Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Det handler om å bli enige

NYTT TEMA
Software365
Software365Innlegg: 259
05.03.12 00:36

Når jeg debatterer så virker det som om det handler om at begge skal ha rett, jo kanskje man har rett på hver sin måte(uten at noen forstår at det er misforståelser).

Tenk om alle kunne blitt enige i, at begge kan ikke ha rett samtidig, om det gjelder samme poeng, spesielt ikke om de utrykker motstridende kunnskap.

valoto
valotoInnlegg: 7919
07.03.12 11:32
Software365: Når jeg debatterer så virker det som om det handler om at begge skal ha rett, jo kanskje man har rett på hver sin måte(uten at noen forstår at det er misforståelser). Tenk om alle kunne blitt enige i, at begge kan ikke ha rett samtidig, om det gjelder samme poeng, spesielt ikke om de utrykker motstridende kunnskap.

Ofte kjem usemje av ulike premissar. Slik sett er Nietzsche ein nyttig filosof. Han gjorde det klart at mykje avheng av kva slags verdihierarki ein opererer med. Dersom ytringsfridom og fleirpartival er viktigare enn arbeid til alle, levelege vilkår (nok mat, nok klede, ein god varm stad å sova) sier det seg sjølv at ein er snar til å fordøma land som Nord-Korea og delvis Kina. Andre kan meina at India beint fram er det største dritlandet i verda.

Nietszche irriterte seg over at filosofar flest sette "sanninga" som høgste verdi, sjølv sette han det litt tåkete omgrepet "det som tener livet" høgst.

Var nyleg i Köln og såg att Kölnerdomen. Igjen slo det meg at Nietzsche har peika på noko vesentleg, det er ikkje pga "sanninga" i kristendomen (katolisismen) at eit slikt prakt- og kjempeverk har kunna reisast, men styrken i bodskapen, trongen til å tru på frelse og eit liv etter døden; eit betre liv enn det miserable livet mange førde og fører..

Folk flest er mindre opptekne av fakta og "Sanninga" enn det dei gjerne vil tru og meina. 

(Innlegget ble redigert 07.03.12 11:39)

orbixx
orbixxInnlegg: 3657
08.03.12 00:32
Software365: Når jeg debatterer så virker det som om det handler om at begge skal ha rett, jo kanskje man har rett på hver sin måte(uten at noen forstår at det er misforståelser).

Det du skriver er ikke bare et spørsmål om filosofi, men også psykologi.

Hvis du "vinner" en debatt, vil ofte motstanderen føle å tape ansikt og anseelse.

Jeg tror de fleste kroniske kranglere føler at de har tapt diskusjonen, men vil unngå å føle et nederlag.

For de fleste mennesker burde det ikke være så vanskelig å si: Unnskyld, og jeg tok feil.

Men mange skal være så forbannet fullkomne, og forstår ikke at de også får respekt for sine manglende kunnskaper på forskjellige områder.

Vi blir alle klokere av å stille spørsmål, og ikke alltid spille bedrevitere.

Hvis jeg skal ramse opp alt jeg ikke vet, må jeg skrive dag og natt- til jeg dauer.

Obs: Jeg lever- så lenge det varer...

(Innlegget ble redigert 08.03.12 00:39)

Adramalech
AdramalechInnlegg: 80
08.03.12 18:00

Selv om man "vet", med begrunnelse i "skole lærdom" så er det ikke nødvendigvis sikkert at man likevel har rett.

Det finnes mange eksempler gjennom historien på mennesker som har stått bak sine teorier og meninger, til tross for konvensjonell viten, latterliggjøring av synspunktene og represalier i andre former.

Fra toppen av hodet har vi for eksempel Semmelweiss, og siden det er kvinnedagen i dag, Rosa Parks.

"Rett" kan forøvrig også bli feil når andre opplysninger dukker opp, noe de ikke ville ha gjort dersom påstanden om at noe var "rett" ikke eksisterte i utgangspunktet.

Som John Dalton`s teori om atomet.

Rett (der og da), likevel "feil", eller ufullstendig om du vil, men et svært viktig bidrag til menneskets oppfattelse av verden.

Så jeg diskuterer for å lære, både for meg selv, og motparten.

Når tanken stagnerer, dør mennesket.

LibertariansDemocracia
LibertariansDemocraciaInnlegg: 683
20.03.12 21:26
Software365: Tenk om alle kunne blitt enige

Da hadde livet vært kjedelig for alle som skriver på vgd. De gjensidig enigste deltar ikke i debatter med hverandre. 

(Innlegget ble redigert 20.03.12 21:27)

Yourang
YourangInnlegg: 346
22.03.12 17:19
Software365: Når jeg debatterer så virker det som om det handler om at begge skal ha rett, jo kanskje man har rett på hver sin måte(uten at noen forstår at det er misforståelser). Tenk om alle kunne blitt enige i, at begge kan ikke ha rett samtidig, om det gjelder samme poeng, spesielt ikke om de utrykker motstridende kunnskap.

Hva om man er 100% sikker på at motparten har feil?

Skal man da la individet leve videre i uvitenhet om at deres kunnskap er feil?

Software365
Software365Innlegg: 259
04.05.12 01:28
Yourang: Hva om man er 100% sikker på at motparten har feil? Skal man da la individet leve videre i uvitenhet om at deres kunnskap er feil?

Hvordan kan man være 100% sikker på å ha rett, når sikkerheten er basert på idèer og følelser.

Yourang
YourangInnlegg: 346
04.05.12 19:39
Software365: sikkerheten er basert på idèer og følelser.

da er sikkerheten en illusjon.

Den som lar illusjonen skape en flask virkelighet lever i uvitenhet og kan umulig komme med noe konstruktivt til verden.

Langorm
LangormInnlegg: 9807
04.05.12 21:35
LibertariansDemocracia: Da hadde livet vært kjedelig for alle som skriver på vgd. De gjensidig enigste deltar ikke i debatter med hverandre.

Da hvorfor debattere i det hele tatt? Men mange gjensidige enige deltar, for å vise seg enig.

Narad
NaradInnlegg: 17683
05.05.12 09:48
valoto: Nietszche irriterte seg over at filosofar flest sette "sanninga" som høgste verdi, sjølv sette han det litt tåkete omgrepet "det som tener livet" høgst.

Sannheten er jo hva som tjener livet høyest, det er jo derfor sannheten og livets mester sier at "det er på frukten at sannheten kjennes og ikke annet.

Hva som fører til livet er altså sannheten og hva som fører til døden er derfor løgnen.

Hva vi mennesker har lært av andre når gjelder hva som er sannhet og løgn eller godt og vondt er kun et arvet tankegods.

Og derfor skjer ofte at når man gjør hva har lært er godt eller sant så fører det som blir sagt eller gjort til elendighet og død.

Det mennesket som har lært hvordan holde seg nær til det lyset som strømmer fra livets kilde i sitt hjerte vil derimot tale eller handle i samsvar med den visdommen som skinner i livets lys.

Frukten av hva man da tenker, sier eller gjør i nuet vil derfor bli til glede, fred og liv for det mennesket som handlingen gjelder,..

..altså om det er for seg selv eller sin neste.

Hva vi mennesker kaller å lyve vil i mange tilfeller være å tale sant fordi den løgnen berger et menneskes liv.

I hvert enkelt menneskes "hjerte" finnes et høyere Selv som er i harmoni og pakt med det lys som skinner i vårt innerste indre og gir oss livet i dette nuet.

Og i hvert menneske når kommer i en viss alder er det dannet et annet "jeg" som er vårt egos selvbilde i sinnet.. det bildet som er dannet ved påvirkning av våre omgivelsers dommer.

Hva Nietzche kaller "overmennesket" er dette vårt sanne Selv og indre uforgjengelige menneske, altså vårt "Jeg Er",..

.. og hva han kaller "undermennesket" er vårt naturlige legeme av jords ego sitt falske selvbilde i sinnet, altså dette vårt andre "jeg" som er bygget rundt det navnet vi ble gitt av våre foreldre i dåpen.

Salig er derfro den som har lært hvordan øve sine sanser til å skjelne mellom hva i seg som er endelig og hva som er evig.

Og her er det nok at hvem som kalles "sannheten og livets mester" kommer inn på scenen.. altså det mennesket som i enhver tid er salvet av viljen i det evige livets kraft til å lære de som vil hvordan vende sine sanser om slik at man står den rette vei i livets elv.

Altså slik at man tar i mot den alltid som "Glade Nyhet" og derfor selv blir som født på ny i hvert åendedrag i stedet for å bie ved hva som har vært og derfor være bundet av den loven som krever at man må høste selv hva selv har sådd...altså av både godt og vondt.

Hhe.. men dette er jo bare mitt syn på denne saken..:)

Epicurus
EpicurusInnlegg: 1368
07.05.12 13:21
Software365: Når jeg debatterer så virker det som om det handler om at begge skal ha rett, jo kanskje man har rett på hver sin måte(uten at noen forstår at det er misforståelser).
Tenk om alle kunne blitt enige i, at begge kan ikke ha rett samtidig, om det gjelder samme poeng, spesielt ikke om de utrykker motstridende kunnskap.

 

Debatter handler per definisjon om å vinne. Å debattere er å sette påstander opp mot hverandre. Det har sin verdi det også, for det er ikke slik at alle syn tåler dagens lys så veldig bra.

Å samarbeide og å søke og utvikle kunnskap kan man også gjøre, men det finnes ingen motsetning mellom dette og en debatt.

Selvsagt, enkelte gjør selve debatten til poenget - og det er feil tilnærming, men det er annen sak.

 

 

Klikk for å gå tilbake til toppen