Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Bidrag etter fylte 18 år.

NYTT TEMA
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
09.11.05 18:18
Noen som vet litt om dette? Har en kompis som er skilt, og far til en 18 år gammel jente som skal studere. Han har tidligere betalt 1600 kr i mnd i barnebidrag, men nå når datteren er fylt 18 forlanger hun,og mener at hun har krav på i følge lov-verket fortsatt bidrag til fylte 20 år.

Dette høres greit nok ut, men hun forlanger 4100 kr i mnd og mener at hun har fått støtte av trygdekontoret til et så stort bidrag fram til fylte 20 år. Paradoksalt nok har faren lav inntekt å mye gjeld. Medfører det virkelig riktighet at faren som før betalte 1600 i mnd, nå etter at jenta er fylt 18, skal betale 4000 i mnd i 2 år fordi datteren skal studere? Høres helt sprøtt ut for meg.


Takknemlig for svar hvis noen har greie på dette :-)
splstudent
splstudentInnlegg: 448
09.11.05 21:14

Jepp, jenta har rett på bidrag så lenge hun er under utdanning, men trodde det gjaldt kun vgs.
Den eksakte summen vet jeg ikke, 4100,- hørtes rimelig stivt ut.Men dette kan han sikkert få visst om han henvender seg til Trygdekonoret eller Statens innkrevningssentral.
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
09.11.05 22:16
Barneloven § 68 tredje ledd er en snever unntaksbestemmelse. Bestemmelsen har vært svært lite brukt, og i praksis vil nok det normale være at bidrag ikke blir pålagt når barnet tar utdanning utover videregående skole, for eksempel utdanning ved universitet eller høyskole.

Les mer her (til øye blir stort og vått )
http://rundskriv.trygdeetaten.no/rtv/lpext.dll/Infobase3/h55?f=templates&fn=main-j.htm&2.0
poeten2
poeten2Innlegg: 6305
09.11.05 22:40
Når det gjelder bidrag til barn etter fylte år så er loven klar. Barn som velger videregående utdanning får etter søknad bidrag så lenge de gjennomgår normal 3-årig videregående utdanning. Det kan gies bidrag helt til "barnet" er fylt 25 år, men ikke til mer enn 3-årig videregående utdanning.

Dersom denne jenta på 20 har gjennomført 3-årig vid. utdanning, vil hun ikke ha krav på bidrag. Har hun derimot ikke gjennomført 3-år, og ønsker å gjøre det nå, vil hun etter søknad motta bidrag til hun har fullført 3 år på videregående skole, men ikke lengre enn til fylte 25 år.

Bidragets størrelse var tidligere (før de nye bidragsreglene kom) 80% av fastatt bidrag før 18 år. Nå er det ikke noe slikt tak, slik at bidrag skal fastsettes etter bidragsevne. Så et beløp på kr 4100.- kan nok være riktig. Hans gjeld er uinterresant da bidragsevne regnes ut i fra bruttoinntekt og hvor mange barn han forsørger. Er far gift på nytt legges også hennes inntekt til grunn for beregningen.

Kilde: Trygdekontor i Sør-Trøndelag (har selv vært oppe i problemstillingen)

Poeten
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
09.11.05 23:10
http://rundskriv.trygdeetaten.no/rtv/lpext.dll?f=id&id=H55-R68-00-K08&t=document-frame.htm&tc=contents.htm&fc=toc&2.0&p=

Vanlig skolegang
[Endret 6/05]

Som ”vanlig skolegang” regnes skolegang i videregående skole. Alle linjer begynner med et grunnkurs første skoleår og fortsetter med et videregående kurs andre skoleår. Deretter blir det forskjellig avhengig av hvilken linje eleven går på. Noen linjer har videregående kurs tredje skoleår, og så er utdanningen ferdig. På andre linjer går elevene i lære tredje skoleår og eventuelt også et fjerde skoleår før de er ferdig med utdanningen.

Læretiden likestilles fullt ut med skolegang i den videregående skolen. Det betyr at trygdekontoret kan fatte vedtak om at eleven skal tilkjennes bidrag så sant vilkårene for øvrig anses oppfylt.

Et års forlengelse av skolegangen som følge av at et skoleår må tas på nytt, vil vanligvis gi rett til tilsvarende forlengelse av perioden med barnebidrag. I tilfeller der det finnes rimelig, kan forlengelse av denne grunnen gis mer enn én gang.

Skifte av linje som fører til et års forlengelse av skolegangen, gir også rett til tilsvarende forlengelse av perioden med barnebidrag. Det må være spesielle grunner til at trygdekontoret kan pålegge noen å betale bidrag i ytterligere ett år begrunnet i denne årsaken.

Forlengelse som følge av en av årsakene nevnt ovenfor har ikke innvirkning på muligheten for en eventuell forlengelse som følge av den andre årsaken.

Dersom barnet velger å ikke gå på skole et år etter fylte 18 år eller tar en annen utdanning, påvirker ikke det muligheten til senere å få innvilget bidrag under ”vanlig skolegang”. Dersom barnet tar et friår før fylte 18 år, slik at bidragsperioden etter fylte 18 år forlenges, må det vurderes om dette anses rimelig.

Ved andre typer skolegang må det imidlertid vurderes i hver enkelt sak om det dreier seg om ”vanlig skolegang”. Som eksempel på skolegang som neppe kan regnes som ”vanlig skolegang”, kan vi nevne språkstudier i utlandet og skolegang ved folkehøyskole.

Det med 25 år er nok desverre riktig.
Om en stryker på skolen og må gå om igjen, eller velger en annen linje / utdannelse.Løper bidraget hele tiden.
Slik at teoretisk er det fullt mulig å betale for 7 år til etter fylt 18 år.

Men jeg lurte på en ting.
En går ut av ungdomsskolen, 16 år, og gjør ingen ting i 2 år.
Bidraget løper da som vanelig.
Etter fylte 18 fortsetter "barnet" med dette. Altså ingen inntekt.
Må det NÅ betales bidrag ? Barnet har jo ingen ting å leve av.

Så ved fylte 22 velger det å begynne på vidregående, bidrag må da betales frem til 25 år.
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
10.11.05 11:48
Er det bare faren som skal betale? Barnet har en mor også som hun bor sammen med. En jeg snakka påstå at barnet(18 åringen) selv kunne bestemme hvem som skulle betale, og at det bidraget blir beregnet av mor og fars inntekt i sammen/selv om de er skilt........men at barnet ut fra dette kunne skal kunne peke ut hvem av dem som skal betale? Høres helt sykt ut dette. Mannen blir flodd av sin myndige datter.

Faren har en samboer nå, de er ikke gift. Skal hennes inntekt også komme barnet tilgode? Hun er jo ikke mora til jenta å har egne barnet. Hvis faren må betale 4100 har han ikke penger igjen å leve for............
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
10.11.05 16:19
Om mor skal betale avhenger om hun har inntekt eller ikke.
Om hun ikke har eller vill arbeide, blir det beregnet en inntekt, ca 140.000 kr pr. år.
Denne "inntekten" er så lav at den ikke vill gjøre store utslaget om ikke far er arbeidsledig eller ufør.
Om far er gift eller registrert samboer. Blir dennes inntekt tatt med i beregningen av bidraget. Det er den sammlede inntekten i husstanden hans som er avgjørende om far ken leve heller ikke.
Så teoretisk sett må fars samboer / ektefelle være med på å betale.
Om mor er gift / samboer med en millionær, har det INGEN innvirkningen på bidragets størrelse.
Tror fars minste sum for å greie seg er 5000,- pr. mnd.
Om han har gjeld spiller ingen rolle. Om han ikke greier å betale det fastsatte bidraget pr. mnd. Får han gjeld som må betales til han dør.
Den beregnede utgiften pr. mnd for ETT barn mellom 11 og 18 år er 6200,- pr. mnd.
Dette gjelder også etter fylte 18 år. Og som kan teoretisk sett løpe til "barnet" fyller 25 år. Men de greier vell å heve det til 67 snart :-)
Om far har ett nytt barn, han bor sammen med, i samme alder, er grunn laget for det 1800,- pr. mnd.
Forstå det den som kan.

FAR SKAL KNUSES UANSETT.
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
10.11.05 23:01
Helt ufattelig, å tragisk.
Smurf_8
Smurf_8Innlegg: 495
10.11.05 23:20
Og har han kun betalt kr. 1.600,- pr mnd, så har han sluppet billig fra det. Ungdommer er dyre!
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
11.11.05 13:45
Og ungdommer som bor sammen med far, er 4400,- kr "billigere " ?
Tror nok en god del av "barnebidraget" går til en god del andre ting enn barnet.
F.eks byturer, mors garderobe, mors mobilbruk osv osv.
splstudent
splstudentInnlegg: 448
11.11.05 15:24
Åja, drikker og fester bort hele det enorme bidraget jeg får jeg. Kjøper ikke ett eneste klesplagg, betaler ikke noen kontigenter på div aktiviteter eller betaler noen form for kino, pizzakvelder eller kinobesøk. Ikke kjøper jeg sykler, ski, leker eller noe til barna eller? Bruker hvert øre på meg selv.
Tror du selv vet hvor barnslig og toskete du høres ut. Skal ikke svare for alle oss aleneforsørgere jeg, men kan love deg at det lille jeg får i bidrag dekker ikke på langt nær de faktiske utgiftene jeg har på ungene hver måned. Ikke hadde jeg trodd det heller, jobber jo fullt selv også for å klare å gi ungene mine det jeg syns de fortjener.
Har brent deg noe skikkelig på damene du vel KokkaKola? Nesten moro å lese innleggene dine. Mere forsmådd og bitter sjel enn deg skal man lete lenge etter.. Hehe..
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
11.11.05 17:50
Uansett burde en 18 åring klare seg såpass selv at ikke faren blir bankerott. Er selv vokst opp som skilsmissebarn, og slike ordninger fantes ikke da. Da jeg var 18 måtte jeg selv tjene penger, det var ikke snakk om å sitte hjemme hos mor å håve inn penger fra far.

Jeg fikk jo stipend/lån på skolen og bodde gratis hjemme, men det var aldri snakk om at en myndig 18 åring skulle ta halve lønna til faren. Jeg synes ikke dette er riktig, mest av alt reagerer jeg på beløpet. 4100 i mnden er mye penger, og jeg kan ikke se at mannens samboer som selv har barn å forsørge skal belastes med en 18 åring som er uvedkommende for henne.

I og med at hennes inntekt også blir lagt til grunn. Det hele blir bare en tragedie. Far og datter blir uvenner, far og ekskone blir uvenner og fars nåværende samboer vil kaste ham ut. Hun gidder ikke forsørge på en 18 åring som ikke gidder å jobbe selv.

En 18 åring må kunne tjene penger selv. Da er man voksen nok til det. Ingen har vondt av det:
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
11.11.05 18:28
Skulle nesten tro det var meg du beskrev Winthrop2 :-)
Meget fornuftig innlegg :-)
Og til deg splstudent tror nok bitter er for mildt etter snart 18 år med rent helvete.
OG jeg vet hva mottaker bruker penger på og hvor mye de har i inntekt. Hun er gift med en som tjener mye mer enn meg.
Men det spiller ingen rolle.
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
11.11.05 20:37
Føler med deg KokkaKola. Jeg ser jo hvilket helvete kompisen min og samboeren hans er oppi nå. Jeg forstår ikke at slikt er mulig, og er sjokkert over hvilket samfunn vi lever i. Må også si at alle jeg har fortalt dette til(både kvinner og menn) har vanskelig for å tro at det er tilfelle. Samtlige mener det er hårreisende og urettferdig.
frida1962
frida1962Innlegg: 449
12.11.05 01:03
Winthrop2 skrev:
Noen som vet litt om dette? Har en kompis som er skilt, og far til en 18 år gammel jente som skal studere. Han har tidligere betalt 1600 kr i mnd i barnebidrag, men nå når datteren er fylt 18 forlanger hun,og mener at hun har krav på i følge lov-verket fortsatt bidrag til fylte 20 år.

Dette høres greit nok ut, men hun forlanger 4100 kr i mnd og mener at hun har fått støtte av trygdekontoret til et så stort bidrag fram til fylte 20 år. Paradoksalt nok har faren lav inntekt å mye gjeld. Medfører det virkelig riktighet at faren som før betalte 1600 i mnd, nå etter at jenta er fylt 18, skal betale 4000 i mnd i 2 år fordi datteren skal studere? Høres helt sprøtt ut for meg.


Takknemlig for svar hvis noen har greie på dette :-)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Sønnen min blir snart 18 år, jeg spurte om bidragsplikt på trygdekontoret og fikk vite at han må søke selv siden han er myndig.
Og at det bare er til videregående er fullført at han kan få bidrag.
Mer info om dette med linker til ymse brosjyrer i pdf-format finner du her:

http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=familie&path=barnebidrag
frida1962
frida1962Innlegg: 449
12.11.05 01:11
KokkaKola skrev:
Og ungdommer som bor sammen med far, er 4400,- kr "billigere " ?
Tror nok en god del av "barnebidraget" går til en god del andre ting enn barnet.
F.eks byturer, mors garderobe, mors mobilbruk osv osv.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Og hvor har du slikt usaklig tøv fra ?
Min ex har betalt ca 3600 (2005-satser) for 2 barn som fyller 13 og 18 denne måneden.
Hverken byturer,dyre klær eller annen luksus er et fast innslag i mitt liv - 2 ungdommer koster selvom de ikke får alt de peker på.
Det er "ungene " mine som har første prioritet - selv er jeg en salderingspost.
Det koster å være mor........
KokkaKola
KokkaKolaInnlegg: 1151
12.11.05 08:45
De tøvete beløpene har jeg fra trygdekontoret
Det koster og være "far" også
city4ever
city4everInnlegg: 1280
12.11.05 09:03
frida1962 skrev:
Og hvor har du slikt usaklig tøv fra ?
Min ex har betalt ca 3600 (2005-satser) for 2 barn som fyller 13 og 18 denne måneden.
Hverken byturer,dyre klær eller annen luksus er et fast innslag i mitt liv - 2 ungdommer koster selvom de ikke får alt de peker på.
Det er "ungene " mine som har første prioritet - selv er jeg en salderingspost.
Det koster å være mor........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hva bruker du pengene på?Du får helt sikkert også all barnetrygden og da er du oppe i godt over 5000 i mnd. som skal gå til barna.Dette er penger far ikke får brukt på barna,men må overlate til deg.Utgiftene på barna bør jo også deles likt mellom foreldrene,slik at om far bruker 3600 i mnd. på barna bør jammen du også gjøre det.
Da er vi oppe i en sum på nærmere 9000 kroner i mnd. som utelukkende skal gå til forsørgelse av barna.
Vet ikke hvor mye far er sammen med barna,men kan helt klart ikke tilby barna like mye som du kan.
Kanskje det koster å være mor,men pengene får du rett inn på kontoen hver mnd.
Er det noen som blir skadelidende i slike saker så er det den bidragspliktige,som nesten alltid er far.

så det så
splstudent
splstudentInnlegg: 448
12.11.05 17:48
Å huff a meg så mye survete mannfolk det er her inne! Helt utrolig. Dere kan få prøve dere som aleneforsørgere en mnd på mitt budsjett. Med tre barn i alderen 7 til 14 år. En på full plass på sfo. Halv stilling bare pga at jeg er under utdanning, og en barnefar som har to av sine tre barn 2 til 4 døgn pr mnd. Jeg kjører 24 mil annehver helg for at han skal ha de. Har lån på leilighet pluss "husleie"og fellesutgifter, bor i borettslag. Billån. Han betaler den enorme sum av 2700 kr pr mnd i bidrag.
Resten av mine penger skal da dekke mat, strøm, bil, klær, fritidsaktiviteter, ferier(på 7 år har han ikke hatt ungene en eneste dag utenom "sine"helger i ferier, ikke en gang i jula ser han de), lege, frisør osv...
Er det da urimelig at han da betaler disse 2700 kr i bidrag? Er jeg et krek som tar i mot disse for å spe på husholdningen.
Vent med å snakke til dere aner hva dere snakker om.
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
12.11.05 18:05
Jeg kan opplyse deg om at jeg ikke er mann. Jeg er kvinne, men synes likevel dette er hårreisende galt og urettferdig. Jeg har riktignok ikke barn, men skilte foreldre.

Ellers lykke til med sykepleiestudiene :-) Et kjekt å givende yrke. Er selv sykepleier.
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
12.11.05 18:16
Nå var det vel mer snakk om 18 åringer(myndig unge voksne) som skal ha halve lønna til faren fram til de er 25 for å slippe å ta seg arbeid(noe forøvrig ingen 18 åringer har vondt av)
splstudent
splstudentInnlegg: 448
12.11.05 18:59
Hva med å la ungdommen få bruke tiden sin til å konsentrere seg om skolen, slippe å stresse mellom skole og jobb?
splstudent
splstudentInnlegg: 448
12.11.05 19:01
Og til deg KokkaKola... Er ungen din bare et økonomihelvete for deg? Har til gode å se at du skriver ett positivt ord eller forteller om noe som helst positivt om dette barnet ditt.
Ser du kun på det som et menneske på avbetaling?
Winthrop2
Winthrop2Innlegg: 4971
12.11.05 19:29
Ungdommen har godt av å jobbe, tjene penger selv. En skal ikke leve på foreldrene når man er 18 år gammel. Da må man ut å jobbe litt selv. Det er både sunt å nyttig. Få en forsmak på arbeidslivet. Gammel nok til å stemme, kjøpe øl, til å ha sex.........men ikke til å arbeide? Det er å skape latsabber/snyltere. Studier kan fint kombineres med arbeid. Ærlig talt Sykepleierstudent, du mener vel ikke at ikke 18 åringer har godt av å jobbe litt? tjene noen kroner selv? Det er jo en del av det å bli voksen. Helt uhørt at de skal ligge hjemme å dra seg samt kreve penger fra faren/moren så disse knapt har til salt i maten? Jeg har snakket med mange, og ikke en av dem mente dette var rett. Tvert imot var de sjokka over at det var mulig.
city4ever
city4everInnlegg: 1280
12.11.05 21:38
student skrev:
Å huff a meg så mye survete mannfolk det er her inne! Helt utrolig. Dere kan få prøve dere som aleneforsørgere en mnd på mitt budsjett. Med tre barn i alderen 7 til 14 år. En på full plass på sfo. Halv stilling bare pga at jeg er under utdanning, og en barnefar som har to av sine tre barn 2 til 4 døgn pr mnd. Jeg kjører 24 mil annehver helg for at han skal ha de. Har lån på leilighet pluss "husleie"og fellesutgifter, bor i borettslag. Billån. Han betaler den enorme sum av 2700 kr pr mnd i bidrag.
Resten av mine penger skal da dekke mat, strøm, bil, klær, fritidsaktiviteter, ferier(på 7 år har han ikke hatt ungene en eneste dag utenom "sine"helger i ferier, ikke en gang i jula ser han de), lege, frisør osv...
Er det da urimelig at han da betaler disse 2700 kr i bidrag? Er jeg et krek som tar i mot disse for å spe på husholdningen.
Vent med å snakke til dere aner hva dere snakker om.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle slike saker er unike,og i ditt tilfelle føler jeg med deg og synes det er utrolig at en far kan drite sånn i sine egne barn.Alle mødre har det ikke som deg.
Kjenner selv til tilfeller der far er den skadelidende,der han har barna 40% av tiden ,betaler barnebidrag,klær,mat,fritidsaktiviteter og ferier.Mor innkasserer bidrag,barnetrygd og har en godt betalt jobb!!

Ellers så kan vel foreldrene spleise og hjelpe ungene sine med utdanningen etter fylte 18 år.
splstudent
splstudentInnlegg: 448
13.11.05 00:45
syns ikke at å få muligheten til å gå inn for utdannelse med 100 % er å ligge hjemme å dra seg.
splstudent
splstudentInnlegg: 448
13.11.05 00:52
å joda, jeg kjenner selv til tilfeller der samvær og bidrag ikke er rettferdig i det hele tatt! Har en ekssvoger som har sin sønn fra tidligere ekteskap minst 50 %, men han betaler bidrag ut fra at han kun har han annehver helg. Kronisk blakk, men er redd ekskona skal nekte han samvær om han prøver å tukle med bidragstrekket.
Fins utrolig masse rett og slett motbydelige folk der ute, og jeg blodmisunner alle de som har "normale"ekser som virkelig går inn for å samarbeide for at felles barn skal få det best mulig.
Men slik er det ikke ikke alltid.
niomi
niomiInnlegg: 1495
13.11.05 19:25
splstudent skrev:
syns ikke at å få muligheten til å gå inn for utdannelse med 100 % er å ligge hjemme å dra seg.
-----
Hørt om studielån? Det er det vi som ikke har skilte foreldre lever av etter at vi er ferdige på VGS... Bidrag etter 18 år er bare tull. I så fall burde begge foreldrene betale bidrag da.
splstudent
splstudentInnlegg: 448
13.11.05 20:12
hørt om studielån ja..og mine barn skal slippe å ta opp det allerede i fra vgs.
frida1962
frida1962Innlegg: 449
16.11.05 15:31
Hva bruker du pengene på?Du får helt sikkert også all barnetrygden og da er du oppe i godt over 5000 i mnd. som skal gå til barna.Dette er penger far ikke får brukt på barna,men må overlate til deg
¤¤¤¤¤¤
Tja ,si det ? Trenings og spilletimer , og andre kostnader forbundet med dette,som f.eks strenger til cello,treningstøy.
Mat,klær,husleie,telefon og internett...
Jeg jobber 100% og får 2 barnetrygder som andre(gift på nytt-men forsørger delvis ektefelle også)
Jeg er ikke noe dovendyr med sugerør i statskassa + eksens lommebok.
Han har ikke samvær med yngste barn , hun vil ikke pga alkoholproblemene hans.
Midt oppi det hele har jeg fått en kronisk sykdom.
Livet er herlig...
Klikk for å gå tilbake til toppen