Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Hvordan begynte den andre verdenskrig?

NYTT TEMA
Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
15.01.21 10:45
Langveg: Sjølvsagt var ikkje Hitler til å stola på, men tingingar ville ha dregi ut åtaket og kan henda gjevi polakkane eit meir realistisk syn på eigen militær styrke og på eventuelt omfang av britisk hjelp. I staden for å møta i Berlin, mobiliserte dei og trudde seg tiol britane. Eg legg ikkje skulda for krigen på Polen, men det å ikkje slutta opp om det sovjetisk framlegget til ein pakt til forsvar av Tsjekkoslovakia var ei medverkande årsak. Vakkert var det heller ikkje av Polen å innta ein bit av Tsjekkoslovakia etter det fransk.britiske Münchensviket.

Dette kravet om "forhandlinger" var ikke annet enn et ultimatum. Hitler forlangte en forbindelse under tysk kontroll gjennom den polske korridor. Det ville i realiteten satt hele korridoren under tysk kontroll av avskåret Polen fra Østersjøen og havnebyen Gdynia. Da ville britisk hjelp på skip ikke under noen omstendighet nådd fram til Polen.

Man skal stille spørsmål ved for klok det var i det hele tatt å gi Polen denne korridoren som avskar Østpreussen fra resten av Tyskland. En eller annen fransk politiker mente det var å legge grunnlaget for en ny krig.

Men slik det nå var, hadde ikke tyskerne annet valgt enn å akseptere de fredsbetingelsens seierherrene tvang på dem.

Polakkene stolte for mye på britisk og fransk hjelp, eller det er kanskje riktigere å si at de stolte for mye på av de britiske og franske garantiene til Polen skulle avskrekke tyskerne og få dem til å avstå fra krig. De trodde kanskje at Hitler var så fornuftig, rasjonell og virkelighetsorientert at han aldri ville innlate seg på en ny krig i vest. Men der tok de altså stygt feil.

At Polen etter et par hundre år med russisk okkupasjon og undertrykkelse og bare 15 år etter den polsk-sovjetiske krigen skulle tillate at sovjetiske tropper marsjerte gjennom landet og utstasjonerte seg på polsk territorium, var urealistisk. Det er lett å forstå at polakkene ikke ville ha dem der.

Hvor langt tid tok det etter den tyske okkupasjonen av Norge før man her i landet ville la tyske NATO-soldater delta i øvelser i Norge?

Winston Churchill sammenlignet visstnok Polen og Ungarn med to åtselsgribber da de etter München-avtalen tok hver sin bit av Tsjekkoslovakia.

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
15.01.21 20:17
Homo_Erectus: At Polen etter et par hundre år med russisk okkupasjon og undertrykkelse og bare 15 år etter den polsk-sovjetiske krigen skulle tillate at sovjetiske tropper marsjerte gjennom landet og utstasjonerte seg på polsk territorium, var urealistisk. Det er lett å forstå at polakkene ikke ville ha dem der.

Var det meininga at sovjetiske troppar skulle stasjonerast  i Polen? Var det  ikkje tale om gjennommarsj først når det var  fare på ferde og den eventuelle forsvarspakten  skulle setjast  ut i livet  ved eit tysk trugsmål mot Tsjekkoslovakia? No var vel heller ikkje britane og franskskmennene så overettes huga på å få i stand ein slik pakt, dei var  nok ikkje vidare misnøgde med at egoistiske polakkar spente bein under han.

Polakkar elskar å framastilla seg som offer, du gløymer heilt at  polakkane også har drivi åtakskrig austover dei gongene dei har vori i stand til det, og vori eit herrefolk både her og der (i Ukrainia. Litauen og også i delar av Russland) 

(Innlegget ble redigert 15.01.21 20:18)

Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
18.01.21 09:35
Langveg: Var det meininga at sovjetiske troppar skulle stasjonerast  i Polen? Var det  ikkje tale om gjennommarsj først når det var  fare på ferde og den eventuelle forsvarspakten  skulle setjast  ut i livet  ved eit tysk trugsmål mot Tsjekkoslovakia? No var vel heller ikkje britane og franskskmennene så overettes huga på å få i stand ein slik pakt, dei var  nok ikkje vidare misnøgde med at egoistiske polakkar spente bein under han. Polakkar elskar å framastilla seg som offer, du gløymer heilt at  polakkane også har drivi åtakskrig austover dei gongene dei har vori i stand til det, og vori eit herrefolk både her og der (i Ukrainia. Litauen og også i delar av Russland)

Er du så naiv som det ser ut til her?

"Var det meininga at sovjetiske troppar skulle stasjonerast  i Polen? Var det  ikkje tale om gjennommarsj først når det var  fare på ferde og den eventuelle forsvarspakten  skulle setjast  ut i livet  ved eit tysk trugsmål mot Tsjekkoslovakia?"

Du venter vel ikke at polakkene skulle stole på kjeltringen Stalin? At de skulle ha tillit til forbryterne i Moskva? Det får da være måte på godtroenhet.

En eller annen polsk politiker sa at under tyskerne ville Polen miste sin frihet, under russerne ville Polen miste sin sjel.

"
 No var vel heller ikkje britane og franskskmennene så overettes huga på å få i stand ein slik pakt,"

Nei, det var de ikke, de stolte like lite på Stalin som polakkene gjorde. For dem var valget mellom Hitler og Stalin som et valg mellom pest og kolera.

"
 dei var  nok ikkje vidare misnøgde med at egoistiske polakkar spente bein under han."

Du mener polakkene var egoistiske fordi de ikke ville bøye seg for Hitler krav?

"
 du gløymer heilt at  polakkane også har drivi åtakskrig austover dei gongene dei har vori i stand til det, og vori eit herrefolk både her og der (i Ukrainia. Litauen og også i delar av Russland)"

Det er jeg fullstendig klar over,  Bogdan Khmelnitskij står på sin sokkel i Kiev og Minin og Pozharskij står på sin sokkel i Moskva.

Også beskrevet av Gogol i Taras Bulba. Taras Bulba her gestaltet av Yul Brynner

Men alt dette ligger noen hundre år tilbake i tid og den nære fortid teller mest.

Etter den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45, hvem brydde seg vel om at Keiser Wilhelm hadde vært en stor norgesvenn som hvert eneste år ferierte i Norge, at han ga hjelp til Ålesund etter den store brannen, at han reiste et stort monument over Fridtjov den frøkne?


Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
18.01.21 10:23
Homo_Erectus: Du mener polakkene var egoistiske fordi de ikke ville bøye seg for Hitler krav?

Nei, egoismen botna i at dei gav fullstendig  blanke i lagnaden til grannelandet Tsjekkoslovakia, forsynte seg jamvel av det.

Du brukar ukvensord som kjeltringen Stalin, forbyterne i Moskva. Er det for å unngå å svara på  spørsmålet mitt om sovjetarane kravde  å få stasjonert styrkar i Polen?

Motivet for Múnhensviket var  ei von om å få Hitler  til å gå austover og kasta seg  over Sovjetunionen og lata Frankrike og England i fred. Avtalen Molotov- Ribbentrop var sålesi ein førebels strek i rekninga fo dei veslege revane. Men Hitler tok jo sitt mon igjen og gjorde ein fromidabel innsats for vestleg kapitalisme ved  å øydeleggja Sovjet så grundig at det  ikkje kunne tevla med det uskadde USA etter  krigen. 

Eg meiner å h rett til å kalla dei som tinga i München for revar. Dei tinga  over  hovudet  på Tsjekkoslovaki som vart sonoffer, og Sovjet vart også haldi  fullstendig utanfor. . 

(Innlegget ble redigert 18.01.21 10:33)

Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
18.01.21 20:24
Langveg: Nei, egoismen botna i at dei gav fullstendig  blanke i lagnaden til grannelandet Tsjekkoslovakia, forsynte seg jamvel av det. Du brukar ukvensord som kjeltringen Stalin, forbyterne i Moskva. Er det for å unngå å svara på  spørsmålet mitt om sovjetarane kravde  å få stasjonert styrkar i Polen? Motivet for Múnhensviket var  ei von om å få Hitler  til å gå austover og kasta seg  over Sovjetunionen og lata Frankrike og England i fred. Avtalen Molotov- Ribbentrop var sålesi ein førebels strek i rekninga fo dei veslege revane. Men Hitler tok jo sitt mon igjen og gjorde ein fromidabel innsats for vestleg kapitalisme ved  å øydeleggja Sovjet så grundig at det  ikkje kunne tevla med det uskadde USA etter  krigen.  Eg meiner å h rett til å kalla dei som tinga i München for revar. Dei tinga  over  hovudet  på Tsjekkoslovaki som vart sonoffer, og Sovjet vart også haldi  fullstendig utanfor. .

"Nei, egoismen botna i at dei gav fullstendig  blanke i lagnaden til grannelandet Tsjekkoslovakia, forsynte seg jamvel av det."

Det er jeg enig i, men ga det Tyskland noe krav på polsk land? Mener du Sovjetunionen var egoistisk da de forsynte seg med Baltikum, Galicia og Volynia?

"Du brukar ukvensord som kjeltringen Stalin, forbyterne i Moskva."

Det er det de var, hvorfor da late som noe annet?

"
 Er det for å unngå å svara på  spørsmålet mitt om sovjetarane kravde  å få stasjonert styrkar i Polen?"

Når og hvor har du spurt meg om det?

"
Motivet for Múnhensviket var  ei von om å få Hitler  til å gå austover og kasta seg  over Sovjetunionen og lata Frankrike og England i fred. Avtalen Molotov- Ribbentrop var sålesi ein førebels strek i rekninga fo dei veslege revane."

Hva bygger du den påstanden på?

"
Men Hitler tok jo sitt mon igjen og gjorde ein fromidabel innsats for vestleg kapitalisme ved  å øydeleggja Sovjet så grundig at det  ikkje kunne tevla med det uskadde USA etter  krigen."

Sant nok var Sovjetunionen svært ødelagt etter krigen. At det tok så lang tid å komme på fote igjen og at de ble så grundig akterutseilt av USA, skyldes det vanvittige og fornuftstridige kommunistiske systemet med en planøkonomi som ødela all økonomi og demoraliserte hele samfunnet.

I Tyskland og Japan var ødeleggelsene like store, om ikke mye større. Vest-Tyskland og Japan kom seg likevel raskt på bena igjen fordi de ikke var belemret med et kommunistisk diktatur.

"
Eg meiner å h rett til å kalla dei som tinga i München for revar. Dei tinga  over  hovudet  på Tsjekkoslovaki som vart sonoffer, og Sovjet vart også haldi  fullstendig utanfor. "

Det kan du ha rett i.

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
18.01.21 22:36
Homo_Erectus: Sant nok var Sovjetunionen svært ødelagt etter krigen. At det tok så lang tid å komme på fote igjen og at de ble så grundig akterutseilt av USA, skyldes det vanvittige og fornuftstridige kommunistiske systemet med en planøkonomi som ødela all økonomi og demoraliserte hele samfunnet.

Vest-Tyskland og Japan fekk økonomisk støtte frå eit opulent USA, og vart bundne til denne stormakta militært  på hender  og føter. Sovjet hadde nok med  å lækja eigne sår og kunne ikkje gje stor hjelp til land som DDR, som likevel nådde eit etter måten bra nivå. I stormaktspelet  hadde Sovjet lite å stilla opp med når USA framstof som eit glansbilete for folk flest, så vel i aust  som i vest. USA gjorde også alt for å hindra likeverdig handel med austblokka (jfr. Cocom). Men sovjetarane gjorde ein stor innsats forå byggja opp att til dømes byar som Minsk og Leningrad. i 1970 vart vel nivået frå 1940 nåd, vel det beste året Sovjetunionen og Russland har hatt relativt sett - i samanlikning med resten av verda på den tida. .  

(Innlegget ble redigert 18.01.21 22:38)

Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
19.01.21 10:16
Langveg: Vest-Tyskland og Japan fekk økonomisk støtte frå eit opulent USA, og vart bundne til denne stormakta militært  på hender  og føter. Sovjet hadde nok med  å lækja eigne sår og kunne ikkje gje stor hjelp til land som DDR, som likevel nådde eit etter måten bra nivå. I stormaktspelet  hadde Sovjet lite å stilla opp med når USA framstof som eit glansbilete for folk flest, så vel i aust  som i vest. USA gjorde også alt for å hindra likeverdig handel med austblokka (jfr. Cocom). Men sovjetarane gjorde ein stor innsats forå byggja opp att til dømes byar som Minsk og Leningrad. i 1970 vart vel nivået frå 1940 nåd, vel det beste året Sovjetunionen og Russland har hatt relativt sett - i samanlikning med resten av verda på den tida. .

Joda, Vest-Tyskland og Japan fikk økonomisk støtte fra USA, og det kunne også Sovjetunionen fått.

USA ved utenriksminister George C. Marshall tilbød økonomisk hjelp til alle krigsherjede land i Europa. Sovjetunionen avslo tilbudet fordi det forutsatte at de skulle innføre markedsøkonomi. Markedsøkonomi ville ikke Sovjetunionen ha noe av, de ville ha den vanvittige planøkonomien som bremset og hindret all gjenoppbygging, utvikling og økonomisk fremskritt.

Dette innrømmer du selv:

" I stormaktspelet  hadde Sovjet lite å stilla opp med når USA framstof som eit glansbilete for folk flest, så vel i aust  som i vest."

Planøkonomien hadde lite å stille opp med mot markedsøkonomien.

Denne politiske forblindelsen og fanatismen førte Sovjetunionen inn på et blindspor som til slutt fikk det hele til gå i oppløsning og styrte sammen som et korthus. Det kommunistisk vanstyret har påført Russland et ulivssår som landet kanskje aldri vil komme seg av. En tragedie som videreføres av Putin og hans regime i dagens Russland.

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
19.01.21 11:11
Homo_Erectus: USA ved utenriksminister George C. Marshall tilbød økonomisk hjelp til alle krigsherjede land i Europa. Sovjetunionen avslo tilbudet fordi det forutsatte at de skulle innføre markedsøkonomi.

Du burde setja deg  inn i dette.

Borgarkrigen ien i Hellas (britisk og usansk bombing og undertrykking) 1944-46.

Trumandoktrinen 1947 og planar om NATO

Marshallplanen  kom ikkje før i 1948. 

Romarane sa alt. Den som tek imot gåver, sel sjølvråderetten sin. 

(Innlegget ble redigert 19.01.21 11:18)

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
19.01.21 11:24
Langveg: Trumandoktrinen 1947 og planar om NATO

Frå svensk wikipedia:

De europeiska kommunistpartierna var efter kriget på frammarsch, mycket till följd av Sovjetunionens seger över Tyskland på östfronten, men även på grund av att många i Europa började uppfatta det planekonomiska systemet i Sovjet som mer stabilt och framgångsrikt än den europeiska marknadsekonomin som nu höll på att falla samman. Sovjetunionen led dock likt Europa svårt av den förödelse som kriget fört med sig.

En av de som såg de kommunistiska partiernas framväxt i Europa som ett hot var USA:s utrikesminister George Marshall.

Marshallplanen hadde også til føremål å få fart  på usansk økonomi og næringsliv. Blant anna tydde det  økonomisk nedgang for Argentina. Den argentinske matvareksporten  sokk kraftig då usanske produsentar  fekk forrang  til marknaden i Vest-Europa gjennom Marshall"hjelpa". . 

Norske tingarar  om storleiken på Marshallstøtta har  i ettertid vedgått at  ho var i høgde med "kommunistrugsmålet". Såleis gjorde den store framgangen tl NKP at Noreg fekk ein god bit.  

(Innlegget ble redigert 19.01.21 11:36)

Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
20.01.21 22:31
Langveg: Du burde setja deg  inn i dette. Borgarkrigen ien i Hellas (britisk og usansk bombing og undertrykking) 1944-46. Trumandoktrinen 1947 og planar om NATO Marshallplanen  kom ikkje før i 1948.  Romarane sa alt. Den som tek imot gåver, sel sjølvråderetten sin.

Hvordan var nå dette igjen?

"Borgarkrigen ien i Hellas (britisk og usansk bombing og undertrykking) 1944-46."

Den greske eksilregjeringen vendte tilbake til Hellas fra Kairo og krevde at den kommunistiske motstandsbevegelsen skulle levere inn sine våpen. Da kommunistene nektet, ba den greske regjeringen britene om hjelp.

Det ble holdt valg i Hellas, kommunistene aksepterte ikke resultatet av valget og fortsatte krigen mot den valgte regjeringen, som ba briter og amerikanere om hjelp til å slå ned opprøret. Var det slik det var eller husker jeg feil.

" bombing og undertrykking"

Du mener selvsagt det samme om den sovjetiske intervensjonen i Ungarn i 1956 og i Tsjekkoslovakia i 1968?  Eller?

"Trumandoktrinen 1947 og planar om NATO"

Var det før eller etter at Stalin ikke holdt avtalen om at det skulle avholdes frie valgt i Øst-Europa og at de sovjetiske styrkene skulle trekkes ut?

"Marshallplanen  kom ikkje før i 1948."

Hva så? Var det til hinder for at Sovjetunionen kunne hive planøkonomien på skraphaugen, innføre markedsøkonomi, få mashallhjelp og del i vestandutviklingen?

"Romarane sa alt. Den som tek imot gåver, sel sjølvråderetten sin."

Nå tenker du selvfølgelig på Comecom og warszawapakten.


(Innlegget ble redigert 20.01.21 22:32)

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
21.01.21 10:15

Det var britane som frakta den greske eksilregjeringa og kongen tilbake til Hellas. Srøtten i folket var  minimal, og grekarane hadde sjølve så godt som kasta ut tyskarane. Kan ikkje minnast at sovjetarane bruka bombefly under Ungarnoppstanden. Det er det stor sett USA et co som gjer: jfr Vietnam - og Hellas.

Elles vart det  haldi fleirpartival i Aust-Europa mange stader  like etter krigen. Sovjetarane var slettest  ikkje mot eit samla - men nøytralt Tyskland, Hadde dei ynskt å skipa ein eigen stat i Aust-Tyskland, hadde die aldri gått med på delinga av Berlin. Men då dei vestallierte gjorde V-Tyskland til ein eigen og alliert stat også miltært,  reagerte sovjetarane med å skipa DDR. Jfr igjen svensk wikipedia: Under våren 1947 deklarerade USA vad som kom att kallas Trumandoktrinen och innebar i praktiken att motverkandet av kommunistiskt inflytande nu var en ledstjärna för den fortsatta utrikespolitiken. I synnerhet skulle en sovjetisk expansion i väst förhindras. Detta låg även till grund för USA:s omfattande ekonomiska stöde till efterkrigs-Europas marknadsliberala ekonomier genom Marshallplanen och bildandet av den västliga militäralliansen Nato.

Den britiska och amerikanska ockupationszonen samarbetade från 1 januari 1947 i handelsfrågor under namnet Bizonen. I västmakternas ockupationszoner bildades de första förbundsländerna (delstaterna) i den amerikanska zonen i september 1945. Till våren 1947 hade förbundsländer med egna parlament och regeringar bildats i alla tre västliga zoner

Du burde framleis setja deg inn i rekkefylgja: Dei sovjetiske rådgjerdene var  heile tida ein reaksjon på usanske tiltak. Du har visst  ikkje oppfatta at like etter  kirgen var  kapiralismen lite populær i Vest-Europa Det  galdt så vel England som Frankrike - Noreg òg forresten - og kkje minst Italia-- der usananarane sprøyta inn svære ressursar for at kommunisane ikkje skulle  vinna valet.  Heilt trygg var makteliten jamvel ikkje på sitt eige folk, jfr  forfylginga av kommunistar og venstreorienterte i USA. (McCharty) 

(Innlegget ble redigert 21.01.21 10:21)

Homo_Erectus

Innlegg: 26176
Homo_Erectus
21.01.21 18:31
Langveg: Det var britane som frakta den greske eksilregjeringa og kongen tilbake til Hellas. Srøtten i folket var  minimal, og grekarane hadde sjølve så godt som kasta ut tyskarane. Kan ikkje minnast at sovjetarane bruka bombefly under Ungarnoppstanden. Det er det stor sett USA et co som gjer: jfr Vietnam - og Hellas. Elles vart det  haldi fleirpartival i Aust-Europa mange stader  like etter krigen. Sovjetarane var slettest  ikkje mot eit samla - men nøytralt Tyskland, Hadde dei ynskt å skipa ein eigen stat i Aust-Tyskland, hadde die aldri gått med på delinga av Berlin. Men då dei vestallierte gjorde V-Tyskland til ein eigen og alliert stat også miltært,  reagerte sovjetarane med å skipa DDR. Jfr igjen svensk wikipedia: Under våren 1947 deklarerade USA vad som kom att kallas Trumandoktrinen och innebar i praktiken att motverkandet av kommunistiskt inflytande nu var en ledstjärna för den fortsatta utrikespolitiken. I synnerhet skulle en sovjetisk expansion i väst förhindras. Detta låg även till grund för USA:s omfattande ekonomiska stöde till efterkrigs-Europas marknadsliberala ekonomier genom Marshallplanen och bildandet av den västliga militäralliansen Nato. Den britiska och amerikanska ockupationszonen samarbetade från 1 januari 1947 i handelsfrågor under namnet Bizonen. I västmakternas ockupationszoner bildades de första förbundsländerna (delstaterna) i den amerikanska zonen i september 1945. Till våren 1947 hade förbundsländer med egna parlament och regeringar bildats i alla tre västliga zoner Du burde framleis setja deg inn i rekkefylgja: Dei sovjetiske rådgjerdene var  heile tida ein reaksjon på usanske tiltak. Du har visst  ikkje oppfatta at like etter  kirgen var  kapiralismen lite populær i Vest-Europa Det  galdt så vel England som Frankrike - Noreg òg forresten - og kkje minst Italia-- der usananarane sprøyta inn svære ressursar for at kommunisane ikkje skulle  vinna valet.  Heilt trygg var makteliten jamvel ikkje på sitt eige folk, jfr  forfylginga av kommunistar og venstreorienterte i USA. (McCharty)

"Det var britane som frakta den greske eksilregjeringa og kongen tilbake til Hellas. Srøtten i folket var  minimal,"

Var det også britene som fraktet Lublin-komiteen/regjeringen til Polen og var denne komiteen/regjeringen populær i Polen?

"Kan ikkje minnast at sovjetarane bruka bombefly under Ungarnoppstanden. Det er det stor sett USA et co som gjer: jfr Vietnam - og Hellas."

Det gale er altså ikke at man dreper mennesker? Det gale er at man dreper dem med bombefly? Å drepe mennesker med tanks og maskingevær er noe helt annet som ikke betyr så mye?

"Elles vart det  haldi fleirpartival i Aust-Europa mange stader  like etter krigen."

Det var derfor disse landene hadde et levende demkrati med en blomstrende flora av politiske partier?

"Sovjetarane var slettest  ikkje mot eit samla - men nøytralt Tyskland,"

Da var det jo bare å la den sovjetiske okkupasjonssonen gå sammen med de amerikanske, britiske og franske sonene og opprette et nøytralt Tyskland.


"Hadde dei ynskt å skipa ein eigen stat i Aust-Tyskland, hadde die aldri gått med på delinga av Berlin"

Ble ikke det avtalt i Jalta?

"Men då dei vestallierte gjorde V-Tyskland til ein eigen og alliert stat også miltært,  reagerte sovjetarane med å skipa DDR."

Var ikke opprettelsen av Vest-Tyskland en reaksjon på Berlinblokaden?

"Under våren 1947 deklarerade USA vad som kom att kallas Trumandoktrinen och innebar i praktiken att motverkandet av kommunistiskt inflytande nu var en ledstjärna för den fortsatta utrikespolitiken. I synnerhet skulle en sovjetisk expansion i väst förhindras."

Hva er så oppsiktsvekkende med det? At Vesten to år etter at nazidiktaturet og nazibarbariet var nedkjempet ikke ville underlegge seg sovjetdiktaturet og dets barbari er ikke til å undres over. En høyst forståelig vestlig reaksjon.

" Detta låg även till grund för USA:s omfattande ekonomiska stöde till efterkrigs-Europas marknadsliberala ekonomier genom Marshallplanen och bildandet av den västliga militäralliansen Nato."

Som allerede sagt: dette kunne også Sovjetunionen fått del i dersom de hadde hivd planøkonomien  og diktaturet på den skraphaugen  der de hører hjemme.

"Den britiska och amerikanska ockupationszonen samarbetade från 1 januari 1947 i handelsfrågor under namnet Bizonen."

Dette kunne da også sovjetsonen vært med i.

"I västmakternas ockupationszoner bildades de första förbundsländerna (delstaterna) i den amerikanska zonen i september 1945. Till våren 1947 hade förbundsländer med egna parlament och regeringar bildats i alla tre västliga zoner"

Hvorfor skjedde ikke det samme i den sovjetiske okkupasjonssonen?

"og kkje minst Italia-- der usananarane sprøyta inn svære ressursar for at kommunisane ikkje skulle  vinna valet"

De vesteuropeiske kommunistpartiene fikk altså ikke støtte og hjelp fra Sovjetunionen?

" Heilt trygg var makteliten jamvel ikkje på sitt eige folk, jfr  forfylginga av kommunistar og venstreorienterte i USA. (McCharty)"

Dette i motsetning til sovjetblokken der antikommunister og andre opposisjonelle gikk fritt omkring og erklærte at de bekjempet kommunismen, ville ha vekk  makteliten, ha frie valg, flere partier og demokrati?

(Innlegget ble redigert 21.01.21 18:33)

Langveg

Innlegg: 17769
Langveg
21.01.21 22:19
Homo_Erectus: Det gale er altså ikke at man dreper mennesker?

Veit du kor mange politfolk etc. mobben drap i Ungarn?. Magasinet Life som den gongen var ganske objektiv, hadde ein gruvekkande reportasje om lynsjing  etc. Storminga av kongressen i USA nyss var berre barnemat  mot slik mobben gjekk fram i Budapest. 

Eigentleg var  den usanske planen å gjera Tyskland til eit avindustrialisert jordbruksland. Usanarane slo fullstendig  om.  Om du nektar for at så snart krigen var slutt, skapte USA seg ein  ny fiende. Dei byrja forresten alt under krigen. Støtta det  italienske kommunistparteit fekk frå Sovjet var  minimal. Veit du kor mange millionar usanske dollar som vart brukte på at kristelegdemokratane skulle vinna valet?  Igjen, du bør lesa om den førte etterkrigstida. Folk var skeptiske til kapitalismen i svært mange land,   og USA brukte enorme medel på å kjempa ned kommunistiske idear så vel heime som ute. Og dei hadde midla, . Eg vert  i grunnen trøytt av å diskutera med deg. Det verkar som du ikkje har aning om om stoda i Frankrike, Italia pg Storbrtiannia i 1945-46. Hadde ikkje USA komi ut av krigen totalt uskadd og med enorme finansielle musklar, ville utviklinga ha tedd seg  fullsltendig annleis. Du må gjerne få siste ordet. Det kan gjerne ein nyanselaus kommunisthatar få. Slike berre avslører seg  sjølve. 

(Innlegget ble redigert 21.01.21 22:22)

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg