Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Barnevernet =rettsløshet

NYTT TEMA
Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
09.03.19 22:30

Kommer man inn i barnevernet, så kan veien ut være lang. I barnevernet aksepterer man at rettsikkerhet, personvern og stort sett alle menneskeretter settes til side. Dette ut fra den overbevisningen om at de ansatte, helt av seg selv, alltid gjør det som er best for barnet.
I yrker som for eksempel Lege, Advokat, Eiendomsmegler kreves bevilgning for å få lov til å utøve dem. Ved grove feil eller brudd på regler kan man miste bevilgningen.  Dette er et ris bak speilet som sørger for at de fleste holder seg innenfor.  Som ansatt i barnevernet har man ingen slike ris bak speilet, og kan fritt og ustraffet bryte regler og opptre uetisk og hensynsløst uten å risikere noe. 

De frie tøylene og den beskyttede tilværelsen til dem som bestemmer fremtiden til barna våre utgjør en stor risiko for å bli gjort fullstendig rettsløs og fanget i en utmattende kamp mot systemet.

Hvorfor, når de ovenfor nevnte og mange andre yrker har strenge krav knyttet til seg, er det ingen ting som avskrekker barnevernsansatte fra å misbruke sin makt?

Og en annen ting. Hvorfor har man et slikt fritt mandat til å definere en situasjon som uholdbar, slik at man i praksis ikke trenger noen saklig grunn for å ta barna, å vedta urimelige tiltak eller å utsette familer for lange utmattende prosesser.

GARDSDATTRA

Innlegg: 63411
GARDSDATTRA
10.03.19 14:44
Pappa1000: Kommer man inn i barnevernet, så kan veien ut være lang. I barnevernet aksepterer man at rettsikkerhet, personvern og stort sett alle menneskeretter settes til side. Dette ut fra den overbevisningen om at de ansatte, helt av seg selv, alltid gjør det som er best for barnet.

Hva i all verden mener du her, kan du underbygge noe av dette?

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
12.03.19 11:20
GARDSDATTRA: Hva i all verden mener du her

Jeg mener det jeg skrev. Hva er det du ikke forstår?
Hva er det du vil ha underbygging på ?

GARDSDATTRA

Innlegg: 63411
GARDSDATTRA
12.03.19 15:45
Pappa1000: Hva er det du vil ha underbygging på ?

F eks det avsnittet jeg siterte. Hva mener du med at alle menneskerettigheter settes til side? Er det ikke slik at det er barnets rettigheter som skal stå i fokus i barnevernet?


Jeg skjønner heller ikke hva du mener med at "ansatte i barnevernet helt av seg selv ….", men det er ikke rart, da denne påstanden er det rene vissvas.


Barnevernsansatte er høyskoleutdannet og har lært det som er av forskning på barn, oppvekstforhold og mye annet, så nei de tar ikke tingene fra seg selv, men fra sin lærdom.


Ved omsorgsovertakelse så er det fylkesnemda som avgjør, og foreldrene har ankemuligheter.

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
12.03.19 18:22
GARDSDATTRA: menneskerettigheter settes til side?

Privatliv, og grunnleggende prinsipper for rettsikkerhet. F.eks at man tvangsinnhenter informasjon gitt i fortrolighet. 

At man selv når barnefaglige instanser har avvist påstander etter tilrettelagt avhør av barn, så fortsetter man med de samme anklagene.  Blant annet med å trakassere både foreldre og barn med spørsmål. 

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
12.03.19 18:32
GARDSDATTRA: Jeg skjønner heller ikke hva du mener med at "ansatte i barnevernet helt av seg selv ….", men det er ikke rart, da denne påstanden er det rene vissvas.

Den var kanskje ikke helt godt formulert. Var det det du mente med visvas ?
Jeg mente den naive troen om at offentlig ansatte automatisk følger gode etiske og faglig forsvarlige prinsipper bare de får et mandat. 

Bachelorutdannede barnevernspedagoger og sosionomer har en utdannelse og kompetanse som ikke er nok til å fylle de store skoene de får utdelt i sin stilling. 
En advokat, til sammenligning, har utdannelse på masternivå og en advokatbevilling som kan ryke om man gjør grove feil.

Barnevernsansatte har verken tilstrekkkelig kompetanse eller ris bak speilet som ville hjulpet dem til å skjerpe seg i sin yrkesutøvelse.

Vi ser at stadig flere utdanninger, for eksempel lærerutdanning, får krav om masternivå.

Barnevernet er også en av arbeidsgiverne med høyest gjennomtrekk. 

GARDSDATTRA

Innlegg: 63411
GARDSDATTRA
12.03.19 18:48
Pappa1000: Bachelorutdannede barnevernspedagoger

Så dette koker altså ned til at du mener de burde hatt en master?


Jeg mener det burde vært flere ansatte i barnevernet, slik at alle køer av barn som lider overlast hadde forsvunnet.


Skulle det blitt krav om master ville bemanningen gått ned i noen år til mange nok hadde fått denne masteren, og køene av barn som venter på hjelp ville økt dramatisk med de negative følgene det ville fått. Ansatte med en master ville aldri klare å ta igjen det etterslepet, ikke med tanke på at etterslepet ville gått i arv.


Og ettersom barn ikke kan sette barndommen på vent, så tror jeg myndighetene gjør klokest i å lytte til hva de barnevernansatte sier, nemlig det at de trenger flere folk.

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
12.03.19 20:32
GARDSDATTRA: Så dette koker altså ned til at du mener de burde hatt en master? Jeg mener det burde vært flere ansatte i barnevernet, slik at alle køer av barn som lider overlast hadde forsvunnet.

Nei, det betyr at man ikke stiller nok krav til kompetanse og etisk fremferd sammenlignet med andre områder.

En del saker i barnevernet budde bli kuttet ned på.

Å sette inn flere underkvalifiserte personer vil bare øke problemene allerede har.

GARDSDATTRA

Innlegg: 63411
GARDSDATTRA
12.03.19 21:22
Pappa1000: En del saker i barnevernet budde bli kuttet ned på.
Å sette inn flere underkvalifiserte personer vil bare øke problemene allerede har.

Nå er vel ikke en bachelor å være underkvalifisert, det blir snobberi.


Barnevernet trenger flere folk, slik at de også kunne jobbe mer forebyggende. Slik det er nå med køer, så må de kutte ned på dette.


Jeg vet ikke hvilke saker du mener de burde kutte ned på, du burde kanskje skrive mer om det.

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 09:07
Pappa1000: Og en annen ting. Hvorfor har man et slikt fritt mandat til å definere en situasjon som uholdbar, slik at man i praksis ikke trenger noen saklig grunn for å ta barna, å vedta urimelige tiltak eller å utsette familer for lange utmattende prosesser.

Nå er det vel en gang slik at foreldre som havner i BV's søkelys vil gå i forsvarsmodus.


Spiller ingen rolle om de har feilet slik at BV's søkelys både er nødvendig og fortjent med tanke på barnets beste. Foreldre går i forsvarsmodus allikevel.


-Sånn sett vil ingen  BV-innvolverte foreldre noensinne være unisont fornøyde eller tilfredse med BV og hva BV gjør. Ikke en gang i de tilfeller der barnet virkelig er i behov av omsorgsovertakelse og sliter vondt i hjemmesituasjonen.


Dermed er BV skjebne å alltid være en upopulær fordømt etat.


Det er en skjebne de må bære hvis de skal være barns forlengede arm. For barn kan ikke styre sin egen skjebne, ta affære, si fra om når nok er nok, sikre at sine egne behov blir dekket, skape trygghet og forutsigbarhet i egen oppvekst - FORDI de er barn.


- Og hvis foreldrene ikke gjør det det de skal og ei heller vil ha det forhatte barnevernet involvert med sine rigide regler og tiltak  som BV har myndighet til å utøve for å forsikre seg om at barns kår bedres og blir satt i fokus.....hvem skal DA gjøre det...?


- Ingen?


 


 


 

goggen48

Innlegg: 1270
goggen48
13.03.19 09:11

Det som er feil med barnevernet er at de griper inn for sjelden.


Er veldig mange tullinger som skulle mistet retten til å være med barna sine.


Barnevernet gjør en glimrende jobb, de fjerner barn ifra rusmisbrukere, overgripere og andre psyke foreldre.

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 10:05
joplina: Nå er det vel en gang slik at foreldre som havner i BV's søkelys vil gå i forsvarsmodus.

Det sitatet du svarte på var å på saklig måte stille spørsmål ved mandatet. 

Din overbærende kommentar om "Forsvarsposisjon" er ikke det. Det er et nedlatende utsagn rettet mot de foreldrene det gjelder.

Jeg stilte spørsmål til det frie mandatet. 

Det har sin bakgrunn i at når man har et så asymmetrisk maktforhold, så må minste kravet til utøvelsen av makt være at man har klare regler for utøvelsen. Herunder klare kriterier for hva som skal til av beviskrav for at beskyldningene stemmer, forholdsmessighet osv..


Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 10:18
goggen48: Barnevernet gjør en glimrende jobb, de fjerner barn ifra rusmisbrukere, overgripere og andre psyke foreldre.

Ja, det er mange som gjør en god jobb.  I hvor stor andel av sakene mener du at ditt utsagn om at BV gjør en "glimrende jobb" stemmer ?

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 10:24
Pappa1000: Din overbærende kommentar om "Forsvarsposisjon" er ikke det. Det er et nedlatende utsagn rettet mot de foreldrene det gjelder.

Det var ingen overbærende kommentar. Det var en faktakommentar.


Det er faktisk helt naturlig og også forventet at mennesker går i forsvar når en etat blander seg inn i privatlivets sfære og forholdet til egne barn.


Den ørlille promillen som ikke reagerer med å gå i forsvar må være  de som selv har kontaktet BV og ikke har noen motforestillinger mot utøvelsen av regler og tiltak fra BV's side. 

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 10:52
joplina: Det er faktisk helt naturlig og også forventet at mennesker går i forsvar når en etat blander seg inn i privatlivets sfære og forholdet til egne barn.

Hva med at det er helt naturlig å samarbeide, og delta i samtaler i god tro på at barnevernet gjør en saklig og profesjonell jobb og en forventning om å bli behandlet med respekt?

Er det unaturlig ?

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 13:48
Pappa1000: Hva med at det er helt naturlig å samarbeide, og delta i samtaler i god tro på at barnevernet gjør en saklig og profesjonell jobb og en forventning om å bli behandlet med respekt? Er det unaturlig ?

Nei, det er ikke unaturlig å prøve å samarbeide og delta i samtaler - for det er tross alt noe BV krever at man gjør.


- Gjør man ikke det så vet man med sikkerhet at BV kjører et sololøp - fordi de er barnets forlengede arm. En stats- og kommunaletat som har makt til å gjøre det barna selv ikke kan gjøre - og også overkjøre foreldre hvis de finner det nødvendig.


Alle mennesker skal behandles med respekt - men det er ikke slik at respekt er synonymt med å bli imøtekommet på egne krav/ønsker/meninger.


- Og da er man tilbake til "forsvarsposisjon" - for hvis foreldre mener noe annet enn barnevernet mener - og barnevernet er den som har makt til å bestemme og avgjøre når meningene spriker , så går foreldre i forsvarsposisjon - naturlig nok - og mener seg å ikke bli møtt med respekt, ikke bli hørt men derimot bli overkjørte.


- Og påstanden fra foreldre om at barnevernet i slike tilfeller ikke gjør en saklig og profesjonell jobb kan altså vitne om nettopp "forsvarsposisjon".


 


Når det er sagt så består barnevernsansatte av mennesker. Mennesker  er ikke computere og mennesker gjør feil.


Selv leger og kirurger feilbehandler, feildiagnostiserer og feilopererer


- Selvfølgelig kan også BV ta feil avgjørelser - og da er klageinnstansen Fylkesmann. Fylkesmannens oppgave er å påse at barnevernet følger de lover og regler som gjelder.


...Men det nytter neppe å klage til Fylkesmann fordi BV ikke imøtekommer foreldrene på deres meninger/holdninger og ønsker så lenge BV følger de lover, regler og føringer de skal.

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 14:48
joplina: - Og påstanden fra foreldre om at barnevernet i slike tilfeller ikke gjør en saklig og profesjonell jobb kan altså vitne om nettopp "forsvarsposisjon".

Eller kan det være saklig argumentasjon som viser at BV tar feil. 

Det du essensielt sier er at foreldrene er irrasjonelle og går i "forsvarsposisjon", mens Barnevernet er rolige og gjør objektive vurderinger ?

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 14:52
joplina: Alle mennesker skal behandles med respekt - men det er ikke slik at respekt er synonymt med å bli imøtekommet på egne krav/ønsker/meninger.

Er ikke dette stråmannsargumentasjon fra din side ?

Du fremlegger det som om de aktuelle foreldrene mener at respekt er det samme som å imøtekomme krav/ønsker og så argumenterer du mot det? 

Hva mener du respekt er i denne sammenhengen da?

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 14:59
joplina: Nei, det er ikke unaturlig å prøve å samarbeide og delta i samtaler - for det er tross alt noe BV krever at man gjør.

Nettopp, og de gjennomfører gjerne en plan. 
Men i de tilfellene barnevernet ikke finner noen beviser for sine påstander i sin undersøkelser og samtaler etter å ha gjennomført sin undersøkelsesplan?   Hva skal man forvente da?

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 15:04
joplina: og barnevernet er den som har makt til å bestemme og avgjøre når meningene spriker

Så du sier at det er "meningene", altså synsing, som skal avgjøre slike saker?  Hva med å basere seg på "fakta" istedenfor meninger ?  Ville ikke det være en mer objektiv og saklig tilnærming?

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 15:55
Pappa1000: Eller kan det være saklig argumentasjon som viser at BV tar feil.  Det du essensielt sier er at foreldrene er irrasjonelle og går i "forsvarsposisjon", mens Barnevernet er rolige og gjør objektive vurderinger ?

Ehrm..

Du ser ut å være i forsvarsposisjon allerede pga det jeg skriver

Som allerede sagt - Fylkesmannen er klageinstans hvis foreldre mener at BV gjør feil/tar feil/handler feil. Da bør foreldrene  presentere sine saklige argumenter for Fylkesmann og peke på hvor BV gjør feil.

- For selv du skjønner vel at å ta det med BV neppe fører frem hvis de er av en annen mening og oppfatning?

 

JEG sier alldeles ikke - essensielt eller spesifikt - at foreldre er irrasjonelle og går i forsvarsposisjon mens BV er rolige og gjør objektive vurderinger.

 

FORSVARSPOSISJON2.  OVERFØRT, ISÆR I DISKUSJON stilling hvor man forsvarer et standpunkt e.l.

 

- Og fra hvilken flosshatt du trekker "irrasjonelle" og "rolige, obkektive" fra vet ikke jeg.

(Innlegget ble redigert 13.03.19 15:56)

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 16:01
Pappa1000: Er ikke dette stråmannsargumentasjon fra din side ? Du fremlegger det som om de aktuelle foreldrene mener at respekt er det samme som å imøtekomme krav/ønsker og så argumenterer du mot det?

Nei, det var ikke forsøk på noen stråmannsargumentasjon fra min side.


 


Jeg ser for meg samtaler/møter med BV der foreldre føler at de ikke når frem med "sin side av saken" og hva de mener er til det beste eller hva som er bortkastet/ikke ønskelig å prøve ut av tiltak - og at de ikke blir imøtekommet på sine innspill.


At de DA føler at BV overkjører dem på en respektløs måte


- Men jeg skjønner jo av det du skriver at det slettest ikke var noe slikt du hadde i tankene - uten at jeg skjønner hva du da kan ha hatt i tankene.


- For det er vel ikke slik at du bare sitter å kverrulerer...?

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 16:05
joplina: - For det er vel ikke slik at du bare sitter å kverrulerer...?

Jeg kverulerer ikke, men jeg opplever at du spekulerer.

Jeg kjenner hvordan gangen har vært i flere slike saker. 
Høres ut som om du bare har dannet det en oppfatning fra utsiden.

GARDSDATTRA

Innlegg: 63411
GARDSDATTRA
13.03.19 16:07
joplina: For det er vel ikke slik at du bare sitter å kverrulerer...?

Det ser slik ut …..

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 16:19
joplina: Jeg ser for meg samtaler/møter med BV der foreldre føler at de ikke når frem med "sin side av saken" og hva de mener er til det beste eller hva som er bortkastet/ikke ønskelig å prøve ut av tiltak - og at de ikke blir imøtekommet på sine innspill.

I de fleste sakene samarbeider foreldrene, både i undersøkelsesaken og i evt tiltak.  De fleste tiltak er av en uproblematisk art. F.eks Circle of security, som er et kurs i hvordan håndtere barn o.l.

I mange tilfeller er dette noe man bare må gjennom, men noen ganger tror ikke BV på foreldrenes versjon av hva som har skjedd. Og de fortsetter med undersøkelser som bærer mer preg av systematisk mistenkeliggjøring enn objektive undersøkelser.

Det er mange velkjente teknikker som brukes. For eksempel si om og om igjen at noe har skjedd, til tross for at det ikke finnes noen god indikasjon for det.  Til slutt tror omgivelsene på at det har skjedd, og det etablerer seg som en "sannhet". 

En teknikk er at man stadig blir konfrontert med at man nekter for at noe har skjedd, og så får man vite at man ikke klarer å ta barnets perspektiv. 

For eksempel om en forelder har dultet borti et barn med albuen ved et uhell og laget et blåmerke i ansiktet. 
Hvis barnet da opplever at "pappa slo meg i ansiktet" og faren sier at han bare kom borti ved et uhell da han skulle snu seg, så sier de : "Vi tror på barnet"   "Du klarer ikke å ta inn over deg hva du har gjort", etc...

(Innlegget ble redigert 13.03.19 16:22)

joplina

Innlegg: 67135
joplina
13.03.19 16:26
Pappa1000: Så du sier at det er "meningene", altså synsing, som skal avgjøre slike saker?

Nei, det sier jeg altså ikke....gjør jeg vel..?

Dette skrev jeg:

"Nei, det er ikke unaturlig å prøve å samarbeide og delta i samtaler - for det er tross alt noe BV krever at man gjør.

- Gjør man ikke det så vet man med sikkerhet at BV kjører et sololøp - fordi de er barnets forlengede arm. En stats- og kommunaletat som har makt til å gjøre det barna selv ikke kan gjøre - og også overkjøre foreldre hvis de finner det nødvendig.

 

Og litt lengre ned:

og barnevernet er den som har makt til å bestemme og avgjøre når meningene spriker…"

 

BV har selvsagt en fagbasert styringsplan og jobber etter kritierier, lover og regler.

Gjør de ikke det ; klag til Fylkesmann

 

Greia er at BV har utstrakt makt til å gjennomføre sine undersøkelser og tiltak..Og hvis foreldre er uenige i BV's vurderinger og tiltak så kan BV allikevel kjøre dem i gjennom hvis de vurderer dem som nødvendige  ; og det var det jeg mente med den forenklede beskrivelsen "når meningene spriker"

(Innlegget ble redigert 13.03.19 16:27)

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
13.03.19 22:48
joplina: BV har selvsagt en fagbasert styringsplan og jobber etter kritierier, lover og regler. Gjør de ikke det ; klag til Fylkesmann

Det er i allefall ikke alltid de gjør det som de burde gjøre.  Når det de gjør faktisk kan skade barnet, så hjelper det ikke med allverdens regler.

Se denne : https://www.nettavisen.no/puls/er-vi-i-ferd-med-a-glemme-bjugnsaken/3423608596.html

(Innlegget ble redigert 13.03.19 22:54)

joplina

Innlegg: 67135
joplina
14.03.19 09:24
Pappa1000: Når det de gjør faktisk kan skade barnet, så hjelper det ikke med allverdens regler.

Som allerede sagt :

 

Når det er sagt så består barnevernsansatte av mennesker. Mennesker  er ikke computere og mennesker gjør feil.

Selv leger og kirurger feilbehandler, feildiagnostiserer og feilopererer

 

- Selvfølgelig kan også BV ta feil avgjørelser - og da er klageinnstansen Fylkesmann. Fylkesmannens oppgave er å påse at barnevernet følger de lover og regler som gjelder.

 

 

(Innlegget ble redigert 14.03.19 09:25)

nattogdag2

Innlegg: 4833
nattogdag2
16.03.19 20:28

Dersom ingenting oppdages ved undersøkelse skal bvtj kun


 si: beklager ikke noe å se her. Ikke noe mer!

Pappa1000

Innlegg: 1078
Pappa1000
17.03.19 17:42
joplina: - Selvfølgelig kan også BV ta feil avgjørelser - og da er klageinnstansen Fylkesmann. Fylkesmannens oppgave er å påse at barnevernet følger de lover og regler som gjelder.

Ikke bare feil avgjørelser, men lovbrudd under undersøkelsessaker, og ufine metoder.

Det er ikke slik at alt barnevernet gjør er feil, men om f.eks 80% er gjort på riktig måte, så kan det være ganske alvorlig for de resterende 20%. 

Med stor ressursmangel og gjennomtrekk har man også problemet at fylkesnemdene vegrer seg for å kritisere eller ta saksbehandlere på feil.  Dette av frykt for å miste medarbeidere.

På samme måte er det mangel på foster og beredskapshjem, og dem man har blir ikke tatt på feil på samme måten som de opprinnelige foreldrene. 

Nå vet jeg allerede at du mener at BV bare meget sjelden gjør feil og at disse blir objektivt fanget opp av klage og rettsinstanser. Og at dersom bv gjør en feil så er det lett å dokumentere og korrigere der. 

Tvert imot. Mange blir 100% frikjent av politi og rettsinstanser, men hvis barnevernet vil hevde fortsatt bekymring, kan de bare gjenoppta saken uten videre.

På det området er jeg grunnleggende uenig med deg.

Dette handler ikke om foreldrenes "forsvarsposisjon" eller andre mer eller mindre irrasjonelle handlemåter fra foreldrene. (Det forekommer det og, men det er ikke hovedtema her)

Det finnes eksempler på at foreldre er 100% frikjent i lagmannsretten, men barnevernet nekter tilbakelevering av barnet.  Da har man brukt opp alle lovlige midler og vunnet formelt frem, men ingen mulighet til å få effektuert dommen, siden barnevernets bekymring er suveren.

Den samme dynamikken finnes i alle ledd nedover i systemet.  Man nektes innsyn i dokumenter selv om man har rett til det, det lyves, konstrueres falske bevis, etc...  

Ikke det at det skjer i alle saker, men systemet åpner for at slike ting kan skje ustraffet.

Både Linda Hofstad Helleland og Erna Solberg har møtt kritikk mot barnevernet med å legge en beskyttende hånd over "alle de fantastiske medarbeiderne som gjør en fantastisk jobb".  Altså de har bare møtt kritikken som generell skittkasting og uthenging av medarbeiderne sine, mens realiteten er at kritikken er objektiv, saklig og konstruktiv i flertallet av tilfellene.

Å kritisere BV er ikke det samme som å kritisere alle som jobber der. Også jeg mener at flertallet sannsynligvis gjør en god jobb i flertallet av sakene. De fleste kritikerne til barnevernet kritiserer et system som i for stor grad åpner for maktmisbruk. Der det videre ikke finnes tilstrekkelig kontroll med at ting går rett for seg eller rettslige midler til å gjøre noe med det. 

Kritikken går dessuten ikke bare på feilaktige tiltak som rammer foreldre og barn på en urimelig måte, men også mangelen på tiltak, der overgrep har funnet sted.


Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg