Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Det underlege norske rettsoppgjeret

NYTT TEMA
valoto
valotoInnlegg: 7919
28.04.12 22:21

I ettertid og jamvel i samtid var det ein del som ikkje fann det rimeleg å avretta folk så seint som i 1948 - 3 år etter at krigen var slutt, serskilt galdt det professor i elektronikk og undervisningsminister i Quislings regjering, Ragnar Skancke, som vart avretta den 28.8. 1948. Men på lista over 1948-avrettingar finn ein òg 3 tyskarar, og den eine vekkjer medynk så lenge det vesle ein veit om han, er dette: Otto Wilhelm Albert Suhr, fødd 1902,   var omsettar for tryggingstenesta i Oslo. Han vart avretta på Akershus festning i januar 1948. Spuhr vart dømd to gonger av di første rettssaken vart gjort ugyldig av formelle grunnar

Veit nokon noko meir om mannen? 

(Innlegget ble redigert 28.04.12 22:27)

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
28.04.12 23:24

Det eneste jeg kan finne om Suhr er at han hadde bodd i Norge siden 1927, og var tolk i tysk sikkerhetspoliti i Oslo fra 1943. 

Mistenker derfor vi snakker om en person som har vært involvert i avhør og kanskje tortur, men det blir rene spekulasjoner. Men burde vel være mulig å finne domspapirer om man har tilgang til arkiver. 

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
28.04.12 23:31

Mulig man kan finne noe i denne boken?

http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1243

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
29.04.12 00:39

En meget kort biografi av Suhr med bilde på side 62 her. Dessverre ingen info om hva mannen egentlig ble dømt for. 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/content/download/2907/40018/file/bp2005a.pdf

Ser forøvrig ut som Suhr opprinnelig ble dømt for både landssvik og krigsforbrytelser. Mulig derfor saken hans ble omstøtt og tatt opp på nytt...

valoto
valotoInnlegg: 7919
29.04.12 10:11
franzsigel: Ser forøvrig ut som Suhr opprinnelig ble dømt for både landssvik og krigsforbrytelser. Mulig derfor saken hans ble omstøtt og tatt opp på nytt...

Takk for god graving, men stort lenger kjem ein altså ikkje. Underleg at ein tolk vart avretta. Han har sikkert virka usympatisk på mange vitne, men derifrå til å stilla han framføre ein eksekusjonspelotong og det så seint som i 1948, er det eit stykkje.

Berre eit mindretal av dei nordmenn som vart avretta, vart skulda for beinveges drap, nokre for medverknad til drap og ein for å ha deltatt i eksekusjon av same type som han sjølv vart utsett for, nemleg Olav Aspheim. Påfallande er det at Høgsterett ved anke frå påtalemakta i fleire høve omgjorde fengselstraff til dødsdom. Det galdt bl.a. Holger Tou,  gardist, politimann, frontkjempar (bl.a. i Lvov) og  fengselsbetjent. Dei torturhandlingane han vart skulda for, skal alle ha funni stad etter at motstandsmenn hadde likvidert gestapomannen Herbert Geicke på hytta hans - dette drapet vart fylgt av ei nytt på Stapo-mannen Leonard Wickstrøm i Lindahlshbakken i Stavanger (5.12.1944) . Så vidt ein kan sjå, vart domen felt på berre vitneprov, nokre av dei er det sidan vorti sett spørjeteikn ved -. Hovudpoenget er likevel at Tou ikkje kunne skuldast for drap og at han i stor mon vart dømd på provisoriske anordningar ( provisorisk anordning av 3. oktober 1941 og 15. desember 1944 § 51) - litt tynt rettsgrunnlag, spør du meg. 

 

(Innlegget ble redigert 29.04.12 10:17)

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
29.04.12 12:36

Tja, Holger Tou opererte på min kant av landet, og navnene på noen av de som ble utsatt for hans behandling er godt kjente.

Så kan man selvsagt diskutere om man fortjener dødsstraff for å være torturist. Og som den motstanderen av dødsstraff som jeg er, så er svaret selvsagt nei.

Men noen sympatisk type var Tou neppe...

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/krigenrogaland/Historien-om-Holger-Tou-1897238.html#.T50Yudnln84

Terten_4
Terten_4Innlegg: 3236
29.04.12 21:10
franzsigel: Men noen sympatisk type var Tou neppe...

Neppe, men han hadde ikke drept noen. En dom for legemsbeskadigelse hadde trolig vært mer riktig. I tillegg virker det som dette var en person med nedsatte evner.

De såkalte "motstandsmennene" fikk blod på tann utover i -44 og -45. Supermaktene USA og Sovjet var i ferd med å ta knekken på Aksemaktene. Likvidere motstandere uten lov og dom, og bære våpen skjult, og gjemme seg blant sivilbefolkningen er neppe i tråd med Folkeretten. Disse aksjonene forkortet ikke krigen med en eneste dag, men de førte til at mange norske patrioter ikke fikk oppleve freden. 

Krigsoppgjøret med provisjorisk anordninger og lover med tilbakegivende kraft i strid med Grunnloven er et kapitel for seg. Hevn, et av menneskets laveste stadium er stikkordet.

De kunne kanskje ha lært noe av Eirik Håkonsson som ga mange av Jonsvikingane grid (amnesti) etter slaget ved Hjørungavåg på slutten av 900 tallet.

En kan kanskje forstå dreping i krig og slag, men ikke etter at freden har senket seg igjen.

(Innlegget ble redigert 29.04.12 21:16)

valoto
valotoInnlegg: 7919
29.04.12 21:42
Terten_4: Neppe, men han hadde ikke drept noen. En dom for legemsbeskadigelse hadde trolig vært mer riktig. I tillegg virker det som dette var en person med nedsatte evner.

Det vart hevda - i Folk og Land rett nok - at eit vitne som kom på krykkjer, måtte forlata retten då det synte seg at det ikkje var noko gali med beina, og at hovudvitnet som skulle ha fått store testikkelsmerter etter Tous handsaming, hadde fått dei fjerna i ein operasjon før krigen. Når det galdt dei nedsette åndsevnene, er det også litt underleg. Det vart hevda at Tou ikkje kunne skriva og lesa, men frå fengslet skreiv han brev til familien, blant andre eit der det står: "De vet ikke hva det gjør.." Dessutan hadde han jo vori gardist, og ein sette vel strenge krav til gardistane den gongen. .

I ettertid ser det ut som hemnmotivet diverre var viktigaste drivkrafta for rettsoppgjeret. Tida burde vel vera komen for ei grundig gjennom gang av dei 37 sakene som enda med avretting - bortsett frå saka mot Quisling, den er det  skrivi nok om.  

(Innlegget ble redigert 29.04.12 21:43)

baldviking
baldvikingInnlegg: 22331
30.04.12 09:39

Jeg synes det norske rettsoppgjøret fremstår som rimelig kurant sammenlignet med de oppgjørene som skjedde i andre land på samme tid. Dvs i mellomkrigstiden og etter andre verdenskrig. Massehenrettelser og selvtekt var mer vanlig enn at man ga den tapende part rett til å forklare seg i en rettsal.

valoto
valotoInnlegg: 7919
30.04.12 09:47
baldviking: Jeg synes det norske rettsoppgjøret fremstår som rimelig kurant sammenlignet med de oppgjørene som skjedde i andre land på samme tid.

Det er ein påstand som du må grunngje nærare. Noreg hadde under 4 millionar ibuarar og over 98 000 saker. Det er rekord. Dessutan i samanlikning med korleis tyskarane gjekk fram i andre land (Hellas og Jugoslavia t.d.), var det liten grunn til å reagera så sterkt som ein gjorde her. I Frankrike var det knappast fleire (eksekverte) dødsdomar enn i vesle Noreg. Det landet hadde og sloppi etter måten lett frå krigen. Danmark hadde kan henda endå fleire likvidasjonar utførde av motstandsmenn, men rettsoppgjeret var mildt.  Glattraking av tyskartøser og internering av dei var ein folkesport så vel i Frankrike som Noreg. Korleis det var i Danmark, veit eg ikkje.  

(Innlegget ble redigert 30.04.12 09:50)

sirplus
sirplusInnlegg: 1354
30.04.12 10:34
valoto: Noreg hadde under 4 millionar ibuarar og over 98 000 saker.

Årsaken til dette kan like gjerne være nettopp det Baldviking hevder - folk ble stilt for retten i steden for å bli lynsjet av mobben.

+SirPlus+

valoto
valotoInnlegg: 7919
30.04.12 10:43
sirplus: Årsaken til dette kan like gjerne være nettopp det Baldviking hevder - folk ble stilt for retten i steden for å bli lynsjet av mobben.

Dei vart nok det òg, jfr. likvidasjonane i krigens sluttfase og like etterpå- Likvidasjonane er også eit tabuemne, og ingen vart straffa for dei.. Her er mykje å rydda opp i. Når det gjeld tyskartøsene, er det delvis gjort. 

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
30.04.12 10:46

I følge wiki var de 10.000 provosoriske henrettelser i frankrike uten lov og dom (eller 100.000 om man skal tro vichytilhengerene) og 1500 dødsdommer i rettsoppgjøret etter krigen...

http://en.wikipedia.org/wiki/Vichy_France#The_Purges

Ellers tror jeg man skal være veldig forsiktig med å bruke Folk og Land som kilde på i hvilken grad rettsoppgjøret etter krigen var rettferdig. Den avisen ønsket som kjent noen helt andre på tiltalebenken...

(Innlegget ble redigert 30.04.12 10:49)

valoto
valotoInnlegg: 7919
30.04.12 11:07
franzsigel: I følge wiki var de 10.000 provosoriske henrettelser i frankrike uten lov og dom (eller 100.000 om man skal tro vichytilhengerene) og 1500 dødsdommer i rettsoppgjøret etter krigen...

Frankrike hadde 15 gonger så mange ibuarar. Når det gjeld likvidasjonar, er det vanskeleg å samanlikna, i ikkje noko av landa er tala endeleg fastsette. Kor mange av dei franske dødsdomane vart eksekverte? Det er spørsmålet. Så vidt eg veit, vart mesteparten omgjorde til fengselstraff - i Noreg, slik eg ha peika på, gjekk det i fleire tilfelle den andre vegen. Det er vel også nokså unikt? Trur ikkje ein kan finna eit liknande døme frå Frankrike. Og i 1946-47 var det vel slutt på så godt som all rettsforfylging i krigens spor når ein ser bort frå jødesakene.  Talet på opna saker i Frankrike har truleg ikkje vori større enn dei 98 000 norske, men detaljkunnskap har eg ikkje. Er delvis skuld i at ein har byrja samanlikna med andre land, men rett bør vera rett korleis enn enn gjer det andre stader, og det norske rettsoppgjeret hadde lite med vanleg europeisk rettsoppfatning å gjera. 

(Innlegget ble redigert 30.04.12 11:09)

baldviking
baldvikingInnlegg: 22331
30.04.12 11:56

Selvsagt må en sammenligne med andre land på samme tid. Og sammenlignet med f.eks oppgjørene etter mange av borgerkrigene på samme tid (Finland, Sovjetunionen, Spania), sammenlignet med selvtekten i f.eks Frankrike som er nevnt i tråden, og sammenlignet med folkedomstolene i Sovjetunionen og Tyskland på 30-tallet, fremstår det norske rettsoppgjøret som noe som peker fremover, mot mer rettstat, mer beskyttelse av individet og antagelig noe vi kan være ganske stolte av. Å sammenligne med i dag blir litt søkt. Det sier oss lite/ingenting om hvorfor rettsoppgjøret fant sted, under hvilke forhold eller i hvilken samtid.

baldviking
baldvikingInnlegg: 22331
30.04.12 12:00
Terten_4: De kunne kanskje ha lært noe av Eirik Håkonsson som ga mange av Jonsvikingane grid (amnesti) etter slaget ved Hjørungavåg på slutten av 900 tallet.

Mente Eirik Håkonsson og Jomsvikingene at de slåss for ulike samfunnsystem? Hvis ikke blir sammenligningen litt søkt. Overklasse som slåss om den samme makten i det samme samfunnet har selvsagt all interesse av å gi hverandre grid, mens grupper som vet at de vil gå under ved et nederlag har et helt annet behov for å grunngi og dermed befeste, en seier i etterkant.

justanothername
justanothernameInnlegg: 14323
30.04.12 18:59
valoto: Noreg hadde under 4 millionar ibuarar

Rundt 3 millioner faktisk.

tikk
tikkInnlegg: 26778
30.04.12 19:30

Jeg skjnner ikke helt den store "omsorgen" for mennesker som selv satte til side alle rettsprinsipper og menneskerettigheter. Nazistene fikk en langt bedre behandling enn de fortjente.

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
30.04.12 20:28
tikk: Jeg skjnner ikke helt den store "omsorgen" for mennesker som selv satte til side alle rettsprinsipper og menneskerettigheter

Det sies vel at over 10% av den norske befolkning sympatiserte med "feil side" under krigen.

Noe som gjorde at Norge hadde relativt flere kollaboratører enn de fleste andre land (I Nederland og Flandern var det vel enda verre), som igjen forklarer hvorfor såpass mange nordmenn ble rettsforfulgt etter krigen. Det var rett og slett fryktelig mange å forfølge...

Så rettsoppgjøret har utvilsomt skapt mye bitterhet blant de mange som ble rammet. Man trenger ikke lese så veldig mange utgaver av NS-avisen "Folk & Land" for å skjønne det.

Og mistenker at denne bitterheten i enkelte familier har blitt brakt videre til nye generasjoner, noe jeg tror kan være den eneste logiske forklaringen på det ekstreme Arbeiderparti-hatet man ser hos enkelte nettdebattanter.

For ordens skyld så er det ingenting som tyder på at det gjelder noen av de som har skrevet i denne tråden...

(Innlegget ble redigert 30.04.12 20:28)

valoto
valotoInnlegg: 7919
30.04.12 21:18
franzsigel: Så rettsoppgjøret har utvilsomt skapt mye bitterhet blant de mange som ble rammet. Man trenger ikke lese så veldig mange utgaver av NS-avisen "Folk & Land" for å skjønne det.

Dei 98 000 hadde vl stort sett familie, slik sett kan ein rekna med at innpå 300 000 vart råka av rettsopggjeret på ein eller annnan måte. Familieforsytaren vart fengsla og/eller straffa på annan måte (mista jobb, tenestebustad. statborgarlege rettar  osb).  Straff skal gjerne ha preventiv verknad, når det galdt rettsoppgjeret, var der inga fåre for gjentaking - hemnmotivet sigra nok over jusen, difor støtte ein seg på provisoriske anordningar og lover med tilbakeverkande kraft. 

(Innlegget ble redigert 30.04.12 21:20)

tikk
tikkInnlegg: 26778
30.04.12 22:24
valoto: Straff skal gjerne ha preventiv verknad, når det galdt rettsoppgjeret, var der inga fåre for gjentaking -

Si ikke det! Men kanskje det var preventivt overfor andre? Halve Europa var okkupert av Sovjet som var i ferd med å sette inn sine marionettregimer. Kommunistene hadde opparbeidet seg en stor tillit for sin motstandskamp mot nazistene, men de var utvilsomt rede til å ofre landet sitt for "den hellige saken" dersom det skulle komme til konflikt. Den kalde krigen var under oppseiling.

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
30.04.12 23:32
franzsigel: Og mistenker at denne bitterheten i enkelte familier har blitt brakt videre til nye generasjoner, noe jeg tror kan være den eneste logiske forklaringen på det ekstreme Arbeiderparti-hatet man ser hos enkelte nettdebattanter.

Den kjøper jeg ikke med første øyekast. Nettdebattantene er for unge, man har ikke noe indikasjon på at besteforeldrene kjempet på feil side og om krigen først dras opp så er det arbeiderpartiets mangledne forsvar av norge som blir kritisert.

 

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
01.05.12 00:44

Og om man leser litt i Folk & Land vil man finne nøyaktig de samme beskyldningene og den samme ordlyden om Arbeiderpartiet og dets manglende forsvar, samt regjeringen som stakk av med halen mellom beina og rømte til England....

Selvfølgelig vil de fleste nettdebattantene ha plukket opp dette fra andre nettdebattanter. Men føler meg temmelig sikker på at disse argumentene originalt fant veien til nettet fra NS-familier. For de kommer knapt fra mainstream media eller mer tradisjonelle AP-motstandere som Høyre...

(Innlegget ble redigert 01.05.12 00:50)

justanothername
justanothernameInnlegg: 14323
01.05.12 02:13
franzsigel: En meget kort biografi av Suhr med bilde på side 62 her. Dessverre ingen info om hva mannen egentlig ble dømt for.
[Slettet]

(Innlegget ble redigert 22.04.20 10:13)

valoto
valotoInnlegg: 7919
01.05.12 09:14
justanothername: Suhr came to Norway in
1927 and worked as a fitter in a
Norwegian firm, until he in March 1943
was drafted by force as an intepreter to
the Sipo in Oslo.

Er ikkje vidare god i engelsk, men trur eg skjønar at  montøren Suhr nærast vart tvinga til å arbeida som tolk...? At det skulle enda med dauden, hadde han vel aldri kunna ha tenkt seg.

Heilt på sida; men frå Sovjet har ein eit døme på ein som to gonger vart dømd, men då av motsette grunnar: Viktor Semjonovitsj Abakumov var  generaloberst i tryggingstenesta og nådde å verta minister for den statlege tryggleiken då han vart dømd til fengselsstraff for liv i overdriven og uforklårleg luksus og for å ha vori for slapp i tenesta (i samband med opprydding i Leningrad)  under Stalin. Så vidt sloppen ut av fengslet vart han mura inn igjen av Khrusjtsjov som no fekk han dømd til dauden for å ha vori for ihuga i tenesta i samband med den same oppryddinga i Leningrad. Abakumov vart skoten 19.desember 1954 - hovudgrunnen var nok at han ikkje var på Khrusjtsjovs side i kampen om makta. 

(Innlegget ble redigert 01.05.12 09:32)

tikk
tikkInnlegg: 26778
01.05.12 10:47
valoto: Heilt på sida; men frå Sovjet har ein eit døme på ein som to gonger vart dømd, men då av motsette grunnar: Viktor Semjonovitsj Abakumov var generaloberst i tryggingstenesta og nådde å verta minister for den statlege tryggleiken då han vart dømd til fengselsstraff for liv i overdriven og uforklårleg luksus og for å ha vori for slapp i tenesta (i samband med opprydding i Leningrad) under Stalin. Så vidt sloppen ut av fengslet vart han mura inn igjen av Khrusjtsjov som no fekk han dømd til dauden for å ha vori for ihuga i tenesta i samband med den same oppryddinga i Leningrad. Abakumov vart skoten 19.desember 1954 - hovudgrunnen var nok at han ikkje var på Khrusjtsjovs side i kampen om makta.

Ja. Det var nok ikke lett å alltid være på den rette siden i foholdt til diverse psykopater i den kommunistiske partiledelsen. Ingen har vel drept så mange kommunister som Stalin. Mange av ofrene ropte sogar "leve Stalin" i det de ble skutt. De trodde selv de ble skutt av forædere og ikke av "onkel" selv.

franzsigel
franzsigelInnlegg: 15185
01.05.12 11:46
franzsigel: Mulig man kan finne noe i denne boken? http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1243

Etter å ha tatt en kikk på googles boksøk ser det ut som Suhr har fått 2 sider Berit Nøklebys bok "Krigsforbrytelser".

Dessverre lite nytt å hente på de få linjene man kan lese fra Google, men kanskje en tur på biblioteket kan kaste litt mer lys på denne saken.

Må innrømme jeg har blitt litt nysgjerrig på hva Suhr egentlig har gjort som endte med dødsstraff (selv om jeg føler meg relativ sikker på at det koker ned til deltakelse i tortur, som de fleste andre dødsdommer som ikke handler om direkte drap).

justanothername
justanothernameInnlegg: 14323
01.05.12 17:39
franzsigel: Må innrømme jeg har blitt litt nysgjerrig på hva Suhr egentlig har gjort som endte med dødsstraff (selv om jeg føler meg relativ sikker på at det koker ned til deltakelse i tortur, som de fleste andre dødsdommer som ikke handler om direkte drap).

Det høres logisk ut, men det er litt rart at det er nevnt som årsak for andre, men ikke for ham. Vet noen om hva som er offentlig av dokumenter fra dommene og om noe er tilgjengelig online?

(Innlegget ble redigert 01.05.12 17:45)

Terten_4
Terten_4Innlegg: 3236
01.05.12 18:21

Ja, dette saken virker interessant. La oss undersøke Suhr saken nærmere. Mulige kilder er kanskje Berit Nøkleby og Justisdep. Jeg kan sende en mail til Justisdep.

justanothername
justanothernameInnlegg: 14323
01.05.12 18:35
Terten_4: Ja, dette saken virker interessant. La oss undersøke Suhr saken nærmere. Mulige kilder er kanskje Berit Nøkleby og Justisdep. Jeg kan sende en mail til Justisdep.

Fant noe i Aftenposten (aftenutgaven) 24. sept 1946. Har den desverre ikke i copy-paste mulig utgave, men torturist-teorien var riktig.

Han ble tiltalt sammen med Josef Schamper, kriminalsekretær i Sipo (det tyske sikkerhetspolitiet), så jeg antar han var tolk for ham. Det dreier seg om flere forhold på Viktoria Terasse som innvolverer grov tortur (jernstenger, lærpisk, utslåing av tenner, benklemmer osv osv. med store og varige men for ofrene) og så vidt jeg ser (minst) ett tilfelle av å ha (vært med på?) å ha skutt en person under arrestasjon.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg