Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hundre år sidan den russiske revolusjonen

NYTT TEMA
kansas00
kansas00Innlegg: 19913
08.11.17 20:31
malvolio: Kan det være at en av grunnene til at det etter hvert gikk galt med Sovjetunionen, var at det lå en "demografisk bombe" under landet, på grunn av alle de menneskene som "manglet" fra generasjonene mellom 1900 og 1945? Da tenker jeg ikke bare på mennesker som selv ble drept, men også på personer som aldri ble født fordi deres potensielle foreldre ble drept?

Nja... befolkningsveksten i sovjetunionen var positiv (vekst) i hele unionens levetid (også under hungersnøden, kollektiviseringa etc). Perioden etter 2.vkrig var jo også en periode hvor fertilitetsratene steg mye, mens dødsraten sank. Ser man på denne kurven så er det sånn ca. en gang på 60-tallet det snur, og det er jo da mange snakker om at sovjetunionen når sitt høydepunkt. Ser man nå i russland så skjer jo det samme som skjedde på da sovjetunionen kollapset. Bare med motsatt fortegn. At antall fødte igjen blir større enn antalletet som dør.

Skal man snakke om aldersdemografi og at folk av en bestemt alder er borte, så vil jo dette også i stor grad være tilfelle for f.eks tyskland.

Ellers er jo sånne alderspyramider litt artig å se på. Ser du på alderspyramidene på 80-tallet hvor det går nedover for russerne, så er jo ikke deres alderspyramiden så mye mer ulikt mange andre nasjoner i verden. DEt som skiller dem er at de mangler litt av den eldre generasjonen. Noe som jo gjenspeiles i levealdern.

Ser man på kurven for oljepris, kan man se både hva som "redder" unionen på 70-tallet, for å så sende dem i grava i 1991. Skulle gjerne sett den kurven kombinert med en kurve for utgifter til militæret. Er der årsaken til unionens død ligger. Er jo noen som hevder at invasjonen i afghanistan i 1979 er begynnelsen på slutten. Det stemmer jo ganske godt med kurven på oljeprisen også.. På topp i 1979, nesten på bunn i 1991.

(Innlegget ble redigert 08.11.17 20:39)

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
08.11.17 20:47
kansas00: DEt som skiller dem er at de mangler litt av den eldre generasjonen

I kirgsåra er det "naturleg" nok ein nedgang i talet på menn i arbeidsfør alder, elles viser den demografiske utviklinga i heile Stalintida ei normal utvikling, og svært stor auke i dei asiatiske republikkane.  I motsetnad til det som er tilfellet i Noreg, står mannen høgt i kurs i Russland. Så vel kvinner som barn er fullstendig klåre over dei enorme offer som den mannlege, arbeidsføre delen av folket gjorde, ikkje minst i krigsåra. I mest kvar einaste russiske familie har dei minst ein mannleg slektning som fall i 2. verdskrigen.  Noko av det same gjeld for Tyskland, men der er krigsinnsatsen heller omfatta med svært blanda kjensler.

(Innlegget ble redigert 08.11.17 20:48)

kansas00
kansas00Innlegg: 19913
08.11.17 20:55
Langveg: I mest kvar einaste russiske familie har dei minst ein mannleg slektning som fall i 2. verdskrigen. Noko av det same gjeld for Tyskland, men der er krigsinnsatsen heller omfatta med blanda kjensler.

Lå nok mye i sosiale forhold og sånt også vil jeg tro.. Ser du på tyskland så har jo de flere i de høyere befolkningsgruppene til tross for at de også prosentmessig ble hardt rammet av krigen. Ligger nok en god del årsak også i stort alkoholforbruk, som jo var noe av det gorbatsjov prøvde å ta tak i i sin periode når sovjetunionen tok sin siste krampetrekninger.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
08.11.17 21:02
Langveg: I kirgsåra er det "naturleg" nok ein nedgang i talet på menn i arbeidsfør alder, elles viser den demografiske utviklinga i heile Stalintida ei normal utvikling,

Fullt så rosenrødt var det ikke.

Folketellingen i Sovjetunionen i 1937 avslørte et enormt tap av liv under den brutale kollektiviseringspolitikken og hungersnøden i Ukraina. Stalin forbød publisering av resultatene og henrettet sjefene for folketellingen

Først på slutten av 1980-tallet ble Sovjetunionens arkiver åpnet og materialet fra folketellingen i 1937 gjort tilgjengelig for forskere. Flere historikere har blant annet brukt tellingsmaterialet i sin argumentasjon for at hungersnøden i Ukraina i 1932-33 var et politisk folkemord.

Under den 17. kongressen til Sovjetunionens kommunistiske parti i januar 1934, påsto Josef Stalin at den samlede befolkningen i sovjetstatene hadde økt fra 161 millioner i 1930 til 168 millioner ved utgangen av 1933. I en tale i desember 1935 uttalte han at arbeidernes levekår var blitt dramatisk forbedret, de fikk flere barn, og færre døde, og alt i alt var befolkningstilveksten på tre millioner årlig. Ifølge Stalin kunne man altså forvente en befolkning på nærmere 180 millioner da den andre sovjetiske folketellingen ble gjennomført 5.-6. januar 1937. I forkant av tellingen spådde avisene at resultatene av tellingen ville vise «sterk vekst», «storartede fremskritt» og «usedvanlige suksesser» for «Moderlandet» (Poliakov mfl. 1990).

Det var derfor med liten begeistring at Stalin i februar 1937 mottok beskjeden om at befolkningen ikke var større en 162 millioner. Det har imidlertid vært uenighet om hvor mange mennesker som ble telt i denne folketellingen. Arkivmaterialet viser at det var 162 millioner, men i litteraturen finnes det også referanser til et lavere tall, nemlig 156 millioner, blant annet i bestselgeren The War of the World (Ferguson 2006). Statistikerne som hadde hovedansvaret for tellingen, Mikhail Kurman, Olimpy Kvitkin, Lazar Brand, Ivan Oblomov og Ivan Kraval, ble i løpet av noen måneder fengslet og senere henrettet, og fikk snart følge av alle sjefene for de regionale statistiske kontorene. Også statistikerne som tok over, ble senere arrestert og sendt i fangeleirer. 25. september ble 1937-folketellingen underkjent og hemmeligstemplet (Poliakov 1990).

Den første «allsovjetiske» folketellingen fant sted i 1926, og viste at folketallet var på 147 millioner. Basert på 1926-tallene og data fra nettverket av lokale kontorer som registrerte fødsler, ekteskap og død (ZAGS), ble i 1936 befolkningen offisielt beregnet til å ha vært 166 millioner i 1933. En befolkning på 162 millioner i 1937 var derfor både lavere enn beregnet folketall fire år tidligere, og minst åtte millioner lavere enn det man kunne forvente basert på framskrivninger fra 1933-tallet

Befolkningen i Sovjetunionen økte altså bare med drøye 10 prosent i tiårsperioden 1926-1936, en vekst som var langt lavere enn det man kunne forvente fra fødsels- og dødsratene de foregående årene (Johnson 1992).

 

At noen nå i dag kan feire og hylle dette forbryterske regimet, er for meg helt ubegripelig. Jeg ser ikke den store forskjellen på å hylle Stalins  Sovjet og Hitlers Tyskland.

Som kjent fikk Hitler slutt på arbeidsløsheten, bygget fine motorveier, fikk produsert fine biler, Volkwagen, ga arbeiderne ferie  og alle tog gikk i rute.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
08.11.17 21:48

Date     Population
1897     125 640 000
1911     167 003 000
1920     137 727 000
1926     148 656 000
1937     162 500 000
1939     168 524 000
1941     196 716 000
1946     170 548 000
1951     182 321 000
1959     209 035 000
1970     241 720 000
1977     257 700 000
1982     270 000 000
1985     277 700 000
1990     290 938 469
1991     293 047 571 (Eng wikipedia)

Du bør nok studera denne tabellen. Nedgsngen har ein mellom 1911 og 21 (krig borgarkrig, hungersnaud) og under 2. verdskrigen.   6 millionar i auke frå 1937 til 39 kan då ikkje vera så dårleg når 20 millionar i fylgje vestlege fantasiar og Stalinmytar (bakvasking)  skulle ha vorti utrydda? Auken frå 1939 til 41 er stor, det er dei beste åra Sovjetunionen hadde. Du ser heilt bort ifrå at fri abort vart tillaten og at barnetalet pr familie gjekk ned pga at kvinner byrja i yrkeslivet. Så langt eg kan sjå, er utviklinga etter 1926 heilt normal (bortsett frå 1942-45) for ein industriialisert stat med stor flytting til byane.  Utviklinga for Russland åleine etter 1991 er syrgjelege greier. Trur du ikkje økonomiske tilhøve  - ein drepande, vill kapitalisme - kan ha verka inn på fødselstala?

P.S. om du tvilar på mellomliggande tal, må du vedgå at frå 1926 til 1941auka folketalet med innpå 50 millionar. Ikkje dårleg når tjue millionar vart utrydda. 

(Innlegget ble redigert 08.11.17 21:59)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
08.11.17 22:15
Langveg: Auken frå 1939 til 41 er stor, det er dei beste åra Sovjetunionen hadde.

Ja selvfølgelig hadde Sovjetunionen en stor og plutselig befolkningsøkning i årene 1939-41.

Som følge av Molotov-Ribbentrop-pakten okkuperte russerne i 1939 Baltikum, det østlige Polen, Bessarabia og Bukovina, og innlemmet disse områdene i Sovjetunionen.

Skal man undre seg og bli imponert over at de mange millioner mennesker som bodde i disse områdene, og som nå plutselig ble sovjetborgere, førte til en sterk stigning i Sovjeunionens befolkning i 1939?

kansas00
kansas00Innlegg: 19913
08.11.17 22:15
Langveg: P.S. om du tvilar på mellomliggande tal, må du vedgå at frå 1926 til 1941auka folketalet med innpå 50 millionar. Ikkje dårleg når tjue millionar vart utrydda.

Er ikke jeg så veldig kjent med hvordan sovjetunionen utvidet seg i den perioden.. men i 1939 får de jo en befolkningsvekst på kanskje 10 millioner (?) ved å annektere de baltiske landene. Så alt må sees med litt kritiske briller på.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/SovietEvolution.png

kansas00
kansas00Innlegg: 19913
08.11.17 22:20
Homo_Erectus: Skal man undre seg og bli imponert over at de mange millioner mennesker som bodde i disse områdene, og som nå plutselig ble sovjetborgere, førte til en sterk stigning i Sovjeunionens befolkning i 1939?

Nja.. er enda langt opp til de 50 millionene Langveg skriver om. Sumerer du den baltiske befolkningen så kommer du kanskje opp i 5-6 millioner. Så det har nå vært en solid "organisk" befolkningsøkning i sovjet også. Ikke bare vekst gjennom annekteringer.

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
08.11.17 22:29
kansas00: Nja.. er enda langt opp til de 50 millionene Langveg skriver om. Sumerer du den baltiske befolkningen så kommer du kanskje opp i 5-6 millioner. Så det har nå vært en solid "organisk" befolkningsøkning i sovjet også. Ikke bare vekst gjennom annekteringer.

Nå kommenterte seg Langvegs "Auken frå 1939 til 41 er stor,". Det er en økning på rundt 28 millioner

1939     168 524 000
1941     196 716 000

Hvor mange mennesker det bodde i Baltikum, Polen øst for Curzon-linjen, Bessarabia og Bukovina, vet jeg ikke. Men det var langt flere enn de 5-6 millionene i Baltikum. Men neppe så mange som 28 millioner.

I den linken jeg ga Langveg om den sovjetiske folketellingen, står det:

" Det ble derfor bestemt at det skulle gjennomføres en ny folketelling i 1939. Denne tellingen viste en befolkning på 171 millioner, men flere forskere mener at den med hensikt var lagt opp slik at den ville resultere i et oppblåst folketall."

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
08.11.17 22:40
kansas00: Nja.. er enda langt opp til de 50 millionene Langveg skriver om. Sumerer du den baltiske befolkningen så kommer du kanskje opp i 5-6 millioner. Så det har nå vært en solid "organisk" befolkningsøkning i sovjet også. Ikke bare vekst gjennom annekteringer.

Og igjen skyt Homo Erectus langt over mål i sitt sovjerthat. Han kan til og med skriva:At noen nå i dag kan feire og hylle dette forbryterske regimet, er for meg helt ubegripelig. Det påståtte brotsverket skal altså kunna lesast av på folketalsutviklinga,  i perioden 1934-36. Noko som er plent umogleg å få til korleis ein enn snur og vender på det. Brotsverka var det tsaristregimet (1. verdskrig) og Hitler (2. verdsskrig) som stod for. Få land kan så tydeleg lesa av krigars herjingar på folketalet, og få land har hatt slik formidalbel framgang på alle omkverv i tidsromrt 1929-1941 som Sovjetunionen. . 

kansas00
kansas00Innlegg: 19913
08.11.17 22:41
Homo_Erectus: Hvor mange mennesker det bodde i Baltikum, Polen øst for Curzon-linjen, Bessarabia og Bukovina, vet jeg ikke. Men det var langt flere enn de 5-6 millionene i Baltikum. Men neppe så mange som 28 millioner.

Tja.. kan vel ta noen wikipedia-tall

Bukovina ca. 1 million (1930-tall)
Bessarabia ca. 3 millioner (1930-tall)
Østfor Curzon-linje (tja  i 1941 var vel dette tatt av tyskerne igjen?, og deler av dette er jo egentlig baltikum ; les litauen som jo vil inngå i tallene mine for litauen.)


Kan vel også ta med Karelen for å være helt korrekt, men der ble vel den etnisk finske befokningen fordrevet, så der snakker man vel ikke om en befolknignsøkning, var vel muligens tatt tilbake av finene i 1941 ?

Tror man maks kan snakke om en befolkningsøkning på 10 millioner ved annekteringer og sånt i denne perioden. Altså fremdeles en liten andel av en økning i befolkning på 50  millioner..

(Innlegget ble redigert 08.11.17 22:42)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
08.11.17 22:47
kansas00: Østfor Curzon-linje (tja  i 1941 var vel dette tatt av tyskerne igjen?, og deler av dette er jo egentlig baltikum ; les litauen som jo vil inngå i tallene mine for litauen.)

(Innlegget ble redigert 08.11.17 22:47)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
08.11.17 22:50
kansas00: Altså fremdeles en liten andel av en økning i befolkning på 50  millioner..

Men jeg skriver ikke om disse 50 millionene fra 1926 til 1941. Jeg skriver bare om økningen fra 1939 til 1941.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
08.11.17 23:03
Homo_Erectus: økningen fra 1939 til 1941

Her er tal for Belarus:

1926 4,983,240 −27.8% 1939 5,568,994 +11.8% 1951 7,781,100 +39.7%
malvolio
malvolioInnlegg: 25813
09.11.17 09:48
kansas00: Skal man snakke om aldersdemografi og at folk av en bestemt alder er borte, så vil jo dette også i stor grad være tilfelle for f.eks tyskland.
Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
09.11.17 09:59
Langveg: Her er tal for Belarus: 1926 4,983,240 −27.8% 1939 5,568,994 +11.8% 1951 7,781,100 +39.7%

Herom strides de lærde.

The population of Belarus suffered a dramatic decline during World War II, dropping from more than 9 million in 1940 to 7.7 million in 1951.

Begge kilder ser ut til å være enige om 7,7 millioner i 1951. Men en naturlig økning på 3,5 millioner fra 1939 til 1940 er helt usannsynlig.

Hviterussisk Wikipedia opererer med disse tallene.

Nesten som ventet svikter sitatfunksjonen.

(Innlegget ble redigert 09.11.17 10:00)

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
09.11.17 10:05
Langveg: Og igjen skyt Homo Erectus langt over mål i sitt sovjerthat.

Jeg mener nøyaktig det samme om enhver form for diktatur og totalitært samfunn. Jeg gjør ingen forskjell på sovjetisk diktatur, nazistisk diktatur, fascistisk diktatur, islamsk diktatur.

Jeg avskyr dem alle like mye og synes de alle er den samme dritten og av den samme ulla.

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 161
09.11.17 10:25
malvolio: Men jeg tror (personlig) at denne revolusjonen var situasjonsavhengig, den ville neppe kommet om ikke det hadde sett ut til å gå mot nederlag i 1. verdenskrig.

Det hele starter egentlig før 1. verdenskrig med revolusjonen i 1905. Dette er vel opptakten til det som skjer i 1917. Krigen bare forsterker det hele og kanskje fremskynder det.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
09.11.17 12:14
Homo_Erectus: Jeg mener nøyaktig det samme om enhver form for diktatur og totalitært samfunn. Jeg gjør ingen forskjell på sovjetisk diktatur, nazistisk diktatur, fascistisk diktatur, islamsk diktatur.

Du ser altså heilt bortifrå all liding og alle drap såkalla demokratiske regime fører med seg. Var Salazar i Portugal også leiar for eit  "forbrytersk" regime? Det viktigaste er vel å døma regime og styreformer på det dei gjer av faenskap, ikkje om det er demokratisk eller ikkje? Og då kjem USA, Stobritannia og Frankrike høgt opp på lista. Men dei vart kan henda ikkje demokratiske før i 1918? Vart Frankrike først demokratisk etter Vietnam- og Algérie krig?  Og våre dagars største "forbryterske" regime er utan tvil USA, men det er altså ikkje vorti demokratisk enno?

Artaxerxes
ArtaxerxesInnlegg: 65307
09.11.17 12:40
Langveg: Det paradoksale var at Rasputin kunne ha redda tsarriket om dei hadde høyrt på han; Han var mostandar av krig og ville truleg at tsaren skule slutta fred. I staden fekk dei krigshuga og engelskvenlege tatt livet av han.  Lenin såg klart og hadde fred uansett vilkår på programmet.

Rasputin ble myrdet tre måneder før Februarrevolusjonen. Jeg tviler sterkt på at han ville overbevist tsaren om å kapitulere i løpet av de månedene, når han ikke hadde klart det tidligere.

Derimot kan man kanskje se for seg at Kerenskijs regjering kunne overlevd, og avverget bolsjevikenes revolusjon, dersom de hadde gått med på fred med Tyskland etter tsarens abdikasjon.

granateple
granatepleInnlegg: 1727
15.11.17 07:33
Langveg: Du bør nok studera denne tabellen. Nedgsngen har ein mellom 1911 og 21 (krig borgarkrig, hungersnaud) og under 2. verdskrigen. 6 millionar i auke frå 1937 til 39 kan då ikkje vera så dårleg når 20 millionar i fylgje vestlege fantasiar og Stalinmytar (bakvasking) skulle ha vorti utrydda?

Å blindt stole på offisielle statestikker over ett lands demografi, og på grunnlag av disse hevde at ett lands utvikling er gunstig er en "skummel" øvelse.

Da må vi med samme konklusjonsgrunnlag kunne hevde at Afghanistan går som det suser, og er ett land i rivende utvikling.

Ett land som har økt sin befolkning fra under 11,3milioner i 1987 til ca 34 milioner i 2018.

Til tross for både invasjoner og borgerkriger siden 1970 tallet

Dette er ett land der milioner av landets innbyggere lever utenfor landets grenser som flyktninger, men som likevel har mer enn tredoblet antall innbyggere på 30 år.

Så å måle om ett folkemord, sult katastrofer eller kriger har funnet sted kun ut fra demografi er umulig.

http://befolkning.population.city/afghanistan/

 

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
15.11.17 10:01
granateple: Da må vi med samme konklusjonsgrunnlag kunne hevde at Afghanistan går som det suser, og er ett land i rivende utvikling.

Nei, men det er ingen som påstår at Bush et co drap minst  12 millionar ....I så fall hadde ein kunna lesa det av folketalstatistikken.

(Innlegget ble redigert 15.11.17 10:03)

granateple
granatepleInnlegg: 1727
15.11.17 11:05
Langveg: Nei, men det er ingen som påstår at Bush et co drap minst 12 millionar ....I så fall hadde ein kunna lesa det av folketalstatistikken.

Bare i Iran lever det ca tre milioner aghanske flyktninger, og ca det samme antallet i pakistan.

Dvs at bare i disse to landene bor det ca halvparten av de 12 milionene du nevner.

Forskjellen er at vi snakker om ett sovietunionen med ca 150-170 milioner innbyggere sammenlignet med en stat på 34 milioner med minst 6 milioner flyktninger + gud vet hvor mange sivile som er drept i kamphandlinger, sult og sykdom i samme tidsrommet.

Så uansett hvordan du regner på det har Afghanistan lidd prosentvis langt større tap enn Sovietunionen på 1920-1930 tallet, men har like fullt mer enn tredobblet tallet på innbyggere i samme periode!

Så at folketallet i Soviet økte selv under hungerkatastrofene og forfølgelsene under Stalin er slett ingen bekreftelse på at folkemord og massedød av sult ikke forekom!

 

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
15.11.17 13:47
Langveg: Du ser altså heilt bortifrå all liding og alle drap såkalla demokratiske regime fører med seg. Var Salazar i Portugal også leiar for eit  "forbrytersk" regime? Det viktigaste er vel å døma regime og styreformer på det dei gjer av faenskap, ikkje om det er demokratisk eller ikkje? Og då kjem USA, Stobritannia og Frankrike høgt opp på lista. Men dei vart kan henda ikkje demokratiske før i 1918? Vart Frankrike først demokratisk etter Vietnam- og Algérie krig?  Og våre dagars største "forbryterske" regime er utan tvil USA, men det er altså ikkje vorti demokratisk enno?

Dette er en feilslutning av de store dimensjoner. Du tror at fordi jeg tar avstand fra de kommunistiske, fascistiske og religiøse diktaturene, så må jeg nødvendivis støtte og forsvare politikken til USA, Storbritannia, Frankrike og andre vestlige land.

Ingenting er mer feil enn det. Jeg mener at USAs utenrikspolitikk er forbrytersk og at de fleste, om ikke alle, amerikanske presidenter etter krigen med rette kunne og skulle vært stilt for en krigsforbryterdomstol. Det samme gjelder Storbritannias Tony Blair.

Israels, Frankrikes og Storbritannias angrep på Egypt høsten 1956 var en krigsforbrytelse. Det samme var Frankrikes krig i Indokina og Algerie. Og naturligvis USAs krig i Vietnam.

Enten du tror det eller ikke:det finnes faktisk andre farger enn svart og hvitt her i verden.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
15.11.17 14:52
granateple: Så uansett hvordan du regner på det har Afghanistan lidd prosentvis langt større tap enn Sovietunionen på 1920-1930 tallet, men har like fullt mer enn tredobblet tallet på innbyggere i samme periode!

Kva  er gjennomsnitleg barnetal pr familie i Afghnistan og kva var det i den den europeiske delen av Sovjetunionen i 1924 til 41? Russland hadde heilt normal folkeauke, berre krigsåra 1941 til 45 kan merkast på statistikken.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
15.11.17 14:56
Homo_Erectus: Enten du tror det eller ikke:det finnes faktisk andre farger enn svart og hvitt her i verden.

Men når brukar du anna enn svart farge på Sovjetunionen? Trur faktisk eg brukar litt meir av andre fargar på USA enn du på USSR.

Skal til og med skriva noko godt om Trump; han har no snart regjert i eit år og har ikkje starta ein  einaste krig!

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
15.11.17 15:40
Langveg: Men når brukar du anna enn svart farge på Sovjetunionen? Trur faktisk eg brukar litt meir av andre fargar på USA enn du på USSR.

Joda, jeg bruker stort sett svarte farger om Sovjetunionen liksom jeg stort sett bruker svarte farger om Nazi-Tyskland.

Langveg
LangvegInnlegg: 12703
15.11.17 16:27
Homo_Erectus: Joda, jeg bruker stort sett svarte farger om Sovjetunionen liksom jeg stort sett bruker svarte farger om Nazi-Tyskland.

Kven i all verda var det som skreiv dette: Enten du tror det eller ikke:det finnes faktisk andre farger enn svart og hvitt her i verden....?

Homo_Erectus
Homo_ErectusInnlegg: 16413
15.11.17 18:12
Langveg: Kven i all verda var det som skreiv dette: Enten du tror det eller ikke:det finnes faktisk andre farger enn svart og hvitt her i verden....?

Hva positivt mener du så at jeg skal si om Nazi-Tyskland? Hva skal jeg se i hvite farger der?

bjarsvei
bjarsveiInnlegg: 1044
15.11.17 18:21

Stalin hadde vært henrykt av fasinasjon hadde han sett dagens vesten som kaller seg demokrati men som  i virkeligheten er gjennomovervåket politistat-samfunn...der myndighetene ser på bioteknologiske løsninger til å selektere frem de beste menneskene og sile bort de med funksjonshemminger...et vesten der idealet er "perfekt"...tenke perfekt , opptre perfekt , se perfekt ut osv...

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg