: 3094
Farmer
18.04.21 22:12

Vif_dupport: Der og da, i 1940, så hadde det nok kanskje stilt seg annerledes om engelskmennene angrep først. Det var nok spesielt i Narvik dette var en case. Kommer frem en del inntresante betraktninger rundt dette i boken" Slaget om Narvik" av Jacklin.

Nå hadde tyskerne med seg propeganda dem prøvde selge til de Norske offiserene, om at dem var kommet til Narvik for og beskytte mot engelskmennene. De norske offiserene bet ikke på dette agnet, og startet motangrep, som gikk heller dårlig. 

Men i ettertid, så var det sånn sett bra, at det var tyskerne som angrep Narvik først. 

Nå hadde det vel uansett ikke blitt samme case, da Norge ikke var nøytrale lengre. 

Men det er klart, engelskmennene ville også ha fatt på malmen i Kiruna. 

 

(Innlegget ble redigert 18.04.21 22:13)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 08:39
Langveg: Meiner du at tyksarane skulle sjå på Milorg som legale norske militære styrkar  etter den norske kapitulasjone  10.6. 1940?

Begynner du den diskusjonen igjen?

Du har jo til og med innrømmet med dine egne linker at du tar feil!

Bare som en kuriositet så kan man nevne at en stor del av de frivillige i den norske legion nektet å avlegge den tyske faneeden til Hitler, da de anså at å sverge troskap til den tyske føreren var landssvik, siden Norge og Tyskland enda var formelt i krig.......

Så selv disse visste at Norge ikke kapitulerte i 1940!

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
19.04.21 09:10
granateple: Så selv disse visste at Norge ikke kapitulerte i 1940!

Kan du fortelja meg kva som då hende i Ttondheim den 10.6. 40?. La ikkje øvstkommanderande for alle norske militære styrkar  ned våpna  etter instruks frå regjeringa?  I og med  at alle  norske militære styrkar hadde gjevi opp kampen og lagt ned våpna for så lenge  verdskrigen varde, kan ikkje Milorg  reknast  som ein regulær militær organisasjon i norsk teneste. 

Skreiv  norske offiserar under  på at  dei ikkje skulle ta til våpen igjen? Vart meinige soldatar sende heime og  dei  krigsfangane  tyskarene hadde, sleppte  fri? Vart dei norske soldatane  som hadde stukki over til Sverige etter " kampane"  i Østfold, sende tilbake då svenskane fekk vita  om den nroske kapitulasjonwn? 

Det går ikkje an å kapitulera militæer og samstundes halda  kmapen  fram militært slik Londonregjeringa og dei som laga den offisielle  norske krigssoga  ville ha det til.

Det var  britane som heldt fram krigen mot  tyskarane  i Noreg, ofte med norske agentar.  Britane  hadde  ikkje kapitulert.  

(Innlegget ble redigert 19.04.21 09:19)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 10:12
Langveg: Det hypotstike spørsmålet er kva ville ha hendt dersom D-dagen ikkje var  komen.

Cherry picking!

Man kan ikke ta en isolert hendelse som D dagen ut av denne sammenhengen, og så konstruere en ny historie.

Da er det betydelig mer relevant å heller se en alternativ WW2 der det ble inngått en fred med England i 1940, og der Tyskland kunne vie sin oppmerksomhet utelukkende mot øst.

Så lenge det ikke skjedde så var det en serie hendelser som "blødde" Tyskland tomt, noe som frem til 1943-44 utelukkende gavnet SSSR.

Vi fikk det knusende nederlaget for Luftwaffe, ett nederlag de aldri senere klarte å komme seg fra.

Vi fikk nederlagene i Nord Afrika som kostet Tyskland og Italia en million mann, og som åpnet Middelhavet.

Man fikk ved Hitlers meningsløse krigserklæring, USA inn som krigende part.

Man fikk en situasjon der Tyskland endte opp med å måtte utplassere to av tre jagerfly i vest, for å beskytte seg mot ett amerikansk, og ett brittisk flyvåpen som var bedre trent, bedre ledet, men som ikke minst hadde en vanvittig mye større og bedre utdanning, og bygge kapasitet for å erstatte tap.

Man fikk en enorm utbygging, og utplassering av våpen og personell i Vest, som kunne gitt russerne store problem om de heller ble brukt i øst

I stedet ble det tyske luftwaffe malt i stykker over vest Europa noe som var den direkte årsaken til at det sovjetiske luftvåpenet klarte å reise seg å bli en faktor, og som gjorde tysk luftrekognosering betydelig dårligere, noe som igjen gav russerne muligheten til de store maskirovska operasjonene sine.

Men ikke minst så fikk man låne og leieavtalen som gav SSSR resurser i ett slikt omfang, at om dette skulle vært produsert av SSSR selv, så ville de i liten grad kunne produsert nok biler, lastebiler, fly, stridsvogner, lokomotiver og mat.

I tillegg ville de mistet millioner av soldater som ville blitt stående i fabrikkene og produsere materiell, og SSSR ville opplevd en betydelig nedgang av soldater ved fronten.

D dagen var ikke en enkeltstående begivenhet, den var ett resultat av 5 år med krig i Europa, en krig der både England, men særlig USA, også utkjempet en blodig krig i Asia og i Stillehavet, en krig SSSR slapp å forholde seg til før sommeren 45.

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 10:34
Langveg: Kan du fortelja meg kva som då hende i Ttondheim den 10.6. 40?. La ikkje øvstkommanderande for alle norske militære styrkar  ned våpna  etter instruks frå regjeringa?

Si meg har du tungt for det?

Vi har flere forklart deg dette tidligere, og du har selv postet linker som direkte motsier dine egne påstander!

Ja det var en kapitulasjon av 6 divisjon, og de stridsmidlene de disponerte over, men det var kun en militær kapitulasjon, og som sådan ikke annerledes enn flere lignende kapitulasjoner i sør Norge.

Det var derimot aldri noen politisk kapitulasjon som i Danmark!

Konge regjering og alle stridsmidler som kunne flyttes ut av landet var unntatt avtalen, derfor spurte general Buschenhagen om hvilke fullmakter den norske forhandlingslederen hadde:

 Buschenhagen ved innledning til forhandlingene ville vite hvilken fullmakt han hadde, om han ville forhandle om fred eller bare om våpenstillstand. Nielsen svarte at forhandlingene kun gjaldt 6. divisjon og svarte benektende på spørsmål fra Buschenhagen om forhandlingene også omfattet marinen og flyvåpenet. Nielsen fortalte i følge beretningen at Buschenhagen fikk beskjed om at marinen og flyvåpenet trolig ville fortsette kampen mot Tyskland utenfor Norges grenser.[22] Nielsens beretning stadfestes av den tyske situasjonsrapporten for 10. juni der det heter at den tyske overkommandoen i Norge ble informert om at krigen fortsatt tross våpenstillstand i Norge og at marine og flyvåpen hadde forlatt Norge sammen med de allierte

Altså visste og aksepterte Tyske myndigheter at dette utelukkende var en militær overgivelse av 6. divisjon.

De statsrettslige forholdene mellom Tyskland og Norge var aldri noe tema i forhandlingene etter at Ragnvald Roscher Nielsen avviste Buschenhagens spørsmål om kapitulasjonen handlet om fred.

Så både Norge og Tyskland var enige, dette var kun en militær overgivelse av en del av Norges væpnede styrker (6 div), på ett gitt territorium.

Sammenlign med Danmark som fikk nøyaktig det samme ultimatumet, så ser du forskjellen umiddelbart.

Der fikk man både en politisk og militær kapitulasjon, noe som førte til at landene Danmark og Tyskland ikke lengre formelt var i krig! 

Skjønner du det nå?

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 10:37
Langveg: I og med  at alle  norske militære styrkar hadde gjevi opp kampen og lagt ned våpna for så lenge  verdskrigen varde, kan ikkje Milorg  reknast  som ein regulær militær organisasjon i norsk teneste.

Milorg var ikke en del av 6. divisjon, men en annen del av forsvaret, og var derfor ikke en del av Trondheimsforhandlingene

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 10:47
Langveg: Skreiv  norske offiserar under  på at  dei ikkje skulle ta til våpen igjen?

Om det ikke fortsatt var krig, hvorfor skulle tyskerne ønske en slik ed fra offiserene? En ed som skulle inngås for en krig som allerede var avsluttet?

Hele poenget med denne eden var jo å båndlegge disse offiserene under en pågående krig, en krig de som borgere i ett land i krig, uansett var en del av.

Om det hersket fred mellom Norge og Tyskland var jo hele poenget i eden borte!

sisyf0s

Innlegg: 10989
sisyf0s
19.04.21 11:13
granateple: Si meg har du tungt for det? Vi har flere forklart deg dette tidligere, og du har selv postet linker som direkte motsier dine egne påstander!

Det fører ingen vei å diskutere med folk med så fastlåste vrangforestillinger...

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
19.04.21 12:50
granateple: Om det ikke fortsatt var krig

Krigen heldt fram ute i Europa om du ikkje har oppdaga det.Formuleringa var  "så lenge Tyskland  var  i krig",  og sjølvsagt  vart det ikkje tale  om Noreg i krig. Krigen  i Noreg  opphøyrde den 10.6. 40. ved kapitulasjonen, men vart førd  vidare av  engelskmennene og  nordmenn i engelsk teneste. At norske sivile tok til våpen i Milorg, kunne tyskarane ikkje hindra effektivt, men Milorg hadde ikkje krav  på å verrta oppfatta og  handsame  som miltære. Milorg  kom i klasse med  partisanar og geriljakrigarar. Milorg eksisterte ikkje den 10.6. 1940.

(Innlegget ble redigert 19.04.21 12:53)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
19.04.21 13:30
Langveg: Krigen heldt fram ute i Europa om du ikkje har oppdaga det.Formuleringa var  "så lenge Tyskland  var  i krig",  og sjølvsagt  vart det ikkje tale  om Noreg i krig. Krigen  i Noreg  opphøyrde den 10.6. 40. ved kapitulasjonen, men vart førd  vidare av  engelskmennene og  nordmenn i engelsk teneste. At norske sivile tok til våpen i Milorg, kunne tyskarane ikkje hindra effektivt, men Milorg hadde ikkje krav  på å verrta oppfatta og  handsame  som miltære. Milorg  kom i klasse med  partisanar og geriljakrigarar. Milorg eksisterte ikkje den 10.6. 1940.

Om man skulle følge din definisjon, så ville "æresordet uansett være meningsløst da nordmenn uansett ikke hadde lov til å ta brittisk tjeneste i utlandet, ikke lov til å drive motstand under brittisk kommando i Norge, og ikke lov til å starte med "egne" motstandsgrupper.

Likevel så aksepterte tyske styresmakter at det fantes en legal norsk motstand, de aksepterte og behandlet de fleste(med noen unntak som kommandobefehl) korrekt.

De aksepterte personellet i base Elg og Bjørn West som legale stridende, og de godtok hjemmefronten før frigjøringen, om de bar uniformer, eller arm tegn som identifiserte dem som lovlige kombattanter.

Forskjellen på Norge og Danmark viser med all tydelighet forskjellen på fortsatt krigførende og stater som har kapitulert!

Derfor ble heller ikke verken norske eller nederlandske soldater behandlet annerledes enn fanger fra England, USA eller Canada.

De ble alle sett som lovlige kombattanter, hvis ikke kunne Tyskland ha henrettet samtlige som terrorister eller franktirører

Slik virksomhet ble etterhvert regulert av Genèvekonvensjonene om krigsvirksomhet. Disse foreskriver også håndtering av krigsfanger. Stridende som pågripes uten godkjent synlig uniformering eller med skjulte våpen i likhet med en terrorist eller spion regnes som franktirør og er dermed ikke en krigsfange ut ifra Genèvekonvensjonenes definisjon og er dermed heller ikke beskyttet av de avtalte krigskonvensjonene. De kan derfor ved pågripelse og tilfangetakelse bli stilt for standrett og henrettes der og da ved «kort prosess» eller ved «stående fot» av en stridende avdeling eller okkupasjonsmakt 

Farmer

Innlegg: 3094
Farmer
19.04.21 17:45

Langveg: Milorg var en militær enhet godkjent av regjeringa i London.

Du har vel enda ikke svart på spørsmålet jeg har stilt et par ganger i tråden. 

Var det den tyske okupusjonsmakten/ og eller Quisling regjeringen som var den lovlige Norske regjering, etter norsk lov? 

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
19.04.21 18:30
granateple: Om man skulle følge din definisjon, så ville "æresordet uansett være meningsløst da nordmenn uansett ikke hadde lov til å ta brittisk tjeneste i utlandet, ikke lov til å drive motstand under brittisk kommando i Norge, og ikke lov til å starte med "egne" motstandsgrupper.

Det var  berre yrkesoffiserar  som hadde avlagt æresord. Militære mannskap vart dimitterte, men  ingen kan  hindra sivile i å verta patisanar, driva gerilja  eller  gå  i engelsk  teneste. Men den som er  med på leiken, må tola steiken. .Ingen hadde rett til å verta handsama etter konvensjonane for militært personell i krig.  Når Milorg  likviderte forsvarslause sivile, var det drap dei dreiv  med, ikkje krig. 

(Innlegget ble redigert 19.04.21 18:32)

Mrsa2

Innlegg: 9902
Mrsa2
19.04.21 20:01
Langveg: Når Milorg  likviderte forsvarslause sivile, var det drap dei dreiv  med, ikkje krig.

Forklart tidlegare. Milorg likviderte ikkje forsvarslause sivile. Dei fleste som vart likvidert var farlege angivarar som satt med opplysningar om norske motstandsmenn. Og måtte likviderast for å beskytte desse. Ei anna stor gruppe spesielt på slutten av krigen var folk som ville vere sentrale i ein situasjon der tyske styrkar valgt å fortsette kampen mot allierte etter tysk kapitulasjon på kontinentet. Folk som kunne fått krigen til å blitt enda lenger og ført til enda fleire lidingar på det norske folket. 

Mrsa2

Innlegg: 9902
Mrsa2
19.04.21 20:03
Langveg: Det var  berre yrkesoffiserar  som hadde avlagt æresord.

Og desse vart seinare arresterte av tyskarane, og dei ikkje ville avgi æresord måtte sitte i tysk fangeskap heile krigen. 

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
19.04.21 20:09
Mrsa2: Dei fleste som vart likvidert var farlege angivarar som satt med opplysningar om norske motstandsmenn

Veit  ikkje om du er obs  på at du skreiv "dei fleste". Kva med dei andre? Elles har eg  vondt  fro å tru at Milorgfolk var serskilt  utsette  i april 1945. Dei likviderte jamvel dyrlege Hans Balterud den 1. mai 1945. 

vif_support

Innlegg: 10077
vif_support
19.04.21 21:21

Episode 3 i gang

granateple

Innlegg: 3910
granateple
20.04.21 08:19
Langveg: Når Milorg  likviderte forsvarslause sivile, var det drap dei dreiv  med, ikkje krig.

De aller fleste som ble likvidert var farlige for motstandsbevegelsen.

De aller fleste ble likvidert etter ordre fra militære og sivile myndigheter, men noen ble også tatt på grunn av akutte behov.

Så de fleste var altså dømt til døden av norske myndigheter, det var ikke drap, eller mord!

Flertallet av de drepte var enten angivere, statspolitimenn eller NS sympatisører/medlemmer som visste noe som kunne sette hele organisasjoner i fare.

Ett stort antall likvideringer ble også unngått ved at "de mest fornuftige" skjønte at krigen var tapt, og som derfor valgte å la seg skremme til taushet, eller at de selv lovet å ikke snakke.

Likvideringer i Norge var relativt sjeldne handlinger, og flertallet av angiverne og overløperne fikk sin straff i landssvikoppgjøret, der flertallet av dem slapp utrolig billig fra det.

Siste mann var ute i frihet kun 11 år etter krigens slutt, mens flertallet var ute allerede rundt 1948-1950.

Bitterheten enkelte av disse utviste mot rettsoppgjøret er pinlig, så lenge vi vet hvilke behandling de selv gav andre nordmenn, når de selv hadde makten.

Når en av frontkjemperne i siste episode klaget over at "London regjeringen" innførte dødsstraff i Norge, så blir det meningsløst når man ikke tar med hva tyskerne og NS gjorde under krigen!

I løpet av okkupasjonen ble blant annet 393 nordmenn henrettet av okkupasjonsmakten og 19 av Quisling-regimet, 130 døde i fangenskap, 2091 politiske fanger og deltakere i motstandsbeveglesen døde. Av 100.000 sovjetiske fanger i Norge døde omkring 15500, mens det blant 4200 jugoslaviske krigsfanger var 2839 døde.

Til sammenligning så kostet rettsoppgjøret kun 25 nordmenn livet, resten fikk fengselsstraffer ca. 90% fikk mellom 1 og 6 års fengsel, men sonte i gjennomsnitt mindre enn tre år!

At ting sikkert også gikk galt under rettsoppgjøret er hevdet gjentatte ganger, og flere saker ble anket og tatt opp på nytt, der straffeutmålingen i de aller fleste tilfellene ble den samme eller mildnet noe.

Ingenting tyder på at det var "seierherrenes justis" som ble påtvunget de tiltalte.

De aller fleste tik dommen sin, sonte en kort periode og ble re-integrert tilbake i samfunnet, der de aller fleste klarte seg minst like godt som flertallet, og betydelig bedre enn eksempelvis uteseilerne.

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 10:39
granateple: De aller fleste ble likvidert etter ordre fra militære og sivile myndigheter, men noen ble også tatt på grunn av akutte behov.

Underleg  oppfatning  du har  av militære og sivile styremakter i eit  okkupert land. Jamvel dei  allierte  godkjende  ikkje  Noreg  som krigførande part. Dette er frå  wikipedia: 

De tyske styrkene i Norge kapitulerte for de allierte som da innledet okkupasjon av Norge. Allierte militærdelegasjoner kom til de viktigste byene for å organisere og holde oppsyn med avvæpning av de tyske styrkene. På det meste var det 30 000 britiske og amerikanske soldater.  ... Norge var underlagt alliert militærstyre under ledelse av general Andrew Thorne frem til den 7. juni .  

 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 10:41)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
20.04.21 11:56
Langveg: Norge var underlagt alliert militærstyre under ledelse av general Andrew Thorne frem til den 7. juni .

Selvfølgelig var Norge det, hvem ellers skulle tatt makten?

Det hadde ikke eksistert noen legal norsk regjeringsmakt på norsk jord siden juni 1940, og stortinget hadde diskvalifisert seg selv sommeren 1940

At de allierte "okkuperte" Norge i noen uker handlet utelukkende om å tette ett maktvakuum, og for å hindre hevn, selvtekt og politiske kupp.

Det allierte overgangsstyret var politisk godkjent og i stor grad støttet av den lovlige norske regjeringen som sto helt uten egne maktmidler i ett frigjort Norge.

Det hadde absolutt ingenting med Norges rolle som krigførende.

Om Norge ikke var regnet som krigførende ville Union Jack vaiet over norske marine og fraktefartøy, da ville vi ikke hatt soldater med det norske flagget på skulderen, og flyvåpenet ville ikke hatt norske skvadroner eller egne leirer.

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 12:05
granateple: Selvfølgelig var Norge det, hvem ellers skulle tatt makten?

Kunne ikkje dette Milorg som jo  etter  debattantars  meining  her  var ei krigførande, militær eining og  direkte under regjeringa i London og skulle ha 40 000 mann under våpen, ha gjort jobben?

Dei allierte trong  sjølvsagt  ikkje  noka  godkjenning  frå Londonregjeringa  for å okkupera Noreg. Dei gjekk fram  på om lag  same  vis i alle tysk-okkuperte land i Vest. 

Hadde sovjetarane  haldi  fram med frigjering av Noreg, ville det sjølvsagt  ha gått  annleis, jfr den  polske eksilregjeringa i London som   så vel Storbritannia  som Frankrike og USA vende ryggen til i 1945. . 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 12:13)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
20.04.21 12:42
Langveg: Kunne ikkje dette Milorg som jo  etter  debattantars  meining  her  var ei krigførande, militær eining og  direkte under regjeringa i London og skulle ha 40 000 mann under våpen, ha gjort jobben?

Og det gjorde de langt på vei, men de hadde ingen politisk, eller militær erfaring og tyngde for å løse disse oppgavene.

En opplevde også at tyske militære var langt mer lydhøre mot konvensjonelle militære styrker, enn mot en type frigjørings/partisan bevegelse.

Men i praksis var det milorg jegerne som fikk utøvende makt, ledet av allierte befal.

Forskjellen fra vest alliert og russisk praksis var at de lovlige regjeringene tok makten frem til valg, mens russerne skjøt politikerne som var lovlig valgt, og erstattet dem med sine egne!

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 12:51
granateple: Og det gjorde de langt på vei, men de hadde ingen politisk, eller militær erfaring og tyngde for å løse disse oppgavene.

Var likevel  ikkje Milorg ein helt legal militær  eining som hadde eskistert  i over tre år og såles burde ha vori i stand til jobben? Var den einaste  militære røynsla dei hadde,  å likvidera sivile? 

Poenget er at dei  allierte ikkje såg  på Noreg som krigførande part, men eit okkupert land  styrt og administrert  av tyskarar og ei  norsk NS- og marionettregjering. 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 12:53)

aicat

Innlegg: 24506
aicat
20.04.21 13:14
Langveg: Poenget er at dei allierte ikkje såg på Noreg som krigførande part, men eit okkupert land styrt og administrert av tyskarar og ei norsk NS- og marionettregjering.

Om det hadde vært tilfelle - ville vel neppe det norske flagget vaiet sammen med de andre allierte sine flagg på minnestedet over langangen i Normandie?

granateple

Innlegg: 3910
granateple
20.04.21 13:17
Langveg: Var likevel  ikkje Milorg ein helt legal militær  eining som hadde eskistert  i over tre år og såles burde ha vori i stand til jobben? Var den einaste  militære røynsla dei hadde,  å likvidera sivile?  Poenget er at dei  allierte ikkje såg  på Noreg som krigførande part, men eit okkupert land  styrt og administrert  av tyskarar og ei  norsk NS- og marionettregjering.

Nei de var en organisasjon som hadde knapt med våpen, og svært knapt med trening, og den treningen de hadde var i all hovedsak sabotasje, og propaganda.

De var aldri trent til å overta ett land, og administrere mer enn tre hundre tusen kapitulerte soldater og store antall frigitte krigsfanger

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 16:11
aicat: Om det hadde vært tilfelle - ville vel neppe det norske flagget vaiet sammen med de andre allierte sine flagg på minnestedet over langangen i Normandie?

Det var kan henda nordmenn i engelsk teneste med ... Kva med ndeerlendere  og belgiarar? 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 16:15)

aicat

Innlegg: 24506
aicat
20.04.21 16:46
Langveg: Kva med ndeerlendere og belgiarar?

Ja hva med dem?
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/markerte-75-ar-siden-d-dagen/id2653297/

Invasjonen på kontinentet i 1944 var avhengig av alliert samarbeid. Norske soldater sto skulder ved skulder med allierte fra Belgia, Canada, Frankrike, Nederland, Polen, Storbritannia og USA. Det går en linje fra operasjon Overlord til solidaritet og samarbeid i internasjonale FN-operasjoner og forsvarsalliansen NATO,

(Innlegget ble redigert 20.04.21 16:46)

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 18:33
sisyf0s: Kjære vene! Norge VAR én av de allierte statene (delvis mine uthevinger):

At eksilregjeringar fekk slutta seg  til, tyder  ikkje at  dei hadde  makta  i eige  land, jfr Polen. Nederland  kapitulerte etter fire dagar, men det  var  vel ikkje ein kapitulasjon det heller ...  Det serskilte med Belgia, som også kapitulerte,   og Danmark, var  at  kongen  blei i landet. 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 18:36)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg