Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Russisk vikingfilm

NYTT TEMA
Langveg
LangvegInnlegg: 15899
02.01.17 21:57

29. desember hadde filmen Viking (Викинг) première over heile Russland. Han teiknar til å verta ein av dei største kassesuksessane i sovjetisk/russisk filmsoge. Det dreier seg om ein høgbudsjettfilm som regissøren Andrej Kravstsjuk har arbeidt med i seks år. Det interessante frå ein nordisk synstad er dei historiske hendingane han byggjer på: Vi er i Kievskaja Rus - Kievriket - seint i det 10. hundreåret. Etter at herskaren  Svatosljav 1. døyr vert sonen  den unge prins Vladimir (spela av Danila Kozlovsky) tvinga i eksil til Sverige for å sleppa unna sin svikefulle halvbror Yaropolk (Aleksandr Ustyugov), som har myrda hans andre bror Oleg (Kirill Pletnyov) og erobra Kievriket . Den gamle krigaren Sveneld (Maksim Sukhanov) overtalar Vladimir til å samla ein styrke av (svenske) vikingar som vert leidda av ein svensk høvding (spela av Joakim Nätterqvist), i von om å vinna att Kiev frå Yaropolk. 

Som ein skjønar, spelar vikingane her ei positiv rolle. Mine spørsmål i samanhangen gjeld  Sveneld som skal vera ein historisk helt. Kva veit ein om han og kva for kjelder byggjer ein på? Og søkte Vladimir verkeleg hjelp i Sverige?

Up-the-ra
Up-the-raInnlegg: 3892
02.01.17 22:51

Ikke bare søkte han hjelp i Sverige - han fikk hjelp av Håkon Jarl, som han var i slekt med, til å samle hæren. Om jeg ikke tar feil skriver Snorre om dette, men Vladimir omtales vel da som Valdemar. 

Ellers er det manglende fokuset på østerled i vikingetiden en sorgelig sak som viser hvor galt det kan gå når samfunnet i altfor stor grad lar samtidens politiske forhold speile historieforskningen. Den tette kontakten mellom Skandinavia og slaviske og baltiske grupper passet så altfor dårlig med fiendebildet, og da ble det både lettere og mer korrekt å fokusere på omgangen med vest-Europa. 

DrDrax
DrDraxInnlegg: 1126
03.01.17 09:07

Vladimir the Great (wiki):

Vladimir's father was prince Sviatoslav of the Rurik dynasty. After the death of his father in 972, Vladimir, who was then prince of Novgorod, was forced to flee to Scandinavia in 976 after his brother Yaropolk had murdered his other brother Oleg and conquered Rus'. In Sweden, with the help from his relative Ladejarl Håkon Sigurdsson, ruler of Norway, he assembled a Varangian army and reconquered Novgorod from Yaropolk.

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 09:31
Up-the-ra: Ikke bare søkte han hjelp i Sverige - han fikk hjelp av Håkon Jarl, som han var i slekt med, til å samle hæren. Om jeg ikke tar feil skriver Snorre om dette, men Vladimir omtales vel da som Valdemar.

Det er vel berre Snorre som hevdar dette. Dei russiske filmskaparane har tydeleg nok ikkje festa lit til den versjonen. I staden møter ein  Sveneld  som spelar den rolla Snorre gjev Håkon Jarl. - og som eg altså gjerne skulle vita litt meir om.

Om eit godt tilhøve mellom Russland og Skandinavia fortel også det at det russiske Vladimir vart dansk kongenamn:

Valdemar betyder "stormægtig". Svarer til det russiske Vladimir.
Dansk kongenavn.
Valdemar/Vladimir er slavisk/russisk. Vladi betyder herre, og mir betyder fred/verden.

Stussar elles over at metatesen (konsonantombytting) har gått andre vegen denne gongen. Det skandinaviske gard, har gjevi grad sidan gorod på russisk, jfr også mlek, moloko og melk. Her skal altså vlad ha vorti til valde. Men alt tyder på at Vladimir kom først, dei to danske kongane Valdemar den store og Valdemar Atterdag levde etter Vladimir den 1. som filmen Viking handlar om.   

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 10:18
Langveg: Sveneld som spelar den rolla Snorre gjev Håkon Jarl. - og som eg altså gjerne skulle vita litt meir om.

Har funni ein del om Sveneld (Sveinaldr) på wikipedia, men ikkje på skanidnaviske språk. Dei fleste versjonane har at Sveneld må ha døydd før Vladimir kom til makta. På kva grunnlag han vert knytta til Vladimir i filmen Viking, får ein vel venta med å finna ut til filmen kjem på norsk kino. Det kan vel ta ei tid - om vi i det heile får sjå han her i landet.

Up-the-ra
Up-the-raInnlegg: 3892
03.01.17 11:38

Langveg: :Det er vel berre Snorre som hevdar dette."

Det er mulig de russiske krønikene også gjøre det. Uansett er det veldig lite sannsynlig at han skal ha unngått å be Håkon om hjelp dersom han var i Sverige - hvorfor skulle han ikke ha gjort det?

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 11:49
Up-the-ra: Det er mulig de russiske krønikene også gjøre det. Uansett er det veldig lite sannsynlig at han skal ha unngått å be Håkon om hjelp dersom han var i Sverige - hvorfor skulle han ikke ha gjort det?

Håkon jarl skal ha døydd i 962, Svjatoslav 1 - far til Vladimir i 972. Det er lite sannsynleg at Vladimir ba om hjelp i Sverige før faren var død. Det er vel det dei russiske historikarane òg er komne til. Og kvifor skulle Håkon jarl vera så viktig? Han var Harald Blåtanns vasall - Vladimir kunne like gjerne ha bedi om hjelp frå danskekongen. Det var jo forresten i Danamrk namnet Vladimir seinare vart namn på kongar (Valdemar) . 

Up-the-ra
Up-the-raInnlegg: 3892
03.01.17 11:57

Tror du har sett på feil Jarl. Håkon Sigurdsson Jarl ble drept av trellen Tormod Kark i prosessen med å gi kongemakten til Olav Tryggvasson (som var oppfostret i Russland) i 995. Selv om Norge var under dansk overherredømme hadde Jarlen fremdeles en personlig mulighet til å samle hæren sin, og om en slektning ber om hjelp til å legge under seg store landområder slik Vladimir gjorde så var det god forretning å støtte opp om det. 

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22951
03.01.17 12:16
Langveg: Stussar elles over at metatesen (konsonantombytting) har gått andre vegen denne gongen. Det skandinaviske gard, har gjevi grad sidan gorod på russisk, jfr også mlek, moloko og melk. Her skal altså vlad ha vorti til valde. Men alt tyder på at Vladimir kom først, dei to danske kongane Valdemar den store og Valdemar Atterdag levde etter Vladimir den 1. som filmen Viking handlar om.

Her må du huske at slavisk "vlad" svarer til germansk "wald", vårt moderne "vold" og "vald".

Den slaviske likvidametatesen fører til pleofoni i østslavisk, men ikke i vest-og sørslavisk.

Hvis vi sier at T står for hvilken som helst konsonant, får vi i østslavisk pleofoni , полногласие på russisk.

Slik:

Tordъ> Torodъ på østslavisk:  Gordъ> Городъ

Mens sørslavisk Tordъ> Tradъ: Gordъ> Grad . Beograd.

Polsk  Tordъ> Trodъ>: Gordъ> Gród med ó i lukket stavelse foran stemt konsonant etter at ъ forsvant.

Tsjekkisk og slovakisk  følger her sørslavisk: hrad.

Vladimir er en sørslavisk form som har fortrengt det ekte russiske Volodimir, men russerne sier ennå Volodja. I ukrainsk er derimot pleofonien beholdt:Volodymyr.

Når det gjelder Vladimir og Valdemar, er det jo mulig at de gjennomskuet etymologien og så sammenhengen mellom slavisk vlad og sitt eget vald, og så laget navnet etter det?

(Innlegget ble redigert 03.01.17 12:17)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22951
03.01.17 12:31
Langveg: Har funni ein del om Sveneld (Sveinaldr) på wikipedia, men ikkje på skanidnaviske språk. Dei fleste versjonane har at Sveneld må ha døydd før Vladimir kom til makta.
Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 15:32
Up-the-ra: Tror du har sett på feil Jarl

Du har rett i det. Det har nok gått litt snøgt i svingane. Finn elles ingen ting om støtte til Vladimir i soga om Håkon jarl på wikipedia: Harald Blåtann reiste så en hær med 600 skip og dro sammen med Håkon jarl til Norge. Her ble Harald først hyllet som konge i Viken, og han satte Harald Grenske, sønn av den Gudrød Bjørnsson som Harald Gråfell hadde tatt livet av, til skattkonge over Vingulmark, Vestfold og Agder til Lindesnes. Deretter innsatte han Håkon til jarl over alt land fra Rogaland til Trøndelag. Håkon forpliktet seg til å betale danskekongen årlige skatter i form av gull, jaktfalker og hester. Innsettingen av Håkon til jarl i Norge har sannsynligvis skjedd rundt 970.

Omkring 973-974 dro Håkon til Danmark for å hjelpe Harald Blåtann med å forsvare Danmark mot den tysk-romerske keiseren Otto II.

Dersom Vladimir søkte hjelp i Sverige kring 973-74, kunne vanskeleg Håkon jarl vera med i biletet då. 

Elles undrar det meg endå ein gong at Harald Blåtann ikkje vert rekna med i den norske kongerekka. 

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 15:34
Homo_Erectus: Når det gjelder Vladimir og Valdemar, er det jo mulig at de gjennomskuet etymologien og så sammenhengen mellom slavisk vlad og sitt eget vald, og så laget navnet etter det?

Interessant og lærd det du skriv. Kva meiner du grunnen kan vera til at danske kongar fekk eit russisk namn?

Langveg
LangvegInnlegg: 15899
03.01.17 15:41
Langveg: Kva meiner du grunnen kan vera til at danske kongar fekk eit russisk namn?

Igjen kunne eg ha vori mindre snøgg. Meiner wikipedia gjev svaret:

Ingeborg av Kiev, (født på begynnelsen av 1100-tallet) var en russisk fyrstinne, som vart gift med far til Valdemar den første (den store).

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 22951
03.01.17 20:01
Langveg: Ingeborg av Kiev, (født på begynnelsen av 1100-tallet) var en russisk fyrstinne, som vart gift med far til Valdemar den første (den store).

Når det gjelder Vladimir og Valdemar, spiller det også trolig en stor rolle at konsonantkombinasjonen vl-i fremlyd ikke fantes i datidens germanske språk (den fantes i gotisk).

Da må et ord som begynte på vl- ha virket svært uvant og fremmedartet, det må ha ligget tungt i munnen og vært uvant å uttale. Da var det egentlig nokså naturlig at de forandret det til lyder som var mer hjemlige og lettere å uttale: vladi> valdi.

DrDrax
DrDraxInnlegg: 1126
04.01.17 09:26

Her er forresten en trailer til denne russiske filmen.
Ser ut som en actionfilm.

Klikk for å gå tilbake til toppen