Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Langtidsplan for Forsvaret 2021-2024

NYTT TEMA
Mentholatum

Innlegg: 374
Mentholatum
15.04.20 16:30

Jeg tenkte denne trengte en egen diskusjonstråd!

Legges frem fredag 17. april.

Jeg vil tro den vil bli å laste ned på denne siden (regjeringen.no).

Her kan også f.eks. Forsvarssjefens fagmilitære råd lastes ned. Det blir spennende å se i hvilken grad denne blir lagt til grunn for regjeringens plan. 

Hansaguden

Innlegg: 6830
Hansaguden
17.04.20 16:03

La oss håpe at det blir gjennomslag for økte bevillinger til forsvaret, så vi ikke havner i samme fellen som før WW2. Tror mange vil bidra med litt ekstra skatt dersom dette blir øremerket forsvaret 

Hansaguden

Innlegg: 6830
Hansaguden
17.04.20 17:15

Bra av Anniken Huitfeldt


Ikke veldig ofte jeg klapper for en AP-politiker 

GaiusMarius

Innlegg: 2162
GaiusMarius
17.04.20 19:30
Hansaguden: Bra av Anniken Huitfeldt
Ikke veldig ofte jeg klapper for en AP-politiker

AP bør gå stille i gangene når det gjelder forsvaret, siste de satt i regjering ble forsvaret kuttet. Dessverre er ikke dagens regjering noe bedre, og fortsetter nedskjæringene.

Hansaguden

Innlegg: 6830
Hansaguden
16.10.20 17:25

Langtidsplan for forsvaret 

Det er for vanskelig å slippe inn i forsvaret for de som ønsker det. Det sies at det mangler penger til å utdanne dem.

Selv er jeg villig til å betale minst 30-40 tusen mer i skatt dersom pengene blir øremerket forsvaret.

trondhjem

Innlegg: 11408
trondhjem
20.10.20 10:47
GaiusMarius: AP bør gå stille i gangene når det gjelder forsvaret, siste de satt i regjering ble forsvaret kuttet.

Dette blir for enkelt. 

Da Sovjetimperiet falt sammen endret sikkerhetssituasjonen seg i vår del av verden drastisk. Russland gikk fra å være en potensiell fiende til å bli en samarbeidsvillig og imøtekommende venn og de tidligere sovjetsatellittstatene ble våre allierte. Behovet for å holde på en diger og meget kostbar landforsvarsmakt ble med det borte. 

Om jeg ikke husker feil var det tidligere statsminister Kåre Willoch som utpå 1990-tallet ledet en forsvarspolitisk utredning som skulle svare på hvordan tilpasse forsvaret til den nye sikkerhetssituasjonen og som anbefalte å slanke det massive mobiliseringsforsvaret til noen få profesjonelle høyteknologiske og slagkraftige enheter. I mangel av tenkelige statsmaktfiender anbefalte utvaklget å tilpasse vårt forsvar til terrorbekjempelse her hjemme og ute. Det ble det tverrpolitisk enighet om å gjennomføre. 

Utover 2000-tallet endret sikkerhetssituasjonen seg. Russland ble gradvis mindre vennlig innstilt og begynte en massiv oppgradering av egne forsvarsstyrker. Omslaget kom i 2014 da de innvaderte deler av Ukraina og vi fikk tilbake mistilliten mellom øst og vest. Russland er nå fiendtlig innstilt til oss. 

Med det oppstod det et behov for å utvide vår landmakt og få et volum på hæren som gjør den til en reell avskrekking for en statsmaktfiende. Vi anser det ikke lengre som helt utenkelig at det kan bli en væpnet konflikt med vår nabo i øst. 

Høyresiden i norsk politikk har hatt den relle politiske makten siden 2013 ved å ha sittet i posisjon og hatt flertallet på Stortinget til nå. Det er høyresiden som har hatt ansvaret for å bevilge penger og lage de forsvarspolitiske planene for å gjenoppbygge landmakten vår til en hær med evne til utholdende strid. 

Å angripe Ap for at dette drøyer er mildt sagt ufin historieomskriving. Ap har sammen med Sp vært kritisk til alle forsvarspolitiske planer som de blå har kommet med fordi de er for puslete. Opposisjonen vil ha fortgang i oppbyggingen av hæren. Nå har opposisjonen fått støtte av det frislupne FrP og avviste i vår regjeringens forslag til ny fireårsplan for forsvaret fordi den utsetter oppbyggingen.

Torotto

Innlegg: 19978
Torotto
20.10.20 17:18
Hansaguden: La oss håpe at det blir gjennomslag for økte bevillinger til forsvaret, så vi ikke havner i samme fellen som før WW2. Tror mange vil bidra med litt ekstra skatt dersom dette blir øremerket forsvaret

Det går ikke å sammenligne.  Men i prinsippet er Norge uten forsvar, hvis en krig blir utløst.  

Det er slått fast av forsvarsforeningen, at hvis det kommer angrep Baltikum, så vil krefter settes inn der og vi må klarer oss selv. 

Situasjonen politikere har satt oss i gjennom sitt tåkeprat, er å tro på illusjoner og sannheten er at vi blir utryddet.  

Faktisk er Finland den nasjonen i Norden med mest troverdig forsvar og det på grunn av et de ikke har kunne bruke soveputa, vi har brukt ved å tro på NATO. Ett NATO som er globalisert og ikke lengere en nord atlantisk forsvarsmakt. 

 

 

Torotto

Innlegg: 19978
Torotto
20.10.20 18:40
trondhjem: Utover 2000-tallet endret sikkerhetssituasjonen seg. Russland ble gradvis mindre vennlig innstilt og begynte en massiv oppgradering av egne forsvarsstyrker. Omslaget kom i 2014 da de innvaderte deler av Ukraina og vi fikk tilbake mistilliten mellom øst og vest. Russland er nå fiendtlig innstilt til oss.

Nå har jo akkurat dette feltet hvert unisont mellom AP og Høyre.   Det toppet seg at Obama fikk fredsprisen, formå virkelig tekkes USA. 

Saken er jo at ved Sovjetunionens fall og Gorbatsjov åpnet for Tysk gjenforening, så var forutsetningen at NATO skulle oppløses.  Senere ble det hevdet at denne avtalen ikk gjalt lenger, ettersom den var gjort med en unionen som ikke fantes lengre og Russland hadde ingen avtale.   Putin prøvde helt frem mot 2007 og få til samarbeide med vesten, men de ble møtt med aggresjon og utvidelser av Nato, som hadde gått ut på dato.  USA provosert i Georgia og senere i Ukraina for å teste Putins grense. De gikk hverken Georgia eller Ukraina, vil kunne bli medlemmer av NATO.   Dette blir som om Kina skulle kunne etablere baser i Kanada eller Mexico. 
Kennedy ville starte 3. verdenskrig for Sovjetiske baser på Cuba.  Cuba hadde ingen slik demokratisk frihet, men måtte forholde seg til real politikk. 

Det alvorlig i den nye norske politikken under Høyre og AP er viljen til å delta i angrepskriger for på denne måten, tro USA vil hjelpe osd, ettersom vi selv ikke har bygger et troverdig basjonalt forsvar.

Her om problematikken 

http://www.peace.no/wp-content/uploads/2013/10/War-for-Peace-Krig-for-fred-2012.pdf

 

https://m.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4

 

https://www.youtube.com/watch?v=8X7Ng75e5gQ

 

trondhjem

Innlegg: 11408
trondhjem
21.10.20 10:11
Torotto: Nå har jo akkurat dette feltet hvert unisont mellom AP og Høyre.

Ap og Høyre er og har lenge vært stort sett enige i utenriks og forsvarspolitikken. Det gir stabilitet og forutsigbarhet for oss selv og våre naboer.

Også i dag er det stor enighet mellom Ap og H. Begge partier mener at Norge bør gjenoppbygge hæren til et landforsvar med utholdende stridsevne, men de er uenige i hvor raskt denne oppbygging skal skje og om hvilke og hvor store kapasiteter (hvilke våpen) som Hæren skal få.

Dette handler i bunn og grunn om en uenighet i hvor høyt skal forsvaret prioriteres på statsbudsjettet de kommende fire årene. Mitt tilsvar var myntet på de som kritiserer Ap for lav forsvarsvilje fordi nå er det Høyre som er bremseklossen. Ap vil for tiden at vi skal bruke mere midler til å skaffe oss flere soldater og mere kuler og krutt enn det Høyre vil. Ditt tilsvar til meg er slik sett irrelevant.

 

Jeg er enig med deg i at Vesten opptrådde arrogant og uklokt overfor Russland og må ta noe av skylden for at forholdet til dem har surnet. Men jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som du ser ut til å gjøre. Russland har i de siste 20 årene vært styrt av en autoritær diktator med supermaktambisjoner. 

Men uansett hva som er årsaken til at forholdet mellom Vesten og Russland er surnet og blitt fiendtlig, så er det nødvendig for oss å respondere på denne realpolitiske situasjonen. Vi har en lang grense til Russland og kan ikke ta sjansen på at de egentlig ikke mener noe med dataangrepene, de mange innflyvninger som tester vår beredskap, de gigantiske marineøvelsene rett utenfor våre farvann. etc. 

Det er slik jeg ser det dessverre blitt en nødvendighet for vår sikkerhet å bygge opp en reell militær kapasitet som virker avskrekkende på Russland. Nå tenker jeg ikke på at vi skal ha kapasitet til å motstå de i en fullskala krig, men at vi skal ha såpass militær kapasitet at de vil tenke seg om to ganger og spørre om det er verdt prisen å "besøke oss". 

PerryAndre

Innlegg: 9075
PerryAndre
21.10.20 10:45
trondhjem: Det er slik jeg ser det dessverre blitt en nødvendighet for vår sikkerhet å bygge opp en reell militær kapasitet som virker avskrekkende på Russland. Nå tenker jeg ikke på at vi skal ha kapasitet til å motstå de i en fullskala krig, men at vi skal ha såpass militær kapasitet at de vil tenke seg om to ganger og spørre om det er verdt prisen å "besøke oss".

Eneste som kan virke avskrekkende på russerne er ubåter med langtrekkende raketter ombord. En krig som kun føres på norsk jord er ikke avskrekkende.

trondhjem

Innlegg: 11408
trondhjem
21.10.20 10:59
PerryAndre: En krig som kun føres på norsk jord er ikke avskrekkende.

Det vil virke avskrekkende på en enhver normalt tenkende politisk ledelse om vi har et forsvar som kan påføre landets styrker store tap om de angriper. Det ligger kost-nytte-kalkyler i bunn for enhver krig. 

Torotto

Innlegg: 19978
Torotto
21.10.20 13:01
trondhjem: Dette handler i bunn og grunn om en uenighet i hvor høyt skal forsvaret prioriteres på statsbudsjettet de kommende fire årene. Mitt tilsvar var myntet på de som kritiserer Ap for lav forsvarsvilje fordi nå er det Høyre som er bremseklossen. Ap vil for tiden at vi skal bruke mere midler til å skaffe oss flere soldater og mere kuler og krutt enn det Høyre vil. Ditt tilsvar til meg er slik sett irrelevant.

Uenigheten ender opp det jeg linket til. 

Norges nye forsvarspolitikk-fra forsvar til angrep

De siste 15 årene har Norges forsvar vært mye tettere knyttet til NATO enn til FN. Dette ser vi også tydelig i utviklingen av vårt eget forsvar. Fra å være et forsvar som eksisterte for å forsvare oss selv og vårt territorium har forsvaret nå blitt et redskap i norsk alliansepolitikk. Vi deltok i Kosovo i 1999, i Afghanistan fra 2001,i Irak i 2003 og senest nå i Libya i 2011. Forsvaret er langt mindre enn det var før, og mer profesjonalisert. Det er ikke lenger et bredt invasjonsforsvar. Vi kaller det et profesjonalisert innsatsforsvar. Og ettersom vi ikke er under noen militær trussel er dette en innsats som rettes utover. Stadig mer av forsvarets ressurser brukes nå til militære formål utenfor våre landegrenser. Samtidig ser vi enorme investeringer som vil knytte oss enda tettere til dette, og jeg snakker da spesi- elt om avtalen om kjøp av 56 Joint Strike Fighter-jagerfly som vil binde oss til NATO og USA i uover- skuelig fremtid. Dette kalles plug and play. NATO har standardiserte systemer for sine medlemmer som binder medlemmene til spesifikke kjøp og anskaffelser og styrker og profesjonaliserer operasjonen og samholdet i NATO. Dette bidrar også til at NATO ofte foretrekkes av medlemmene fremfor FN, fordi FN har ulike, uoversiktlige og kaotiske innretninger i sine operasjoner.

Omleggingen av Forsvaret

Som tidligere nevnt har Forsvaret gått fra å være tallrikt på mannskap og materiell men samtidig strengt defensivt til å bli et forsvar som i stor grad brukes til aktiv krigføring i andre land og som virkemiddel i norsk NATO-politikk. Store ressurser brukes på Norges deltakelse i internasjonale ope- rasjoner og da primært i Afghanistan. Dette er en omfattende omstilling av det norske forsvaret som har vart gjennom hele 2000-tallet, men som ikke har vært gjenstand for den store debatten. Fokuset på internasjonale operasjoner har tatt noe av fokuset bort fra tanken om folkeforsvaret, tanken om styrka sivilt beredskap og at forsvaret primært eksisterer for å forsvare oss mot invasjon. Således øker avstanden mellom det norske folk og forsvaret. Forsvaret er ikke primært til for det norske folk lenger. Forsvaret har fått en langt mer fremtredende rolle som politisk instrument og opererer i land som mange av oss ikke kjenner, langt borte. Så lenge forsvaret fungerte som den høye beskytter hadde folket et tett forhold til det, men nå bærer relasjonen preg av at de driver ute i verden et sted, men at det ikke har noe med oss å gjøre. Det kan bidra til å øke avstanden, samt svekke engasjemen- tet og interessen for forsvaret. Og det kan gjøre enkelte mer likegyldige til hva militæret egentlig gjør. Man tåler som kjent inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.

(Innlegget ble redigert 21.10.20 13:02)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg