Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Monsterskip fra 1500-tallet skal bygges

NYTT TEMA
Varulv2478

Innlegg: 14902
Varulv2478
16.07.08 23:39
Tyskerne sitter med bokstavelige talt svære planer om en *rekonstruksjon* av et krigsskip fra 1566 som skulle bygges på grunnlag av langvarige studier av bildemateriale og nedskrevede opplysninger om skipets utseende og utformning i tillegg til de tekniske detaljene. Først i år 2020 etter 12 års skipsbygging vil dette skipet, 78,3 meter langt og 14,5 meter bredt med en deplasement på mellom 2000 og 3000 tonn blir sjøsatt. Disse dimensjonene er meget svært, for det er tale om det såkalte "Adler von Lübeck", populært kalt "Der Adler" i skandinaviske litteratur om Den nordiske Sjuårskrigen 1563-1570. Det er et av de to allerste største skipene i sin samtid som først var overgått mange tiår senere.

"Der Adler" var sjøsatt av byen Lübeck i år 1567 under den pågående krigen mellom Danmark-Norge og Sverige, som også så dette århundrets verste sjøstridighetene som har vært sett. Lübeck støttet Danmark-Norge, men etter katastrofen utenfor Gotland i 1566 var begge flåter bokstavelig skyllet under bølgene og måtte erstattes. Den danske kongen og bystyret i Lübeck ble enig om å bygge to skip etter samme plan og med noenlunge like dimensjoner som det lot seg gjøres. I tillegg skulle det bygges skip i Norge av samme eller større dimensjon. Det dansk-norske krigsskipet het "Fortuna" og hadde en besetning på 1.159 mann ombord samt mellom 80 og 145 skyts. Men dette skipet klart seg bedre ved å være bygget av bedre kvalitet i tømmermengde, for "Der Adler" ble plaget av dårlig tømmerverk helt fram til 1588.

Wikipedia har to artikler, en på engelsk og en på tysk. Den tyske er meget omfattende og meget nytt. Her er adressen for "Adler von Lübeck" på engelsk med bilder og tegninger: http://en.wikipedia.org/wiki/Adler_von_L%C3%BCbeck

Tegningen av Olaf Rahardt vist en *tredekker* med to overdekkede kanondekker og dekket mellom forkastellet (foran) og skansen eller akterkastellet med ekstra skyts. Tegningen vist hvor stor dette skipet har vært etter det var sjøsatt. Dersom "Fortuna" fra Danmark-Norge og "Der Adler" fra Lübeck skulle ha det samme utseendet, vil tegningen også ment et mulig bilde av det dansk-norske skipet som flere ganger hadde besøkt Norge. Det er allerede produsert tegninger av "Fortuna" på basis av "Der Adler" i diverse danske bøker.
Varulv2478

Innlegg: 14902
Varulv2478
16.07.08 23:55
For en sammenligning kan vraket "Vasa" i Stockholm som har blitt gjenreist for offentligheten i Vasa-museet, være nyttelige. Det svenske krigsskipet "Vasa" er på bare 1200 tonn i deplasement og er 69 meter langt, 11,7 meter bredt et todekkers krigsskip fra 1626. http://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa .

Fra den Nordiske Sjuårskrigen 1563-1570 hadde svenske i det minst et noe større skip som kan rivalisere "Der Adler" og "Fortuna" i spørsmål om deplasement og størrelse. Dessverre finnes det ikke bevarte skildringer av dette storskipets utseendet som aldri har blitt avbildet i motsetning til "Der Adler". Men det var et forsøk på en rekonstruksjon av admiral Jacob Hägg for en svensk bok, "Illustrerad svensk sjökrigshistoria, tiden indtill 1680" fra 1909-1924.

Dette bildet er på http://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Mars_ %281564%29 om det berømte krigsskipet "Mars" eller "Makalös" fra 1564 som kort etterpå var sprengt i filler under det første Slaget ved Ölands nordre ende 31. mai 1564. Det skulle være på omlagt 1800 tonn med en besetning på 800 mann og 107 kanoner ombord.

Mens "Der Adler" er forsvunnet, er det trolig antatt at vrakrestene etter "Mars" var funnet eller om mulig lokalisert i et bestemt område utenfor Öland.
Varulv2478

Innlegg: 14902
Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg