Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Gunnar Knudsen og historiekunnskapar

NYTT TEMA
Langveg
LangvegInnlegg: 15919
09.08.13 21:44

VGN fortel at Høgre og Frp får pengar frå eit fond for sjøfolk skipa av ein "venstrehøvding". Denne hovdingen syner seg å vera ingen ringare enn Gunnar Knudsen, Noregs beste statsminister. Så dårleg står det altså til med historie- kunnskapane at avisa meiner det er naudsynt å forklara i eit heilt avsnitt kven Gunnar Knudsen var. Det var i Gunnar Knudsens to statministerperiodar at det verklege vart fart på Noreg (fossekraftt, dampskip etc). Resultata var tydelege å sjå på Nasjonalutstillinga på Frogner i 1914! Dessutan gjorde Gunnar Knudsens og Casteberg sosiallovgjeving at Noreg kom fremst på området i Europa, og kvinner fekk røysterett.

Eller er det slik at den sosialdemokratiske skulen med vilje har redusert Gunnar Knudsen? Det er han som bør få ein statue utanfor Stortinget ikkje danskekongen. Christian Fredrik. Har eg rett når eg hevdar at Ap har vilja reservera tittelen landsfader for tvilsame, lyseraude personasjar som Gerhardsen?

Vår einaste verkelege landsfader til no er Gunnar Knudsen. 

(Innlegget ble redigert 09.08.13 21:48)

Tordenskjold3
Tordenskjold3Innlegg: 16002
09.08.13 22:10

Enig, men det stammer vel fra gammelt av. Tviler på at dagens skolebøker sier mye om Einar Gerhardsen.

Diclotican
DicloticanInnlegg: 6409
10.08.13 16:27

Langveg

Nå vet ikke jeg hvilken "Historiebøker" du hadde på skolen - men de fleste med litt kunnskap om norgeshistorien etter 1850 - vet jo at Gunnar Knudsen sine to perioder som Statsminister var en brytningstid for Norge - der man satte fart på slike ting som fossekraften, med hjemfallsrett og det hele - at Norge gikk fra og være en seilnasjon til og bli en damnasjon - og dertil en nasjon som i løpet av relavtivt få tiår, gikk fra og være en i hovedsak jordbruksnasjon, til å bli en industrinasjon, selv om det også førte med seg nye problemer som måtte besvares av nye regjeringer også etter Knudsens bortgang...

Og ja, Casbergs sosiallovgivning var absolutt førsteklasses i en periode der man ellers hadde en sosiallov som i beste fall var mangelfull - i verste fall direkte usosial og reaksjonært..  Vi har mye og tatte gamle Venstre for - når det gjelder utviklingen av sosial-lovgivningen utover på 1800 og 1900 tallet...

Og både den store utstillingen i Oslo i 1914, som var viste frem Norge i grunnlovsårhundret - som en moderne nasjon med opptimisme og med stolthet og ett potensiale for utvikling - men dette var også året da tordenskyene fra Europa begynte og vise seg - og i løpet av noen knappe sommermåneder, skulle en krig starte, som gikk inn i historien som den 1 verdenskrig..

Ingen har "redusert" Knudsens plass i historien - i alle fall ikke de jeg hadde i historiefaget reduserte knudsens plass i historien - men jeg kan ha vært heldig..

Einar Gerhardsen var helt for mange i mellom, og spesielt i etterkrigstiden da han var statsminister for en periode der Norge måtte bygge opp igjen samfunnet etter 2 verdenskrig - og hans mindre heldige sider - ble vel for det meste tilgitt av de som var hans samtidige - dog har visse "reaksjonære" krefter i ettertid forsøkt og male Gerhardsen i dårligst mulige farger - i ett forsøk på og male hele etterkrigstidens periode i dårlige farger..  De hadde vel helst ønsket at klasse-samfunnet og de kraftige politiske motsetningene som var i Norge før 1939 til og komme tilbake for fullt etter krigen...

Diclotican

Langveg
LangvegInnlegg: 15919
10.08.13 17:58
Diclotican: der Norge måtte bygge opp igjen samfunnet etter 2 verdenskrig -

Det er ei av mange tvilsame sanningar. Tyskarane hadde sett  i gang mange store arbeid i Noreg; infrastruktur og industri. Øydeleggingane galdt i hovudsak tettstader i Nord-Noreg. Under krigen var det full sysselsetting og stor aktivitet på mange omkverv.  Kva vart til dømes attereist i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger? 

Diclotican
DicloticanInnlegg: 6409
10.08.13 20:32
Langveg: Det er ei av mange tvilsame sanningar. Tyskarane hadde sett i gang mange store arbeid i Noreg; infrastruktur og industri. Øydeleggingane galdt i hovudsak tettstader i Nord-Noreg. Under krigen var det full sysselsetting og stor aktivitet på mange omkverv. Kva vart til dømes attereist i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Langveg

Tyskere hadde startet mye industriutbygging i Norge - det er riktig. Men igjen var dette basert på planer de tok over fra den lovlige regjeringen som befant seg i London.. Det forelå planer fra den LOVLIGE regjeringen som gikk helt tilbake til 1933, om utbygging av industri, utbygging av veier og kraftverkbygging som pga den økonomiske situvasjonen på 1930 tallet stoppet opp, eller ble kraftig redusert. Arbeidsledigheten i Norge på 1930 tallet var ganske høy, med store sosiale problemer og en radikalisering av arbeiderklassen som bare utbruddet av 2 verdenskrig hindret i kunne ha ført til revolusjonsforsøk.. Noe man etter krigen glattet over i forsøket på og samle landet under det samme flagget og under de samme parolene om å bygge opp ett nytt og bedre samfunn på ruinene av 2 verdenskrig...

Nord-Norges ødeleggelser var ganske massive - og det var i alle fall 2 fylker som var svidd av totalt etter krigens slutt - der begge parter i konflikten tyskere og russere hadde gjort sitt beste for å hjelpe til med å ødelegge for sivilbefolkningen.. Men resten av Norge var ikke akkurat sluppet unna så billig de heller - de største byene i Norge hadde fått kjent krigen på nært hold de også - dog skal det sies, de største byene i Norge slapp "billig" unna i forhold til lengre ned på kontinentet.... Men at Norge var rimelig skadeskutt etter 5 år med okkupasjon - og utstrakt "Plyndring" fra okkupasjonsmaktens side under hele okkupasjonen er det ingen tvil om.. Den Tyske Whernemacten var ikke alltid så vennlig innstilt - og det var nok av småbyer og småsteder oppover norskekysten som kunne skrive under på at den tyske okkupasjonen kunne bli smertefull - med småbyer som Telavåg i spissen.. Der hele byen ble svidd av, mennene sendt i KZ leire - barn og ungdom under 16 år sendt på barnehjem - og kvinnene sendt i kvinneleir enten i Norge - eller i Tyskland..  Og dette skjedde etter ordre fra den SIVILE administrasjonen med Terboven i spissen.

Under krigen var det så full sysselsetting som man kunne få det, det er riktig - men det var fordi tyskere ikke akkurat hadde planer om å reise ut av landet med det første -og mye av byggingen som ble gjennomført under 2 verdenskrig, var mer basert på nødvendigheten av baser, blant annet til Luftwaffe for bombing av britiske mål - en av sysselsetting for sivilbefolkningen....

Når det gjaldt gjennoppbygging i Trondheim, Oslo Bergen og Stavanger - så snakker du egentlig mot bedre vitende - i Oslo måtte det bygges mye opp igjen etter 2 verdenskrig, etter at alliert bombing av blant annet Victoria Terasse ikke førte til annet en at boliger rundt Victoria Terasse ble ødelagt - og Victoria Terasse fortsatte og fungere som Gestapo sitt hovedkvarter helt til krigens slutt.. Deler av akerhus festning fikk tildels alvorlige skader da ett fangeskip ble sprengt ved kaia i 1944 - noe som også førte til at vinduer i over 3km omkrets ble knust til småbiter under trykket fra eksplosjonen - samme skjedde forøvrig med ett ammunisjonsskip ved bryggen i Bergen.... Så har vi skadene som ble påført Trondheim i forbindelse med forsøkene på og bombe ubåt-basen som lå der.. Men mye takket være at ubåtbasen var særdeles solid bygget førte det ikke annet til at nabolaget ble lagt flatt - men ubåtene lå trygge - ubåtbunkeren står der forøvrig den dag i dag - rett og slett fordi det ikke "lønner" seg og få det sprengt bort, og var ett av Norges største lagerhaller til langt ut på 1970 tallet!.. Deriblant har Posten hatt lokaler der...

Stavanger fikk vel sine sår under krigen den også - selv om jeg ikke er så sikker på hvilken skader det var...

Men og påstå at tyskere var til det positive i Norge under 2 verdenskrig er i beste fall revisjonisme - i beste fall løgn.. De fleste arbeidsoppgaver som ble gjennomført av tyskere, var oppgaver som allerede var underveis under den lovlige regjeringen i Landet - eller en videreføring av dennes planer..

Og forøvrig - skjedde mye av "arbeidsoppgavene" I Nord-Norge også ved hjelp av SLAVEARBEIDSKRAFT, fra Sovjet-Russland og Jugoslavia.. Og de døde da også som fluer, krigsfanger og andre som av ymse årsaker ble sendt til Norge, og bokstavelig talt jobbet seg i hjel her oppe... Ofte under brutale forhold, dårlig mat, dårlige klær, spesielt vinterstid - og ofte om ikke som oftest særdeles brutalt behandlet av sine fangevoktere - som etter krigens slutt, og diverse dokumenters frigivelse ettersom tiden gikk - nordmenn i tysk uniform.. Og nordmennenes behandling av sovjetiske og jugoslaviske krigsfanger, sto ikke noe tilbake i ondskap og jævelskap en det tyskere eventuelt hadde stått for.. Snarere tvert imot måtte ofte tyskere inn for å "korrigere" oppførselen til fangevoktere, da de ofte bare førte til unødvendige dødsfall..  ja de skulle dø - men ikke unødvendig..

Diclotican

justanothername
justanothernameInnlegg: 12831
12.08.13 17:56
Diclotican: Nord-Norges ødeleggelser var ganske massive - og det var i alle fall 2 fylker som var svidd av totalt etter krigens slutt

Tror ikke helt du kjenner til Nord-Norges geografi....

De som ble svidd av var så godt som hele Finnmark, samt det nordligste av Troms.

http://krigshistorisklandskap.blogspot.no/2010/10/tvangsevakueringen.html

Diclotican
DicloticanInnlegg: 6409
12.08.13 18:45
justanothername: Tror ikke helt du kjenner til Nord-Norges geografi....
De som ble svidd av var så godt som hele Finnmark, samt det nordligste av Troms.
http://krigshistorisklandskap.blogspot.no/2010/10/tvangsevakueringen.html

Justanothername

Mulig det - mulig det - men poenget mitt er uansett geografikunnskaper at tyskere svidde av Finnmark - og deler av andre fylker - og det er ikke uriktig og påstå at nedbrenningen av de nordligste delene av Norge skjedde over flere fylker - i og med at det nordligste av troms også ble svidd av i forsøket på og bygge opp nok ingenmannsland mellom seg og de sovjetiske styrkene som marsjerte inn i 1944... 

Det er heller ingen tvil om at de tyske okkupasjonsstyrkene var forbredt på og sette fyr på andre fylker, dersom de sovjetiske styrkene hadde fått ordre fra Stalin om å marsjere sørover for å ta for seg mer av de tyske styrkene.... Det ble gjort forbredelser til å sette fyr på mer en bare de nordligste delene av Troms - slutten av krigen, den generelle forståelsen om at krigen var i ferd med å slutte samt at de sovjetiske styrkene trengtes mer andre steder følte til at de tyske styrkene fikk ett pusterom vinteren 1944-45 og man fikk en ganske ordnet overgivelse av de tyske styrkene til det "allierte kontrollråd" som hadde til oppgave og avvæpne de tyske styrkene, ødelegge utstyret - og sende dem hjem.. De norske myndighetene fikk ikke full kontroll over det norske territoriet før i August 1945 - selv om vi alle kjenner til bildet der en representant for den tyske okkupasjonsmakt formelt overgav seg til en representant for Milorg...

Diclotican

Klikk for å gå tilbake til toppen