Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hamsun - tyskervennlig eller 'fullverdig' nazist?

NYTT TEMA
Pimp
PimpInnlegg: 2185
13.02.16 01:01

Hva mener folk om en av tidenes største norske diktere? Jeg har blitt fortalt at Hamsun var en eldre mann som beundret tysk system og kultur. At den nazistiske siden hans er propagandaskapt?

Etter å ha sett Hamsun-dokumentaren Guddommelig Galskap på NRK.no har jeg inntrykk av at han var tilhenger av den nazistiske ideologien på de fleste plan. En av 'ekspertene' i dokumentaren hevdet at "myten" om en aldrende og sinnssvak Hamsun var skapt av psykolog Gabriel Langfeldt som nettopp erklærte han som en mann med "varige svekkede sjelsevner".

Jeg leser også at noen mener at han var mer anti-britisk enn pro-tysk, men for meg virket det som at Hamsun forgudet Hitler og bl.a Goebbels som han sendte nobel medaljen sin til. 

(Innlegget ble redigert 13.02.16 01:01)

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
13.02.16 11:25

Det er skrivi side opp og side ned om "gåten" Knut Hamsun. Nokon gåte var han ikkje. Det heile kan summerast opp i fylgjande punkt:

1. Det var ikkje uvanleg med tyskvenelge kunstnarar før og under krigen (sjå siste innlegg på traden Filmpionerer som landssvikere på dette forumet. Først og fremst galdt det musikarar, men også fleire forfattarar sympatiserte med NS og var tyskvenlege.

2. Hamsun hadde ei negativ oppleving av USA i dei immigrantåra han levde der. Det kjem til uttrykk i blant anna "Fra det moderne Amerikas åndsliv" - der ein må oppfatta så vel moderne som åndsliv i nedsetjande meining. Paradoksalt nok talte og las han engelsk, men ikkje tysk.

3. Hamsun var av fallert (stor-)bondeslekt med ein sterk vørdnad for bondearistokrati og svivørdnad for byråkratar, moderne forretningsmenn og moderne hektisk storbyliv - dette godt i samsvar med den romantiske sida av fascisme/nazisme. 

4. Han vart dyrka som forfattar i Tyskland og oppnådde svært høge salstal der - i motsetnad til i Storbritannia. Han vart også dyrka av tyske politikarar. Møtet hans med Hitler har nok vorti framstilt på urett måte. Vørdnaden for Hitler vart i alle fall ikkje mindre etter det møtet. Det er og tvilsamt at han mislika Terboven som  person. Sonen Tore var tolk ved møte med Terboven. Kona hans var sterkt tyskorientert og tala framifrå tysk (fleire føredragsturnear i Tyskland).  Sonen Arild deltok aktivt på Austfronten.

5. Jødeforfylgingar som vart hovudankepunktet mot nazismen, var stort sett ukjende for Hamsun - i alle fall var han ganske visst  ikkje merksam på omfanget. Antisemittisme er ikkje eit element i diktinga hans.

6. Hans ynskje om tysk siger botna nok i ei romantisk førestilling om Tyskland i motsetnad til England-USA som han såg på som inkarnasjonen av alt det han mislika ved det "moderne" livet.

(Innlegget ble redigert 13.02.16 11:30)

cochisedied
cochisediedInnlegg: 11192
13.02.16 11:47
Pimp: En av 'ekspertene' i dokumentaren hevdet at "myten" om en aldrende og sinnssvak Hamsun var skapt av psykolog Gabriel Langfeldt som nettopp erklærte han som en mann med "varige svekkede sjelsevner".

Jeg er ikke i tvil om at "varig svekkede sjelsevner" ble brukt for å unngå at Hamsun ble dømt til atskillig hardere straff.  Det var et dilemma selvsagt - han hadde (etter lover og praksis) gjort seg skyldig i landsforræderi.  Men han var også en verdenskjent Nobelprisvinner - så de endte på den løsningen.

"På gjengrodde stier" er ikke min favorittbok av Hamsun - men den er ikke skrevet av en mann med "varig svekkede sjelsevner"!

Cochise- 

JudasT
JudasTInnlegg: 5731
13.02.16 12:19
cochisedied: Jeg er ikke i tvil om at "varig svekkede sjelsevner" ble brukt for å unngå at Hamsun ble dømt til atskillig hardere straff.  Det var et dilemma selvsagt - han hadde (etter lover og praksis) gjort seg skyldig i landsforræderi.  Men han var også en verdenskjent Nobelprisvinner - så de endte på den løsningen.

Stalins nære medarbeider, utenriksminister Molotov, fikk i 1944 greie på at den norske "regjeringen" i London planla å straffe Hamsun. Han ble opprørt og nærmest bønnfalt regjeringen om å skåne Hamsun. Den som hadde skrevet Markens grøde, Pan og Viktoria burde få leve i fred den tiden han hadde igjen.
Til det svarte "justisminister" Terje Wold med de udødelige ord: "Don't get too soft, mr. Molotov".
Dette sa han til Molotov, av alle!

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
13.02.16 15:31
cochisedied: han hadde (etter lover og praksis) gjort seg skyldig i landsforræderi

 

Å kalla Hamsun landssvikar byd på visse problem. Okkupasjonen og kapitulasjon av alle norske stridskrefter (10.juni-avtalen 1940, godkjend av øvstkommanderande for desse stridskreften, general Ruge) var eit faktum. For Hamsun og likesinna hadde konge og regjering stukki av til England og hadde ikkje lenger rådvelde over norsk territorium. Det var heller ikkje mogleg å halda fram krigen frå London når alle norske stridskrefter (Gesamte norwegische Streikräfte). .  hadde kapitulert og alle offiserar hadde skriv under på at dei ikkje skulle ta til våpen mot Tyskland eller gjekk i tysk fangenskap. Landssvikar er ein vel berre i krigssituasjonar eller når ein arbeidar som løynleg agent for ei framand makt.    Såleis kunne heller ikkje dei vedtaka Londonregjeringa gjorde, få  verknad i Noreg. Lover kunne ein jo ikkje laga av di Stortinget ikkje var samla. Det hjelper ikkje at Stortinget etter det tyske nederlaget vedtok nokre av desse londondekreta i lovs form og gav dei tilbakeverkande kraft. Det er ikkje i samsvar med Grunnlova. Mellom anna gjeld det dekret om at medlemsskap i NS var straffbart etter ein viss dato. Skuldingane mot Hamsun gjekk vel først og fremst på at han i skrift og tale arbeidde for okkupasjonsmakta – i og for seg ikkje ulovleg. Konkrete døme på angiveri ol. hadde ein vel ikkje. Medlemsskapen hans i NS var dessutan eit uklart  punkt, og som eg har peika på ovanfor, kan slikt medlemsskap reint juridisk ikkje reknast som lovstridig. Spørsmålet er ikkje først og fremst kvifor Hamsun ikkje vart dømd, men heller på kva juridisk grunnlag andre kunstnarar fekk fengselsstraff (Rolf Jakobsen, Åsmund Sveen, Kåre Bjørgen, Karl Holter, Cally Monrad, Signe Lund, David Monrad Johansen, Rolf Rasmussen (”Rulle”), Harald Damsleth, Søren Onsager, Wilhelm Rasmussen, Walter Fürst og Leif Sinding for berre å nemna nokre).

 

cochisedied
cochisediedInnlegg: 11192
13.02.16 18:56
Langveg: Å kalla Hamsun landssvikar byd på visse problem. Okkupasjonen og kapitulasjon av alle norske stridskrefter (10.juni-avtalen 1940, godkjend av øvstkommanderande for desse stridskreften, general Ruge) var eit faktum

Hva du - eller for den saks skyld jeg - mener om det som skjedde er en ting.  Jeg foretrekker å forholde meg til realitetene.  Jeg skrev at Hamsun var landsforræder etter lover og praksis

En diskusjon om kapitulasjonen, Elverumsfullmakten og om regjeringens påfølgende vedtak gjennom okkupasjonstiden var gyldige - vel, jeg tar ikke den nå.   Bare sagt at det var ting som selvsagt var "i strid med grunnloven" - men det kan også argumenteres at landet var i unntakstilstand, og unntak betyr her at de vanlige lover ikke gjelder.

La oss holde oss til tema - Hamsun -

 

Og ps:  bruk avsnitt!

Cochise-

 

(Innlegget ble redigert 13.02.16 18:56)

Pimp
PimpInnlegg: 2185
13.02.16 19:00

Da handler det mer om definisjonen og lovverket rundt landssvikere. Det var flere som var i mye mindre aktivitet med tyskerne som ble straffet hardere etter krigen. Uansett virker det som at alle her er enige om at Hamsun var mer enn tyskervennlig.

Pimp
PimpInnlegg: 2185
13.02.16 19:02
Langveg: 5. Jødeforfylgingar som vart hovudankepunktet mot nazismen, var stort sett ukjende for Hamsun - i alle fall var han ganske visst  ikkje merksam på omfanget. Antisemittisme er ikkje eit element i diktinga hans.

Tror du ikke en person som Hamsun var informasjonsøkende og oppdatert på det meste under krigen. I dokumentaren jeg nevner i åpningsinnlegget blir det nevnt at han fikk brev fra datteren sin i Tyskland under krigen. Hun fortalte om jødeforfølgelsen, men fikk til svar at hun måtte skrive om det store Hitler & co utrettet.

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
13.02.16 19:48
Pimp: Tror du ikke en person som Hamsun var informasjonsøkende og oppdatert på det meste under krigen.

Nei, faktisk ikkje. Han var 80 år gamal då krigen braut ut og tunghøyrd. Han høyrde og las nok berre det han ville høyra og lesa.

JudasT
JudasTInnlegg: 5731
13.02.16 22:44
cochisedied: Og ps:  bruk avsnitt!

Ikke enig. Jeg synes det er tungt å lese et innlegg med mange og umotiverte avsnitt, slik som ditt.
Et lite avsnitt, slik som dette (skift+retur), går da enda an, men store avsnitt (med tom linje i tillegg) synes jeg bare skal brukes i samband med et stort tankesprang - et helt nytt emne. Noe slikt fant jeg ikke i Langvegs innlegg.

justanothername
justanothernameInnlegg: 12702
13.02.16 23:06
Langveg: 6. Hans ynskje om tysk siger botna nok i ei romantisk førestilling om Tyskland i motsetnad til England-USA som han såg på som inkarnasjonen av alt det han mislika ved det "moderne" livet.

Tror også boerkrigen (rundt århundreskiftet) var et element i utviklingen av hans anti-britiske synspunkter.

De drev jo med konsentrasjonleirer og sånt jævelskap...

(Innlegget ble redigert 13.02.16 23:12)

baldviking
baldvikingInnlegg: 22331
15.02.16 00:11

Ifølge min eminente særoppgave om Hamsun fra tredjeåret på videregående hadde han helt klart meninger som ikke var fremmed for fascismen. Tyskvennlig var han i likhet med mange nordmenn. 

Nazisme var mer en ren, tysk greie som få utenfor Tyskland fikk noe dypt forhold til. Få norske Waffen SS frivillige og NS-medlemmer kalte seg nazister. Gobbels kalte seg nazist med stolthet. I Norge var kanskje de som sognet til Germanske SS Norge på den ene fløyen og Ragnarok på "motsatt" fløy de eneste radikale nazistene. 

(Innlegget ble redigert 15.02.16 00:13)

vif_support
vif_supportInnlegg: 7221
17.02.16 08:42

Før krigen beundret vel mange Hitler med sine store prosjekter, og som fikk folk i arbeid. I Norge var man langt mer skeptisk til Sovjet, spesielt etter angrepet på Finland. Fedrelandslaget, som var en anti-kommunistisk forening, og som enkelte mente hadde klare fascistiske trekk, hadde bla. folk som Fridtjof Nansen og Christian Michelsen som medlemmer. Foreningen ble vel også hoffleverandør av medlemmer til Nasjonal Samling. Folk flest visste vel heller ikke om ekstreme krigføring på østfronten.

Tror ikke Hamsun var noe mer eller mindre Nazist en noen andre pro-tyske, som det var mange av før/under krigen. Men han var en av Norges mest kjente, og måtte da selvfølgelig straffes. 

Andropov
AndropovInnlegg: 33425
17.02.16 19:55
JudasT: Ikke enig. Jeg synes det er tungt å lese et innlegg med mange og umotiverte avsnitt, slik som ditt.
Et lite avsnitt, slik som dette (skift+retur), går da enda an, men store avsnitt (med tom linje i tillegg) synes jeg bare skal brukes i samband med et stort tankesprang - et helt nytt emne. Noe slikt fant jeg ikke i Langvegs innlegg.

"burn"

cochisedied
cochisediedInnlegg: 11192
01.03.16 04:50
JudasT: Ikke enig. Jeg synes det er tungt å lese et innlegg med mange og umotiverte avsnitt, slik som ditt.Et lite avsnitt, slik som dette (skift+retur), går da enda an, men store avsnitt (med tom linje i tillegg) synes jeg bare skal brukes i samband med et stort tankesprang - et helt nytt emne. Noe slikt fant jeg ikke i Langvegs innlegg.

Vel - mange på dette og andre fora er uenig med deg.  Og jeg trenger ikke undervisning i hva som egentlig er reglene for bruk av avsnitt.

Men jeg gjør det for å gjøre innleggene mer leservennlige.  Vi er mange som finner lange innlegg uten "luft" slitsomme å lese.   På trykk er det enklere - på skjermen gjør det seg med et dobbelt linjeskift nå og da.

Ellers var tema Hamsun - vil du diskutere bruk av avsnitt har VGD et utmerket og aktivt språkforum...

Cochise-

 

JudasT
JudasTInnlegg: 5731
01.03.16 05:12
cochisedied: Ellers var tema Hamsun - vil du diskutere bruk av avsnitt har VGD et utmerket og aktivt språkforum...

Ja, jeg er enig i at du burde ikke ha begynt å kjefte om andres skrivevaner på dette delforumet.

cochisedied
cochisediedInnlegg: 11192
01.03.16 05:16
JudasT: Ja, jeg er enig i at du burde ikke ha begynt å kjefte om andres skrivevaner på dette delforumet.

Jeg slengte på en liten ps - du skrev et helt innlegg dedikert til dette.

Nå er det nok - dette er historieforumet, ikke en plass for rettskrivningsregler av det ene eller det andre slaget.  Jeg avstår fra videre kommentarer, hvis det da ikke dreier seg om Hamsun.

Cochise-

protus
protusInnlegg: 5510
15.04.16 04:33
Pimp: mer anti-britisk enn pro-tysk

Nazister hadde vel et viss respekt for UK når det skal sies.

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
15.04.16 17:21
protus: Nazister hadde vel et viss respekt for UK når det skal sies.

Men ikkje Hamsun. Han såg på den angloamerikanske verda som ikjøtinga av alt det verste han visste; "modernitet", byliv kutta av frå kontakt med naturen, byråkrati, ei verd full av kalde kremmarsjeler.

(Innlegget ble redigert 15.04.16 17:23)

justanothername
justanothernameInnlegg: 12702
15.04.16 22:25
Langveg: Men ikkje Hamsun. Han såg på den angloamerikanske verda som ikjøtinga av alt det verste han visste; "modernitet", byliv kutta av frå kontakt med naturen, byråkrati, ei verd full av kalde kremmarsjeler.

Endel av hans motvilje mot britene var vel gammelt, preget av boerkrigen, mener jeg å ha fått med meg.

protus
protusInnlegg: 5510
16.04.16 01:21
Langveg: byliv kutta av frå kontakt med naturen

Skjønner ikke dete helt ?

protus
protusInnlegg: 5510
16.04.16 01:21
justanothername: , preget av boerkrigen,

Boerne sympati i Europa er en sak, men var f.eks. Tyskland noe bedre ?

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
16.04.16 11:12
protus: Skjønner ikke dete helt ?

Hamsun fekk avsmak for det "moderne byliv" i emigranttida si i Sambandsstatane. Markens Grøde er vel det næraste han kom i utforminga av sitt idealsamfunn.

(Innlegget ble redigert 16.04.16 11:13)

Klikk for å gå tilbake til toppen