Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Norske historiebøker: konsekvent anti-vestlig !

NYTT TEMA
Ka9nen
Ka9nenInnlegg: 20625
01.03.19 14:53

en ny masteroppgave har Kristoffer Tyssøy Høisæther påvist at norske lærebøker i historie inntar en «konsekvent anti-vestlig holdning». Oppgaven ble omtalt av magasinet Dag og Tid 22. februar.

 

Dobbeltstandard

Tyssøy Høisæther skriver blant annet i oppgaven:

 

«Noe av det mest iøynefallende når man sammenligner fremstillingene av europeisk historie i middelalderen med historien til den islamske verden, er ikke bare hvilken type hendelser forfatterne velger å fokusere på, men også hvordan disse blir beskrevet. Dette illustreres tydeligere enn noe annet ved å se på hvor ofte bøkene referer til massakrer eller lignende i kapitlene om middelalderen. Jeg har dermed saumfart disse kapitlene på jakt etter beskrivelser av ekstrem blodsutgytelse: Massakrer/massakrering, massehenrettelser, folkemord, nedslakting, utryddelse, og generelt drap av store mengder sivile. Slike hendelser refereres det (ordrett) til ved 25 anledninger totalt i kapitlene og delkapitlene om Europa i middelalderen, mens det forekommer ved 0 anledninger i kapitlene og delkapitlene om den islamske verden. Dette innbefatter både lærebøker for barneskolen og for VGS. Jeg har ikke talt med tilfellene der det ikke er snakk om «gjerningsmenn», slik som i beskrivelsene av svartedauden. Slik ordbruk er dermed forbeholdt europeisk historie, mens lignende hendelser omtales som erobringer, overtakelser eller rett og slett ikke nevnes i kapitlene om islam i middelalderen. I tilnærmet samtlige av disse beskrivelsene er det kristne europeere som står bak blodsutgytelsen, mens ofrene nesten alltid er muslimer (beleiringen av Jerusalem), jøder (forfølgelsene i kjølvannet av korstogene), eller kjettere (albigenserkorstoget). Det er dermed en påviselig klar dobbelstandard i måten historiske hendelser omtales på, noe som er med på å skape en skjev fremstilling der europeerne blir satt i en overgriperrolle, mens «de andre» plasseres i en offerrolle

Skjønnmaling av islams historie

Tyssøy Høisæther har også sett på hvordan lærebøkene skiller i sin framstilling mellom behandlingen av jødene i Europa og behandlingen av jødene i den arabiske og muslimske verden. Han skriver:

«De aller fleste bøkene formidler et syn på det muslimske styret som religiøst tolerant – så lenge man betalte en ekstra skatt. Dette innbefatter det arabiske riket så vel som det senere osmanske riket. Hvis man sammenligner fremstillingen av forfølgelser av jøder i det kristne Europa med det inntrykket som gis av situasjonen til jødene i den islamske verden, kunne knapt forskjellene vært større. Det gis inntrykk av en spesiell særegenhet i behandlingen av jøder i Europa, til tross for at jødeforfølgelser i den islamske verden heller ikke var et uvanlig innslag i høy- og senmiddelalderen. Hughes nevner den største jødemassakren i middelalderen, den som forekom i Granada i 1066 i det muslimske Spania. Fernandez-Morera nevner flere slike hendelser, blant annet i Cordoba i 1013 og i Zaragoza i 1039. I andre bøker kan man lese om lignende massakrer og tvangskonverteringer i Nord-Afrika og senere i det muslimske Spania. Religionshistorikeren Rodney Stark bemerker at historiebøker gjerne utelater å nevne at de spanske muslimene hadde gitt ordre om å utvise alle jøder fra Spania århundrer før de kristne gjorde det samme, og at jødeforfølgelser i islam har tradisjoner tilbake til profeten Muhammed som beordret 700 jøder å grave sine egne graver.

Lærebøkene sidestiller slike nyanser, og maler et bilde av et religiøst intolerant Europa på den ene siden med forfølgelser av annerledestroende, mens situasjonen i den islamske verden fremstilles som dens rake motsetning med religiøs pluralisme, toleranse og samarbeid.»

MIFF har i flere tiår påpekt at jødenes historie i arabiske land er blitt skjønnmalt i Norge. Med enkelte få unntak ble jødene systematisk diskriminert og undertrykt. Muslimenes kategorisering av jøder som dhimmier er en rot til konflikten som fortsatt pågår. I løpet av de siste 80 årene har antallet jøder i den arabiske verden blitt redusert fra om lag én million til under fem tusen.

 

Ikke åpent for kritikk

I konklusjonen på oppgaven skriver Tyssøy Høisæther:

«For å ikke virke fordømmende overfor andre kulturer ignoreres gjerne negative aspekter som gjerne ville hatt en klar plass innenfor fremstillingene av vestlig historie. Etter å ha lest gjennom lærebøkene kan det virke som vestlig historie er åpen for fremheving av problematiske historiske hendelser, kritikk og fordømmelse, mens slike fremhevinger av problematiske hendelser, kritikk og fordømmelse ikke opptrer i de delene av boken som omhandler den islamske verdens historie.»

Hvorfor skjer dette ? Er det politisk korrekte venstreskrullinger som skriver disse historiebøkene ? Ett annet moment jeg stusset på var hvorfor historiebøkene ikke nevner noe om det arabiske slaveriet i særlig grad..

Bantor
BantorInnlegg: 1110
01.03.19 15:21

Det er mye i norske lærebøker som er propaganda og svindel, også før kunnskapsløftet. Særlig når det gjelder ting som passer de politisk korrekte dårlig.

 

 

 

Hvis jeg leste min gamle lærebok i samfunnsfag fra ungdomsskolen, ville jeg trodd at KKK var de eneste rasistiske hvite fra sydstatene. Og at svarte og katolikker var ofre for KKK.

 

 

 

Nå eide hvite katolikker slaver på lik linje med protestanter. Og selv om den katolske sydstatskulturen ikke var "rasistisk" sånn som KKK, så beskyldes de for å drive med det som kalles "colorism".

 

 

 

Her har norsk skole gitt folk flest en relativt sviktende virkelighetsforståelse....

(Innlegget ble redigert 01.03.19 15:22)

Varulv2478
Varulv2478Innlegg: 13473
01.03.19 18:01
Ka9nen: I konklusjonen på oppgaven skriver Tyssøy Høisæther:
«For å ikke virke fordømmende overfor andre kulturer ignoreres gjerne negative aspekter som gjerne ville hatt en klar plass innenfor fremstillingene av vestlig historie. Etter å ha lest gjennom lærebøkene kan det virke som vestlig historie er åpen for fremheving av problematiske historiske hendelser, kritikk og fordømmelse, mens slike fremhevinger av problematiske hendelser, kritikk og fordømmelse ikke opptrer i de delene av boken som omhandler den islamske verdens historie.»
Hvorfor skjer dette ? Er det politisk korrekte venstreskrullinger som skriver disse historiebøkene ? Ett annet moment jeg stusset på var hvorfor historiebøkene ikke nevner noe om det arabiske slaveriet i særlig grad..

Dette er et ganske godt spørsmål. I utgangspunktet er de norskspråklige historiebøkene først og fremst eurosentrisk i orientering, men det betyr at man kan dermed stå relativt fritt for vid tolkning av ikke-europeisk historie - og det har vært observert i lang tid at man har hatt et altfor optimistisk og ukritisk perspektiv på resten av verden hvor nedrakking av egne historisk arv etter hvert tre fram.


Da jeg gikk på barneskole for over tretti år siden, var all fokus først og fremst rettet mot oppbygging av en norsk historieidentitet, deretter resten av verden fra et norsk og dermed europeisk perspektiv. Slik er det ikke lenge i dag. Den gang, i 1989, kunne man lære lite om resten av verden som dermed var knapt emnet for interesse utover som kuriositeter. Den slags var reserverte spesielle interesserte og disse som skulle videreføre sin utdanning hekt opp til universitet. Vi var sterkt uvitende om historien utenfor Europa og Nord-Amerika.


Dermed kunne folk med ulike motiver går inn og sette i gang bevisste manipulering etter hvert som man så hvordan historielæren breddes ut og siden oppfylles med mye som tidlig var lite kjent. Og det er dette Høisæther fant; her sier jeg meg helt enig med ham om, eldre historiebøker er mer ærlig enn nyere historiebøker i det respekt.

Ka9nen
Ka9nenInnlegg: 20625
01.03.19 22:42

Takk for 2 gode innlegg Bantor og Varulv !

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3907
02.03.19 11:51
Varulv2478: Dermed kunne folk med ulike motiver går inn og sette i gang bevisste manipulering etter hvert som man så hvordan historielæren breddes ut og siden oppfylles med mye som tidlig var lite kjent.

Om en forfatter av en historiebok har som premiss at "vesten er ond" er det vel naturlig at dette vil farge hans fortelling.


Og det er vel riktig å si at arven etter sekstiåttergenerasjonen, og for norsk del spesielt etter AKP bevegelsen, i all hovedsak er basert på "vesten er ond" premisser? 


Da Herodotus skrev sin verdenshistorie for nesten 2500 år siden, som inneholder mange voldshendelser, velger jeg å tro at dette var for å gjenfortelle faktiske hendelser, uten å fordømme eller fargelegge begivenhetene hverken hit eller dit. 

Bakkus
BakkusInnlegg: 4153
02.03.19 14:37

Jepp, ikke så lenge siden jeg sluttet på vgs og jeg husker mye av det samme. I samfunnsfagbøker var det akkurat samme type offerroller involvert. I kapittelet 'Norge møter verden' som omhandler immigrasjon har ingen negative skildringer i seg. Aldri ble korrelasjonen mellom økning i flere former for kriminalitet og masseinnvandring nevnt, derimot i bokens neste kapittel snakkes det om kriminalitet der de viser til kun ett eksempel med en åpenbar etnisk norsk med navn Jonas. I et annet kapittel når det snakkes om fordommer og rasime/hat blir kun et eksempel nevnt og det er de stakkars uskyldige muslimene kan få slemme kommentarer mot seg dersom en annen muslim gjør noe alvorlig, som er en åpenbar form for manipulasjon med anti vestlige holdninger bak som Høisæther går innpå. Det norske folk blir manipulert og lurt fra veldig ung alder akkurat slik vi ser det i resten av vest Europa. Er til å spy av.

grds
grdsInnlegg: 6992
07.03.19 21:25
Ka9nen: Dobbeltstandard

Bra innlegg og viktig at det settes søkelys på dette. Fordummende propaganda.

Kalle73
Kalle73Innlegg: 54359
08.03.19 09:16
Varulv2478: Dermed kunne folk med ulike motiver går inn og sette i gang bevisste manipulering etter hvert som man så hvordan historielæren breddes ut og siden oppfylles med mye som tidlig var lite kjent. Og det er dette Høisæther fant; her sier jeg meg helt enig med ham om, eldre historiebøker er mer ærlig enn nyere historiebøker i det respekt.

Det er helt klart lite fokus på hvordan jøder ble behandlet under muslimsk styre, men det virker som om enkelte her tror at underdrivelsen av dette har ført til overdrivelser når det gjelder behandlingene av jøder i Europa.


Det er isåfall direkte pisspreik. Ja, jødene ble ikke behandlet som likeverdige av muslimene da de styrte store deler av den iberiske halvøy. Men det MIFF sier om at jødene i hovedsak bosatte seg i nabolandene etter at romerne slo ned opprørene er delvis feil.


Under romertiden var det mange jøder som bosatte seg på den iberiske halvøy, og det jødiske samfunnet her vokste seg etterhvert til Europas største. 


Helt frem til etter at det katolske Kastilla og Aragon gjenerobret hele det vi i dag kjenner som Spania fra maurerne. For i mai 1492 kom Alhambradekretet, hvor jøder fikk 2 måneder på seg til å forlate landet eller la seg døpe og omvendes til katolisismen. De fikk lov til å selge sine eiendommer (i motsetning til konfiskering), men fikk ikke lov til å ta med seg gull eller sølv når de reiste.


På grunn av pogromer i tiårene før Alhambradekretet og dekretet i seg selv regner man med at 300 000 jøder lot seg døpe og i overkant av 50 000 forlot landet. Så kan man jo diskutere betydningen av at de aller fleste valgte å emigrere til det muslimskstyrte Nord-Afrika fremfor til andre europeiske land....


Alhambradekretet betød at fra 31.juli 1492 ble det forbudt ved lov å utøve jødedom i det katolske Kastilla/ Aragon. Og den spanske inkvisisjonen, som i motsetning til andre religiøse domstoler var konrollert av kongemakte og IKKE paven, gikk til jobben med stor iver. 


Det skulle ta nesten 500 år, helt til det andre Vatikankonsil i 1968, før Alhambradkretet formelt ble opphevet og man igjen kunne åpent bedrive utøvelse av jødedom i Spania.   

GiPazzini_85
GiPazzini_85Innlegg: 84628
08.03.19 09:23
Bakkus: Jepp, ikke så lenge siden jeg sluttet på vgs og jeg husker mye av det samme. I samfunnsfagbøker var det akkurat samme type offerroller involvert. I kapittelet 'Norge møter verden' som omhandler immigrasjon har ingen negative skildringer i seg.

Samfunnsfag for 1.klasse VGS er nok hakket verre enn historiefaget i så måte. Veldig lite som blir problematisert når det gjelder f.eks innvandring i læreverkene der. De fremstår som de reneste politiske bestillingsverkene. Greit nok at lærere selvsagt skal supplere med mer enn bare læreboka, men da bør en kanskje også legge til rette for å ta opp vanskelige spørsmål i større grad.


Læreverkene i historie er bedre i så måte, men en ser også der tendenser til at f.eks korstogene blir fremstilt ganske så ensidig som et angrep på Midtøsten og ikke et forsvar av Europa. På en annen side er læreverkene i historie gode til å formidle Europas demokratiske historie (antikken, vikingtid, England etc).

grds
grdsInnlegg: 6992
09.03.19 10:04

Hvordan skal man klare å snu denne trenden? Jeg tror nesten man må bygge opp alternative, konkurrerende institusjoner kjemisk renset for 68-ere og postmoderne tankegods

kval
kvalInnlegg: 13170
09.03.19 10:12
GiPazzini_85: korstogene blir fremstilt ganske så ensidig som et angrep på Midtøsten og ikke et forsvar av Europa.

Det var jo faktisk akkurat det korstogene var: Et angrep på Midtøsten. Først og fremst var det var krigstokt for å styrke den katolske kirkens makt. Korstogene foregikk jo ikke i Europa.

Kongemannen
KongemannenInnlegg: 14725
09.03.19 10:20

Korstogene var nok ett desperat forsøk på å stoppe aggresjonen Muhammedanerne hadde holdt på med i hundrevis av år.


En kan bare tenke seg hvordan Europa hadde vært om ikke Charlemagne i Frankrike  og senere Polakkene i Wien hadde mislykkes med å stoppe muhammedanerne.


Europa hadde ligget under Islams klamme hånd. Verden hadde vært ett mindre utviklet samfunn.

GiPazzini_85
GiPazzini_85Innlegg: 84628
09.03.19 17:01
kval: Det var jo faktisk akkurat det korstogene var: Et angrep på Midtøsten. Først og fremst var det var krigstokt for å styrke den katolske kirkens makt. Korstogene foregikk jo ikke i Europa.

Det er nettopp slike ensidige fremstillinger som du har fått for deg som er et problem.


Ja, korstogene var et angrep på Midtøsten, men det var også et forsvar av Europa mot muslimene. Man kan nekte alt man vil for å få dette til å tilpasses et venstreradikalt narrativ, men kristne og folk fra Midtøsten har en lang historie med å krige mot hverandre. Men du nekter kanskje for at det Osmanske Riket eksisterte også siden det ikke passer inn med din politiske agenda?

kansas00
kansas00Innlegg: 22593
09.03.19 17:29
Kongemannen: En kan bare tenke seg hvordan Europa hadde vært om ikke Charlemagne i Frankrike og senere Polakkene i Wien hadde mislykkes med å stoppe muhammedanerne.

Dette er nå fasiten på hva frankrike faktisk er....


Om man legger god viljen til kan man oj se litt av det spesielle i hvor ekstremt muslimske den muslimske befolkningen er i land som england, frankrike, belgia, sverige osv... og hvor lite muslimske de er på f.eks de delene av balkan hvor de har holdt seg til islam i hundrevis av med år.. mens du f.eks sarajevo kan se massevis av med kvinner uten både hijab og nickab som går kledd i klær som man f.eks går med i norge.. så er jo dette mer plaget man går med i steder som moelenbeck, marseilles, bradford og andre steder som har stor muslimsk befolkning.. hver gang man hører muslimske geistlige som ytrer edder og galle mot vesten så er det jo de som lever i vesten...Som britisk skattebetaler er man f.eks med på å holde i liv denne fyren....


Det er der europa faktisk er akkurat nå...

kval
kvalInnlegg: 13170
09.03.19 21:04
GiPazzini_85: Men du nekter kanskje for at det Osmanske Riket eksisterte også siden det ikke passer inn med din politiske agenda?

Det osmanske riket var ikke i nærheten av å angripe Europa da korstogene herjet. Men du nekter kanskje for det siden det ikke passer inn i din politiske agenda? Man kan nekte alt man vil for å få ting til å passe i et høyrereaksjonært narrativ.

Ka9nen
Ka9nenInnlegg: 20625
09.03.19 21:06
kval: Det osmanske riket var ikke i nærheten av å angripe Europa da korstogene herjet.

De tok 1 million hvite fanger fra Europa og okkuperte / kriget / herjet langs kysten i århundrer.


Hvor mange år før korstogene startet var det de sluttet med dette egentlig ?

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3907
10.03.19 21:36
kval: Det var jo faktisk akkurat det korstogene var: Et angrep på Midtøsten.

Det går en serie på Al-Jazeera for tiden om korstogene sett fra muslimenes side. Der fremstilles de vestlige som de slemme og muslimene som de snille og fredselskende, stikk motsatt av mange vestlige fremstillinger.


Trolig er begge fremstillingene feil; ingen av partene var neppe særlig tolerante overfor andre religioner etter dagens målestokk. 

kval
kvalInnlegg: 13170
11.03.19 06:51
Kropotknik: Det går en serie på Al-Jazeera for tiden om korstogene sett fra muslimenes side. Der fremstilles de vestlige som de slemme og muslimene som de snille og fredselskende, stikk motsatt av mange vestlige fremstillinger.Trolig er begge fremstillingene feil; ingen av partene var neppe særlig tolerante overfor andre religioner etter dagens målestokk.

Enig i det. Men at det var Vest-Europa som angrep Midt-Østen er det ingen tvil om.

1769
1769Innlegg: 53979
11.03.19 09:04
kval: Det osmanske riket var ikke i nærheten av å angripe Europa da korstogene herjet.

Det osmanske riket fantes ikke da, men seldsjukkernes angrep på det Bysantinske riket i Lilleasia var foranledningen til det første korstoget. Om man regner grekerne og armenerne som hadde bodd der noen tusen år for europeere er en annen sak. 

1769
1769Innlegg: 53979
11.03.19 09:06
Kongemannen: En kan bare tenke seg hvordan Europa hadde vært om ikke Charlemagne i Frankrike

Det var vel strengt tatt bestefaren hans som gjorde det. 

Lezah
LezahInnlegg: 63821
11.03.19 09:21
kval: Enig i det. Men at det var Vest-Europa som angrep Midt-Østen er det ingen tvil om.

Spania allerede hadde vært okkupert i en god del hundre år på tidspunktet det første korstoget gikk av stabelen.

kval
kvalInnlegg: 13170
11.03.19 09:22
1769: Det osmanske riket fantes ikke da

Nettopp. Kan9nen påstår at det osmanske riket fantes og angrep Europa før korstogene.

kval
kvalInnlegg: 13170
11.03.19 09:24
Lezah: Spania allerede hadde vært okkupert i en god del hundre år på tidspunktet det første korstoget gikk av stabelen.

Like fullt var korstogene et angrep på Midt-Østen. Motivet var ikke å fjerne maurerne fra Spania.

Lezah
LezahInnlegg: 63821
11.03.19 09:49
kval: Like fullt var korstogene et angrep på Midt-Østen. Motivet var ikke å fjerne maurerne fra Spania.

Nei, men man kan jo fint si at Midt-Østen angrep Vest-Europa først.

1769
1769Innlegg: 53979
11.03.19 14:13
kval: Like fullt var korstogene et angrep på Midt-Østen. Motivet var ikke å fjerne maurerne fra Spania.

Tja. Dersom korstogene hadde lyktes i å kaste tyrkerne ut av Anatolia og araberne ut av Levanten, så hadde vel også de blitt kalt for Ρεκονκίστα i dag. De kristne var på den tiden fremdeles i flertall både Lilleasia og Syria. 

De ville vel strengt tatt blitt kalt Ανακατάκτηση. Gresk er helt, tja, uforståelig for meg...

(Innlegget ble redigert 11.03.19 14:20)

kval
kvalInnlegg: 13170
11.03.19 14:16
1769: blitt kalt for Ρεκονκίστα i dag.

Fikk problemer med å lese den linken. Kan du gi litt hjelp?

1769
1769Innlegg: 53979
11.03.19 14:21
kval: Fikk problemer med å lese den linken. Kan du gi litt hjelp?

Fullt forståelig. Kan det ikke selv. Bytt språk på artikkelen, så ser du hva jeg mener. 

(Innlegget ble redigert 11.03.19 14:24)

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3907
13.03.19 17:35
kval: Men at det var Vest-Europa som angrep Midt-Østen er det ingen tvil om.

Det blir feil å si at vest Europa angrep Midtøsten (selv om det låter usedvanlig politisk korrekt). Det gikk primært på å ta tilbake de hellige steder og da spesielt Jerusalem, hvor muslimene hadde med vold fortrengt de kristne.

Ka9nen
Ka9nenInnlegg: 20625
22.03.19 19:59

Kan dette være en konsekvens av vårt overfokus på alt vesten har gjort galt ?


Samtidig som at vi underkommuniserer alt det alle andre har gjort galt..


Et hat mot «dere hvite som har invadert og kolonisert oss. Dere har ødelagt oss, og nå avviser dere oss, slik at vi dør i Middelhavet». Han taler rolig. Hever ikke stemmen. Uttaler ordene tydelig.


https://www.document.no/2019/03/22/jeg-ville-ha-gjort-det-om-igjen-hundre-ganger/?fbclid=IwAR2cejtAggDyvo7i_qiBqu2NDl7tiwiLPxHzVH1_twmXhiDN4r_DVZ6f6F4


Dersom våre historiebøker også kommuniserte at araberne sitt slaveri var langt verre og mer brutalt enn vesten sitt slaveri, kunne slike tilfeller vært unngått ?

Kropotknik
KropotknikInnlegg: 3907
27.03.19 17:33
Ka9nen: Dersom våre historiebøker også kommuniserte at araberne sitt slaveri var langt verre og mer brutalt enn vesten sitt slaveri, kunne slike tilfeller vært unngått ?

Denne bussjåføren som forsøkte å brenne ihjel en bussfull med levende barn kan vel umulig ha vært særlig "vel bevart", så vedkommende var kanskje en tapt sak uansett historieskriving.


Vet ikke helt om det i det hele tatt er mulig å skrive en helt nøytral historiebok? Trolig ville det være svært krevende.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg