Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Holocaust etter jødene og sigøynerne

NYTT TEMA
Up-the-ra
Up-the-raInnlegg: 3892
10.11.14 21:42

Som vi alle vet så var nazistenes planer å begynne på de slaviske folkeslagene så snart jobben med å utrydde jødene og sigøynerne var unnagjort. Men gjaldt disse planene også de ikke-slaviske folkeslagene i Øst-Europa? Jeg tenker da blant annet på ungarere, rumenere og folk på Baltikum. Hitlers planer om lebensraum for tyskerne ville jo kunne bli forkludret av disse folkeslagene selv om de slaviske folkene ble borte?

I Goebbels dagbøker skriver han om de baltiske folkene at tyskerne kan bruke dem i krigen mot Sovjetunionen, men at Tyskland ikke må ha noen illusjoner om at disse er deres venner - så snart Sovjetunionen er beseiret vil de nok rette geværene mot Tyskland. Er dette et hint mot at estere, latviere og litauere skulle møte samme skjebne?

(Innlegget ble redigert 10.11.14 21:43)

Diclotican
DicloticanInnlegg: 6409
12.11.14 03:55

 

Up-The-Ra

Det er er ikke så mange som tviler på at nazistenes planer gikk langt videre en bare og ta seg av sigøynere og jøder - og andre umiddelbare folkeslag som nazistene ønsket og ta livet av - bare i de områdene i sovjetunionen som ble okkupert, hadde nazistene jo planer om å utrydde mer en 30 millioner mennesker - gjennom utryddelser, eller gjennom arbeid og sult. Rosenberg som var en slags politisk guru for NSDAP, uttalte flere ganger at det beste hadde vært om rundt 30 millioner russere hadde blitt myrdet - utryddet for å gi plass til den germanske folkestammen, dvs i første rekke tyskere, men også andre germanske folkestammer som i følge nazismen kunne brukes til og germanisere øst-europa i god nok grad.. Da spesielt nord-vest Europa - der man mente at den germanske "rasen" var verdifull nok til at man kunne "omplante" dem i øst-europerisk jord..

Ungarere og Rumenere hadde nok til nød fått kommet gjennom nåløyet - i og med at de allerede var med og kjempet mot Sovjetunionen på østfronten - de fleste hadde jo blandede erfaringer med Sovjetunionen i mellomkrigstiden - og var om ikke akkurat førsteklasses krigsmateriale (Noe tyskere kom til og kjenne til i Stalingrad, da den delen som var holdt av rumenske soldater totalt falt sammen da Sovjetunionen begynte sin innsirkling av byen i 1942-43) men de ble flittig brukt - og sloss godt fra seg til tross for dårligere utstyr og kanskje også manglende moral...    De var også styrt av facistiske regjeringer som mer eller mindre frivillig hadde valgt og støtte seg til Hitler, da deres interesser falt sammen - kampen mot Sovjetunionen... Både Ungarn og Romenia hadde jo få år før mistet landområder til Sovjetunionen - eller mistet territorier til naboland - Romania mistet deler av sitt territorie til Sovjetunionen, og til nabolandet Bulgaria - Ungarn mistet Transilvania til Romania osv osv.... Polen mistet alt da Tyskland og Sovjetunionen delte landet mellom seg - og de baltiske statene ble svelget først av sovjetunionen - siden av Tyskland - for så å falle tilbake til Sovjetunionen, og ikke få friheten før i 1993....

Hitlers planer om Lebenraum i Øst - var egentlig ganske difuse - det eneste som var sikkert var at Polen og Sovjetunionen lå farlig ann - selv om ingen tok Hitler spesielt seriøst i hans Main Kampf - bortsett fra de som våget og lese hele boken - og oppdage at hans politiske gangsyn ikke var så ille som de trodde - og han bevist gjennom hele sin politiske karriære hadde jobbet for å få det gjennomført - helt siden 1925 - og frem til krigsutbruddet i 1939 så var det få, for de som hadde klart og lese boka fra perm til perm som tvilte på at Hitlers planer var mer en teori i en bok...  Tysklands håndtering av Polen - der man delte landet i to - i en del som ble germanisert - og der den polske befolkningen grovt ble delt i en "germansk" del - og en "polsk" del - den polske ble sendt til det såkalte guvermentet - ledet av Hans Frank - som var en ganske ondskapsfull mann, som gang på gang klaget over galskapen når titusenvis av polakker ble sendt på toget østover - uten at man hadde planlagt noe som helst for de som kom frem....  Og dette var før jødene fra resten av Tyskland og det øvrige Europa begynte og komme til general-guvernmentet på toppen av alt det andre....

Dr Gobbelt hadde sine planer for hva som kunne skje - det er det ingen tvil om - og han hadde ett ganske kynisk forhold til sine kampfeller i øst-europa - og han mente i fullt alvor at når krigen mot sovjetunionen var vunnet - kunne de rette geværene mot Tyskland - noe som jo måtte stoppes før det kunne gjennomføres,...  Men han hadde ikke Hitlers støtte der - i løpet av krigen forsøkte Dr Gobbels og gjøre Hitler oppmerksom på det problemet der - uten at Hitler hørte noe mer på han av den grunn - og han fikk vel egentlig beskjed om å holde opp med disse fikse greiene sine.. Og overla krigingen til Hitler... Og fortsette den gode jobben med propaganda...

Det var mange små og store i Nazi-Tyskland som drømte om hva som skulle tilkomme øst-europa etter krigen - og de fleste var overbevist om at Tyskland ville vinne krigen - selv etter Stalingrad - da kanskje mer ut fra desperasjon en ut fra realistisme...   Men disse små og store ledere som drømte om ett Stor-Tyskland som skulle dominere det Europeriske kontinentet - og skalte og valte med befolkningen der som de ønsket - etterlo seg ganske mye papirer om planene som de ønsket gjennomført..

Som planene om å utvikle øst-europa, og da spesielt jordbruksområdene i Polen og Ukraina til enorme jordbruksområder for det stortyske samfunnet - selvsagt etter at de fleste som ikke kunne brukes som slaver hadde blitt utryddet - eller jagd over Ural-fjellene - der tyske militære styrker kunne stasjoneres - for å holde russere som overlevde stangen... Hitler selv drømte om "Ural-bombere" som skulle fly fra flybaser i de okkuperte områdene i øst - til områder der opprørsgrupper holdt til på andre siden av Ural - for å bombe fienden sønder og sammen..... Ja - det var den sammen mannen som drømte om å bygge New-York bombere - som skulle brukes til og sprenge en tysk atombombe over nevnte by... Som heldighvis aldri ble noe av da de aldri kom noe nærme bomben - og new-york bomberen kom aldri ut av skisse-stadiet.... Heldighvis kan vi vel si.... 

Hele øst-europa skulle stilles til disposjon for det nye Stor-Germanske Riket - og det skulle gjennomføres folkevandringer i dette området etter krigens slutt som ikke hadde vært gjennomført siden 400 tallet.. Deriblant skulle en stor del av den skandinaviske befolkningen, med nordmenn og svensker i spissen, sendes via de store elvene i Europa - til Krimhalvøya - for å germanisere dette området for det tredje riket engang for alle..  Og de kunne jo bare gå inn i de hus og byer som allerede lå der - og ta ting i bruk - og bli utgangspunktet for en solid, germansk innslag i dette området - som både skulle bli ett viktig tysk støttepunkt for krigføring østover mot Kaukasus og senere inn i Asia (verdensherredømme lå ikke langt unna, om man hadde fått knust Sovjetunionen, og erobret oljefeltene i Baku) men også fordi man mente at klimaet i denne regionen var såpass behagelig sett fra skandinavisk ståsted - at det bare ville være en bous for de fleste...  Så kunne områdene i skandinavia som på denne måten hadde blitt folketom - bli erstattet av tysk overskuddsbefolkning - som jo kom til dekket bord - og kunne bygge ut støttepunkter som Trondheim, som skulle bli til Stor-Drontheim - med verdens største marinebase, og en by på 250.000 mennesker... (Minimumsanslag) Gamle Trondheim ble en dverg i forhold til den storbyen som tyskere planla i dette området...  4 felters motorveier av tysk standard skulle gå ut fra alle de norske byene - Oslo skulle bygges totalt om - i den formen nazistene syntes var så kledelig - og totalt germaniseres... For og si det slikt- Karl Johan ville bli småtterier i forhold til de paradegatene som tyskere planla for Oslo...

For mange millioner mennesker i øst-europa ville det være to ting som var klart - slaveri og sult - eller og bli drept på industriell måte - Heinrich Himmler - hadde store planer om å gjøre anlegget Auchwitz-Birkenau til ett anlegg som skulle kunne ta seg av mange flere en det som ble gjennomført så lenge leiren var i drift - og det skulle også være kjerneområdet for den økonomiske biten til SS - i og med at dette området skulle bygges ut til og inneholde mye industri som SS skulle stå i spissen for - drevet av slavearbeidskraft - og leid ut til tysk industrikonsern - slik som også ble tilfelle allerede under krigen der industrikonsern som IG-Farben fikk leie tusenvis, i løpet av krigen flere titusen mennesker som ble brukt til og bygge opp industri rundt leiren - der IG-Farben i sin tid tjente milliarder av dollar - på slavearbeidskraft - og det skulle gå over 50 år før IG-Farben, Siemens, Volkswagon og andre tyske industrikonsern endelig begynte og betale ut noen erstatninger - etter lange forhandlinger med både den vest-tyske staten, og etter 1989 den samlede tyske staten - og enda forsøkte IG-Farben og kutte ned på erstatningene til de overlevden i øst-europa - pga det var billigere og leve i Øst-Europa en i vest... Heldighvis ble dette så kraftig fordømt - at IG-Farben betalte ut erstatningene fullstendig og helt - selv om summen de tidligere fangene fikk lå langt under det som IG-Farben tjente på slavearbeidet de gjennomførte...  

At nazismen hadde ført til enorme lidelser i Øst-Europa, om Tyskland hadde vunnet krigen er det ingen tvil om desverre - barbariet i form av beinhardt slaveri for store deler av befolkningen hadde nok blitt normen - polakker og russere hadde ikke blitt de eneste som hadde endt opp som slaver - dette fordi det fantes flere i den slaviske språkfamilien som hadde blitt tauet inn som slaver om nazistene hadde fått det som de ønsket det....   Og at mange hadde blitt myrdet gjennom slavearbeid er det heller ingen tvil om - dette da millioner av mennesker, fra alle slags folkeslag jo ble myrdet i løpet av krigen...  Alfred Rosenberg, som var en slags politisk guru i det nazistiske partiet, hadde den formening at det beste var at 30 millioner russere skulle bli utryddet - for å gi plass til tysk jordbrukskolonier i Sovjetunionen - og da han fikk vite at over 2 millioner sovjetiske krigsfanger hadde blitt drept i løpet av 1941-44 - var han egentlig ganske fornøyd med det tallet - men klagde samtidig over at industrien i Tyskland var underbemannet i og med at de fleste menn som kunne brukes var sendt til fronten.. 

Det er egentlig ett godt spørsmål om de som kjempet sammen med Tyskland mot Sovjetunionen, hadde snudd geværene mot sine tyske kampfeller etter at krigen var vunnet - de fleste av disse lydrikene - Romania, Bulgaria, Ungarn, Slovakia osv var land hvis ledere var like kyniske som Hitler - og at noen av dem hadde ambisjoner om grenserevisjoner på bekostning av sine naboer - er det få som betviler... Spesielt gjelder dette land som Bulgaria og Romania - der Romania hadde tapt de nordligste delene til Sovjetunionen og de sørligste områdene til Bulgaria (Dobrudsja området) Romania hadde også vunnet ett stort område fra Ungarn i form av Transilvania som fremdeles har ett stort mindretall av etniske ungarere...  Og Romania tapte som sagt områder til Sovjetunionen - Bessarbia - som senere ble delt i Moldovia og Transibiria - (på andre siden av elven)  Moldovia og Romania har ytret ønske om nærmere forbindelse i og med at de fleste i Moldovia fremdeles er etniske rumenere - men hver gang har det blitt vetoet av Russland, som har interesse av og opprettholde status Que fremfor at de to landene skal samles til ett land..  Selv om flertallet i begge land ønsker det...

Ungarn, Romania, Bulgaria var tre land som alle hadde store forventninger om landmessige erstatninger for deres krigsinnsats - i alle disse tre landene ble befolkningen forespeilet store fordeler om de støttet tyskere mot det forhatte sovjetiske regimet - og det var vel noe av grunnen til at samtlige land hadde store styrker i Sovjetunionen under 2 verdenskrig...  Og tysk propaganda gav dem jo inntrykket av at de skulle bli erstattet, rikelig i form av territorier i Sovjetunionen - det var jo nok og ta av - områder som kunne utvikles til og bli viktige jordbruksområder for "hjemmefronten"... der folkeoverskuddet kunne flyttes...

Når det gjelder jordbruksprodukter - la vel Gøring mye av terskelen for fremtiden da han allerede i 1941-42 rensket det ukrainske jordbruket så godt det lot seg gjøre - til ett nivå der hundretusener av ukrainere gikk sultedøden i møte - og dette var vel noe av det som gjorde at motstanden mot den tyske okkupasjonen til slutt ble som den ble - til mareritt for den sivile befolkningen på landsbygda og i byene som oppdaget at de ble skvist - både av tyske styrker og irregulære partisanstyrker som var med og gjøre livet tøft under krigen.. Sa du ja til den ene - kunne du bli drept av den andre parten...  Og de som overlevde krigen kunne fortelle om ganske brutale overgrep selv fra sine egne..  Etter en eventuell seier - hadde neppe den ukrainske bonden blitt noe friere - snarere tvert imot - hadde den ukrainske bonden mest sansynlig bli dyttet ned i slaveri - og aldri kommet seg ut av slaveriet igjen - da en germansk overklasse skulle ta over planleggingen og utviklingen av hele dette området - store områder skulle bygges ut slik at Riket aldri skulle komme til og mangle mat lengre - og store deler av dette området skulle i tapper blir germanisert - dvs bebodd av germanske stammefolk - folk fra vest-europa - og tyskere - der egne tyske byer skulle være hubber i nettverk av jernbane og veiforbindelser - som hurtig kunne sende militære styrker og sivil handel fra en ende av Riket til den andre enden... Dobbeltsporet jernbane skulle gå fra Berlin til de ytterste kanter av dette riket - og det med tog i 2 etasjer...

Hva som hadde tilkommet folk i øst-europa - og da spesielt de som av ymse årsaker (tyskere selv hadde egentlig ikke noe definasjon på raser utover hva de ikke likte - de som endte opp på "tja" lister kunne fort oppleve og bli germanisert enten de ønsket det eller ikke - eller ramle ned som "slaviske" om de var uheldige som regel var det opp til hver enkelt "undersøker" i tysk uniform og definere deg som germaner eller slaver - var du germaner fikk du lov og fortsette og bo der du alltid hadde bodd - ble du definert som slaver - ble du ofte sendt til Generalguvermentet, med de konsekvenser det kunne få...

Estere, latviere og litauere var vel i skjæringspunktet fra ett ideoloisk ståsted - stygt oppblandet med slavisk blod - men kunne med litt "utrenskning" bli av grei germansk stammeblod de også - sett i lys av at de fleste også var rabide jødehatere, var det jo egentlig flere pluss i margen en minus... 

Diclotican

 

baldviking
baldvikingInnlegg: 22331
12.11.14 16:02

Rent for å avspore leser jeg Keith Lowes: Råskapens Europa, og får nok en gang bekreftet hvor mange etniske grupper som var i gang med å utrydde eller fordrive naboen i årene 1944-1949. 

For å spore på ser vi en utvikling under krigen i retning det stadig mer ekstreme. Antagelig hadde ikke nazistene noe gjennomtenkt, konkret eller gjennomførbart program for utryddelse av folkegrupper eller nasjoner i 1939, annet enn at de hatet jødene og at den tyske, militære eliten siden slutten av 1800-tallet hadde hatt et program for å ekspandere østover og fordrive slavere. 

GR1992enga
GR1992engaInnlegg: 1704
14.11.14 09:12
Up-the-ra: I Goebbels dagbøker skriver han om de baltiske folkene at tyskerne kan bruke dem i krigen mot Sovjetunionen, men at Tyskland ikke må ha noen illusjoner om at disse er deres venner - så snart Sovjetunionen er beseiret vil de nok rette geværene mot Tyskland

I Finland ble folk behandlet som kveg, av tyskerne. Generelt ble folk behandlet verre enn i Norge.

vatutin
vatutinInnlegg: 4345
14.11.14 22:26
GR1992enga: I Finland ble folk behandlet som kveg, av tyskerne. Generelt ble folk behandlet verre enn i Norge.

Dette visste jeg ikke.  

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 46297
15.11.14 09:43
vatutin: Dette visste jeg ikke.

Vis litt kildekritikk.

vatutin
vatutinInnlegg: 4345
15.11.14 22:25
BornOnThe4thOfJuly: Vis litt kildekritikk.

Ja det er kanskje på sin plass her.

Klikk for å gå tilbake til toppen