Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Massive strømbrudd i USA

NYTT TEMA
aicat

Innlegg: 24069
aicat
03.03.21 13:03
Noreger: Så du er overbevisst om at det eksisterer en virkning (oppvarming). Jeg mener det ikke er noen solide bevis for dette.

Vel, et land som har planlagt og fortsetter planleggingen av et varmere globalt klima generelt - er Russland, som regner med å kunne mangedoble sin produkajon av mat som følge at at store deler av Sibir vil bli omgjort til dyrkbar mark - i motsetning til USA. Allerede i dag har Russland passert USA som verdens største eksportør av hvete.
Men også Canada, Island og Skandinavia vil kunne nyte godt av et varmere klima - fordi vekstsonenene stadig langsomt flyttes nordover. Slik at grensen for hvor det blir mest gunstig å dyrke hvete, soya og raps flyttes stadig lenger nordover.
For å sitere Nixon sin daværende landbruksminister Earl Butz: "Food is Power" - så vil klimaendringene også føre til en maktforskyvning i verden.

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 15:34

Det er nok flere grunner enn dette til at Russland har bedret sin kornproduksjon. Investeringer og reguleringer av landbruket i Russland har over de siste årene blitt stadig mer reorganisert. Samtidig var det tidligere en UNDER-utnyttelse av jordbruksland i Russland. 

    At Russland muligens legger mer føringer på grunn av virkning betyr ikke at de reagerer utifra en bestemt årsak. Det samme kan jo egentlig sies om Norge hvor vi nå er oppe i 1/3 av egen dekning av hveteproduksjon.  Dette henger like mye sammen med bedrede kornsorter, bedre ugressbekjempelse (dessverre har muligens kjemikalier mye med dette å gjøre) og ikke minst økt intensivitet av matproduksjon. Noe av dette er bra, mens andre ikke nødvendigvis er det. 

    Bruken av Glyfosfat er på vei ut som en jordbrukstrend. Ikke så mye i Norge enda, men i ØSterrike har f. eks den lokale regjeringen forbudt det, men EU er uenige.  Blir det slutt på bruk av Rondup vil vi sikkert se mer mekanisk ugressbekjempelse, noe som vil senke avlingene for en stund og sikkert en del permanent. Samtidig har proteininnholdet i hveten blitt avlet fra stadig større, noe som muligens gir sammenheng med mer glutenallergi.

   Nå var ikke dette ment som noe jordbrukspolitisk artikkel, men bare for å understreke kompleksiteten i dette. Det samme skjer i for eksempel birøkterindustrien hvor "klima" har en tendens til å være den skyldige for at kuber dør spontant (Colony Collapse disorder), mens "sannehten" er at mangel på fri utmark og bruk av sprøytemidler har bidratt mye. Tilogmed Mobiltelefon signaltårn har blitt postulert som en grunn til at biene ikke finner tilbake til kubene sine. Vi får se hva som skjer når 5G kommer. 

     Jeg har ikke svarene, men er iallfall sikker på at ingen andre har dem heller (i dag). At det er en oppvarming (virkning) er mulig, eller ikke mulig; men at ÅRSAK er for mye CO2 produksjon er i høyeste grad både en politisert og en sensasjonalisert forenkling. Jeg har ingen motiver i denne saken bortsett ifra at det må finnes mer akademisk og vitenskapelig ryddighet i denne saken. 

    Når en går til en populærforelesning om humlebestanden i Norge og denne styres imot klimatiske årsaker, samtidig som en vet at hvitkløver OG rødkløver blir det stadig mindre av i tette strøk, så er det noe som sier meg at noen jobber for fort her. 
   

       

    

Videoseven

Innlegg: 7670
Videoseven
03.03.21 16:14
aicat: Er det en annen grunn for at et så lett oberverbart fenomen som at tregensen her i landet flytter oppover i høyere strøk?

Det er greit at klimamenigheten har overtalt enkle mennesker om at gassen Co2 = Zyklon B. 

For oss andre er Co2 den viktigste gassen på jorda, og grunnlaget for alt liv. Det kalles fotosyntese, og er energi fra sola + Co2 = planter + oksygen.

Co2 er maten til plantene. Når det blir mer tilgjengelig mat, klarer plantene seg i mer hardføre områder som fjell og ørken.

Hvis den globale oppvarmingen fører til mer varme og ulykke, hvorfor blir da de varmeste områdene på jorda grønnere?

From a quarter to half of Earth’s vegetated lands has shown significant greening over the last 35 years largely due to rising levels of atmospheric carbon dioxide. 

25%-50% av områdene får mer vegetasjon, dette er jo fantastisk. Det er ikke bare på landjorda dette skjer, for verdens lunger er ikke regnskogene, men havet.

På samme måte som på land, er livet i havet basert på fotosyntese i planter, alger og plankton. De bruker energien i lys til å omdanne vann, karbondioksid og næringssalter til energi og oksygen.

Co2 gir mer mat og næring til alt liv på jorda, for Co2 er livets gass.

(Innlegget ble redigert 03.03.21 16:14)

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 16:24

 

   En burde likedan studert atmosfæriske forhold på Venus Mars, som har noen like trekk med Jorda og sett hvordan temperaturendringene er der.

  Ellers enig i at CO2 ikke er en giftgass. Oxygen, derimot er skadelig for mennesket hvis det gis i for mye konsentrasjon og i feil situasjon. CO2, på den andre side, påvirker pustesenteret til å øke i frekvens jo høyere konsentrasjonen er.

       Likedan, det var jo veldig fruktbart på Grønland under Leiv Erikkson, som alle sikkert vet. Allikevel er det ikke rapportert om at det var store deler av Europa som var oversvømmet i samme tidsrom. Så hva skjedde da med all polisen som smelter? Eller?

aicat

Innlegg: 24069
aicat
03.03.21 16:35
Noreger: Så hva skjedde da med all polisen som smelter?

Enig i at CO2 både er drivkraften i fotosyntesen og at verdens lunger som produserer O2 skjer i havet - særlig i polhavene sommerstid hvor plante-plankton produserer O2 24/7 kontinuerlig. Mye av den CO2 som i millioner av år er dannet i havet i form av kalkavleiringer har siden flyttet på seg pga. kontinental drift - og befinner seg i dag i store fjellkjeder rundt om i verden. Tom. toppen av Mont Everest var en gang havbunn- slik som Svalbard en gang var en del av et tropisk hav.
Men i følge Arkimedes lov vil ikke havnivået stige selv om all isen rundt Nordpolen smelter. Det er først når innlandsisen på Grønland - for ikke å snakke om isdekket i Antarktis smelter at havnivået vil stige.

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 16:37
aicat: Det er først når innlandsisen på Grønland - for ikke å snakke om isdekket i Antarktis smelter at havnivået vil stige.

Så du mener altså at det var like mye Innlandsis på Grønland under Eirik Raudes tid som i dag?

Mrsa2

Innlegg: 9609
Mrsa2
03.03.21 16:59
Noreger: Ellers enig i at CO2 ikke er en giftgass. Oxygen, derimot er skadelig for mennesket hvis det gis i for mye konsentrasjon og i feil situasjon. CO2, på den andre side, påvirker pustesenteret til å øke i frekvens jo høyere konsentrasjonen er.

Ein vil dø viss ein pustar inn for høg konsentrasjon av CO2. 

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 17:43
Mrsa2: Ein vil dø viss ein pustar inn for høg konsentrasjon av CO2.

Ikke så lenge det er tilstrekkelig mengde Oksygen. 

 En normal mengde CO2 er vel rundt regnet 0.04% av lufta og en skal vel komme opp i iallfall en hundredobbel konsentrasjon før det er livstruende. Slike verdier er det jo ingen som snakker om vil oppstå på jorden så lenge det er mennesker der. 

    Ellers er høyere konsentrasjoner av CO2 i blodet ofte FORDELAKTIG for folk med pusteproblemer, mens lav konsentrasjon er dødelig for grupper som KOLS-pasienter og asthmatikere. Dette er jo forskellig fra hyperventilering som noen gjør når de fridykker, selv om dette også ikke er bra for friske folk. Hvis CO2 konsentrasjonen i blodet er for lavt kan det i seg selv lede til pusteproblemer. 

   

   Poenget er at det er helt utelukket at vi vil nå et nivå med CO2 som er dødelig for mennesker på jord. Selvsagt kan det skje i et lukket rom om en CO2 kontainer eksploderer, men ellers er dette uvesentlig.  

aicat

Innlegg: 24069
aicat
03.03.21 17:48
Noreger: Så du mener altså at det var like mye Innlandsis på Grønland under Eirik Raudes tid som i dag?

Det vet jeg ikke noe om. Men i følge Snorre satte Eirik Raude navnet "Grønland" på denne øya for å lokke flere til å slå seg ned der - for kysten hvor det ble etablert norrøne bosetninger var sikkert grønn og fin den sommerstid.
Men etter siste istid har det også skjedd - og skjer fortsatt en liten landheving som følge av at istrykket ble borte for 10 000 år siden. Vi kan fortsatt se tidligere strandsoner 30-40 m over dagens strandlinjer flere steder i Norge. Doggerland var et område i Nordsjøen som i dag er oversvømmet - som viser at også havnivået har øket - mer enn landhevingen.

Mrsa2

Innlegg: 9609
Mrsa2
03.03.21 18:02
Noreger: Ikke så lenge det er tilstrekkelig mengde Oksygen.   En normal mengde CO2 er vel rundt regnet 0.04% av lufta og en skal vel komme opp i iallfall en hundredobbel konsentrasjon før det er livstruende. Slike verdier er det jo ingen som snakker om vil oppstå på jorden så lenge det er mennesker der.      Ellers er høyere konsentrasjoner av CO2 i blodet ofte FORDELAKTIG for folk med pusteproblemer, mens lav konsentrasjon er dødelig for grupper som KOLS-pasienter og asthmatikere. Dette er jo forskellig fra hyperventilering som noen gjør når de fridykker, selv om dette også ikke er bra for friske folk. Hvis CO2 konsentrasjonen i blodet er for lavt kan det i seg selv lede til pusteproblemer.         Poenget er at det er helt utelukket at vi vil nå et nivå med CO2 som er dødelig for mennesker på jord. Selvsagt kan det skje i et lukket rom om en CO2 kontainer eksploderer, men ellers er dette uvesentlig.

Ute i frisk luft er det normalt 400 ppm (parts per milion) i inneluft er det vanleg med ca 1000 ppm med normal lufting. Det stig ofte til ca 1500 ppm viss ein ikkje ein er påpassleg med å lufte. Når det er mellom 1000-2000 ppm vil ein kjenne trøttheit og dårleg luft. Kjem det over 2000 ppm vil ein bli søvning, dårleg konsentrasjon, tap av oppmerksomheit, økt hjertefrekvens og kvalme. 

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 18:20
Mrsa2: Kjem det over 2000 ppm vil ein bli søvning, dårleg konsentrasjon, tap av oppmerksomheit, økt hjertefrekvens og kvalme.

Så lenge buffer systemet i blodet fungerer er ikke dette noen krise i det hele tatt. Samtidig glemmer du forholdet med Oksygen her. 

     En skal opp i 40000000 ppm for en er i trøbbel. 

     Og om ikke buffer systemet virker nok, så vil lungene selv øke gassutvekslingen. Å presentere verdier av CO2 uten a snakke om Oxygen i samme tid er meningsløst. Så har en selvsagt bindingskoeffisienten til Oksygen utifra blodets Ph-verdi og da.

    Til slutt, du snakker her om en global FEM-dobling av CO2, noe som er helt utenkelig med de modellene det opereres med. Og om det skjedde må en regne med at skog og hav vil korrigere dette også.

   

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 18:20
Mrsa2: Kjem det over 2000 ppm vil ein bli søvning, dårleg konsentrasjon, tap av oppmerksomheit, økt hjertefrekvens og kvalme.

Så lenge buffer systemet i blodet fungerer er ikke dette noen krise i det hele tatt. Samtidig glemmer du forholdet med Oksygen her. 

     En skal opp i 40000000 ppm for en er i trøbbel. 

     Og om ikke buffer systemet virker nok, så vil lungene selv øke gassutvekslingen. Å presentere verdier av CO2 uten a snakke om Oxygen i samme tid er meningsløst. Så har en selvsagt bindingskoeffisienten til Oksygen utifra blodets Ph-verdi og da.

    Til slutt, du snakker her om en global FEM-dobling av CO2, noe som er helt utenkelig med de modellene det opereres med. Og om det skjedde må en regne med at skog og hav vil korrigere dette også.

   

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 18:20
Mrsa2: Kjem det over 2000 ppm vil ein bli søvning, dårleg konsentrasjon, tap av oppmerksomheit, økt hjertefrekvens og kvalme.

Så lenge buffer systemet i blodet fungerer er ikke dette noen krise i det hele tatt. Samtidig glemmer du forholdet med Oksygen her. 

     En skal opp i 40000000 ppm for en er i trøbbel. 

     Og om ikke buffer systemet virker nok, så vil lungene selv øke gassutvekslingen. Å presentere verdier av CO2 uten a snakke om Oxygen i samme tid er meningsløst. Så har en selvsagt bindingskoeffisienten til Oksygen utifra blodets Ph-verdi og da.

    Til slutt, du snakker her om en global FEM-dobling av CO2, noe som er helt utenkelig med de modellene det opereres med. Og om det skjedde må en regne med at skog og hav vil korrigere dette også.

   

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 18:20
Mrsa2: Kjem det over 2000 ppm vil ein bli søvning, dårleg konsentrasjon, tap av oppmerksomheit, økt hjertefrekvens og kvalme.

Så lenge buffer systemet i blodet fungerer er ikke dette noen krise i det hele tatt. Samtidig glemmer du forholdet med Oksygen her. 

     En skal opp i 40000000 ppm for en er i trøbbel. 

     Og om ikke buffer systemet virker nok, så vil lungene selv øke gassutvekslingen. Å presentere verdier av CO2 uten a snakke om Oxygen i samme tid er meningsløst. Så har en selvsagt bindingskoeffisienten til Oksygen utifra blodets Ph-verdi og da.

    Til slutt, du snakker her om en global FEM-dobling av CO2, noe som er helt utenkelig med de modellene det opereres med. Og om det skjedde må en regne med at skog og hav vil korrigere dette også.

   

aicat

Innlegg: 24069
aicat
03.03.21 18:30

Hvorfor driver du stadig vekk og lager flere innlegg av samme innlegg???? Det holder med ett! - ikke 4 som her.

(Innlegget ble redigert 03.03.21 18:31)

Noreger

Innlegg: 1488
Noreger
03.03.21 18:44
aicat: Hvorfor driver du stadig vekk og lager flere innlegg av samme innlegg???? Det holder med ett! - ikke 4 som her.

Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Det skjer noen ganger ja, men jeg gjør ikke noe annet. 

    

Videoseven

Innlegg: 7670
Videoseven
03.03.21 22:37
Mrsa2: Ein vil dø viss ein pustar inn for høg konsentrasjon av CO2.

Dette var en merkelig melding.

Du vet vel at innholdet av CO2 i atmosfæren måles i deler per million. Det er 21% oksygen i atmosfæren, men bare 0,04% Co2. 

Normalt CO2-nivå i uteluft er omtrent 400 ppm på volumbasis. Alle planter vokser godt på dette nivået, men øker vi CO2-nivåene til 1000 ppm øker fotosyntese betraktelig og resulterer i mer sukker og karbohydrater tilgjengelig for plantevekst.

Vi vet at den menneskeskapte Co2 kun står for 4% av disse milliontedelene som slippes ut, resten er fra naturen. Den økte Co2 er kanskje det som skal til for at vi kan brødfø de 4 milliarder ekstra menneskene som blir født i de neste 80 årene.

Følg pengene og makta i klimahysteriet, og ikke lytt så mye til dem som tjener på dette.

Videoseven

Innlegg: 7670
Videoseven
03.03.21 22:49
aicat: Men etter siste istid har det også skjedd - og skjer fortsatt en liten landheving som følge av at istrykket ble borte for 10 000 år siden. Vi kan fortsatt se tidligere strandsoner 30-40 m over dagens strandlinjer flere steder i Norge. Doggerland var et område i Nordsjøen som i dag er oversvømmet - som viser at også havnivået har øket - mer enn landhevingen.

Det er ikke noen som mener at havet ikke steg etter siste istid. Dette er logisk når 3000 meter is smelter over den nordlige halvkule.

Det er ironisk at vi blir kalt klimafornektere, når det er vi som sier at klimaet hele tiden forandrer seg. Det var vel en annen grunn enn menneskeskapt Co2 som førte til at all denne isen smeltet.

Hva er det som gjør at de kreftene som førte til slutten av siste istid, ikke lenger har noen innvirkning på dagens klima?

En skal være ganske religiøs, hvis en tror at katastrofal menneskeskapt global oppvarming er det som har vært av og på knappen i jordas klimahistorie.

inspector

Innlegg: 10666
inspector
06.03.21 09:45
Videoseven: Vi vet at den menneskeskapte Co2 kun står for 4% av disse milliontedelene som slippes ut, resten er fra naturen

Du glemte noen viktige forutsetninger i påstanden din:   https://energiogklima.no/to-grader/en-misforstaelse-oppklart/

 

perchri

Innlegg: 11794
perchri
13.03.21 22:39
dengelgen: For oss i Norge er det uvirkelig å lese om "snøstormen" som stenger ned en hel delstat. 
Dette er jo som et u-land!

Synes vi burde passe kjeften våres, inkludert kritikken. Før vi vet ordet av det sitter vi der vi også, om ikke i vinter,men før en aner det..med stearinlys...

Går klima videre i sin spøk, er det ikke noen som kan forutsi noe som helst i framtida.

Vi er verdensmestere i ..dingser og bomser pluss litt elektrisk bil....så før vi vet ordet av det er allt gått i svart.

Viracocha

Innlegg: 13956
Viracocha
13.03.21 23:20
perchri: Synes vi burde passe kjeften våres, inkludert kritikken.

Sludder, den kritikken var helt på sin plass da dette skyldes udugelig kjepphøyhet fra en stat som vil erklære sexhjelpemidler som folkehelsekrise og har kålhuer til både guvernør og senator ved Abbott og Cruz, som skulle hatt sparken for lenge siden.

Husk Alamo, er passé og jeg fatter ikke at voksne mennesker er i stand til å lære så lite fra velkjent covidhistorie.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg