Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

NRK med ny serie på gyngende grunn?

NYTT TEMA
sisyf0s

Innlegg: 10989
sisyf0s
20.04.21 20:51
Langveg: At eksilregjeringar fekk slutta seg til, tyder ikkje at dei hadde makta i eige land, jfr Polen. Nederland kapitulerte etter fire dagar, men det var vel ikkje ein kapitulasjon det heller ... Det serskilte med Belgia, som også kapitulerte, og Danmark, var at kongen blei i landet.

Londonregjeringen var Norges rettmessige regjering under krigen, selv om selve landet var hærtatt og under okkupasjon. Vi, Norge, sammen med de 25 øvrige opprinnelige signaturlandene til Erklæringen om De forente nasjoner utgjorde De allierte, og var krigsalliansen som var i krig med nazi-Tyskland.

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 21:17
sisyf0s: Londonregjeringen var Norges rettmessige regjering under krigen

Om dei allierte hadde tapt krigen, ville då  Londonregjeringa framleis ha  vori  "Norges rettmessige regjering"?

Når går det opp for  deg at  alle  militære, nroske  styrkar hadde kapitulert og  at  det  er  militære  styrkar ein  treng for  å føra  krig? Noreg førde  ingen krig etter 10.6.40, han vart  førd heilt andre stader, og Noregs  laagnad vart  avgjord  i Stalingrad og seinare  av D-Dagen. Det som var av militære  åtak  i Noreg  etter  10.6. 1940, var det  engelskmennene som stod for - ofte med fatalt  utfall. Det verste var  bombinga av  fangeskipet Rigel  då 2500 personar (flest sovjetarar) omkom. Men bombene over Laksevåg, ved Tønsberg og Victoria  terrasse i Oslo drap mange  dei òg. Nokså meiningslaust alt saman, spør du meg.  Det hadde ingen ting  å seia for  verdskrigens  gang.  

(Innlegget ble redigert 20.04.21 21:25)

sisyf0s

Innlegg: 10989
sisyf0s
20.04.21 21:45
Langveg: Om dei allierte hadde tapt krigen, ville då Londonregjeringa framleis ha vori "Norges rettmessige regjering"? Når går det opp for deg at alle militære, nroske styrkar hadde kapitulert og at det er militære styrkar ein treng for å føra krig? Noreg førde ingen krig etter 10.6.40, han vart førd heilt andre stader, og Noregs laagnad vart avgjord i Stalingrad og seinare av D-Dagen. Det som var av militære åtak i Noreg etter 10.6. 1940, var det engelskmennene som stod for - ofte med fatalt utfall. Det verste var bombinga av fangeskipet Rigel då 2500 personar (flest sovjetarar) omkom. Men bombene over Laksevåg, ved Tønsberg og Victoria terrasse i Oslo drap mange dei òg. Nokså meiningslaust alt saman, spør du meg. Det hadde ingen ting å seia for verdskrigens gang.

Du verden! Det er deg det trenger å gå opp litt av hvert for, men alt i denne tråden tyder på at vrangforestillingene dine er for rotfestede til at du noensinne får grep om dette. Men altså, nasjonen Norge kapitulerte aldri, det er det som er saken her. Noe så godt som alle ledende norske historikere og jurister har vært enige om fra 1940 til dags dato. Det er du og NS-folkene og landssvikerne som her hevder uholdbare synspunkter. Du roter og kaver med håpløse synspunkter som knapt noen i hele verden lenger har.

I ditt innlegg av 20.04.21 12:51 skrev du følgende, og det var det jeg svarte deg på:

"Poenget er at dei allierte ikkje såg på Noreg som krigførande part"

Jo, ikke bare så de allierte på Norge som en krigførende part, Norge var selv én av de 26 allierte krigførende partene. Og alle skrev under på at de etter evne skulle yte alt av ressurser, økonomiske eller militære, i krigføringen mot hitlerismen:

A Joint Declaration By The United States Of America, The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, The Union Of Soviet Socialist Republics, China, Australia, Belgium, Canada, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, El Salvador, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Poland, South Africa, Yugoslavia

The Governments signatory hereto,

Having subscribed to a common program of purposes and principles embodied in the Joint Declaration of the President of the United States of America and the Prime Minister of Great Britain dated August 14, 1941, known as the Atlantic Charter,

Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands, and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world,

Declare:

(1) Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war.

(2) Each Government pledges itself to cooperate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.

The foregoing declaration may be adhered to by other nations which are, or which may be, rendering material assistance and contributions in the struggle for victory over Hitlerism.

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 22:30
sisyf0s: "Poenget er at dei allierte ikkje såg på Noreg som krigførande part"

Den allierte okkupasjonen av Noreg mellom 8.mai og  7. juni 1945 var altså  eit  like stort fsta  morgana som den  norske  kapitulasjonen den 10.6. 40. Ser du ikkje ein viss samanhang mellom dei  to hendingane?  Ein okkuperer då  ikkje  ein stridande  medpart. Og kvifor kapitulerte  ikkje tyksarane for  norske militære? Eller kan henda kapitulerte  ikkje tyskarane  heller, men heldt fram med krigen på norsk jord frå Heidelberg.... . Du bør  også lesa deg  opp på skilnaden mellom kapitulasjon og  fredsavtale. Korkje Nederland eller Noreg  fekk det, men kapitulerte  gjorde dei.  Og kviofr freista London-regjeringa å tuska  unna kapitulasjonsavteln? Eg vore takksam  om du  svara  på alle spørsmåla i staden  for  å koma  med peronsåtak. 

(Innlegget ble redigert 20.04.21 22:41)

sisyf0s

Innlegg: 10989
sisyf0s
20.04.21 22:43
Langveg: Den allierte okkupasjonen av Noreg mellom 8.mai og 7. juni 1945 var altså eit like stort fsta morgana som den norske kapitulasjonen den 10.6. 40. Ser du ikkje ein viss samanhang mellom dei to hendingane? Ein okkuperer då ikkje ein stridande medpart. Og kvifor kapitulerte ikkje tyksarane for norske militære? Eller kan henda kapitulerte ikkje tyskarane heller, men heldt fram med krigen på norsk jord frå Heidelberg.... . Du bør også lesa deg opp på skilnaden mellom kapitulasjon og fredsavtale. Korkje Nederland eller Noreg fekk det, men kapitulerte gjorde dei.

Helt utrolig! Det er faktisk du som framsetter sære meninger som nesten ingen har lenger etter at snart alle NS-folkene og landssvikerne er døde, og du ber meg lese meg opp??? Vel, jeg har vært borti fanatikere før, og tenker at jeg avslutter her.

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
20.04.21 22:49
sisyf0s: Helt utrolig! Det er faktisk du som framsetter sære meninger som nesten ingen har lenger etter at snart alle NS-folkene og landssvikerne er døde, og du ber meg lese meg opp??? Vel, jeg har vært borti fanatikere før, og tenker at jeg avslutter her.

Du svara nett som eg hadde frykta. Ein sakleg diskusjon er  ikkje  mogleg  med deg når du dekkjer deg  bak argeumentet  om at  fleirtalet alltid ha rett. For min part er det  over  og  ut  med  deg om du ikkje tek deg  saman. . 

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 08:17
Langveg: Når går det opp for  deg at  alle  militære, nroske  styrkar hadde kapitulert og  at  det  er  militære  styrkar ein  treng for  å føra  krig?

Når går det opp for deg at du tar feil?

Betyr det absolutt ingenting at dette er avgjort i opptil flere runder i rettssystemet, inkludert høyesterett at de aller fleste forskere og eksperter er helt entydige på dette?

Med hvilke tung faglig kompetanse mener du at du kan overprøve virkeligheten?

Norge var i krig med Tyskland i hele perioden fra 9. April 1940 til freden i 1945.

At det ikke passer din agenda er så sin sak, men når selv frontkjemperne mente at det var ett forræderi å avlegge faneeden til Hitler, siden Norge og Tyskland fremdeles var i krig, så blir dine påstander parodiske.

At Quisling i fem år fortvilet prøvde å få på plass en fredsavtale

At Norge hadde sin egen militære kommando, at Norske skip, fly og soldater bar og førte egne flagg, og at den lovlig valgte regjeringen sammen med kongen opprettholdt den norske stats suverenitet.

Det geografiske Norge var okkupert, men staten Norge overgav seg aldri, og førte kampen videre med egne fly, skip og soldater.

Alt kjøpt og betalt av den norske regjeringen! 

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 08:57
Langveg: Du svara nett som eg hadde frykta. Ein sakleg diskusjon er  ikkje  mogleg  med deg når du dekkjer deg  bak argeumentet  om at  fleirtalet alltid ha rett. For min part er det  over  og  ut  med  deg om du ikkje tek deg  saman. .

Det fremstår mer og mer som at egentlig ikke forstår  hva du prøver å diskutere, alternativt at du bare troller

Du forstår tydeligvis ikke forskjellen på en lokal overgivelse, og en fullstendig kapitulasjon.

Norske myndigheter instruerte 6 divisjon til å legge ned våpnene.

Altså en geografisk overgivelse med de lokale styrkene som sto under 6 divisjons kommando.

Ikke ulikt hva engelske og franske styrker gjorde i Calais i 1940, eller som 6 arme gjorde ved Stalingrad

Den Danske regjeringen utstedte 9 april en ensidig ordre til alle danske styrker om å innstille kampen, og startet deretter forhandlinger med Tyskland, forhandlinger som endte med at staten Danmark overgav seg militært og politisk, og godtok de fremsatte tyske kravene.

Den norske regjeringen avviste de tyske kravene og gav tyske myndigheter klar beskjed at kampen ville fortsette utenfor  geografiske fastlands Norge, en avgjørelse tyske myndigheter aksepterte!

Det fant dermed aldri sted forhandlinger mellom norske og tyske myndigheter, der Norge aksepterte de tyske kravene, eller inngikk noen form for samarbeids eller fredsavtale.

Derfor var også Quisling desperat etter å få en slik avtale på plass, siden å styre ett okkupert land, uten en fredsavtale uansett er landsforræderi, noe han var smertelig klar over!

Norske styrker ble senere utplassert både på Jan Mayen og Svalbard, slik at det fantes norsk territorium der norsk suverenitet ble opprettholdt

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 09:42
granateple: Du forstår tydeligvis ikke forskjellen på en lokal overgivelse, og en fullstendig kapitulasjon.

Du får diskutera med  wikipedia og ikkje med meg. Dessutan bør  du lesa  avtaleeksten og  ikkje  halda deg  til det som  liksom  skal ha vorti sagt. Og igjen kvifor  freista regjeringa  i London å tuska  vekk denne  kapitulasjonsavtalen? 

Her er  essensen frå wikipedia:

Kapitulasjonsavtalen 1940 mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim. Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge og ble til på bakgrunn av at de allierte trakk ut sin styrker fra Narvik og norske myndigheter oppga kampen på norsk jord. Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ga Forsvarsdepartementet (det vil seia regjeringa) forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge. 

Det er  berre kverulantar som kan vri  på desse orda i avtalen: De samlede norske væpnede styrker legger ned våpnene og vil ikke ta dem opp igjen mot det tyske riket eller dets allierte i løpet av den nåværende krigen.

(

(Innlegget ble redigert 21.04.21 09:50)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 10:25
Langveg: Kapitulasjonsavtalen 1940 mellom de tyske og norske overkommandoene ble undertegnet 10. juni 1940 i Trondheim. Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge og ble til på bakgrunn av at de allierte trakk ut sin styrker fra Narvik og norske myndigheter oppga kampen på norsk jord. Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ga Forsvarsdepartementet (det vil seia regjeringa) forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norg

Du forstår ikke teksten du selv legger ut!

Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge

Ja som både jeg og flere har gjentatt til det kjedsommelige!

I Norge, det betyr alle styrkene under 6. divisjon, det var de eneste styrkene som fortsatt sto under kommando, og som ikke allerede hadde overgitt seg eller gått i oppløsning i Norge sør for Narvik.

 og norske myndigheter oppga kampen på norsk jord.

Men ikke kampen som sådan, kun kampene i Norge!

Før regjeringen forlot Norge den 7. juni ga Forsvarsdepartementet (det vil seia regjeringa) forsvarssjef generalmajor Otto Ruge fullmakt til å forhandle med tyskerne om å innstille den militære kampen om Norge.

Igjen: kampene i Norge!

Du forstår tydeligvis ikke verken formuleringen eller forskjellen på at kampene i Norge innstilles, men at alt stridende personell som ønsket det, og alt flytende og flyvende materiell ble flyttet ut av Norge for å fortsette kampene derifra.

Dette ble tyskerne informert om av Roscher- Lund, og dette aksepterte Buschenhagen som sjef for de tyske militærmyndighetene.

Du bør prøve ett lite sekund å reflektere over følgende setninger

Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge

Og 

Avtalen dekket kapitulasjon av Norge

Vil du hevde at disse påstandene betyr det samme?

 

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 10:43
granateple: Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge

Du les teksten slik fanden les bibielen: De samlede norske væpnede styrker legger ned våpnene og vil ikke ta dem opp igjen mot det tyske riket eller dets allierte i løpet av den nåværende krigen.

Skal dette tyda berre styrkane  i Noreg? Og kva for styrkar hadde det norske  forsvaret utanfor Noreg?  Kapitulasjonen var  total. 

Du har frmaleiss ikkje svara på kviofor Londonregjeringa freista tuska  unna denne avtalen som ikkje kom på bordet  før  i 1948. 

(Innlegget ble redigert 21.04.21 10:44)

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 11:09
Langveg: Du les teksten slik fanden les bibielen: De samlede norske væpnede styrker legger ned våpnene og vil ikke ta dem opp igjen mot det tyske riket eller dets allierte i løpet av den nåværende krigen. Skal dette tyda berre styrkane  i Noreg? Og kva for styrkar hadde det norske  forsvaret utanfor Noreg?  Kapitulasjonen var  total.

Ja de samlede styrkene under norsk kommando i Norge

Det var 6.divisjon med underlagte styrker, verken mer eller mindre, noe tyskerne selv forsto og aksepterte.

Derfor godtok de at fly, fartøyer og personell som var reist før 10. juni ikke var en del av avtalen, og at avtalen derfor ikke var gjeldende for dem.

Kapitulasjonen ville vært total om Norge hadde gjort som Danmark, det gjorde vi ikke, og regjering og konge fortsatte å ha styring over en raskt voksende militærmakt både utenfor Norge, men også etter hvert i Norge.

Juss er ikke noe som skrives med bred pensel, juss er ofte spissfindig, og det er tydeligvis ikke du villig eller i stand til å forstå.

Det juridiske i denne overgivelsen er testet i flere rettsaker, inlusivt i H. Rett, og konklusjonen er helt klar.

Norge var i krig med Tyskland, og ingen har klart å bevise noe annet-

Når du ikke engang "tror" på tidsvitnene som selv var helt klare på at krigstilstanden mellom Norge og Tyskland måtte erstattes med en fredsavtale viser hvor sementert du tydeligvis er i dine egne fordommer.

Når selv dine egne linker underminerer synspunktene dine så bør du kanskje vurdere egne standpunkt.

Men i ditt tilfelle så tviler jeg på om du overhodet ønsker å lære noe som går på tvers av din personlige agenda.

Alternativt så er dette bare trolling og jeg er gått fem på igjen! 

(Innlegget ble redigert 21.04.21 11:10)

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 11:19
granateple: Ja de samlede styrkene under norsk kommando i Norge

Står det  under norsk kommando i Norge? Kor mange marinefarty hadde 6. divisjon? Avtalen gjeld  samla styrkar på land  og til sjøs (fDet var  ikkje  noko eige flyvåpen, det  høyrde  under hæren) Har framleis ikkje fått noko svar  på kvifor Lndonregjeringa  tuska umna avtalen, Koht  påstod  jamvel at  han ikkje hadde sett han, heilt  til det vart lagt fram ein kopi som han hadde sett initiala på då den sirkulerte i London. Heile framferda osar  av dårleg  samvet. Kvifor i det heile gjeva instruks om kapitulasjon når regjeringa  var  i trygg  forvaring  på eit britisk  marinefarty? Det var nok ein keisam "glipp" som ho freista  gøyma bort ...  

(Innlegget ble redigert 21.04.21 11:23)

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 12:12
granateple: Den Danske regjeringen utstedte 9 april en ensidig ordre til alle danske styrker om å innstille kampen, og startet deretter forhandlinger med Tyskland, forhandlinger som endte med at staten Danmark overgav seg militært og politisk, og godtok de fremsatte tyske kravene.

Den danske regjeringa overgav  seg ikkje, men kompromissa med tyskarane. Dessutan  fekk så vel militære som politi framleis fungera og  bæra våpen. Regjeringa og Folketinget heldt fram, og  kongen forlet ikkje landet. Det danske flagget vaia over  Folketingsbygninga.

Men  regjeringa  har  nokre skamplettar på sitt cv. Først og fremst gjeld det  ei lov med tilbakeverkande  kraft  om arretasjon av danske kommunistar etter det  tyske åtaket  på Sovjetunionen. Mange kom i dansk og tysk  fangenskap, minst  22  døydde i tysk fangenskap og nokre også i dansk fengsel. Dinest  let regjeringa  det nazistiske frikorps Danmark halda fram med verksemda. Det vart rekruttert  ca. 8000 til kamp på tysk side som frontkjemparar. Av desse  fall innpå 4000. Dei resterande vart dømde etter  kirgen  i ein prosess som minte om ein farse. Grunnlaget for  å døma dei var minst  like dårleg som i Noreg. 

(Innlegget ble redigert 21.04.21 12:15)

aicat

Innlegg: 24506
aicat
21.04.21 12:17
Langveg: Står det under norsk kommando i Norge? Kor mange marinefarty hadde 6. divisjon? Avtalen gjeld samla styrkar på land og til sjøs (fDet var ikkje noko eige flyvåpen, det høyrde under hæren) Har framleis ikkje fått noko svar på kvifor Lndonregjeringa tuska umna avtalen, Koht påstod jamvel at han ikkje hadde sett han, heilt til det vart lagt fram ein kopi som han hadde sett initiala på då den sirkulerte i London. Heile framferda osar av dårleg samvet. Kvifor i det heile gjeva instruks om kapitulasjon når regjeringa var i trygg forvaring på eit britisk marinefarty? Det var nok ein keisam "glipp" som ho freista gøyma bort ...

Mener du at når den norske regjering i London valgte å føre en frigjøringspolitikk for det okkuperte Norge - hadde de ikke grunnlag for det?
Tror du det er slik at når en part i en væpnet konflikt / krig taper - og legger ned våpnene så er derved døren lukket for å gjenoppta kampene senere? Hvor i folkeretten finner du hjemmel for å tro det?
Uansett så kan ikke en væpnet gruppe som står under en ansvarlig kommando betraktes som terrorister. Medlemmer av gruppen skal uansett behandles humant og betraktes som krigsfanger om de skulle bli tatt til fange.

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 12:28
Langveg: Står det  under norsk kommando i Norge? Kor mange marinefarty hadde 6. divisjon? Avtalen gjeld  samla styrkar på land  og til sjøs (fDet var  ikkje  noko eige flyvåpen, det  høyrde  under hæren)

Nei

Både fly og marine var underlagt samme ledelsen, altså 6.DIV.

Men alt som kunne evakueres var allerede borte da avtalen ble underskrevet, og var da selvfølgelig ikke en del av denne, noe tyskerne aksepterte.

Så selv Buschenhagen som var tysk sjef aksepterte at krigen fortsatte, NS og Quisling aksepterte at krigen fortsatte, 99% av befolkningen og selv frontkjemperne aksepterte det.

Hittil har du kun tydeliggjort at du ikke forstår ordlyden i avtalen, og at selv de du prøver å forsvare er uenig med din tolkning.

Er det ikke da på tide å faktisk ta 5 minutter å tenke igjennom om kanskje du har misforstått noe....?

Og nei, vi hadde faktisk 2 flyvåpen i 1940

marinen og hærens....

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 12:36
Langveg: Den danske regjeringa overgav  seg ikkje, men kompromissa med tyskarane.

Etter to timer kapitulerte den danske regjeringen av frykt for at tyskerne skulle bombe København slik de hadde gjort i Warszawa under Etter to timer kapitulerte den danske regjeringen av frykt for at tyskerne skulle bombe København slik de hadde gjort i Warszawa under felttoget i Polen

Ser du ikke forskjellene her mellom det som var en politisk og militær kapitulasjon i Danmark, og hva som skjedde i Norge?

(Innlegget ble redigert 21.04.21 12:39)

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 12:48
aicat: Uansett så kan ikke en væpnet gruppe som står under en ansvarlig kommando betraktes som terrorister. Medlemmer av gruppen skal uansett behandles humant og betraktes som krigsfanger om de skulle bli tatt til fange.

Det var vel ikkje uniformerte mIlorgfolk som likviderte sivile. Etter norsk wikipedia  gjeld fylgjande: Stridende som pågripes uten godkjent synlig uniformering eller med skjulte våpen i likhet med en terrorist eller spion regnes som franktirør og er dermed ikke en krigsfange ut ifra Genèvekonvensjonenes definisjon og er dermed heller ikke beskyttet av de avtalte krigskonvensjonene. De kan derfor ved pågripelse og tilfangetakelse bli stilt for standrett og henrettes der og da ved «kort prosess» eller ved «stående fot» av en stridende avdeling eller okkupasjonsmakt.

(Innlegget ble redigert 21.04.21 12:49)

aicat

Innlegg: 24506
aicat
21.04.21 12:58
Langveg: Det var vel ikkje uniformerte mIlorgfolk som likviderte sivile. Etter norsk wikipedia gjeld fylgjande: Stridende som pågripes uten godkjent synlig uniformering eller med skjulte våpen i likhet med en terrorist eller spion regnes som franktirør og er dermed ikke en krigsfange ut ifra Genèvekonvensjonenes definisjon og er dermed heller ikke beskyttet av de avtalte krigskonvensjonene. De kan derfor ved pågripelse og tilfangetakelse bli stilt for standrett og henrettes der og da ved «kort prosess» eller ved «stående fot» av en stridende avdeling eller okkupasjonsmakt.

Dette var nok gjeldene den gang. Men det du har skrevet hittil etterlater det inntrykket at du mener at all norsk motstand i form av væpnet kamp mot den tyske okkupasjonen var ulovlig i hht. Trondheimsavtalen. Tar jeg feil om at du mener det?
Kan du i så fall vise til hvor i Genènvekonvensjonene eller Haag-konv. (Landkrigsreglementet) du finner grunnlag for å hevde at væpnet kamp mot en fremmed okkupant var ulovlig?

granateple

Innlegg: 3910
granateple
21.04.21 13:00
Langveg: et var vel ikkje uniformerte mIlorgfolk som likviderte sivile. Etter norsk wikipedia  gjeld fylgjande: Stridende som pågripes uten godkjent synlig uniformering eller med skjulte våpen i likhet med en terrorist eller spion regnes som franktirør og er dermed ikke en krigsfange ut ifra Genèvekonvensjonenes definisjon og er dermed heller ikke beskyttet av de avtalte krigskonvensjonene. De kan derfor ved pågripelse og tilfangetakelse bli stilt for standrett og henrettes der og da ved «kort prosess» eller ved «stående fot» av en stridende avdeling eller okkupasjonsmakt.

Og derfor ble det heller ikke regnet som krigsforbrytelser, de gangene det skjedde.

Problemet var at disse "aldri" ble henrettet ved standrett, de ble som regel arrestert, forhørt, torturert og pint ut over alle grenser før de enten ble henrettet eller sendt til leirer med ekstrem dødelighet.

Der lå krigsforbrytelsen!

Komandobefehl og kommisærordren var derimot helt klare krigsforbrytelser uavhengig av om ofrene ble torturert eller ikke!

Men kan du svare på denne?

Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge

Og 

Avtalen dekket kapitulasjon av Norge

Vil du hevde at disse påstandene betyr det samme?

Langveg

Innlegg: 18195
Langveg
21.04.21 15:43
aicat: Tror du det er slik at når en part i en væpnet konflikt / krig taper - og legger ned våpnene så er derved døren lukket for å gjenoppta kampene senere?

Etter kaaiitulasjonsavtalen skulle ein på norsk side ikkje ta til våpen igjen så lenge krigen (ute i verda) varde. Kva sivile  måtte finna  på,. hadde ein sjølvssagt  ingen kontroll over. Men å kalla det Milorg  etc. dreiv  med, for krigføring, er  ein vits. Det var  britane  som heldt  fram krigen  i Noreg med  ei rad  bombetokt. På landjorda var det  ingen krig, men sabotasje  og  likvideringar.  

(Innlegget ble redigert 21.04.21 15:44)

aicat

Innlegg: 24506
aicat
21.04.21 15:58
Langveg: Etter kaaiitulasjonsavtalen skulle ein på norsk side ikkje ta til våpen igjen så lenge krigen (ute i verda) varde. Kva sivile måtte finna på,. hadde ein sjølvssagt ingen kontroll over. Men å kalla det Milorg etc. dreiv med, for krigføring, er ein vits. Det var britane som heldt fram krigen i Noreg med ei rad bombetokt. På landjorda var det ingen krig, men sabotasje og likvideringar.

Er ikke sabotasje en del av krigføring?
Hvorfor svarer du ikke på det jeg og granateple har spurt deg om?

Mrsa2

Innlegg: 9902
Mrsa2
21.04.21 18:01
Langveg: På landjorda var det  ingen krig, men sabotasje  og  likvideringar.

I fjella på vestlandet foregjekk det reine slag mellom krigførande partar. 

granateple

Innlegg: 3910
granateple
22.04.21 08:32
Langveg: Etter kaaiitulasjonsavtalen

Det eneste du har bevist i denne tråden er:

at du ikke forstår avtaletekster

At du ikke forstår ordlyden i dine egne linker

At du ikke evner å høre andres argumenter

At du ikke er etterrettelig, eller svarer på direkte spørsmål

Alt dette er kjent fra før, og selv om du er avkledd i denne tråden, så vet vi at du kommer til å påstå de samme løgnene i nye tråder, helt uten å bry deg om hva du burde ha lært av denne tråden, og all informasjonen du har fått.

Helt på tampen vil jeg likevel gi deg en siste sjanse:

Avtalen dekket kapitulasjon av de norske styrkene i Norge

Og 

Avtalen dekket kapitulasjon av Norge

Vil du hevde at disse påstandene betyr det samme?

 

granateple

Innlegg: 3910
granateple
03.06.21 11:11
Langveg: Det hypotstike spørsmålet er kva ville ha hendt dersom D-dagen ikkje var  komen. Ville ikkje den raude hæren ha  kunna haldi fram  heilt til Paris etter  slaget ved Kursk?

Det er slett ikke sikkert de ville!

En ensidig tysk russisk krig ville antagelig SSSR ha tapt!

Om SSSR skulle ha tatt alle millionene av soldater som ble frigjort fra fabrikker og matproduksjon takket være lend lease, og beholdt dem i fabrikkene ville sovjet armeen ha gått tom for soldater.

De ville ikke hatt nok kjøretøy, stridsvogner, ammunisjon, støvler eller mat, de ville heller ikke hatt lokomotiv og togsett til å frakte forsyningene til frontene.

Uten luftwaffes nederlag i slaget om Storbritannia, og den senere Anglo Amerikanske bombingen og luftkrigen over Tyskland og tysk okkupert territorium ville ikke SSSR fått luftherredømme på østfronten.

Uten D dagen kunne krigen ha rast minst ett år til, og uten vestmaktene så ville krigen fort kunne vært over i 1941-42!

Selv Stalin så for seg en "ny" Brest-Litovsk løsning på sensommeren 41..... 

granateple

Innlegg: 3910
granateple
03.06.21 11:31
Langveg: Ein sakleg diskusjon er  ikkje  mogleg

Med deg!

Du er helt ute av stand til å forstå helt elementær argumentasjon, og lyver selv om du vet at du lyver!

Du har ett synspunkt i denne saken som er tilbakevist i denne tråden, men enda viktigere, er blitt tilbakevist i flere rettsaker inkludert av Høyesterett.

Likevel så nekter du å ta fakta inn, eller å forstå argumenter eller dokumentasjon som motsier dine egne meninger.

Derfor er du umulig å ha en saklig diskusjon med deg!

granateple

Innlegg: 3910
granateple
08.06.21 13:50
vif_support: Det jeg skulle frem til var at de som vervet seg gjorde det av eventyrlyst som de som verver seg til legionen i dag Og det er vel like mange forklaringer på hvorfor enkelte dro på seg tysk uniform som det var personer.

Nei her tar du beklageligvis fullstendig feil!

Det fine med historiske kilder er at de ofte er skriftlige, og at når en først sender fra seg slike, så er de vanskelig å fjerne.

Vi vet basert på de norske frontkjempernes brev, avisartikler, opprop og taler at det absolutte flertallet var nasjonalsosialister av overbevisning, og at de i stor grad hadde svært negative oppfatninger av russere og jøder, men også mot mennesker fra Balkan.

Disse holdningene var sterkere blant dem enn i resten av samfunnet, og de ble enda mer radikaliserte i løpet av tjenesten.

Vi må heller ikke se bort fra det faktumet at en svært høy andel av disse allerede hadde en fortid i hirden og eller i former for det tyske eller norske stats eller sikkerhetspolitiet, og enda flere gikk inn i disse organisasjonene etter at de kom tilbake.

Svært få av frontkjemperne ble kun dømt for å være frontkjemper, de aller fleste ble i tillegg dømt for angiveri, tortur, frihetsberøvelse, drap, deltagelse i tysk sipo, deltagelse i voldelige hendelser opp mot sivilbefolkning, deltagelse i NS og deltagelse i Hirdvaktbataljonen.

Dette var ikke spesielt "hyggelige" folk, men mennesker som fortsatte grov tortur av "motstandsfolk" helt opp til frigjøringen!

Likevel så slapp de ufattelig "billig" fra det, flertallet av disse sonet mellom 2-4 år av idømt straff på både 10-15 år eller i mange tilfeller livstidsstraffer.

De aller siste var ute i 1956-57

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg