Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hamsun

NYTT TEMA
FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
29.12.18 15:03

 

 

At Hamsun var nazivennlig og stod dem nær ideologisk er uomtvistelig. Han oppfordret jo norske til å nedlegge våpnene under angrepet på Norge og på slutten av krigen besøkte han jo også ubåter og hilste mannskapet. At noen kan påstå at han ikke var nazist er meg uforståelig. Ble altfor pent behandlet etter krigen.

Interessant video fra YouTube. se 5:50 og ut

https://www.youtube.com/watch?v=p2Yv43wwmJo

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
29.12.18 20:50
FjernsynVG: At Hamsun var nazivennlig og stod dem nær ideologisk er uomtvistelig. Han oppfordret jo norske til å nedlegge våpnene under angrepet på Norge og på slutten av krigen besøkte han jo også ubåter og hilste mannskapet. At noen kan påstå at han ikke var nazist er meg uforståelig. Ble altfor pent behandlet etter krigen. Interessant video fra YouTube. se 5:50 og ut
https://www.youtube.com/watch?v=p2Yv43wwmJo

Nå ville jo gjerne Hamsun selv få forsvare seg i strafferetten men det fikk han jo ikke da man brukte en psykiatrisk undersøkelse til å henlegge saken.

Og da etterpå ta han til sivilretten, altså uten noen straffedom, for at han skulle måtte betale for tyskerne fordi han visstnok var ansvarlig for deres gjerninger (men altså uten å ha blitt dømt i noen strafferett) viser vel en god del av svakhetene i landssviksoppgjøret.

Konkret så kan han vel anklages for å ha skrevet kronikker etc. som støttet fienden. Her er det i paragrafene (er flere av dem med litt ulikt tekst) i Straffeloven lagt vekt på at man kan bli straffet for dersom man med makt, trusler eller ved andre rettsstridige måte gjør noe mot den norske selvstendigheten. Er skriftlige ytringer og kosebesøk på ulike militære farkoster og anlegg innunder dette? Muligens.

Den andre delen er hans mulige medlemskap i NS. Dette er en lov som klart ble etablert i strid med Grunnlovens paragraf om at lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Men dette var det de fleste ble dømt for i landssviksoppgjøret.

Den kollektive avstraffelsen som ble de landssviksdømte til del når det gjelder bøtene er også problematiske da det vanligvis i norsk rettsystem når det gjelder erstatninger skal være en klar sammenheng mellom hva den bøtelagte har gjort av skade og det vedkommende skal betale. Her brukte man prinsippet med at den som hadde noe fikk betale mye mens de som hadde lite slapp helt fri selv om bidraget til tyskerne godt kunne være omvendt.

Så hva slags straff burde man få for å ha skrevet kronikker som klart støttet okkupasjonsmakten og fordømte motstandsbevegelsen og Norges allierte og hvor i Straffeloven finner man det juridiske grunnlaget for en slik dom?

Skulle han, eller noen andre, bli dømt for mulige NS-medlemskap når den paragrafen helt klart var grunnlovsstridig?

Skulle han måtte betale erstatning basert på kollektiv skyld og var i tilfelle erstatningsbeløpet greit i forhold til det han faktisk gjorde?

Jeg tror det er mulig å finne grunnlag for å straffe han for den støtten han ga tyskerne men han var tross alt ikke med å styrte noe som helst men skrev stort sett kronikker. At ytringsfriheten var satt ut av drift er nå så men det var tross alt de norske lovene han skulle dømmes etter. Ikke de tyske særlovene til Terboven. Og i norske lover er ytringsfriheten sikret i Grunnloven.

Det mulige NS-medlemskapet ble straffet på grunnlag av en grunnlovsstridig lov og slikt klarer ikke jeg å støtte.

Erstatningssakene som fulgte er en kollektiv bestrafning som  jeg heller ikke klarer å støtte og som også ikke klarer å leve opp til likebehandling av like handlinger.

Store deler av landssvikoppgjøret var basert på en hevntanke og er under den juridiske standarden knyttet til rettsikkerhet som jeg skulle ønske meg. Når samme type forbrytelser fikk stor forskjell i straffeutmåling avhengig av om dommene ble avsagt i 1945 eller i 1948.

Utover det så måtte selvsagt Hamsun bli betraktet som nazist og måtte regne med å miste all anseelse i Norge etter krigen helt uavhengig av juridiske prosesser. Det ville vært folkets dom og den råder ingen over.

Den rettslige dommen derimot burde selvsagt være tatt på grunnlag av norske lover og domstoler som sørget for god rettssikkerhet for de tiltalte. At det var vanskelig rett etter krigen forstår alle men denne forståelsen betyr ikke at vi må senke standarden på rettssikkerheten bare fordi det er vanskelig å opprettholde den fordi det er mye hevntanker blant folk.

sveibjar
sveibjarInnlegg: 428
29.12.18 20:52

janei , norsk mentalitet og rettsvern er noe å være stolt over...

vif_support
vif_supportInnlegg: 5174
29.12.18 21:11

Fra anarkistsympatisør på slutten av 1800, til uavhengighetsforkjemper i 1905, til landsviker 1945

Han mente at britisk imperialisme tilhørte fortiden, motstander av kommunismen. Tyskland var fremtiden

(Innlegget ble redigert 29.12.18 21:22)

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
29.12.18 22:13

En norsk forfatter med status som Hamsun hadde og som forsvarte fienden/okupanten og som besøkte dennes ubåter og hilser dets mannskap har ingen ære.

Rettsbehandlingen Hamsun fikk sto langt over det systemet han selv forsvarte: "Skutt blir den......"

sveibjar
sveibjarInnlegg: 428
29.12.18 22:25

den eneste plassen psykiatri har hatt en suksess så er det som  bruk mot politiske uromomenter...det vet FjernsynVG utmerket godt..

Sarella
SarellaInnlegg: 13136
29.12.18 22:30
FjernsynVG: Ble altfor pent behandlet etter krigen.

Hn skrev unektlig noen helt fantastiske bøker, Markens Grøde, Pan og Victoria, ikke mye der som støtter nazismen.

FrannyLee
FrannyLeeInnlegg: 12763
29.12.18 22:39
FjernsynVG: En norsk forfatter med status som Hamsun hadde og som forsvarte fienden/okupanten og som besøkte dennes ubåter og hilser dets mannskap har ingen ære. Rettsbehandlingen Hamsun fikk sto langt over det systemet han selv forsvarte: "Skutt blir den......"

Sannheten er jo uansett at mange flere en som har kommet frem her alså Hamsund  forsvarte fienden/okkupantene under krigen og mange av disse igjen tjente seg jo styrtrike under krigen og etter.

Men de hadde de rette vennene når krigen kom seilende etterhvert som holdt si klamme hånd over dem , og seiereherrene skriver som vi vet historien og krigen og hjelper sine unna til videre karrierer.

Mens de virkelige heltene, uteseilerne og sånne som Simon Flem Devold skriver i sin bok om SPIKERN ble latterliggjort og etterhvert så traumatiserte at de havnet på gata som alkoholikere en stor del av dem.

Det er ei jævla stor skam som kongeriket aldri klarer å vaske av seg

(Innlegget ble redigert 29.12.18 22:41)

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
29.12.18 22:44
FjernsynVG: En norsk forfatter med status som Hamsun hadde og som forsvarte fienden/okupanten og som besøkte dennes ubåter og hilser dets mannskap har ingen ære. Rettsbehandlingen Hamsun fikk sto langt over det systemet han selv forsvarte: "Skutt blir den......"

Æren var selvfølgelig tapt.

Jeg ønsker ikke å sammenligne norsk rettsbehandling med nazistenes "rettsbehandling". Vi bør være i en helt annen liga når det gjelder land og systemer vi bør sammenlignes med.

Velger man bunnen som det målet man skal komme seg over så er det god grunn til å tro at man klarer det men særlig imponerende er det ikke.

Hvorfor synes du at Norge burde sammenligne rettsystemet sitt med nazistens sitt? Er det der du legger nivået for rettsikkerheten du kan godta.

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
29.12.18 22:52
BornOnThe4thOfJuly: Hvorfor synes du at Norge burde sammenligne rettsystemet sitt med nazistens sitt?

Hvor skriver jeg det ?

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
29.12.18 22:57
Sarella: Hn skrev unektlig noen helt fantastiske bøker, Markens Grøde, Pan og Victoria, ikke mye der som støtter nazismen.

Skrevet 30-40 år før krigen og før nazismen hadde utkrystalisert seg. Når det skjedde ble Hamsun nazist.

Sarella
SarellaInnlegg: 13136
29.12.18 23:01
FjernsynVG: Skrevet 30-40 år før krigen og før nazismen hadde utkrystalisert seg.

Men de reptresenterte hans egentige syn på verden, og han var nok blendet av at disse bøkene aldri ble annerkjent i f.eks england som de ble i Tyskland, han var nok ganske forvirret etterhvert.

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
29.12.18 23:13
FjernsynVG: Hvor skriver jeg det ?

Vel det er det eneste du velger å sammenligne med uten å si noe utover at det tross alt var bedre enn hva nazistene hadde av rettsbehandling.

Da sitter man igjen med inntrykket av at det er der du legger listen på om noe er bra eller ikke.

Synes du det norske rettoppgjøret holdt god rettsikkerhetstandard?

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
30.12.18 01:02
BornOnThe4thOfJuly: Vel det er det eneste du velger å sammenligne med uten å si noe utover at det tross alt var bedre enn hva nazistene hadde av rettsbehandling.

Jeg skrev "langt over" den standarden Hamsun forsvarte. Den norske rettsorden i 1945 kunne ikke sammenlignes med feks dommer Roland Freislers "Volksgerichthof".  

Et par setninger fra Wikipedia: "Han ble en beryktet jurist. Med sin framtreden i retten kom han, dels skrikende, med alvorlige krenkelser mot de tiltalte i ord og gjerning. For eksempel nektet han enkelte tiltalte å bruke belte - og benyttet anledningen til å håne dem på det groveste når buksene falt ned under avhør"

Tror ikke jeg har hørt det ble brukt i norske rettsaler.

Litt å tenke på at folk som ofte forsvarer det nedrigste i rettsystemet, som Hamsun gjorde, forventer det beste systemet når det gjelder dem selv.  Merkelig det der.

 

 

 

 

 

kytec
kytecInnlegg: 37434
30.12.18 01:04

Sier vi ikke egentlig Hamsund?

Kvifor gjer me det?

Forklar gjerne Monk (Munch) i samma slengen.  

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
30.12.18 01:20
kytec: Sier vi ikke egentlig Hamsund? Kvifor gjer me det? Forklar gjerne Monk (Munch) i samma slengen.

Nei vi gjør ikke det.

Vi gjør ikke det.

Munch med "o-lyd" eller "u-lyd" hvordan ulike familiemedlemmer ønsket/ønsker at navnet Munch skal uttales. Litt som dette.

Etter hva jeg har hørt bruke så brukte P.A. Munch (onkel til maleren) "o-lyd" mens dagens etterkommere etter maleren går for "u-lyd".

Selv om NRK har gitt etter for "u-lyden" så er det fritt fram for oss andre å velge hva vi vil.

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
30.12.18 01:51
FjernsynVG: Jeg skrev "langt over" den standarden Hamsun forsvarte. Den norske rettsorden i 1945 kunne ikke sammenlignes med feks dommer Roland Freislers "Volksgerichthof".   Et par setninger fra Wikipedia: "Han ble en beryktet jurist. Med sin framtreden i retten kom han, dels skrikende, med alvorlige krenkelser mot de tiltalte i ord og gjerning. For eksempel nektet han enkelte tiltalte å bruke belte - og benyttet anledningen til å håne dem på det groveste når buksene falt ned under avhør" Tror ikke jeg har hørt det ble brukt i norske rettsaler. Litt å tenke på at folk som ofte forsvarer det nedrigste i rettsystemet, som Hamsun gjorde, forventer det beste systemet når det gjelder dem selv.  Merkelig det der.

Mye som ikke angikk mitt innlegg her Du glemte helt å svare på spørsmålet mitt også.

 

Synes du det norske rettoppgjøret holdt god rettsikkerhetstandard?

hillier
hillierInnlegg: 3143
30.12.18 01:59

Hamsun fikk ikke forsvare seg. At han ble dømt er forsåvidt greit nok. Han støttet okkupasjonsmakten. Utilgivelig. Men hva med Olav Thon og alle hans kollegaer som ble rike på handelen med sine tyske venner? De fikk et klapp på skulderen. Selv når han ble dømt for korrupsjon, slapp han billigere unna enn det skulle være mulig.

Ikke at det var synd på Hamsun, men det norske rettsoppgjøret var en farse hvor stakkarene ble dømt, mens mordere og kolloboratører slapp unna.

kytec
kytecInnlegg: 37434
30.12.18 02:12
hillier: De fikk et klapp på skulderen.

Klapp på skulderen eller smekk over fingrene? 

KommersK
KommersKInnlegg: 5275
30.12.18 02:13
Sarella: Markens Grøde, Pan og Victoria,

SYYYKT hvor bra han skrev. Tilgir faktisk det meste han gjorde. Uopplyst.

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
30.12.18 02:28
hillier: Ikke at det var synd på Hamsun, men det norske rettsoppgjøret var en farse hvor stakkarene ble dømt, mens mordere og kolloboratører slapp unna.

Tja, det ble avsagt dødsdommer på 30 norske statsborgere etter krigen pluss 13 tyske statsborger.

 

hillier
hillierInnlegg: 3143
30.12.18 02:32

Klapp på skulderen og ble en av Norges rikeste menn, formuen grunnlagt på tyske mark. Og ikke sammenlign det med fiskere og bønder som solgte mat til dem. 

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
30.12.18 02:36
BornOnThe4thOfJuly: Synes du det norske rettoppgjøret holdt god rettsikkerhetstandard?

Må jeg ha noe synspunkt på det. I tråden tar jeg opp Hamsun og kun ham. Har ikke så langt sagt noe om andre og heller ikke sammenlignet skitt og kanel i skyldspørsmålet som andre her starter med.

Tråden er om Hamsun og han fikk en meget pen behandling sammenlignet med det systemet han forsvarte. Det er nemlig Volksgericht som ble brukt mot de som ikke aksepterte nazismen.

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
30.12.18 10:55
FjernsynVG: Må jeg ha noe synspunkt på det. I tråden tar jeg opp Hamsun og kun ham. Har ikke så langt sagt noe om andre og heller ikke sammenlignet skitt og kanel i skyldspørsmålet som andre her starter med. Tråden er om Hamsun og han fikk en meget pen behandling sammenlignet med det systemet han forsvarte. Det er nemlig Volksgericht som ble brukt mot de som ikke aksepterte nazismen.

Det hadde vært opplysende siden du mente at Hamsun ikke fikk streng nok straff.

Da lurer jeg på om du mener streng nok straff i forhold til norsk lov og dagens rettsikkerhetsstandarder eller om du mener etter de svakere rettsikkerhetsstanadarder som gjaldt i landssvikoppgjøret.

For ønsket om strengere straff bør jo begrunnes og det har du foreløpig ikke gjort.

Ønsker du strengere straff fordi mange andre fikk strenge straffer eller fordi loven faktisk ga grunnlag for strengere straff. Eller at du totalt sett bort fra loven og baserer ditt ønske om strengere straff basert på egen moralske indignasjon.

Hvorfor sammenligner du stadig med det systemet han forsvarte? Er det en listen du har for rettssikkerhetsstandard siden du stadig vender tilbake til det som sammenligningsgrunnlag?

Du vil finne svært få her på VGD som mener at Volksgericht var noe bra rettssystem. På samme måte vil du finne svært få her på VGD som mener at det å være bedre enn Volksgericht er et kvalitetstempel og det får holde at man er bedre enn det. Du vender dog stadig tilbake til at det var bedre enn dette og gir mer og mer inntrykk av at det er der du setter listen.

Men du kan begynne med å begrunne j\hvorfor du mener at Hamsun burde ha strengere straff. For selv du klarer vel ikke å komme unna at det er en del av trådens tema og som du burde klare å svare på.

FjernsynVG
FjernsynVGInnlegg: 221
30.12.18 21:19
BornOnThe4thOfJuly: Det hadde vært opplysende siden du mente at Hamsun ikke fikk streng nok straff.

Hvor sier jeg noenting om streng eller mild straff. Du bruker mange stråmenn.

Jeg skriver at Hamsun ble pent behandlet. Han ble økonomisk ruinert, javel, mistet sin ære (selvpåskyldt) og ansett å ha diagnosen «varig svekkede sjelsevner», hvilket jeg mener er en korrekt beskrivelse av nazisten og narsissisten Knut Hamsun.
Under okkupasjonen ble drøyt 400 nordmenn henrettet. Mange ble både ruinert og fikk psykiske skader så Hamsun fikk som fortjent for sin foræderiske handlinger i form av forsvar av okkupanten og oppfordring om ettergivelse for denne samt sitt NS medlemskap.. Hamsun hadde vært stor om han tvertimot hadde stått opp mot tysk okkupasjon og partiet Nasjonal Samling. Så stor var ikke Hamsun.


Uten sammenligning forøvring så ble Sonja Henie aldri tatt inn i det gode selskap etter krigen, nettopp fordi hun ikke stilte opp for landet da det gjaldt som mest. Handlingene, eller mer korrekt, de manglende handlingene til Sonja Henie er langt unna det Knut Hamsun gjorde. Hvorfor skulle Hamsun egentlig bli godt behandlet. Personligheter som de begge var forventes å stille opp for landet ikke motarbeide det.

(Innlegget ble redigert 30.12.18 21:21)

BornOnThe4thOfJuly
BornOnThe4thOfJulyInnlegg: 42110
30.12.18 22:32
FjernsynVG: Hvor sier jeg noenting om streng eller mild straff. Du bruker mange stråmenn. Jeg skriver at Hamsun ble pent behandlet. Han ble økonomisk ruinert, javel, mistet sin ære (selvpåskyldt) og ansett å ha diagnosen «varig svekkede sjelsevner», hvilket jeg mener er en korrekt beskrivelse av nazisten og narsissisten Knut Hamsun.
Under okkupasjonen ble drøyt 400 nordmenn henrettet. Mange ble både ruinert og fikk psykiske skader så Hamsun fikk som fortjent for sin foræderiske handlinger i form av forsvar av okkupanten og oppfordring om ettergivelse for denne samt sitt NS medlemskap.. Hamsun hadde vært stor om han tvertimot hadde stått opp mot tysk okkupasjon og partiet Nasjonal Samling. Så stor var ikke Hamsun.
Uten sammenligning forøvring så ble Sonja Henie aldri tatt inn i det gode selskap etter krigen, nettopp fordi hun ikke stilte opp for landet da det gjaldt som mest. Handlingene, eller mer korrekt, de manglende handlingene til Sonja Henie er langt unna det Knut Hamsun gjorde. Hvorfor skulle Hamsun egentlig bli godt behandlet. Personligheter som de begge var forventes å stille opp for landet ikke motarbeide det.

Det sier du i startinnlegget ditt:

"Ble altfor pent behandlet etter krigen. "

Det er ikke mulig å tolke dette til noe annet enn at du mener at han burde vært straffet strengere.

At han nå visstnok fikk fortjent står i motstrid med det du skrev i startinnlegget der han ble altfor pent behandlet. Hva mener du egentlig? Fikk han som fortjent eller ble han for pent behandlet??

Det ser imidlertid ikke ut som du har tenkt til å fortelle oss andre hvorfor du mente han fikk som fortjent. Alternativt hvorfor du mente han ble altfor pent behandlet.

å starte en diskusjon uten å begrunne meningene sine ender bare i en dårlig diskusjon. Og når du selv etter på ha blitt oppfordret til å begrunne meningene dine så velger du fortsatt å la være.

Da er nok denne diskusjonen over basert på at TS ikke har noen begrunnelse for meningene sine.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg

Andre tjenester