Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Eter

NYTT TEMA
tpstave
tpstaveInnlegg: 43
15.12.13 11:39

Før 1887 mente man at universet var fylt av en stiv eter, som alle himmellegemer og lyset beveget seg i forhold til, en referanse for 0-hastighet. Da man oppdaget at lyset hadde samme hastighet enten jorden beveget seg fra eller mot lyskilden, forlot man eter-teorien. Einstein med sine relativitetsteorier innførte begrepene tidsforlengelse og lengdekompresjon, og ved hjelp av Lorenz-transformasjon viste han at det kunne være løsningen på hastighets-problemet. Det innebærer selvmotsigelser som «tvillingparadokset» og at man kan velge hvilket metermål som er lengst ved å fritt velge referansepunkt.
I 1925 skriver han derimot at eteren finnes over alt i  rommet. Argumentene er at krefter virker over avstand og at lys beveger seg som bølge og må da ha et medium å forplante seg gjennom, tilsvarende at lydbølger ikke kan forplante seg gjennom vakum. Dette er også oppfatningen for mange forskere i dag.
Jeg mener at eteren er det eneste som opprinnelig ble «skapt», og at alle atompartikler og alt stoff består av sterkt konsentrert eter. Eteren er super-elastisk, har spenning og masse. Det er da rimelig at ethvert legeme tiltrekker seg en atmosfære av eter-fortetning, som følger legemets bevegelser og er en del av dets masse. Virkningen er langt utover i rommet og forårsaker gravitasjonen. Det er neppe behov for en Higgs-boson til å formidle masse eller gravitasjon.
På samme måte som lydens hastighet gjennom gass er gitt av forholdet
«trykk»/«roten av massetetthet», er lysets hastighet C gitt av eterens spenning og massetetthet. Hastigheten er uavhengig av eter-tettheten. Det er da lett å forstå at lysets hastighet tilpasser seg nærmeste himmellegeme, uansett legemets bevegelse. Relativitetsteoriene bør kanskje revurderes.

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
15.12.13 13:27

Mange mener universet 'flyter i plasma av forskjellig tetthet'. Det kan jo være dette som er eteren.

Rom-fysikk - Wikipedia

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
15.12.13 13:43
Pip_6: Mange mener universet 'flyter i plasma av forskjellig tetthet'. Det kan jo være dette som er eteren.

Eter er jo drømt opp for å ha et medium som lys kan transporteres gjennom.  Plasma er ugjennomsiktig.  Men dette er vitenskap og interesserer nok hverken Pip eller tpstave.

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
15.12.13 14:08
BlackAdda: Plasma er ugjennomsiktig. Men dette er vitenskap og interesserer nok hverken Pip eller tpstave.

Studien av plasma i universet er romfysikk, og er nok altfor nærliggende for dine fantasier.

(Innlegget ble redigert 15.12.13 14:10)

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
15.12.13 14:17
Pip_6: Studien av plasma i universet er romfysikk, og er nok altfor nærliggende for dine fantasier.

Jeg sa jo at du ikke var interessert.

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
15.12.13 14:30

Jeg ser for meg plasma som et første trinn på dannelsen av atompartikler. Den kan oppstå og forsvinne ved forskjellige feltforhold, og er kanskje det vi kaller UFO.

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
15.12.13 14:44
tpstave: Jeg ser for meg plasma som et første trinn på dannelsen av atompartikler. Den kan oppstå og forsvinne ved forskjellige feltforhold, og er kanskje det vi kaller UFO.

En praktisk tankegang, slik jeg ser ting..

Man kaller vanligvis plasma den 4. og (hittil) siste aggregattilstand, men i astronomisk målestokk, tror jeg det kan være praktisk å se på det som den 1.

Plasmaet er 'ladnings-bæreren i universet'. Det forsvinner trolig ikke, men oppnår 'utligning i sine omgivelser'. Vi har dermed ingen forutsetning for å 'følge det'.
-Disse fenomenene har GANSKE SIKKERT en nær forbindelse med det vi kaller UFO-

-Slik jeg forstår ting. :o)

(Innlegget ble redigert 15.12.13 14:48)

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
15.12.13 14:48
tpstave: Jeg ser for meg plasma som et første trinn på dannelsen av atompartikler. Den kan oppstå og forsvinne ved forskjellige feltforhold, og er kanskje det vi kaller UFO.

Merkelig at du skulle nevne UFO.  Jeg hadde tenkt å anbefale deg å lufte dine fantasier på UFO forumet.

 

(Innlegget ble redigert 15.12.13 14:51)

Pip_6
Pip_6Innlegg: 18509
15.12.13 17:59
BlackAdda: Merkelig at du skulle nevne UFO. Jeg hadde tenkt å anbefale deg å lufte dine fantasier på UFO forumet.

Næmmen!! -Her er vi jo iferd med å løse hele UFO-mysteriet, ved å gi det hele en naturvitenskapelig forklaring.

UFO ække flyvende tallekener med grønne menn, men altså helt naturlige plasmafenomen i atmosfæren.

-NESTE-

;o)

(Innlegget ble redigert 15.12.13 18:02)

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
15.12.13 22:39
Pip_6: UFO ække flyvende tallekener med grønne menn, men altså helt naturlige plasmafenomen i atmosfæren.

Sannsynligvis, selv om enkelte mener at lysfenomener er menn med planker og tau, Tor med hammeren eller Guds engler, etc ;)


  Når det gjelder eventuelt ekte fly av typen avanserte eller uvanlige, vil jeg anslå at de styres av gode gammeldagse mennesker, akkurat som f117A stealth er et amerikansk fly der prototypen forut ble utviklet for allerede 60 år siden - men av folk flest på bakken ble sett som en "ufo" fordi de ikke forsto hva de så. "Det må være utenomjordisk" etc

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
15.12.13 22:44
tpstave: Det er da rimelig at ethvert legeme tiltrekker seg en atmosfære av eter-fortetning, som følger legemets bevegelser og er en del av dets masse. Virkningen er langt utover i rommet og forårsaker gravitasjonen. Det er neppe behov for en Higgs-boson til å formidle masse eller gravitasjon.

Eller - Higgsbosonet er en naturlig del av hvordan denne eteren utfaser seg automatisk. Akkurat som alt annet som er mer eller mindre kompleks, fra det mest ukomplekse singularistiske til det mest komplekse. Materie, mørk energi, strålinger etc.


Eventuelt driter virkeligheten uansett i hvordan vi beskriver den språklig eller matematisk, der beskrivelsen i så fall er utslag av samme naturligheter.

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
16.12.13 09:45

Jeg vedgår at jeg utvider begrepet plasma i mangel av bedre betegnelse. Jeg tenker ikke på militære hemmelige konstruksjoner, men observerte lysfenomener som oppstår og forsvinner og kan bevege seg ekstremt.

Siden 1 g stoff er bygget opp med like mye energi som brennverdien av 2040 tonn bensin, kan man tenke seg eteren var ganske glødende før den ble konsentrert i partikler.

CERN prøver febroilsk å komme med nyheter, det eneste jeg har registrert er at de har sett spor av en ukjent partikkel. Noen gude-partikkel tror jeg ikke på. Heller ikke at det har vært et Big-Bang.

Se gjerne diskusjonen "Skeptisk til big bang" som gikk i 2012.

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
16.12.13 13:33
tpstave: Heller ikke at det har vært et Big-Bang.

Hvordan kan da universet opptre faktisk ekspansivt?

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
16.12.13 13:35
tpstave: Jeg vedgår at jeg utvider begrepet plasma i mangel av bedre betegnelse. Jeg tenker ikke på militære hemmelige konstruksjoner, men observerte lysfenomener som oppstår og forsvinner og kan bevege seg ekstremt. Siden 1 g stoff er bygget opp med like mye energi som brennverdien av 2040 tonn bensin, kan man tenke seg eteren var ganske glødende før den ble konsentrert i partikler. CERN prøver febroilsk å komme med nyheter, det eneste jeg har registrert er at de har sett spor av en ukjent partikkel. Noen gude-partikkel tror jeg ikke på. Heller ikke at det har vært et Big-Bang. Se gjerne diskusjonen "Skeptisk til big bang" som gikk i 2012.

Hvor er den nødvendige motsetningen mellom Big bang og plasmauniversmodeller? Var ikke BB plasma?


Bare spør.

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
16.12.13 21:01
shaukat23B: Hvordan kan da universet opptre faktisk ekspansivt?

Videoen -Cosmology quest 1 viser at andre mekanismer enn doplereffekt må være årsak til rødforskyvningen. Hvis ene stjernen beveger seg fra oss 8 700 km/s og en annen 117 000 km/s, kunne de ikke tilhøre samme kvasar NGC 7603.

Vi vet at tiden går raskere høyt til fjells enn ved havflaten (prinsippielt), dvs. alt skjer raskere og alle frekvenser er høyere. Frekvensene varierer med energinivået, og er lavest i dypest gravitasjonsfelt. De stjernene som er testet har forskjellig masse.

Rødforskyvningen som Hubble oppdaget, og er grunn til ideen BB, kan stemme med økende energinivå i universet som følge av at universet pendler.

Jeg mener at energinivået har økt fra 0 som en pendling, samtidig som universets volumm trekkes sammen fra uendelig.

Både BB og Relativitetsteorien bygger på sviktende beviser.

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
16.12.13 22:58
tpstave: Videoen -Cosmology quest 1 viser at andre mekanismer enn doplereffekt må være årsak til rødforskyvningen.

Denne videoen er eldgammel. Kvaliteten på astronomiske observasjoner er mye bedre idag enn de var når Arp hostet opp teoriene sine om galakser som spydde ut kvasarer.

 Moderne data vil kunne slå fast om Arp hadde rett eller ikke.  Har du ikke noe data fra de siste par årene som støtter crack pot teorien din, så kan vi trygt forkaste den.

(Innlegget ble redigert 16.12.13 22:58)

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
16.12.13 23:26
BlackAdda: Moderne data vil kunne slå fast om Arp hadde rett eller ikke. Har du ikke noe data fra de siste par årene som støtter crack pot teorien din, så kan vi trygt forkaste den.

Kan du motbevise teorien min?

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
17.12.13 00:09
tpstave: Kan du motbevise teorien min?

Haha.   Det er din jobb å bevise den.

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
17.12.13 11:00

Håpet mitt var respons på ideen pendlende univers bestående av eter. Kanskje har innlegget åpnet tanker også hos noen som ikke gir seg til kjenne. Les gjerne mitt første utkast tpstave.blogg.no

 

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
17.12.13 11:19
tpstave: Håpet mitt var respons på ideen pendlende univers bestående av eter. Kanskje har innlegget åpnet tanker også hos noen som ikke gir seg til kjenne. Les gjerne mitt første utkast tpstave.blogg.no

De fleste er vel fornuftig nok til å forkaste slike fantasier uten videre.

Noe sympati vil du kanskje få fra personer som har inngrodde antipatier mot vitenskap generelt og som har er blitt avvist av vitenskapen på grunn av andre forskrudde ideer.

(Innlegget ble redigert 17.12.13 11:22)

tpstave
tpstaveInnlegg: 43
17.12.13 11:32
BlackAdda: Noe sympati vil du kanskje få fra personer som har inngrodde antipatier mot vitenskap generelt og som har er blitt avvist av vitenskapen på grunn av andre forskrudde ideer.

Jeg venter ennå på indikasjoner på at ideen er forskrudd.

BlackAdda
BlackAddaInnlegg: 1056
17.12.13 11:49
tpstave: Jeg venter ennå på indikasjoner på at ideen er forskrudd.

Jaja.....det kan jo tenkes at noen gidder å sette seg inn i den.

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44427
17.12.13 14:48
tpstave: Håpet mitt var respons på ideen pendlende univers bestående av eter.

Responsen kan vel være både hit og dit. På den ene siden vil du her inne finne folk som tror på hva det skal være - jeg har blant annet møtt en som hevdet at to pluss to kunne være ikke-fire - og på den annen side alle som holder seg til den eller de teoriene som i øyeblikket har størst tilslutning blant fagmiljøet. Fagmiljøet har vel for lenge siden gått bort fra idéen om et "pendlende" univers (men den ER vurdert, veid og funnet for lett) - likeså "eter". I og med at man foreløpig ikke vet ALT om universet, skal man jo ikke kategorisk avvise at pensjonerte teorier gjenfødes og reinkarneres, men vgd er neppe stedet for det (men for all del; bare prøv). Imidlertid er det slik at de folka som holder seg til eller stoler på teorier som har gjenklang i fagmiljøer, tross alt har noe å fare med - og de andre framsetter sine hypoteser eller teorier på tross av oppfatningen i det angjeldende fagmiljø.

Som sagt er det ikke uten videre bombesikkert at den gjeldende oppfatninga i et fagmiljø alltid er korrekt (en av forskningens oppgaver er nettopp å sette teorier på prøve), og du vil sikkert finne noen som roper "hurra". Men om femteklassinger roper "hurra" for en teori om en egen froskeart med fem bein, har liksom ikke det særlig betydning for den som framsetter teorien. Han eller hun vil jo helst ha bifall fra fagmiljøet - ikke fra femteklassinger eller vgd-frekventerere.

Så - om du er overbevist om at du har noe å fare med: kontakt fagmiljø. Holder teorien vann, vil du få bifall. Får du ikke bifall, er det fordi teorien lekker mer enn utslagsvasken på kjøkkenet mitt.

Mvh

BE

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
19.12.13 13:10
BlackEagle: Men om femteklassinger

Dette er en slags Goddagmann økseskaft -holdning som virker å være veldig typisk for nordmenn. Minner om en bonde langt uti bygdene som står og klør seg hodet over hvordan han skal koke pølser når kona er bortreist. "Jeg må ringe et fagmiljø".

 

Jeg tror at man enten må være fra fagmiljø eller like smarte (eller smartere) enn fagmiljøer, for å kunne sette seg inn i noe fra fagmiljøers påstander, for å så kunne vurdere skeptisk selv hva som er sannsynlig.

 

Hva var utdanningen din, sa du igjen? Det var vel bare grunnskole?

 

:)

 

Fagmiljøer VET selvsagt mye MER i dag enn for 300 år siden... Men fagmiljøer VET også at det var en vei fram dit...

 

Det er ikke lenge siden fagmiljøer var den katolske kirken.

(Innlegget ble redigert 19.12.13 13:12)

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
19.12.13 13:36
BlackEagle: har liksom ikke det særlig betydning for den som framsetter teorien. Han eller hun vil jo helst ha bifall fra fagmiljøet

Det er i så fall en svakhet. Det eneste man behøver bifall fra, er virkelighetens verden. Det er den som avgjør hva som er objektivt virkelig og ikke, på hvilke måter..

 

Skal du selge en shampoo som beviselig superb, oppnå en ekstra grad, få navnet i avisen etc, ja da må du ha et bifall fra noe formelt.

 

Men i en en realistisk kontekst trengs bare bifall fra praktisk virkelighet/etterprøvbarhet. Alt annet er uinteressant for VITEN :)

 

Derfor skal man i utgangspunktet være skeptisk til, og uenig med ALLE :)

 

 

(Innlegget ble redigert 19.12.13 13:36)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44427
19.12.13 13:45
shaukat23B: Hva var utdanningen din, sa du igjen? Det var vel bare grunnskole?

Og snaut nok det.

Nettopp derfor har jeg ikke forutsetninger til å forutsette at alle forutsetninger fagmiljø  må forutsette kan forutses - forutsatt at det ikke gjelder en utsatt næring som ikke har vært forutseende nok, som jorbruk og bondenæring i utsatte strøk, som krever særskilt innsatt(s).

Mvh

BE

(Innlegget ble redigert 19.12.13 13:45)

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44427
19.12.13 13:48
shaukat23B: Det er i så fall en svakhet. Det eneste man behøver bifall fra, er virkelighetens verden.

Tullprat. "Virkelighetens verden" består også av en rekke sjarlataner og andre tusseladder. Jeg kommer i farten ikke på ett eneste fagmiljø som tar bifall fra den delen av befolkninga alvorlig.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44427
19.12.13 13:49
shaukat23B: Skal du selge en shampoo som beviselig superb, oppnå en ekstra grad, få navnet i avisen etc, ja da må du ha et bifall fra noe formelt.

Tullprat.

Det viktige er ikke å ha det beste produktet -

men å få folk til å tro at du har det beste produktet.

Mvh

BE

BlackEagle
BlackEagleInnlegg: 44427
19.12.13 13:52
shaukat23B: Derfor skal man i utgangspunktet være skeptisk til, og uenig med ALLE :)

Tullprat.

Det kan man, men da vil man uvegerlig ende opp med en uendelig rekke sjølmotsigelser. Det er derfor lite formålstjenlig og høyst unødvendig å strekke det til skal.

Mvh

BE

shaukat23B
shaukat23BInnlegg: 6573
19.12.13 14:13
BlackEagle: men da vil man uvegerlig ende opp med en uendelig rekke sjølmotsigelser

Absolutt ikke. De som vil ende opp med en uendelig rekke sjølmotsigelser er de som har en statisk fasit på hvilken subjektiv TRO på virkeligheten som skal gjelde, for så å tvinge andre via politikk eller andre metoder til å godta denne UTEN argumentasjon eller skepsis til. 


Det er nemlig hele problemet til religionene...


Fra et vitenskapelig hold skal man være skeptisk til ALT og ALLE. Hvis ikke driver man IKKE med vitenskapelig utgangspunkt for kunnskapsdannelse :)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg