Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Deling av reiseutgifter - Samvær - Et rop om hjel

NYTT TEMA
Viva-Espana
Viva-EspanaInnlegg: 122
10.07.07 09:22

Er det noen her inne som har et godt forslag til meg om hvordan gå frem for å få den annen part til å betale sin lovpålagte halvdel av reiseutgifter i forbindelse med samvær.

Har snakket med namsmannen som elegant loset meg over til NAV. NAV toer sine hender og sier at dette er en sak mellom partene.

Greit nok det, men når den annen part ikke vil betale. Hva da? Finnes det noen form for rettslig løsning som noen har kunnskap om?

Kjører 550 km annenhver helg for å hente og bringe barnet.

Olava
OlavaInnlegg: 1504
10.07.07 09:36
Det normale ville jo vært at dere kjørte èn vei hver. Eller er ikke det mulig?

Jeg ville trolig satt hardt mot hardt. Flytter man fra ungene sine, får man sannelig være med å betale for moroa i ettertid.

legalia
legaliaInnlegg: 854
10.07.07 09:58
Dette er, som du er blitt fortalt, i utgangspunktet et privatrettslig forhold. I tillegg er deg ingen lovpålagt halvdel, man skal fordele utgiftene forholdsmessig etter inntekten til deg og den annen part.

Hvis dere ikke har blitt enig om noe annet, er det den av foreldrene som skal ha samværet som henter og bringer barnet. Det er likevel relativt vanlig å dele på dette.

For det første: Det finnes en grei brosjyre fra det som tidligere var barne- og familiedept. kalt "Reisekostnader ved samvær" Kode Q-1034 B. Denne vil du sikkert kunne få tak i på et NAV trygd kontor, fylkesmannen i fylket ditt eller et maklings/familievernskontor. Sjekk også nettstedet http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/andre/Reisekostnader_ved_samvar.html?id=1053

For det andre: Dersom du ikke får det du har krav på, er det domstolen som er neste instans. Det er ingen organer/etater som kan ordne dette administrativt, slik som det er for bidraget. Du må altså få en dom på at han skal betale for seg. En rettsak er selvfølgelig veldig kjedelig og kan bli dyr. Men du må huske på at du kan ha krav på fri retttshjelp. I tillegg er det ikke uvanlig at den som nekter å betale for utgiftene, taper så det griner i retten og må betale dine saksomkostninger. Domstolene er ikke så glade i folk som ikke betaler det de skal i slike saker. Det finnes et klart lovverk som sier h*n skal betale og det skulle da også bare mangle at h*n ikke bidrar med dette. Unntaket er selvfølgelig hvis h*n ikke har inntekter og dermed ikke har noen forholdsmessig del å betale.

Olava
OlavaInnlegg: 1504
10.07.07 10:17
Hmm.. Har misforstått. Trodde du var kvinne.. Ikke at du virker særlig feminin altså. He he.

Dette er på sidelinjen av debatten, men dog..
Jeg er klar over at foreldre skal dele på reiseutgiftene. Men jeg mener at dersom den ene av forelderen flytter 100 mil unna barna sine (eller flytter barna fra ekspartneren), så får han/hun stå for kostnadene dette medfører.

"Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) § 44 b. Bestemmelsen er endret og de nye reglene trer i kraft 1. januar 2002.

FORELDRENE HAR FULL AVTALEFRIHET:
Det økonomiske forholdet mellom foreldrene er i utgangspunktet et privatrettslig forhold. Dette betyr at foreldrene har full avtalefrihet og kan avtale den fordelingen av reisekostnadene ved samvær som de mener er best egnet i deres konkrete situasjon.

Reisekostnadene skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter størrelsen på inntektene deres, dersom partene ikke blir enige om noe annet. Dette er lovens hovedregel. Dersom en av partene mener at det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, kan sak reises for fylkesmannen eller for domstolen. Særlige grunner betyr at det skal mye til for å få fastsatt en annen fordeling, f. eks. at det foreligger store inntektsforskjeller mellom partene samtidig som reisekostnadene er høye.

HVA MENES MED REISEKOSTNADER:
Bestemmelsen gjelder reisekostnader til samvær, både til henting og bringing mellom bostedsforelderen og samværsforelderen. Med reisekostnader menes alle kostnadene som knytter seg til selve reisen til barnet, og reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene. Bestemmelsen omfatter ikke reisekostnader til feriereiser under samværet eller tapt arbeidsfortjeneste for den som bringer barnet til eller fra samvær.

DOMSTOLS- ELLER FYLKESMANNSBEHANDLING
Hvis en av foreldrene mener at det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig, kan spørsmålet om en annen fordeling av reisekostnadene bringes inn for fylkesmannen eller domstolen til avgjørelse. For at fylkesmannen skal kunne avgjøre saken, må begge foreldrene være enige om administrativ behandling. Hvis barnet er over 15 år, kan fylkesmannen likevel behandle saken dersom bare en av foreldrene ønsker det. Fylkesmannens avgjørelse kan klages inn for Barne- og familiedepartementet. Foreldrene kan også velge å bringe spørsmålet inn for retten til avgjørelse.

PRAKTISERING AV BESTEMMELSEN:
Foreldrene kan selv avtale hvem som skal hente og bringe barnet til samvær, og hvor barnet skal hentes og bringes, for eksempel i barnehagen eller på skolen. Er de ikke blitt enige om noe annet, er det samværsforelderen som henter og bringer barnet. Bostedsforelderen kan i en avgjørelse om samvær også bli pålagt å medvirke til henting og bringing av barnet.

http://aleneforeldreforeningen.no/index.php?mod=plink&id=7166

gergg_1
gergg_1Innlegg: 731
10.07.07 10:23
Hvem har flyttet så langt unna?
Hva skjer evt om du ikke leverer tilbake etter at du har hentet ?
tikk
tikkInnlegg: 26778
10.07.07 13:02
Dersom du er mann kan du ikke regne med noen form for støtte eller retferdighet fra det offentlige.Tikk. En gammel kraftsosialist.
legalia
legaliaInnlegg: 854
10.07.07 13:56
tikk skrev:
Dersom du er mann kan du ikke regne med noen form for støtte eller retferdighet fra det offentlige.
-----------------------------------------------------------

Det var da ikke rent lite bittert og sutrete. For å moderere deg litt, vil jeg kanskje si at for den av foreldrene som barnet ikke bor med, er det vanskeligere å kreve sin rett.

Det har ikke noe å gjøre med om du er mann eller ikke! Men at systemet kunne fungert bedre for de som ikke får gjennomføre det samværet barna skal ha med en, skal jeg være helt enig i.
tikk
tikkInnlegg: 26778
10.07.07 14:27
Jeg er hverken bitter eller suttritte, men jeg har da konstatert hvordan det offentlige kun prioriterer kvinnen i slike saker.
Selv har jeg hvert eneforsørger som mann, men har selvfølgelig også oppført meg som en mann og aldri forårsaket problemer for barnets mor. Tvert om, jeg har ikke en gang krevd barnebidrag.
7heaven
7heavenInnlegg: 520
11.07.07 10:41
Jeg mener også (som noen andre) at den som flytter langt avgårde er den som må betale reiseregningen.

Om du er den parten som har flyttet, vel så synes jeg du må ta den kostnaden. Om du er den andre, kan du bare la være å hente eller bringe. Da tenker jeg pipa får en annen lyd. Du kan jo si at du ikke har penger denne måneden.
gergg_1
gergg_1Innlegg: 731
11.07.07 11:04
7heaven skrev:
Jeg mener også (som noen andre) at den som flytter langt avgårde er den som må betale reiseregningen.

Om du er den parten som har flyttet, vel så synes jeg du må ta den kostnaden. Om du er den andre, kan du bare la være å hente eller bringe. Da tenker jeg pipa får en annen lyd. Du kan jo si at du ikke har penger denne måneden
--------------------------

Vel , greit det om man mener det ikke rammer ungene.
Men det er stort sett de som blir rammet.
7heaven
7heavenInnlegg: 520
11.07.07 11:19
Joda, jeg forstår det delen av det. Men om samværet opphører i en liten periode, kan det kanskje lønne seg for trådstarter. Motparten kan jo bare betale reiseregningen, så er ungene underveis.
adeline
adelineInnlegg: 2635
11.07.07 11:19
Man skal dele kostande iht inntekten. Drit opp i årsaker til at man bor langt fra hverandre - det har lite relevans.
OAANESTAD
OAANESTADInnlegg: 1
07.04.11 15:50

SEr at det er flere som mener at den av foreldrene som flytter med ungene, flere 100 mil, som noen sier, skal dekke kostnadene.

På:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/foreldre_og_barn/barn_og_samlivsbrudd/reisekostnader_ved_samvar/vanlige-sporsmal-og-svar-om-de-nye-regle.html?id=411908

første spørsmål, står det klart og tydelig:

SPØRSMÅL 1: Gjelder reglene om deling av reiseutgifter ved samvær når den som har samvær bor i utlandet?

SVAR: Ja. De reglene gjelder så lenge barnet bor i Norge. Hvis barna bor i utlandet, må spørsmålet om samvær og eventuelle reisekostnader avgjøres etter reglene der barnet bor.

------------

Kanskje det føles urettferdig, men se nå på det den andre veien.

Som i eget tilfelle:
Hun velger å gå fra meg, vil at jeg skal ha ungene minst mulig, og trenerer ethvert samvær etter på.
Jeg ba om delt bosted, hun ville ikke ha det. Utelukkende av økonomiske årsaker, noe jeg idag kan dokumentere. (det kunne jeg ikke da rettsak om barnefordelig på gikk)

Hun hevder idag at det i dom står at jeg skal ha bosted i nærheten av ungene, i min kopi står det ikke dette, det står kun min daværende bostedsadresse, på samme måte som hennes tidligere bostedsadresse står.

Jeg skal altså, betale, bidrag, samvær, og alt annet ungene kommer og sier: Pappa, mamma har ikke råd hun sier vi må spør deg om ny sykkel, nye ski, nye., nytt, og ditt og datt.......

Hadde jeg fått delt omsorg og fått overtatt felles boligen vi sammen hadde, hadde jeg kanskje ikke bytttet jobb, en hun nektet meg alt jeg ville for det beste for ungene. Hun har bare segselv å takke for at jeg nå har flyttet.

På den annenside krever jeg bare 50/50 deling av reise kostnadene dekket, selv om hennes inntekt er langt høyere enn min, noe som ville gitt, etter loven,....en fordelig, hun 65%, jeg 35%, men likevel nekter hun å betale sin del.....vi snakker fly mellom Bergen-Stavanger.

Jeg forstår ikke at hun engang gidder lage en sak av det, når det står så tydelig på nevnte side at det gjelder også til utlandet,.........

men noen lar seg styre av advokater som skal skvise kroner av saker......og taper mer....

Selv er det ikke de store kostnadene pr. mnd, men en ren prinsippsak.
Jeg kan ikke forskudtere 1 million kroner frem til ungene blir 18 år.....

Hun ville ikke ha et liv med meg mer, og forlanger nå at jeg skal leve et liv fullstendig undertrykket hennes krav.

Det beste for ungene er det noe som heter, men noen har tydeligvis ikke helt skjønt at ungene har et savn og et behov for en far, selv om foreldrene ikke kan bo sammen.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg