Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Barnevernets taushetsplikt, ødelegger.

NYTT TEMA
Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 03:34

 

 - Barnevernets taushetsplikt, ødelegger.


Det norske barnevernet har fått kraftig kritikk, både i Norge og utlandet. Man trenger bare å google "barnevernet", før det dukker opp tallrike sjokkerende artikler, som får en til å tro at det er korrupte krefter som driver etaten.

Selv har jeg vært vitne til 2 omsorgsovertakelser, innen nær familie, begge at sjokkerende art, selv om bare èn av de to ville kvalifisert til store medieoppslag, alene i seg selv... Og 2 sånne bare innen familien, sier litt. Attpåtil har jeg venner og kjente, som har lignende historier å fortelle.

Det kan være noe så stusselig som såkalte "psykolog-tester", der "psykologen" i gåseøyne, sjekker om barnet smiler og gir øyenkontakt til gitte tidspunkt. Og smiler ikke barnet til rette tidspunkt, konkluderes det med at "barnet er skjevutviklet". Så små ting, danner avgjørende argumenter for å foreta brutale legaliserte kidnappinger! Kalt "omsorgsovertakelser". Ingen rusmisbruk, ingen kriminalitet, ingen vold, bare "påstander om skjevutvikling" basert på noen minutter lange "psykolog-tester".

Det mistenkes at de driver barnehandel. Flere barnevernsansatte har venner som fosterforeldre. Kan lukte reine bestillingsverk. I mediene kom det nylig fram at en kommune gjorde 4 omsorgsovertakelser for å dekke over et økonomisk underskudd. Dette gjør det nærliggende å tro at økonomiske motiver, står bak mye av det som skjer i BV. Mentaliteten til BV er også til å lure på, der "fart og spenning" er i fokus, framfor "støtte og hjelp"!

Sønderknuste foreldre er de som betaler gildet, med sine istykkerrevne liv.

Men all denne negative kritikken mot barnevernet blir desverre avfeid, og når ikke frem, på grunn av: Taushetsplikten!

   \/   Les hvorfor:   \/

Det faktum at BV ikke kan kommentere enkelt-saker i media, det har fungert som beskyttelse mot kritikk. For det er kun enkelt-sakene og deres detaljer som er relevant å peke på... Uten dem vil ikke BV kunne kritiseres på verken godt eller ondt, eller enhver kritikk blir diffus og overfladisk, og uten håndfaste holdepunkter / "bevis" for anklagene. Det kan da skyldes på at man "bare ser den ene siden av saken", når de krenkede uttaler seg, mens BV ikke har lov til å uttale seg... DERFOR, har problemet blitt vedvarende. Det hadde vært nærliggende å oppheve taushetsplikten, for å gjøre det lettere å komme problemet til rots.

Taushetsplikten, er det som gjør at BV ikke kan kritiseres direkte og treffende: Enhver kritikk kan avfeies som "partisk, uten å ha hørt motpartens versjon". LA OSS SI denne taushetsplikten ikke eksisterte: Hva da? Jo, da ville eventuelle falske anklager mot BV, blitt blottlagt, og kommet fram i lys, alt som ikke var korrekt kritikk ville blitt sortert ut, den berettigede kritikken ville blitt mer slagkraftig, ikke lenger til å avfeies som "partisk, uten motpartens versjon". DERMED VILLE KONFLIKTENE LØSES I ET HURTIG TEMPO! Utviklingskurven ville pekt oppover - ikke vannrett, slik den gjør nå, der BV-problematikken ligger an til å vedvare i eeevigheter. Taushetsplikten kan se ut til å gi BV en farlig frihet. En farlig frihet til å gjøre presis som de vil - indirekte beskyttet mot enhver form for kritikk. Det er derfor jeg spør: Hvor verdifull er egentlig denne taushetsplikten, og hva tjener den til? Er den virkelig så verdifull, at det overgår dette argumentet?

BV står fri til å gjemme seg bak taushetsplikten, i ubehagelige saker, dersom de ønsker det. Slik det er nå, så er det jo umulig å kritisere barnevernet, og dertil (så godt som) umulig å UTVIKLE barnevernet... Eller korrigere, justere, endre, osv. Skavanker og alvorligheter kan da leve i evigheter.

Barnevernet: "Vi går ikke inn i enkelt-saker"!

(Innlegget ble redigert 18.10.16 03:39)

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 03:51

Beklager VGD, det er ikke mulig å poste ovenstående innlegg ordentelig.

Ovenstående innlegg var ikke ferdig!

VGD amputerte det hele, slik at jeg må skrive fortsettelsen om igjen her!

-------------------------------------------------------------------------

"Vi går ikke inn i enkelt-saker".
Å kritisere barnevernet på generelt grunnlag uten å kunne peke på enkeltsaker, blir så godt som aaakkurat det samme som løse påstander... Uten understøtter. Derfor skjer ingenting. Derfor har barnevernet "farlig frihet", til å gjøre hva dem vil. Enhver kritikk kan avfeies som "løs påstand uten motpartens versjon". Farlig frihet. Så selv om 75% er bra mennesker, så er lekeplassen brei for den resterende andelen "ikke-gode". Og for å sette det enda mer på spissen: Enhver demonstrasjon kan da avfeies som "naturlig misfornøyde foreldre, som tuter litt der på gata"...Og enhver påstand om at "barnevernet gjør og tenker sånn og sånn", kan avfeies som "konspirasjonsteori"... Derfor skjer fortsatt - ingenting. Derfor har denne kritikkverdige praksis i barnevernet, levd i årrekker - uten motstand av betydning. Så jeg veit ikke helt hvor verdifull denne taushetsplikten er, jeg. For å si det sånn: Taushetsplikten ser ut til å beskytte barnevernet, mer enn det noensinne rekker å beskytte foreldrene...

Gammelt visdomsord vedrørende problemløsning: "90% av løsninga på et problem, ligger gjerne i den grundige og detaljerte KARTLEGGINGA av det".
Men, innen dette problemet, er det snakk om at denne kartlegginga uteblir, som en ringvirkning av taushetsplikten... Detaljert kartlegging er det som skal til for å løse et problem, det skjer ikke her, derfor lever problemet i beste velgående, selv om det sikkert helst burde vært løst på 70-tallet eller før... Kjenner jeg får grøsninger nedover ryggen av å tenke på hvor mange menneskeliv som kan ha blitt ødelagt som ringvirkning av denne taushetsplikten. Taushetsplikten har stort sett fungert som en beskyttende mur, for den negative andel BV. Eller skal vi stole på at alle anklagene bare er "tuting, fra naturlig misfornøyde foreldre"...?

Jeg kunne dratt fram et tonn med negativ kritikk om BV, som virkelig hadde fått hårene til å reise seg hos de forskjellige. Og som virkelig hadde gitt bilde av kyniske BV-arbeidere, som gjør nær sagt "hva som helst for penger"... Det er da jeg av og til har tenkt for meg selv: "Hvorfor ikke selge heroin istedet? Det er jo like kynisk, og enda bedre betalt". Men uansett hva jeg har å fare med, av negativ kritikk basert på konkrete eksempler vil bli avfeid, grunnet: Taushetsplikten...

Taushetsplikten gir ikke bare god kamuflasje for den negative andel BV, den hindrer også den positive og redelige andel BV, å renvaske seg fra uberettiget kritikk.

Jeg tviler ikke et sekund på at 75% av barnevernet gjør en bra jobb. Også nevnt i tidligere BV-debatter. Men 25% som ikke fungerer? Et meget høyt tall. Hadde det vært 1-2 % skulle jeg skjønt det: Det blir mer til å betrakte som "en naturlig andel av menneskelige feil". Da rett å peke på barnevernet som helhet, selv om man ikke mener å slå alle over en kam. All kudos til de 75% som gjør en bra jobb. Det burde være i BV's egen interesse, å luke ut den andel udugelige som får BV til å se ut som en skamplett i den norske rettsstaten.

Taushetsplikten ødelegger altså alt. Derfor lager jeg ikke en tråd på VGD som beskriver alt det grusomme jeg har sett og vært vitne til. Men lager istedetfor en tråd om denne generelle problemstilling, i håp om å kunne hjelpe mange, og ikke bare en.

Ser dere  hvor destruktiv denne taushetsplikten er? Det er grunnet den, at den negative andel BV har vedvart i eeevigheter. Og det er grunnet den, at den negative andel BV, ligger an til å vedvare i flere eeevigheter til... Kamuflert korrupsjon, kamuflert av taushetsplikten, er hva som gjør at svært få lukter dette ordentelig.

 

Vi har sikkert noen tiår til foran oss, som byr på serievis med grusomme historier, kamuflerte justismord, og tallrike istykkerrevne liv. Medmindre noen finner en intelligent løsning på denne kollisjonen, mellom taushetsplikt og problemkartlegging.

 

(Innlegget ble redigert 18.10.16 04:07)

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 04:16

Jeg håper mitt todelte innlegg gir tankevekkere, nok til å forstå hvor problemets ekte rot ligger.

Hadde det ikke vært interessant å se om det er noe i de forskjellige anklagene mot BV? Vel, dette krever i så tilfelle, om ikke total, så ihvertfall stedvis opphevelse av taushetsplikten.

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 06:24

Eventuelle tomler bes plassert i øverste innlegg, slik at tråden i sin helhet gis sjansen til å komme blant dagens anbefalte.

joplina
joplinaInnlegg: 64628
18.10.16 08:19

Mange foreldre som  roper slagord av typen  "legg ned barnevernet" - fordi de har fått sine barn fjernet fra heimen -  samt anklager BV for kidnapping a barn/ barnehandel.....vel, det gjør det bare fordi de vet at de er beskyttet av taushetsplikten du her kritiserer.

 

Det hadde tatt seg ut at BV kunne lagt ut dokumentasjon og begrunnelser for overtakelse  i sak for sak som motsvar på anklager.....slik at alle kunne få se hva det enkelte barn har måttet leve under for type forhold i sin egen heim.

- MEN , som kjent gjør ikke BV noe slikt...og sinte,bitre, dårlige  og ignorante foreldre kan rope og skrike og anklage BV for hva som helst....Trygge i sin forvissning om at  deres "problemer i heimen" aldri vil bli kringkastet ut og rundt.

 Og akkurat dét bærer disse anti-BV grupperingene virkelig og seriøst preg av.

 

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 16:16
joplina: MEN , som kjent gjør ikke BV noe slikt...og sinte,bitre, dårlige  og ignorante foreldre kan rope og skrike og anklage BV for hva som helst....Trygge i sin forvissning om at  deres "problemer i heimen" aldri vil bli kringkastet ut og rundt.

Ja... Som vi ser ville det vært i alles interesse, å få fakta på bordet.

Ikke bare for foreldrene, men for BV, der enkelte "kvier seg for å fortelle hvor de jobber, med visshet om at det er et upopulært yrke".

Som vi ser blir det påstand mot påstand. Hvilket er grunnen for at jeg holder "latent kritikk" med detalj-beskrivelser, for meg selv.

Og grunnen for at jeg holder på at "det èr noe i anklagene mot BV", er at jeg har sett det med egne øyne.

 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 16:53
Debatt-tanten: Eventuelle tomler bes plassert i øverste innlegg, slik at tråden i sin helhet gis sjansen til å komme blant dagens anbefalte.

Nei, du får ingen tommel fra meg, fordi du har glemt det mest vesentlige i dine tre på rappen-innlegg.

Nemlig barna. Det er av hensyn til barna at taushetsplikten er total.

Hvordan ville du likt det dersom du hadde vært barnevernsbarn, og alle dine og dine foreldres sensitive opplysninger lå åpent tilgjengelig for offentligheten?

Tror du at framtidige arbeidsgivere ville oversett det faktum at dine foreldre var rusavhengige dersom de selv var av den oppfatning at rusavhengihet er arvelig? Mange tror dette.

Det er også mange som tror at all psykisk sykdom er arvelig.

For et barn er det viktig å framstå som vellykket slik at man kan håpe på popularitet. De samme ønsker og behov har også barnevernsbarn, i det minste ønsker de ikke at noen utenom barnevernet skal få vite hvorfor de ble tatt fra foreldrene.

Det er også like viktig å beskytte foreldrene med taushet, da også foreldre som har mistet omsorgen for barna for kortere eller lengre tidsrom har behov for å komme seg på bena igjen og få et liv.

joplina
joplinaInnlegg: 64628
18.10.16 17:01
Debatt-tanten: Ja... Som vi ser ville det vært i alles interesse, å få fakta på bordet. Ikke bare for foreldrene, men for BV, der enkelte "kvier seg for å fortelle hvor de jobber, med visshet om at det er et upopulært yrke".

Nei. De BV-ansatte får fortsette å slite med anklager og kjeft, fordi det er slik at somme må skjermes fra  å få egne handlinger eller  mangel på sådanne kringkastes av en offentlig etat....selv om man rent personlig bare skulle mene at det ville vært på sin plass for de som ikke ivaretar sine barns behov  men  mishandler dem fysisk eller psykisk eller strengt tatt bare gir faen i dem.

- Man må heve seg over den "det hadde vært til pass åt dem"...og opprettholde taushetsplikten slik at de skjermes - hvilket betyr at de trygt kan fortsette å anklage, kjefte og hate BV  i fleng.

Fakta skal ikke på bordet til noen annen enn et kontrollorgan.

 

 

Når det er sagt så har det seg slik at innenfor all virksomhet som har med mennesker å gjøre i alle ledd, så vil behandlingsfeil oppstå.

Mennesker er ikke ufeilbarlige roboter.   Det er bare å se til mengden klager og pasientskadeerstatnings-saker i helsevesenet.   

Og all virksomhet som har med mennesker å gjøre i alle ledd har alltid rom for forbedringer...noe det aktivt skal jobbes for i alle virksomheter - alltid.

Jeg lever altså ikke med en forestilling om at BV er 100% perfekt og alltid tar riktige avgjørelser i alle saker.   Men på den andre siden så har jeg heller ikke virkelighetsfjerne forestillinger om at BV er en mafia som kidnapper barn "bare fordi"......som om de har så jævla lite å gjøre at de sitter med bind foran øynene og peker vilkårlig på navn på lister , for å finne neste offer for sin  barnetrafficking-virksomhet.

Jeg mener ; Hallooooo

 

Og alle saker der barn som har vært neglisjert,mishandlet , ikke fått dekket sine grunnleggende behov, blitt misbrukt osv - som BV faktisk redder og gir sjansen til et verdig liv...nei, se DE hører vi heller ikke noe om....før disse barna eventuelt er voksne og forteller om det selve.  Taushetsplikten legger et lokk på det også - naturlig nok.

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 19:40
GARDSDATTRA: Nemlig barna. Det er av hensyn til barna at taushetsplikten er total.

Det jeg prøver å fremheve:

Det èr en grunn for at taushetsplikten fins, men på den annen side legger den lokk på mulighetene på problemkartlegging.

Slik at: Taushetsplikten er både en vesentlighet og en byrde, på samme tid...

Det er derfor jeg tenker på en slags mellomløsning, eller noe. Hvis man lufter en sak, går det ikke an å anonymisere det på et vis? Når man eks. leser om kriminelle i mediene snakkes det om "22-åringen", eller "30-åringen", og fulle navn offentliggjøres ikke, selv om sakens detaljer kommer frem.

 

Det må jo innrømmes - uansett hva slags oppfatning man har av BV's gjennomsnittlige jobb - at mulighetene er tilstede for urett virksomhet, og at dette skyldes taushetsplikten...

Vi vet lite eller ingenting, nettopp grunnet taushetsplikten, slik at friheten innenfor BV's vegger, er stor.

Dermed blir det farlig lett å bare avfeie enhver anklage, som partisk. Og farlig lett å bare avfeie enhver kritikk, som "konspirasjonsteoretisk". Friheten forblir. For BV. Om det forekommer noe ugreiheter der, vet vi det ikke. Det forblir kamuflert. Boltreplassen for BV, er altså brei.

 

(Innlegget ble redigert 18.10.16 19:49)

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 19:52
joplina: DE hører vi heller ikke noe om....før disse barna eventuelt er voksne og forteller om det selve.  Taushetsplikten legger et lokk på det også - naturlig nok.

Det er derfor jeg presiserer, at taushetsplikten er en byrde for ALLE PARTER....

Såvel BV...

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 20:00
joplina: Nei. De BV-ansatte får fortsette å slite med anklager og kjeft, fordi det er slik at somme må skjermes fra  å få egne handlinger eller  mangel på sådanne kringkastes av en offentlig etat....selv om man rent personlig bare skulle mene at det ville vært på sin plass for de som ikke ivaretar sine barns behov  men  mishandler dem fysisk eller psykisk eller strengt tatt bare gir faen i dem.

Så klart trenger vi ett slags BV, pga. rusmisbruk, vold og lignende.

Jeg vet, at enkelte BV-rammede ønsker BV "fulsltendig fjernet", eller på annen måte er litt for ensrettede den veien. Det har noe med at man blir blind for øvrig alvor når man har sin sak hengende over seg. Men jeg er altså ikke der.

Og når det gjelder ditt sitat: "...alltid rom for forbedringer...noe det aktivt skal jobbes for i alle virksomheter - alltid.", så er det nettopp dèr et hovedpoeng kommer inn i bildet:

Taushetsplikten, bremser slik utvikling!

Hvorvidt en utviklingskurve peker oppover, eller bare er vannrett, har utrolig stor betydning i det lange løp.

En "vannrett kurve", truer framtida.

 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 20:18
Debatt-tanten: Det må jo innrømmes - uansett hva slags oppfatning man har av BV's gjennomsnittlige jobb - at mulighetene er tilstede for urett virksomhet, og at dette skyldes taushetsplikten...
Vi vet lite eller ingenting, nettopp grunnet taushetsplikten, slik at friheten innenfor BV's vegger, er stor.
Dermed blir det farlig lett å bare avfeie enhver anklage, som partisk. Og farlig lett å bare avfeie enhver kritikk, som "konspirasjonsteoretisk". Friheten forblir. For BV. Om det forekommer noe ugreiheter der, vet vi det ikke. Det forblir kamuflert. Boltreplassen for BV, er altså brei.

Nå er det ikke slik at BV bare kan ta barn ut av hjemmet sånn uten videre.

Saken må først (ved akuttplassering etter) behandles av fylkesnemda, og foreldrene har da rett på advokat. Foreldrene har også rett til å anke videre i rettsystemet, helt til menneskerettsdomstolen. Foreldrene står også helt fritt i å skifte både advokat og evt psykolog så mye de ønsker.

Så å si at sakene ikke blir tilstrekkelig belyst og behandlet er feil.

Det er heller ingen som hindrer foreldrene i å gå ut i pressen, men hvor klokt dette er med tanke på barnas rettsikkerhet er en annen sak. Hadde jeg vært saksbehandler i BV og opplevd dette ville jeg blitt betenkt i spørsmål om samvær og tilbakeføring.

Med tanke på barnas rettsikkerhet så har slike saker ingenting i pressen å gjøre.

 

HYYYL
HYYYLInnlegg: 50944
18.10.16 21:17
Debatt-tanten: Hvor verdifull er egentlig denne taushetsplikten, og hva tjener den til?

Taushetsplikten er for å beskytte barna.

Barnevernet er til for barn, ikke for foreldre.
Hvordan tror du barna ville følt det om saken ble belyst i media?
Barn som blir tvangsflyttet har nok hatt det vanskelig nok i foreldrehjemmet, og bør slippe en slik belastning det ville medført om de på toppen av det hele skal få saken belyst i media.

Kan virke som om du er mer opptatt av foreldrenes ønsker enn barnets beste.

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 22:51
GARDSDATTRA: Nå er det ikke slik at BV bare kan ta barn ut av hjemmet sånn uten videre.

Vel, det du sier der vil jeg gjerne kommentere.

Det er veldig naturlig, å tenke sånn. Det er veldig naturlig, å gå ut ifra det du sier der.

Nå har jeg sett og erfart, sjokkerende ting i flere saker, og dette er ting som "du vil ikke tro det før du har sett det". Og det er nettopp det, folk får ikke sett det, grunnet taushetsplikten...

Jeg kan nevne litt barneverns-praksis jeg har vært vitne til: 2 foreldre med 2 diagnoser, ikke alvorlige, den ene friskmeldt. Samarbeidsvillige og takket ja til mødrehjem. Ingen vold, ingen rus, ingen kriminalitet. De hadde et stort familienettverk, hvor alle var villige til å stille opp. Noen minutters tester med såkalt "psykolog", ble foretatt: Hvis ikke barnet smilte eller gav øyenkontakt på bestemte tidspunkt, så konkluderte man med at det var "skjevutviklet". Dette kom også med i rapport: "Barnet er skjevutviklet". Senere kommer det et vedtak, om omsorgs-overtakelse, der begrunnelsen ligger i at "barnet er skjevutviklet", og "neppe har det godt hos foreldrene".

Hvis jeg snakker sant nå, så er dette absurd, og ikke noe mindre. Men hvem skal tro at jeg snakker sant, taushetsplikten gjør jo at barnevernets versjon uteblir? Nei man har ingen grunn for å tro på meg.

Grunnen er taushetsplikten.

Tenk deg hva dette gjør med det rent demokratiske, innen saken! Sett at man gjorde en spørreundersøkelse blant tilfeldige, og spurte: "Hva synes du: tror du barnevernet i Norge fungerer som det skal?" Da ville man fått svar som:

 - "Ja, barnevernet i Norge, jeg har ikke noe å utsette på det, dem gjør sikkert en fin jobb dem, det heter jo 'barnevernet', så det fremgår jo av navnet at de jobber for en god sak. Jeg kjenner jo ingen konkrete saker da, så jeg stoler på, at de gjør en fin jobb. Når man hører foreldre som utgyter negativ kritikk om barnevernet, så er det så klart helt naturlig: Det er jo bare mors-instinktet som vekker dyret i dem, det er jo naturlig at mødre blir sinte av å miste ungen sin, men vi må stole på barnevernet. Det må vi".

...og man er like langt.

Når det gjelder fylkesnemda som "kontroll-organ", så ser det ikke ut som om dette fungerer i det hele tatt: Både nevnte sak (og lignende saker) skled rett igjennom fylkesnemda med godkjentstempel, så man nesten skulle tro at fylkesnemda bare hadde klasket sitt stempel der uten engang å lese papiret...

Det er ganske frustrerende å være vitne til slike sjokkerende ting, helt hinsides sunn fornuft, og rett og slett ikke bli trodd, selv om man vet man snakker sant. Selv nære venner og kjente responderer bare med ting som: "Jaja, det er fryktelig trist. Men det er nok sånn det må være, barnevernet gjør jo bare jobben sin. De har helt sikkert en grunn for det de gjør".

I teorien kan barnevernet bare "leke seg villt". Ikke det at jeg beskylder dem for å gjøre det, men muligheten er tilstede. Et tvilsomt kontroll-organ (fylkesnemda, kjent som "barnevernets forlengede arm"), samt null offentliggjøring, sørger for dette.

Alt dette skyldes, nok en gang, taushetsplikten.

Og ja -  jeg ser at det forekommer argumenter for taushetsplikten. Men de motsattgående argumentene er ganske tungtveiende de og. La oss bruke bildet av en sånn gammeldags vekt, med en skål på hver sin side av en vippe-stang. Så legger man tungtveiende argumenter A i den ene skålen, og tungtveiende argumenter B i den andre skålen. Hvilke argumenter vil her veie tyngst....?

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 23:11
HYYYL: Taushetsplikten er for å beskytte barna. Barnevernet er til for barn, ikke for foreldre.
Hvordan tror du barna ville følt det om saken ble belyst i media?
Barn som blir tvangsflyttet har nok hatt det vanskelig nok i foreldrehjemmet, og bør slippe en slik belastning det ville medført om de på toppen av det hele skal få saken belyst i media. Kan virke som om du er mer opptatt av foreldrenes ønsker enn barnets beste.

Barnevernet er for barna og ikke foreldrene.

Joa, men er ikke foreldrene mennesker de og...?

De argumenter jeg har hørt innen dette, sier noe i denne retning:
"Barna må førsteprioriteres - barna er vår framtid". Og underforstått: "Foreldrene er ikke verdt noe, de skal jo daue snart likevel", så det kan høres ut som om agendaen er å sikre de kommende generasjoner.

Og ikke minst: "Det HETER barnevernet, og da fremgår det av navnet at man ikke skal ta hensyn til foreldrene". Vel, så hva med å omdøpe det til "Familievernet"??

Vel, hvis Norges store hoved-agenda var å sikre "supre gener", og "ivareta de kommende generasjoners potensiale for høy kvalitet", så har man glemt det viktigste: Hvis dette var målet, så burde man jo la dette med "gode foreldre" være obligatorisk skolepensum! Idag lærer man nemlig ingenting om dette på skolen, og når man ankommer barnevernet, så forventes det som et minimumskrav, at man skal "bestå eksamen" i en skole man aldri har gått!! Man skal være feilfri forelder, selv om skolen ikke lærte en et kvidder om "hvordan bli gode foreldre"!

Det ser ut til at "barnevernet" har èn stor hensiket her i dette landet: Beskytte barn fra dårlige foreldre... Og det ser også ut til å være eneste hensikt. Og det er greit nok det, men:

Hvis Norge lever etter mottoet "Barna er vår framtid!", med virkemiddelet "beskytte barn mot dårlige foreldre", så er det 2 ting som er en selvfølge i den forbindelse:

 1. Først og fremst skolegang om "hvordan bli en god forelder".
 2. Dernest, som en annenprioritet oppretter man et barnevern, som kontrollerer om folk virkelig har blitt gode foreldre.

Nummer 1 har uteblitt. Så nær sagt hvem som helst står i fare for å bli "spist", av barnevernet.

Barnevernet har all makt til å "synse" og vurdere. Det barnevernet vurderer, anses som "riktig vurdering". De har makta. Om noen andre vurderer annerledes, så er det de som vurderer feil. Selv om enkelte av vurderingene er et "sjokk-syn", ala det eksempelet jeg gav. Derav kallenavnet "Synse-Uvesenet", om denne etaten. Ingen klare regler, bare "synsinger", om hva som er tungtveiende nok og ikke. Og det er det kun BV som bestemmer.

 

(Innlegget ble redigert 18.10.16 23:12)

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 23:12
Debatt-tanten: Jeg kan nevne litt barneverns-praksis jeg har vært vitne til: 2 foreldre med 2 diagnoser, ikke alvorlige, den ene friskmeldt. Samarbeidsvillige og takket ja til mødrehjem. Ingen vold, ingen rus, ingen kriminalitet. De hadde et stort familienettverk, hvor alle var villige til å stille opp. Noen minutters tester med såkalt "psykolog", ble foretatt: Hvis ikke barnet smilte eller gav øyenkontakt på bestemte tidspunkt, så konkluderte man med at det var "skjevutviklet". Dette kom også med i rapport: "Barnet er skjevutviklet". Senere kommer det et vedtak, om omsorgs-overtakelse, der begrunnelsen ligger i at "barnet er skjevutviklet", og "neppe har det godt hos foreldrene".

Slik du beskriver dette høres det ut som en skjevutvikling, sett at du beskriver dette riktig (dette blir veldig tabloid, men det må det nesten bli på et slikt forum, dette er ikke plassen for å gå i dybden).

Mange barn kan være skjevutviklet på en eller annen måte. Har selv opplevd dette, og opplever et slikt barn på nært hold nå, uten at jeg skal gå inn på det.

Nå er ikke det å ha barn med utviklingshemming av ulik grad en grunn for omsorgsovertagelse, men en vurdering av foreldrenes evner (dette handler om mer enn bare psykisk sykdom) til å gi barnet en så god utvikling som mulig. Slike barn er svært krevende, alt for krevende for en del foreldre.

At slektninger og naboer kunne hjulpet til er ikke nok, barn med spesielle behov trenger oppegående foreldre som kan være tilstede for barnets behov hver eneste dag. Det er det ikke alle som klarer, dessverre.

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 23:18
HYYYL: Kan virke som om du er mer opptatt av foreldrenes ønsker enn barnets beste.

Vel, jeg er enig i at en viss førsteprioritering av barna, medfører riktighet. Men ikke dermed sagt total-ignorering av foreldrene.

Om man i et hypotetisk eksempel ser 3 stk.: Mor, far og unge, drukne, og man bare har sjansen til å redde èn av dem, så redder man barnet. Det er den "visse førsteprioriteringen".

Men å skape katastrofe for foreldrene, for å ivareta detalj-flisespikkeri for barnet, er ikke ok. Eksempelvis serverer man ikke foreldrene "den verst tenkelige skjebne", for at barnet skal slippe å få "for tjukke brødskiver".

Selv barneverns-tilhengerne er enig i at det fins en nedre grense - ikke bare en øvre.

Foreldrenes verdi finnes, selv om barnet er ètt hakk mere førsteprioritert.

 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 23:22
Debatt-tanten: Vel, hvis Norges store hoved-agenda var å sikre "supre gener", og "ivareta de kommende generasjoners potensiale for høy kvalitet", så har man glemt det viktigste: Hvis dette var målet, så burde man jo la dette med "gode foreldre" være obligatorisk skolepensum! Idag lærer man nemlig ingenting om dette på skolen, og når man ankommer barnevernet, så forventes det som et minimumskrav, at man skal "bestå eksamen" i en skole man aldri har gått!! Man skal være feilfri forelder, selv om skolen ikke lærte en et kvidder om "hvordan bli gode foreldre"!

Det er absolutt ingen som forlanger at foreldre skal være feilfrie og kunne alt om barn. Barnevernet aller minst, de vet at det meste går veldig bra. Det ser de hver eneste dag de er ute på hjemmebesøk.

Så er det forhold som er så ille at det ikke kan gå bra. Da må de nesten gjøre noe.

Førstegangsforeldre vet og kan som oftest ingenting eller svært lite om det å være foreldre. Men så er det så viselig innrettet at vi foreldre lærer av våre barn hvordan vi skal være. Dessuten har vi alle erfaringer fra vår egen barndom som vi bruker.

Mer læring enn det er som regel ikke nødvendig, skjønt det skader ikke å lese noen bøker/blader om barnestell og -oppdragelse.

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 23:32
GARDSDATTRA: Slik du beskriver dette høres det ut som en skjevutvikling, sett at du beskriver dette riktig (dette blir veldig tabloid, men det må det nesten bli på et slikt forum, dette er ikke plassen for å gå i dybden). Mange barn kan være skjevutviklet på en eller annen måte. Har selv opplevd dette, og opplever et slikt barn på nært hold nå, uten at jeg skal gå inn på det. Nå er ikke det å ha barn med utviklingshemming av ulik grad en grunn for omsorgsovertagelse, men en vurdering av foreldrenes evner (dette handler om mer enn bare psykisk sykdom) til å gi barnet en så god utvikling som mulig. Slike barn er svært krevende, alt for krevende for en del foreldre. At slektninger og naboer kunne hjulpet til er ikke nok, barn med spesielle behov trenger oppegående foreldre som kan være tilstede for barnets behov hver eneste dag. Det er det ikke alle som klarer, dessverre.

I et slikt eksempel mener jeg at "det biologiske prinsipp", er et meget tungtveiende argument.

Og vel, la oss si at påstander om "skjevutvikling" i mitt tilfelle, var riktig: Da er det fortsatt, spørsmål om hvor årsaken ligger.

Er det skjevutviklet grunnet dårlige foreldre, eller er det skjevutviklet av medfødte årsaker? Her ser det ut til at BV automatisk konkluderer med førstnevnte.

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 23:32

Men, for å ta en titt på påstanden om "skjevutvikling":

Noen såkalte "profesjonelle" psykologer skulle teste ungen. Testen gikk ut på at en tante stod oppreist over ungen med skakkt hode og fårete smil og lagde lyder som "njæ.. njæ..". Og hvis ikke ungen responderte med enten blikk-kontakt eller smil, på bestemt tidspunkt, så konkluderte man med at "ungen var skjevutviklet", uten diskusjon - dette etter noen minutter med "njæ..", og kikking... At man kunne vise til videooppptak med smil og latter, hadde ingen betydning. Er dette virkelig "profesjonelle psykologer"? Denne framgangsmåten minner mest om en type galgenhumor!

Hallo, dette er ikke "psykologi", det er "psycho-logikk"!!

Barn er forskjellige, likesom mennesker er forskjellige, noe det så klart gjelder å ta høyde for! Og hvem er det som tar IQ-test på en 7 måneder gammel baby, og lar resultatene hertil være avgjørende for vedtak??

Her er det liten tvil om hvem som ègentlig trenger en IQ-test!

 

 

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
18.10.16 23:44
GARDSDATTRA: Førstegangsforeldre vet og kan som oftest ingenting eller svært lite om det å være foreldre.

Der er du inne på noe.

I mitt tilfelle snakker vi om "uerfarne foreldre" som trengte litt veiledning, og vet du hvordan BV håndterte denne opplæringen på et langvarig mødrehjems-opphold?

Vel, foreldrene gjorde en feil her og der, og de mødrehjems-annsatte sa hvordan det skulle gjøres. Foreldrene unnskyldte seg med at "de tenkte sånn og sånn". I vedtaket ble dette brukt mot dem: "De virker mer interessert i å forsvare sine feil, enn å fortelle hva de kunne gjort bedre". Det er logisk i en samtale, å "fortelle hvordan man har tenkt", selv om man gjorde en feil.

Dette (og lignende ting) gir inntrykk av at mødrehjemmet, er et opplegg som mer handler om å sanke argumenter til vedtak, enn å hjelpe foreldrene inn i en framtid.

Men det jeg sier i forrige setning, er så klart bare "konspirasjonsteori", for mange, av to grunner:

 1. Taushetsplikten.
 2. Det faktum at BV har all makt, til å vurdere og syns'e (alle vurderinger som går på kryss av dems, er feil).

Om noen vurderer annerledes overfor BV blir dèt også brukt mot dem: Konklusjonen lyder da, at "vedkommende deler ikke BV's syn, og vi konkluderer dermed med at vedkommende har en slapp vurderingsevne, og derfor er lite egnet."

Ja dette er også et eksempel tatt fra virkeligheten, tro det eller ei.

 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 23:48
Debatt-tanten: Er det skjevutviklet grunnet dårlige foreldre, eller er det skjevutviklet av medfødte årsaker? Her ser det ut til at BV automatisk konkluderer med førstnevnte.

Jeg tror neppe BV kan konkludere med noen som helst diagnose i slike tilfeller, da det er opp til de medisinske sakkyndige å avgjøre dette. Barnets diagnose kan være viktig, men ikke alltid.

Det BV kan vurdere er om foreldrene er i stand  til å se barnets behov og slik gi det god nok omsorg, stimulans og følge opp foreskrevet behandling av barnet. Slike vurderinger er alltid krevende og derfor blir flere fagpersoner pluss helsestasjon og barnehage trukket inn.

Og om foreldrene kan forbedre sin omsorgsevne med god veiledning.

Mener BV at dette blir for mye for foreldrene, så vil de foreslå omsorgsovertagelse. Men før de går så langt, skal alle steiner være snudd. Skjønt i enkelte tilfeller er saken opplagt.

Men det hender BV vurderer feil, det er derfor foreldrene kan kjøre saken gjennom hele rettsystemet.

Kistespiker
KistespikerInnlegg: 1563
18.10.16 23:54
GARDSDATTRA: Det er absolutt ingen som forlanger at foreldre skal være feilfrie og kunne alt om barn

Det er nesten umulig å feile på dette området i dag, med mindre man egentlig går inn for det da. 

Følger mann samfunnets oppsett, så er du faktisk lite sammen med barna dine. 

1. Få dem i barnehagen - Halve jobben er gjort her. 

2. Få dem på skolen - 

3. Inkludere dem i organisert idrett. 

Klarer du de 3 tingene, samt lage middag og burdags selskap er nesten hele jobben gjort. 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 23:55
Debatt-tanten: Vel, foreldrene gjorde en feil her og der, og de mødrehjems-annsatte sa hvordan det skulle gjøres. Foreldrene unnskyldte seg med at "de tenkte sånn og sånn". I vedtaket ble dette brukt mot dem: "De virker mer interessert i å forsvare sine feil, enn å fortelle hva de kunne gjort bedre". Det er logisk i en samtale, å "fortelle hvordan man har tenkt", selv om man gjorde en feil.

En feil og en feil er ikke alltid samme sak og alvorlighetsgrad, spesielt når det er snakk om nyfødte og litt større babyer.

Var det snakk om for mye eller for lite mat? For mye eller for lite klær? Eller handlet det om andre ting, som f eks å la ungen sitte for lenge i en babystol eller ligge lenge å gråte?

I dette tilfellet virker det også som om foreldrene ikke helt forsto at de var på dette hjemmet for å lære, ikke for å ha et sted å bo. Man lærer nemlig ingenting ved å gjenta hva man selv har tenkt, for så å gi seg inn i en diskusjon om det. På et mødrehjem tar man til seg den læring de ansatte prøver å formidle.

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
18.10.16 23:57
Kistespiker: Det er nesten umulig å feile på dette området i dag, med mindre man egentlig går inn for det da.
Følger mann samfunnets oppsett, så er du faktisk lite sammen med barna dine.
1. Få dem i barnehagen - Halve jobben er gjort her.
2. Få dem på skolen -
3. Inkludere dem i organisert idrett.
Klarer du de 3 tingene, samt lage middag og burdags selskap er nesten hele jobben gjort.

Er ikke helt enig i dette, noe sier meg at du kommer til å få en bratt læringskurve den dagen du får barn. :)

Kistespiker
KistespikerInnlegg: 1563
19.10.16 00:05
GARDSDATTRA: Er ikke helt enig i dette, noe sier meg at du kommer til å få en bratt læringskurve den dagen du får barn. :)

Har 2 jenter. 

1 på 13 og 1 på 5 år. 

Vet at dette var grovt forenklet, men poenget var at samfunnet gir veldig mye drahjelp under oppveksten. 

Læringskurven er ellers bratt, det har du rett i. 

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
19.10.16 00:19
Kistespiker: Har 2 jenter.
1 på 13 og 1 på 5 år.
Vet at dette var grovt forenklet, men poenget var at samfunnet gir veldig mye drahjelp under oppveksten.
Læringskurven er ellers bratt, det har du rett i.

Gratulerer med tenåring i huset, noe som medfører at du kommer til å bli ansett som dummere og dummere.

Og du, hver gang du får lyst til å hive henne ut av vinduet, ikke gjør det. :)

Debatt-tanten
Debatt-tantenInnlegg: 148
19.10.16 00:26
GARDSDATTRA: Men før de går så langt, skal alle steiner være snudd

Interessant. I vårt tilfelle gikk det rett til omsorgsovertakelse, tross nevnte samarbeidsvilje.

Ikke èn gang, men 2 ganger... på rad og rekke! Slå den!

 

joplina
joplinaInnlegg: 64628
19.10.16 00:46
Debatt-tanten: Barnevernet har all makt til å "synse" og vurdere. Det barnevernet vurderer, anses som "riktig vurdering". De har makta. Om noen andre vurderer annerledes, så er det de som vurderer feil. Selv om enkelte av vurderingene er et "sjokk-syn", ala det eksempelet jeg gav. Derav kallenavnet "Synse-Uvesenet", om denne etaten. Ingen klare regler, bare "synsinger", om hva som er tungtveiende nok og ikke. Og det er det kun BV som bestemmer.

" Etter barnevernloven § 6-6 kan fylkesmannen prøve alle sider av vedtaket.

Alle sider innebærer både faktiske opplysninger, skjønnsmessige vurderinger, sider som klager ikke har tatt opp, nye opplysninger/forhold som har dukket opp etter at det påklagede vedtak ble fattet, lovanvendelsen osv.

Bakgrunnen for at fylkesmannen gis en slik vid myndighet er at han fungerer som et kontrollorgan for barneverntjenesten, som skal ivareta den enkelte klients rettssikkerhet. "

GARDSDATTRA
GARDSDATTRAInnlegg: 60168
19.10.16 02:06
Debatt-tanten: Interessant. I vårt tilfelle gikk det rett til omsorgsovertakelse, tross nevnte samarbeidsvilje.
Ikke èn gang, men 2 ganger... på rad og rekke! Slå den!

Noen ganger blir det dessverre slik. Det er vanskelig å skulle synse om deres sak, men på generelt grunnlag kan jeg si at det holder ikke med bare samarbeidsvilje, dersom forståelsen ikke er der.

Men om det var slik hos dere, vet jeg ikke.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg